Index Capitum Animaduersionum
Naturalium in Gal.
DE
Alimentorum appetentia.
28
Alui fluore.
32
Calculis.
35
Collectionibus.
55
Cococtione cibi & potus.
24
Dolore lateris.
14
Febribus.
45
Foedo spiritu rarium.
13
Incubo.
6
Insania.
8
Liene.
34
Morbo.
1
Morbo comitiali.
10
Morbis intestinorum.
30
Morbis pulmonum.
16
Morbis vuluae.
43
Neruorum resolutionibus.
11
Oppilatione iocinoris.
32
Pilis.
2
Sopore & apoplexia.
5
Spasmo & catalepsi.
9
Stimulis veneris.
39
Stomacho inflato.
22
Syncope.
22
Tabe.
18
Tineis.
31
Tremore.
12
Tussi.
16
Vertigine.
5
Vitio articulorum.
53
Voce.
13
Vrina genitali.
40
Vrinae angustia.
47
Index capitum animaduersionum natu-
ralium in Aristotelem.
Anima.
105
Aquarum scatebris, feruore & mari.
99
Auditu.
113
Elementis.
80
Gustatu.
115
Loco infinito ac tge.
78
Metallis.
101
Motu, actione & passione.
76
Olfactu.
114
Pluuia, niue & grandine.
87
Rebus igneis & crinitis syderibus.
85
Sensu interno.
107
Tactu.
116
Tonitruis & caelo versicolore.
94
Ventis ac terrae motu.
91
Visu.
111
INDEX EORVM QVAE
continentur in hoc opere.
Abortus sine manifesta occasione causa. fol. 124
abortiunt grauidae praeter na turam tenues. 124
abortus quando siunt. 56
abortus quado timédus. 120
abortus futuri signum. 120
abortus gemellorum qui dignoscatur vter periclitetur. 121
abortus causae. 171
abort' quib. de causis fiat. 69
abscessus in articulos quibus fiant. 82
abscessus in articulos vrina cupiosa liberat. 98
abstinentia ex corpore crescente aut senescente aestimanda. 17
Accessiones & constitutiones morborum quas habeant indicationes. 16
accessiones tertiane exquisitae vltra quod tempus non porrigantur. 92
acuti morbi intra quae tempora quieseant. 34
acutus morbus Gal. quis. 35
acutae febres in siccitatibus emergunt. 53
acuti morbi periculum. 23
acutis in morbis frigus partium extremarum, malum. 164
acutis valde morbis incipientibus quid agendum. 73
acutissimi morbi & exitiales per autumnum fiunt. 53
acutorum affectuum cum febre luctuosus spiritus in malis est. 160
acutorum morborum crisis & natura. 35
acutoru morborum no oino certa praenuntia. 33
Adolesce quibus morbis obnoxi 67
addétitiones quum accedut quae mala sequantur. 64
aestas senibus salutaris. 61
aestaté siccam & Aquiloniam, Autumnum vero pluuiosum & Australem quae incommoda sequantur. 57
aestate superiora potius, hyeme vero inferiora purgare conuenit. 71
aestate q inorbi grassétur. 62
aestate qui optime valeat. 61
aestus vehemens circa ventrem per febres & morbus cardiacus in malis. 95
aetas omnium optima. 61
aetatis varietas morbos mutat. 34
aegris quib.n dadus cib'. 21
aegrotantibus quibus somnus confetat. 25
Affectio tabida maxime per Autùnù deprehéditur. 63
Algida niuibus & gelu similia pectori inimica. 114
alédi quomodo sint aegri. 14
alimenta quae celeriter nutriunt citissimas quoque mouent deiectiones. 32
alimétum quibus plurimum debeatur, & quibus vice versa paucum. 17
alui profluuta situs Austrinus generat. 60
alui deiectiones quando potissimum fiat. 55. 59. & 62
alui profluuia puerulis quando accidant. 64
aluum moueri quibus signis deprehendatur. 98
aluus quibus fluit iuuenibus eisdem in senecture astringitur, & econuerso. 33
aluus Aquilonio situ astringitur. 60
Amaritudo oris quid denotet. 76
Angina correptis colli tumorem fieri bonum. 154
angina quo anni tépote magis fiat. 62
angina Autumno quoque proficiscitur. 63
anginae per imbres nascuatur. 59
