INDEX EMBLEMATVM
IN LOCOS COMMVNES
DIGESTORVM.
EMBL. DEDIC.
Ad illustrissimum Maximilianum &c.
7
Mcdiolanum
8
Nunquam procrastinandum
9
DEVS, SIVE RELIGIO.
 
In Deo lætandum
10
Saprentia humana, stultitia est apud Deum
11
Ficta Religio
12
Nontibi, sed religioni
13
Quà Dij vocant, eundum
14
VIRTVTES.
 
FIDES.
 
Fidei Symbolum
15
Foedera
16
Silentium
17
Non vulganda consilia
18
Nec quæstioni quide cedendu
19
PRVDENTIA.
 
Consilio, ac virtute Chimçran superari: id est fortiores, & deceptores
20
Vigilantia, & custodia
21
22
23
Prudentes
24
Prudens, magis quàm loeax
25
Maturandum
26
In deprehensum
27
Cústodiendas virgines
28
Vino Prudentiam augeri
29
Prudentes vino abstinent
30
In statuam Bacchi
31
Gramen
33
IVSTITIA.
 
Nec verbo, nec facto quenquam lædendum
34
Tandé, tandé Iustitia obtines
35
Etiam ferocissimos domari
36
Gratiam referendam
37
Abstinentia
38
Bonis à diuitib9 nihil timé du39
 
FORTITVDO.
 
Signa fortium
40
A
41
In adulari nescientes
42
Obdurandu aduersus vrgétia
43
Omnia mea mecum porto
44
CONCORDIA.
 
Concordiæ Symbolum
45
Concordia
46
Concordia insuperabilis
47
Vnunihil, duos plurimu posse
48
Firmissima conuelli nõ posse
49
SPES.
 
Spes proxima
50
In fimulachrum Spei
51
In dies meliora
53
Illicitum non sperandum
54
PVDICITIA.
55
VITIA.
 
PERFIDIA.
 
In Victoriam dolo partam
56
In fraudulentos
57
Dolus in suos
58
Maledicentia
59
In rcceptatores sicariorum
60
In adulatores
61
Ei qui semel sua prodegerit, aliena credi non oportere
62
STVLTITIA.
 
Temeritas
63
Furor & rabies
64
In temerarios
65
In cos qui supra vires quicquam audent
66
Impossibile
67
Cuculi
68
Vespertilio
69
Aliud
70
Ira
71
In eum, qui sibijpsi damnum apparat
72
Fatuitas
73
Obliuio paupertatis parens
74
SVPERBIA.
 
Superbia
75
Impudentia
76
Philautia
77
Garrulitas
78
INVIDIA.
 
Inuidia
79
LVXVRIA.
 
Luxuria
80
Luxuriosorum opes
81
Tumulus Meretricis
82
In amatores Meretricum
83
Cauendum à Meretricibus
84
Amuletum Veneris
85
Inuiolabiles telo Cupidinis
86
Lasciuia
87
DESIDIA.
 
Desidia
88
Desidiam abijciendam
89
In facilè à Virtute desciscetes
90
Ignaui
91
AV ARITIA.
 
Auaritia
92
In auaros
93
In Aulicos
94
In Sordidos
95
In diuites publico malo
96
In auaros, Vel quibus melior con ditio ab extraneis offertur
97
GVLA.
 
Gula
98
Ocni effigies
99
In Parasitos
100
Paruam culinam duobus ganeonibus non sufficere
101
Captiuus ob gulam
102
In Gar rulum, & Gulosum
103
Natura
104
DOCTORVM AGNOMINA.
104
Vis Naturæ
106
Ars Naturam adiuuat
107
In Iuuentam
108
In quatuor tempora anni
109
ASTROLOGIA.
 
Scyphus Nestoris
110
Quæ supra nos, nihil ad nos
112
In Astrologos
113
Qui alta conteplatur cadere
114
AMOR.
 
