RER MM IN HOC LI-
bello paraecipue obser-
nandarum index.
A
 
Absinthij vsus
149
Acori vsus
129
Actates aliae aliis patientiores inaediae
37
Alguatui curatio
185
Aliabas quid senserit de argenti viui natura
169
Aloes in vlceribus medendis vsus
147
Althaeae radicum vsus
129
Amygdalarum vsus
35
Antimonii vsus in vlceribus pudendorum curandis
147
Apoplexia qualis morbus
91
Apostemata frigida quomodo curada.
134
Arquati morbi cura
122
Argentum viuum auditui nocet
175
Argentum viuum igne non vincintur
172
Argentum viuum in medicina plus nocet plerumque quam prodest
174
Argentum viuum quomodo a superfluitate purgatur 176. quo pacto in aceto torrigatur
180
Argentum viuum qua ratione sublimentur vt in morbus vsum sit
180
Argenti viuu sublimatum interficit
175
Argenti viui fumus paralysim operatur. 177. neruis obest.
175
Argenti viui medicina offensiones in corporibus relinquit
25
Argenti viui nocumenta 25 correctio
179
Argenti viui vis in medicina 198. vsus cius vltimus est, cum scilicet alija nihil proficimus
178
Argenti viui temperies
166
Arnaldi diacatholicon
143
Arsenicum quam facultatem habeat
169
Asthmatis quatuor species
107
Auditus corruptus quo pacto per lignum sanctum curetur
102
Auditus male in sene affectus quomodo curetur
103
Auditus obtusi causa
102
Auellanarum corticum & vstarum vsus inpilorum casu
160
Augustini Sueffani syrupus
144
B
 
Betinicae vsus in morbi Gallici medicina
172
Boraginis vsus.
48
Bugloffae vsus
156
C
 
Camillus Musettula quomodo curatus sit ab immodicis vigiliis
71
Cancer ex haemorrhoidibus faepe prouenit
103
Cancri cura in matrice predominante cholera adusta
126
Cancri in matrice mulieris curatio
176
Caphalaea qualis sit morbus
60
Cephaleae curatio, phlemate existente causa. 62. in sene cholerico bel sanguineo, 65. in iuuene melancholico
64
Cephaleae curatio in sene phlegmatico vel melancholico
69
Cephaleae morbi causa
61
Cerebrum male affectum qui morbi sequantur
73
Choleram rubeam esse immodocarum vigiliarum causam
70
Cholerici minus patientes inediae
37
Cibus optimus quis
27
Cibus quantusesse debeat
56
Cichorea cum ligno sancto quando decoquenda
48
Cichoreae foccus
155
Cinaprum an sit argentum viuum
171
Cinapri virtus
176
Coitu abstincat qi curatur per lignu sanctum
39
Comitialis morbi causa
84
Comitialis morbi cura in infantibus
90
Comitualis morbus in muliere quomodo curatus sit
85
Conceptionem prohibens morbus
124
Contractionis curatio
96
Cordialum florum vsus
156
Coriandri praeparati vis in amaris mitigandis
52
Cucumeris asinini vsus
129
Cupressi nucum vsus
150
D
 
Dolor quid sit
181
Diaeta in curatione ligni sancti qualis constituenda
35
Diae resumptiua qualis esse debeat in curatione per lignum sanctum
35
Diaeta varia varijs dispositionibus conuenit
36
Diaetam variandam esse
36
Diachilon emplastrum
150
E
 
Ebenns a ligno sancto quid differat.
11
Ebenus promptislime accenditur.
12
Ebeni natura, & vsus in medicina
10
Elephantiae curatio
130
Emprost hotonus
96
Endiuia quando decoqueuda cum ligno sancto
48
Epilepsia quare freqenter infantes corripiat
90
Epilepsiae causa
84
Epilepsiae curatio in iuuene sanguineo vel cholerico 86. in iuuene phlegmatico mel melancholico
87
Epilepsiae remedia in pueris
88
F
 
Fames periculosa post nimiam satietatem
62
Fastidii causae
115
Fastidii curatio in iuuene cholerico vel sanguineo 16. in phlegmatico vel melancholico
116
Fissure manuu & pedu vnde oriantur.
160
Foeni grae vsus
150
Frigus humores densat
31
Fumiterrae in medicina vsus
15
G
 
Gallicus morbus quid sit
138
Gallici morbi causa
138
Gallici morbi curatio repeti debet
57
Gallici morbi praelens medicina
3
Gallicus morbus vnde ad no; pernenerit.
3
Gallicus morbus inueteratus quomodo curandus
55. & 182
Gallicus morbus recens vbi sumat initium folio
141
Gallicus morbus recens quomodo curertur folio
54
Gallici morbi pustullae vuiae pro humoris varietate
151
Gallici morbi inneterati vlcera maligna quaratione curentur
185
Gallici morbi tumores quo pacto curentur, quaeque eorum sunt causae.
184
Gallinarum carnis vsus
35
Gingiuarum imbecilitatis causa
105
H
 
