INDEX EORVM
QVÆ HOC VOLVMINE
TRACTANTVR.
PRÆFATIONE Astrologiam physicam secernendam à superstisiosa docetur: nec per illam euerti diuinam prouidentiam potentiamque Dei: nec humani arbitrij libertatem: & quod partim sit scientìa, partim coniectura, partim suspicio, sicut medicina: & quomodo in ea procedendum: & stellas agere quadruplici modo in inferiora: & quibus authoribus in ea vtendum.
LIB. I.
Cap. 1. A planetarum, & fixarum, & inferiorum varietate, mutationum rerum inferiorum cansas, & initia sumi oportere.
pag. 11
Cap. 2. Art. 1. De planetis in communi.
12
2. De planetarum natura speciatim.
13
3. De foelicitate & infoelicitate planetarum.
14
4. De temporaneitate planetarum.
15
5. De sexu planetarum.
15
6. De amicitia & inimicitia planetarum.
16
Cap. 3. De planetaru passionibus prout ad suos orbes conferuntur.
16
Cap. 4. Art. 2. De coeli spatiis partibusque, psout planetæ in eis varias exercent erga nos operationes simul cum illis, vel illæ solæ ob fixarum situm.
19
2. De Zodiaci figuris.
21
3. De Zodiaci diuisione secundum quam annus diuiditur: quod est tempus quo ipsum peragrat Sol.
22
4. De quartis anni subpolaribus & æquinoctialibus.
24
5. Alia Zodiaci diuisio.
25
6. & 7. Duæ aliæ Zodiaci diuisiones.
25
8. De antisciis.
26
9. De imperantibus & obedientibus diuisio quinta.
27
10. De coniunctis & inconiunctis diuisio sexta.
27
11. De sexu penes quem sumitur septima diuisio signorum Zodiaci.
28
Cap. 5. De stellarum declinationibus & latitudinibus.
28
Cap. 6. De variabili stellarum situ ex mutatione coeli variabili, vnde figuræ eriguntur.
31
Cap. 7. Art. 1. De planetarum dignitatibus.
33
2. De domibus corundem.
33
3. De domibus planetarum erga subpolares, & æquinoctiales, & æquidistantes nobis ab æquatore incolas.
35
4. De exaltationibus planetarum.
37
5. De triplicitatibus corundem.
39
6. De terminis corundem.
41
7. De carpentis.
43
8. De persona.
43
9. De gaudio.
43
Cap. 8. De planetarum passionibus, prout ad Solem conseruntur.
43
Cap. 9. De planetarum inter se habitudine ex situ proueniente.
46
Cap. 10. Art. 1. De planetarum inter se & cum fixis configuratione, & aspectu.
47
2. De platicis aspectibus, corúmque passionibus.
51
3. De quibusdam aliis passionibus applicationum & defluxuum.
53
Cap. 11. De fixarum natura, & dominio, & actione super inferiora, perse, & cum planetis.
53
LIB. II.
De majoris rerum humanarum mu-
tationibus, initiis, & causis.
Cap. 1. Quibus ex causis, principiis, & signis coelitus sit prognosticandum.
55
Cap. 2. Art. 1. Dissertatio de dominiis planetarum iuxra opinionem authoris, & Arabum per climata, & Prolemæi per triangulos super omnes regiones mundi: & de Arabum errore, & Prolemæi insufficientia.
56
2. De moribus gentium ex Prolemæo per triangulorum dominos.
60
3. De moribus gentium ex signorum dominantium natura.
63
4. Quod signum cui prouinciæ dominetur secundum Prolemaicos triangulos interiores, exterioresque.
63
5. Éxamen eiusmodi dominiorum.
64
Cap. 3. Art. 1. Quamuis Deus inferiora mutet: non tamen sine causis secundis id sieri. Et quod Ptolemaici de imperiorum & sectarú mutationibus ex rtigonis dixesunt insufficiens esse.
66
2. De dominio planetarum super prouincias ex authoris dogmate: similites & signorum: & de translationibus imperiorum, & religionis, & artium, propter Solis & obliquitatis & absidum & sixarum mutationem.
69
3. De cæteris causis & initiis mutationum, & modis, & veritatibus corum.
74
4. Præter alia principia mutationum, rationem anomaliarum esse habendam, concordiamq; cius cum mutationibus magnis.
76
5. De dominiis planetarum & signorum super prouincias & ciuitates agnoscendis iuxta authoris dogmata, quamuis translatis coelestibus causis.
78
Cap. 4. Art. 1. De eclipsium indicationibus & affectione.
79
2. De loco afficiendo à causis sidercis in eclipsi.
80
3. De principio & duratione effectus.
80
4. De generibus terum afficiendarum.
80
5. De signis afficientibus.
81
6. De planeris dominis & fixis erga genus afficiendum.
 
7. De aliis indicationibus afficiendoruex signis coeli specialius.
82
8. De magnitodine effectus.
82
9. De qualitate effectum ab agentibus in eclipsis dominis,
83
10. De qualitate effectus ex patientibus communibus & singularibus.
86
11. Indiciú eclipsium ex coloribus.
88
Cap. 2. Art. 1. De cometarum & ignitarum impressionum indicatione & effectione.
