INDEX RERVM
ET VERBORVM QV AE
hoc in opere digna notatu vi-
sa sunt: ex vigilys Pe-
tri Toleti medici
Lug dunensis.
A
 
AETAS omnis suum habet familiarem humorem. pagina
331. & 332
Aeris ratio habenda.
361
Annus integris diebus non numeratur.
282. & 283
Acutus & peracutus ab Hippocrate dicuntur.
300
Auris dolor acutus cum febre qualis.
309
Angina quando sæuissima.
313
Anginæ differentia altera.
315
A quo humore angina.
318
Abscessus frigidi requirunt vires robustas.
Abscessibus qui sunt magis obnoxij.
Ante vigesimum morbi non sunt longi.
325
Abscessus quando magis excitantur.
335
A sola inedia facies Hippocratica accidit.
49
Abscessuum articulorum causa.
256
Abscessus malus aut bonus quomodo cognoscitur.
247
Acuti & longi quomodo terminentur.
249
Acuti quot diebus iudicentur.
98
Acutus nasus quis sit.
37
Admirandum & diuinum Galeno differunt.
26
Archigenes plura ænigmata cõscripsit.
354
Aeger vt sani cubans, probatur.
72
Aeger sine reuerentia natura pudibundus, malum.
74
Alter alteri quomodo præstet.
373
Aluus tam profluuio quàm medicamento exoluitur.
68
Aqua inter cutem à iecinore quibus notis à reliquis distinguatur.
141
Aqua omnis inter cutem ex acuto morbo mala.
132
Alimentum in ventriculo & iecinore concoquitur.
127
Aquosa vrina pueri, lethalis.
186
Auresfine carne sunt.
38
B
 
BIlem quando æger est vomiturus.
335
Bona quædam meliora censentur, & mala quædam peiora.
169
Bonorum & malorum signorum repetitio.
398
Bilis pallida in corpore sano nascitur.
199
Bonitas bifariam pronunciatur.
280
Breuitas antiqua quæ fuerit.
163
C
 
Consideranda sunt verba quando pronuncientur.
351
Capitis dolor cum febre quid præsagiat.
306. & 307
Contensio artem non iuuat, sed temporis iacturam facit.
299
Caro facilius afficitur quàm cutis.
39
Causæ dierum decretoriorum ab Hippocrate non ignorantur.
26
Certitudo prædicendi malorem fiduciam ægroto de medico facit.
5
Certa iudicandi ratio non ex symptomatis, sed notis.
369
Color in nigrum mutatus, omnium pessi mus.
39
Cerebrum à septo transuerso ore ventriculi afficitur.
110
Coriacea omnia exsiccata conuelluntur.
38
Constitutio aëris non venit ignoranda propter morbos populares.
29
Crisibus seruantur & intereunt.
277
Crisis nomen vnde.
271
Critici dies vnde vocentur.
272
Concoctiones in morbo quid pollicentur.
253
Connexio dierum quid.
273
Consuetudo bonitatem addit.
155
Colliquatio multa glutinosa excrementa parit.
170
Cito excreare quid.
200
Colores humorum vnde.
208
Cor subuersum qualiter intelligitur.
338
Crassorum concoctio quomodo vocetur.
324
D
 
De prominente oculo Galeni prognosticum.
355
Decliuis ad pedes delabens, malum.
73
De decubitu ægrorum.
69
Delirium vnde sit.
155
Decubitus ægri ad latus optimus.
149
Decubitus in ventrem à natura.
355
Debet præuidere medicus si quid in morbis diuinum insit.
8
Diuturni acutis oppositi.
98
Dignotio quid sit.
31
Distillatio & grando differunt.
212
Dolor perseuerans quid polliceatur.
221
Dentium stridor vnde.
81
Digiti cur in hectica calent.
239
Dolor respirandi difficultatem facit.
266
Diuturni morbi sola diuturnitate cur timendi.
Duplex acutorum differentia.
96
Dolor vires soluit.
118
Decimusseptimus dies est contemplandus.
327
Decimus non iudicat.
340
Dierum criticorum plures differentiæ.
302
E
 
