INDEX CAPITVM
Libri Primi.
Ratio & modus coseruanda inuιtutis senectutis tardanda, ad tuendaum hominem semper sanum & rogustum acsi in atatis flore effet.
15
Liquor sinpotio praciosissima, & inastimabilis virtutis, qua consernat, & restituit ca lorem innatum, & humidum radicale retinetq tum sangninem tum ventriculum pis rum ab omnibus humoribus noxÿs, ac postremo custodit, & in statum pristinϋ reducit sanitatem, innentutem, producitque vitam.
17
Potio loco Syrupi aut medicina sumeda, & maximθ ab Ϗs, qui opuspurgatione habent. Conuenit antι omni teperameto, omniq atati, per multos dies absq pericculo fumi. Vales ad morbu Gallicum, atque ad omnem mala tum ventriculi tum capitis affectionem.
28
Facilθ & optimum remedium ad quamuis pessimam morbis Gallici speciem, sine is cum doloriburs sine vtrerib, sine inncturarum tumorib. sit.
30
Modus conficiendi anrum potabile ad conseruadum sanitatem, & innentutem. Sanat omnem morbum incurabilem septem ad sum mum dieb.
32
Adsanandum Vlcus carnosum in virga etiam si fuerit inueteratuns.
36
Adomnem hepatis calefactionem atq alia malam affectionem.
38
Secretum rarum atq pulchrum pro hamorbeidibus una nocte supprimendis.
40
Vnguentum nobile ad ignis vstionem quod sanat, signo nullo relicto.
 
Remedium rarum perfectum ac probatum si quis cibum rιtinere non possit, atq imbecillum ventriculum habeat.
41
Remedium que mulier quadam 36 annoru fuit persanata, que tingendis in sole capillis alϏsqz de causis, ventriculum ita male affecit, vt per sesquiennum nulium ventris beneficium habere potuerit, atq cibo sumpio, statim enomuerit. Quibus de cansis parllida atque ligni instar arida fuerit.
42
Ad puerorum vermes tria singularia remedia.
44
Ad lunaticam affectionem pueroru ex qua tremunt & semimortui apparent.
45
Ad morbum comitialem.
 
Oleum ex sulphure ad cancrum fistulos alia antiqua vleera.
46
Ad extrahendum ex vulnere venenum.
 
Adois generis animalis venenosis mor.
47
Ad sagittam aut alind ferrum ex vulneribus extrahendum.
 
Ad vehementem infantium tussim.
48
Ad capitis percub iones, tumores sine casu, sine alter euenerit.
 
Ad surditatem remedium perfectissimum.
49
Ad procidentiam matricis.
52
Adiac muneribus restituendum & multiplicandum.
53
Ad morbi Gallici tumores antiquos & nonos remedium valde bonum.
 
Aitud ad morbi Gallici tumores.
54
Ad percub iones sine ligno, sine lapide factas facile & perfectum remedium etiam si vulnus accessit.
 
Aqua ad sanandum omnis generis vulnera paucissimis dieus.
56
Modus conficiendi olenum Hiperici quod VenetϏs & alϏs quibu dam in locis rubrum apellant.
58
Modus parandi ob um ex cane rufo.
63
Vnguentum pratiosim alϏs omnibus infinitas virtutes obtinens.
67
Contra febrem Quartanam remedium certissimum
71
Optimum facillimumq remedium ad Pleuritidem, quo vt alios taceam fabrain quendam semimortuum duobus dubus mirabilθ persanauimus.
73
Ad verru as facile bonum & sapius probatum medicamentum.
72
aqua pectoralis ad pliuritidem pectus mirum in modum mundificans.
75
Ad omnem oris, patati, gula affectum remedium certssimum.
76
Ad omæsa crurum vlcera noua & vetera etiam si caro ad ossa viqu erosa effet.
78
ad genuum crurumq tuinores, ruborem & bumiditates.
79
ad ischiadam remedium sape multisq & dinersis regionibus probatum.
80
Catapotia sine pillula miranda virtutis contra ischiadam.
85
aqua lucida et odorata ad omnis genereis sis biem quinque diebus quanis illustri firmins & Regina digna.
83
Remedium ad laterum sine lumborum dolares in multis tam viris quΰm mulierib-prebatum.
85
aliud ibidem probatum.
86
aliud perfectum & ad vrina retentionem à calculo, etiam si quis mortie effet vicinies, tamen vrinam statim prouocans, calculos magnos in decem ant duodesim diebus fras gens
81
aliud prastantius pro calculo, & alqs reno affectionibus
87
aliud optium & perfectisimum remediú tam pro renum calcule quam vesica
88
aliud remedium contra sanguinis per os reiectionem propter venam aliquam in pulmone ruptam.
89
adphtisim remedium probatú & facile.
 
