REGISTRVM STVLTIFERE NAVIS
Stultifera nauis Folio
I.
Epigràma lacobi locher ad lectorem
I.
Epistola lacobi locher ad Sebastianú Brant.
1
Carmen eiusdem ad Sebastianum Brant.
III.
Saphicon lacobi locher excusantis ingenii sui paruita tem. Folio
IIII.
Epigramma in narragonicam lacobi locher ad lectores. Folio
Idem per psalmistam ad narragoniam. Folio
Ad loháné Bergmanú de Olpe decatostichon lacobi locher. folio
v.
Ad lacobum locher subeundæ profectionis narragonicæ e barbaria in latiale solum exhortatio Sebastiani
 
Brant
In narragonicà pfectioné celeusma. S. Brant
vi.
Prologus lacobi locher in narragoniam
vii.
Hecatostichon in proludium auctoris & libelli narra gonici
viii.
Argumentum in narragoniam
Incipiunt fatui.
x.
De inutilibus líbris
x.&.xi.
De bonis consiliis
xi.&.xii.
De auaritia & prodigalitate
xii.&.xiii.
De nouis'ritibus
xiii.&.xiiii.
De antiquis fatuis
xiiii.&.xv.
De doctrina filiorum
xv.&.xvi
De delatoribus & litigiosis
xvii.&.xviii.
Non sequi bona consilia
xviii. & xix.
De incópositis moribus
xix.&.xx.
De lesione amicitiæ Folio
xx.&.xxi.
De contemptu scripturarum
xxi.&.xxii.
De improuidis fatuis folio
xxii.&.xxiii.
De amore uencreo
De peccantibus sup misericordià dei
De fatuis edificandi incoeptibus
xxv.&.xxvi.
de potatoribus & edacibus
xxvi.&.xxvii.
De inutilibus diuitiis Folio
De obsequio duor, dominorú
De nimia garrulitate Folio
xxix.&.xxx.
Inuenire re alienà & nõ reddere
xxx.&.xxxi.
De cogi alios aiaduertit & met peccat
xxxi.&.xxxii.
De contiene sapientiæ
Lactatio & confidentia fortunæ
De nimia curiositate mortaliú
Mutuú accipere
xxxv &. xxxvi.
De inutilibus uotis & petitionibus
De inutili studio Folio
Temere loquentes contra deum
xxxyiii. & xxxix.
Qui alios iudicat Folio
xxxix.&.xl.
De pluralitate beneficiorum
xl.&.xli.
derco qui querit exceptiones ad emédàdum se.
xli.&.xlii.
de custodia mulier
xlii.&.xliii.
De adulterio Folio
Semper fatuus
xliiii.&.xlv.
De iracundia ex leui causa
xlv.&.xlvi.
de fortunæ mutabilitate
xlvi.&.xlvii.
De egrotante inobediente
de nimium apertis consultationibus
Fatuorú dáno sapientes nos fieri cõuenit
xlix.&.l.
Nil curare detractiones hoium folio
l.&.li.
De subsannatoribus & calúniatoribus
lii.&.lii.
Cótéptus æternorum gaudiorum
li.&.liii.
Tumultus & confabulatio in ecclesia
liii.&.liiii.
De pteruo ac spontaneo periculo
liiii.&.lv.
de uia foelicitatis & futura pctõrum'pena
lv.&.lvi.
Praua maiorú exempla
lvi.&.lvii.
De uoluptate corporali
lvii.&.lviii.
Archana esse recondenda
lviii.&.lix.
Vxorem ducere propter opes
lix.&.lx.
De liuore & inuidia
lx. &.lxi.
De ípatientia correctionis
lxi.&.lxii.
de fatuis medicis & empericis
lxii.&.lxiii.
de secularis potentiæ exitu
de predestinatione
lxiiii.&.lxv.
De obliuione suiipsius
lxv.&.lxvi
De uitio ingratitudinis
lxvi.&.lxvii.
Suiipsius complacentia
De choreis & saltationibus
lxvii.&.lxix.
de nocturnis ioculatoribus
lxix.&.lxx.
De mendicis & corú uanitatibus
lxx.&.lxxi.
De iracundis mulicribus
lxxi.&.lxxii.
De potentia fatuitatis
de geographica regionú inquisitione
de eo qui non uult esse fatuus
de non intelligentibus ludos
Malefacere & non expectare
De improuidentia futuri
De litigantibus in indicio
De obscenis fatnis
De status spiritualis abusu
de inani fastu & iactantia
de lusoridus
de suppressis fatuis
De militibus & scribis
De stnlta núciorú legatione
de cellariis & cocis
de rusticorum arrogantia.
de paupertatis contemptu
xc.&.xci
Non perscucrare in bono.
xcii.&.xciii.
De neglectu mortis
Contemptus in deum folio
De blasphcmiis in christum
xcvi.&.xcvii.
De plaga & indignati one.
de fatua permutatione
Honorare parentes folio
xcix.&.c.
de cauillatione sacerdotú in choro
c.&.ci.
Superbiæ ostentatio folio
ci.&.cii.
de usurariis & foeneratoribns
ciii.
de uana spe futuræ successionibus
Nõ obseruare dies festos
cv.
Largiri & penitere folio
cvi.
De accidiæ uitio folio
cvii.
de externis'& infidelibus fatuis
de fidei catholicæ & íperii inclinatione
cix
de assentatoribus & parasytis
de delatoribus & obloquutoribus
de falsariis & fraudulentia
cxiiii.&.cxv.
de antichristo folio
cxv.&.cxvi.
Veritaté obticere folio
Retractio a bono folio
Omissio bonorú operum
cxix.&.c.xx.
De premio sapientiæ folio
cxx.&.cxxi.
Neglectus infortunii folio
cxxi.&.cxxii.
Dectratio bonorú folio
De imoderata méfæ turpitudine
De laruatis fatius folio.
ccxv
Viri prudentis descriptio
In cõmédationé philosophiæ
Concertatio uirtutis cú uoluptate
Epigráma ad lectoré folio
Obictio uoluptatis criminátisuirtuté
cxxx.
Responsio uirtutis carmine elegiaco
Latina nauis seu barca socialis
Excusatio Iacobi locher philomusi
Socialis nanis mechanicorum
De Nicolao Renner Argefi
Epistola Iacobi Locher philomusi ad humanissimi fauto/réfuú. D. Iohanné. B. de Olpe.
Ad numeros fuos ut Ioháné Bergman festine.
 
Adeant. folio
De Singularitate quorúdam nuorú fatuorrum
 
Additio Sebastiani Brant.
NOVA INVENTIO. S.BRANT.
 
De corrupto ordine uiuendi pereuntibus
q i ordinatio cáfuerit dstructõis oim rerú folio.
Ordo angelicæ Ierarchiæ
Ordo humani generis folio
Ordo regni uniuersalis
Vsurpatio regnorú
Assyriorum monarchia
Medorum monarchia
Iudeorum regnum
Regnum persarum
Alexandri monarchia
Romanum imperium
cxlv.
Regnum christi
 
Constantinus magnus
Romana monarchia
Figura coeli. M.CCCCCIII. folio.
Costnatinopolitanum imperium
Translatio imperii
Thurci irruptio
Cõclusio VVormatiesi.
Epigráma Thome Beccadelli Cymbri, adolescentuli
 
 
Primarii studesi. Bononien.ad.S.Brant.
Eiusdé Thome ad Ioh. Bergmanú de Olpe.
Finis stultiferæ Nauis. folio
clii.
FINIS.