INDEX EPISTOLARUM
primae partis.
EPIST. I. DE summe bono quod in hac vita possideri potest.
1
II. Mittit per D. Chanutum ad Reginam Sueciae literarum quarundam moralium collectionem, &c.
4
III. Promittit animadversiones suas ex libro Senecae de beata vita de sunitas.
5
IV. Animadversiones in librum Senecae de vita beata.
6
V. Continuantur animadversiones in librum Senecae de vita beata.
9
VI. Medium ad obtinendam vitam beatam. Variae voluptates animae, & corporis.
12
VII. Quaenam sint necessaria ad boc, ut quis sit ad recte judicandum bene dispositus.
15
VIII. An satius sit falsam laetitiam, an veram cognitionem habehre. Operatio affectuum. Omnia dependere à Deo. De providentia & immutabilitate Dei. Quousque pro aliis solliciti esse debeamus.
18
IX. Quomodo excessus passionum sivs affectuum hic accipi debeat. Quomodo liberum arbitrium & infinita Dei potentia conveniant. Quomodo vasta universi extensio considerari debeat.
24
X. Officii perfunctio occasione mutatae religionis. Quomodo hominis arbitrium liberum fimul, & dependens esse possit. Quomodo intelligi debeat, plura in hac vita esse bona quam mala. Prudentiam suadere ut aliis prosimus, quamvis privatae tantum utilitati studeremus.
26
XI. Variae animadversiones in Tractatum de Passionibus.
30
XII. De languore in agendo, impediente non nunquam quominus en exequamur, quae judicium no strum probavit.
33
XIII. Animadversiones in librum de Principe à Machiavello conscriptum.
34
XIV. Offuii ergo, ad Ludovicam Principem Palatinam.
37
XV. De iis quae ad animi laetitiam conferuint, illamque vi aliqua conciliandi sibi fortunam pollere; cujus rei exemplum Socrates. Machiavelli librum de Principe minus idoneum esse alacritati quam tristitiae excitandae. Praecipuum praeceptum discursuum ejus in Titum Livium. Judicium Cartesu de duobus sontibus.
38
XVI. Officii ergo, ad Ludovicam Principem Palatinam.
40
XVII. Continens nonnulla ad Medicinam & Chymiam spectantia, & c.
40
XVIII. Officii ergo, ad Ludovicam Principem Palatinam.
42
XIX. Conqueritur de calumniis Leydensis cujusdam Professoris.
42
XX. Officii ergo, occasione discessus ejus in Galliam, ad conciliandam amicitiam inter Principem Palatinam & Reginam Sueciae.
44
XXI. Monita circa morbum quendam.
45
XXII. Judicium Cartesii de Regii libro, cui titulus est, Fundamenta Physices.
46
XXIII. Praecepta nonnulla ad valetudinis conservationem spectantia.
48
XXIV. Quomodo sedandi sint animi tumultus, qui ex rebus adversis inopinato oriuntur.
50
XXV. Rationes propter quas Tractatu de Eruditione conseribendo abstinuerit.
52
XXVI. Illos, qui in maximo splendore vitam agunt, commiseratione potius quam invidia dignos esse.
53
XXVII. De Caroli I. Regis Angliae caede, & de restitutione Principis Palatini in partem Palatinatus.
54
XXVIII. Officii perfunctio accasione sumpta ex morbo Elisabethae Principis Palatinae. In quo consistat differentia fortis animi ab bumili & gregario. Praecepta contrares adversas.
57
XXIX. De conjunctione animae & corporis, & de potentia agendi in se invicem.
59
XXX. Continuatio praecedentis Epistolae, de conjunctione corporis & animae.
61
XXXI. Officii ergo occasione illurum quae ad Reginam Sueciae, de summo in bac vita bone, sctipserat.
64
XXXII. Officii ergo ad D. Chanutum. Causa propter quam tractatum de Meteoris edia-rit.
66
XXXIII. Certissima via, que vitae instituendae ratio innotestit. Physices notionem conducere ad id ut mortem non timeamus.
67
XXXIV. Officii ergo, ad D. Chanutum. Encomium Regimae Sueciae. Cur de Ethica non scripserit. Calumniae ipsi affictae. Ipsius symbolum. Quousque ab ira nobis cavere debeamus.
68
XXXV. Responsio ad tres Quaestiones: 1. Quid sit amor. 2. An solo lumine naturali Deum amare doceamur. 3. Inter inordinatos affectus, & pravos eorum usus, an deterior sit amor, anodium.
70
XXXVI. De extensione mundi, ejusque creatione ac duratione. Quomodo intelligi debeat, Deum cuncta propter hominem creasse. Causae quibus ad hominem unum magis quam alium amandum ferimur.