ad laterum, lumborum, renum, omneq alium dolorem illico tellendum.
90
adoris & anbelitus tetrum odorem.
91
ad rabidi canis morsum, & ad maniá qua exeo sequitur, remedium.
 
ad carnem putridam in naribus natam ra rum & bonum.
 
ad casum ex alto loco etiam si periculum sit ruptionis partium internarum.
92
ad scrophulas remedium facile & bonú.
 
aliud ad idem.
93
Vtscias an mulier conceptioni apta sit, certissimum.
 
ad sturmas in so. diebus ad summum absismendas rarum
94
atiud ad strumas.
 
atiud verum & probatum.
 
adrestituendum extendexdumq cuteum stru mis ablatis.
95
ad anginam remedia tria certib ima
 
adscrophulas optimum remedium.
96
adscrophulas aliud.
97
aqua cælestis plures & notabiles virtutes obtinens vt infra dicetur.
98
Remedium rarum & perfictum, quod sanat fatuos, sine à ceribre alequa agritudine, siue aliquo veneficio sicredditos.
102
Pillula Michaelis Scoti ad capitis antiquú dolorem, qua cerebrum purgant, visum clarificant, memorium seru int, colorem facies bonú reàdunt. valent pratere à ad alsas mul tas agritudines.
105
Ad mamillarum agritudines, doresq remedium optimum, & probatum.
106
Ad maturandos inguinum tubones.
 
Ad repellendos inguinum bubones ita vt eua nescant modò in principio statim fiat.
107
Emplastrum aureum ad vuinera quod admiranda virtutis est.
 
Secretum ex India allatum ad agritudines diu rjas probatum.
108
Ad tussimrecentem & antiquam optimum & tut ssimum.
109
Syrupur ad tussim, pectorisq añgustiam optimus, qui & ventriculum mundificat, vo cem, coloremq factet emendat.
110
Vnguentum adtussim veurm & facile.
111
Ad vlcera vetera putrida miurabilia facile & bonum, quod vno aut altero dse sanat.
112
Contra pestem soepius probatum.
 
Contra pestem suffimentum.
113
Ad pestem remedium optimum.
114
Contra pestem Antidotum praseruans
115
Emplastrum aperiens pestes.
116
Contra pestem aliud.
 
Aliud probatum.
117
Ali id ad pestem.
118
Aliud ad idem probatissimum.
 
Aliud perfectissimum.
120
Ad perimendum apostema pestiferum faciie.
 
Ad liuidas & pestilentes pustulas in cuse ap parentes, quas quidam Itali Petechias, alij signa vocant.
121
Contra pestem probatum.
122
Giobi contra pestem.
123
Vnguentum perimens pestem.
124
Oleum contra pestem & venena.
 
Proeseruatiuum contra pestem optimú.
125
Proesentissimum remedium ad eos qui peste correpti sunt, quod valet etiam ad liuidas pustulas in cute ex febre pestilentiali subortas: itéq ad carbuncidos, ignem sacrum, & id genus alia.
126
Contra pestem remedium facile trabens venenum à parte affecta, siue inea sit bubo, siue carbunculus, aut alius quiuis tumor.
127
Modus quo quisque tempore pestis praserua ripossit.
128
Modus conficiendi succum acctositatis Citri. ad eum usum de quo supra dictum est.
131
INDEX CAPITVM
Libri secundi.
Modus conficiendi oleum imperiale ad ca pillos barbam, manus, chirotecas inungendas
133
Modus conficiédi olei balanini vel de ben quo suffitores vtuntur, odorati pense, & non ma gni pratij ad chyrotecas & alia buins modi odore imtuenda
134
Aqua odorata valde, prima.
135
Aqua odorata valde, Secunda
136
Aqua odorata valde, Tertia
137
Aqua odorata valde, Quarta
138
Aqua odorata valde, Quinta
 
