INDEX RERVM
MEMOR ABILIVM
hoc opere contentarum.
Abcessus phlegmaticus & eiusdem curatio pagina
80
Abcessus gracilis radicis
90
Achores seu Tinea
363
Acetum podagricis vitandum
422
Adenum tumor
156
Anasarcha hydrope
197
Angina
147
Anginæ stercora nõ tam prosunt quàm putantur
152
Anthrax & eius cura
21
Apetentia quomodo prosternatur
533
Aqua stillatitia arthritidi vtilis
424
Aqua glutinatoria
249 & 341
Aqua sordidis & corrodentibus vlceribus conferens
343
Arteriæ tracheæ vulnus
300
Articulis insidens materia nunquam intro retrahi potest
418
Arthritis
414
Arthritis à materia calida
416
Arthritis à pituita & bile
421
Arthritidi confert caseus vetustissimus
425
Arthritidis præcautio
427
Ascites hidrope
197
eiusdem curatio
198
Athereoma
90
Aurium apostemata
128
Aurium vulnera
298
Aurium vlcera
376
Axillarum tumor
180
Axillarum vlcera
378
B
 
Balsamum Mesuæ & Guidonis vsurpatum
323
Balsama arte confecta
250
Basilicon Chalmetei
255 & 273
Brachiorum vulnera
302
Bronchocelé
157
Bubonocele
222
Bubo pestilens
Bubo non pestilens
179
Bubo venereus
216
C
 
Calor in omnibus rebus vnus
476
Callos fracturarum minuentia
405
Callum indecentem frangendúmque emollientia
407
Cancer tumor
101 & 103
Cancer vlceratus
108
Capitis vulnera
286
Capitis vlcera
362
Carbunculus
21 & 164
Carbunculi curatio
23
Caries profundior vt educenda
Caries ossis
336
Caries medullam ossis pertingens
339
Carnis excrescentia in vlcere
333
Caseus vetustissimus arthritidi confert
425
Causticum potentia
26 & 346
Causus seu ardens febris
501
Cauterium sinuoso ossi non nimis imprimendum
337
Chiragra
181
Cicatrix ope medicamenti non naturæ inducitur
256
Cicatrices deformes polientiæ
259
Cicatrices dealbantia
260
Clyster acer reuellens
142
Clyster molliens
9
Coagula sanguinem concretum dissoluunt
146
Colli vulnera
299
Columellæ inflammatio
141
Combustioni conferens vnguentum Aëtij
362
Confectio liberantis
168
Congestio quid
16
Condyloma
214
Conuulsio
315
Cordis confirmatio
24
Cranium non temerè modiolo pertundendum
288
Crurum vulnera
311
Cubiti vulnera
308
D
 
Delirium impedientia
314
Diuretica podagricis vitanda
422
Diaria febris
483
Dolor cum vlcere
329
Durities antiqua
409
E
 
Ecchymosis
263
Electuarium de ouo
169
Electuarium de nucibus
170
Elephantia quid
232
Emplastrum macedonicum Aëtij
21
Emplastrum ad omnem tumorem durum emolliendum
86
Emplastrum fiftens capitis defluxum
145
Emplastrum de cerusa
259
Emplastrum cranium depressum releuans
Emplastrum de centaurea
292
Explastrum rubrum Græcum ex Galeno
349
Eterocele & Epiplocele
224
Ephemera febris
484
Ephemera raro Medici operam desiderat
483
Epiploi restitutio
310
Epulides
139
Erisipelas
38
Euacuationes contrariæ non ferendæ
445
Euphorbium quando non mordicet
274
F
 
Facieivulnera
294
Febrium essentia
476
Febrium subiectum triplex
Febrium diuisio
477
Febrium causæ
 
Febrium generationis modus
480
Febrium signa vniuersa
482
Febris Ephemera & cius curatio
484
Febris continua seu Synochus simplex
486
Febris hectica
491
Febris ardens
501
Femorum, tibiarum & pedum vlcera
397
Ferulæ post fracturam reductam initioci cumponendæ
402
Fistula
355
Fistula helleboro non temerè implenda
357
Fistula lachrymalis
368
Fistula ani
392
Fissuræ ani aliarúmque partium
595
Fluxio quid
161
Foenugræci muccago remedium est arthritidi efficax
423
Fracturæ
392
Fracturarum reducendarum modus
400
Fractura cum vulnere
405
Fugilla Arabum
180
Furunculus
Furunculus in carbonem degenerat
Furunculi curatio
20
G
 
