INDEX RERVM QVAE
IN HOC OPERE
continentur.
A.
Abscessïbus folliculo conclusis varia reperta.
252
Acridophagi.
47
Adrianus agros sanauit & quomodo.
27. 37
Aër quomodo morbos inferat.
196
Aër qualis seligendus strumosis.
263
Aër arte medicatus.
263
Aëris in moribus immutandis vires maximoe.
193. 245
Alimenta mores immutant.
196
Aluus debet esse libera strumosis.
269
Angeli non sunt participes per se rerum quoe sunt supra naturam.
3
Anglioe Reges sanabant Epilepsiam.
29. 39
Animalium contactu agentium miroe facultates.
70 83
Animi mores sequuntur temperiem corporis.
193
Annulis quibusdam vires datoe.
30
Antidotis munitum cor venenis resistit.
59
Antidota aduersus serpentum venena.
60
Antipathia quid.
82
Apozema insensibiliter vacuans.
281
Aquoe mortiferoe.
156. 200
Aquarum in animis mutandis miroe facultates.
194
Aquarum in morbis procreandis vires admirandoe.
198
Aquoehabitum, temperiem & calorem corporisimmutantes.
198
Aquoe palustres perssimoe.
203
Aquoecx glacie liquatoe cur prauoe sunt.
203
Aquoe quas vitare debeat strumosus.
266
Aquoe minerales conferunt strumosis.
278
Aquoe strumas generantes.
246
Arabum opinio de viribus imaginations.
100
Archiatrus & coeteri medici & chirurgiregij strumosos admittunt.
7
Archiatrus caput aegri Regi profert.
8
Ars militum S. Anselmi.
86
Articuli cerebri superuacua excipiunt.
185
Articuli cur debiles.
186
Authores qui de sanatione quoe fit à Rege loquuntur
17
Authores qui de vactione Clodouoei scribunt.
171
B.
Baararadix.
62
Bothnici.
147
Bruta cantu mouentur.
98
C.
Calor nobiliore forma mancipatus, effectus nobiliores producit.
146
Cantu & modulis mira proestari.
98
Capitis praua conformatio ad strumarum generationem aptissima.
249
Carbones igniti qua arte innoxetractari possint,
55
Carminum vires.
93
Carmina Homerica.
94
Carminibus coitum impediri.
96
Cataplasma resoluens & roborans.
290
Caustico quomodo debeat extrabi struma.
306
Causoe internoe strumarum.
247
Causa externoe.
244
Causa materialis.
251
Causa continens.
252
Ceratum suppurans.
294
Cerebrum particulariter expurgandum in strumis.
279
Cerebri corrigenda intemperies.
286
quoe de Barone d'Aumont Comite de Chasteau roux, dicuntur improbantur.
21
Cherades vnde.
213
Chinoe decoctum.
267
Christianissimi nomen cur potius Regibus datum quam imperatoribus.
176
à Clodouoeo primo Rege Christiano manauit insuccessores vis sanandi strumus.
10
Clodouoeus accepit banc gratiam per sacram vnctionem.
10. 169
Clodouoei sacra vnctio signis & miraculis comitatur.
12. 172
Confidentia quid faciat.
130
Crapula strumas solet generare.
247
Croesi filius qui erat mutus vocalis extitit.
35
Crucis vires admirandoe.
16
Curatio strumarum incipientium.
289
Cutis facile excipit vitia hepatis.
185
Cutis, articuli, glanduloe partes sunt debiles.
186
D.
Daemon curita dictus.
142
Doemonis varia nomina
142
Doemon mira proestat tribus modis.
143
Doemonrite actiua passinis applicat.
145
Doemones quomodo futura proesentiunt.
146
Doemonum in proestigus mira potestas.
147
Doemones quomodo sensus decipiant.
147
Doemones possunt sibi confécere corpora.
149
Doemon non cùrat.
153
Doemon non ex quolibet quidlibet facit.