Aqua odorata valde, Sexta
139
Aqua odorata valde, Septima
 
Aqua odorata valde, Octaua
 
Aqua odorata valde, Nona
140
Aqua decima & vitima odorata
 
Modus parandi oleum ex floribus Malorum arantiorum pratiosum
141
Olei lasmini ex floribus Garisphyllorú conficiendi modus
 
Oleum ex nute muschata perfectissimú
142
Oleum Belzoinum seu assa odorata
 
Oleum ex ftyrace excellentissimum
143
Oleñ Mirrbinum quod efficit cutem mollem candidam & venustam
 
Ratio oleum omnis generis consernandi à pu tredine
 
Oleum Belzoinum
144
Aliud oleum Belzainum prastantius.
 
Oleum ex styrace calamita.
145
Oleum Ladani.
 
Oleum nucis Muschata.
146
Oleum gariophyliorum valede nobile.
147
Puluis ireos.
148
Puluis quem Violet à Itali appellant
 
Puluis albus ad sacculos.
149
Modus parandi puluerem Cyprium.
150
Puluis magistralis optimus
 
Puluis albus odoratus.
152
Puluis ruber.
 
Puluis niger.
153
Puluis Cyprius nobilissimus.
154
Puluis cyprinsaliter paratus perfectissim .
 
Puluis odoratus & perfectus sernandus in istis.
155
Puluis odoratus.
156
Puluis optimus & odoratus, quem quinis se ism ferre possit, velin capsis foruare.
 
Orbiculi odorati contra postem.
157
Adodorem puluinis conciliandum.
158
Suffimenium Damascenum.
 
Aliud suffimentum Damascenum
159
Lumen odoratum.
 
Compositio ex musco, Zibetto, & Ambra.
160
Suffimientum ad cubicuta.
 
Suffimentum ad lucernas.
161
Aliud suffimentum.
 
Suffimentum aliud ad cubicuta.
 
Compositio muschata optima ad chirothecas odore commendandas.
162
Suffimentum imperatorium ad cubicula vestes culcitras, lintea & similia.
164
Compositio ad orbiculos odoratos eosq optimos conficiendos.
 
Liquor regius.
166
Smegma siue sapo album muschatum.
 
Modus extrabendi lactis ex mabeteb
167
Smegma album odoratum.
 
Smegma muscatum Damascenum.
168
Smegma liquidum Neapolitanum.
169
Smegma optimum ex diuersis rebus.
170
Smegma cum zibetto
 
Smegma ex oleis diuersis odoratus.
 
Smegma cum rosis.
171
Smegma album odoratum Damascenum
 
Aliud smegma optimum.
 
Smegma nigrum & durum.
172
Smegma Neapolitanum aliud.
173
Smegma ad serica optimum.
174
Seuum nobilißimu ad maniu & chirothecus.
 
Seuum optimum ex ponis, quod pomatum vocant.
175
Seuum pomatum aliud.
 
Aliud pomatum.
177
Pile ad tollendas maculas olei & seui.
 
Dulciaria siue confectiones muschata.
179
Dulciaria regia.
 
Dentifricium perfectißimum.
180
Vinum hipocraticum perfectum.
181
INDEX CAPITVM
Libri tertij.
Secretum elegans ad cõdiendum mala citria alq buius generis alia.
182
Madus purgandi & praparandi mellis vel sacchari ad condieda mala citria vel alia bus iusmodi.
184
Mala persica Hissanoru more confecta.
 
Diacidonium simplex paratum modo Valen tinocum, quoetium tantur Genuenses, infucta vel placentaru uormain confectf.
185
ad condiendum mala insana cum saccharo modo Genuensium qua Longobardu mali didegnosa vocantur.
 
Racta ex saccharo facta ex qua varia fructuum vasorum & animation forma constiqu unt.
187
Condotum ex melonibus perfectum.
 
