INDEX ALPHABETICVS
HVIVS OPERIS.
A diuersis diuersa nomina quinta essentia, sibi sortitur
2
Antimonio probatur auri falsus color
 
Alchimico non, sed naturali inest virtus conseruandi vitam humanam
18
Aliud balneum Mariæ
19
Aqua stynea
28
Aquæ vitæ vtilitas
29
Ad podagram curatio
48
Ad plagas curatio
49
Aurum potabile huyonis
50
Ad lepram curatio
52, 53
Ad bonam memoriam habendam
53, 91
Aurum non patitur corruptioné, ex natura, sed artificiose
53
Aurum potabile quomodo fit
 
Alius modus separandi quatuor elementa
54
Alius modus faciendi aurum potabile
 
Aqua Solis quid
55
Auri potabilis vtilitas
 
Aeris virtus
56
Auri potabilis comoditates
63
Aurum potabile in mortuis quid operetur
74
Ad menstrua habenda
83
Ad vertiginem
90
Alius modus affinandi Solem
64
Alius modus affinandi Solem, per temétum
 
Aliud cementum
65
Alius modus puluerisandi Solem
66
Ad caluiciem
76
Alius modus extrahendi quintam effentiam ex Chelidonia
36
Aqua ad omnes dolores sanandos
85
Ad pulmonem
90, 92
Ad tussim
90
Ad cor
90, 91
Ad stomachum
 
Ad splenem
90, 92
Ad paralysin
 
Ad lapidem
90, 95
Ad stranguriam
 
Ad menstrua
 
Ad matricem
 
Ad maculas faciei
 
Ad confortandum caput
 
Ad cerebrum
90
Ad pectus
91
Ad mámam
83, 94
Ad vertiginem capitis
 
Ad coluisiem
 
Ad abluendam faciem
 
Ad surditatem
 
Ad vermes autium
 
Ad ophtalmiam
 
Ad tumorem ginginarum
 
Ad foetorem oris vel narium
94
Ad epilentiam
 
Ad loquelam amissam
 
Ad melencoliam
 
Ad putrefactionem
 
Ad hydropisin
 
Ad sterilitatem
95
Balsamus artificialis
49
Confectio ceræ, ad lutandum vasa
24
Caput corui quid
43
Capilli quomodo colorandi
49
Contra fluxum ventris
60
Cibaria quomodo conseruentur
83
Contra tremorem
84
Contra pestem
85
Contra icteritia
84
Conceptus facilitas
 
Cicatricum faciei curatio
 
Contra venenum & cancrum
83
Differentia inter circulationem, & digestionem
 
De modo extrahédi, quintam essentiam, absque vllo labore, vel expensa.
13
De modo facili, distillationis circulatione, & extrahendi, quintam essentiam absq; igne
 
Duplex via, quintam essentiam extrahendi absq; vllo igne
15
De modo extrahendi, quintam essentiam, à quatuor elementis, ad resoluendum in ea solem, proauro potabili
17
Duæ viæ separádi quintam essentiam, à quatuor elementis
19
De auro potabili componédo, & soluendo Sole
24
De modo extrahendi, quintam essentiam, in qua potest resolui aurum, ad faciendum aurú potabile
29
De modo extrahendi quintã essentiã ex sole
42
De modo distillandi per descensum
44
De modo claudendi sigillum hermetis
47
De modo distillãdi acetú, & vrinam humanã, in quibus oía metalla calesinata resolui possút
48
De modo distillãdi mel, quod ipsum aurum potabile ingreditur
 
De auro potabili communi
49
De auro potabili absque aqua forti
53
De auro potabili absq; terra, vel aqua forti
56
De auro potabili cum speciebus aromaticis
61
De auro potabili ex floribus cordialibus
62
De auro potabili ex quinta essentia plapidé
63
De auro potabili cum melle
 
De auro potabili ex solo auro, & aqua vitæ
 
De auro potabili, cuiusdam Tremerensis episcopi
67
Dosis huius auri potabilis
 
De auro potabili, cum vino Græco, vel similibus, & speciebus aromaticis
70
De alia aqua vitæ compositæ, omnium aliarum præciosissima
29
De alio auro potabili excellenti
71
De auro potabili cum gemmis.
73
De auro potabili ad paralifim
74
De alio auro potabili bono
75, 78
De alio auro potabili cum aqua forti
75
De auro potabili volatili
 
De alio auro potabili preciosissimo
78
De auro potabili vegetabili
79
De vltimo auro potabili
81
De Aqua vitæ composita pro hominibus frigidæ complexionis aut regionis
90
De aqua vitæ composita Finderici tertij
84
De alia aqua vitæ composita
85, 86.90
De alia aqua vitæ composita, qua vtebatur quida comes Palatinus
 
De alia preciosa aqua vitæ composita
87
Digestio quomodo iuuetur
84
Dentium doloris curatio
83
De aqua vitæ composita bona
89
De alia aqua vitæ composita, que valet ad paralisim, & vertigines capitis.
 
