INDEX CAPITVM, ET PRÆCI
puarum rerum, totius operis de Morbis contagiosis.
DE LVE VENEREA
libri duo.
Lvis venereæ descriptio pagina
5.
Prima luis venereæ origo.
10.
Luis efficiens causa
12.
Luis species siue gradus varij suis signis distincti
16.
Prognosticon.
21.
Quæ fuerit luis venereæ vetus curatio
23.
Luis venereæ amuletú
27.
Luis venereæ præcautio
36
Quæ ad luis curatione recte instituendam prænoscenda, quæque curationi præparatio præmittéda sit.
40.
Guajaci descriptio
43.
Disputatio in quosdam de guajaco parum philosophicè sentientes
46.
Guajaci vires
53.
Guajaci præparatio
55.
De chinæviribus & præpaparatione
60.
De sarçaparrilla
67.
Qua arte ac methodo guajaci aut sarçeparrillæ decoctum descriptú, ac luis alexipharmacú adhiberi debeant
70.
Descriptio æstuarij
77.
Quæ victus ratio seruandasit
78.
Insantiú lue venerea affectorum curatio
81.
LVIS VENEREÆ
 
liber secundus.
 
Luis aliis affectibus implicitæ aut inueteratæ curatio
86.
Eorum, qui per hydrargyrum restitui non potuerunr, curatio
93.
Recidiuæ luis causa & curatio
101.
Quibus hydrargyrilitus citra insignem noxam adhiberi possit
108
De luis venereæ symptomatis leuioribus
112.
De inueteratæ luis venereæ symptomatis
117.
De tophis Venereis
122.
De bubone venereo
130.
Cataplasma suppuratoriú, & anodynum
141.
De virulenta gonorrhoea
143.
De vlcere penis & venerea hypersarcosi
148.
Emplastrum, quo Ioannes Fernelius vti solcbat
157.
Aliud quod penis & ceruicis, vesicæ vicera egregiè, lenit, refrigerat, siccat & ad cicatricé perducit
159.
Symptomatú quæ huic curationi superueniút, prouisio
163.
De argenti viui in hoc affectu vsu
164.
De Hydrargyro, lib. vnus.
 
Quid sit argentum viuum, & quibus differentus distinguatur
166.
Argenti viui ex veterum Græcorum & Arabum sentétia téperamét.
168.
Argenti viui vires & facultates
170.
Hydrargyrum frigidum & humidum esse
172.
Occultæ Hydrargyri vires vsu & experientia compertæ
180.
Hydrargyri cinis, qui & puluis Mercurij, & præcipitatus Hydrargyrus vulgò dici solet
188.
Noua ac secura luis venereæ per Hydrargyrum & alexipharmacum curatio
191.
Aliæ curandi rationes
198. 199. 200.
Vnguenrum commune in frigidis naturis
201 & 202
De Elephantiasi, lib. vnus.
 
Elephátiæ descriptio arque curatio
208.
De Elephantiæ causis
211.
Imminentis ac iam conspicuæ Elephantiaseos notæ
214.
Prognosis
218.
Curatio
220.
De exercitatione, srictione, gestatione, ira, venere, & aliis multis
224.
Fucata corum qui nullo remedio in integrum restitui possunt, curatio
232.
Deploratæ elephantiæ synptomata
235.
Quæ Elephantiæ curatio ab antiquis tradita sit
239.
Potiones elephanticis ex vsu
248.
Bolus si magis arridebit, esto huiusmodi
251.
Apozema primas corporis sedes expurgás, venarum insarctus melius expedit
251. 252.
Syrupus solennis
 
Opìata,
252.
Ius pulli purgatorium
253.
Preparátia melancholiam, quibus inter purgationú vices vtendum crit
254.
Syrupus è succis, melácholiam & bilem atram demulcens
255.
Remediorum cardiacorú & alexiteriorum formæ
259. & 260.
Vnguentum emolliens & rarefaciens ac detergens cutem
 
otus emolliens & rarefatiens
261.
Implastrum quod maculas Elephanticorum cutem deturpantes extirpat
 
Vnguéta elepháticis à balneo illinenda,
 
Catapotia ex Hydrargyro, malignorum humorú ferociam domantia, compescentia & expurgantia,
263.
De morsu canis rabidi, liber.
 
De morsu canis rabidi & Hydrophobia
265.
Imminentis au præsentis Hydrophobiæ causa
269
De præcautione & curatione Hydrophobiæ
270
De febre pestilenti, libri 2.
 
Quid pestis
289.
Quid popularis morbus & euis differentiæ
291.
Morborum populatiú causa
294.
Endhuaz, Epidhuiaz, & pestilentes morbos sæpius ab aëre prosficisci
297.
Occultam & obscuram esse perniciem, quæ verè pestilentes morbos procreat
300.
Vnde in aërem influat occulta illa pestilentiæ causa
305.
Quæ præparatio pestem excipiat
308.
Veræ & legitimæ pesti pathognomonica signa
313.
Lerhalia pestis signa
319.
Pestilétis cósticutionis prouisio
320.
Vtimminétem regioni pestem auertere liceat
325.
Quæ præcautio singulis necessaria
327.
Cataposia varia
331.
Descriptiones multorú Alexiteriorum, quæ pestis cótagia arcere possút
333.
Quæ victus ratio pestilenti cæle statu tenenda
337.
Aliæ quædam obscruationes inpestilentia perutiles
344.
Febris pestilentis, liber 2.
 
Victus ratio in sebre pestilenti
350.
Destillatum instaurãs
356.
Hydrosaccharum auté & Hydromeli, hoc modo parabuntur in pestilentium morború præcautione, ac curatione
358.
De remediis luis pestilentis
360.
De simplici materia in sebre pestilenti
363.
De compositis medicamétis in sebre pestiléti
380.
Posterorum inuenta ad febrem pestilentem, aliósque venenatos morbos quàm plurimos
384.
Aqua ad vinum diluendú pestilenti constitutione, & in sebre pestilenti
 
Puluis aromaticus, qui pestis perniciem obtundit & propulsat
389.
Puluis cardiacus in sine pastus vsurpandus
 
De epithematis
391.
Vsus
393.
Curandi methodus
394.
Descriptæ curationis persudores confirmatio
401.
De purgatione & venæ sectione in sebre pestilenti
405
Apozema ad eximendas putris humoris reliquias
413.
Pestis symptomata
415.
De sanguinis reiectatione atque excreatu
420.
De alui prosluuio
421.
De ecthymatis
422.
De bubone pestilenti
423.
Curatio bubonis pestilentis
427.
Alia curandi ratio, bubonem discutiens
432.
De carbunculo
433.
Carbunculi curatio tutissima
439
FINIS.