INDEX
Apoterapia
81. c
Apri marini effigies
772. d
Aquarum in bumano corpore generatio
571 d
Aquae ad faciem abluendam
842. d
Aqua odorata 350 d 633 d chymistarú 611.d thertacalis 567 b saccharata
425. b
Aqueus humor
148. c
Aragnoides tunica
148. b
Arancarum industria
45. d
Araneae textruces & earum morsus
602.a
Arboris piperserentis effigies 858.a. cinamomum & rhits
859 a. 862 a
Arsenicum cordi imponendum ad pesiem
628. c
Archagatus Chirurgus
2. d
Ardeae & Falconis pugna
58. c
Argenti viui praeparatio
546. b
mixtio, & delectus, vires & rationes expurgandi
612.b.c 613.c.614. a
Arietum concursus quid denuntiet
44. c
Aristarum in gula & faucibus obbaerentiurm extractio
482. b
Armonia quid
192. b
Arrhenicum
611. d
Arteria quid 80 b.94.c crIior est quàm vena
80 b.94. c
arteriarum diuisio & figura
124.d.180.a.125 d.126 d.127. c
arteiae asperae substantia, compositio situs, temperves & actio 127.a arteria aspera parte sui posteriore est ligamentalis
126. d
arteriae venosae & cruralis distributio
120. c 168.a.180 a
arteria curfactavena
120. c 168.a.180 a d
arteriotomia ad quam bemicraniam valeat
470. b
Arthritidum descriptio
581 b
arthritides particulares
581 b
arthitidis causae occultae
581 b
mira varietas, materia, manisestae causae, causa primitiua, antecedens coniuncta
519. 520. b
arthritiei causae quinque, materia et differentiae
521
arthritis rara ab humore melancholico
521. d
arthriticum virus
522. a
arthritides frequentes Vere & Autumno
521. a
arthritis inucterata sipraeter rationé non repetat stato periodo lethalis
523 a
arthritici plerique venerem appetút quamuis sit illis noxia
523 a
arthritidis praecauédae methodus
523 a
arthritidis curandae scopi duo generales
523 a
in Arthritide vnde sanguis mittendus
524. a
arthritidi vomitus vtilis
524. a
arthritidis vniuersalia remedia
525.
arthriticus vinum album non vtile
526. c.d
in arthritide vacuandum catharsi et phlebotomia
527. d.528
arthritico dolore sedato quid agendú
529. d.531. c532. b.534 d
Articuli species
129. a
articulorum dolor ab intemperie siue materia, eorum excrementa & curatio
534. b.326. c
Artrodia quid
1192. b
Artuum vulneratorum situs & figura
326. d
Arsenicum seu Risagallum
611. d
Arytenoides
155. d
Aseites
239. d
Astacorum sluuiatilium vires
593
Astragali connexio, & luxatio
185. d.464 d
Astrorum vis in aerem & corpora nostra
354. c
Atheroma quid
216. c
Atrophia & eius signa & curatio
466. b
Auctio & auditio quid
18. a
Aues riuulariae falconem horrent
61. a
aues docuerunt cantum musicum
59. c
auium quarundam admirabilis natura 784.d in dominos mutua charitas 48. c industria in nidis aedificandis
45.c
Auiculae cypriae
351. a
Auricularum raptarum reparatio
663. c
auriculae effigies
663. c
auriculae cordis
118. d
aurium natura & compositio, sordes, tinnitus & vlcera
152. b.c.311 a.392. a
de Aurium meatu occluso, & eius curatione
481. b
auriculae suendae ratio
481. b
Auripigmentum
611 d
Austeriratio
805 d
Azygos vena aliquando duplex
121. b
B
Balanus
140. c
Balena piscis omnium maximus viuum parit & lactat
782. a
partitionis, et capturae deformatio 783. cei natura dentes negauit
782. a
Balneum quid 838. b eius differétiae
319
Balnea sulphurea, aluminosa, nitrosa, bituminosa, aenea, ferrea, plumbea
839. a
Balnei dotes
839. a
Balneum statim à pastu quî noceat
840. a
à Balneo quî tractandi aegri
841 a
Balneum remolliens & humectans
265. a
Balsamum anodynum & sarcoticú
325
Balsama simplicibus idonea sunt
355. d
Barbari qui dicantur
16. d
Basiliscus solo aspectu necare creditur 596.c eius morsus, symptomata, curatio, effigies
597. a
Bezahardiea quae dicantur
609. d
bezahardici veri signa & vsus
610. b
Bilis vtriusque receptacula & effectus
9. d.II
Biliosi non ferè adiposi 14.d eorú mores & morbi 13.d non facile ferunt inediam
526. d
Bombardae igninomae effectus mirus 355.a eius inuentio 328 b author, materia & species
329. a
Bombicum industria
47. c
Borborygnius
14 a
Brachy epiphysis, eius cum omoplata & cubito connexio & figura
171. c.
Brachÿ factitii & ferrei deformatio
669. a
Bronchocele quid, eius differentiae, & curatio
Brutorum mutua <!ERR_ILLISIBLE> charitas 47 <!ERR_ILLISIBLE> arma 55 .c <!ERR_ILLISIBLE>
43 a.
Buboni<!ERR_ILLISIBLE> descriptio, curatio, <!ERR_ILLISIBLE>
645 b
Bu<!ERR_ILLISIBLE> eorum causae
559. c
B<!ERR_ILLISIBLE>
243. c
<!ERR_ILLISIBLE>qui noxius
599 d
C
Cacochymia quid
30. b
Caepae tritae ad combustiones valent
368 b
Calculi aperiendis abscessibus idonei
206. b
calculus in vesica conclusus stuporem femori infert
300. a
eius causae
489 d
calculi renum & vesicae signa & figura
490 b.491. d
calculosis è vesica prolabitur anus
490 b.491. d
calculi vesicae exploratio
490 b.491. d
calculi è vesica qui citra mortem eximi nequeunt
490 b.491. d
calculi curatio
490 b.491. d
calculi in vreterem restitantis signa
494. b
calculi ab vretere in vesicam deturbati signa 495. d illaqueandi, deterendi, & extrahendi ratio
496.a d.497. b
calculi dulciario pistori extracti figura
764. d
calculorum trium effigies
765. b
calculus vi catharticorum ano excretus 765.c & vteri ceruice redditus
765. b
calculi in omnibus partibus corporis concrescere possunt, & quomodo pueris extrahantur
497. c
calculi è vesica viris quae sit ars extrahendi
498. c
calculo reuulso quae curatio vulneri 503. d extracto quo situ collocãdus aeger
504. c
calculi quomodo foeminis & virgini extrahendi
505. d
Calli causae tum efficientes, tum materiales
427. c
calius dum generatur rarum curandum vlcus
427. c. d
callo generando alimenta quae vtilia
428. b
calli generationem quae impediant, & prom<!ERR_ILLISIBLE> 429. a.b minimè fran<!ERR_ILLISIBLE> & quomodo minuatur
429. a.c
callus digi<!ERR_ILLISIBLE>ratur
488. c
Calor natiuus sappurationis author
219. c
calor solaris ceram liquesau lutum indurat
<!ERR_ILLISIBLE>
Cameli effigies, mites & <!ERR_ILLISIBLE> 59.b norunt quid ferr<!ERR_ILLISIBLE>
59.