Gangræna & eius curatio
31
Ganglion
87
Genuum tumor
230
Gingiuarum tumor
139
Glandula
87 & 116
Gaiaci vsus in malignis vlceribus præscribitur
 
H
 
Hæmorrhoides
389
Hepatis vulnus
311
Hepar roborantia ex Rase.
344
Hernia & euis species,
222
Herpes & eius curatio
48
Herpes miliaris
54
Herpes manuum ex lue venerea
56
Herpes ex lue venerea
54
Humerorum vulnera
301
Hydrope cum suis speciebus
197
Hydrocephalus
112
Hydrocele
222
Hypersarcosis
333
Hydrargyri noxam aurum reprimit
419
I
 
Inflammatio columellæ
141
Inflammatio scroti
219
Inflammatio pectoris & partium intercostalium
392
Inguinum vlceta
378
Intestinorum vulnera
309
Intemperies cum vlcere
328
Intermittentes febres
509
Intestinorum erosio ex lue venerea
462
Intestinorum vulnera
308
L
 
Labiorum vulnera
298
Lactis concretio in mammis
188
Lepra particularis
102
Lepra
428
Leucophlegmatias
197
Lenis vulnus
311
Lingua ficcitas
533
Lupia
87
Luxationes
409
Luxata non priùs reducenda quàm dolor cessauerit
Luxatio cum vulnere
412
Luxata quæ tutò reponantur ex Hippo.
Luxatio quando à phlegmone est libera
413
Luxatio cum fractura
414
M
 
Materia febris quartanæ
516
Medicina optima quæ sit
299
Meliceris
90
Mercurij vsus
450
Millefolium cum vino necat vermes
 
Modus generationis rigoris in tertiana febre
509
Morbus venereus
435
Morbus venereus curatur aqua philosophica 442 ligno indico 443 china radice 448 vnguentis 450 emplastris 455 pilluls & hydrargiro 455 potione & vnguentis simul 456 & suffitibus
457
Morbo venero affectis quæ diæta 446 præstat breuior cum vnctione diæta foli diætæ
448
Morbus venereus vbifrequentissimus
451
Morbo huic cum pustulis vnguentum & balneum 452 siue pustulis cum artuum & capitis dolore vnguentum
453
Morbi venerei symptomata oris vlcerario 460 intestinorum erosio 462 lipothymia & ardor vrnæ 463 bubo venereus & tophi 466 herpes 469 Alopecia
470
Morbi huius à recidiua præcautio
472
Morsus animalium
268
Mysterio propinatur aqua agrimonij ad quartanæ curationem
523
N
 
Nasi vulnera
297
Nasi vlcera
370
Nausea quomodo fedanda
53
Nerui punctura linimentú mirabile
275
Nerui cæsim vulnerati
277
Neruorum contusorum cura
281
Nodus
87 & 116
Nodi duri seu tophi articulorum
425 & 454
O
 
Oculorum vulnera
296
Oculorum vlcera
367
Oedema
57
Oedema flatuosum
69
Oesophagi vulnus
300
Oleum de ranis
106
Oleum de mytrha
259
Oleum vulneri à machinis bellicis perutile
284
Oleum therebinthine ipsáque therebinthina conuulsionem remorantur
301
Opthalmia
120
Opiata sopiens sensus
73
Oris vlcera
372
Offis vulnera
282
Offis caries
336
P
 
Palati tumor
139
Palati vlcera
376
Paralysis
320
Parotides
133
Puróny chium & panaritium
183
Parulides
139
Penis tumor
228
Penis fordido vlceri fuccus cétaurij cummelle vtilis
347
Pedum tumor elephantiacus
232
Pectoris tumor frigidus
195
Pectoris vlcera
378
Peripneumoniæ
192
Pestis
162
Pestilens febris
173
Pestilens bubo
179
Phlegmones curatio
8
Phagedæna
101
Phyma
160
Pilorum generatio & deffuuium
366
Pilosellæ succus cum vino & melle oris vlcera fanat
461
Pleuritis
192
Polypus
136
Profluuij sanguinis retentio
246
Profluuium alui
534
Psora & lepra
428
Pudendi vlcera
381
Puluis ventriculum roborans
426
Punctura nerui
273
Putredinis definitio
477
Q
 