Melones siu pepones quomodo dulces perfectique reddi pesint.
189
Ad condiendos Arantiorum cortices quouis anni tempore.
190
Ad condiendase nuces,
191
Ad condiendas ucurbitas.
 
Ad condienda pira appiana que muscatcha dicuntur.
 
Mustacea Neapolitana nobilißima & suauißima, qua & recreant ventriculum, & halitum bonum reddunt.
192
INDEX CAPITVM
Libri quarti.
Aqua odoris prestantißmi ad faciem qua sudaria imbuta atque ad tergendam faciem adhibita, reddunt cutem album
194
Aqua cutem ex pallida coloratum reddens.
196
Aqua ad faciem commen lindam, mulier ea vtens natu grandist non Videunt annorum 20 aut 25
197
Aqua ad faciem & alias corporis partes & mendandas.
 
Aqua cutem reddens albam falsque ad. ustionem ausrens.
198
Aqua que rid lit fisciem iunenilem, ita vt annù i smulier nõ Videatur ex. eaere
 
Aqua facilis ad idem.
199
Medicamen factet aliud splendidum & qua Regina dignuni.
200
Ad maculus fa leitrobatum.
 
Modus parandi aquam seu lachrimam vitium.
 
Aqua ad factem illustrandam.
201
Aqua meconum albirum ad saciem illustrandam.
202
aqua cuturbitarum perfecta.
203
Pulcherrimum ad facrem generans cutem nouam & pulcherrimam
204
Oleum ad'actei naturalem, sed nimium ruborem di ueadum, experimento comprobatum.
206
aqua extalcoperfetißima ad faciem
207
Vnguentum argenteum reddens faciem albam rubram sptendentem, quo Vtuntur mutieres nobùes in Italia.
208
Quamodo supradicto vnguento argenteo candersiu splendir colorq addi queat.
 
adfacrem alsud Vnguentum
210
Rubrica ad farsem.
 
adfaciem Verustandam
211
po obatum
 
admaculus faciei quas pannas Vocant, saciemq' pulchram reddendam.
 
aqua faciem dealbans.
212
ad faciem aliud.
 
ad faciei lentigines.
 
ad serpiginem faciei Vel alterius partis.
213
ad pediculos.
 
aquà delens omnes maculas in manibus opificum atque manne albas & molles reddens: Valet etiam ad solis Vétionen.
 
aqua faciem Venustissimam reddens, eamq sot Balsamum conseruans.
214
aqua nobiliß ima ad facie, cellum, & pectus cuius magna copia parari potest.
216
aqua rubra ad faciem Venusto rubors pingendam multos dies colorem in fatie consernans,
217
alia facilior ac pretÿ minoris.
216
Vnguenium ad faciem.
 
aliud ibidem.
 
Aqua vel lixiuium reddes capillos flauos atque aureicoloris.
220
Lixiuiu ad lauandum caput, quod non solùm cerebrum & memoriam innat, sedetia capillos longos flauos & lucidos reddit
221
Lixiuium capillos nigros reddens
222
Oleum capillos flauos longos splendidos, vtanrú reddes, quo quotidie quis vti poterit
223
Ad capilios flauo colore tingendos, sine multisole facillimum & optimum.
224
Vnguentum auserens in quacun parte corporis pilos.
226
Oleum vel liquor auferens pilos, qui diu seruari potest, cusus est vsus potissimus.
227
Vt pili non renastcanuir, vel vt nascantur molles, vt prinst lanugo.
228
Plagula auserens pilos ex quacunque corporis parte.
230
Secretum rarum quo mulieres nobiles Maura efficiunt ne palifiltabus suis vlla in corporis parte vnquam exalcantur.
231
Plagula orienta is qua mulieres vtuntur ad faciem colorandam.
232
alia plagula.
 
