INDEX AFFECTVVM
REMEDIORVMQVE MAGIS
memorabilium perutilis, ordine
alphabetico breuiter diluci-
déque descriptus.
A
 
Abscessus phlegmaticus.
66
Abscessus gracilis radicis. pag.
72
Achores seu tinea.
263
Adenum tumor.
113
Acetum podagricis vitandum.
305
Angina.
108 & 111
Anginæ, ster, non tam prosunt quá putantur.
111
Anthrax & carbunculus.
24
Aqua stillatitia arthritidi vtilis.
307
Aurium vulnera.
212
Aqua sordidis & corrodentibus vlceribus conferens.
246
Articulis insidens materia nunquam intro retrahi potest.
302
Arthritis à materia calida.
300
Arthritis à pituita & bile.
304
Artrbitidis præcautio.
308
Atheroma.
73
Aurium vlcera.
272
Axillarum vlcera.
273
Axillarum tumor.
130
B
 
Balsama arte confecta.
172
Balsamu Mesuæ & Guidoni vsurpatum.
231
Basylicon autoris.
176 & 191
Brachiorum vulnera.
214
Bronchocele.
114
Bubo non pestilens.
129
Bubo venereus.
153
C
 
Callos fracturaru minuentia.
293
Callu indecenté frangendumq; emollientia.
294
Cancer tumor.
81
Cancer vlceratus.
257
Capitis vulnera.
202
Capitis vlcera.
263
Carbunculus.
24
Caries profundior vt eduducenda.
241
Caries medullá ossis pertingens.
242
Caseus vetustiss. arthritidi confert.
307
Cauteriu carioso ossinó ni mis imprimendú.
241
Causticum potentia.
27 & 248 & 251
Cicatrix medicamenti ope, non naturæ, inducitur.
177
Cicatricé inducentiú duplex genus.
178
Cicatrice deformes potientia.
180
Cicatrices dealbantia.
181
Chiragra pituitea.
130
Clyster acris reuell.
104 & 112
Coagula sanguiné concretum dissoluunt.
107
Colli vulnera.
212
Combustio.
261
Combustioni cõferens vnguentum Aëtÿ.
262
Confectio liberantis.
121
Conuulsio.
225
Cranium modiolo non temerè pertúdendum.
208
Crurum vulnera.
222
Cubiti vulnera.
215
D
 
Delirium impedientia.
224
Durities antiquoe.
296
E
 
Electua. de ouo.
121
Elect. de nucibus.
122
Emplastr. macedonicum Aëtÿ.
24
Emplast. ad omnem tumorem durum.
70
Emplast. sistens capitis defluxum.
106 & 271
Emplast. de cerusa.
179
Emplast. cranium depressum releuans.
206
Emplast. de Cetaurea.
207
Emplast. rubrum Groecum ex Gale.
150
Enterocele, epiplocele.
158
Epiploi restitutio.
221
Erysipelas.
36
Euacuationes contratrioe non ferendoe.
321
Euphorbium, quando non mordicet.
197
F
 
Femorum, tibiarum & pedum vlcera.
287
Feruloe post fracturam reductam, initto circuponendoe.
290
Fistula.
255
Fistula helleboro nõ temerè implenda.
256
Fistula lachrymalis.
266
Fistula ani.
 
Fissuroe ani aliarúmque partium.
286
Foenugroe. muccago remedium est arthritidi efficax.
306
Fracturoe.
288
Fracturarum reducendarum modus.
289
Fractura cú vulnere.
293
Fugilla Arabum.
130
Furunculus.
24
G
 
Gangroena.
31
Ganglium.
71
Genuum tumor.
163
Gingiuarum tumor.
102
Glanduloe & nodi capitis.
88
Glutinatoria aqua.
172 & 244
Gaiaci vsus in malignis vlceribus proescribitur.
243
H
 
Hepatis vulnus.
222
Hepar roborãtia ex Rhaze.
285
Hernia aquea & flatuosa
158
Herpes exedens.
44
Herpes miliaris.
48
Herpes manuú ex lue venerea.
49
Hemorrhoides.
282
Humerorum vulnus.
214
Hydrocephalos, id est, aqua in capite pueri.
86
Hydrops ascites.
140
Hyposacra.
146
Hydrops tympa.
147
Hydrargyri vsus nunquá dextrè vtentes fefellit.
325
Hydrargyri noxam aurú reprimit.
329
Hypersarcosis.
237
I
 
Inguinú vlcera.
273
Intestinorú vulner.
220
L
 
Labiorú vulnera.
212
Lac concretum.
134
Lienuis vulnus.
222
Ligaturoe arctioris vnguétum dolorem prohibens.
294
Luxationes.
296
Luxata non prius reducéda, quàm dolor cessauerit.
298
Luxatio cú vulnere.
 
Luxata quoe tutò reponãtur ex Hippo.
299
Luxatio quando à phlemone est libera.
 
Luxatio cú fractura.
300
M
 
Mammarum tumor.
133
Medicina optima quoe sit interdum.
212
Meliceris.
73
Millefoliú cum vino necat vermes.
261
Morbus venereus.
314
Morbus hic curatur aqua philosophica. 318. ligno indico. 319. china radice. 323. vnguentis. 324. emplastris. 328. pilulis ex hydrargyro. 329. potione & vnguentis simul. 329. & suffitibus.
330
Morbo venereo affectis, quoe dioeta.
322
Dioeta breuior cum vnctione, hîc proestat soli dioetoe.
323
Morbus venereus vbi frequentissimus.
326
Morbo huic cum pustulis vnguentum & balneú. 326. sine pustulis cum artuú & capitis dolore vnguentum.
 