De alia aqua vitæ composita valde preciosa
91
Excellentia quintæ essentiæ
 
Ex omnibus rebus potest educi quinta essentia
2
Ex omni vino immundissimo etiam, sed non ace toso, potest extrahi quinta essentia
15
Experientia rerum magistra
 
Ex quinta essentia non sit aurum
18
Elexir: lapis sicut Christallus
29
Ex plumbo extrahitur quinta essentia
42
Efficacia ignis
76
Fixio spirituum
82
Forma furni ad distillandum aquam vitæ
3
Forma fornacis, ad separandum quatuor elementa
26
Fluxus ventris
 
Gradus putrefactionis septem
8
Ignis non debet in arte distillandum, augmentari vsque ad quartum gradum.
6
In temperandis ignis gradibus consistit ars distillandi
7
In qua essentia possunt resolui omnia metalla & aurum
27
Ignea qualitas excellit omnia olea
37
In quinta essentia resoluitur aurum duplici modo
54
Ignis efficacìa
82
Icteritiæ curatio.
84
Lapis philosophicus omnia mineralia metalla resoluit
19
Lapis philosophicus sigit omnes spiritus
29
Lapis sigendi omnes spiritus.
38
Modus præparandi lapides preciosos ad auru po tabile
53
Modus separandi quatuor elementa
54
Modus aurum affinandi per Cementum
64
Modus solem puluerisandi
65
Modus putrefaciendi materiam
8
Notabile de Iunipero.
9
Nature & virtutes oleorum ex quatuor elementis
87
Natura potest medicamentis, quinte essentie etatatem hominis faluare Illesam
1
Oleum virgineum
79
Oleum Solis
77
Oculorum cura
83
Potentia olei
82
Philosophis, & medicis, non aromatariis, & passim nullius, frugiphharmacopolis, permissu antiquitus erat, distillare.
6
Plumbum philosophorum, v el lac virgineu
42
Præparatio amalgamatis
43
Proprietas terræ
82
Paralisis cura
 
Pili quomodo non canescent
83
Pericula maticis.
90
Quomodo in distillatione descendedum in tem peramento ignis
6
Quid quinta essentia
1
Quatuor Ignis gradus
5
Quid sit quinta essentia cuiuflibet materiæ simplicis, & ad quid conducat
1
Quomodo extrahitur quinta essentia per distillatorium
3
Quomodo materia rudis distillationi obedies, debeat putrefieri
7
Quomodo possit cognosci iam vinum digestum Ciculatoriæ distillationi sit aptum
9
Quomodo & quot modis, sit distillandum circulatorie.
 
Quid inter se distent, circulatio & digestio
12
Quinta essentia incorruptilibus
14
Quinta essentia non est omnino incorruptibilis.
15
Quatuor modi redigendi aurum in substantiam potabilem
50
Quinta essentia ex musto
16
Quomodo fiat quinta, essentia ad resoluendum Solem, pro tinturis.
 
Quod furnus, & balneum, ponenda in domo
21
Quomodo debent separari quatuor elemeta
27
Quomodo extrahenda sit quinta essentia à melle, quæ intra aurum potabile
31
Quomodo extraheda sit quinta essentia ex Chelidonia
33
Quomodo sit extrahenda Quinta essentia ab Antimonio
41
Quid soluat Solem omnes'q; gemmas
72
Quid operetur aurum potabile cum gemmis in mortuis
74
Quomodo spíritus debent reduci in corpus
79
Subiectum quintæ essentiæ
10
Secunda via extrahendi Quintam essentiam absque igne
15
Sanguis humanus est ipse aër
27
Sanguinem humanum, id est ipsum aërem
30
Sanatio hominis ex agone mortis
36
Solutio Solis.
77
Spasmus cura
84
Tres modi distillandi circulatorie
12
Thesaurus occultus philosophorum.
75
Vas ad circulationem optimum
13
Vtilitas aquæ Vitæ
29
Virtutes chelidonix
33
Virtutes quintæ essentiæ ex chelidonia
36
Vnde fiat lapis philosophicus
53
Vtilitates Auri potabilis
56
Veri auri potabilis commoditates
63
Vermes aurium
 
Vnium acetosum quomodo restituatur.
83
Indicis finis.