Haemorrhoides saepe polypum gignunt
103
Hecticae curatio, apostemate copiam in causa existente
112
Hectica ligno sancto curatur
29
Hermes Alichimista
167
Hernia intestinalis
128
Herniae genera
128
Hestedeen esse ignum sanctum
10
Hepatis apostema quo pacto curetur
118
Hepatis calefacti remedia
164
Hordei vsus
156
Hydropicus iuuenis phlegmaticus vel melancholicus quomodo curandus
121
Hydropici ab aqua prohibendi vt etia necvideant
122
Hydropisis curatio
120
I
 
Ictericus morb'quomodo curetur.
122
Iecoris affectiones
73
Iecoris morbi
117
Indicus morbus
139
Indicum lignum vnde adferatur
3
Ichiadicae remedia
130
Iuncturarum morbi curatio
130
K
 
Karon apud Auiclesse lignum sanctum
10
L
 
Lachrimarum fluxus cura in iuuene cholerico velsanguineo.
100.
phlegmatico vel melancholico
101.
Ophthalmiae curatio
101
Lachrymarum fluxus nimus vnde proueniat 100. quomodus curandus
100
Lachrymarum fluxus praeter naturam quomodo curetur in senibus
101
Leprae curatio
130
Lignum sanctum multi nutrementi est folio
17. & 28
Lignum sanctum calidum & siccum est. folio
20
Lignum saactum medicinam esse antidotariam
11
Lignum sanctum vbi prçstantiue nascatur folio
14
Lignum sanctum quandiu decoquendum folio
49
Lignum sanctum quare diuersas sortiatur operationes
58
Lignum sanctum qua aetate esse debeat. 15
 
Lignum sanctum temperatissimum est.
18
Lignum sanctum quos curet morbos
29
Ligni sancti amaritudo quo pacto auferatur
52
Ligni sancti natura
17
Ligni sancti decoctio quomodo prae parada
45
Ligni sancti decoctio longa sit
44
Ligni sancti decoctionis varij gradus
49
Ligni fancti decoctiones quot lint
45 & 46 & 47
Ligni sancti effectus
37
Ligni sancti electio
15
Ligni sancti materia dura
16
Ligni sancti medicina quomodo administretur in morbo gallico
54
Ligni sancti medicina qua forma conficiatur
42
Ligni sancti medicine administrande tempus
32
Ligni sancti natura & effectus
10
Ligni sancti proprietates
23
Ligni sancti quae partes optime sint
16
Ligni sancti syrupus quando sumedus.
50
Ligni sancti varius & multiplex vfus in me dicinis
4 & 23
Ligno sancto curandus quem locum elige redebeat 310 quomodo curandus siuuenis cholericus el sanguineus in morbo gallico inucterato
181
Linguae soasmus quomodo curandus
150
Lim temiurs vsus
150
Lithargirii vsusin vlcerib' medendis.
147
Lupuli vsu
155
M
 
Maluarum vsus
149
Manus aqua frigida nõ lauãdae.
41
Matr ris, ceu tenerna, omnes humores recipit
123
Matricts cancer quomodo curetur
126
Matricts fluxus proprer hepatis frigiditatem qomo to curetur
124
Matric morbus propter iecoris caliditatem
124
Medicina quae fit optima
27
Medicina eadem quo pacto possit morbo druersos curare
29
Medicina quae secundi gradus sit
20
Medecina quomodo accommodanda diuersis dispositionibus
9
Medicina temperata quae sit
19
Medicinã cade no posse operari.
6
Medicinam vnã non ommbus naturis con
8
Melancholia cancrum in matrice muheru ugnit
126
Melancholiae memoriã & intellectum cor rumpenti quomodo medearur
77
Melancholiae quo remedioru genere curétur in sene cholerico vel sangumeo
in iuuene cholerico vel sanguineo
81
Melancholie remedia in iuuene phlegmatico vel melancholico.
81
Melancholiae morbus multiplex.
80
Melancholiam mueteratam vix aliis medicinis curari quam ligno sancto
80
Memoria & intellectus in iuuene phlegmatico vel melancholico, quo pacto restituatur
75 & 77
Memoriae amissae causa
73
Memoriae & intellectus cura in sene cholerico vel sang uineo. 79. in iuuene cholerico vel sanguineo, phlegmate existente in causa.
70
Memoriae laborantis cura in sene phlegmatico vel melancholico
76
Mercurii vnctionis vsus
55
Morbi difficiles curatu
139
Mytillorum succi vfus
159
N
 
