INDEX EORVM QVAE HOC IN
libro notatu digna continentur, quanta fieri potuit
diligentia per paginas collectus.
A
 
Abscesus notoe
165
Abscessus curatio
260
Abscessuu materia in varias cor rumpitur formas
259
Accidentia necessario in flammationem sequentia
181
Accessionu diuersitatis causa
58
Accidentium diuisio
181
Acopum quid
252
Actiones
19
Aër attractus quo vitietur
118
Aequali excessu contrarius excessus pellitur
8
Aequinoctiu 78 Aetius
296
Affectus rheumatici
235
Aliter docedum, aliter opera tractanda
3
Alui excrementorum notoe
165
Anasarca
299
Animi mores temperametum patefaciunt
21
Animi curoe febrem gignunt
24
Animi deliquiu ab vtero
128
Animi defectus a syncope quo differat
117
Animi emotiones quoe quas affectiones relinquant
40
Animosoe facultatis motus quo fiant
40
Animi deliquij curationis modi varij
123
Andronis pastillus
202
Anodyna vere
252
Anotioribus ad ignotiora ars pro cedit
21
Apostema seu abscessus quid
258
Aqua febri qua febris est perpetuo conuenit
108
Aquibus curatio auspicanda
5
Aristoteles
154
Arteriaru pulsus naturoe idex
21
Artuum musculorumque inflatorum curatio
253
Ascites
299
Astringetia siccitati inimica
137
Astrologia quatenus Medico necessaria 161 Atheroma
297
Atra bilis semper deorsum educen da, nisi alio feratur
102
Atroe bilis repurgadoe ratio
287
Auersionis species
123
Auicennoe error
221
Auicenna 103 Aurora
80
B.
 
Barbara emplastra
262
Balneum diarioe vtile
33
Balnei dulcis acquoe vis
90
Balneum diarijs febribus comodissimum
25
Balnea qbus coducat, qbus no
126
Bilis commoda vacuatio quoe
92
Bilis atra triplex
287
Bulimus vnde, et eius curatio
134
Bubo quid & vnde
47
Bubonum causoe
24
Bubonis curatio 197 Bulimos
117
C
 
Cacoethe vlcus quid
203
Calor natiuus duplex
170
Calor febrilis
23
Calor febrilis i diuersis ptibus diuersas gignit febriu differetias
23
Calor tertianoe
61
Calor naturam indicat
21
Cacrigenus qd curetur, qd no
289
Cancer sine vlcere & cum vlcere vnde
177
Cancrorum.ortus
287
Capitis dolentis curatio
148
Caput quomodo afficiatur
147
Carbuculus vnde, & eius natura curatioque
205
Carbo pestilens vnde
177
Carbunculus vnde
177. & 287
Carm genradoe idonea med.
285
Carne replentia
265
Cataplasma ad inflamatioes
190
Cauitas
18
Causis infestantibus cotraria opponenda remedia
52
Causoe sanitatem seruantes
18
Cauitas oculorum
42
Causoe in affectus resoluutur
16
Celsus 202. & 216 Celeris & frequentis pulsus causoe
37
Cerebrum rationis principium
39
Cirrha 269 Chirurgia in cancris temere no adhibenda
289
Cyrenaicum medicametum
102
Clyster
91
Coctio et cruditas qd pmittat
151
Cognoscere comunem & minus comune omniu hominu natura
3
Cognitio morbi, eius curationem proecedit
169
Color temperatura ostendit
20
Communia
14
Communis omniu hominum natura
2
Consuetudo quid
113
Consuetudo naturoe proprietate docet 21 Cotinuitate quoe soluat 149 Cotraria quoe
123
Cotrarioe positione ptes quoe
215
Conuulsio quomodo siat
110
Cor tan rex in corpore
156
Cor aiosoe facultatis pricipiu
Corporis partiu diuisio, earum affectus
167
Corporis habitudo eandem vim habet
21
Crassus humor multiplex
177
Crassa ac viscosa medicamenta motu pigra sunt
7
Crisis quando salubris
161
Crisis quando bona, & quando contra expectanda
162
Crisis signa prognostica
150
Crisis quid
150
Crustam a partibus soluetia
284
Cruentorum excremetorum quatuor species
144
Cucurbituloe vis
212
Cur comunia tantum scribat
13
Curarum accidentia
42
Curandi ordo
4
Cutis rhacodes vnde
279
Cutis densitas qd & vnde
44
D
 
