INDEX SVMMARIVS
corum, qua hoclivello
tractacum.
A
 
Aceti proprietates
167
Acetosum
181
Aëtis electio
78
Albica, piscis marinus
126
Allium contra venena efficae
70
Amarellus, auis aquatica
123
Anguilla
133
Anguillarum coctio
133
Ani repressio incommoda
4
Anni tempora quatuor
92
Anni temporibus quae conueniant
92
Anisi vtilitates
175
A prandio non dormiendum
3
Aqua siti extinguendae vtilis
114
Aqua crapulae confert
116
Aqua sitis extinguenda
116
Aquae potus nociuus
113
Arientina caro
42
Asomno inambulatio
8
Acscula
162
Eorum vtilitates duae,
162
Acstatis cibus
94
A sumpto cibo statim surgendum
3
Asthmati quae conferant
324
Athanasia purgatphlegma
203
Auditus grauitati mederi.
228
Aues esui aptae
118
Auripigmentum
244
Aurium tinnitus vnde generetur
229
Autumni cibi
95
Axillaris vena
315
B
 
Basilica
315
Bouina caro
37
Br a g c o d
243
Brassicarum proprietates
195
Butyrum
143
Butyri vsus
144
C
 
Calculosis & podagricis obest anguilla
133
Calculus vnde generetur
4
Cancer quid sit
215
Cancro medetur cercfolium
215
Capitis dolor
11
Capitis doloris ex potu nimio, re media
318
Capo, siue gallus castratus
119
Capra siue carpio, piscis aquae dulcis
127
Caprina caro
37
Carnes bonae
44
Carnes malae
43
Carnis porcinae vsus
109
Carnis volatilium electio
124
Caro animalium quadrupedum quomodo eligi debeat
38
Caro salsa nociua
36
Casei esus
35
Caseus
145
Casei proprietates
145
Casei sumpti vtilitates duae & deinceps.
146
Casei vsus
147
Castoreum neruis prodest
201
Catharrus
13
Caulium proprietates
195
Ceparum natura
206
Ceparum vsus
71
Cephalica vena
313
Cerasa
154
Cerasa duplicia
155
Cerasorum esus comoda
155
Cerebra quomodo sumenda
155
Cerebri proprietates
155
Cerebrum stomacho inimicu
56
Cerefolij herbae effectus
56
Cereuifiae confectio
167
Cereuifae potus
90
Cereuifiae proprietates
165
Cereuifiae dococtio
165
Cereuisiae vsus
91
Ceruina caro
37
Chelidonia visum acuit
220
Cholera
249. 322
Cholerae duae species
255
Cibi boni nutrientes
44. 83
Cibi diuersi
28
Cibi melancholici vitandi
30
Circa phlebotomiam quae obseruanda
290
Circa venae sectionem quae consideranda
297
Coena à potu inchoanda
149
Coenaparca
3. 19
Coenaenimiae incommoda
3
Colica
18
Collivenae
277
Coloris facici corruptio
13
Colorum hominis indicia
273
Colomba, cibus cholericus
120
Columbarum electio
120
Commoda ex sectione saluatellae
311
Condimenta generalia
100
Consuetudo
23
Consuetudo altera natura
186
Consuetudo varianda
189
Coryza
13
Kd r u z a
243
Coturnix, fiue quiscula, bonus cibus
121
Crociproprietates
223
Crocushepati conducit
223
Cruditas humorum duabus de caufus accidere potest
28
D
 
Delatiuus potus
130
Dentium dolori conducentia
238
Dentium numerus in homine
245
Dentes mundare
9
Dentium conseruatio
9
Diaeta
185
Diaeta triplex
190
Dulcedine natura gaudet
65
E
 
