MORBORVM AC RE-
rum de quibus hoc toto volumine tra-
ctatur index copio-
sissimus.
A
 
Aborsus cause
635
Abscessuú figura
710
Abscessuum terminatio
711 & 715
Abscessuum inter se complicatio
711
Abscessus membrorum nutritiuorum
714
Aestaris deseriptio
723
Aetatum diuisio & numerus
729
Aetatibus singulis morbi proprij
730
Alopecia
140
Ambustorú remedia
131
Amore insanientium remedia
210
Angina
333 & 712
Ani asfectus
512
Ani abscessas
510 & 516
Ani & recti intestini exitus
517
Ani pruritus & fistula
518
Animi mores corpora temperamentum sequuntur.
182
Animalis spiritus transitum ad neruos prohibentia.
197
Animalis facultas an tota in somno quiescat
201
Animalia pituitosa cur dentes habent acutos & eminentes
329
Anthracis & ignis sacri curatio
71
Appetitus duplex
437
Appetentiæ corrupræ in graus dis causa
438
Appetentia carina
433
Appetentia corrupta
436
Appetitus debilis aut ablatus
417
Appetitus naturalis, animalis
421
Aphehæ
318
Apophlegmatismorú vses
917
Apoplexia
223
Aposiemetum variæ acmulti lices di
65
Aposieniatum curatio in vniuersum
69
Apostema nullumfit sine materia
80
Apostematum frigidorú curatio
83
Apostematum durorum seu scirrhi curatio
85
Apum puncturæ curatio
57
Aquæ hordei vires
394
Aqua maris qua ratione dulcis fieri possit
138
Aquæ frigidæ potio in morbis acutis
16 & 694 & 688
Aqua ocularis
277
Arteriæ abscissæ remedia
124
Arthritis
644
Asthmatis curatio
378
Aspectus lunæ in hæc inferiora
785
Astrologia quæ medico noscé da
787
Auriú tinnitus & sibilus
290
Aurium dotor & abscessus interius
292
Aurium vlcera & sanies
296
Aurium affectus
286
Auribus sanguis effluens
 
Aurium obstructio à re extrin seca
297
Autumni descriptio
724
Axiliarum foetor
411
B
 
Balnci vsus in febribus
688 & 695
Biliosi pilosiores aliis
141
Bilis redundanris curatio
845
Bilis putreicentis morbi
701
Bolus purgatorius
905
Bulimos
435
C
 
Calculus renum
580 & 840
Calculi generatio
584
Calida 104. grad. non esse semper venena
52
Calor mediocris duplex
552
Caloris & spiritus generatio
754
Calor febrilis quid
376
Caluicies duplex
144
Cancri curatio
78
Cancri fluuiales
362
Canicies duplex
149
Canicies vnde
151
Canis rabidi morsus
58
Capillorum defluuium
145 & 151
Capillorum ornatus
150
Capillorum asperitas
147
Capitis doloris causæ
162
Capitis dolor ex biliosis humoribus
168
Capitis dolor à melách. humore
169
Capitis dolor cum rheumate
170
Capitis dolor in febre
 
Capitis dolor ex ebrietate
171
Capitis dolor ex eius imbecillitate
 
Capitis dolor criticus
172
Capitis dolor ex ictu & casu
 
Capitis dolor à vaporib. in cerebrum
173
Capitis dolor ex calore natus
167
Capitis dolor ex plenitudine
168
Capitis dolor à frigore
169
Caryophylli cur foetoré oris inducant
318
Cari seu soporis & somni profundi curatio
193
Caro deperdita cur regeneretur
127
Catalepsis seu congelatio
191
Cataplasimatum cópositio & eorum vsus
920
Cataracta
273
Catarrhus seu rheuma
301
Catarrho qui obuoxij
305
Causi curatio
12 & 859
Cephaleæ curatio
174
Cerebrú inflámari posse
218
Cerebri affectus frigidi quid inter se differant
193
Cibifastidium
449
Clysterum compositio
909
Coctionis primæ vitiú an reliquis emendietur
472
Coctionis signa in vrina
765
Coena an prandio leuior esse deheat
451
Coitus temperatus
213 & 600
Cholera morbus
479
Colica passio
500
Collyriú efficaciss. in visus ob scuritate
278
Color niger vnde
872
Color viridis vnde
871
Condita cuilibet membro peculiaria
913
Confectiones aromaticæ cuilibet membro propriæ
911.
Consuetudo est altera natura
 