anhelatio fit per Autumnum. 63
animi defectio ex interna tuberculorum ruptione. 166
ano inflammatione laborante stranguria sequitur. 129
anxietudinem vinum epotum soluit. 181
Apoplexia vehemens nullo modo, mediocris vero aegrè soluitur. 42
apoplexia senibus familiaris. 68
apoplexiae hyeme contingunt. 63
apoplexiae per imbres timendae. 59
appetentia cibi minor in senibus quam in iuuenib. 33
Aqua quae leuissima. 116
aqua frigida quos affectus extenuet. 115
aquae purae suus etiam est sa por. 116
aquilonii status cogunt corpora firmantque. 60
aquilonis incomoda Austrinis logè minus nocètia. 60
aquilonis incomoda. 52.60
Ardentes febres aestiuo tempore fiunt. 63
ardente febre correptis si rigor superueniat bonu. 92
aromatum suffitus caput mouet. 117
aromatum suffitus muliebria ducit. 117
arquato morbo laboratibus durum fieri iecur periculosum. 156
articulorum dolores quando fiant. 59
AtgoVia quid. 18
atrae bilis indicia. 149
Auditus grauis quib. fiat. 68
auditum hebetant constitutiones Austrniae. 60
aurium dolores quo tempore contingant. 62
austri incommoda. 52
austrini situs incommoda. 60
Autumnales morbi. 63
autumno aegetrimè alimenta fauntur. 20
autumnus multos aestiuos morbos creat. 63
Balbi alui deiectionib. maxime corripiuntur. 152
Bilem vomunt qui cerebrum habent vulneratum. 159
bilis atra morbis incipientibus si sursum vel deorsum fertur, existit mortiferu. 79
bilis qua aetate superabundet. 67
bilis vomitus vnde sit interdum. 159
Breuis aut longi morbi indicia. 16
Calculi gnatio proprius puerorum morbus. 65
calculo laboranti arenosa sidunt in vrina. 100
calidi partim dies partim frigidi quos pariat morbos. 51
calidi frequentioris vsus incommoda. 109
calidum fractis ossibus plurimum prodest. 112
calidum partibus refrigeratis est remedio. 113
calidum in quo vlcere pus mouet, maximum securitatis indicium. 112
calor naturalis quo tempore maximè abundet. 19
calor in senectute parcus. 17
caloris frequentior vsus quae secù trahat incomoda. 109
caloris innati corpora quae plurimum habeant. 17
caluis non emergunt varices. 153
caluis vbi emergunt varices rursus redit capilitium. 153
Cacri latétes no curadi. 154
cacrorum duplex curatio. 154
cancroru duplex qualitas. 154
Capite laborantibus à tergo qui subueniendum. 138
capite laborantibus lac non dandum. 134
capitis cruciatus quo tempore nascantur. 63
capitis grauitas calido soluitur. 113
Cartilago discissa, neque crescit, neque glutinatur. 148
Castratos nec areae nec podagrae inuadunt. 150
Causae foetus corrùpédi. 128
causae abortus euidétes. 124
Cerebro frigus inimicù. 110
cerebrum praecisum lethale est. 147
cerebrum quib' corruptum est intra tres dies decedùt nisi hos superauerint. 179
Cibariis pluribus qui vti possint. 19
cibi fastidium in dyssentericis malum. 142
cibi paulo deterioris tamen iucundioris vtilitas. 41
cibum adimere oportet in ipsis exacerbarionibus. 15
cibum qui plurimum appetunt & assumunt. 17
cibus quando liberalius & pareius dandus sit. 20
cibus vires augens. 11
cibus vires conferiuans. 11
cibus vires imminuens. 11
Comitialem morbum quae victus ratio soluat. 44
comitialis morbus quo tempore accidat. 59
comitialis morbus vere oritur. 62
comitialis morbus etiam Autumno sit. 63
comitiales quando incurabiles. 105
Concepisse mulierem maximum inidicium. 127
conceptionis impeditae causae. 125
concoctio quo anni tempore sit melior. 19