Morbi venerei symptomata oris vlceratio. 333. intestinorú erosio. 334. Lipothymia ardor vrinoe. 335. Bubo venereus: tophi. 337. herpes. 341. Alopecia.
327
Morbi huius à recidius proecautio.
143
Morsus animalium.
187
N
 
Nasi vulnera.
211
NAsi vlcera.
267
Nerui punctura.
191
Nerui puncturoe linimentum mirabile.
194
Neruus coesim vulneratus.
195
Neruus contusus.
197
Nodi duri seu tophi articulorum.
307 & 327
O
 
Oculorum vulnera.
209
Oculorum vlcera.
265
Oedema.
51
Oesophagi vulnus.
213
Oleum de ranis.
84
Os coronale excisum.
90
Ophthalmis.
90 & 94
Oleum de myrrha.
180
Ossis vulnus.
198
Oleum vulneri à machinis bellicis perutile.
200
Oleum terebint. ipsaque terebint. conuulsionem remorantur.
214
Opiata sopiens sensus.
35
Oris vlcera.
269
Oris vlcera à morbo venereo.
270
P
 
Palati tumor.
102
Palati vlcera.
271
Paralysis.
229
Parotides.
99
Paronychium & panaris.
131
Pectoris vlcera.
274
Pectoris & partiu intercosatiú inflammatto.
137
Pectoris tumor frigidus.
139
Penis tumor.
162
Penis sordido vlcerisuccus centaur. cum melle vtilis
249
Pestis proecautio.
117
Pestilens febris.
125
Phlegmones curatio.
14
Phyma.
117
Pilorum generatio.
165
Piloselloe succus cum vino & melle oris vlcera sanat.
271
Polypus.
101
Psora & lepra.
310
Pudendi vlcera.
276
Puluis stomachu roborás.
309
Q
 
Qvartanoe febri vnctio spinoe ex thena. veter. & aqua vitoe prodest.
230
R
 
Rotunda vlcera in aliam figuram transformanda.
288
Recti(ima figura quoe sit Galeno.
291
S
 
Sal affrictus arthrit. proecauet ex Oribasio.
309
Sanguinis prosluuÿ retentio.
169
Sanguinis sub cute essusio, quoe ecchymosis dicitur.
183
Sarcoticorum triplex ordo.
176
Sarcoticum vnguentum.
275
Scabies.
310
Scabies puerorum.
313
Scirrhus verus.
74
Scirrhus exquisitus.
79
Scirrhus hepatis.
148
Scirrhus lienis.
149
Somnus conciliatur felle leporino.
224
Sphacelus.
31
Steatoma.
73
Strumoe.
68
Syncope.
231
T
 
Testium & scroti inflammatio.
155
Testudo seu talpa.
88
Tibiarum & pedum tumor, elephátiá vocant.
164
Tibiarum vulnera.
222
Thoracis vulnera.
215
Thoracis sectio vbi faciéda.
217
Thoracis vulnus mirabiliter curatum.
219
Tracheioe arterioe vulnus.
213
Trochiscorum musoe, Andronÿ loco quid reponendum.
48
Trochisci de arsenico.
256
Trochisci Andronÿ.
273
Tumorum vniuersalis curatio.
13
Tumor slatuosus.
59
Tumor aqueus.
63
Tumor aurium.
96
Tumores nasi.
101
Tumor à secta vena.
130
Tumor ani.
152
Tussim quoe minuant.
219
V
 
Varices.
165
Vétris inferioris vulnera.
220
Ventriculi vulnus.
222
Ventris inferioris vlcera.
275
Verberatis remedium.
185
Verruca linguoe.
73
Vlcerum vntuersa curatio.
232
Vlcus cu intemperie.
233
Vlcus cum dolore.
234
Vlcus cum tumore.
236
Vlcus contusum.
 
Vlcus cum carnis excrescentia.
237
Vlcus decolor cum duris labus.
238
Vlcus cum vaicibns.
239
Vlcus cum ossis carie.
240
Vlcera cacoëthe.
242
Vlcus virulentum ac depascens.
245
Vlcus sordidum ac putre.
249
Vlcus sinuosum.
252
Vlcus verminosum.
261
Vlcerum particula. sanatio.
263
Vlcera tibiarum & pedum.
287
Vmbilici procidentia.
151
Vnguentum omnibus tumoribus frigidis vtile.
58
Vteri vlcera.
278
Vulnerum curatio.
167
Vulnus simplex in carne.
171
Vulnus profundum.
174
Vulnus cauum cum substantioe perditione.
175
Vulnus repletum.
177
Vulnus contusum.
181
Vulnus à tormentis bellicis.
200
Vulnerum particula. curatio.
202
Vulnera capitis dubia, etiam post 40. dies.
207
Vulnera saciei.
208
Vulnus ingularis venoe.
213
Vulnus spinoe lethale.
214
Vulnerum symptomata.
223
Vuuloe inflammatio.
103
Vuuloe relaxatio.
107
FINIS.