Consuetudinis habenda ratio
728
Contraria simul eidem non inesse
837
Coquus ægrorum qualis
669
Cordis palpitatio seu tremor
249 & 397
Cordis motus
400 & 893
Corporum superiorum in hec inferiora influentia
785
Coryza
302
Cranij fracti curatio
126
Crisis quid
775
Crisis quo excrerionis genere futura sit & eins signa
774
Crisis post diem quadragesimam non fit proprie
784
Crisim propinquá symptomata præcedentia
776
Crisis vnde nomé habet
 
Crisis species sex
 
Crisis vera quæ
777
Crisis ante signa coctionis mala
807
Criticorum dierum natura ex motu lunæ
782
Criticorum dierum cognitio ex tribus
779
Crocus venenis annumeratur
50 & 400
Cynanche
331
D
 
Decocti parandi ratio
908
Dentium asfectes
 
Dentium perforatio & corrosto
326
Dentium vermes
 
Dentium mobilitas.
 
Dentium incrementum
327
Dentiu ortus acceleration
 
Dentium stridor, stupor debilitas & foeditas
328
Dentes sunt partes simulares & organicæ
329
Dentes absecessum pati posse
 
Dentes indolenter euelli posse
325
Dentium dolor
321 & 326
Diabetes curatio
585
Diarrhoea
479
Dislocationis curatio
124
Doloris causæ
61
Doloris differétiæ & signa
62
Dolor quomodo sensibilis
 
Dolor duplex
177
Dolor capitis
162
Dorsi dolores
655
Dolorum curatio
63
Dolor potest esse morbus, morbi causa & symptoma.
65 & 175
Dysenteria
494 & 473
Dysuria
590
E
 
Ebrietatis remedia
213
Ebrietatis symptomata
214
Eclegmata
914
Effectus idem contrariarum causarum
348
Emplastra ex quibus fiát
920
Empyematis curatio
372
Epilepsia
221
Epilepsia curatu difficilis
226
Errhinorum vsus
917
Erysipelatis signa
710
Erysipelatis curatio
71
F
 
Faciei lentigines
319
Facultares nostrum corpus dispensantes tres sunt
793
Fames syncopalis
436
Fauus capitis morbus
156
Febris quid
5
Febris diuisio
5. & 716
Feb, ephemera
6 & 716
Febres omnes ephemeram sequi possunt, ephemera auté nullam
10
Feb. putridæ
717
Feb. sanguinea
22 & 857
Feb. plegmaticæ curatio
832
Feb. quotidiana
31 & 701
Febris quotidiana continua
702
Feb. tertiana exquisita
16 & 835 & 698
Feb. tertiana notha
 
Febr. tertiana continua
 
Feb. tertiana interpolata
700
Feb. tertiana duplex
701
Febris ardens
11 & 859
Feb. pestilens
41
Feb. quartana
25 & 703 & 838
Febres compositæ
36 & 705
Febrium compositarú signa
708
Feb. epiala & lipiria
836
Febris hectica
37 & 718
Febris ab inflammatione partium internarum
709
Feb. hectica ex phthisi
367
Feb. semitertiana
848
Febrium accessiones pro varia humoris natura
849
Feb. caloris à calore naturali differentia
10
Ficus purgatoria.
325
Fistulæ curatio
75
Fistula lachrymalis
262
Fluxus stomachalis
485. & 492
Fluxus intestinalis
486
Fluxus hepaticus
478. 487 & 493. & 538
Fluxus ventris à variis causis
489. & 496. & 497
Fluxus cerebralis
478. & 485
Fluxus spleneticus
478
Fluxus colliquans
 
Fluxus ob poros obstructos aut apertos
 
Fluxus à medicamento purgante
479
Fontium situs salubrior
733
Formicæ seu herpetis miliaris Curatio
75
Fracturæ remedia
125
Furfurm capitis curatio
152
G
 
Gangrenæ curatio
72
Gingiuarum affectus
329
Gonorrhoea
603
Glandularum curatio.
84
H
 
Haemorrhoidum curatio
512
Hæmorrhagiæ remedia
128
Hectica febris
37. & 718. & 367
Hemicraniæ curatio
174
Hemitritæi species quatuor
707
Hemitritæorum febrium curatio
848
Hepatis diuersa intéperies
521
Hepatis obstructio
527
Hepatis imbécillitas
 