Camphurch effigies
791. a
Cancer albus
687. b
cancri definitio, figura, causae, species & differentiae, curatio
222. c 223. a c.224. a
Cacrosa pars qualiter tractanda
222. c 223. a c.224. a
cancri vlcerati curatio
222. c 223. a c.224. a
quando rescindendus
222. c 223. a c.224. a
cancri foeliciter amputati signa
222. c 223. a c.224. a
remedia
225. b
cancri in vtero signa
225. b.d
Canis docilitas, fidelitas & sagacitas
48. c
canes caeteris animalibus facilius in rabiem aguntur
590. d
canis rabidi morsus
591. c
canis rabidi venenum vel tantú appositum in rabiem agit
592
canis rabidi pili vulneri à se inflicto remedio sunt
593. c
Cannarum muralium vis indomabilis
330. b
Cantharidum descriptio, symptomata, remedia
602
cantharides vesicã vlcerant
603 b
Capillorum vsus
129. d
Caput quid, eius figura, & partes quae
129. b.c.d
caput cur in corporis summo locatú
678. d
caput solum difficilius ex vtero reuellitur
697. c
capitis parte vna icta quibus frangitur altera
131. a
capitis prima figura
133. b
dearticulatio 158.a eius motus duo
160. b
capitis luxatio
439. b
Capsulae vsus & imago
426. d
Carbunculi pestilentis natura
648
a. signa symptomata
648 a
funesti 649.c viscera obsidentes
650. b
Cardiaca, & corum remedia
350. b.622. d
Caries ob ium 560. c causae, signa
350. b.622. d
caries ob is curatio, signa
561. a.299. c
cariosa ossa nonnunquam dura sunt
561. a.299. c
cariosi ob is ingens obscessus
300. a
Carnis generationem quae impediãt
385. c
Caro quid & quotuplex
80. a
Carotidum vasorum vulnera exeventu lethalia
311. c
Carotides arteriae
125. a
Carpiluxatio, differentiae, signa, curatio
455 c
Cartilago quid, eius differentia & vsus
112. b.b
Carunculae in vrethra ab ardore vrinae veniunt
355. d
carunculae callosae curatu difficiles eius curatio, & detritae signa
556 b. 557. c.559. b
caruncula ab hypersarcosi distinguéda
101. c
Caspili piscis effigies
57. a
Castratorum dolus & auaritia
244 c
Catagma
257. b
Cataplasma adstringens, & desiccàs, arcénsque putredinem 373. c. 375. d
cataplasma ad omnem arthritidem quouis tempore vnle
530. a
cataplasma anodynum & digerens, discutiens, eius differentiae, materia, vsus
349. d.324. d.828. b
Cataractae decutiendae muentio 44 c. eius concreßio
 148
differetiae, causae, signa
478. c
in Cataracta cur dimidiata aut fenestrata appareant
478. c
cataractae incipientis curatio medica
479. a
cataracta nisi maturuerit haud decutienda
479. a
cataractae maturae signa, & curatio chirurgica
48. b
cataractae sanabiles & ins<!ERR_ILLISIBLE>
48. b
signum cataractae fideliter decussae
481. a
cataracta quae in fragmenta conciditur
481
Cathaeterum imago
491 a
catheter supra quem in vesicam demissum inciditur vesicae cernix
506. a
Catini siue vrinae castelli figura
665. a
Causa morbi quid
32. d
causarum differentiae
32. d
causa procathartica, interna, antecedens & coniuncta
32. d
causa mortis congenita & ineuitabilis
33. a
Cauteria actualiae
562
cauterÿ actualis ad pleuritidem idonei cum sua lamina typus
339. d
Cauteria actualia praeferenda potentialibus
562. b
cauteriorum diuersae formae
562. b
cauteria actualia cum suis fistulis
564. a
cauteriorum applicandorum modus
564. a.c
cauteriorum in ischiade vsus
539. a
cauteria potentialia, materia, descriptio, eorum dotes
830. c.831
cauterÿ vires ad inslicta venena
569. b
Cephalici pulueres
292. a
Ceratum quid, & differétiae
825. a
Ceratum oesipi ex Philagrio
827. a
ceratum de vigo fracto cranio vtile 
29.
c deminio
290. d
Cerebrum quid 133. d eius quantitas, temperies, actio, numerus, consisientia 133. figura 134.135.136 137 138. porosa substantia 135 a vsus & situs
290. d
Cerebri commoti curatio
303 a
signa
280 d.281. b
Cerebrum diaphragmati condolet
268 b
Cerebri parte vnalaesa altera superstes conseruat animal
133. a
Chirurgus ambidexter
402. b
Chirurgus circulator & impostor
258 b
Chirurgi munus
659. b
Cholica paßio quid
511. c
à quibus causis manac
512 c
Cholicae nephriticae ratio
512 d
biliosae curatio
513. d
Chorion membrana
108. d
Chylus quid
9. c
Chynae praeparatio & descriptio
545. d
Ciborum ordo, & varietas, quantitas & qualitas
25. a.c.d. 26. c
non Cib andum in paroxysmo, & tempus
25. a.c.d. 26. c
Cibus varius curvtilis
27. a
Cibandi indicationes
27. a
Ciborum speciatorum & salitorum vsus quando opportunus
221. b
ad Cicatricum deformitates remediae651. d 652. a
Ciconiarum charitas
48. c
Cicuta sumpta quae somptomata adferat
608. b
Cilia quid, eorum cõpositio & vsus
146. b.c
Circinus excisorius ad exscindendú cranium
296. c
Cirsocele
243. d.251. b
Clauditas quomodo corrigenda
670 d
Clauiculae
113. c
Cleisagra
381. b
Clyster quid, differentiae, materia, quantitas 818. b alimentarius 819. c
Clysterum inuentor
44. c
Coccus tinctoria est Kermes Arabum
837. a
Coccygis luxatio, signa, fractura, curatio
416. d442. d
Coindicantia
37. c
Color temperamenti index
22. b
Colubrae morsus, & eius curandi ratio
599. a
Columellae relaxatio & inflammatio
235. b
Columbi insta reprehensio
106. d
Columbi adulteria nesciunt
48. d
Colyrium quid, eius differentiae, vsus, materia
833. a
Combustionis ratio & symptomata eius curatio
367. c
à Combustione vesicularú causae
367. c
Cometae in aere visi imago
796. d
Commotio cerebri, curatio
280. d 303. a
Conarium
136. a
Conceptionis tempus opportunum701. b signa
675. c
Concharum effigies
780. c.781 a
Concußio cerebri
280. d
Condylomata quid
728. d
Congestionis causae duae
199. b
Coniunctiua tunica
147. c
Connexio oßium
192. a
Confuetudinis vis
25 d
Continui solutio
33 c
Contrafissura in cranÿ codem osse locum habet
229.d.280. b
Contusio cranÿ
275 a
Contusa omnia in pus verti oportet
339. c
Contusionum anormium & insignium cura vniuersalis
362. d
contusa vulnera
362. d
contusiones cum vulnere cõiunctae
363. d
contusa pars quomodo à gangraena liberanda
364. d
contusarum costarum mirum symptoma
365. c
Cor quid, eius fibrae, magnitudo, figura, situs, connexio, temperies, actio, eius auriculae
118. a.c.d
cordis ventriculi & eorum actio
119 c
cordis orificia & eorum vsus
119. d
cordis valuulae
119. d
cordis vulnerati signa
313 a
Coracoides
165. d
Cornea
147. c
Cornicula cucurbitulae vicaria 515.d multi sunt generis
516. a
quae sine igne attrabunt
517. a
Cornu ceruinum contra vermes efficax