conditio morbi quomodo intelligatur. 16
consuetudo vnius modi omnis est periculosa. 47
cotinue febres estate siùt. 62
conualescentes copiosiore cibo si vtantur & non proficiant quid agendum. 28
conuulsione laborantem si febris subsequatur liberari. 92
conuulsiones in acutis febribus malum. 95
conuulsiones calido mitigantur. 112
conuulsiones pueris siunt dentientibus. 64
conuulsioni febrem accedere melius est quàm ex febre conuulsionem fieri. 36
conuulsio ex peruigiliis mala. 169
conuulsio & singultus vnde fiant; 155
Cordis vulneratio lethalis. 147
corpora extenuata quomodo reficienda. 27
corpora impura quo liberalius nutriuntur, eo magis laedi & conflictari. 19
corpora crescétia copiosiore cur egeant alimento. 17
corpora mobiliora vegetiora & expeditiora reddunt Aquilonie tempestates. 60
corpora foluunt & humectat Austrinae tempestates. 60
corporis vbi aliqua pars cruciatur, nec sensus est doloris: mens labat. 27
corpus languidù caloris frequentior vsus reddit. 109
Coxarum vitio laborantes, quando non vrendi 163
coxendicum dolores Autum no fiunt. 63
coxis diutino tempore laboratibus vbi femur excidit, rursumque reponitur mucosa incidit materia. 162
Criseos dies indices. 35
crisis septimo die futura quo signo deprehendatur. 97
crisis quibuscunque oritur nox ante accessionem grauis est, verum subsequens tolerabilior existit. 30
Critici dies in puerorù morbis. 66
cruditatem, vrinae albae, dilutae, denotant. 97
Cucurbitula quammaxima circa mammas aptata, méses supprimit. 126
Cutem emollit calidum. 112
Decolores menses necessariam purgationem denuntiant. 120
decretorium & amicum quibus sit calidum. 112
Deiectiones parcas alui mictus noctu liberalis docet. 102
deiectiones quae pessimae. 78
deiectiones quibus varientur modis. 33
Delirio tremores ardentium febrium soluuntur. 150
Détibus frigus inimicu. 110
Desipren ex peruigiliis malum. 169
desipiétia propter plagam in capite acceptà malum. 168
disipientia ab ossis excisione in malis est. 170
desipiétia ex sanguinis cursu numeratur in malis. 167
desipiétia ex liberali potatione i malis quoque est. 166
desipientiae iocosae securiores quam quae serio exoriuntur. 160
dentitionis tépore qui morbi accedant. 64
Diaria febris. 92
difficultates intestinorù quo tempore fiant. 59
difficultas intestinorum per Autumnum. 63
difficultas intestinorum ab infania bonum. 165
Dispares vrinae vehemen tem indicant turbationem. 172
Dolentibus aliqua parte corporis nec sepe doloré sentientibus mens labat. 27
dolorem multiplicem frigus mouet. 111
dolorem mulcet calidu. 112
dolores lateris & pectoris ce terarumque partium si valde perstant intuendu. 143
Dorsali medullae frigus inimicum. 110
Dysenteria detenti si similia corporibus excernùt mortiferum. 80
dysenteria ex atra bile malum. 79
dysenteria ex infania bonum. 165
dysenteria ex meris deiectionibus perniciosa. 170
dysenteriae quibus siant. 67
dissentericos cibum fastidire malum. 142
Ebrietatis noxae. 104.105
ebrius si de repente obmutescat qn moriatur. 104
Educenda quae sunt quo potissimum natura declinat duci debent 22
Elleboro poto corpus motomagis lacessendum est q quieti relinquedum. 75
elleboro qui difficulter purgantur accepturis quid agendum. 74
elleborum potantibus si spasmus fiat morté adfert. 103
elleborum magis ducere vel desistere si vis quid agendum. 75
elleborum sanas carnes habentibus periculosum. 76
Emortuas partes à frigore calidum muat. 112