Hepatis dolor
530
Hepatis inflammatio
532
Hepatis abscessuum curatio
863
Hepatis substantia in fluxu per intestina emitti potest.
480
Herniæ curatio
611
Herpesthiomeni curatio
73
Herpes miliaris
75
Hordei facultates
679
Hordeatum
680
Humidum an dolorem inferre possit
179
Humore vno corrupto alios necessario non corrumpi in corpore
21
Humorum motus
36. & 175
Humoris melancholici generatio
563
Humor melancholicus putrere potest
30
Hydrops
141; & 841
Hydrophobia
60
Hydromeli duplex
687
Hydromelitis vsus
693
Hyemis descriptio
726
I
 
Icterus
554. & 866. & 871
Icterus niger
558
Iliaca passio
497
Impetiginis & serpiginis differentia
80
Impetiginis & serpiginis curatio
74
Incubus
220
Indicationes curádorum morborum
667
Indicatio à morbo sumpta anea sit potior, que à viribus sumitur
24
Infusio medicamétorum
905
Intellectus duplex
744
Intestinorum tortura.
466
Ischias seu sciatica
644
L
 
Labiorum fissura
311
Lachrymarum ex oculis manantium curatio
263
Lac phtisicis conueniens.
39
Lac vstulatum vocatum
417
Lactis natura & vires
361
Lactis in mammis diminutio
407
Lactis in mammis exuberantia
408
Lactis in mammis coagulatio
409
Lentigines faciei & cutis totius
319
Lepra quid
88
Lepræ causæ
89. & 106
Lepræ signa.
90 & 103
Leprosus an fit cui nullum signum lepræ apparet in facie
98
Leprosis an conúeniat balneú & phlebotomia
105
Lethargus
183. & 712
Lethargi curatio
184. & 842
Lethargi non veri curatio
190
Lienis obstructio
 
Lienis durities
560
Lienteria
492 & 469
Linguæ affectus
312
Linimenti cóponédiratio
920
Loca conuenientia humoribus purgandis
676
Lumbricorú tres species
508
Lumbricorum in ventre generatio
510
Lunæ quatuor quadrantes
233
Lupiarum seu ganglij curatio
82
M
 
Macula oculi
259
Mali mortui curatio
115
Mammillarum situs ratio
411
Mammillarú in foeminis augmenti ratio
412
Mammillarum affectus
407
Mammillarum apostemata
409
Mammillarum nodi glandulæ, erosio, vlcera, fiftulæ
410
Mammillarum diminutio
411
Mania & melancholia morb.
202
Manuum vlcera & thagades
132
Medici castra sequentis officium
138
Medicamenti componendi ratio exemplo declarata
827
Medici ægrum inuisentis officium
887
Medici officium
669
Medicamentorum soluentiúvsus & ratio
683
Medicamenta euacuátia per insensilem transpirationem
694
Medicamenta ad affectus capitis
655
Medicaméta ad affectus thoracis
659
Medicamenta ad affectus vétriculi, hepatis, splenis, & similium
661
Medicamenta ad affectus renum & vesicæ
665
Medicamenta mulierum faciem decorantia
665
Medicamenta digerentia vbi conueniant
 
Medicamenta alterantia, & humores preparantia expulsioni
686
Medicamenta purgantia liquidæ
901
Medicamenta purgantia solida
903
Medicamétorum purgantuidosis & correctio
906
Melancholici vulnerati hisioria
208
Melancholia à vaporibus partium inferiorum in cerebrú ascendentibus
209
Melancholia hypochondriaca
209 & 507
Melancholici humoris redundantis curatio
838
Mellis facultas
362
Memoria qui plurimum valent
186
Memoriæ corruptio
187
Mensis solaris & lunaris
 