Narium morbi
103
Nartum morbi quomodo curentur in singulia aetatibus
104
Nauseae stomachi quõ fubueniédu
52.
O
 
Oleum myrtinum ad casum pilorum vtile
159
Opisthotonus
96
Oris vlcera difficilis curationis
153
Ossis corruptio quomodo sananda
156
Ouis albuminis vsus.
153
P
 
Panis qualis esse debeat in vsu ligni sancti
34
Pane biscocto quare vtendum iis qui per lignum sanctum curantur
33
paueris nigri vsus
159
Paralysis qualis sit morbus
91
Paralysis curatio in iuuene cholerico vel sangumeo' 93. in senibus 95. in iuuene phlegmatico vel melancholico
95
Perforatae herbae vsus in medicina morbi gallici
182
Phasianorum vfus
35
Phlebotomia vtilis aliquando in pilorum casu
160
Phlegma causam effe aliquando amissi intellectus
74
Phlegmatici facilius serunti nediam
73
Phthisis morbus letalis
110
Phthisis difficilis curatio
110
Phthisis ligno sancto curari potest
111
Phillulae aggregatiuae
155
Pululae vmuersales fumiterrae
155
Pilorum casus quibus curetur
Plumbi vsti vsus
147
Podagrae curatio
130
Podagra ligno sacto curatur
29
Polypus morbus nasi
103
Polypi causa
103
Potus optimus quis
27
Purgationis tempore quomodo cibandus sitaeger
37
Purgationum modus, illorum qui curantur ligno sancto
37
Pustularum multitudo in morbo gallico pro humoris & meatuum qualitate
140
R
 
Ramex herniae species
128
Ramula morbus linguae quomodo curandus
105
Regij morbi curatio
122
Rensi morbi quomodo curetur
122
Renum vlcera per lignum sanctum curantur
122
Rheupontici vsus in gallico morbo curando
144
Rhodomellis sa harini vtilitas
156
Rosarum rubearum vsus
145
Rosarum incompletar um vsus
157
S
 
Sacch rosacei vsus
32
Saluiçvi' i medicia morbi gallici
182
Sanguinei toleratiores inediae quam cholerici
37
Sanguinis draconis vsus
147
Scrophulae puerorum qua causa oriantur, & quibus remediis curentur
134
Serpentis pinguedo ad quae vtilis
159
Sicci natura
33
Simplicium consideratio
10
Sol quo pacto regiones inseriores calesaciat
14
Spasmi cura
96
Spiritus foecidi curatio
116
Somnurr. que prouocent
40
Sterilitatis causae
125
Sterilitatis remedia
125
Storpachi aposte matis causa
117
Styracis vsus in morbo gallico
165
Sudos quibus pronocetur
42
Sudoris copiosioris causa
42
Sudor potione ligni sancti elecitur
41
Sulphur in argento viuo.
172
T
 
Tabes morbus periculosus
110
Talpae piguedo ad quae vtilis sit
159
Tamaricis fructus vsus
153
Tartari combusti vtilitae
154
Tetanus
96
V
 
Varicib' quç remedia adhibéda
130
Venerem quae prohibean
39
Vertiginis plures causae
82
Vertiginis cura in sene phlegmatico vel melancholico
83
Vesicae morborum curatio
122
Vigilia immodica in iuuene phlegmatico vel melacholico quomodo emédetur 71. in sene cholerico vel sanguineo 72. in sene phlegmatico vel melancholico
Vigiliae immodicae causa
70
Vini multiplices effectus
192
Vini decoctio pro morbi & membri lest ex igentia varie temperatur
194
Vinu medicamentorsi vehiculum
187
Vinum canonice conficiendum
193
Vinum quod eli gendum
192
Vinum neque a medicina, neque a cibo absit
188
Vinum variis modis in medicina exhiberi
189
Vinum in quibus morbis dandum
190
Vinum vetus in quibus morbis ehgendum
193
Violarum vsus
149
Vlcerum in tibis remedia
48
Vlcera matricis quomodo curentur
127
Vlcera oris quare sint difficilis curationis
155
Vlcera virgae quo pacto curanda
145
Vlceribus oris gargarismus vtilis
157
Vniuersalia ad particularia viam ostendunt
26
Vuae passae vsus
35. & 156
Vuluae morborum causa
123
Y
 
Ydragyros vnde dicatur
168
Yuae athriticae vsus in curatione morbi gallici
Z
 
Zinzifur
171
Zirbale Arabice gen' herniae est
128
INDICIS Z NIS.