empyi vbi suppurantur atque repurgatur intra quod tempus quiescant. 109
Ephemera febris. 91
epoto pharmaco spasmus lethalis. 170
Erysipelas ex offe nudato perniciem adfent. 169
erysipelas vnde procedat. 169
erypiselas quib. praegnatib. oritur, mortem adfert. 124
erysipelas non vlceratum frigidum iuuat. 114
erysipelas externum in interiora migrate nalù: internum vero prorumpere in externa bonum est. 149
erysipelas quid Celfo. 169
ex erysipelate cancer vel suppuratio numerantur in malis. 169
Euacuationis quatitas duo habet indicia. 23
eunuchi podagrae & areae doloribus non vexantur. 150
euexia indulgentium exercitio quomodo soluenda. 9
Excreationes in febrib'. quae non desinunt malae. 89
exquisita tertiana quando siniatur. 92
extenuata longo tépore corpora qùo reficienda. 27
extremis morbis extrema remedia adhibenda. 13
exulceratevesice indiciù. 101
Facilitas difficultasque inediae ferédae quibus magis minusue insit. 17
Famé vinu epotù soluit. 34
fames corpora exciccat. 182
Faucium morbi quid indicent. 31
fastidium cibi praegnationis in dicium. 131
Febre ardente correptum referuat accedens rigor. 92
febré ex spasmo sieri qua ex febre spasinù meli' est. 36
febres in quibus quotidie rigores nascuntur quotidie etiam desinunt. 94
febres vehementiores qui dignoscantur. 90
febres ex bubone inguinis ni si sint diarie perniciosae. 91
febres quae magis periculosae. 87
febres vbi diu manent tubercula vel articulorum dolores insequuntur. 87
febricitatem quae iuuant. 96
febricitantibus quando fiant abscessus. 82
febricitantibus lac non dandum. 134
febricitantiù corpus vbi pallor decolorat ante diem septimum, malum. 94
febricitantibus faucium tumore liberatis symptoma mortiferum. 83
febricitantibus quis victus conducat. 19
febricitanti cum bilis suffunditur intra dies ciriticos bonum. 95
febricitantis si ante diem septimum palor corpus decolorat, malum. 94
febricitantis spiritus elisus in malis est. 96
febriculosis lac noxium. 134
febribus logis lac couenit. 134
febris tertiana exqsita intra quod tempus finiatur. 92
febris qué victù requirat. 19
febris quando recidiua. 93
febrium notae malae. 95
fecunditatis & sterilitatis in dicia. 130
Foeminae sinistra vteri parte, mares dextris locis magis insident. 126
foetum firmum vel infirmum quae denuntient. 127
foetù perdituris mulieribus mamme extenuantur. 128
foetum sanum existere posse quando impossibile. 131
Fractis ossibus plurimù prodest calidum. 112
frigida infusa iuueni tetanù soluit, & calorem reuocat. 111
frigidù cerebro inimicù. 110
frigidi incommoda. 110
frigido vtendum in his vnde fluit aut fluxurus est sanguis. 114
frigidù ossibus inimicu. 110
frigidù détib' inimicatur. 110
frigus aut calor vbi corpori insunt, ibi morbus est. 85
Genarum pars tenuis excisa, neque creseit, neque glutinatur. 148
genitalium partium putredines aestate accedunt. 62
Gibbi ex tussi & suspirio vbi nascutur, ante pubertatem oppetunt 157
gingiuarum rosiones addentitionis tempore nascuntur 64
Graciles facilésque ad vomédum qui purgandi. 71
grauedines & raucedines in valde senib. vix sanatur. 42
grauedines & raucitates quo anni tpe siat. 57.61. & 63
grauida abortit adhibita venae sectione. 118
grauidis quibuscunque os vuluae intercluditur. 127
grauidae quae cum difficultate & periculo vterum gerunt. 128
grauidae quae abortiant. 124
grauide si in vtero oritur vteri erysipelas mortem adsert. 124
