INDEX AF-
FECTVVM REME-
DIORVMQVE ME-
MORABILIVM.
Abscessus phlegmaticus.
78
Abscessus gracilis radicis.
86
Achores seutinca.
347
Adenum tumor.
152
Acetum podagricis vitandum.
402
Angina.
145. & 149
Anginæ an stercora canis aut pueri prosint.
149
Anthrax & carbunculus.
28
Aqua stillatitia arthritidi vtilis.
405
Aurium vulnera.
283
Aqua sordidis & corrodentibus vlceribus conferens.
325
Articulis insidens materia nunquam intro retrahi potest.
398
Arthritis à materia calida.
397
Arthritis à piruita & bile.
401
Arthritidis præcautio.
406
Atheroma.
86
Aurium vlcera.
257
Axillarum vlcera.
259
Axillarum tumor.
172
Balsama arte consecta.
224
Balsamum Mesuæ & Guidoni vsurpatum.
306
Bafilicon autoris.
229. & 247
Brachiorum vulnera.
286
Bronchocele.
152
Bubo non peftilens.
171
Bubo venereus
201. & 443
Callos fracturarum minuentia.
384
Callùm indecentem frangendúmque emollientia.
385
Cancer tumor.
96
Cancer vlceratus.
340
Capitis vulnera.
260
Capitis vicera.
346
Carbunculus.
28
Caries profundior vt educenda.
319
Caries medullam ossis pertingens.
320
Caseus vetustiss. arthritidi confert.
406
Cauterium carioso ossi non nimis imprimendum.
319
Causticum potentia.
32. & 328. & 332
Cicattix medicamenti ope, non nature, inducitur
230
Cicatricé inducentiú duplex genus.
230
Cicatrices deformes polientia.
233
Cicatrices dealbantia.
234
Chiragra pituirea.
173
Clyster acris reuell.
140. & 150
Clyster molliens.
16.17
Coagula sanguinem concretum dissoluunt.
144
Colli vulnera. 284 Combustio.
344
Combustioni conferens vnguentú Aëtij.
345
Confectio liberantis.
161
Conuulsio.
299
Cranium modiolo non temerè pertundendum.
268
Crurum vulnera.
245
Cubiti vulnera.
287
Delirium impédientia.
248
Durities antiquæ.
388
Electua. de ouo.
161
Elect. de nucibus.
162
Elephantia quid.
214
Emplastr. macedonicum Aëtij.
27
Emplast. ad omné tumorem durum.
84
Emplast. sistés capitis defluxú.
143. & 357
Emplast. de cerusa.
238
Emplast. craniú depressum releuans.
266
Emplast. de Centaurea.
268
Emplast. rubrum Græcú ex Gale.
197
Enterocele, epiplocele.
207
Epiploi restitutio.
294
Erysipelas.
48
Euacuationes contrariç nó ferendç.
482
Euphorbium quádo non mordicet.
254
Femorum, tibiarum & pedum vlcera.
377
Ferulæ post fracturam reductam, initio circumponende.
382
Fistula.
336
Fistula helleboro non temerè implenda.
337
Fistula lacrymalis.
350
Fistula ani.
378
Fissuræ ani aliarúmque partium.
176
Foenugræ. muccago remedium est arthritidi efficax.
404
Fracturæ.
378
Fracturarum reducendarum modus
379
Fractura cum vulnere.
383
Fugilla Arabum.
172
Furunculus.
27
Gangræna.
36
Ganglium.
84
Genuum tumor.
212
Gingiuarum tumor.
139
Glandulæ & nodi capitis.
104
Glutinatoria aqua.
223. & 321
Gaiaci vsus in malignis vleeribus præscribitur.
321
Hepatis vulnus.
296
Hepar roborantia ex Raze.
375
Hernia aquca & flaruosa.
205
Herpes exedens.
52
Herpes miliaris.
57
Herpes manuum ex lue venerea.
58.59
Hemorrhoides.
370
Humerorum vulnus.
285
Hydrocephalos, id est, aqua in capite pueri.
101
Hydrops aseites.
184
Hyposarca.
192
Hydrops tympa.
193
Hydrargyri vsus aunquam dextrè vten tes fefellit.
428
Hydrargyri noxam autum reprimis.
433
Hypersarcosis.
315
Inguinum vlcera.
359
Interstinorum vulnera.
292
Labiorum vulnera.
283
Lac concretum.
177
Lienis vulnus.
295
Ligaturæ arctioris voguentum dolorem prohibens.
385
Luxationes.
392
Luxata non prius reducenda, quàm dolor cessauerit.
394
Luxatio cum vulnere.
395
Luxata quæ tutò reponantur ex Hippocrate.
395
Luxatio quando à phlegmone est libera.
395
Luxatio cum fractura.
395
Mammarum tumor.
176
Medicina optima quæ sit intordum.
283
Meliceris.
86
Millefoliú cum vino necat vermes.
344
Morbus venereus.
414
Morbus hic curatur aqua philosophica. 419. ligno indico. 420. china radice. 426. vnguentis. 427. emplastris. 432. pilulis ex hydrargyro. 433. potione & vnguétis simul. ibid. & suffitibus.
