INDEX EORVM, QVAE
IN HOC GALENI LIBRO, DE OSSIBVS
continentur: cuius numerus folium, A primam paginam,
Bverò secundam signat.
A
Acromion quid nonnulli vocent. 29.a.30a.b
Acuminatum caput. 11.a.b.
Apophyses spondylorum cernicis perforatae. 22.b
Apophyses ossis sacri imperfecte. 33.b
Apophyseôn vsus 5.b
Apophyseos & Epiphyseos differentia. 5.b
Apophysis epiphysialiquando equalis. 7.a
apophysis ossibus aliis simplex aliis multiplex. 5.b
a r q r o v quid. 7.b
Arthrodia ginglymos dicta. 9.b
Arthrodie exempla. 9.a
Arthrodiae definitio. 8.a
Articuli differentiae duae. 8.a
Articuli morbus, luxatio. 3.b
Astragali eminentiae superiores paruae. 36.b
B
Brachij scissura. 31.a
Brachij sigura cur gibba fit, & sima. 31.b
Brachij partes dissimiles. 31.b Cauitates. 31.a
Brachio imo apophyses duae 31.a
Brachium inter ossa penèmaximum. 30.b
Bregmatis ossis figura. 13.a
C
Canini dentes incisorij dicuntur. 17.b
Capiti suturae peculiares sunt quinque. 11.b
Capite femur & brachium differunt. 9.a;
Capitis ossa quibus limitibus circunscribuntur. 13.a.b
Capitis totius ossa seprem. 13.a
Caput auarthroseos oblongum. 9.a
Carpi ossium figura multiplex. 32.b
Carpi ossa octo. 32.b. cius pars superior tria habet ossa.32.b
Ceruix. 30.a
Ceruices sunt tenues ossium apophyses. 8.b
Clauis partes habet gibbas. 30.b
Coccygitria nernorum paria tribuuntur. 25.b 26.a
Coccygis ossa tria symphysi vniuntur. 25.a
Coccygis pars extrema cattilaginosa. 26.b. cum osse sacro differentia 26.b
Coccygis hominis & fimiae discrimen. 26.b
Coccygis parriculae tres. 26.a. inuentu difficiles. 26.a.b
Collispondyli. 20.a.b.
Costas curuas cur homo habeat. 29.a
Costae mediae octo cauatae. 29.a
Costae principio & fine angustae 28.b
Costarum figura varia. 27.b
p o r v u i acutae dentium apophyses. 9.a
Cranij naturalis figura. 11.a.b
Cranion cur constat multis ossibus. 7.a
Crutis & brachij cadem figura. 35.a
Cruris capita tria. 34. b
Cruris figura gibba est & sima 34.b
Cruris os omnium maximum. 34.b
D
Dentes soli inter ossa sentiunt. 18.b
Dentes in superficie non sentiunt. 19.a. inter ossa numerantur. 17.b
Dentium numerus & diuisio 17.b
Dentium differentiae ab essentia. 5.a
Diarthrosis septem costarum triplex. 28.a
Dissentio de ossibus genae duperioris. 16.b
E
Enarthroseos exempla. 9.a
Enarthroseos species, ratio. 8.a
Epiphyses per aetates in ossa degenerant. 25.a
Epiphyses puerorum cartilaginosae. 6.b
Epiphyseôn & maioris massae luti comparatio 6.b
Epiphysis in quibusdam ossibus vnica, aliis duplex, quibus dam triplex 6.a non in omnihus apparet 6.a
Ethmoïdes os 13.b
F
Ferramentorum ad epiphyses comparatio. 6.b
Fides oculorum certior, quàm aurium. 2.