grauidae quando purgandae & quando non. 69
grauidam morbo acuto corripi mortis indicium. 119
grauidationis notae. 131
Habitus summae bonitatis indulgentibus exercitio summè periculosi. 9
Hemorrhoides longe curate nisi vna seruetur, phthisis periculum subest. 145
hemorrhoides defipientibus si superueniant, infaniam tollunt. 148
Hepar arquato morbo laborantibus durum fieri perniciosum. 156
hepatis purulenti adusti notae bonae vel malae. 177
Horror ex fudore in bonis non est. 165
Humor alien' à corporis natura ipsum alere nequit. 29
humores qui & quando pur gandi. 158
humores qui quoquo versu feruntur per corpus vacuate oportet. 22
Hydropici oés aut qui suppurationes sentiunt, adhibita sectione aut vitione si pus aut aequa abunde efflu xerit moriuntur. 150
hydropici Autumno fiunt. 63
hydropicis tuffis accedés numeratur in malis. 153
hydropicum malum ex infania in boms est. 165
hydrops siccus vnde fiat. 73
hydrope detento si aqua sublit eutem, ferturque ad ven trem per venas morbus de finit. 146
Hyeme qui morbi fiant. 57
hyeme ac vere somni longif fimi fiunt. 19
hyeme cibi apparentia maior existit, eiusd que concoquendi facilitas. 19
hyeme vberior cibus sumen das. 19
hyeme morbi nastátur. 63
hyemis Australis & pluviosae incommoda. 56
Hypochondria elata quid, & vn in tumorem tollatur. 98
Ictus infanabiles qui. 147
Iecur aqua plenú habens vbi peromentum prorumpit interit. 181
iecoris cruciatum febris sub sequens soluit. 180
Iocinore inflammato singultus emergit. 129
iocinore inflammato singultus in malis est. 168
iocinoris vulnus lethale. 147
Iciunio vbi consulitur labori parcendum est. 31
iciunium quib. tolerabile. 17
Ileus ex stranguria intra dié septimum enecat. 157
Impetigines qn oriantur. 62
impura corpora quo magia nutriuntur magis conflictari 19
Incontinens lingua protinus facta, subest ex atra bile morbus. 175
indicatio ad victus formam aegroto constituendam. 14
indicationes habendae in hu moribus purgandis. 7
inedia quibus egris & quando imperanda. 12
inediam vini potio soluit. 34
Infans ante veneris vsum po dagra non laborat. 151
Inguinum tumores cum febrae nisi sit diaria, mali. 91
Infanis si accedat varices aut hemorrboides, insaniam tollunt. 148
Intestina tenuia si sint precisa lethale est. 147
intestini recti inflammati fignum. 129
intestinorum leuitatem superueniens ructus iuuat. 14
Ischiadico dolore vexati qn non vrendi. 163
Iudicata & q iustè iudicatur haud immutanda 21
iudicatio facilis aut difficilis vnde dignoscatur. 16
inuenum morbi. 67
Lac quibus noxium. 135
lactis commoda & vtilitates. 135
Labores ui facilius sustineant. 46
Latere laborate vitia pulmo nú in malis numeratur. 167
lateris dolores, pectoris aliarumque partium considerandi. 143
lassitudines spontaneae morbos inducunt. 26
leuitas intescinorum quibus familiaris. 67
lecio leuatioque à somno. 25
lethargicorum morborum tempora. 67
leucophlegmatia laboranti si accedat vehemés aluire solutio morb'soluitur. 171
Lienosi si dysenteria prehenduntur morté obeunt. 156
lipitudines aride qui bus & qn contigant. 57
Magnitudo corporis quibus ingenua, quosque dedecoret. 48
Medicatione raro morbis acutis vtendum. 23
medicationes difficulter ferunt firma corpora. 41
medicaméto epoto spasums mortem adfert. 170
melancholico morbo obnoxii qui 57
menstruis deficientibus fanguis per vomitu fusus bono est. 119
méstruis liberaliter fusis morbi nascuntur. 129