Ebrietas è cereuisia deterior, quàm è vino
91
Ebrietatem sedantia
209
Ebrietatis incommoda
83
Edendi & bibendi modus
148
Edendum quandiu
29
Enulae campanae effectus
216
Enulatum vinum.
216
Epilepsiae medetur viola.
210
Epilepsiae quae conferant
323
Excrementorum retentio.
3
Eius incommoda,
3,& 4
F
 
Fames duplex.
27
Febris causa.
10
Ficuum commoda.
160
Ficuum operationes.
162
Ficus, 58. Euis proprietates.
162
Fistulae curatio.
244
Fluxus ventris remedia.
318
Foeniculum.
173
Frigellus, auis cibo accommoda
122
Frontis venae.
316
G
 
Galbio piscis marinus.
127
Gallinae comendatio in cibo.
119
H
 
Hircina caro
38
Hoedina caro
41
Humores corporis quator.
247
Hydrops
17
Hyemis cibi
96
Hyoscyami herbae virtus
238
Hyssopi effectus
213
I
 
Ictero quae conferant
323
Icuinia
312
Ira valetudini nocer
2
Irasci quibus vtile
3
Iura é carnibus
52
L
 
Labiorum venae
317
Lac
33. 55
Lactis esus,
33. 55
Lactis proprietates.
33, 55 & 34
Lactus electio
35. 141
Laetitia confert valetudini
4. 5
Lampreta
133
Lampretae generatio
133
Lampretarum coctio
133
Lauendula neruos cofortat
202
Laxitatis curatio
323
Leporina caro
37
Leprae quae conducant
313
Leucopiperis comoditates
226
Lucus piscium tyrannus
126
M
 
Maluae proprietates
197
Mannum lotio
7. 105
Maratrum
173
Mediana
315
Medicinae administratio
191
Medico sex considerada
191
Medulla ossium
57
Melancholia
249
Melancholia duplex
308
Melancholica complexio
270
Membra animalium in cibo
171
Menta quid efficiat
198
Merula auis quae
121
Mictio nocte plurima
163
Mora inter edendum longa nociua
30
Musti potionis nocumenta
190
Musti virtutes
164
Mutatio subita nocet
88
Myridatium
77
N
 
Nasi vena
317
Nasturtium
202
Nasturtii herbae virtutes
219
Nausea
322
Nauseam marinam quae prohibeant
99
Nuces post pisces edi denbent
150
Nocumenta ex vsu vini dulcis tria
66
Nuces contra venena
77
O
 
Oculroum venae
317
Oculos acuentia
7
Orex gallina syluistris
123
Orthygometra
122
Ossiu numerus in homine
245
Oua
45. 137
Ouorum electio
45. 137
Oui partes
47
Oua sorbilia
58
P
 
Palati venae
317
Pandiculari membra
8
Panis calidus nociuus
106
Panis odor
106
panis crusta
108
Panis decrustatio
108
Panis electio & ratio
106
Passulae
158
Paralysi quae vtilia
324
Pectere crines
8
Pediis venae tres
316
Perca piscis squamosus
126
Perdicis in cibo vsus
122
Persica
158
Persica prima mensa edenda
31
Persicarum vtilitas
31
Phasianus gallus syluestris, optimi almenti
121
Phlebotomia & venae sectio
277
Phlebotomia nociua
278
Phlebotomiae effectus
293
Phlebotomandi aetas
277
Phlegma
249
Phlegmatica complexio
268
Phlegmatis naturalis duaespecies
250
Phlegmatis necessitates duae, & vna vtilitas
251
Pigritia
13
Piper album
227
Piper longum
227
Piper nigrnm
227
Piperis genus triplex
227
Pisa
138
Pisces fluuiatiles
131
Pisces qui boni maliue
125
Pisces qui, & quibus coducat
132
Pisces squamosi caeteris meliores
129
Piscium electio
128
Pisorum coctio
140
Plagitia piscis mariuus
127
Podagrae medetur vrtica
 