Epidimiôn libri post hunc debent enarrari.
30
Excontrariis contraria intelliguntur.
157
Excrementorum signa.
156
Excretio cumulate facta.
160
Excrementa periculosa quæ.
170
Expirans difficulter facile delirat.
258
F
 
Fauces vlceratæ cum febre, malum.
312
Flaua bilis & vitellina, idem.
196
Flatus exiens qualis.
171
Figuræ extremæ quæ sunt.
72
Fistulæ proprie dictæ quæ.
245
Foetida vrina mortifera.
187
Febres quando reuertuntur.
Febres lõgas & salubres quid sequatur.
322
Febres quare longe.
323
Febres inconstantes quare siant.
330
Futurorum symptomatum cognitio.
354
G
 
Galenus vindicat Hippocratem à redar gutione.
374
Galenus contextum Hippocratis non probat.
162
Galenus cur in libros Hippocratis cõmentarios scripsit.
270
Galenus neque epilepsiam, neque amorem diuinos morbos putat.
24
Galenus à multis scrupis in legendo Hippocrate nos liberat.
354
Galenus multa in libris epidemiôn pollicetur.
360
Galeni gloria.
356
Gurgulionem ferro tangere periculosum.
320
Gurgulionis dissecti periculum.
321
H
 
Hecticus à cibis plus calet.
237
Hians os in somno, malum.
77
Herophilus multa sophistica de prædictione & præcognitione dixit.
16
Hippocrates à contradictione excusatur.
64
Hippocrates nullo in libro morbi causam ad deos retulit.
24
Hypochondrium quando inequaliter affectum.
106
Horror bilem sæpe prouocat.
339
Humore melancholico qui scatent.
334
I
 
In qua ætate sanguinis prosluuium magis expectandum est.
117
In morbo lethali quomodo vlcus siccum fiat.
86
Infania vnde in morbo.
92
Interpretationis scopus quis.
186
Id est multo deterius quod magis à naturali forma recessit.
33
In recenti morbo subita macies lethali est.
40
In morbo pituitoso & plethorico facies tam deformis non contigit.
44
Ille plures sanat cui ægri magis parent.
6
Inepte rem aliquis commendat, cuius cognitionem non nouit, nec docuit.
28
Incursus interpretatio.
282
Intermittétium accessiones, continuarum verò dies numeramus.
290
Iudicia quomodo contingant.
287
Iuniores facilius in febrem & furorem decidunt.
311
L
 
Labrum inferius quare ante vomitum mouetur.
338
Leniter expuere quid.
200
Liquidæ deiectiones quomodo fiant.
160
Liuiditas quale signum.
151
Lumbricorum reiectio qualis.
165
M
 
Mala quæ non sunt metuenda.
365
Manuum gestus obseruandi.
87
Musculi precordiorum obsessi phlegmone mortem non adferunt.
113
Media quæ dicuntur in ægroto.
224
Mixtum quid.
196
Morbi omnes pulmonis mali quos sternutamenta præcesserunt.
211
Medicus interrogans vt præcognoscat, ab audientibus laudatur.
Minus est periculi à causa externa faciem contabuisse, quàm à morbi malignitate.
53
Morbi acuti qui ira imperfectè iudicantur, in plures morbos, & eosdem diuturnos, degenerant.
97
Medicus cauillis non debet distineri, sed rationem inire potius qua prædicens futura sæpe vera dicit, & rarò falsa.
19
Melancholici humoris gemina origo.
328
Morbus quare in quartanam mutetur.
329
Mundus quid significet Græcè.
291
Mensium singulorum mutationes animad uertendæ.
289
N
 