577. b
Correpugnantia
37. c
Coruorum & miluorum bella
61 a
Costae carum numerus, consistentia luxatio, casuae, signa, curatio
113;114.b.c.444. a
costarum fractura
414. c
costae nothae qua frangi possunt
414. c
costarum intrinseca fractura lethalis
414. c
costis fractis sputum cruentum
414. c
earum curatio
415. a
ad costam fractam incisio
415. a
ad Costas fractas quae symptomata superuenia.., & corú curatio
415. a
Cotyledones
108. d
Conuulsio quid, eius tres species, & causae, signa, curatio
263. d.264. a.b.c
conuulsionis à punctura & morsu curatio
265. a
conuulsio siue subsultus infracturis vnde
425. d
conuulsio partis oppositae in vulneribus capitis
283. d
conuulsionis causae
284. b
conuulsio flatulenta
539. b
Coxendicis oßis seu oßis ilium fractura
417. a
coxendicis curatio
417. a
Cranium quid
131. b
crania quibus sint densiora & duriora
132. a
cranÿ foramina
140. d141
crania nulla suturis carent
130. d
cranium ex pluribus coagmentatú oßibus
130. d
cranio fracto ossa cur cariem contrahant
299. a
Cridones quid
256. c
Cristalinus humor
148. c
Crocodilus ouorum positione incrernenti Nili terminum monstrat
45. a
Crocodili effigies
63. c
Crocodilus cicuratur
63. d
Crocodilorum captura
775. a
Crocus cardiacus
634. d
Crurum factitiorum deformatio
669. c
Cruris lignei in pauperum gratiam deformatio
670. a
Cruris descriptio in genere, quot & quae sunt eius partes
178. d
Crurum vulnera
322. c
Cruris vulneratae situs
327. a
Cruris fractura, signa & curatio
423. a
Cruris fracti debita collocatio
423. a
Cruris cum vulnere fracti ac deligati figura
424. a
Cruris fractura cum vulnere quando deliganda
424. d
Crure fracto quot dicrum spatio callus generetur
428. d
Cubitus quid significet
172. d
Cubiti luxatio
452. c
Cubiti diuersae luxationes & diuersi modi reponendi
453. b 454. b
Cubiti seu vlnae & rady fractura & curatio
418. a
Cubiti cum vulnere fracti vt decet deligati ac siti figura
418. a
Cucurbitularum vsus, & diversae magnitudinis effigies 515 d.516 a
Cultelli curni effigies
696. d
Culter falcatus excidendis membris idoneus
375. c
Cuniculi quid
329. d
Caniculorum historia
52. a
Curatio impostoria
40. d
in Curatione perficienda quae consideranda
201. c
Cutis capitis musculosa
130. a
Cutis duplex 73 a à quibus partibus inseparabilis, eius materia, quantitas, figura, compositio, numerus, temperies, vsus
73. a b c
Cuticula reparari non potest
73. a b c
Cutis vera, substantia, magnitudo, figura, compositio, numerus, connexio, temperis, vsus
74. a
Cutis ex sese sensu caret
74. a
Cutis asperior et negrior hyeme
74. a b
D
Dactylothecae ferreae deformatio
666 a
Daemones quid sint
755. b
Daemonum differentiae, nomina
755. b
Daemones metallici & subterrancis lapicidinas incolentibus, & quibus modis nos fallant 756.a spiritus sunt & ab aeterno
756. eorú praestigia 757 quare nobis abutantur 757.c
terrentur dininorú potestate 759.a duobus modis sanitatem nostram labefactat
759. a b
Daemon prodit se sermone graeco
758.d
Daemonis marini effigies
771. a
Decussorium ad decutiendam meningem
301. b
Definitio differt à descriptione
66. c
Delirium quid 268. a curatio
268. a
Deligandae partis ratio
401. a
Deligationis initium debet esse à sinu
401. a
Deligandi ratio in luxatis
202. b
Deligandi ratio hodierna
202. b d
Deligatio quando soluenda
403. a
de Deligationibus fracturarum cum vulneribus coniunctarum
403. a b
de Deligationibus communta quaedam praecepta
403. a b
Deligaturae arctionis & laxioris signa
403. a b
Deligatio ad calli venustatem confert
408
Deligationi solueda tempus
410. a
Deligatio supra vulnus cum fractura arctior esse debet
424. b
Deligatio fenestrata omnino vitanda & cur
424. b d
Dens apophysis dicta
158. a
Dentes sentiunt
113. d 144.b
eorum dolor, causae, signa, curatio
482. c
Dentes sunt ossa 144.c corú numerus & ordo, connexio
144. c
Dentis cum sua gena vnio
145. a
quomodo à reliquis oßibus differant, & in quem vsum seruiunt
145. a
Dentium insitorum & colligatoru effigies & substitutio
661. c
Dentitionis tempus, causae, signa, curatio
730. b
Dentium exesorum causa & curatio
484. c
Dentium auellédorum modus
486
Dentiscalpiorum & dentariorum forcipum effigies
486
Dente exempto quid agendum
486
Dentium rubigo quomodo arcenda 486 dealbatio
487. b
Dentufricia quid 835 d differentiae 835.d materia, vsus
836. a
Depilatoria
846. a
Diabete quid, causae, signa, curatio
510. d
Diabolicae fraudis ludibria
755. d
Diaeta tenuis vulneratis praescribenda 349.b qualis in phlegmone 203.d eius commoda
22. d
Diaphragma quid 116.a connexio quantitas, actio 116.a d Phrenes dicitur 116. a d vulnerati signa
313. b
Diaphysis quid
184. b
Diarthrosis quid
192. a
Digitorum cohaerètium differentiae curatio & luxatio
456. c.487. d
Digitorù ossa & connexio
174. c.d
Digitorum pedis luxatio
465. b
Dilatatoria
343. & 360. c
Dilatatorium ori & dentibus diducendis comparatum 380. a eius effigies
500. d
Diplois situs & substantia
132. b
Distillatio quid
847. b
in Distillando quae consideranda
849. a
Dolium ad excipiendum suffitu affabrefactum
557. a
Dolor quid
815. d
Dolor dentium cur pulsans
144. c
eius species
222. d
Dolor sedandus in vlcere
385. a
Dolentium partium nota ex doloris loco certißima
70. d
Doloris pulsantis in phlegmone causa
203. a. 204. b
 eius incommoda
205. a. 199. b
Dolor in vulneribus quomodo superueniat 263. b eius curatio 263. b à Doronici veneno symptomata, & bezahardica
607. b
Dormientibus extrema frigent & cur
425. d
Dorsi vertebrarum luxatio
440. a
differantiae, curatio
441. c
Draco marinus Vinae apud Gallos nomen habet
604. b
à Dracone marino icti quae patrantur, & eius curatio
604. b
Draconum historia
53. c
Dracunculi quid
253. b
Dracunculorum diuersae opiniones
254. 256.
Dracunculi cui regioni sint familiares
255. d
Dracunculi cur ita nominati
255. d
Dracunculus quid verè sit, & eius definitio
256. a
Dragma quid
817. d
Ductorum quae in duplici sunt differentia effigies
499. d
E
Ecchymesis quid
275. a
Ecchymoscon causae
262. c
Echo vt fiat
152. d
Ecthymata 568. b curatio 569. c ab Ecthymanhus quae partes minuendae
570. c
Effractura quid 277. b curatio
570.c
Etaculatoria vasa 100. d eorum actio 101. c aliquando ampla
100. d
Eiaculantia vasa muliebria
105.
b cur sunt anfractuosa
105. b.