Poma
32
Pomorum esus
32
Ponticum
181
Porcina caro
38
Porri effectus
224
Post phlebotomiam quae vitada
230
Potus triplex
136
Potatio vini nimia
81
Potus mali correctio
98
Primula veris neruis prodest
202
Pruna.
156
Prunorum vtilitates
15
Prunorum electio
157
Pulegii effectus
217
Pulices fugare
204
Pyra
32. 152
Pyrorum medicamenta
75
Q
 
Quibus morbis & aetatbus couemat venae sectio
232
Quiscula
121
R
 
Racemi
158
Raphanus
75
Eiusdem & prietates
75
Raporum incommoda
169
Remedia contra venenum
70
Remedia valetudinis coseruadae
11
Repletio omnis nociua
24
Rheuma
12. 243
Rheumatis curatio
240
Ruta visum acuit
204
Rutae contravenena efficacia
74
S
 
Salis commoda
178
Salis nocumenta
178
Salmones pisces crassi
130
Salsamenta varia
101
Salsa piscium
104
Saluatella
315
Saluia potus malitiam emendat
98
Saluiae vtilitas
200
Saluiatum vinum
200
Salix verrucas tollit
232
Salicis proprietates
232
Sanguinea complexio
260
Sanguinis species duae
249
Sanguinis & spiritus vehicula naturae
231
Sanguis inter humores praestantisimus
248
Sangus suillus humano similis
39
Sapor quid
181
Sapores octo
180
Saxaulus piscis marinus
126
Sciffurae quantitas in venae sectione
296
Serum lactis
144
Seri lacti proprietates
144
Synapi proprietates
208
Sitis nocturna
116
Somni diurni incommoda
12
Somnum vrtica conciliar
211
Sorus pisciculus marinus
127
Spasmus
16
Splenis passio
13
Eius causa
13
Spodium
176
Eius virtus
176
Sturmus cibo commendatur
119
T
 
Tenasmus vnde generetur
4
Tempora anni quator
Temporum venae
317
Testiculi gallorum
55
Testiculi porcorum
55
Tencha piscis glaber
127
Theriaca contra venena
77
Tormina duscutit cerefoliu
215
Tranquillitas fanitati confert
6
Tremor manuum
20
Tremulus auis, vulgo motacilla
123
Tristitia nocet valetudini
2
Tristari quibus vtile
2
Triticeus panis
53
Eius proprietates
54
Tussi confert piper
226
Tuffim curat vrtica
212
V
 
Vaccina caro
37
Vapores stomachi prohibentia
100
Venae linguae
317
Venae sectione, quae et quo tempore sint euacuanda
310
Vermes è louone manuum proati
8
Vertigo
18
Vina alba tenuia stidiosis conueniunt
49
Vina nigra caeteris nutribiliora
50
Vina rubra clara
50
Vina theologica
51
Vini boni proprietates
61
Vini modice sumpti comoda
84
Vini nimiae repletionis incommoda
3
Vini nidor
63
Vini color
63
Vini odor
62
Vinum bonum magis conducit
51
Vinum album
48
Eius proprietates
48
Vini sapor
48
Vini secundum colorem differe tia
47
Vinum candidum & dulce
65
Vinum clarum
87
Vinum vetus
87
Vinum fubtile
87
Vinum maturum
87
Vidum dilutum
88
Vinum forte
63
Vinum fragrans
63
Vinum frigidum
63
Vinum friscum
63
Vinum lac senum
89
Vinum pueris nociuum
89
Vino parce vtendum
3
Violae effectus
209
Vipa
185
Vipae vtilitates
185
Visui nocentia
232
Visum acuentia
220. 237
Vitulina caro
42
Vitulinae carnes
117
Vlcera renu & vesicae quomodo curentur
329
Vocis raucedinis causae
239
Vomitus
321
Vomitum sedat cerefolium
215
Vomitus ante cibum ciendus
92
Vomitus commoda
322
Vomitus incommoda
324
Vrticae effectus
211
Vuae 59 que conducant
60
FINIS.