Mensis lunaris triplex
789
Mensis medicus
791
Menstruorum suppressio
614
Menstruorú redúdantia
618
Method. curádi morbos
667
Mictus sanguinis
578
Milites in exercitu quomodo morbos præcauere possint
138
Mingétes in lecto noctu quomodo curentur
589
Mola vteri
643
Morbi principiú quando
780
Morbi motus
776
Morbi contagiosi qui
271
Morbi verni
722
Morbi æstiui
723
Morbi autumnales
725
Morbi hyemales
727
Morbi magnitudo & malitia ex quibus cognoseitur
697
Morborum tempora ex natura paroxysmorum in feb. cognosci
742
Morbus triplex in omni apostemate
79
Morbi in morbú mutat.
796
Morpheæ causæ & signa
108
Morpheæ curatio
109
Mortis diem & horam prædicendi ratio
769
Mors fine crisi 3. modis
772
Mors 4. modis accidit
751
Morsus serpentú & aliorú venenosorum animalium
54
Motus cópositus ex animali, & naturali motu
357
Mutationes maguætres
849
N
 
Narcotica & refrigerantia
915
Narium foetor
299
Nauiganti quæ facienda vt minus mari molestetur
138
Nausea
457
Nerui incisi curatio
124
Nodorum generatio
85
Nyctalopes
278
O
 
Oculorum anatome
252
Oculi tunicæ coniunctiuæ dirities & pruritus
261
Oculi sinimica
276
Oculi tunicæ coniunctiu pustulæ, vlcera, sanies, carnis diminutio & excrescentia
363
Oculi profundatio seu imminutio & atrophia
282
Oculi tunicæ corneæ vlcera
266
Oculi tunicæ corneæ vesica & ruptura
267
Oculi tunicæ corneæ cancer & coloris mutatio
268
Oculi tunicæ corneæ nebula corrugatio, durities diminutio, albugo & cicatrix
269
Oculi exitus seu eminétia
281
Oculi à re extrinsecus incidente læsi curatio
261
Oculus constitutionem corporis indicat
99
Odoramenta
918
OEdematis signa
710
OEsophagi afrectus
414
Oleorum vsus
919
Olere scorpionibus parandiratio
583
Ol. tartari conficiendi ratio
109
Ophthalmia
254
Opio quando vtendum
202
Oris foetor
316
Oris vlcera varia
318
Oris tortura
250
Ossa abscessum pati posse
218
Oxymeli duplex
688
Oxymelitis vsus
693
P
 
Palpebrarum scabies
282
Palpebræ durities, modus seu lapis
 
Palpebrarum conglutinatio seu inuiscatio
 
Palpebrarum separatio
 
Palpebrarum tuberculum, hordeolum dictum
283
Palpebrarum carnositas seu sycosis
 
Palpebr. pruritus, vlcera, apostemata & tumores
284
Palpebrarum verrucæ
 
Palpebras aperiendi & claudendi difficultas
 
Palpebrarum pilorum casus
 
Palpebræ pilus additus
285
Palpebrarum pediculi
286
Papnus seu panniculus oculi morbus
260
Paralysis
238
Paralysi membra assecta nutriuneur
242
Parotid,
298
Paroxysmorum nature mediconoscendi
742
Partus difficultas quomodo curanda
639
Peregrinationes longintuas suscipienti quid opus facto cótra itineris molessias
136
Peripneumonia
396 & 713 & 847
Phlegmone signa
710
Phthiriasis seu pediculatio
160
Phthisis
358
Phrenitis
216 & 712 & 844
Piloru generationis causæ
140
Pilorum temperauira
143
Pilorum materia
145
Pilorum color & forma varia
144 & 152
Pilulæ sub lingua
305 & 344 & 346
Pituitæ acidæ redurdaptis curatio
834 & 845
Pituitæ putrescéris morbi
702
Pituitæ redundantis curatio
826
Pituitæ salsæ redundantis curatio
 
Pituitæ dulcis redundantis curatio
846
Pituitæ vitreæ redundantis curatio
835
Planetarum influentia in hæc inferiora
738
Pleuritis
634 & 689 & 713
Pluutarum materia
734
Podugra
644
Pollutio nocturna
605
Potio efficaxin vlceril
126
Prægnactium vicæ ratio
634
Priapilmus
601
Prognosticorum vtitas
 