Elephantum historia 49. a religio
49. a 64. a
Elephantiasis bycais descriptio, & curita dicta
578. a
in Elephantia occultum quoddam virus subest
578. a c
elephantiae causae 578.a c signa praenantia & praesentis & ram confirmatae 579. a curmorbus leoninus 579. a d differentiae tres à colore 580. b cur in sanabilis
580. b
elephanticis vnctuosa velut facies spelendet
581. b
elephanticorum diaeta
581. b
Elephantis marini effigies
773. d
 elephates Indici Africanis sunt maiores 791. c natura 791. c coru effigies 792. c coru cornua adversus venena valert
792. c.d
Elementi definitio
3. d
elementa ratione non sensu intelliguntur
3. d
 duas sun mas qualitates habent 3. d quomodo in cõposius mixta intelligantur
4. b
quae grania quae lenia
4. b c
 elementa generanems & mixtoram corporu 4. b.d us nutrimur II. b elementorum tray smutationis in semuicom causa
337. a
Elenatoria inflrumenta
275
Embroche quid
829. c
 vsus 829
829. c
Emplastraum quid825. c differentiae, componendi ratio, de Vigo 826.de gratia Dei. 827. detanua seu betonica, oxycrocci, de ceresa, Triapharmacum, de Palma seu diachalences, contra Ruptura, de mutaginibus 827. de Alinio 8.8 diachylemnagnum
Emplastrommasus
8. 8
emplasincel igoeslcacia
222
emplasterum obnata vernes
577. c
emplastrum Churgorum Monspe liensium adcavanculas
558. d
Emplastra digerentia
530. b
emplastra ex veteri caseo acpernae decocto
535. d
Empyema
239. a
Enarthrosis quid
192. a
Ensisormis cartilago
III. d
Enterocele
243. c
Ephemerum quae inferat symptomata
697. d
Epidismi
402. a
Epididymis seu Dartos
100. b
Epigastrij vulnera320. b vulnerati curatio 330. a eius partes 72. c
Epiglotis
156. c
Epileptici insulius à iactatione aribritica discrimen
519. d
Epiplocele
243. c
Epiploon
84. c
Epithema quid 830.a differentiae, & vsus
830. a.
epithema cardiacum 290. b.373. a
Epulis quid 233. c quomodo curanda
233. c
Equi marini effigies
771. d
equus camelum borret
69. d
equini pulli facieplane humana effigies
732. d
Errhinum quid 833. d differentiae
833. d
Erysipelatis definitio
209. d
erysipelatum duo genera
209. d
erysipelatum signa
210. a
erysipelas vlceribus superuenies malum
210. a
erysipelatis curatio
210. a b
 in quo Erysipelate sanguis mittendus
210. a
Erythrois tunica
100. b
Enerriculum
502. d
Ennuchi sunt faminae
22. a
Exanthemata
568. b
Exanthematum pestilentium differentiae
643. d
Excrementum quid 681. c differentiae
683. d
excrementa articulorum vulnerum
326. c
excrementa duo cuiusque concoctionis
17. c
Exercitiorum vsus
27. d
exercitij modus
28. b
exercitia vehementia quibus vtilia
28. b
Exemphalos
242. d
Exostosis
560. a
Expementia sine ratione, est caecus sineduce
36. a
F
Faciei dotes
143. c
Facies exprimit infinitos motus
146. a
faciei vulnera
304. d
Facultas quid
17. c
facultates tres
17. c
facultas naturalis triplex
17. c.d
facultas altrix
17. c.d
facultates quatuor altrici inseruiunt
17. c.d
facultas retentrix & eius necessitas
18. a
facultatis excretricis opus
18. a b
facultates animales sintne sedibus discretae
136. c
facultates simplicium medicamentorum
800. 801. 802. 803. 804
Fames peste correptis quàm sit noxia
633. c
Fasciarum materia
260. d
fosciae & earum differantiae
401
fasciae commodae conditiones
401
fasciae glomeratae, scissae, assutae
401
fasciarum partes quae dicantur
400. d
fasciae non modò recta obuolui debent, sed etiam eleganter
401. c
fasciarum tres species infracturis
402. a
fasciae quantum constringendae fasciae ad erigendum pedem comparatae, figura
670. c
Fauces
155. c
Febris phlegmones
207. c
febris quid
207. c
febris ephemera
207. c
febris causae
207. c
febris diariae signa
207. c d.
febris curatio
208. d
febricitantibus victus tenuis esse debet
209. b
febris quae superuenit erysipelati
211. d
febrium tertianarum causae & signa
212. a
febris tertiana desinit in manifestam apyrexiam
212. a
in febre tertiana quando sanguis mitto
212. a
feb<!ERR_ILLISIBLE> accidunt sympto<!ERR_ILLISIBLE>
213. a
Fevris oedematoso tumori superueniens
220. a
febris quotidiana
220. a
febrium quotidianarum symptomatum
220. a.c
febris futurae signum
220. a.c
febris quotidianae malae mutationes
220. a.d
febris quotidianae à tertiana duplici distinctio
221. a
febris quae scirrhosis tumoribus superuenit
227. a
febris quartana
227. a
febres quartanae frequentes
227 a
in febres quartanae qualis horror
227. a.c.
Febres quartanae à quibus morbis liberent
227. a.c.
febris quartanae curatio
227. a.c.d
Febris hecticae differentiae
317.
Febris hecticae causae, signa, curatio
317.
febri hectica superueniens alui profluuium quid indicet
320. a
Febris pestilens quomodo in nobis suscitetur
632. c
Felis venenum
606. b
felis aura pulmoni est tabifica
606. b
felis & hominis mira antipathia
606. b c
feles infantibus praesertim noxij 606. b.c.d
Femur quid
179. a
femur quod ligamentis dearticuletur ischio
182. b
femorum vulnera
322. b
femoris fracti curatio
419. c
femoris fracti deligandi ratio
420. b
femore fracto quando resoluenda deligatio
421. b
femoris fractura inxta articulum periculosa
421. d.422. b
femoris fractura luxationem mentiens
422. a
femoris fractura intra quod tempus firmetur
422. c
femoris luxatio
456. d
femoris luxationum diversae species
456. d
femur luxatum difficulter restituitur
457
femoris extrorsum atque introrsum laxati signa
457.
femoris antrorsum & retrorsum luxati signa
458. d 459. a
femoris reponendi diuersi modi
459. d 460. c 461. a 462. a
Fibrae & pinna quid
152. c
fibrae neruales
79. d
fibrarum munus
79. d
Faeces segnius procedut aperto ore
87. c
Fibrae intestinorum
89. c
fibulae distractio
463. d
fissura
272. d
fistula lachrymalis
147. d
fistula quid
396. a
fistularum differentiae & signa
396. a
fisistularum curatio
396. a
fistulae qua arte explorandae
396. a. d
fistulae veteres si occludantur mortiferae
396. a d
fistulae periculae & curatu difficiles
397. a
fistularum cura palliatiua
397. a
fistulaeani
397. a
fistulae sinnosae signa
397. a. c
fistulae constringendae & secandae ratio
397. a.d
fistulae quaedam recidiuam faciunt
398. c
fistulae argenteae in vesicam extracto calculo demittendae effigies
504. b
fistulae atterendis carunculis idoneae
558. a
flatuum signa
536. c
flatuum articulis conclusorum curatio difficillis
Foeminarum natura
22. a
foetus vmbilico non ore cibum sumit
677. c
foetus qui spiret
677. c
foetus prodituri iamiam signa
682. a
foetus quo enixu in lucem prodeat 682. a.c. cur in caput nascatur
682. a.c.
