INDEX LEONELLI.
Caput primum, de Tumore, & apostemate gingiuarum, & spasmo cordarum maxillarum, in ortu dentium
9
Caput secundum, de Floxu ventris
10
Caput tertium, de Constipatione ventris
11
Caput quartum, de vesicis quae nascuntur in gingiuis
12
Caput quintú, de spasmo, & primo de spasmo ex repletione
13
Caput sextum, de Tetano, & primo ex repletione
14
Caput septimum, de Tetano ex inanitione
14
Caput octauum, de Tusci catarrhali
15
Caput nonum, de difficultate anhelitus
16
Caput decimum, de Alcola infantium
16
Caput vndecimum, de Fluxu humoris ab aure infautis
18
Caput duodecimú, de Dolore auris à vétositate, & humiditate
18
Caput tredecimum, de Apostemate cranei, in capite pueri
19
Caput decimúquartú, de Aqua quae nascitur in capite pueri
20
Caput decimumquintum, de Inflatione oculorum
22
Caput decimumsextum, de Albugine oculi
22
Caput decimumseptimum, de Febre infantium
22
Caput decimumoctauum, de dolore ventris
23
Caput decimumnonum, de Sternutatione continua
24
Caput vigesimum, de Bottor
24
Caput vigesimumprimum, de Tumore inguinum
26
Caput vigesimumsecundum, de Apostemate vmbilici, & eius tumore in puero
27
Caput vigesimumtertium, de Vigiliis infantium
28
Caput vigesimumquartum, de Singultu
29
Caput vigesimumquintum, de Vomitu superfluo
30
Caput vigesimumsextum, de Debilitate stomachi
31
Caput vicesimumseptimum, de Somnis terribilibus
31
Caput vicesimumoctauum, de Apostematibus accidétibus intra os, & guttur, & dicitur synanchis
32
Caput vicesimumnonum, de Oregmone, quando puer dormit, aliàs oscitantia
33
Caput tricesimum, de Ventositate infantis, in capite
33
Caput tricesimumprimum, de Exitu ani, seu intéstini
34
Caput tricesimumsecundum, de Tenasmone
34
Caput tricesimumtertium, de Vermibus
35
Caput tricesimumquartum, de Excoriatione coxarum.
36
MORBORVM CVRATIO-
NVM, IN HAC EPITHO-
me contentorum
elenchus.
Alui omnigenorum morborum, (qualia sunt, constipatio, prosluuium, torsio, dolor, durities) remedia
37
Auricularis morbi remedia
41
Ani omnium vitiorum (vtpote, exirus, abscessus, pruritus, sycoses, seu ficus, dolor, inflatio, intertrigo, cancer) medelae
41
Anodyna
43
Alarum excoriationis remedia
49
Abscessuum, & apostematum quorumlibet medicationes
54
Anginam auferentia pharmaca
58
Ancynoglossae cura
67
Aphthas tollentia medicamina
71
Asthmatis medelae
72
Ambustorum remedia.
75
Capitis omnigenorum adfectuum (qualis sunt, syriasis, hoc est, ardor capitis, pityriasis, seu porrigo, phthiriasis, tineae, dolor & calor capitis) medicationes
45
Cosmatica (qualia sunt, capillorum nutritio, tinctura, glabrities, lendines, corrosio) remedia
46
Cardiacae, & cordis tremoris cura
46
Caloris innaturalis medelae
48
Coxarum excoriationis medicamenta
49
Caduci morbi remedia
52
Cutim dealbantia, clarificantia, decorantia, & colorantia remedia
56
Colli morborum (vt sunt, botium, verrucae, & similia) remedia
57
Cachexiae cura
63
Consumptionem corporis emendantia medicamenta
63
Calculum, tam vesicalem, quàm renalem conterentia pharmaca
69
Combustorum medelae
75
Catarrhum emendantia remedia
76
Colis defectus (vt sunt, durities, dolor, abscessus, tumor, & similia) medelae
81
Dysenteriae cura
40
Dentitionis, & dentium doloris medelae
51
Dorsi morborum, (quales sunt, lapsus, praecipitatio, verrucae, & similia) remedia
51
Dracontiorum, siue dracunculorum cura
52
Diabetis remedia
96
Dysuriae medelae
96
Excoriationis cuiuslibet medelae
49
Epilepsiae cura
52
Elcosis, siue exhulcerationis cuiuslibet partis remedia
53
Exanthematum medicationes
54
Eruptionum quarumlibet medicamenta
54
Extuberantiae omnium corporis partium medicamina
66
Femorum intertriginis, paratrimatum & exhulcerationis cura
53
Faciei omnium vitiorum (vt sunt, maculae, morphae, dealbatio, decoratio, clarificatio, & coloratio faciei) remedia
55
Faucium vitia (vt sunt, asperitas, exhulceratio, abscessus, & huiusmodi) emendantia pharmaca
57
Febrium omnigenarum, earundemq; aestus cura
59
Fluxionis, seu rheumatismi remedia.