80
XXXVII. Officii ergo, ad D. Chamutum, occasione scriptorum quae ad illum pro Regina Sueciae miserat.
84
XXXVIII. Encomium Reginae Sueciae. Tria praecepta in gratiam illorum, qui se ad Principiae ejus legenda accingunt.
86
XXXIX. Officii ergo, occasione sumpta ex responso quod à Regima acceperat.
88
XL. Officii & negotiorum ergo.
88
XLI. Officii ergo, ad Elisabetham Principem Palatinam.
89
XLII. Accitur in Sueciam.
90
XLIII. AEgre adducitur ad suscipiendum iter in Sueciam.
91
XLIV. Officii ergo, ad Elisabetham Principem Palatinam.
93
XLV. Officii & negotiorum ergo, ad D. Chanutum.
93
XLVI. De itinere suo in Sueciam suscipiendo.
94
XLVII. Pollicetur se iturum in Sueciam.
95
XLVIII. Officii ergo, ad Elisabetham Principem Palatinam, occasione itineris sui in Sueciam.
96
XLIX. Consilium sumit di itinere, quod in Sueciam meditabatur.
96
L. Officii ergo, ad Elisabetham Principem Palatinam, postquam Stokholmum appulisset.
98
LI. Cur argentum vìvum aqua sit gravius. Cur particulae siriatae in centro terrae non destruantur. Cur magnetis virtus in terra minor videatur, quam in exiguis magneticis lapidibus.
99
LII. Responsio ad quatuor quaestiones, 1. De causa caloris in animalibus. 2. De causa febris, ejusque horrore. 3. De spiritibus animalibus, & vitalibus. 4. De causa sommi.
100
LIII. Officii ergo. Quomodo esuries & sitis sentiantur. De causa motuum generali. De vacuo. Unumquemque posse sibi ipsi optimum esse medicum.
102
LIV. Ejus judicium de Cbymicis. De generatione lapidum. De lateribus. De argento vivo. Ejus judicium de D. Digbi. Utrum bruta cogitent.
105
LV. Objectio contra ejus opinionem de productione colorum ex radiorum solarium motu.
109
LVI. Responsio Renati Descartes ad praecedentem Epistolam.
114
LVII. Gratias agit de libro, quem ipsi D. Morinus dono dederat.
122
LVIII. Objectiones contra opinionem Cartesii de lumine.
123
LIX. Responsio Cartesii ad praecedentes Morini objectiones.
135
LX. Mittit responsiones suas ad D. Morinum.
149
LXI. Replicatio Morini ad Cartesii Responsiones.
149
LXII. Responsio Cartesii ad Morini replicationem.
159
LXIII. Replicatio Morini ad secundas Cartesii Responsiones.
165
LXIV. D. Clerselier Veniam petit ab H. Moro publicandi Literus ejus ad Cartesium.
171
LXV. Responsio Henrici Mori ad praecedentem Epistolam.
173
LXVI. Officii ergo, ad R. Descartes. Objectiones de materia & corpore. Differentia inter naturam divinam & corpoream. De vacuo. De indivisibilitate atomorum. De indefinita vel infinita mundi extensione. de Sensu bruterum.
176
LXVII. Responsio Cartesii ad Superiores.
183
LXVIII. Instantia contra Responsiones Cartesii. Variae quaestiones de mundi extensione, de natura motus, de gyratione terrae & lunae, de particulis striatis, de animae uniome cum corpore, ipsiusque imperio, de conversione globulorum aetbereorum in elementum primum, de flexibilitate particularum aquearum, & de materiae denique a u t o c i n h o i a .
190
LXIX. Responsum ad superiores Instantias.
204
LXX. Instantia ad quasdam ex praecedentibus difficultatibus. Variae quaestiones & objectiones de quatuor partibus Principiorum Phlosophiae.
209
LXXI. Variae quaestiones & objectiones de Dioptrice & Meteoris.
225
LXXII. Fragmentum responsi ad superiores, inter Cartefii Manuscripta post mortem ejus inventum.
236
LXXIII. De quaestione quadam, nempe utrum corpus aliquod magis aut minus gravitet prope centrum, terrae, quam longe ab illo.
238
LXXIV. Ad demonstrationem principii supra positi.
254
LXXV. J. Beverovicius rogat Cartesium de quibusdam ad circulationem sanguinis pertinentibus.
261
LXXVI. Responsio ad praecedentem epistolam, de circulatione sanguinis.
262
LXXVII. Objectiones Medici cujusdam Lovaniensis de motu cordis & circulatione sanguinis.
264
LXXVIII. Responsio ad praecedentem epistolam, de motu cordis & circulatione sanguinis.
266
LXXIX. Instantiae ejusdem Medici Lovaniensis, ad quasdam ex praecedentibus responsionibus.
273
LXXX. Responsio Cartesii ad praecedentes instantias, maximam partem ad pulsationem arteriam & cordis pertinentes.
275
LXXXI. De formatione ideae Dei, & de veritate axiomatum. De praecipitantia judicii. Emendatio variorum locerum in thesibus H. Regii ad Physicam pertinentibus.
