INDEX EORVM, QVAE
IN HOC GALENI LIBRO, DE OSSIBVS
continentur: cuius numerus folium, A primam paginam,
B verò secundam signat.
A
Acromion quid nonnulli vocent. 29.a.30.a.b
Acuminatum caput. 11.a.b
Apophyses spondylorum ceruicis perforatae. 22.b
Apophyses ossis sacri imperfectç. 33.b
Apophyseôn vsus. 5.b
Apophyseos & Epiphyseos differentia. 5.b
Apophysis epiphysi aliquando equalis. 7.a
Apophysis ossibus aliis simplex aliis multiplex. 5.b
a r q r o n quid. 7.b
Arthrodia gingly mos dicta. 9.b
Arthrodiç exempla. 9.a
Arthrodiae definitio. 8.a
Articuli differentiae duae. 8.a
Articuli morbus, luxatio. 3.b
Astragali eminentiae superiores paruae. 36.b
B
Brachij scissura. 31.a
Brachij figura cur gibba sit, & sima. 31.b
Brachij partes dissimiles. 31.b. cauitates. 31.a
Brachio imo apophyses duae 31.a
Brachium inter ossa penè maximum. 30.b
Bregmatis ossis figura. 13.a
C
Canini dentes incisorij dicuntur. 17.b
Capiti futurae peculiares sunt quinque. 11.b
Capite femut & brachium differunt. 9.a
Capitis offa quibus limitibus circonscribuntur. 13.a.b
Capitis totius ossa septem. 13.a
Caput anarthroseos oblongum. 9.a
Carpi ossium figura multiplex. 12.b
Carpi ossa octo. 32.b. eius pars superior tria habet ossa. 32.b
Ceruix. 30.a
Ceruices sunt tenues ossium apophyses. 8.b
Clauis partes habet gibbas. 30.b
Coccygi tria neruorum paria tribuuntur. 25.b 26.a
Coccygis ossa tria symphysi vniuntur. 25.a
Coccygis pars extrema cartilaginosa. 26.b. cum osse sacro differentia. 26.b
Coccygis hominis & simiae discrimen. 26.b
Coccygis particulae tres. 26.a. inuentu difficiles. 26.b
Collispondyli. 20.a.b
Costas curuas cur homo habeat. 29.a
Costae mediae octo cauatae. 29.a
Costae principio & fine angustae 28.b
Costarum figura varia. 27.b
acutae dentium apophyses. 9.a
Cranij naturalis figura. 11.a.b
Cranion cur constat multis ossibus. 7.a
Cruris & brachij eadem figura. 35.a
Cruris capita tria. 34.b
Cruris figura gibba est & sima. 34.b
Cruris os omnium maximum. 34.b
D
Dentes foli inter ossa sentiunt. 18.b
Dentes in superficie non sentiunt. 19.a. inter ossa numerantur. 17. b
Dentium numerus & diuisio. 17.b
Dentium differentiae ab essentia. 5.a
Diarthrosis septem costarum triplex. 18.a
Dissentio de ossibus genae superioris. 16.b
E
Enarthroseos exempla. 9.a
Enarthroseos species, ratio. 8.a
Epiphyses per aetates in ossa degenerant. 25.a
Epiphyses puerorum cartilaginosae. 6.b
Epiphyseôn & maioris massae luti comparatio. 6.b
Epiphysis in quibusdam ossibus vnica, aliis duplex, quibusdam triplex 6.a non in omnibus apparet. 6.a
Ethmoïdes os. 13.b
F
Ferramentorum ad epiphyses comparatio. 6.b
Fides oculorum certior, quàm aurium. 2.b
Figura capitis. 11.a
Foraminum vsus in spondylis lumborum. 24.a
Frontis os. 13.a
G
Galenusin re medica absolutus. 2.a
Galenus omnium honorum post Hippocratem author. 2.b
Galeni liber hic non de simiae, sed hominis ossibus tractat. 2.a
Gena inferior medullosa. 5.a. 6.b. 19.a
Gena inferior cur multis constanossibus. 7.a
Genae supernae ossa. 14.b
Genae superioris os extremum. 16.a
Genae vtriusque dentium radices. 17.a
Genae vtriusque radices variae. 18.a
Genae inferioris apophyses. 19.b
Ginglymos tertia species est apophyseps. 8.b
Gomphosis definitur. 10.a
H
Harmonia describitur. 10.a
Hominum capita inter se dissimilia sunt. 12.a
Humerus variè appellatur. 27.a
Hyoïdes os. 19.a
L
Lambdoïdes duplex. 12.a
Lumbi hominis & simiae. 26.b
Lumborum apophysis. 24.a
Lumborum spondyli. 20.a. 24.a
M
Metacarpij & digitorum ossa. 33.a
Metacarpij ossa Rufo quinque. 33.b
Metacarpium 4. constat ossibus. 33.b
Mola quia latiuscula nonnullis patella appellatur. 35.b
Molares dentes qüare sic dicti. 17.b
Molares adolescentibus hodie sunt tres. 18.a
Morbi profligandi, & sanitatis tuendae duo sunt medicis scopi. 4.a
Morbus affectus est contra naturam. 4.a
Motus capitis duplex. 20.b. 21.a.b
Mutuus ossium in epiphysi ingressus. 5.b
N
Nasi ossa duo. 16.a.b
Natura omnia facit in bonum finem. 7.a
Naturae prouidentia in amplioribus cauernulis. 6.a
Neruorum tria genera. 11.a
Neruus qui in dentes defertur vnde. 19.a
O
Obelaea sutura. 13.b
Omoplatae post thoracem sitae inaequales sunt inter se.