89
2. De colore cometarum.
90
3. De splendore corundem.
90
4. De loco corundem.
91
5. De forma.
91
6. De diuturnitate.
92
7. De tempore effectus.
92
8. De habitu ad Solem.
92
9. De situ.
92
10. De motu.
93
11. De figuræ erectione in apparitione cometæ, & varia effectione ex illa.
93
12. Quod cometæ non inaniter putantur afficere res humanas.
93
13. De nouis stellis.
94
LIB. III.
De mutationibus temporum in ele-
mentis.
Cap. 1. Art. 1. Dicendum esse de mutationibus elementorum à coelo, & de effectibus haru mutationú.
94
2. De anno, eiusque principio, & quartis.
96
3. De quartis anni speciatim.
97
4. Iudiciú ex quartis anni specialius.
98
Cap. 2. Art. 1. De iudicio quartarum anni & mensium, & signorum natura, & fixarum.
99
2. Examen decretorum Ptoltmæi de natura signorum.
100
Cap. 3. Prognostica ex quartis anni, primumque ex vere.
102
2. Prognostica ex æstate.
103
3. Prognostica autumni.
103
4. Prognostica hyemis.
104
5. Varia item prognostica in quartis anni.
104
Cap. 4. Art. 1. De mensium prognosticis.
105
2. De quartis mensis.
106
Cap. 5. Art. 1. De dierum prognosticis.
107
2. Prognosticum ex syzygiis planetarum speciatim, & primò ex Saturno.
108
3. Ex Ioue.
108
4. Ex Marte.
109
5. Ex Venere.
109
6. Ex Mercurio.
109
7. Prognosticum ex apertione portarum.
109
Cap. 6. Prognosticum de horis dierum.
110
Cap. 7. Art. 1. Prognosticandum insuper ex accidentibus inferioribus ad superiora sidera collatis, tanquam ex signis & concausis temporum.
112
2. Prognosticum ex inferioribus à Sole.
112
3. Ex Lunæ accidentibus.
113
4. Ex fixarum accidentibus erraticarumque stellarum.
114
5. Ex irido.
114
6. De ostentis coeli.
115
7. Ex nubibus.
115
8. Ex corporibus aliis: & primò ex igne.
116
9. Ex aquis.
116
LIB. IV.
De natiuitatibus.
Cap. 1. Art. 1. Cut iudicium de vita & morte ex puncto natiaitatis sumatur ab astrologis.
117
2. De horoscopo.
118
3. De siguræ erectione, & partrione, & quæsitis in singollis domibus, & planetis significatoribus.
119
Cap. 2. Art. 1. De parentibus nati.
121
2. De fratribus & sorosibus.
124
Cap. 3. Art. 1. De sexu.
125
2. De partu geminorum.
125
3. De monstris.
126
4. De iis qui non nutriuntur.
127
Cap. 4. Art. 1. De vitæ spatio superuiuentium agnoscendo.
128
2. De aphetæ principalis vitæ gubernatoris electione.
129
3. De vitæ dimensione per directionem aphetæ ad interfectores.
130
4. De interfectore & tempore interfectionis in directione conuersa.
131
5. De intersectoribus & interfectionis temporibus in directione recta.
132
6. Diuerfæ rationes euadendi & certificandi mortem, & malos euentus, ex occursu maleficarum vario.
133
Cap. 5. Art. 1. De forma & temperatura corporis generaliter.
134
2. De codem speciatim ex planetis significatoribus & qualificantibus.
135
3. De codem ex quartis anni.
136
4. De codem ex signis stellatis.
137
Cap. 6. Art. 1. De viriis ex morbis corporis generaliter.
138
2. De natura vitij, morbique, & partibus affectis à signis.
138
3. De codem à planetis significatoribus, vel qualificatoribus.
139
4. De vitiis speciatim.
140
5. De cæcitate.
140
6. De sterilitate.
141
7. De linguæ impedimento.
142
8. De claudis, gibbis, & contortis.
143
9. In
143
10. De speciatim.
144
11. Ex planetis morborum authoribus & qualificatoribus.
144
12. Ex signis coeli de cisdem.
145
13. De sanabili, insanabili, & tegibili.
145
Cap. 7. Art. 1. De qualitatibus animi generaliter.
146
2. De codem ex locis, seu signis.
147
3. De codem ex dominis locorum qui dominatores & qualificatores dicuntur.
147
4. De locorum dominis, seu morum gubernatoribus sigillarim.
148
5. De codem ex configuratis ad locos, dominosque locorum.
154
Cap. 8. Art. 1. De vitiis & morbis animi redundantibus ex temperamenti & spirituum animaliú passionibus à cælo, generaliter.