mentem bene valete in morbo bonum. 39
mentem aegrotare quae indicent. 27
Morbi qui generentur aliqn à calore aestiuo. 62
morbi verni. 62
morbi accessioes & costones qui dignoscendae. 16
morbi incrementum manifestum quae denuncient. 16
morbi leuis aut attocis indicia. 186
morbum longumvel breuem fore quae indicent. 16.173
morbi puerorum mediam aetatem agentium. 65
morbi nonnulli prae caeteris in bonis aut in malis, item que alii ad alia tépora benè vel malè fe habent. 50
morbi per hyemem qui nascantur. 63
morbi aestiui cur breues 26
morbi diutini quos corripiant. 41
morbi, senes ad mortem comitantes. 41
morbis qui minus pericliten tur. 40
morbis acutis si quid grauius aut leuius praeter naturam acciderit, nec sidere neq; turbari oportere. 37
morbis nouissimis nouissime curationes adhibendae. 13
morbis vigentibus quiescendum. 38
morbis quibuscunque incipientibus si atra bilis sursum deorsumq; stur, mortiferum. 79
morbis incipientibus si quid mouendum est moue. 38
morbo liberatis si pars aliqua corporis laborat eo abscessus fiunt. 82
morbo liberatus facile cibo indulgens si non proficiat, malum. 39
morbis ab atra bile abscessus periculosi. 161
morte repentina qui tollantur. 42
Muliebre profluuium si spasmus aut exanimatio sequatur, malo est. 129
mulier haud emergit ambidextra. 175
mulier quae purgatione indigeat. 120
mulier li lac habeat nec praegnans nec puerpera sit, cimenstrua defecerunt 121
mulieri grauidae si aluus copiosè fluat abortus pericelum subest. 120
mulieri sanguinem euomenti à menstruo fluore sit solutio. 119
mulieribus grauidis assiduae desidendi cupiditas abortum mouet. 171
mutatio paulatim faciéda. 46
mutationes temporum morbos creant. 49
mutum necessario fieri vbi aliqua de causa cerebrum percutitur. 182
Naturarum quaedam per aestatem, aliae per hyemem firmae aut vitiosae existunt. 50
Nerui à frigido ledùtur. 109
Nimium omne & vehemens naturae inimicum. 46
Nocturnae potionis auidis vrgente siti indormire bonum. 116
Noxa mucosae pituitae in longo coxendicù dolore. 162
Obesi secundum naturam maturius intereùt qua graciles, & cur. 43. & 44.
obscaenarum partium cancri quo tempore accidant. 62
Oculis laborantibus qua ratione subuenie dù. 152.178
oculorum. ubor ex vomitu in malis est. 165
Omentum vbi prolabitur ne cessario putrescit. 162
Ophtalmiae andae quibus & quando fiant. 57
Oris amaritudo. 76
Oscitationem arque horrorem quae soluant. 181
osse vitiato corp' liudù. 164
ossis excisio si partes manes corripit desipientia sequitur. 170
Partes corporis per senectutem quae incommoda sequantur. 68
partus reliquiae quomodo excutiendae. 126
Pericula melancholicorum morborum. 161
Phrenetis pulmonibus dolen tibus perniciosa. 167
phrenetide laborantium vrinae quales. 97
Plenitudo morbum facit eidémque ccurrit. 34
pleuritidi qui minus obnoxii. 152
pleuritidis longae breuisue futurae indicium. 16
Podagra non laborat infans ante veneris vsum 151
podagra mulier non laborat nisi à menstruis defecta. 151
podagra inflammatione fedata intra diem quadragesimum finitur 150
potionis temulentae incommoda. 105
potu facilius est impleri qua esca. 29
Profluuii sanguinis signa mala. 167
profluuio alui laborantibus vomitus sponte accedens morbum soluit. 146
profluma cruenta caloris frequentior vfus creat. 109
Purgandis humoribus quid attendendum. 7
purgandi voluntas vbi est ali qua, quid agendum 28
purgandi ro optima quae. 28