Defectionis ex superuacuo calore curatio
134
Defectionis ob ingentem inflammationem curatio
135
Defectionis ex vehementi refrigeratione curatio
134
Deliquij animi ab obstructioe insignis partis curatio
139
Deliquij animi à crudis humoribus curatio
127
Deliquium animi ab immoderata intemperie
119
Deliquij animi varioe deinceps recitatur causoe, & curatio
140
De naturoe motu
161
Deligaturoe in sinu ratio
274
Deriuatione quado vtendu
212
Diarioe febres facillime curantur
25. & 27
Dies decretorij
158
Diarioe malis accidétibus carét
34
Diarioe cur simplicissimoe
23
Dierum decretoriuru singulorum vis. 162. & eorudem ratio
153
Diospoliticon
101
Diuisionis error
17
Diuisio p o l u s u m a i sua signifi.
16
Diusio accidétis in subiecta
17
Digerentia molliendo
242
Diuidendi ratio ad curationem pernecessaria
20
Diuisio subiecti in accidétia
16
Diuturnoe febris signa
73
Doloris differentioe, ac qualitates vnde sumantur
146
Doloris causoe
149
Dolor quomodo sedetur
259
Dolor trifariam sedatur
252
E
 
Effectus in suas causan resoluitur
16
Eleméta quomo misceantur
154
Elephantiasis
293. 294
É p i k e x a s i k a
149
Erysipelatis curatio
195
Erysipelas duplex
175
Erysipelas exquisitu duplex
176
Euacuadi ratio p tpis costitutioe & cosuetudine instituenda
112
Exedentis herpetis curatio
201
Emmotum quid
268
E p i k e x a s i k o m quid
253
Exeplu de quoda adolescéte
79
Emplastrum quid
169
Ex vtero quo reuocandum
217
Epigoni emplastrum
269
Ex oculis ai mores dephédutur
38
Excrementa
19
Exemplum ex Galeno
181
Externum caloré quid vocet
53
Exéplum de progressione, quis cuiusque particuloe sit vsus
181
F
 
Febris substantia
28
Febres ex bubone quoe mites
25
Febris assiduoe notoe
83
Febrium principes notoe ex quibus desumantur
28
Febris ex cutis densitate
46
Febris cotinua quomodo fiat
55
Febris itermittés quomo fiat
55
Febris cur cognoscenda
56
Febris diarioe ex bubone accidentia
47
Febris quotidianoe causoe
103
Febris ex lassitudine
43
Febres ex bubone quoe maloe
24
Febris putris notoe
34
Febriu q ex humoribus accéduntur diuersoe species
23
Figura 18 Finis i sua media
16
Fluxio quomodo impediatur
187
Flauus color
46
Fluxionis in aliqua parté affecta curatio 204 Flatus causa
251
Fluxionis cuasoe
186
Fluxio quomodo fiat
125
Fluxionis differentioe vnde sumantur
213
Fistula qd, eius curadiro
277
Forma instrumenti
18
Frigus cutem claudit
25
Frigus 58 Frictionis vis
212
Frigidoe facultas
123
Fermenti natura
262
Furor febrem generat
24
Furoris accidentia
42
G
 
Genus i species diuiditur
15
Gangroenoe curatio
281
Glanduloe cur facillime fluxiones recipiant
172
Glandularum natura
235
H.
 
Hoemoroidarum notoe
165
Hecticoe febris differentioe
23
Herpetis vtrius curatio
200
Hippocrates
223
Hispanica scabies
204
Hypothesis de folle
65
Hypothesis de febricitate cu symptomate
109
Horror
58
I.
 
Imbecillitas quid
131
Iecur cocupiscétioe est pricipiu
39
Iecoris scirrhosi curatio
247
Iecur vehementia vti lien medicamenta non fert
247
Iecoris scirrhus inueteratus insanabilis
247
Imbecillitas frigus refugit
132
Inchoadu semp à leuioribus
239
In curis & cogitationibus corporis habitus minus exiccatur
39
Incognita ppria aegroti natura ad commune confugiendum
14
Indicatio à rebus secundum naturam
19
Indicationes à quatuor generibus
205
Indicatio à téperie partis
205
In diaris nulla pulsus inoequalitas
32
In diuersis indicationibus vrgentiori primum consulendu
114
Indicatio à sensus acumine & hebetudine
233
Indicatio à partis facultate
230
Indicatio à partis formatioe
209
Indicatio à rebus pter natura
19
Indicatio à partis robore
231
Indicatio à ptis situ
211 et 227
Indicatio oim morboru cois
234
Insensilis transpiratio
33
Inflammationis causoe quoedam & curatio
193
Intemperantioe octo
131
Innumeroe hominum particulares naturoe
2
Inoequale incrementum quando appareat
73
Instrumentoru fabrica quibus absoluatur
18
Inoequalitatis sensus causa
35
Intermittétiu febriu curatio
74
In omni inflamatione pulsus est serrans
27
Intemperantioe diuisio
19
Inflamationis diuisio prima
169
Incisurarum diuisio
263
Inflammationis species
168
Inflammationum causoe & curatio
252
Indicationes vnde petendoe
116
Inoequalis pulsus causoe
37
Intercutis origo
298
Intéperieru quatuor curatio
204
Inflammationis causa
171
Inflamatio erysipelatodes & erysipelas phlegmonode quid, & eorum curatio
196
Iracundia febrem gignit
24
Iracundioe pulsus
36
K
 