155
2. Specialiter de iisdem.
155
3. De sanabili, insanabili, regibilique.
156
4. De vitiis in re venerca speciatim.
157
5. De codem regulæ speciales.
158
Cap. 9. Art. 1. De coniugio & prius de vxore.
159
2. De qualitate vxoris.
160
3. De marito.
160
4. De qualitate mariti.
161
5. De conuictu coniugum.
161
6. De conuictu concubinario.
162
7. De vi & moribus concumbendi.
163
Cap. 10. Art. 1. De filiis.
164
2. De filiorum splendore & obscuritate.
165
3. De habitu filiorum ad parentes.
165
4. De filiorum inter se habitu.
166
Cap. 11. Art. 1. De amicis & inimicis.
167
2. De co qui est causa amicitiæ & odij.
167
3. De lucro & damno alterutrius.
167
4. De tempore quo amicitia & inimicitia temporanea contrahitur.
168
5. De fundamentis amicitiatum & inimicitiarum.
168
6. De magnitudine & firmitate amicitiæ & odij.
169
7. De commoditatis agnitione ex illis.
169
Cap. 12. De seruis.
169
Cap. 13. Art. 1. De fortuuis & diuitiis.
170
2. De multiplici fortunatione.
171
3. De diuitiis & mendicitatibus peculiarius.
171
4. De occasione, fundamento, & qualitate diuitiarum ex dominis fortuuæ.
172
5. De codem ex configuratis astris ad fortunam & dominos cius.
173
6. De tempore diuitiarum.
174
Cap. 14. Art. 1. De dignitatibus & honoribus generaliter.
174
2. De dignitatibus acquisitis testimonio astrorum.
175
3. Ex dignitatibus causa, robore, & qualitate.
177
Cap. 15. Art. 1. De opisicio.
178
2. De subiectæ materiæ proprietate in opisicio ex signis.
179
3. De qualitate opisicij à gubernatoribus.
179
4. De qualificatione ex planetis sigillatim.
180
5. De codem vbi adsunt duo qualificatores, & cum configuratione aliorum.
181
6. De magnitudine, claritate, & obscuritate opisicij.
182
7. De tempore vtilitatis opisiciorum.
183
Cap. 16. Art. 1. De peregrinatione & irineribus.
183
2. De siribus erga quos significatur peregrinatio.
184
3. De magnitudine & breuitare itinerum.
184
4. De fortunatione & qualitate itineris.
184
5. De causis itinerum.
185
6. De tempore.
186
Cap. 17. Art. 1. Demortis qualitate goneratim.
186
2. De mortis qualitate ex prothanatorum natura sigillatim.
186
3. De morre violenta generaliter.
186
4. De violenta speciatim ex Saturno.
188
5. De violenta morte ex Marte.
189
6. De violenta ex duplici malesica.
190
7. De morte extra patriam.
190
LIB. V.
De temporibus euentuum si-
dereorum.
Cap. 1. Art. 1. Præres causas vniuersales, particulares simul in enentuum temporibus, & ratione, considerandas esse.
192
2. De enentuum temporibus in genituris.
192
3. De ætatum ratione.
194
4. Examen prædictorum de ætatibus.
195
Cap. 2. Art. 1. De directionibus tempora euentuum declarátibus.
198
2. Consideranda esse tria in directione, videlicet significatorem, promissorem, dispositorem, & his configuratas stellas, & alia quæ anticipant & postponunt euentum.
199
3. De forma dirigendi apheras.
200
Cap. 3. Art. 1. De progressionibus annuis.
203
2. De progressu menstruo.
204
3. De progressu diario.
204
Cap. 4. De ingressibus.
205
Cap. 5. Art. 1. De subiecto euentus.
206
2. De foelicitate & infoelicitate eueritus.
206
3. Quando certius & magis elucescet euentus.
207
4. De euentus magnitudine.
208
5. De reuolutionibus.
210
LIB. VI.
De electionibus sideralibus.
Cap. 1. Naturali ratione, & diuina authoritate, scientiam de electionibus esse veram, necessariamque physicis, nec damnandam.
212
Cap. 2. Art. 1. De electione siderali in sacris.
212
2. Vtrum oratio requirat siderationem.
214
3. De electione in philosophando.
216
Cap. 3. Art. 1. De electione in corporis regimine.
216
2. De medicinæ corporalis electionibus.
217
3. In generatione.
217
4. In animalium generatione.
219
Cap. 4. Art. 1. De regnis, & ciuitatibus, & republica.
220
2. De electione legis ferendæ.
221
3. De loco mutando.
221
4. De electione prælij.
221
5. De ædisiciorum electione.
222
6. De nauigationis electione.
222
7. De itineris electione.
222
Cap. 5. Art. 1. De agriculturæ electionibus.
223
2. De lignorum sectione.
223
3. De electione in contractibus.
226
Cap. 6. De dierum electione.
227
Cap. 7. De electionibus generaliter.
232
FINIS.