INDEX ALPHABETI-
CVS EORVM QVAE IN
HIS QVATVOR LIBRIS
continentur, Morbos internos, & eorum antidota complectens.
A
 
Aapoplexia liberati, in paralysim incidunt.
 
Ab Apoplexia perpauciliberantur.
49
Aer diuersiter alteratus diuertis sibres.
 
Aer humidus sibres purridas generare potest.
 
Aer multipliciter potest alterari.
371
Agaricus in colico dolore, enematibus no miscendus, quia intestina loedit.
352
Amprocidentioe multiplices causoe.
232
Am procidentioe qualiter medendum.
Anorexioe a pituitoso humore curatio.
166
Anorexia qualiter curetur.
 
Anorexia quid, & cius causoe.
164
Apoplexia quomodo subuemendum.
50
Apoplexia laborantes exigui spirant idcénique mortuis persimiles.
 
Apoplexia laborates quanuis nullum in eis vitoe indiciu appareat ante tertium diem exaclum sepeliendi non sunt.
49
Apoplexia præcedentia.
50
Apoplexia quid.
 
Apoplexia vnde oriatur.
49
Apperentia canina laborantes vinum flauum autrubrum, & dulce bibant
171
Appetetiæ caninæ multiplex causa.
71
Appetentiæ caninæ medelæ.
Asthma morbus quid.
128
Asthmate laborantes, quibus cibis vesci debeant.
192
Asthmatis à frigida causa, Curatio.
132
Asthmatis medelæ.
Auerrois gloriatur se multos à morte liberasse frigida potu.
132
Atra bilis propriè quid.
327
B
 
Balani hoemorrhoidibus conferentes.
236
Balani in causo adhibendi.
335
Balneum fluori muliebri salubre.
250
Balneum molalabor antibus salubre.
260
Balneum naturale sulphureu, & aluminosum, fluori muliebri salubre.
250
Balneum pro menstruorum suppressione.
241
Balneum pro partus acceleratione.
268
Balneum Tinesmo laborantibus vtile.
230
C
 
Calculi in renibus notæ.
289
Calculi præcautio.
292
Calculi renum duæ sunt causæ.
288
Calculi renum medelæ.
Calculi vesicoe Curatio.
Calorem ab hepate tollentia.
332
Calorem sebrilem sedantia.
317
Cancer in vtero duplex.
 
Cancer non hulceratus.
 
Cancer hulceratus.
280
Cancri in vtero medeloe.
Capitis dolorem sedantia.
332
Cari ab Apoplexia differentia.
33
Cari & lethargi discrimen.
34
Carnem regenerantia
276
Caros à frigida, aut humida intemperie cerebri.
37
Caros per consensum totius corporis.
 
Caros per consensum ventriculi.
36
Caros per consensum vieri.
37
Curos pituitosus, & euis Curatio.
34
Caros quid, & vnde or tatur.
33
Catalepseos, & Apoplexiæ discrimen.
 
Catalepseos & Catoches differentia.
63
Catalepseos & lethargi differentia.
64
Catalepsis quid, & vnde oriatur.
63
Catarrhi tres differentiæ.
81
Causos qualiter curetur.
334
Causos quid, & euis notæ.
333
Cephalalgia a Gallico morbo.
 
Cephalalgia à pituita perproprietatem cerebri.
16
Cephalalgia biliosa composita.
7
Cephalalgia biliosa simplex quomodo curetur.
5
Cephalalgia melancholica.
17
Cephalalgia pituitosa.
9
Cephalalgia sanguinéa qualiter curetur.
1
Cephalalgia ventriculi vitio orta.
14
Ceratum pro proegnantibus.
Ceratum pro vomitu.
159
Cerebrum roborantia.
13
Choleræ accurate, & sine mora succurendum.
162
Choleræ qualiter medédum.
163
Choleraquid, & vnde oriatur.
 
Cottus, renum bulceribus affectis summe permitiosus.
301
Colici doloris medelæ.
Colicus dolor vnde oriatur,
219
Conditum, pro sebre Syncopalia bilioso humore laborantibus.
357
Conditum, quo sebricitantes, sitis tempore vtipossunt.
318
Conditum sitis tempore febre quartana intermittente labor antibus, vtile.
361
Cordis palpitatio à frigida causa quomodo curetur.
148
Cordis palpitationis medelæ.
Cordis palpitatio per ventriculi consensum qualiter curetur.
149
Cordis palpitatio quid, & vnde ortum habeat.
146
Corpora pestilentiali sebri obnoxia quæ
373
Cor roborantia.
348
Cynanche à frigida causa, quomodo curetur.
120
Cynanche, quæ Latinis Angina dicitur quid.
 