K a i x o d 10 K a i x o d o e u d
10
L
 
Labrorum vlceris vitiatorum curatio
204
Lassitudinis sésus febré facit
24
Lesbium vinum
125
Leucophlegmatias
299
Lienis flatuosi curatio
246
Lienis scirrhosi curatio
245
Logitudo quo dephédatur
85
Locus cui adhibetur remediu forma medicaméti docet
10
Lunoe in morbis imperium
159
Lunoe varij effectus pro figurarum varietate
159
Lunoe lucis ratio
156
M
 
Mador
34
Masuetissimoe febris signa
34
Mala febris accidentia
34
Magnitudine quoe indicent
85
Magna iter diarias cognatio
27
Magni pulsus causoe
37
Methodus vniuersalis
4
Medicamenta elephantiasi accomoda.
295
Medicamentu dolorem citra noxam leuans
188
Medicaméti ex combusta charta compositio
268
Medicaméti exChalcite copo
191
Mensis reuolutionis
159
Meliceris
297
Mensis medius qui & criticus, vnde
160
Mensium notoe
165
Mensis illuminationis quid
158
Moestitioe & curoe signa differunt
39
Moeror febrem parit
24
Miliaris herpetis curatio
201
Modus cibadi vnde sumatur
51
Morbi diuisio
19
Morbi species, mores & magnitudo vnde noscatur
181
Morboru differentioe vnde
178
Morborum mutatio
150
Morbi saluta.aut cotra, notoe
151
Morbi diuturni paribus diebus iu dicari solent
158
Morbus
2
Morboru succincta recesio, atque curationis ratio
234
Musoe pastillus
202
Machoerionis emplastrum
269
Mulsa varie coquitur
127
N
 
Narcoticum quid
253
Natiui in corpe varij colores
231
Natura sanguinis et carnis genitrix 285 Necrosis
280
Natiuus calor quo seruetur
54
Natiuum calorem perdentia
281
Natura quomodo ad sua reducatur temperiem
94
Natura iuuanda
91
Naturalis vrina qualis
46
Natura ascitita 1 Natura
1
Natura se ad iucuda explicat
124
Naturoe motus qualis esse debeat
165
Natiuus calor duplex
24
Natura intra certos elementoru fines continetur
2
Natura mutationes non sustinet
10
Non in omnibus diarijs eodé modo nec eisdem balnei partibus, nec eadem victus ratione vtendum
50
Notoe à pulsibus
64
Notoe febris minus certoe
29
Nominum ratio varia
178
Nouem modis elementa miscentur
18
Nouem symmetrioe
18
Nouem hominis naturoe
2
Notoe caliditatis
66
NNutrimentum quomodo deficiat
118
O
 
Obscura signa 28 Occasio
10
Oedematis natura eiusque quate nus symptoma est curatio
236
Oedamatis duplex curatio
238
Olea repellentia
149
Oporoe
89
P
 