153
Doemones inferunt morbos tribus modis.
154
Doemonus sanat tribus modis.
159
Doemonis miracula sunt ficta.
151
Doemon quomodo faciat coecitatem.
38
Decretum scholoe Parisiensis de strumis.
211.
Deus solus vera facit miracula.
151
Deus solus creat.
153
Deus verbo sanat.
165
Deus sanat per Angelos Prophetas & priuatos homines.
166
Diabolica sanatio quid differat à diuina.
163
Dignitas Regum.
24
Dij Regales.
25
Diuretica conferunt in strumis.
278
Dothienes quid propriè significent.
217
Donum sanitatis est supernaturale.
167
Ductus varij cerebro expurgando dicati.
251
E.
Eleazarus quidam doemones fugat.
30
Electuarium strumosos purgans.
277
Emplastrum resoluens.
292
Emplastrum suppurans.
293
Emplastrum emolliens strumoe.
296
Emplastrum Rogery
298
Endemy morbi vnde eorumque enumeratio.
206
Ensalmadores & saludadores.
48. 73. 86
Epicarpia.
84
Epilepsia quomodo mutatione oetatis curetur.
135
Errhinum pituitam trahens.
270
Euchymis cibis vti debet strumosus.
265
Excrementa peculiaria cerebri vacuanda.
269
Exempla venenis vtentium.
57
Exempla roera innatoe proprietatis.
49
Exercitiumiuuat.
288
F.
Familioe effascinantium.
43
Familioe sanantium.
44
Famem strumosis tolerare bonum.
264
Figura naturalis capitis.
249
Foetus pars est matris.
125
cur rei optatoe fiat in foetu potius quam in matre impressio.
125
Fontium varioe facultates.
195
Fotus resoluens & roborans.
291
Francioe solis Regibus strumas senandi vis conceditux.
21
Franciscus Rex captiuus Hispanos multos sanauit.
21
Fumus mercurij extincti cum aceto valet ad strumas.
297
G.
Gallorum religio commendatur.
173
Gallipostremi tanguntur.
8
Gallioe Reges pro fide & S. Ecclesioe Romanoe, ac Pontificum authoritate strenuè dimicarunt.
180
Ganglium quid.
256
Gaudio repentino mortui.
130
Gentium diuersarum varij mores.
192
Glanduloe cerebri superuacua excipiunt
185
Glanduloe cur debiles.
187
Glandularum affectus sunt germina viscerum prauè affectorum.
188
Glandularum differentioe & vsus.
222
Glandosa corpora quoe.
224
Glanduloe nobis iam genitis nascuntur.
224
Glanduloe scirrhosoe tribus modis tolluntur.
301
Gladioli radix mirè prodest ad strumas.
283
Gregorius magnus de dignitate regni Gallioe.
175
Guilielmi Tokeri erros.
18
Guilielmus Nangius strumas vocat sodellas.
21
Guntchramni Regis miracula in agris sanandis.
32
H.
Herboe contactu mira proestantes.
63. 80. 82.
Hirpioe.
48
Hispani omnium primi tanguntur à Rege.
8
Hispanis ratione aquarum strumoe familiares.
246
Hispani strumosi cur ob aëris & victus mutationem non sanentur.
136
Hominum solo contactu sanantium exemplarara.
73
Homo potestate est omnia.
75. 78
Homo cur dicatur omnis creatura.
79
in Hominis specie nulla est facultas sanandi.
76
Hormisdoe Papoe restimonium de miraculis Ludouici.
12
qui sunt ex stirpe S. Huberti creduntur sanare à rabido cane demorsos.
47
Humor pituitosus est causa antecendens strumarum.
272
Hungarioe Règes icterum sanant.
31
I.
Iacobi Valdesy Hispani testimonium de sanatione strumarum.
168
Imaginatione multa fiunt quoe vulgus credit miracula.
2
Imaginationis vires.
35
Imaginatio quid sit.
