SVMMA ARGVMENTO-
RVM, SIVE RERVM MEMO-
RABILIVM, QVAESINGVLIS CAPITI-
bus primi libri explicantur.
Cvr Dominus terram sanctam varijs flagellis, & subalternis casibus exposuerit. Cap.I.
fol. 1.
De varijs generibus hominum bonorum & malorum qui terram fauctam inhabitauerunt. Cap. 2.
folio 3.
Qualiter à Duce Arabum Homar, discipulo Mahometi, occupata terra sancta. Cap. 3.
fol.7.
De Mahometo. Cap. 4.
fol. 8.
De origine & vita Mahometis. Cap. 5.
fol. 10.
De pessima doctrina & vita Mahometi. Cap. 6.
folio 18.
De morte Mahometi & successoribus eius. C. 7.
folio 32.
De Calypha AEgyptio. Cap. 8.
fol. 33.
De Calypha occidentali Myramommelino. C. 9.
fol. 35.
De Gentilibus qui legem Mahometi suscipere noluerunt. Cap. 10.
fol. 36.
DTurcomanis. Cap. 11.
fol. 37.
De Bedevvinis. Cap. 12.
fol. 38.
De his qui legem habet occultam. Cap. 13.
fo. 39.
De Assasinis. Cap. 14.
fol. 40.
Ad quantam miseriam deueneris Orientalis Ecclesia. Cap. 15.
fol. 45.
De visitatione terrae sanctae per Petrum Eremitam, & per occidentales populos. Cap. 16.
fol. 46.
De peregrinatione cruce signatorum, & de his quae sustinuerunt in via, Cap 17.
fol. 49.
De obsidione & captione Antiochiae. Cap. 18.
fo. 50
De pugna Christianorum contra Corbagath & sorum victoria. Cap. 19.
fol. 51.
De obsidione & captione ciuitatis sanctae Hierusalem. Cap. 20.
fol. 52.
Qualiter quibusdam recedentibus, alij, qui remanserant, Christianorum fines viriliter ampliauerunt. Cap. 21.
fol 54.
De his ciuitatibus quas sub Duce Godefrido nostri ceperunt. Cap. 22.
fol. 56.
De primo Rege Hierosolymorum Latino Baldvvino, & qualiter obtinuit oppidum Arsur. C. 23.
folio 56.
De Caesarea maritima. Cap. 24.
folio 57.
De obsidione & captione ciuitatis Accou. Cap. 25.
folio 58.
De obsidione & captione ciuitatis Berythi. C. 26.
folio 59.
De obsidione & captione ciuitatis Sidonis. C. 27.
folio 59.
De aedificatione Montis regalis. Cap. 28.
folio 60.
De munitione dicta Scandalium, & morte Regis Baldouini, & eius successore Baldovvino secundo. Cap 20.
folio 60.
De quatuor principatibus quos nostri sibi subiecerunt. Cap. 39.
folio 61.
De ciuitate Edessa. Cap. 31.
folio 62.
De principatu Antiocheno & de ciuitate Antiochia. Cap. 32.
folio 63.
De principatu seu comitatu Tripolitano & de ciuitate Ttipoli. Cap. 33.
folio. 65.
De principatu seu regno Hierosolymitano. C. 34.
folio 66.
De ciuitate dicta Dan. Cap. 35.
folio 67.
De ciuitate Bersabee. Cap. 36.
folio 67.
De terminis & spatio terrae acquisitae, & de ciuitatibus maritimis. Cap. 37.
folio 68.
De ciuitate Pharamia, Cap. 38.
folio 69.
De ciuitate Laris & Pelusio. Cap. 39.
fol. 69.
De munitionibus Darum, Gaza & Ascalona. Cap. 40.
folio 69.
De Azoto, Geth & Hybelin, & Gibelino & Albaspecula & Acharon, Cap. 41.
folio 71.
De alijs munitionibus maritimis vsque Tyrum. Cap. 42.
folio 72.
De Tyro & qualiter obsessa fuit & capta. C. 43.
folio 72.
De ciuitatibus maritimis à Tyro vsqu ad Laodiciam Syriae. Cap. 44.
folio 76.
De ciuitatibus mediterraneis, quas nostri obsederunt, sed non ceperunt, quasdam tamen sibi fecerunt tributarias. Cap. 45.
folio 79.
De obsidione Halapiae & Damasci. Ca. 46.
fo. 79.
De obsidione Caesaraemagnoe, & Botrensis ciuitatis & de situ Ytureae, & Traconitidis Regionis. Cap. 47.
folio 81.
De obsidione Cayri, Alexandriae & Damiatae. Cap 48.
folio 83.
De quibusdam munitionibus quas nostri in confinio Saracenorum fundauerunt. C. 49.
f. 83.
Qualiter terra a nostris acquisita regi & Baronibus est distributa. Cap. 50.
folio 84.
De regno, natione, & ampliatione orientalis Ecclesiae. Cap. 51.
folio. 85.
De varijs religionib, & diuersitate regularium personarum, & de quarantena, & monte Carmeli, & de mari mortuo. Cap. 52.
folio 86.