Figura capitis. 11.a
Foraminum vsus in spondylis lumborum. 24.a
Frontis os. 13.a
G
Galenusin remedica absolutus. 2.a
Galenus omnium bonorum post Hippocratem author. 2.b
Galeni liber hic non de simiae, sed hominis ossibus tractat. 2.a
Gena inferior medullosa. 5.a 6.b 19.a
Gena inferior cur multis constat ossibus. 7.a
Genae supernae ossa. 14.b
Genae superioris os extremum. 16.a
Genae vtriusque dentium radices. 17.a
Genae vtriusque radices variae. 18.a
Genae inferioris apophyses. 19.b
Ginglymos tertia species est apophyseos. 8.b
Gomphosis definitut. 10.a
H
Harmonia describitur. 10.a
Hominum capita interse dissimilia sunt. 12.a
Humerus variè appellatur. 27.a
Hyoïdes os.19.a
L
Lambdoïdes duplex. 12.a
Lumbi hominis & simiae. 26.b
Lumborum apophysis. 24.a
Lumborum spondyli. 20.a. 24.a
M
Metacarpij & digitorum ossa. 33.a
Metacarpij ossa Rufo quinque. 33.b
Metacarpium 4. constat ossibus. 33.b
Mola quia latiuscula connullis patella appellatur. 35.b
Molares dentes quare fic dicti. 17.b
Molares adolescentibus bodie sunt tres. 18.a
Morbi profligandi, & sanitatis tuendae duo sunt medicis scopi. 4.a
Morbus affectus est contra naturam. 4.a
Motus capitis duplex. 20.b. 21.a.b
Mutuus ossium in epiphysi ingressus. 5.b
N
Nasi ossa duo. 16.a.b
Natura omnia fasit in bonum finem. 7.a
Naturae prouidentia in amplioribus cauernulis. 6.a
Neruorum tria genera. 11.a
Neruus qui in dentes defertur vnde. 19.a
O
Obelaea sutura. 13.b
Omoplatae post thoracem sitae inaequales sunt interse. 29.a
O'm i l i a & r m i l d i u apud veteres quid. 9.a
Ordo prior ossium carpi. 32.b
Ostertium prioris ordinis carpi bifidum. 33.a
Ossa cum osse sacro commissa. 33.b
Os sacum tribus partibus constat. 24.b
Os genae superioris. 15.b
Ossa ad corpus sustentandum subiiciuntur. 4.a.b
Ossa bregmatis in pueris cartilaginosa. 5.a
Ossa quare ad epiphyseôn commissuram flectuntur. 6.b
Ossa modis duobus connectuntur. 7.b
Ossa nervorum interuentu non coalescunt 10.a
Ossa cranij duplicia. 14.a
Ossa quaedam parum caua, medullata. 5.a
Os sacrum caeteris ossibus maius. 24.b
Ossis sacri mira varietas. 26.a
Ossis sacri spinae, apophyses. 25.b
Ossis sacri spondyli spina. 24.a
Ossiurm sterni numerus varius. 27. b
Ossium sterni commissurae. 28.b
Ossium definitio & diuisio. 4.b
Ossium alimentum 4.b
Ossium natura in duobus consistit. 3.b
Ossium syntaxis sceletos dicitur. 7.b
Ossium capitis habitus & consistentia. 13.b
Ossium coalescentium per alia tres sunt differentiae. 10.b
Ossium genae superioris diuisio. 16.b
Ossiculorum nasi cartilagines duae. 17.a
P
Pars luxata brenior sit 3.b
Partis organicae morbus, immoderatio 3.b
Pedi ossa quinque. .
Pedion vnde dicitut. 32.0
Pedis ossa viginti sex. 37.a
Pedis ossa. 36.a.b
Phalanges ossium tres in digitis. 33.b
Pollicis os articulatum 33.b
Prusias Bithynus nus vuicú dentem habuisse fertur in vna gena 18.a
Pueroium dentes habent epiphysio. 18.b
Puerorum, ossa in quamuis figuram fingi possunt. 10.b
Q
Quadruplex epiphysis iuest omoplatae. 6.a
Quintuplex epiphysis in nonnullis ossibus. 6.a
R
Radius cubito alligatur. 31.b
Rhachis tora quare multis constat ossibus. 7.a
Rhacheos spondyli 19.b
Rhachis diuersa sortitur nomina. 20.a
Rhacheos medulla in neruis gignendis consumitur. 20.b
S
Sanitati tuendae & morbi profligandi sunt duo scopi medicis. 4.a
Scaphoidis cauitas oblonga. 36.b
Scaphoidis species cubicae tres 36.b
Simiae sceletos homini persimilis . a
Similitudo à cauda hirundinum sumpta. 10.a
Sphenoïdes os vnde dictum. 12.b
Sphenoïdes . 17.b
Sphenoïdis orgenae superioris. 16.a
Sphenoïdis ossis epiphysis. 13.a
Sphenoïdis ossis forma. 12.b
Spondyli quomodo inter se articulantur. 9.b. 21.b
Spondyli in quibus conueniunt, & non. 20.b
Spondyli omnes ginglymo connectuntut. 9.b
Spondylus decimus à d d i c l e est. 23.b
Spondylorum omnium corpus obliquum. 22.b
Spondylus primus spinacaret. 21.b
Spondylo primo insunt cauitates due. 21.b
Spondylorum inferiorum articulationes sex. 21.a. 22.b
Spondylo decimo tria sunt propria. 23.b
Sterni ossa siunt ex cartilagine. 28.b
Sterni ossa synarthrosi iunguntur. 27.a
Sternon infantis recens nati cartilago est. 28.a
Substantiam cuinsque partis definitio & diuisio declarãt. 4.a
Sutura oculorum nasi tertia. 16.b
Suture definitio. 10.a. 14.b. 15.a
Sutura genae supernae. 14.b
Sutura capitis prima. 11.b
Symphysis definitur. 7.b
Symphyseos due primae differentiae. 10.b
Synartheoseos definitio. 8.a
Syntaxis ossium mutua noscenda. 3.b
T.
Tarsi ossa quare caua. 36.b
Thoracis ossa. 27.b
Thoracia ossa triplicia. 27.a
Tibiae & peronae os triangulum. 35.b
Tibiae epiphylis supernae gemina & supina 35.b
Tibiae fines cur excarnes & gybbi. 35.a
Tibiae cauitates duae insunt. 35.a
V.
Venaquae dentes alit. 19.a
Vasa cruris maxima. 34.b
Z.
Zygomatis ossis epiphyses. 14.b
Finis Indicis.