O m i l i a & t m i l i i v apud veteres quid. 9.a
Ordo prior ossium carpi. 32.b
Os tertium prioris ordinis carpi bifidum 33.a
Ossa cum osse sacro commissa. 33.b
Os sacum tribus partibus constat. 24.b
Os genae superioris. 15.b
Ossa ad corpus sustentandum subiiciuntur. 4.a.b
Ossa bregmatis in pueris cartilaginosa. 5.a
Ossa quare ad epiphyseôn commissuram flectuntur. 6.b
Ossa modis duobus connectuntur. 7.b
Ossa neruorum interuentu non coalescunt 10.a
Ossa cranij duplicia. 14.a
Ossa quaedam parum eaua, medullata. 5.a
Os sacrum caeteris ossibus maius. 24.b
Ossis sacri mira varietas. 26.a
Ossis sacri spinae, apophyses. 25.b
Ossis sacri spondyli spina. 24.a
Ossium sterni numerus varius. 27.b
Ossium sterni commissurae. 28.b
Ossium defintio & diuisio. 4.b
Ossium alimentum. 4.b
Ossium natura in duobus consistit. 3.b
Ossium syntaxis sceletos dicitur. 7.b
Ossium capitis habitus & consistentia. 13.b
Ossium coalescentium per alia tres sunt differentiae. 10.b
Ossium genae superioris diuisio. 16.b
Ossiculorum nasi cartilagines duae. 17.a
P
Pars luxata breuior fit 3.b
Partis organicae morbus, immoderatio. 3.b
Pedij ossa quinque. 37.o
Pedion vnde dicitur. 37.o
Pedis ossa viginti sex. 37.a
Pedis ossa. 36.a.b
Phalanges ossium tres in digitis. 33.b
Pollicis os articularum. 33.b
Prusias Bithynus vnicü dentem habuisse fertur in vna gena. 18.a
Puerorum dentes habent epiphysin. 18.b
Puerorum, ossa in quamuis figuram fingi possunt. 10.b
Q
Quadruplex epiphysis inest omoplatae. 6.a
Quintuplex epiphysis in nonnullis ossibus. 6.a
R
Radius cubito alligatur. 31.b
Rhachis tota quare multis constat ossibus. 7.a.
Rhacheos spondyli. 19.b
Rhachis diuersa fortitur nomina. 20.a
Rhacheos medulla in neruis gignendis consumitur. 20.b
S
Sanitati tuendae & morbi profligandi sunt duo scopi medicis. 4.a
Scaphoidis cauitas oblonga. 36.b
Scaphoidis species cubicae tres. 36.b
Simiae sceletos homini persimilis. 2.a
Similitudo à cauda hirundinum sumpta. 10.a
Sphenoïdes os vnde dictum. 12.b
Sphenoïdes . 17.b
Sphenoïdis os genae superioris. 16.a
Sphenoïdis ossis epiphysis. 13.a
Sphenoïdis ossis forma. 12.b
Spondyli quomodo inter se articulantur. 9.b. 21.b
Spondyli in quibus conueniunt, & non. 20.b
Spondyli omnes ginglymo connectuntur. 9.b
Spondylus decimus a r r i p c z est. 23.b
Spondylorum omnium corpus obliquum. 22.b
Spondylus primus spinacatet. 21.b
Spondylo primo insunt cauitates duq. 21.b
Spondylorum inferiorum articulationes sex. 21.a. 22.b
Spondylo decimo tria sunt propria. 23.b
Sterni ossa fiunt ex cartilagine. 28.b
Sterni ossa synarthrosi iunguntur. 27.a
Sternon infantis recens nati cartilago est. 28.a
Substantiam cuiusque partis definitio & diuisio declarát. 4.a
Sutura oculorum nasi tertia. 16.b
Suture definitio. 10.a.14.b.15.a
Suturae genae supernae. 14.b
Sutura capitis prima. 11.b
Symphysis definitur. 7.b
Symphyseos duc primae differentiae. 10.b
Synarthroseos definitio. 8.a
Syntaxis ossium mutua noscenda. 3.b
T.
Tarsi ossa quare caua. 36.b
Thoracis ossa. 27.b
Thoracis ossa triplicia. 27.a
Tibiae & peronae os triangulum. 35.b
Tibiae epiphysis superna gemina & supina. 35.b
Tibiae sines cur excarnes & gybbi. 35.a
Tibiae canitates duae insunt. 35.a
V.
Vena quae dentes alit. 19.a
Vasa cruris maxima. 34.b
Z.
Zygomatis ossis epiphyses. 14.b
Finis Indicis.