Cynanches quatuor differentiæ
116
D
 
Delirium vnde contingat.
334
Diabetes origo, & Curatio.
299
Diarrhoeæ medelæ
Diarrhoea quid, & vnde ortum habeat.
203
Dolor meiendi qualiter mitigandus.
305
Dydimi relaxatio.
296
Dydimi relaxationis medelæ.
Dysenteriæ medelæ.
Dysenteria quid, & vnde oriatur
211
E
 
Ephialthæ, & Epilepsiæ discrimen.
42
Ephratres morbus Græcis, Latinis Incubus, quid sit.
37
Ephtalthes morbus, pueris frequens.
 
Ephtalthes, siue Incubus, exassidua cruditate ventricule, & crapula, oritur.
38
Epilepsia à sanguine, & à bilioso humore.
48
Epilepsia per consensum cum parte aliqua subrecta.
47
Epilepsiæ, pueri, & adolescentes obnoxu.
41
Epilepsia propter consensum oris ventriculi
45
Epilepsia quid.
 
Epilepsia tripliciter gignitur.
40
F
 
Febre Syncopali laborantes quibus cibis vescidebeant.
Febres melancholicæ
359
Febri continuæ inflatinæ cum putredine qualiter medendum.
310
Febri tertianoe nothoe qualiter medendum.
Febris continua inflatiua, cum putredine vnde oriatur, & eius notæ.
Febris continua inflatiua quæ Senochos dicitur, vnde oriatur.
308
Febris continua citra putreduem .
Febris liquida vnde oriatur.
 
Febris lipiria & Hipida, ex ulrium quotidianarum sunt.
 
Febris vnde oriatur.
351
Febris nonana qualiter curetur.
370
Febris pestilenti aliquando a solo .
 
Febris pestilentiali causæ.
371
Febris .
426.32
Febris duplex.
339
Febris
 
curetur.
347
Febre quartana intermitten te laborantibus, qui cibi vtiles.
361
Febris quartanæ intermittentes, secúdum Galenum, notæ.
360
Febris quartana intermittens, vnde oriatur.
366
Febris quartanæ origo.
360
Febris quintana alys deterior teste Hippocrate.
 
Febris quintana quomodo curetur.
370
Febris quotidianæ centinuæ Curatio.
353
Febris quotidiana phlegmatica cur ita vocetur.
339
Febris quotidiana phlegmatica quibus signis à tertiana & quartana dignoscitur.
 
Febris quotidiana, quando in quartanam vertitur.
359
Febris septana qualiter curetur.
370
Febris syncopalis à bilioso humore, vnde oriatur, & eius notæ.
356
Febris syncopalis ab humore phlegmatico quomodo curetur.
Febris syncopalis causæ.
 
Febris syncopalis curande duo modi, alter à Galeno, alter ab Auerroe, & Alexandro.
354
Febris tertianæ cõtinuæ, causæ, & notæ.
330
Febris tertiana cõtinua qualiter curetur.
331
Febris tertiana non pura à bile vitellina quomodo curetur.
324
Febris tertianæ non puræ, à tertiana pura discrimen.
327
Febris tertianæ non puræ me delæ.
Febris tertiana notha duplex.
319
Febris tertianæ puræ intermittentis medelæ.
Febris tertianæ puræ intermittentis signæ.
314
Febrium biliosarum differentiæ.
313
Febrium differentiæ quinque.
307
Febrium Lipiriæ & Hepialæ, ex Arabum sententiæ Curationes.
Febrium phlegmaticarú causæ.
354
Fistulæ lacrymalis medelæ.
Fistula lacrymalis vnde oriatur.
103
Fluor muliebris qualiter curetur.
G
 
Gordony Trochisci.
302
H
 
Hacmorrhagiæ è naribus causæ.
112
Hemorrhagiæ laborãtes quibus cibis vesis debeant.
113
Hæmorrhagiæ medelæ.
Hæmorrhoides apertæ quomodo curantur.
 
Hæmorrhoides cæcæ quomodo curantur.
234
Hæmorrhoida medela.
Hæmorrhoides triplices.
224
Hepatis phlegmones medelæ.
191
Hepatis phlegmones notæ.
190
Hepar roborantia, obstruosionésque aperientid.
Hepatis imbecillitas vnde producatur.
 
Hepatis imbecillitata qualiter medendum.
195
Hepatis tumor à causi sergida, qualiter curantur.
193
Hirudines hæmorrhoidibus consirunt.
235
Hulceris in curatio.
303
Humor melancholicus proprie quid.
327
Hydrope masarcha labor antibus executatio sudodorum excitas admodum vtilis.
182
Hydrope laborantium signa & notæ.
176
Hydropis Ascitis à causaca lida, curatio.
175
Hydropis Ascitis à causa frigida curatio.
177
Hydropis Ascitis notæ, & signa.
 