foetui quae sint adhibenda antequim papillae admoueatur
689. a
foetus mortui an viui in vtero signa
693. d
foetus in aluo mortuus cur matri ponderosior
694. a
de foetus tum viuitum mortui Chirurgica ab vtero extractione
695. d
foetus mortuus in vtero qualiter obuertendus
695. a
foetu edito quid faciendum
686. d
foetum in vtero matre mortua quibus artibus inuare liceat
701. d
Fomenta adossa fracta
430. a
Forcipes ad instar rosiri anatim incurui
501. a
forcipes excisorij amputandis digitis affabrefacti
488. b
Formicarum industria
46. d
Formicarum mutuae charitatis suae argumenta
47. b
fornacum materia
848. a
formax balnei mariae cum alembicis & excipulis seu recipientibus
850. a
Fortuna quid possit in inuentione remediorum
331. d
Fotus quid 829. materia, vsus
331. d
fotus digerens & desiccans
306. c
Fracturarum capitis differentiae
269. c
fracturarum cranij tabulae
270. a 271. b.
fracturarum capitis cuasae & signa
270. a 271. b.d.
fracti cranij ante diuisam cutem signa
272. c
fracti cranij indicium
273 d
fracto cranio quando terebra admonenda
274. a
fracti cranij cura particularis
290. d
fracto cranio humida aliquando coneniunt
291. d
Fractura quid
406.a
fracturarum species & differentiae 406. a Raphanidon, caryedon, alphytidon, schidacidon
406. a
fracturarum causae
406. a
fracturarum indicia
407. a
fracto osse quae praedicenda
407. a
fracturae inuenum facilius agglutinantur
407. a.c
fracturae ad articulos perniciosae
407. a
fractura omnium pessima
408. b
fractura cum inflammatione pariculosa
408. b
fractorum ossium generalis curatio
408. b
fracturae bene reporsitae signa
409. b
fractiossis testulae a suo non sunt admouendae
410. d
fracti cum vulnere brachij vt decet deligati ac siti figura
418. d
fracto membro quae accidentia superueniunt, & quomodo occurendum
465. d
Frictio triplex
27. d
frictionum vsus
287. d
Frigus vulneribus inimicum
286. b
frigida actu oculis inimica
305. d
frigus gangraenam in uehit
370. c 371.
Frigus lue venerea infectis inimicissimum
547. b
frontis ossis cauitas
131. c
fructuum à prima conformatione generatio
571. d
fulginosus vapor arthritidis aliquado causa
534. c
fulmini cumictu bombardico comparatio
336. c
fulminum quorumdam dinina natura
336. c
fulminis & ictus bombardarum similitudo
354. d
Fungus in ano
399. b
fungi natura lethales
607. c
fungi quî comedi possint
607. c
bezahardica
607. c
G
Gaiaci decoctu paraliticis vtile
206. d
Gaiacini ligni delectus
544. b
vires, partes
544. b
gaïacini decocti praeparatio
544. b
an gaiacino decocta chatartica admiscenda
544. b
gaiacini decoctum quando sumendum
545. a
gaiaci decocto quandiu vtendum
545. a.c
gaiaci decoctu quibus prosit
549. a
gaiaci decoctum non sufficit expugnadae venereae
543. d
Gallo celeritas & diligentia innata est
16. b
galli aues regiae & martiae
51. d
ganglion quid
217. b
ganglia quid a reliquis tumoribus differant
217. b
gangliorum curatio
217. b.c
gangliorum amputandorum ratio
217. b.d
ganglia speciali nomine dicti
218. c
quae ganglia ferro curare non licet
218. c.d
gangraena incipientis remedia
351. c
gangraena causae
364. d
gangraena imminentis signa
200. C
Gangraena quid
370. a
causa generales & particulares
370. b
causae antecedentes
370. a
gangroena insanabiles
370 d
gangraena signa
371. d
gangraena estromenus dicitur
372. c
gangraena curandae variae indicationes
372. d
ganraenae cura particularis
373.
Gargareo quid
155. b
Gargarenis vsus
155. b
gargareonis exesi incommoda
155. c
Gargarismata repellentia
237.
gargarismata maturantia
238.
gargarismata detergentia
238.
Gastroraphia
321. d
gaudijratio
31. c
Gaudij effectus
31. c
Genarum vulnera
308. a
gena inferior humore medulloso differta
144 b
ad Generationnem quae necessaria
673. c
ad generationem quae obseruanda
675. b
generatio quid
18. a
Genitalium partium vsus
68. b
genitalium vulnera
322. b
genitalium partium voluptas vnde
672. d
genitalia cur seroso humore proluta
673. a
genuum luxation
462. c
differentiae, curatio
462. c 463. a
genuum tumor
252. d
genuum tumoris curatio
252. d
Ginglimos quid
192. b
Gibbi quomodo corrigendi
664. a
gibbositatis repentinae frequens causa
693. d
gibbi gutturosi & stertentes
442. b
gibbi minus prolifici
442. b
Giraffae effugies
789. b
Glandularum ad linguae radices positarum vsus
154 d
Glandula lachrymalis
146. d
glandularum diuisio
glandularum compositio, numerus, actio.
90. c
glandes scopo elisae caustica vi carent
332. c
Glas tormentaria veneno inficinequit
335. a
glandes plumbeae longo tempore in corporemanent
350. a
glandes plumbeae nequeunt suscipere venena
356. d
Globus nisi puncta planum non tangit
148. c
Glossocomium Hippocrati Ambidictum
449. d 450. d
glossocomij deformatio
419. d
Gomphosis quid
192. b
Gonagra
381. b
Gutta rosacea
843. d
causae & differentiae
843. d
curatio.
844. a
Gonorrhea virulenta affine fluori muliebrimalum
726. c
gonorrheae curatio
554. a
Graculus graculo assidet
61. c
Grauidis non semper exactè clauditur vteri orificium
107.a
grauidae facile peste corripiuntur
631. d
Grues sibi inuicen congruunt
53. a
Guttus quî fiat
18. d
Gypsum
612. d
H
Haiit ferae hausto vento victitantis effigies.
794. b
Haemorrhagiae liberalioris in vulneribus commoda
361. b
Haemorrhoi serpentis morsus
595.
symptomata, curatio, effigies
595.
haemorrhagia quibus artibus cohibeatur
642. c
haemorrhoides & verruca ceruicis vteri
727. a
haemorrhoides quid
398. d
haemorrhoidum differentiae & symptomata
398. d
ad haemorrhoides immoderati fluentes remedium
399. a
Hannibalis crudelitas
16. d
Hecticis calor acrior
317. c
hecticorum calor cur reliquo tempore sit obscurus
317. c
hectica symptomata
317. d
hectica essentialis
318. a
Heleos
157. b
Hemicrania quid 469. d. differentiae
469. d
hemicraniae curatio
470. b
hamorrhoidales venae
93. c
Henrici Regis mors
281. c
Hepar quid
90. d
hepatis substantia, quantitas, numerus, figura, cópositio srtus, connnexio, temperies, actio
91. a
hepar cur meticulosis amplus
91. a
hepatis ligamenta
91. d
heparalligatur nothis costis
91. d
hepate calido ventriculus fere semper fugidus
65. d
hepar cur parenchyma dicatur
678. b
Herinacei prudentia.