Natura plures strident.
335
Nasus quas tátùm partes carnosas ha bear.
36
Nigror partis vnde.
152
Nubes quæ efferrur in vrinis, alba quidem bona, nigra verò mala.
184
Nullus est pulsus amatorius.
51
Nomen prouidentiæ curá & folicitudinem videtur hic exprimere.
10
Nunquam errare supra hominem.
373
Nihil hoc libro desiderabitur.
374
Non de longis, sed acutis hæc scripsit Hipocrates.
375
O
 
Oculis apertis plures natura dormiút.
355
Octogesimus visus est iudicare.
286
Oculus alter minor quàm natura factus fit symptoma mortiferum ostendit.
59
Oculi à quibus causis excauentur.
37
Ob eximiam prudentiam plures à delirio releuantur.
91
Omnis crisis cum euacuatione aut abscesfu fit.
272
Oedema, tumor vertitur.
III
P
 
Partus dies erit tibi primus febris.
296
Partes affectæ cum sanis aliorum non comparantur, sed eius ipsius, qui morbo est correptus.
32
Præcognitio non est futuri tantùm, sed rerum secundú tria tempora prædictio.
14
Præcognitio verbum, infinitas propehabet apud Græcos significationes.
10
Prouidentia pro præcognitione dicitur.
3
Prognostico narrationi ægrotorum addimus quæ prætermittunt per incuriam.
6
Prodicus Sophista quare odium doctorum in se concitauit.
20
Profunda suspiria quid significent.
93
Prognostica contemplatio in quæ capita diuisa.
148
Præcordia quando se bene habent.
105
Peritus ab imperito pio differt.
289
Præsagire quid doceat.
303
Phlegmone dolorificus tumor Hippocrati.
111
Phlogosis & phlegmone sola, idem
112
Pulsus in præcordiis quomodo intelligendus.
107
Peripneumonia permutata in abscessum, circa aures sanatur.
244
Pueri plurimùm morbis vesicæ infestantur.
264
Purum quid.
196
Pueri quando cõuulsione corripiuntur.
345
Puer lactans quare spasmo concitetur.
346
Q
 
Qvartanarú iudicia non numero dierum sed circuituum exercemus
291
Qui inuiti illachrymant.
344
Quando stridor mortem, quando delirium significat.
85
Quæ negligenter & in ocio tractanda.
368
Quæ vires exoluant.
65
Quale fit iudiciú pulsus in præcordiis.
107
Quid per internas partes intelligitur.
112
Quidam delirant prima parte cerebri læsa, illæso iudicio.
91
Quid fit periculi in morbo crudo longo.
186
Quæ sit facies optima.
32
Quare facies in ægro multum immutata videatur.
36
Qui morbi minus periculosi.
41
Quis morbus periculosus fit.
42
Quibus notis peruigil deprehenditur.
48
Quales fint febres eorum qui facie funt tã de for mi.
50
Quando oculorum imbecillitas est mortifera, quando verò non.
58
Quid sit album oculorum.
59
Qui fint oculi sublimes, & quid designent.
61
Quid fit morbos acutos quatuordecim die bus iudicari.
99
Qui fudores deteriores.
101
Quid prætermittant narrare ægroti.
6
Quid bonus medicus & nauta efficiant.
7
Qui minus in prognoftico aberrat, præstat illi qui plus aberrauit:minus is qui semel quàm quibis.
20
Quid fit diuinum in morbis.
23
Quid fit diuini precognitionem habere ab Hippocrate.
28
Quibus, sanguis quibúsve suppuratio accidit.
308
R
 
Regio morbo laborantis quale excrementum.
165
Regiones contrarias proponit.
371
Rhetoris & Medici discrimen.
362.& 363
S
 