purgationé immodicam spasmus vel singultus subsequés vitiosus habetur. 104
purgatione per superiora opus esse quae restentur 76
purgationem inferiorum partium necessaria quae indicent. 77
purgationem quae praecedere oporteat. 28
puragtiones qn difficiles. 71
purgationes quado vtiles. 24
purgationi finem faciendum vrgens sitis indicat. 77
purgari qui debeant verno tempore. 158
pueri ante veneris vsù haud laborant podagra. 151
pueri praefertim animosiores ieiunium tolerabiliter no sustinent. 17
pulmonis exulcerati indicium. 108
purgantibus pharmacis sani si medicatur languescùt. 41
pus vbi oritur dolores fevresque magis indicunt quam orso pure. 45
pustulae latae vix prutiùt. 144
pustularum duo genera. 144
Qvartana vexati aegrè spasmo corripiutur. 139
quartanae aestate fiunt. 62
quartanae etiam per Autumnum accidunt. 63
quiescere morbis vigentibus oportet. 38
Recidini morbi vnde & qn fieri consueuerunt. 29
recipientes se ex morbo si ali qua pars corporis male hét ibi nascuntur abscessus. 82
regium morbum febricitanti accidere quoto die sit bonum. 95
repletio spasmum & singultum creat. 155
renum exulceratio quibus signis deprehendatur. 99
renum rupta venula sanguis sponte emissus docet. 100
renum dolores vix tolluntur senibus. 143
renù vitia senes patiùtur. 68
Rheumatismi in ventré superioré qn suppurantur. 175
Rigor superueniens ardétem febrem soluit. 92
rigorem febriculosum frigida mouent. 109
Ructus acutus subsequens indiutinis intesimorum leui tatibus signù bonum. 141
Sanguinis vomitus quando salutaris. 174
saguinis vomitus curatio. 174
saguinis profluuii signum malum. 167
saguinis puto obidecti qui. 67
sanguinem ad mammas colligi furorem denuntiat. 122
sanguis qn suppuratur. 148
sanguis verno tempore quibus educendus. 158
sanis quibus suapte natura emergunt fluidiores nares noxium: quibus cotrarium nascitur salubre. 142
sedimenta in vrinis biliosa in comoda renum, logumque morbum denuntiant. 173
sediméra vrinç crassiora longù fore morbù testatur. 172
senes quibus morbis obnoxii 68
senibus ieiuniù tolerabile. 17
senibus supra modum purgatis si accedat singultus haud bono est. 175
senibus febres acutae aeque non prodeunt ac iuuenibus & cur. 17
senili aetati apoplexia familiaris 68
senum corpus frigidum. 17
Singultu fatigatis accidens sternutamétum singultum soluit. 145
singultus ex iecoris inflamatione, malum. 168
singultus ex morbo tenuis intestini, malum. 167
singultus ex vomitu in malis est. 165
singultus ex plenitudine oritur. 155
siticulosis lac noxium. 134
siticulosis obdormiscere bonum. 116
Somni laesio duplex. 25
somni hyeme longissimi. 19
somnus vbi desipientima finit in bonis est. 25
somnus modum si superet malum. 26
somnus quando morté porrendat. 25
spasmo aut tetano laborantes febris accedès liberat. 91
spasmus & tetanus calido mitigantur. 112
spinali medulle frigus inimicum. 110
spiritus difficultas in senectute. 68
spumosae deiectiones vnde oriantur. 172
sputum purulentum ex serearu sanguinis vitiosum. 168
sputum purolétum phthisim & fluores generat. 168
sputrù statim apparés in pleuritide qui denotet. 16
Sterilis ne an conceptura sit mulier qui dignoscitur. 130
sternutamentù vn oritur. 180
sternutamentù superueniens vuluae cruciatus difficilemque partum iuuat. 120
scranguriam & vrinae angustias quae soluant. 178
strumae quibus siant. 65
Sudor coprosus quomodo vacuandus. 183