47. d
herinacei marini effigies.
55. c
Hermaphroditus
22 b
hermaphroditoru differentiae
742 d
hermaphroditi effigies
743.b
hermaphroditoru gemellorum dorsibus cohaerentium effigies
743.d
hermaphroditi quaternis pedibus & manibus instructi effigies
744.a
herniae quid
343.c
herniae species
343.c
herniae quae incurabiles
244.a
herniae diuersae curationes
Herniae humeralis 251.
herniae ileosae Chirurgica curatio
246.d
Heniosis quae saepè mortis causa
512: d
Herpes quid
211.b
herpes exedens & miliaris
211.b
Herpetis curatio
211.b
herpes à luz venerea
566.b
Herpetum curatio
844.d.
Hidrargiri vis in explicando complicato intestino
514.a
Hirudines quae sint virulentiores
603.d
Hirudines qui in vsum medicum praeparandae
603.d
Hirudinum corpori affixaru lapsus
603.d
hirudinum vsus
517.c
hirudo vt excidat
517.c
hirudo èlonginquo trahit
517.c
Hispano grauitas & constantia innata est
16.b
histericae affectionis signa
717.b
historia notatu dignissima de hernia
244.d.248. b
historia de colubri morsu
599.b
historia de buffonum morsu
599.d
historiae de commoto cerebro
281.d
historiae memorabiles de vulneribus sclopo illisis
351.b
historia de intestinorum contortione 512.b
historia de naso reparato
661.c
Hostoriae, decorum quae toto corpore inutilila sunt per vrinas expurgatione
507.a
historiae de combustione
332.d
historia de vulnere scolpo illiso. 340.d
historiae diuersae de sexus mutatione 744.d
historiae de succubis & incubis 756d
Historiae diuersae de morbis magicis 758.c
historia de adulterino brachio 761.a
de mamma cancrosa, de tibiae vlcere mentito
761.a
de elephanticum simulante
761.a
historia de ficos, ani & vteri procidentiam simulante
762.d
historiae diuersae de his quae monstrosa in morbis contigerut
historiae de cantharidibus
602.d 603.a
historiae diuersae de animalibus quibusdam monstrosis in corporibus humanis genitis
Historia de viuae siue dracone marino punctura
604.c
historia memorabilis de sanguinis mib ione
288.c
historia de musculosa capitis cute vulnerata
289.c
historia de leonis morsu.
289.c
historia de quoda philosopho hydrophobia correpto
592.d
historia à cane rabido demorsis 593.a. d.
historia de fisso labro
309.c
historiae celebres de neruo puncto 324.c
historia de extractione foetus 695.c
historia de sclopeto vulnére 333.d 336.d
historia de carie oßis
299.d
historia de haemorrhagia sistenda 273.c
historia de sanguine sistendo
355.d
historia de lue venerea
545.c
historiae de variolis
569.a.d
historiae de vulneribus capitis
298.
historia de paracentesi
242.b
historia de mola
704.c
historia de cane
57.d
historia de morsu viperae
593.d
historia de stranguria
553.c
historia de pruritu vteri
729.b
historia de relaxatione crab i intestini quae mulieribus accidit
729.d
historia de vmbilici relaxati tumore puerili
730.b
historia de dolore qui ex dentitione pueris oboritur
730.d
historia de ictu bombardico
337.c
Historiae mirabiles tres de vulnerata aspera arteria & iugulo
312.b
historia de lingua fissa
310.d
historiae notandae de gangraena
371.a 379.a
historiae de peste 628.d.631.b.639.d642.c
historia notada de membrorum amputatione
375.a
historia de tumoribus in pancrea & mesenterio toto
707.b
historia de aneurismate
229.b
historia de hydrocephalo
231.d
historia de fracto cranio
280.278.d279.
historia de setonis admotione
307.b
historia de arthritide
519.
historia de vtero putrido
712.d
historia antonomi
272.c
historia de aëre putrefacto.
354.b
historia de diaphragmate vulnerato
313.c
historia de fracto femore
421.d
historia de fracto crure
423.b
historia de argento viuo
612.d
historia de coplicato intestino
514.a
historia de corde vulnerato.
313.a
Historiae de commoto cerebro
303.d304.a
historia de melancholico
37.b
historiae de mirabilibus & ab arte curandi rationibus
39.a
historia de Bezahardico
610.c
historiae de vteri stragulatione
715.d716.d
historia de depreb ione sterni
414.b
Historiae de veneno humido
585.d
historia ab aspide demorsis
598.d
historiae de thoracis vulneribus
314.c
historia de articuloru dolore
534.b
historiae de imaginatione
980.c
historia de pollicis tendone praeciso 665.d
historia de fractura omoplata.
412.d
historiae de membrana hymen
713.d714 d
Hydatis
472.a
in hydrargiro vire sunt expungnandae luis venereae
544.a
Hydrocephalos causae, differentiae & signa
544.a
hydrocele quid 250.b. signa, curatio
544.a.
hydrops quid
239.c
hydropum differentiae, symptomata, causae
239.c.
hydropis cura
240.d
hydrops à tumore mesenterÿ
707.d
hydrophobia sitne insanabilis
592.c
Hydrophobis quae curatio
594.a
hyems calorem natiuum auget.
8.b
hymen nullum
107.b
hymen membrana
709.c
hymen an sit
713.c
de hymene membrana nugae
714.b
hypnotica
287.b
hypochyma quid
478.b
hypochondriorum diuisio
70.c
hypochyma
148.d
hypodismides
402.a
hypopion
477.d
Hominis sanguinei signa
13.c
hominis biliosisigna
13.d
hominis pituitosi signa
14.a
hominis melancholici signa
14.b
Homo praestat omnibus brutus
67.d
homo creatus ad Dei imaginem
67.d
homo nomina rebus imposuit
62.c
homo mudi Rex & Imperator
62.c
homo omnium mundanoru finis
62.c
homo paruus imò ferè maior mudus
63.a
homo aèri & astris minimè obnoxi'
63.a
homo efsingit infinit as brutoru voces
63.a
homo linguas omnes discit
64.b
homo interpres belluinarum vocum 64.b
homo discendi cupidus
64.c
Hominis anterioris declaratio
71.a
hominis posterioris figura
72.a
Homines rabidi latrant more canu 591.d. lumen fugiut, aquam timet
592.b
Hordeolum
471.d
Hordeata quibus prosint & obsint 635.a
Homo reru mundanaru Rex
799.a
humani corporis partitio
68.d.70.a
Hulpalim effigies
788 a
Humeri fractura 417 b curatio.
788.a
Humero restituto quae debe. esse collocatio
788.d.c
Humerus intra quod rempus firmetur
788.d
humeri luxatio 443.c. causae, signa, curatio
788.d
humeri reponedidiuersi modi444.a 445.b 446.b d.447.c.448.b 449.a.450.a.451.b.d.452.b
.