Sanguinis fluxus quando expectãdus.
361
Senes minus apti ad abscessus.
Senioris nomen qualiter vsurpandum.
328
Sermones inutiles medicorum arguit Galenus.
305.& 306
Signa lethalia ex palpebris.
68
Signum perniciosum testimonio aliorum confirmatur.
69
Supinus iacens, malum.
73
Stridere dentibus portendit infaniam & mortem
81
Spirandi facilitas quam vim habeat
95
Sudores frigidi pessimi.
102
Sudores plures, vel contrà, quando.
362
Septum transuersum quare delirium suscitet.
108
Sanguinis fluxio è directo cõmendatur.
115
Sanguinis è nare fluxuri notæ.
116
Somni indicia.
154
Somnus dolore cessat.
156
Summa fignorum ex Hippocrate.
362
Scribere magis est facile quá ratiocinari.
22
Si ab effectu animi enascatur morbus, antecedens causa erit.
25
Sola tempora ex vniuerso capite musculos habent, reliquum omne caput carne prorfus caret.
38
Sudores laudabiles qui dicantur.
99
Sedimenta vrinarum quæ pessima.
180
Sputum spumosum & pallidum quale.
207
Spuma quibus conster.
208
Sputum cum sanguine quale.
214
Sputa dolorem leuantia, optima.
218
Salutare & mortiferum qúo dicitur.
225
Salutaria figna quæ sunt.
227
Sudores frequenter ob imbecillitatem virium oriuntur.
Sputum quare non reiicitur.
138
Symptomatum & fignorum discrimen.
365
Syncerum quid.
248
Septimus circuitus dierum reliquis valentior est.
273
Sextus quare malus iudex.
276
Signum vnum malum à multis salutaribus vincitur.
348
Signa in contrarium non degenerant.
366
Signa quomodo symptomata sunt.
370
T
 
Tenuiores humores quàm aptissimi vacuationi: crudi & crassi non.
324
Tensio hypochõdrij citra phlegmoné.
106
Thorax membrana in sinus duos discingitur.
235
Tumor hypochondriorum durus & dolorificus qualis.
111
Tumor dextræ deterior est finistræ.
112
Tumores doloris expertes minus periculosi.
117
Tria sunt virtutum genera.
147
Tribus de causis præcognitio medico est vtilis.
4
Tristitia sub vigilia comprehensa est ab Hippocrate.
45
Tremores inftrumétorum à ficcitate prorsus incurabiles.
62
Tertium sudoris ordiné ponit Galenus.
101
Tertius dies inter criticos.
281
Tertius iudicat.
341
V
 
Vere atræ bilis frequentes esse affectus.
354
Versus Arati de Luna.
18
Vnde facies tam deformis.
43
Vnde aliquando pulsus inequales ægris.
52
Vnde sæpissime alba oculorú rubescant.
59
Venæ oculorum vnde rubeant, aut nigræ aut liuidæ fiant.
60
Vlcus æruginosum vnde.
86
Visio corrupta vnde.
90
Virtutis imbecillæ maximú argumétú.
150
Venter inferior quis.
157
Venter ab omnibus partibus corporis recipit.
159
Vrinæ bonæ indicia.
174
Vomitiones à malis symptomatis liberát.
354
Vrina non minus concoctionem ostendit quàm quæ è ventre prodeunt.
175
Vrina fine sedimine quibus contingit.
177
Vrina que securitatem pollicetur qualis est.
178
Vngues adunci quare fiant.
239
Vomicæ quibus notis breues aut longe de prehenduntur.
242
Vesicæ dura cum dolore, malum.
264
Vesicæ signa lethalia.
267
Vigesimus dies quare indicat.
272
Vigesimus dies quot quaternionum.
275
Vrina indicium de morbis sine febre non præbet.
179
Vrina subrubra quid significet.
180
Vrina rufa & tenuis, cruda.
185
Vomitus liuidus qualis.
200
Vomicæ pro ratione humoris durant.
231
Vigesimus dies iustus finis acutorum.
301
Vulgus medicorum à bonis signis etiam terretur.
353
FINIS.