76
Gingiuarum morborum medelae
49
Gutturis defectuum cura
57
Genarum vitiorum (scilicet, tumor, dolor, pustulae) remedia
61
Gangilii medicatio
79
Genitalium tumoris, pruritus, & abscessuum medicamenta
81
Heresypelatis cura
62
Herniae medelae
62
Hecticae medicamina
63
Herpetis remedia.
80
Impetiginis remedia
65
Iliacae cura
65
Instationis omnium partium medelae
66
Intoxicationis modelae.
71
Labiorum fissuras, pustulas, & alias incommoditates tollentia pharmaca
49
Linguae tumores, extuberantias, ardorem, hulcera, abscessus, ranulam, & similia, auferentia medicamina
67
Lapidem renalem, lumbalem, & vesicalem confringentia remedia
69
Lumbricorum infantium medelae.
90
Morbillorum cura
55. & 93
Maxillarum dolorem, tumorem, & pustulas auserétia medicamenta
61
Maciei, macredinis, & macilentiae remedia
63
Membrorum extenuationem emendantia pharmaca
69
Marasmi medelae.
74
Narium fluxui sanguinis, & obstructionibus conferentia medicamenta.
70
Oris defectum (quales sunt, hulcera, ostocopus, Cancer) remedia
71
Oculorum dyscrasiarum (vt sunt, ardor, punctio, dolor, tumor, lacrymae, pruritus, humor, hebetudo, caecitas, obscuritas) medelae.
85
Pvstularum cura
54
Palati hulcera, & alios eius morbos curantia pharmaca
57
Phthisis medelae
63. 74
Pestis remedia
71
Pectoris obtusitati, stricture, & aliis eius morbis competitia medicamina
72
Pulmonis morbos curantia pharmaca
72
Praecordiorú incómoditatibus conferentia medicamenta
72
Peripneumoniae cura
73
Plethoriae medelae
75
Pyricauta medicamenta
75
Prurituum cura.
81
Rvpturae medelae
62
Rheumatismi cura
76
Rancedinis remedia
76
Ramicis medicamenta.
77
Synanchis cura
58
Stomachi dyscrasias (vt fastidium, vomitus, nausea, reiectio, debilitas, ructus) curantia medicamina
78
Sitim restinguentia pharmaca
78
Singultum auferentia remedia
78
Sternutationis remedia.
79
Spasmi cura
79
Serpiginis remedia
80
Splenis morborum cura
80
Scabiei remedia
80
Somni incommoditates tollentia remedia
87
Stranguriae cura.
97
Thoracis morborum cura
72
Tabis cura
74
Tetani remedia
79
Tumorum omnium cura
81
Testiculorum scilicet, abscessuum, duritiei, & tumoris cura
81
Tibiarum tumori, duritiei, & abscessibus competentia pharmaca
81
Tenasmicura
82
Tussis remedia
83
Variolarum remedia
55. 93
Ventris inflationibus, & extuberantiis, aliisq; eius morbis conferentia medicamina
66
Viscerum morborum remedia
72
Vrinae mimietatis, & defectus remedia
96
Visus incommoditatibus (vtpote, ardori, punctioni, dolori, tumori, lacrymis, pruritui, liquoribus, hebetudini, obscuritati, caecitati) conferentia pharmaca
79
Ventriculi fastidio, vomitui, nauseae, reiectioni, debilitati, ructibus conferentia medicamenta
79
Vermium remedia
90
Vigiliarum remedia
87
Vomitum curantia pharmaca
88
Vmbilici eminentiae cura
88
Hulcerum remedia
91
Venenorum antidota
71