Vt barba capilliue nigri atq elegantes fiant.
233
Dentifricium omnium perfectissimum non solùm tergens dentes cosq. albos reàdens, verùm etiam ginginas consernans.
234
Conditum siue cnoserua ad tergendos dentes ginginas roborandas, & ad anhelitæm commen landum
 
Modus siueratio parandi pulueres, & consernas ad dentes.
236
Puluis albus & perfectus ad dentes emniú gratissimus.
237
Aqua distillata preciosiß ima subito dentes reddens albos, cósque consernans.
239
Præcepta tria ad consernandos dentes albos & incorruptos, anhelitum etiambonú.
240
Decoctum ad dentes firmãdos, ginginas pur gandas & consolidandas.
241
INDEX CAPITVM
Libri Quinti.
Colos caruleus indicus, siue transmarinus perfectus.
243
Modus parandi laccam coccineam.
 
Ad ossa viridi colore tingenda.
247
Aliud ad tingenda ossa, aut cbur viridi colorei vt smaragdi videantur.
 
Ossa rubro, carulco, vel alÿs colortbus tingenda.
248
Pulcherrimum ad ligna tingenda variè qui bue fabri lignarÿ vtuntur, ad mensas conficiendas, varÿs tessellis & figuris insignes.
249
Modus conficiends hebeni vt videatur naturalis.
 
Adpelles carulco colore tingendas.
250
Ad pelles rubro colore tingendas.
251
Ad viride cólorem pellibus inducedum.
252
Aliter.
 
Ad pelles caruleo colore alio modo tinge.
 
Ad pelles rubro colore tingendas.
253
Aliud ad pelles viridi colore tingéndas.
 
ad hircinas pelles viridi colore tingëdas.
254
Pellium è floribus liliorum tinctura.
255
ad ossa cæruteo rubroque colore insictenda.
256
ad tingendas suillas setas aut alia huiusmods quibus vestes mundantur.
 
ad tingendas setas flauo, vel viridi vel caruleo vel alio colore.
257
Purpurina facienda modus quo colore, aureus color ad pingendum & scribendum conficitur.
258
Modus parandælacca è verzino.
256
Modus parandi tabulas albas deletiles inquib scribitur slilo cuinsmodi sunt libelle que in Germania siunt.
259
Scriptoria rubrica ratio.
260
ad pelles inaurandas quibus cùm alia tum peristromata & aulca siunt.
291
adtingenda serica coccineo colore, quod cremesinum vocant.
262
Modus parádi verzini quatuor colorú.
263
Verzinum rubrum alio modo.
 
Caruleum transmarinum absqs lapide lazuli.
264
Color viridis ad scribendum, & mmiandú
 
ad molendum siue terendum aurum ad miniandum & scribendum.
265
aliter.
 
aliter cum purpurinæ.
266
Compositio quæ vulgò dicitur in quæ ax reæbracteolæ expolita collocantur.
 
adaurum ponenedum simplex cõpositio.
 
aliter.
 
Modus parandi colores ex omni metallorum genere.
267
ad aurum nigra materia reponendum.
 
Marmor aut ugnum quomodo auro obdiuéda.
 
ad literas aure as sine auro faciendas.
268
Vt liter as argétias argeto facias.
 
Vt literas virides fiant.
 
Vt litera albæ scribantur.
269
Liquor viridis ad scribendum & pingendum.
 
Cærules parandi ratio alia.
 
Cinnabaris parandi modus ad scribendum.
270
Aqua fortis ad serica, marmora, pannosilinteos maurandos.
271
Libri auro quomodo obduci queænt.
272
Ad conseruàda onorum alba incorrupta ad einnabar imparandú, colores absque arsenicores per pancis admodu cognita.
 
Aqua fortis ad flores effigiandos.
273
Aliter adidem.
274
Modus quidá hactenus ignoratus sed facilis molédi auri vel argéti pulcherrimi coloris quod expoliri & gumi illustrari potest.
374
ad gummi faciendam (quarn verniccm vocant) pulcherrimum ad dictum aurum illustrandum & omnia alia opera colorib. infecta & sine color bus.
276
Modres terendi sine molendi auri vel argéti fiunis quo perttiores artifices viunrur.
277
Liquor sine auro.
278
Liquir auans ad scribé iú, & f rrú ligna, Vitrea, Vasa, offa, aliaq, auro obducéda.
279
alius modus ad idem facilis & non multi prelÿ.
 