Ppartes principes corporis
139
Phoea
269
Polychreston medicamentu
265
Paulus Aegineta
201
Pyritis lapidis vel molaris ministratio
244
Pus mouentia
261
Partiu corporis naturoe, actionis & vsus cognitio morbo cogno scendo necessaria
180
Pasionis pastillus
202
Partium diuisio duplex, eiusque intellectus
229
Particulares naturoe sub arté non coguntur
3
Partes quoe proecipue febre obsidentur
28
Pallidus color
46
Partis formatio medicaméti quatitatem proescribit
9
Partitio
16
Parui pulsus causoe
37
Partis conditio
9
Petrus Brissous
216
Peculiare quodda remediu tu locus tu affectus desyderat
7
Pertinacia affectus medicaméti quantitatem variat
8
Peculiaré natura cogno. &c.
3
Phyma quid
178
Phygethli curatio
198
Piper triplex
101
F u s i x
1
Phymatis curatio
198
Poma
89
Priuatoe naturoe medicaméti modum variant.
8
Primoe qualitates
6
Prima diarioe accessio quomodo intelligi debeat
33
Primu caloris naturalis genus
24
Propria cuius natura
2
Post lauationé ad solita victus rationé oeger est relegadus
26
Polyidoe pastillus
202
Putrediné auferétia
282
Putredo quid, & eius causa, ex Aristotelis sententia
54
Pulsus quotidianaru febriu
70
Purgantia blande
96
Pulsus inoequalitas in diuersis ar terioe partibus
32
Pulsus dicrotus
32
Pulsus inflamatione idem perpe tuo non manet
27
Pulsus tertianaru omniu intermittentiu celerrimi
65
Pulsus iracundioe & furoris
37
Pulsus i animi affectibus qles
36
Pulsus tertianoe, aliaqs eius accidentia
61
Pulsus causoe
36
Pulsuu inoequalitas duplex
139
Putrefactionis idé modus apud medicos & philosophos
54
Putrescentiu in animantis corpore partium ordo
55
Putredo quomodo fiat
53
Purgationis effectus
21
Q
 
Quando ad ppinqua, quado ad loginqua reuocandu
224
QQuartanoe signa
63
Quartanoe febres vagis ferè succedunt
59
Quartanae victus ratio
100
Quartana febris
75
Quadragulis maxia vis iest
157
Quartanoe signa proecipua
67
Quado i hydrope purgadu
299
Quantitas
7
Quartanoe curatio
99
Quando in diaria cibandum
35
Quado in hydrope purgadu
301
Quantitas morbi quid
85
Quatuor instrumenti sanitatis differentioe
18
Qualitates sensiles
19
Quartanoe signa minpcipua
67
Quoe primas sequat qualitates
6
Quoe ex ambabus nascatur qualitatibus
6
Quoe proprioe cuiusque naturoe cognitionem suggerant
20
Quoe substantioe concrementum sequantur
6
Quoe remedia efflagitent
11
Quibus notis post copositos animi motus febris dephédatur
38
Quid in curatioe magis vrget
4
Quibus signis febris mores deprehandatur
32
Quibus vniuersalis methodus constet
6
Quot modis elementa miscentus totidem naturas esse
2
Quotidianoe accidentia
104
Quotidiana febris
75
Quotidianarum signa
70
R
 
Rarus pulsus
64
Ratio adhibendorum purgantiu medicaminum
7
Ratio adhihendaru qualitatu
6
Recessus à iusto temperaméto ad amussim non deprehenditur
3
Refrigerantia medicamenta
165
Remedia variantur pro partium affectarum diuersitate
205
Remediorum opportuna tempora ex quibus sumantur
11
Remediorum tempora particulatim ex quibus petantur
12
Repellendi ratio
187
Res proeter naturam
19
Respiration quomo phibeatur
118
Retractione quado vtédum
212
Retractiois ad ppiqua ratio
239
Reuocantia ad longinqua, propin qua, & ad vtraque
217
Rigor quid
58
Robur vnde noscatur
85
Rufus color
46
S
 
Salsamentum quid
101
Saliuoe ratio in pleuritide
183
Saguinis missionis in pleuritide ratio
220
Sanguinis missio in costaru inferioru pleuritide an vtilis
224
Sanguis quando mittendus
107
Sanguinis missio, veheméns purgatio in tertianis exquisitis parum probantur Galeno
91
Saguisè naribus fluxurinotoe
165
Sanguis quando in hydrope mittendus
301
Sanguinis missionis in inflamatione ratio
215
Sanguinis missionis ratio in vteri affectu
219
Sanitatis effectus
19
Scarificatiois et hirudinu vis
212
Scirrhi qui incurabiles
249
Scirrhus quid, et eius curatio
242
Scdm caloris naturalis genus
24
Secundi generis naturalis caloris differentioe
23
Secundoe partes
23
Sectionis venoe effectus
212
Sensus frigoris, horroris & rigoris in balneo causoe
35
Sensoris quoe grata, q igrata
128
Sexus téperaturoe index est
21
Siccitatis varij modi
136
Syderatio
280
Signa minus proecipua vnde sumantur
67
Sinuum differentioe
272
Signa proecipua vnde sumantur
28 & 67
Signorum cognitio ad morbi curationem pernecessaria
13
Signa ab virnis
71
Signa intermittentiu febriu
73
Signa alia proecipua, alia minus proecipua
67
Sinus quid, eiuso curatio
268
Sine naturoe tam cois priuatoe cognitione recta curatio no fit
3
Sinus altarum partium coitionis notoe
275
Symptomata rationé causoe obtinentia 109 Syncope quid
117
Simplici vacuatione quado vten dum
212
Symptomatis diuisio
108
Syndrome plethorica
140
Symptomata affectu pdétia
109
Symptomata duplicia
107
Syncopoe à siccitate curatio
137
Sitis vnde
62
Situs & societas partium variadi remedij rationé obtinent
9
Solis ardor quibus modis spiritu accendat
25
Sol omnis luminis fons
155
Solutionis modus speciem febris declarat
33
Sphragis pastillus alius Polyidoe 202 Sphacelos
280
Spiritus qbus decausis pereat
118
Spiritus resolutionis causoe
118
Spuriarum febrium victus ratio & curatio
94
Steatoma
297
Stomachi imbecilli curatio
132
Stomachus vnde magis laboret
131
Stomachi ac ventris humore vitioso vexati curatio
148
Strumoe curatio
296
Sub diuisione quoe cotineatur
15
Succi alij alias generat febres
58
Sudor blandus vnde
48
Summe spurioe signa
82
Sudor
34
Summouendoru quoe proeter natura sunt triplex est scopus
218
Sudoris notoe
165
T
 