Potétissimus affectus Amor
115
Potentia amoris
116
Vis amoris
117
In studiosum amore captum
118
A. id est, amor Virtutis
119
A. Amor Virtutis alium Cupidinem superans
120
Dulcia quandoq ; amara fiori
121
Ferè simile, ex Theocrito
122
In Statuam Amoris
123
In obliuionem patriæ
125
Sirenes
126
Senex puellam amans
127
Colores
128
FORTVNA.
 
Virtuti Fortuna comes
130
Fortuna Virtutem superans
131
Paupertatem summis ingenijs ob esse, ne prouchantur
132
In Occasionem
133
In subitum terrorem
134
In illaudata laudantes
135
In momentane felicitatem
136
Ex damno alterius vtilitas
137
Bonis auspicijs incipiendum
138
Nilreliqui
139
Malè parta, malè dilabuntur
140
Sèper præsto esse infortuma
141
Redemia in arduo, mala in prono esse
142
HONOR.
 
Ex arduis perpetuum nomé
143
Ex literarum studijs immortalita tem acquiri
144
Tumulus Ioannis Galeacij Vicecomitis, Primi Ducis Mediolanensis
145
Optimus ciuis
146
Strenuoru immertale nome
147
Nobiles, ac generosi
148
Duodecim certami a Herculis
149
In nothos
151
Imparilitas
152
In desciscentes
153
Aemulatio impar
154
Albutij ad D. Alciatum suadentis vt &c.
155
PRINCEPS.
 
Princeps subditorum incolumitatem procurans
156
In Senatum boni Principis
157
Quod non capit Christus, rapit Fiscus
158
Opulentia tyrani paupertas subrectorum
159
Consiliarij Principum
160
Principis clementia
161
RESPVBLICA.
 
Salus publica
162
Respublica liberata
163
VITA.
 
In vitam humanam
164
Aere quandoq ; salutem redimendam
165
MO'RS.
 
Cum Laruis non luctandum
166
De Morte, & Amore
167
In formosam fato præreptam
168
In mortem præproperam
169
Terminus
170
Opulenti hæreditas
171
AMICITIA.
 
Amicitia et post morte duras
172
Mutuum auxilium
173
Auxili nunqu deficias
174
Gratiæ
175
HOSTILIT AS.
 
In detractores
177
Inanis impetus
178
Aliquid mali, propter vicinum malum
179
In eum qui truculentia suorum perierit
180
E. In dona hostium
181
A minimis quoque timendu
182
Obnoxia infirmitas
183
Vel post morte formidolosi
184
VINDICTA.
 
Iusta vindicta
185
Iusta vltio
186
Parem delinquentis, & suasoris culpam esse
187
Alius peccat, alius plectitur
188
Insani gladius
189
PAX.
 
Pax
190
Ex bello Pax
191
Ex Pacevbertas
192
SCIENTIA.
 
Doctos Doctis obloqui nefas esse
193
Eloquentia, fortitudine præstantior
194
Facundia difficilis
195
Antiquissima quæque commentitia
196
Insignia Poëtarum
197
Musicam Dijs curæ esse
198
Litera occidit : Spus viuisicat
199
Dicta septem sapientum
200
IGNOR ANTIA.
 
Submouendam ignorantiam
202
Mentem, non formam plus pollere
203
Diues indoctus
204
MATRIMONIV M.
 
In fidem vxoriam
205
Reuerentiam in matrimonio requiri
206
In foecunditatem sibijpsi damnosam
207
Amor filiorum
208
Pietas filiorum in parentes
209
Mulieris famam, non formam vul gatam esse oportere
210
In pudoris statuam
211
Nupta contagioso
212
ARBORES.
 
Cupressus
213
Aliud
213
Aliud
213
Quercus
214
Aliud
214
Salix
215
Abies
216
Picea
217
Cotonea
218
Hedera
219
Ilex
220
Malus medica
221
Buxus
221
Morus
223
Amygdalus
224
Laurus
225
Populus alba
226
FINIS.