Humorradicalis
21.b
Humores cur putresiant
619.d
Humorum temperamenta
8.c
humorum notitra necessaria
9.a
hu nor quid
9.b
humorum diuisio
9.b
Humores quatuor dib imiles in sanguine
9.d
humores contra naturam qui
12.c
I
Iecoris historia
90d
Ignes ex aquarum abyb is erumpentes 797.c
Ignis sub aquis viuens
90.c
Ignita ferramenta veiicienda
378.c
Ilium quid strictius sumptum
181.c
Imaginatio
580.d.20.b
Imbecillitatis causae duae
199.b
Impostorum genus
41.a
Impostorum sraus auara
300.c
Incus
131.d
Indicatio quid
34.a
Indicationum species
34.a
indicationes a rebus naturalibus petitae
34.c
indicatio sumenda à partibus lasis
34.d
indicationes ab aère
35.a
indicatio a rebus contra naturã
35.c
indicatio non semper sumitur à morbo
35.d
indicationes in morbis implicitis 36.b
indicationum exemplum
36.b
indicatio à similitudine
37.a
indicantia
37.c
indicatio vafri consilÿ
37.c
de indicationibus tabula
38.
Indicationes in curatione vulneru quo spectent
349.a
indicatio à partium laesarum sensu petends
348.c
indicatio sumpta à viribus aegri, & symptomate.
348.a.d
Indurationis signa
200.c
Infantium gemellorum Lutetiae nuper natorum effigier
738.a.c.
Infantis quaternis brachiis cruribus quaternis effigies
739.d
infantis situs in vtero
683.a
infantis situs in cunis
691.c
Insomniorum contemplatio
29.c
Instrumèta pro pucto aureo
249.c
insurumentorum extrahendis sagittis deformatio
359.b
instumentorum glandibus & alus peregrinis corporibus extrahendis descriptio
341.a
Intemperies
333.b
Intestinorum distributio & numerus
88.a
intestinorum situs
88.a
intestinorum connexio
88.a
intestinorum actio
89.b
intestinorum longitudo & figura 89.c
intesinorum auellendorum administratio
96.b
intestinorum contorisio
512.a
intestinorum tonuium & crassorum vulucratorum signa
320.c
intestinorum vlcera
392.d
Intestini crab i relaxatio quae mulieribus accidit 729.causae, signa, curatio.
392.d
Ira
31.c
Ischias quid 537.ab ischiade saepe elocatio femoris
537.c
inschiadi quae cura sit adhibebnda
537.d
inischiade purgationes
537.d
ischuria
506.c
Insessus quid 838.a materia, vsus vtendi modus
537.b
Italo innata est prudentia
16.b
Iuguli vulnera
311.b
iugii fractura
412.b
inguli restituendi ratio
412.b
ad iuguli fragmenta curatio
412.b
in iugulo fracto deligationis ratio 412.d
iuguli fracti perfecta restitutio difficilis
413.a
Iugulum intra quod tempus firmetur
413.a
Iuguli luxatio 438.b. curatio
413.a
Iuniperino oleo vis contra dolorem nephriticum
495.c
Iusculum diureticum
493.a
L
Laboru ant pastus vtilitas
26.d
Lachrymalis fistula 476.d. differentiae, curatio
26.d
Lac humanum salubrius asinino 318.c
lac maternum samiliarib imum foetuui
689.b
lacuna
135.a
Lagophthalmia
305.a.471.b
Laminae ferrcae & cauterÿ vncinati typus
234.
Lamina plumbea hydrargyro illita ganglia curat
217.c
Lampetrae historia
49.c
Laniata facili' coeut rescissis
499.c
Lapidum in humano corpore generatio Laryux
155 d
Laryngis magnitudo, figura, compositio, fissurae ibid.
161.a
larygis cartilagines
161.a
Lenticulatus scalper
296.a
Leo gallum pertimescit
6.c
Leonis in incedendo industria
51.c
Leporis marini descriptio
605.d
lepus marinus conspectus abortum facit
605.d
leporis marini effigies
606
Lien
92.d
Lienis substantia, quantitas, figura, compositio, numerus, situs, téperies, actio
93.a
Ligamentum quid
158.c
ligamentum cur sensus sit expers 158.c
ligamentum generaliter sumptum 158.d
Ligamenti differentiae
158.d
ligametu comune in omoplata
165.d
ligamenti natura
79.c
ligamenta quae sentiunt
79.c
ligamenta vsus
79.c
ILigamentorum vulnera
327.b
Ligaturae species tres
260.c
Ligarura expultrix, incarnatiua, retentrix
260.c
ligarturae arctioris incommoda
301.c
Limacis maris sarmatici imago
777.b
Limarum ad limados dentes effigies 484.
Linea alba quid sit
76.b.83.c
Lingua & cius caro
154.b
Linguae magnitudo, figura, compositio, temperies actio, & vsus
154.
lignuae impedimentu & contractio 487b
linguae fili excisio
487b
Linguae vulnera
310.c
linguae fissae curatio
310c
Linguae amputatae reparatio
602.c
Lipitudo quid
473.c
lipitudo incurabilis
473.c
Lithargyros
611.b
Litus remolliens ad omnem conuulsionem
264 d
litus in metu conuulsionis
291.d
litus in lue venerea quomodo faciendus
547.d
litus siue linimentum quid
822.b
differentiae, materia
822.b
differentiae, materi
822.b
Lordosis
441.d
lu encreae descriptio
540.c
Lues venereae quas ruinas corpori inferat
540.c
luis venereae causae.
541 c
Luis venereae vnus
542.a
lues venerea nocte exacerbatur
542.a
lues venereae diu latetin corpore
542.a
luis venereae certissima signa
542.a
luis venereae prognosis
543.b
lues venrea in dies mitescit
543.c
luis venereae curatio
543.c
luis venereae curatio per frictionem 546.a
luis venereae curatio per emplastra549.b
luis venereae curatio per suffitus 551.a
Lupiaru difficiles curationes
218.b
Lupia à cancro differt
218.b
Luporum insidiae
52 b
Lutetiae capitis vulnera lithaliora, crarum autem vulnera Auenione suns sanatu difficiliora
348.b
Luxatio genae infernae
144.b
Luxatorum ob ium generelis curatio
408.c
luxato membro quae accidentia superueniunt
469 d
Luxatio quid
431 c
Luxationum species
431 d
Luxationes simplices quae
431 d
copositae, completae, incompletae, subluxatio.
431 d
Luxationum causae 432.a. internae, externae, haereditariae
431 d
Luxationum signa
431 d
Luxationis impropriè dictae signa 431 d
luxationes quae insanabiles
433 a
luxati articuli restitutio praesente inflammatione non tentanda
433 d
Luxationu cura vnuersalis
434 c
luxationum curadarum quinque scopi
434 b
Luxationis repositae signa
434 c
Luxationum inucteratarum curatio 434 d
M
Machinarum bellicarum coparatio cum hodiernis
320a
Machinaru quarundam luxatis restituendis inseruientium descriptio
435.b
Magica vincula & incantati nodi
709.b
Magistrimuti
62.a
Magnes
611.c
Mala conformatio
33.c
Mallcolus
131.b
mamma.