Hydropis tres species, Ascites, Tympanites, Anasarca.
176
Hydropis Tympanitis curatio.
 
Hydropis Tympanitis notæ.
180
Hydrops anasarca faciliùs curatur, quàm Ascites & Tympanites.
 
Hydrops anasarca quid.
182
Hydrops Tympanites à causis calidis ferè suboritur.
180
Hydrops Tympanites, omnium periculosissima.
176
Hydrops vnde ortum habeat.
175
Hypochyma quid, & vnde oriatur, & quomodo curetur.
99
I
 
Icterus quid.
187
Icteri medelæ.
Icteri multiplices causæ.
186
Ilei doloris multiplices causæ
 
Ilei doloris notæ.
222
Ilei doloribus qualiter medendum.
L
 
Lac ouillum, aut caprinum, renum bulceribus affectis salubre
301
Lactis potus vesicæ bulceribus remedium eximium.
304
Lacrymæ ex oculis manantes, & earum medelæ.
96
Lacrymæ frigidæ, & earum curatio.
98
Lethargus.
31
Lienis obstructione laborantes, turbulentis somnys vexantur.
197
Lienis obstructione laborantium signa.
200
Lienis officium.
197
Lienis phlegmones curatio.
 
Lienis phlegmones notæ.
 
Lienis phlegmone vnde.
200
Lienis scirrhi curatio.
201
Lienis tumor si sit a melancholica materia, qualiter curandus.
202
Lienis tumor si frioidus sit, & mollis qualiter curandus.
101
Lanteriæ qualiter medendum.
Lienteria quid, & euis causæ.
215
Linguæ nigredini, & asperitati qualiter prospiciendum.
332
Lumbrici qualiter necandi, ac à ventre expellendi.
178
M
 
Mania quid, & vnde oriatur.
52
Maniæ & phrenetidis discrimen.
 
Mania laborantes quidam frequenter, rident quidam tracundi ac temerary euæ dunt.
 
Maniæ laborantibus, à vino prorsus abstinendum est.
53
Maniæ qualiter succurrendum.
54.55.56
Mamaræ antecedentia.
52
Melancholiæ tres differentiæ.
57
Melancholia quid.
Melancholia Hypochõdriaca.
61
Melancholia naturalis quid.
 
Melancholia præter naturam quadruplex.
359
Melancholia laborãtes, quidam se vasa sictilia factos esse putant, & ob id occurentibus cedunt, ne collidantur.
58
Melancholia qualiter subueniendum.
59.60
Melancholici, moesti, vitæ, & huminum oseres.
 
Melancholici ommes et facile terrentur.
 
Melancholus quidam morterutiment, & tamé mortem sibi consciscunt.
58
Melancholici vinum album, & tenue bibant.
59
Melancholici vitã damnant, non tamen omnes mori cupiunt.
 
Melancholici quidam bruta se esse animalia credunt, ipsorumqne voces & gestus imitantur.
58
Melancholici quibus cibis vescs debeant.
 
Melancholicis cantus, & instruméta musica conserunt.
 
Melancholicis cortus moderatus consert.
 
Melancholicis semnus plurimum consert, qui si non sponte obrepat, conciliandus.
59
Melancholicus humor duplex, naturalis, & præter naturam.
359
Menstrua mulieribus quando sluere incipiar, & quandodesinant.
 
Menstruorú purgatio quot diebus termmetur.
238
Menstiuorum redundans fluxus quid, & cius causæ.
245
Menstruorum redundantis fluxus notæ.
246
Menstruorii redundans fluores qualiter curandus.
Menstruorum suppreb ionis multiplisces causæ.
Menstuorum suppreb ioni qualiter medendum.
Menstuorum suppreb onis notæ.
239
Mola triplex.
258
Mola carnea quid, cius causæ, & notæ
Molæ ab Hydrope discrimen.
 
Mola incurabilis, nisi principio remedia adhibeantur.
259
Mola qualiter curanda.
Mola ventosa quid, & quomodo curetur.
261
Mulieres quæ menstruis non purgantur, minimè concipiunt.
242
O
 
Ophthalmia duplex.
 
Ophthalmia vera quid
 
Ophthalmia vera quid, & vnde ortum habeat.
 