109
Imaginationis effectus.
109
Imaginationi omnes inferiores facultates seruiunt.
110
Imaginatio in alienam corpus imperium habet.
113
Imaginatio oegri quantum possit.
116
Imaginatio cur nibil potest in corpora aliena.
118
Imaginatio tria significat.
122
Imaginatio quid possit.
128
Imaginatio in acutis morbis multum potest.
131
Imaginatio in melancholicis quid possit.
132
Imaginatio in frigidis morbis parum potest,
132
Imagines rei excogitatae à matre tenello foetui imprimuntur.
113. 126
Imperatores non nisi in extremo mortis periculo baptisabantur.
177
Impostores sunt qui se iactant ex familia D Pauli & S. Catarinae.
54
Indiuiduis quibusdam innatae proprietates mirae.
49
Indicatio curationis strumarum sumpta, à causa coniuncta.
288
Indicationes diuersae curandi per chirurgian: sumptae ex natura glandularum.
300
Ira quid faciat.
130
L.
Lanicetus strumosus à Clodouaeo sanatus.
13
Lentisci aqua.
267
Liberationes magicae.
158
Lincei.
48
S. Ludouicus addidit huic ritui signum crucis.
15
M.
S. Marculphus non contulit hoc beneficium sanandi Regibus.
14
quae de maribus septimis dicuntur improbantur.
20
Marsi in Italia.
45.57
Medious fit admiridus sola discernendi vi similia à similibus.
254
Melancholici affectus cur contumaces.
117
Membranae quomodo generentur in abscessibus pituitosis.
236
ex Mille infirmis Rex sanauit quingentos.
9
Morales refutatur.
14
Morbi cantu sanati.
100
in Morbis longis aëris & victus mutatio multum prodest.
134
Morbi omnibus temporibus siunt.
183
Morbi varij fiunt ex prauo alimentorum vsu.
205
Morbi vernaculi vnde.
191
N.
Napello puella educata omnes insiciens
58
in Natura multa sunt quorum causae nos latent.
2
quae supra Naturam sunt ingenij humani captum superant.
2
Nobilis quidam totus strumosus à Rege perfectè sanatur.
226
Nodus quid.
256
Nodi varia nomina.
257
O.
Obiecta quomodo daemon immutet, & organa ac media sensuum afficiat.
148
Oleum Langij resoluens.
292
Ophiogenes in Pario.
45. 73
Operationis modus in sectione myrthina.
302
Opiata cerebrum roborans.
287
P.
Pactum cum daemone duplex.
104
Panis quo vti debet strumosus.
264
Partes omnibus morbis afficiuntur.
184
Periapta physica & superstitiosa.
83.85
Persarum lex.
24
Pestis fraudulentae curationes.
161
Phantasia.
109
Pisces & fructus strumis aduersantur.
265
Pillulae pituitam è cerebro educentes.
274
Pillulae de salsa parilla.
275
Pituita quid eaque duplex.
228
Pituitae differentiae pro gradu caloris, & vario mixtionis modo, & consistentiae.
229. 231
Pituita excrementia in variijs partibus generatur.
233
Plantaxum contactu mirae agentium vires.
62
Polydorus Virgilius conuellitur.
19
Pomum odorum.
263
Pomponatiij opinio reuellitur.
75
Pontifices quibus titulis insignierunt Reges Galliae.
176
Potestas in Deo duplex ordinaria & extraordinaria.
Potestas daemonis à Deo est.
154
Praestigiatores industria mira faciunt.
150
Precibus modulis & cantui vis tribuitur.
97
Prognostica strumarum.
259
Proprietates ab idiosyncrasia manantes.
52
Psylli in Africa.
44.57
Puluis diaturbith.
277
Puluis Arnaldi Villanouani.
284
Puluis sanguinem sisiens.
305
Putredo causa salsedinis.
230
Pudore extincti.
131
R.
Radij non manant ob imaginatione.