aliud ad ineuroeada quoeuis metalla.
 
atramenti conficiendi modus optimus.
280
atramenti puluis quem proficiscens secum ferre potcst, modò aqua Vel Vino contemperetur. Hic etiam puluis reddit atramentum perfectius.
282
atramentum paratum facile neque magno pretio proeterea non solùm ad scribendù. Verùm etiá ad libros imprimendos optimú.
283
Liquer ad icribendú tanto candore proestáso Vt paparum Vincat, in coq legipob it.
284
Puluis abstergens atramenti maculas Vel literas scriptas in papyro, queres scitu est pul cherrina at que commodib ima.
285
Modus parandi vernicem firmifsimam ad membranas sine papy ùleniganù à, qua vti mur ad scribédu quæ melior est, & pulebrior ea quæ vulgoviùsur, neivt illas ulgaru male olet.
286
Liquor ad formandas tiæcas, quæ deinde eu super scriptum fuerit auferri queunt, ita vt nullo modo appareant amplius.
287
INDEX CAPITVM
Libri sexti.
Modus sublimandi Merenrij siue argenti vi ni, quæ vtuntur aurifices, alchimyla, mulieres at que alij.
289
Modus parandi , etiam simassas centú ducentarúmue librarrum Vel plus babe re Velis, similes iqs, quæ ex Germania Vehútur, omnibus Italis ad bus incognitus.
295
Chrysocollæ quamboracem vocant, quomodo purganda & multiplicanda.
298
aqua fortis facilis & alijs præstæntior.
307
Modus veræ artis proplastices ad omnis generis mediocriter extates for mas, ex metallo quouis aut etiam crystallo, vitro, marmore fingendas.
308
Terra prima infundédu metallis æpta.
 
Secunda.
309
Tertia.
 
Quarta.
310
Quinta.
 
Sexta.
 
Septima.
311
Modiu reducendi prædictas terras ad tantam vt jermè tactum ipsum non recipiunt.
312
Aqua qu im magistram appellant, ad prædictos pu ueres .
313
Luti sapientiæ conficiendæratio.
314
De rebus qui ad fundendi artem in promptu esse ailent.
316
Ratio numismata constandi & exprimendi
318
Ad numismatæ ex creta liqui la penicillo forn inada, quod multò facilius est quamty pis superiorib. sed firma semet t<ATTillusible>tùm vtiles sunt: nee respunló subtiliores bis effinguntur: queq penicillo denuo tangi non possunt.
321
Album ad numismata aliaq opera dealbanda, etiam ad argentea opera antignæ expolinda & tanquam renouanda
324
Aqua ad ferrum auro obducendum.
325
Oieum ad idem.
 
Aqua ad ferrum auro foliato obducendum, vel auro argento viuo resolute, quo aurifices ad argentum inaurandum vtuntur.
326
Ad ferrum argentumque aræ colore tingendum, quod ad inaurandum multò meums est. duitiusgj auri colorem retinct.
327
Aquæ vel tinctura adamantib. tam veris quàm adulterinis, siue ex sapphiro factis subijcienda.
328
Quomodo sapphiri albi in adamantes commutentur.
 
Aud ad idem multo perfictius.
329
adbalagios subtiles désádos pro annulis.
330
Modus gemmas duplices, cuinsmo di Mediolani fiunt.
331
Pasta ad gemmas vt sunt smaragdi, rubini, sapphiri & similes quæ non duplices & gluine , sed simplices intus colorata & pulcherrimæ.
332
Enaragdi atijq lapides prætiosi quomodo conficiendi.
333
Ad cõburendu crystallu & calcedoniu ad dicta prætiosoru lapidu compositionem.
 
Aqua ad prædictas indur ãdas.
334
Argenti puri vrendi modus.
335
Secundus vrendi argenti modus.
337
Tertius vrendi argenti modus.
338
Talci vrendi modus.
339
Modus ferri, æris argenti in melior quàm quo Germani vet Galli vtutur. Quod autem hacratione inauratur purum aurm effe videtur.
340
Ratio consumendi argenti vini, ab inducto auro, perfectè colorandi, sic vt auri solidi massa esse videatur.
341
FINIS.