279
LXXXII. Mutationes quaedam in Thesibus H. Regii, de internis partibus corporis.
283
LXXXIII. Hortatur H. Regium, ut ad quaestiones Silvii amplius non respondeat.
284
LXXXIV. Variae antitheses & mutationes variarum rerum in Thesibus H. Regii, si nomen recte divinatur.
285
LXXXV. Contra H. Regii Thesin de triplici anima.
288
LXXXVI. De actione & passione, quomodo hic intelligi debeat. Notae in quasdam schedas ipsi ab H. Regio missas.
289
LXXXVII. Notae in quoddam scriptum H. Regii.
290
LXXXVIII. Solutio duarum difficultatum de febri. De causa gangranae, de palpitatione cordis, & de corde.
290
LXXXIX. Instructio ad H. Regium, de negotio Voetii contra ipsum, & quomodo ad scriptum contra ipsius theses respondre debeat.
292
XC. De Thesi H. Regii, in qua dicit hominem esse ens per accidens.
303
XCI. Occasione interdictae H. Regii doctrinae.
305
XCII. Instructio ad H. Regium.
305
XCIII. Instructio ad H. Regium occasione controversiae inter Voctium & ipsum.
306
XCIV. Instructio ad H. Regium, quomodo se gerere debeat circa decretum Magistratus Ultrajectensis.
310
XCV. Quaedam mutationes in thesibus H. Regii. Observatio de Idea Dei. Differentia inter substantiam cogitantem & Substantiam extensam.
311
XCVI. Ad. H. Regium, occasione libri cujusdam ad Cartefium missi.
313
XCVII. Ad. H. Regium, occasione editionis cujusdam libri.
313
XCVIII. Ad. H. Regium. Defendit se contra quorundam accusationes. Suadet ipsi ne librum suum in lucem edat.
315
XCIX. Consulit quendam de editione notarum suarum in Programma quoddam de mente humana.
316
C. Censura quarundam epistolarum Domini Balzacii.
332
CI. Officii ergo, ad D. Balzacium.
335
CII. Invitat D. Balzacium ut Amstelodamum veniat. Amstelodami laudes.
337
CIII. Rationes cur in Meditationibus suis Dei & animae humanae existentiam non clarius nec fusius probaverit.
338
CIV. Opera sua offert legato Gallico, atque etiam Regi, & Cardinals de Richelieu.
339
CV. De ideis adaequatis & inadaequatis. Utrum anima semper cogitet. De sensu brutorum.
340
CVI. Solatur D. à Zuylichem de morte uxoris.
344
CVII. Solatur quendam de morte Fratris.
345
CVIII. Ad veniam impetrandam rustico, qui vitricum suum intersecenat.
346
CIX. Responsio ad judicium quod de Philosophia ejus alius quispiam tulerat.
348
CX. De aeternis veritatibus. De perfectione brutorum . De cogitatione & libero arbitrio hominis. Rationes pro & contra editionem Physices suae.
350
CXI. De inventione linguae universalis. De Musica, & de celeritate motus.
353
CXII. De quodam libro. De aeternis veritatibus, illarumque dependentia. De libero arbitrio ejusque operationibus. Responsio ad objectionen contra titulum dissertationis & speciminum suorum. Raetiones propter quas in Dissertatione susius locutus non sit de substantia animae, & existentia Dei. De editione scriptorum suorum.
358
CXIII. Conqueritur de calumniis nonullorum lesuitarum, & c.
363
CXIV. Responsio ad animadversiones quasdam in Methodum, Dioptricam, & c.
364
CXV. De bac notione, Id quod potest plus, potest etiam minus. De demonstrationibus sumptis ex effectibus. De anima, illiusque ideis. Causa difficultatis addiscendarum scientiarum. De errore in moribus. De suspensione judicii. Ignorantia causa peccati. De indifferentia Dei, illiusque potentia in rebus pugnantibus. Discrimen inter exclusionem & abstractionem.
368
CXVI. De distinctione inter essentiam & existentiam.
373
CXVII. Leges motus explicantur. De idea quam Pagani de plurimis Diis, & de Deo habuerunt.
376
CXVIII. Primum principium quodnam sit? Solvitur Achilles Zenonis.
378
CXIX. De variis locis tertiae Meditationis.
381