Prognostici vis prucipuæ vnde
696
Prognostici ratio ex morbi cognitione pendet
698
Prognostici ratio in febribus ex tempore paroxismi
738
Prognosticiratio ex vehementia aut debilitate paroxismi
740
Prognostici ratio ex varia paroxismi natura
741
Prognosticum à tribus facultatibus nostrum corpus gubernantious sumendi ratio
743
Prognostica ex signis sumpta
668
Prognost. à pulsu sumpta
753
Prognostica à facult. animali
743
Prognostica à sudore & menstruis
766
Prognost. à sputo sumpta
765
Prognostica à fluxu sanguisis sampta
757
Prognostica à vomitu sumpta
758
Prognostica ab alui deiectionibus sumpta
759
Prognostica ab vrina
763
Prognostica à facie ex sensibus exterioribus sumpta
745
Prognostica sumpta à motu, sensa, decubitu, somgu & vinilia
749
Prognostica sumpta à respiratione
751
Prognosticorum tota ratio in quibus est sita
792
Prerigium
259
Ptisauæ conficiédæ ratio
394 & 680
Pudendi virilis affectus
607 & 608
Pulmonis vlcera curatu difficilia
359
Pulsus scientia difficilis
808
Pulsus quid
892 & 895
Pulsuum genera
896
Pulsuum differentiæ & signa
754
Pupillæ dilatatio
271
Pupillæ constrictio seu diminutio
272
Pustulæ
116 & 154
Putrefactio duplex
317
R
 
Raucitatis curatio
302 & 342
Regionibus singulis morbi, & mores peculiares
732 & 734
Regiones temperatæ
733
Regionum diuisio & temperies
731
Renum dolor
564
Renum imbecillitas
566
Renum obstructio
566 & 569
Renum inflammatio
573
Renum vlcera
576
Renes vrinam trahunt
835
Respirationis causæ tres
753
Retentorum & excretorum causæ
767
Ructus curatio
441
S
 
Saliuæ fluxus nimius
316
Sanguis putrescens
25 & 858
Sanguis menstruus quadruplex
325
Sanguinis è naribus profluuium
306
Sanguis febrem simplicé non facit
706
Sanitatis conseruandæ ratio
452
Sapo saracenicus
 
Sapo gallicus
151
Satyriasis
601
Scabies quid, eius differentie, & causæ
112
Scabiei signa & curatio
113
Scabies sicca & vlcerosa
115
Scirrhi signa
710
Scorpionum puncturæ signa & curatio
57
Scotomatis curatio
181
Scrophularum generatio
85
Scrophularum curatio
85
Secundæ educédæ ratio
642
Sensibilia multiplicia
177
Sensus tactus obiectú omnes sensus immutat
201
Septimana medica
791
Serpentis exuuium
325
Signi & significationis differentia
769
Signa prognostica triplicia
768
Signorum zodiaci natura & aspectus
787
Singultus
445
Sitis immensæ curatio
438
Solutio cótinui, eius causæ & species
118
Solutio continui doloris causa
180
Somnus duplex
192
Somnum conciliantia
915
Somniorum ratio
201
Spasmus
242
Sputi sanguinis curatio
368
Sterilitatis curatio
594
Sterilitatis mulieris curatio
628
Strabositas seu strabismus
279
Stranguria
587
Sternutationis remedia
219 & 309
Stuporis curatio
197
Sudor quid, & vnde&
43. & 766
Sudoris superflui curatio
44
Suffusio
273
Suffumigiorum vsus
918
Sugillatio
259
Suppositorij parádi ratio
910
Suppositorium somnum concilians
477
Surditatis curatio
286
Syncopes curatio
402
Syrupihumores præparantes
897
Syrupi & aquæ membro cuilibet propria
899
T
 
Temperamenta nouem
 
Temperamentum duplex
736
Temperamentis singulis morbi peculiares
 
Temperamentorum singulorum signa
737
Temperamétum corporis sequitur temperamentum aëris
724
Tenesmus
482
Testiculorum inflámatio & vlcera
609
Tinea, capitis scabies
157
Transglutiendi cibi difficultas
414
Tremor
247
Trochiscorum vsus
914
Trochisci de calce viua
331
Trochisci de sangui. hirci
571
Tumorum præter naturam species quatuor
709
Tussis curatio
Tussis puerorum
355
Tussis motus qualis
357
V
 
Vaporum à partibus inferioribus ascensus in cerebrum
232
Varices
655
Variolæ seu exanthemata
46
Variolarum signa & curatio
47
Venæ abseissæ remedia
124
Vena an secanda in causo
16
Venæ sectio in pleuritide
684 & 695
Veneni præcautio
51
Veneni sumpti curatio
52
Venenorum varia genera
50
Ventorum natura
714
Ventriculi vitia & actio læsa
 