Ophthalmia triplex causa.
91
Ophthalmiæ qualiter subueniendum.
92.93.94
P
 
Paralysis quid, & euis curatio.
Paralysis casu aut percussione.
73
Paralysis a sanguine.
74
Paralysis ani.
73
Paralysis linguæ.
72
Parotides vnde oriantur.
128
Parotides a srigida causa quomodo curentur.
111
Parotidium curatio.
Partus acceleratio, foetusa, euocatio, quióus medicamentis iuuetur.
Partus difficultatis remedia.
269
Partus difficultatis plures causæ.
268
Peripneumonia quid.
 
Peripneumonia laborantium notæ.
 
Peripneumoniæ causæ.
 
Peripneumonia quomodo curetur.
145
Pileolus Asthmate laborantibus vtilis.
135
Pilulæ bilem, & pituita vacuantes.
321
Phrenitidis tres specres.
 
Phremtis vera.
26
Phremtis non vera.
24
Pleuritidis nota, & non vera, curatio.
144
Pleuritis quid.
 
Pleuritidis causæ.
135
Pleuritidis medelæ.
Pleuritidis veræ notæ, & signa.
135
Pleuritide laborantes, omnia actu calida bibere debent.
 
Pleuritide laborantes aquam frigidam summè vitent.
 
Pluritide laborantes, in latus affectum cubent.
 
Pluritide laborantibus, vinum non est dandum saltem ante septimum diem.
136
Prægnantes caueant ab ira, timore, moerore, vomitu, & tub i.
 
Prægnantes, exercitium laboriosum, saltus, choreas, & coitum vitent.
265
 
 
Prægnantium medelæ
Prægnantibus non solita comedi appetentibus minimè neganda.
266
Prægnantis regimen, vt foetus conseruetur, & vitetur aborsus.
263
Pruritus, seu priapismus vteri quid.
292
Pruritus vteri vnde oriatur
193
Pruritus vteri qualiter curetur.
Putredo quid.
425
Putrefactio quid.
424
R
 
Raphani mira proprietas.
293
Renú hulceribus affectiquibus cibis vesci debent, & à quibus abstinere.
Renum hulcerum medelæ.
Renum hulcera vnde oriantur, & corum signa.
 
Renum hulceribus affecti, nihil cruds edere debent.
300
S
 
Sanguinis fluorem è naribus sistentia.
339
Scotoma morbus quid, & eius causæ.
23
Scirrhos diuturnus in cancrum vertitur.
280
Scirrhos quid.
 
Scirrhos vteri qualiter curetur.
279
Somnum prouocantia.
318
Somnus prolixior, renum hulceribus affectus summè vitandus.
301
Spasmus quid, & eius causæ.
74
Spasmi tres species.
79
Sternutamentú cuentia.
106
Stupor quid.
81
Suffocationis ab vtero curationes.
Suffocationis ab vtero notæ.
 
Suffocatio ab vtero quid, & vnde ortum habeat.
252
Suffocationem ab vtero præcedentia.
253
Surditas à causa calida.
107
Surditas à primo ortu hominem comitata incurabilis est.
 
Surditas causæ.
 
Surditas medelæ.
105
Syncope quid.
149
Syncopes causæ multiplices.
150
Sycopes medelæ.
151
Syncope laborantium signa, & notæ.
150
T
 
Tinesmos quid, & eius multiplices causæ.
227
Tinesmo qualiter medendú.
Tortura oris.
79
Tub is medelæ.
Tub is multiplices causæ.
122
V
 
Vapores è profunditate terræ exorti, aerem insiciunt, & pestem generant.
426
Ventrem exiccantia
177
Ventriculi dolor a bite, quomodo curetur.
156
Ventriculi dolor a frigida causa qualiter curetur.
154
Ventriculi dolorem mitigantia.
153
Ventriculi dolor vnde ortum habeat.
152
Ventriculum, & membra roborantia.
325
Ventriculum roborantia.
155
Vesica resoluta.
73
Vsica hulcerum medelæ.
304
Vesicæ hulcus qualiter cognoscatur.
303
Vinum dysenteria laborantibus noxium.
212
Vomitorium pro sebre tertiana laborantibus.
314
Vomitum irritantia.
321
Vomitus à bilioso humore medelæ.
159
Vomitus à bilioso humore notæ.
160
Vomitus curatio.
157
Vomitus sanguinis vnde.
168
Vomitus sanguinis medelæ.
Vomitus vnde oriætur.
157
Vrinæ ardor vnde oriatur.
294
Vrinæ ardori qualiter medendum.
Vteri inflammatio quid, sius causæ, & notæ.
271
Vteri inflammationi qualiter medendum.
Vteri oedema qualiter curetur.
Vteri oedematis notæ.
276
Vteri procidentia quid, & eius multiplices causæ.
255
Vteri procidentiæ quo modo medendum.
FINIS.