Qvartane febri vnctio spine ex theria, vet. & aqua vitæ prodest
322
Quartanæ febris species duplex
516
Quartanæ febris caussæ
517
Quotidiana febris
524
R
 
Ramex
222
Relaxatio vuulæ
147
Rectissuna figura quæ fit Galeno
403
Rigor horror & frigus in febribus
Renum lumborúmque dolor
535
Rotunda vlcera in aliani figuram transformanda
397
Roborantia & alterantia conferunt febri tertianæ
515
S
 
Sal affrictus arthritidi præcauet ex Oribasio
428
Sanguinis sub cutem effusio Ecchymofis dicta
263
Sanguinis missio rarissima in febri quartana
531
Sarcoticorum triplex ordo
Sarcoticum vnguentum
254
Scabies
428
Scabies puerorum
434
Scirrhus hepatis
Scirrhus lieuis
Scrophulæ vel strumæ
28
Signa quartanæ febris
517
Sphacelus
31
Scroti inflammatio
219
Somnus conciliatur felle leporino
304
Steatoma
90
Symptomata vulnerum
312
Symptomata vlcerum
325
Syncope & quomodo sedetur
534
Syncope
323
Synochus simplex
486
Synochus trium generum
487
Synochus cum putredine
496
Symptomatica febris seu accidentaria
507
T
 
Talpa
116
Testium inflammatio
219
Testudo
116
Tertiana febris
Tertiana febris duplex
509
Tertianæ febris Causæ
510
Tertianæ febris signa & quomodo finiri debeat
511
Tibiarum tumor
232
Tibiarum vulnera
311
Thoracis vulnera
303
Thoracis sectio vbi facienda
305
Thoracis vulnus mirabiliter curatú
307
Tracheiæ arteriæ vulnus
300
Trochiscorum Musæ & Androni, loco quid reponendum
53
Trochisci de Arsenico & Asphodel
350
Trochisci Andron j.
377
Tumor Elephantiacus pedum
232
Tumores præter naturamj
5
Tumor flatuosus
69
Tumor aqueus
74
Tumorum particularium Theoria
112
Tumor ani
214
Tumor nasi
136
Tumor Aurium
123
Tumores palati & gingiuarum
139
Tumor ex venæ sectione
181
Tumores mammarum
186
Tumor frigidus pectoris
195
Tussim quæ minuant
305
V
 
Varices
234
Ventris inferioris vulnera
308
Ventris vlcera
380
Ventriculi vulnus
311
Verberatis remedium
265
Verruca linguæ
90
Vlcerum Theoria
324
Vlceris à vulnere distinctio
Vlcerum differentia
Vlcus Plegmonodes Erysipelatodes & Oedematodes
324
Vlcerum generalis curatio
326
Vlcus cum intemperie
328
Vlcus cum dolore
329
Vlcus cum tumore
331
Vlcus cum carnis excrescentia
333
Vlcus contusum
352
Vlcus decolor cum labiorum duritie
334
Vlcus cum varicibus
335
Vlcus cum ossis carie
336
Vlcera maligna que Cachoethe dicuntur
339
Vlcus virulentum corrodens acdepascens
342
Vlcus sordidum ac putre
347
Vlcus profundum ac sinuosum
352
Vlcus verminosum
359
Vlcerum particularis sanatio
362
Vlcera nasi
370
Vlcera tibiarum & pedum
397
Vmbilici procidentia
113
Vnguentum omnibus tumoribus frigidis vtile
67
Vnguentum ligaturæ arctioris dolorem prohibens
406
Vomitus prouocandus in quartana
Vtinæ prouocatio
531
Vteri vlcera
334
Vulnerum theoria
237
Vulnerum symptomata
242 & 312
Vulnerum vniuersalis curatio
243
Vulnus sin plex in carne
248
Vulseris caui curatio
253
Vulnus æquale seu repletum
256
Vulneris contusi curatio
260
Vulnus animalium
268
Vulnus à tormentis bellicis
328
Vulnerum particularium curatio
286
Vulnera cantis dubia etiá post 40. dies
293
Vulnus ei
294
Vulnus Oesophagi & trachcæ arteriæ
300
Vulnus cubiti
302
Vulnerum symptomata
312
Vulnus iugularis venæ
300
Vulnus spinæ lethale
301
Vuulæ inflammatio
141
Vuulæ relaxatio
147
FINIS.