sudorem si horror sequatur in malis est. 165
sudores in febribus quando expectandi. 52
sudores febricitatibus quando boni & quado mali. 83
sudores mortiferi qui. 84
sudores qui morbum diutinum testentur. 84
Suffitus aromatum muliebria ducunt. 117
suffitus aromatum duplex effectus. 117
suppuratio ex diutino vétris cruciatu malum. 170
suspiria in acutis affectibus cum febre mala. 160
Tabes qn nascatur. 59
tabidi per superiora non purgandi. 72
tabidis autùnus noxius. 54
tanto magis impura corpora conflictabuntur, quanto liberalius nurientur. 29
Tempestates austrinae vertiginem oculis mouent. 60
tépora anni multù conterùt ad victus rationem. 19
tempori, aetati, regioni & con suetudini aliquid concedendum. 20
tertiana exquisita intra quod tempus siniatur. 92
tenasmus praegnanti si superuenerit abortus est ca. 171
tetano laboranté febris subsequens liberat. 92
Torexim vinum epotum foluit. 34
tormina perniciosa ex meracis deiectionibus. 270
Tusses vere siunt. 62
Vacuatio quibus conducit his par est vere medicari. 158
vacuatione in morbis acutis per initia raro vtendum. 23
vacuationes multitudine no metiendae. 23
vacuationibus per commoda loca vtendum. 22
Vchementior ex duobus doloribus qui non cundem locum fatigant, alterum obscurat. 45
venae sectio quibus prodest cam vere secare conuenit. 158
véter quibus inuenibus fluit eisdem in senectute astringitur, & econuerso. 33
ventres hyeme naturaliter ca lidissimi. 19
ventriculus cui praecifus est is feruari non potest. 147
ver adolescentibus optimum. 61
ver saluberrimum. 51
vere ventres naturaliter calidissimi. 19
vere cuncta reuiuiscunt & recreantur. 62
vertigimem oculis offundunt austrime tempestates. 60
vesicae calculosae notae. 100
vesicae scabiosae indicia. 100
vesice laborantis indicia. 175
veterno qui grauentur. 26
Victus exquisitus & tenuis per morbos acutos vitandus. 11
victu tenui vbi morbus viget vtendum. 13
victus tenuis cur magis offendat quam copiosus. 12
victus hyeme copiosior dandus, & cur. 19
victus tenuis aut copiosus quibus conueniat vel non spectandum. 20
victus tenuis quibus morbis conueniat, & quibus non. 11
victus summè tenuis. 11
victus qui ad nouissimam tenuitatem peruenerit difficilis. 11
victus humidus quibus conducat. 19
victu summe tenui in morbis peracutis vtendum. 13
vigilia senilis aetatis propria affectio. 68
vigilia si modum excesserit malum. 26
vinum epotum inediam soluit. 34
virium dissolutio ex interna tuberculorum ruptione. 166
Vlcera renum & vesicae in senibus vix tolluntur. 143
vlcerum rosiones frigus mouet. 111
Vomitus alui spontaneus longas alui deiectiones soluit. 146
vomentes facile sursum purgandi. 71
vomitus ex interna tuberculorum ruptione. 166
vomitus sanguinis menstruo fluore soluitur. 119
vomitus sanguinis frigidis astringentibusque liberatur. 174
Vrinae difficultas quo pacto curetui. 178
vrina arenosa calculosam vesicam dnotat. 100
vrina crassa vbi furfuracea simul meiuntur, vesicam scabiosam indicant. 100
vrina quando crisim denuntiet. 97
vrina vbi sanguinem & strigmentum reddit laborantis vesicae indicium. 175
vrine dilutae, albae, vitiosae. 97
vrine difficultatem vena pertusa soluit. 153
Vteri os durum arctatut necessario. 128
vtero calidum amicum. 112
vterus mediocris temperamenti ad conceptionem aptus. 132
vterus coxis incùbens si suppuratur quid agendum. 125
Vulneribus periculosis nisi tumores appareant, ingens vitium. 137
FINIS.