434
Morbo venereo affectis, quæ diæta.
424
Diæta breuior cú vnctione, hîc præstat soli diætæ.
425
Morb'venereus vbi frequétissimus.
428
Morbo huic cum pustulis vnguentum & balneum. 429 sine pustulis cum artuum & capitis dolore vnguentú
430
Morbi vençrei symptomata oris vlceratio. 437. insestinorú crosio. 438. Lipothymia: ardor vrinæ. 337. 439. tophi. 442. herpes- 447. alopecia.
430
Morsus animalium.
242
Nafi vulnera.
281
Nasi vlcera.
351
Nerui punctura.
247
Nernus puncturæ linimentú mirabile
258
Nernus cæsim vulneratus.
258
Neruus contusus.
254
Nodi duri seu tophi atticulorum.
405. & 430
Oculorum vulnera.
280
Oculorum vlcera.
350
Oedem.
60
Oesophagi vulnus.
284
Oleum de ranis.
100
Os coronale excisum.
107
Ophthalmia.
Oleum de myttha.
234
Ossis vulnus.
256
Oleum vulneri à machinis bellicis perutile.
258
Oleum terebint. ipsaque terebint. conuulsionem remorantur.
285
Opiata sopiens sensus.
41
Oris vlcera.
354
Oris vlcera à morbo venereo.
355
Palati tumor.
139
Palati vlcera.
357
Paralysis.
304
Parotides.
121
Paronychium & panaris.
174
Pectoris vlcera.
260
Pectoris & partium intercostalium flammatio.
181
Pectoris tumor frigidus.
183
Penis tumor.
211
Penis sordido vlceri succus centaur. cú melle vcilis.
329
Pestis præcautio.
357
Pestilens febris.
166
Phlegmones curatio.
15
Phynia.
156
Pilorum generatio.
215
Pilofelleæ succus cum vino & melle oris vlcera fanar.
356
Polypus.
123
Psoia & lepta.
409
Pudendi vlcera.
362
Puluis stomachum roborans.
408
Qvartanx febri vnctio spinæ ex the ria. veteri, & aqua vitæ plurimú prodest.
305
Rotunda vlcera in aliá figurá transformanda.
377
Rectissima figura quæ sit Galeno.
382
Sal affrictus arthrit. præcauet ex Oribasio.
408
Sangninis profiunij retentio.
220
Sanguinis sub cute effusio, que ecchymosis dicitur.
237
Sarcoticorum triplex ordo.
228
Sarcoticum vnguentum.
361
Scabies.
409
Scabies puerorum.
413
Scirrhus verus.
88
Scirrhus exquisitus.
94
Scirrhus heratis.
144
Scirrhus lienis.
196
Soninus conciliatur felle leporino.
298
Sphacelus.
36
Secatoma.
86
Strumæ.
80
Syncove.
306
Testium & seroti inflammatio.
203
Testudo seutalpa.
Tibiarum & pedum tumor, elephátiam vocant.
214
Tibiarum vulnera.
295
Thoracis vulnera.
287
Thoracis sectio vbi faciendá.
289
Thoracis vulnus mirabilires curatú.
291
Tracheiæ arteriæ vulnus.
284
Trochisci de arsenico.
314
Trochisci Andronij.
358
Tumorum vniuersalis curatio.
14
Tumor slatuosus.
70
Tumor aqueus.
74
Tumor aurium.
117
Tumores nasi.
123
Tumor à fecta vena.
172
Tumor ani.
199
Tussim quæ minuant.
291
Varices.
215
Ventris inferioris vulnera.
293
Ventriculi vulnus.
295
Ventris inferioris vlcera.
362
Verberatis remedium.
239
Verruca linguæ.
86
Vlcerum vniuersa curatio.
308
Vlcus cum intemperie.
310
Vlcus cum dolore.
311
Vlcus cum tumore.
313
Vlcus contusum.
314
Vlcus cum carnis exerescentia.
315
Vlcus decolor cum duris labus.
316
Vlcus cum varicibus
317
Vlcus cum offis carie.
317
Vlcera cacoëthe.
321
Vlcus viru ac depascens.
324
Vlcus sordidum ac putte.
329
Vlcus sinuosum.
333
Vlcus verminosum.
344
Vlcerum particularium sanatio.
346
Vlcera tibiarum & pedum.
377
Vmbilici procidentia.
198
Vnguentum omnibus tumoribus frigidis vtile.
68
Vteri vlcera.
366
Vulnerum curatio.
217
Valnus simplex in carne.
222
Vulnus profundum.
226
Vulnus cauum cum substantiæ interitu.
227
Vulnus repletum.
230
Vulnus contusum.
235
Vulnus à tormentis bellicis.
257
Vulnetum particula, curatio.
260
Vulnera capitis dubia, etiá post 40. dics.
267
Vulnera faciei.
279
Vulnus rugularis venæ.
284
Vulnus spinæ lethale.
285
Vulnerum symptomata.
296
Vuulæ inflammatio.
180
Vuulæ relaxatio.
144