De solitudine Iordanis. & de stagno Genesareth, quod est mare Galilaeae, & de Iordane. C. 53.
f. 87.
De monte Thabor, & de his qui regulariter in ciuitatibus vixerunt. Cap. 54.
folio 91.
De ciuitate sancta Hierusalem & de Patriarcha & suffraganeis eius. Cap. 55.
folio 92.
De ciuitatibus Sebasta, Tyberiade & Bethsam, & Petra deserti. Cap. 56.
folio 95.
De ciuitatibus Nazareth, Ebron & Lidda. Cap. 57.
folio 96.
De Abbatibus & Prioribus sub Patriarcha Hierosolymitano constitutis. Cap. 58.
folio 97.
De ciuitatibus Nazareth, & Bethleem. C. 59.
folio 99.
Iterum de ciuitate Hierusalem, & de locis sanctis quae in ca continentur. Cap. 60.
folio 101.
De Dominico sepulchro & loco Caluariae & monte Syon. Cap. 61.
folio 102.
De Templo Domini, & Templo Salomonis, & monte Oliueti. Cap. 62.
folio 105.
De valle Iosaphaet & quibusdam alijs venerabilibus locis. Cap. 63.
folio 109.
De religione Fratrum Hospitalis sancti Ioannis. Cap. 64.
folio 111.
De religione Fratrum militum templi. Cap. 65.
folio 115.
De Ordine Fratrum Teutonicorum, siue militiae Teutonicae. Cap. 66.
folio 120.
De incremento gloriae Terrae sanctae, eiusque propugnatorum. De Italicigeneris hominum dotibus & qualitate. Cap. 67.
folio 123.
De aliarum Europae nationum moribus & qualitate. De Pollanis. De diuersis orientalium sectis. Cap. 68.
folio 124.
De Vatum priorum praedictionibus ista aetate in Terra sancta, Ecclesia & vinea Domini, completis. De diaboli inuidentia ob tam prosperos Ecclesiae successus. Cap. 69.
folio 126.
Exotio, & immodicis diuitijs in terrae sanctae habitores omne flagitiorum genus inualuisse. Cap. 70.
folio 127.
De pastorum negligentia, alijsque vitae propudijs. Cap. 71.
folio 129.
De Regularium contumacia, simultatibus, dissensionibus, licentia viuendi. Cap. 72.
folio 130.
De Pollanis, subole à patribus degeneri, de corum Zelotypia, & contemtu externorum. C. 73.
fol. 133.
De Italorum, terrae sanctae inquilinorum, dissensionibus ciuilibus, & auaritis. Cap. 74.
folio 136.
De Surianis, eorumque moribus, lingua, à Latinis disscidio. De Spiritus sancti processione. De pane azymo in confectione Eucharistiae. De Rom. Ecclesiae principatu. De ordinibus sacris clericorum Surianorum. Cap. 75.
folio 137.
De Iacobitis corumque erroribus: qui obiter refutantur. Cap. 76.
folio 144.
De Nestorinis, siue Nestorianis, corumque haeresuquae obiter refutatur. Cap. 77.
folio 148.
De Maronitis, corum erroribus, & conuersione ad Catholicam & Rom religionem. C. 78.
f. 151.
De Armenis, siue Armenijs, corumque in fide erroribus: qui obiter refutantur. Cap. 79.
folio 153.
De Georgianis, eorumque bellica virtute. C. 80.
folio 156.
De Mosarabibus. Cap. 81.
folio 157.
De Essaeis, Sadducaeis, Samaritis, alijsque Iudaeis in varias orbis regiones dispersis. Cap. 82.
folio 157.
Quali hominum peste caeperit terra sancta laborare, & paullatim degenerare. Cap. 83.
fol. 163.
De rebus in terra sancta admirabilibus, terraemotibus, tonitribus, imbrib, niuibus. C. 84.
f. 165.
De fontibus, fluuijs, mari rubro, 4. paradisi fluminibus, & varijs fontium aquarum que miraculis. Cap. 85.
folio 166.
De Arboribus, & fructibus earum, Herbis, Aromatis. Cap. 86.
folio 169.
De Gummi, fruticibus, Hanipero, Arboribus & montibus, cannis, & vitibus Indiae: de herba Sardoa, de Seribus, de arboribus fatidicis, de paradiso. C. 87.
folio 173.
De feris, Leone, Lanzani, canibus siluestribus, pantheris, Elephantis, rhinocerotibus & monocerotibus, Lynce, Tigri, Castore, Vrsis, Camelis, & alijs monstris, Cap. 88.
folio 176.
De Serpentibus, Dracone, Basilisco. C. 89.
fo. 185.
De Auibus quibusdam & piscibus raris. C. 90.
folio 190.
De lapidibus pretiosis. Cap. 91.
folio 194.
De Amazonibus, Gymnosophistis, Brachmanis, de alijs barbaris & mostruosis populis, ex B. August. Isidoro, Plinio &c. De miraculis quibusdam regionum occidentalium, de Auium vulgarium qualitatibus. Cap. 92.
folio 198.