119
Remedia ad induratas mammas.
295
D. Remigij laudes.
179
Reges Diis chari.
25
Reges Hispaniae signo crucis expellunt daemones.
31
Reges Galliae non sanant praerogatiua regia.
33
Regibus Galliae vis sanandi à familiis non manat.
51
Rex quomodo sanct strumas nemo adhuc explicauit.
4
Rex quando tangit strumas.
5
Rex quid faciat antequam se accingat ad tangendos aegros.
6
Rex aliquando tangit plus quam mille quingentos.
6
Ritus qui obseruatur à Rege in tactu strumarum.
5
Rogatianus senator arthritide liberatus dixta.
134
Rusticus quidam strumas sanans.
160
S.
Sacculus cerebrum roborans.
270
Salsedinis in pituit a causae omnes.
230
Sanguinis profusio sistenda.
304
Sanitas non communicatur vt morbus.
77
Scorpionibus qui vescuntur.
46
Scrophulae cur ita dictae.
215
Sectio duplex & quomodo fieri debeat.
302
Somnus debet esse longè à pastu.
268
Spiritus extra corpus non reguntur ab anima.
159
Spirituum motus varij.
128
Species quomodo corpora alterare possint.
121
Struma solo contactu sanatur.
3
Strumae morbi sunt endemij Hispanis.
208
Sturmae cur fuerint frequentes in Gallia.
210
Struma contagiosus morbus est.
210
Struma haereditatius morbus est.
212
Strumarum nomina varia.
213
Struma ciuitatis.
215
Struma vnde.
216
Strumae non sunt extantia in tergo.
216
Strumae cur vocentur à Gallis, le mal du Roy.
217
Strumae definitiones.
219
Strumacur durus sit tumor.
221
Strumae in omnibus glandulis generari possunt.
225
Strumae à pituita fiunt.
Strumae aliquando fiunt à carne indurata.
235
Strumarum differentiae omnes.
237.241.
Strumae internae & externae.
243
Strumarum ab aliis partibus quàm à capite fluit humor.
239
Strumae sunt germina cacochymiae.
248
Struma ponderis sexaginta librarum.
241
Struma quomodo distingatur à glandula.
255
Strumae pituitosae curatio.
262
Strumae incipientes aliquando resoluuntur.
289
Stygmata quibusdam familijs connata.
42
Sudorifica strumosis conferunt.
278
Superflitio quid.
80
Sympathia quid.
82
Symptomata ob varios spirituum motus.
126
T.
Tentyritae aduersus crocodylos vim habent.
46.57.
Triballi effascinantes.
56
Tumor quot modis dicatur durus.
221
V.
Vacuatio sensilis.
273
Vacuatio insensilis.
280
Venae sectio non probatur in strumis.
279
Venena haurientes sunt impostores.
56
Venena consuetudine redduntur familiaria.
57.
Venti quorundam locorum proprij,
196
Verba quae prosert Rex tangendo.
9
Verborum vires.
87
Verba barbara.
90
Verba insusurrata.
91
Verba orationes soluta prolata.
91
Verba scripta appensa.
88
Verba carmine pronuntiata.
92
Verborum tria genera.
101
Verba per se nihil prosunt.
102
Verbis allici & cogidaemones ad agendum.
104
Verba quomodo immutent animos.
107
Verba quae profert Rex ipsa per se non sanat.
108
Vespasianus caecum & mutilum curauit.
26.37.
Veteres multa pro veris habuerunt quae commentitiasunt.
81
Victus qualis debeat esse strumosis.
263
Vinum medicatum.
266
Viperarum vsus.
285
Vnctio Regiae potestatis signum.
107
Vnctio quibus dabatur.
171
Vnguetum emolliens strumas scirrhosas.
296
Vnguetum proprietate sanans strumas.
297
Vnguentum de Scrophularia.
290
Vomitus quando confere.
274
Z.
Zahuris.
48