Ventriculi cruditas & imbecillitas
422
Ventriculi dolor periodicus aliquando
427
Ventriculi nutritio
421
Ventriculi inflatio
464
Ventris proluuium à varus causis
490 & 284
Vermium curatio
507
Verni temporis descriptio
721
Verrucarum curatio
82
Vertiginis curatio
181
Vesicæ vlcera curatu difficilia
580
Vesicæ vlcerum curatio
862
Victus ratio in morbis acutis
679, & 691
Victus tenuis duplex
127
Victu tenui quádo vtendum
680
Vigiliarum curatio
198
Vini differentiæ
693
Vini vsus & noxa
215
Vini nocumentum post lactis vsum
361
Vinum in morbis acutis
687
Viperarum electio & præparatio in lepra
95
Virium robur vnde
696
Visus debilis aut integer prospiritus visorij substátia
279
Visus debilitas, corruptio, & ablatio
274
Vlcerum saniosorum curatio
72
Vmbilici prominentia, & dislocatio
654
Vnguentorum vsus
919
Vnguiú materia & situs
133
Vnguium morborum curatio
129
Vngues an sint de materia ossium
133
Vngula oculi
259
Vocis læfæ remedia
342
Vocis mutatio impubertate
342
Vomitus curarlo
459
Vomitus sanguinis
460
Vomitum prouocantia
382 & 916
Vomitus in omnifebr. intermittente vtilis
20
Vrbi cõdédæ locus aptus
733
Vreterum inflammatio
573
Vrina quid
797
Vrinæ generatio
798 & 825
Vrinæ color varius
801
Vrinæ substantia
805 & 843
Vrina hominis ab vrina aliorum arimaliú differt
805
Vrina & à cibo, & à potu deciditur
831
Vrina à morbi materia deciditur
839
Vrinæ substãtia & color vnde
872
Vrina foetida
 
Vrina sanorum
 
Vrinæ sanorum & ægrorum collatæ
874
Vrinæ contenta viginti
876
Vrinæ hypostasis
882
Vrinæ hypostasis cuius coctionis excrementú
884
Vrinarum imposturis quo pacto occuriédum
886 & 888
Vrina quo pacto inspicienda
888
Vrinæ certius indiciú quampulsus
808
Vrina quos affectus indicet
763
Vrinæ colores
765
Vrinæ colores intensi
845
Vrinæ color rubicum substantia spissa
857
Vrina citrina cum substantia tenui
853
Vrinæ color citrinus, subrufus, cú substantia tenui
859
Vrinæ color citrinus, rufus, aut subcitrinus, subrufus cúsubstátia mediocriter spissa
845
Vrina alba cum sabstantia tenui & febr. continua
843
Vrinæ colores remissi cú substantia crassiore
826
Vrinæ colores remissi cú substantia mediocri
834
Vrinæ color remissus cú sabstantia tenui & arenulis
840
Vrine remissus color cú substantia spissa & febr.
841
Vrinæ remissæ cum substantia tenui & residentia globosa
835
Vrinæ color remissus cú sabstantia absolutè tenui
838
Vrinæ color remissus ab albo ad citrinum in febr.
832
Vrinæ color ruber remissus cum substantia spissa & feb.
842
Vrinæ color liuidus, viridis, niger
866
Vrina nigra propter tria
871
Vrina tribus modis corrumpitur
871
Vrina color cyanus cum cõtentis trumbosis
862
Vrinæ color oenopos
853
Vrinæ incrassatio
847
Vrina indicans hemitritæos
848
Vrinæ quando fallaces
809
Vrinæ regiones seu locorum differentia
 
Vrinæ contenta quid indicét
810
Vrina boni iudicij quæ
812
Vrinæ iudicio quæ requirantur
813
Vrinæ prægnantium
 
Vrina quadrupedum
816
Vrina colamétum sangumis, & aliorú humorum
 
Vrinæ copia aut pauciras
817
Vrinæ duplex consideratio
819
Vrinæ prognostica
820
Vrina pessima aut optima quæ
824
Vrina vehiculum sanguinis
825
Vteri suffocatio
621
Vteri inflammatio
623
Vteri rhagades
625
Vteri præcipitatio
626
Vulnerum curatio
120
Vuulæ affectus
338 & 712
FINIS.