De miraculis rerum inanimataru. C. 93.
f. 222.
De peccaro: De caussis ruinae, & euersi Christianorum in Terra sancta Imperij. De incremento hostium Christiani nominis, & praesertim Saladini. Cap. 94.
folio 223.
Series Regum Christiani nominis Hierosolymitanorum, eorumg, victoriae & triumphi. De ciuili & perniciosa Principum ibidem inter se simultate. Cap. 95.
folio 228.
De Saladini in terram sanctam expeditione, & memorabili Latinorum strage. Cap. 96.
folio 233.
De oppodis ab eodem Saladino expugnatis. C. 97.
folio 236.
De Syriae diuisione, & late patenti Saladini Imperio. Cap. 98.
fol. 240.
Occidentalium ob Hierosolymã captam exsternatio, & Regum principumque Christianorum, votiua ad sacrum bellum expeditio. Cap. 99.
fo. 241.
Obsidio Acconis per Guidonem regem: clades à Saracenis accepta. Cap. 100.
folio 243.
Principum Christianorum, Frederici Imperatoris, Regum Frãci & Auguli in Terram sanctam aduentus: Acconis expugnatto: Saladini trepidatio: Inter Reges dissensio & simultas. Cap. 101.
folio 247.
Hierosolymae obsideudae consilium irritum, Rege Ricardo in patriam redeunte. Mors Saladini, & Saracenorum seditio. Alemanorum in Terra sanctares gestae. Cap. 102.
folio 251.
ARGVMENTA CAPI-
TVM SECVNDI LIBRI
De corruptione Occidentalis regionis, & peccatis Occidentalium. Cap. 1.
folio 259.
De auaris & foener atoriobus. Cap. 2.
folio 263.
De rapinis & exactionibus potetum perse & per sattelites suos: & de varijs eorum criminibus Cap. 3.
folio 265.
De variis hominum generibus, & varijs criminibus irretitis. Cap. 4.
folio 268.
De negligentia & peccatis praelatoru. Ca. 5.
fo. 270.
De visitatione Occidentalis Ecclesiae, & de vita & praedicatione Fulconis Presbyteri. Cap. 6.
fol 275.
De statu Parisiensis Cinstatis. Cap. 7.
fol. 277.
De magistro Petro Cãtore Parisiensi. C. 8.
fo. 280.
De magistro Ioane de Niuella & alijs veris praedicatoribus. Cap. 9.
folio 289.
De pseudo siue Falsis. prophetis. Cap. 10.
fol. 290.
De renouatione Occidentalis Ecclesiae. Cap. 11.
folio 294.
De varijs religionibus, & primo de Eremitis. Cap. 12.
1folio 296.
De duobus generibus Coenobitarum seu regularium. Cap. 13.
folio 298.
De Cisterciensibus. Cap. 14.
folio 299.
De montalibus Cisterciensibus. Cap. 15.
fol. 304.
Dfratribus Calatrapiae. Cap. 16.
folio 307.
De monachis vallis Callium. Cap. 17.
fol. 307.
De monachis Carturiensibus. Cap. 18.
fol. 310.
De fratribus & monachis Grandis-montis. Cap. 19.
folio 313.
De Monachis Tirouensibus & monachis nigris. Cap. 20.
folio 316.
De Regularibus canonicis sub sancti Augustini. regula viuentibus. Cap. 21.
folio 319.
De canonicis Praemonstratensis ordinis. Cap. 22.
folio 321.
De canonicis Arroasiae. Cap. 23.
folio. 325.
De canonicis sancti Victoris. Cap. 24.
folio 327.
De fratribus ordinis sanctae Trinitatis. Cap. 25.
folio 329.
De fratrib' qui dicutur de Spatha. C.26.
f. 331.
De noua religione & praedicatione Bononiesium Canonicorum. Cap. 27.
folio 333.
De religione & regula Humiliatorum. Cap. 28.
folio 334.
De hospitalibus pauperum & domibus Leprosorum. Cap. 29.
folio 337.
De saecularibus Canonicis. Cap. 30.
folio 341.
De irregularitate saecularium Canonicarum. Cap. 31.
folio 347.
De ordine & praedicatione fratrum Minorum. Cap. 32.
folio 349.
De his qui praedictis ordinibus abututur Cap. 33.
folio 355.
De diuersis saeculariu personarum ordinibus: & primo de regula Presbyterorum. De boris Canonicis. De mysterio Missae. Cap. 34.
folio 357.
De Episcoporum & Archiepiscoporu dignitate, ornatu, & sacrarum mysterijs. De Sacrametorum administratione, praesertim Eucharistiae. De Sacramento in genere. Cap. 35.
folio 376.
De septem Ecclesiae sacramentis, eorumq; distinctione, & particulatim de Baptismo. C. 36.
fol. 388.
De Sacramento confirmationis. C. 37.
fol. 399.
De Sacramento altaris, siue Eucharistiae subtilis & scholastica tractatio. Cap. 38.
folio 402.
FINIS.