Tardus pulsus
64
Temperata natura duplex
2
Tendonis scirrhosi curatio
244
Tenuia medicamenta celeriter in corpus feruntur
7
Temulentia febrem efficit
24
Tertianoe exquisitoe finitio, & quomodo fiat
76
Tertianoe febris duo extrema
81
Tertianoe & aliaru victus
74
Tertiana febris
75
Tertianoe exquisitoe victus ratio curatioque
88
Tetrapharmaci compositio
192
Timoris pulsus
36.& 37
Tympanites
299
Topica remedia
125
Tristitioe pulsus
36. & 37
Tussim excreatio non semper sequitur
183
V
 
Vacuandi ratio à corporis habitu
113
Vacuationé quoe dissuadeant
107
Vacuationem quoe renuant, & quoe admittant
187
Vacuatio quomodo fiat
118
Vacuandi ratio in conuulsis
110
Vacuandi ratio in vehementibus vigilijs & doloribus
110
Vacuandi ratio ab oetate
114
Vacuatio viribus respondere debet
107
Vacuatio omni hydropi cois
299
Vacuadi modus in hydrope
120
Vaga & erratica febris
60
Vapor
34
Varia corporis partium temperamenta
24
Varia victus ratio pro varijs affectuum generibus
150
Vbi nihil vrget à causis curationis ordo est petendus
5
Venaru i cruribus cotinuitas
216
Vena humorem melancholicum vacuans
99
Ventre profluente alia supersedendum vacuatione
110
Venoe secadoe locus, et vacuatiois defferétia vnde sumantur
213
Vena interna vtero respodet
218
Venarum textura
215
Ventris inflati curatio
252
Vergilioe
78
Vere solida substantia
23
Virtutu triu ibecillitatis note
143
Vires quibus seruentur aut corrumpantur
117
Vigiles sensus otiosi no sunt
25
Vires i morboquado valétiores
11
Virium augendarum ratio
94
Virium substantia
117
Virgilius
150
Victus humidus omnibus febribus perpetuo confert
94
Vires corp' nostru gubernates
117
Virtutes naturales quatuor
235
Vino quado vtédu, quado no
124
Vinum frigidum quando propinandum
126
Vinum quibus dandum
52
Vigilioe cruditatem pariunt
41
Vires suis actioibus cognoscut
20
Vinu calidu quado ppinadu
125
Vigiliarum accidentia
41
Vitoe genus natura ostendit
21
Vires quid
85
Via per qua humor edicitur
9
Vibrati puslus causoe
37
Vinum celerrime reficit
133
Virt'sép seruada & quo mo
205
Virtutes coes, earumo origo
229
Vinculorum effectus
123
Vlcera variantur pro humoris qualitate
174
Vnde appellationem sortiantur qualitates
6
Vnde vis purgatoria
6
Vnica diariarum forma
23
Vomitus notoe
172
Vomitus comoda prouocatio
133
Vomitus perqua vtilis inueteratis febribus 96 Vomitio
90
Vrinoe mouendoe ratio
91
Vrinoe in febris diarioe declinatione quales
34
Vrinarum notoe
65
Vrinoe secundu natura quales
32
Vtédi medicaméti modus ac ra.
9
Vteri suffocationis causoe
19
Vulnerata pars quo colloca
124
FINIS.