113.d
mammarum substatia, magnitudo, figura, compositio, connexio, & actio
113.d
mammarum consesus cum vtero
113.b
mammillaries processus
136.c
Mandragora quae inferat symptomata
607.d
Manubrÿ versatilis delineatio
436.c
manus maximè temperata
5.c
manus quid proprie dicta
173.d
manus ob ium figura
175.a
manus fractura 419.a. curatio
175.a
manus surrectorium
666.c
manus instrumentum instrumentorum
62.b
manus sapientiae ministrae
62.b
manus fiactiuae ex ferro imago 686.a
manus descriptio
166.b
manus differentiae
166.b
Manus cur tot digitos habeat
166.b
Maris & foeminae distinctio
672.b 673.c
Mas in vtero citius quàm foemina formatur
674.a
Masticatoria
834.d
Matres foetum nutrire debet
689.b
Maxillae fractae curatio
411.d
Maxillae fractae deligandi ratio
411.d
maxilla inferior intra quod tempus occalescat
412.a
maxillae luxatio
436.
maxillae ad anteriora vtraque parte luxatae curatio
437.b
maxillae altera tantum parte luxatae restitutio
437.d
Medrastinum
115c
med astmi substantia, magnitudo, figura & vsus
115d
Mediastini interstitium
115d
Medicinae subiectum
66.d
Madicamenti definitio
798.c
medicamentum quomodo differat ab alimento
798.c
medicamentorum differetiae
799.a
medicamenta vnde petuntur
799.a
medicametorum simplicium facultas prima
800.a
medicamentorum simplicium gradus quatuor
801.802.
medicametoru secuda facultas
803.d
Medicamentorum tertia & quarta facultas
804.a.c.
medicamentum aquam conclusam exhauriens
250.c
medicamentorum praeparatio
807.b
medicamenta repellentia
808.a
differentiae ib. repellentia qui & quibus partibus apponenda
808.d
medicamenta attrahentia
809.a
differentiae vsus
809.a
medicamenta resoluentia
809.d
differentiae
810.a
medicamenta suppurantia
810.a
differentiae
810.a
medicamenta molletia 811.a differentiae, vsus
810.c.d.
medicamenta detergentia 812.c.differentiae, vsus
810.d
medicamenta sarcotica 813.a. differentiae, vsus
810.d
medicamenta epulotica 814.a differentiae, vsus
810.b
medicamenta glutinantia. 814.differentiae, vsus
810.b
medicamenta pyrotica 815.a. differentiae, vsus
810.b
medicamenta septica 815.cathaeretica, escharotica, caustica
810.b
medicamenta anodyna 815.differentiae, vsus
816.b
medicametoru compositio & vsus 817.a
Medulla vnde sensus fiat particeps 182.b
medullae generatio
428.c
medulla sentire videtur & cur 428.d
Melquam vim habeat ad sananda vlcera
393.c
Melancholici effectus
11d
melanchlicus humor appetentiam non facit, sed acuit
12.b
melancholicis humor corruptus triplex
12.d
melancholicis morbi familiares
14.b
melancholicis veriae tument
14.b
Melancholicorum somnia & mores
14.c
melancholicus quomodo cuadat aliquis
14.d
melicerides quid
216.c
Membranae foetuin continentes 108.c
membranarum numerus
108.c
membranarum foetus vsus
109 d
membrana auditorio meat ai subtensa quid conferat ad auditu
152.c
Membri amputati collocatio
377.c
memoria
20.b
memoria quid
681.b
Medicantium impostura
761.a
Medicantium multitudo vrbi peniciosa
762.a
Mendicitas omnis nequitiae schola 762.a
medica anguem ventre conclusum simulante
763.a
Meninx
132 d
Meninx crassaquas corporis partes ob<!ERR_ILLISIBLE>at
132 d
meningis tenuis consistentia
133.b
meningum sentiendi vis
133.b
meningis crassae vitia
300.d
meningis limatae remedia
300.d
meningi crab ae inflammatae remedium
301.d
meningis crassae aperiendae ratio 312.a
meningis crassae denigratae causae & remedia
312.a
Meninx crassa acria facilè tollerat remedia
312.a
Menses mulierum
719.c
Menstrualis prugatio
719.c
menstrualis sluxus causae
720 b
menses quando incipiant fluere
720 b
mensium suppressorum causae
721.a
accidentia
721.a
menses cientia
722.b
ad menses ciendos opportunum tepus
722.b
Mensium immoderati fluoris causae, 723.d. curatio
724.a
mensitura suppressa tripartitò diuiduntur
675.d
mensurarum notae
817.d
Meridionalium temperamentu
15.c
meridionales mente valent
15.c
meridionales literati & relilgiosi
15.d
Mesenterium
90.a
mesenterÿ substantia, magnitudo, figura, compositio, numerus, connexion temperies, actio
90.a
mesenterÿ tumor
707.c
mesentery abscessus
707.c
Metacarpÿ ossa
174.c
metacarpÿ ob ium luxatio
456.b
methodus triplex
66.b
metus
32.a
Millepedis per vrinam excreti imago
572.d
Mydriasis 478.a. causae, curatio
572.d
mola quid
703.
Molae generatio
703.
molae vtero conclusae signa
704.a
mola motus quomodo differat à motu foetus
704.b
mola septedecim annos gestata
704.d
effigies
705.a
mola sibi alligatum foetum in vtero interficit
706.b
molae curatro 706.b. extractio.
706.b
mola non viuit vt foetus
778.d
Monstrum quid
631.c
monstrorum causae
732.a
Monstri Rauennatis effigies
733.a
de monstris ex seminis vberiore copia causam habentibus
733.c
monstra non sunt longaeua
733.d
monstri cornuti & capitati effigies 735.c
Monstri ouo exclusi effigies.
736.a
monstrosi infantis geminum caput habentis
736.a
monstri gemelli vnico capite coniuncti
737.
monstrosorum gemellorum vnico sexu insignitorum effigies
740.d
monstri nefrendis effigies.
741.a
de monstris ex seminalis materiae defectu causim habentibus
745.b
monstrosi infantis ex materiae seminalis inopia effigies
745.c
monstrosae & sine capite foeminae enterior posteriórque effigies 746.b
monstri bicipitis & duo crura at vnum brachium habentis effigies 746.b
de monstris quibus ab vteri angustia causa est
749.a
de monstris quibus causa est à vitiosa matris collocationa
749.b
de monstris ab ictu lapsu causam habentibus
750.c
de monstris quibus à morbis haereditariis origo est
750.d
de montris quibus ab imaginatione causa & conformatio est
747.c
monstra pedibus manibusque bubulis & aliis membris valdè horrendi effigies
748. a
monstri ranula facie effigies
248.c
mosntra canini, sed auis capite effigies
752.a
de monstris ex feminum diuersa specie confusione
751.a
monstri semihominis & semicanis effigies
751.a
mosntri semihominis & semisu is effigies
752.d
monstrosi agni effigies
753.
mosntrosi agni tricipitis effigies 754.a
Montra patre coelo edita
754.d
de monstris quae demonum arte &b vaframento siunt
754.d
monstrosa in morbis contigerunt
763.d
monstri in morbis
39.a
monstra ab humano vtero exclusi effigies
573.d
mõstra seu miracula in morbis
380.c
monstri africani effigies
795 c
monstria a virginali aluo exclusi effigies
574.b
monstra coelestia
796.b
Montani
17.b
Morbilli
568.b
morbillorum curatio
569.c
morbillis quae partes minuendae
570.c
Morbus quid & quotuplex
33.c
Morsus bestiarum venenatarum & curatio
589.b
Mors naturalis
21.b
mortis a meninge crassa inslammata signa
302.b
mortes vnde saepe repentinae
585.a
Motus quid significent
27.c
Muliebris fluxus
725.a
muliebris fluor salubris
725.a
muliebris fluor ruber quid à menstruali purgatione differat
726.a
Mulieres multiparae
741.c
Muliebris vterus nullis cellis sitictus
741.c
mulieris Dorotheae mulsiplicis sobole grauide effigies
742.a
mulier grauida cur venerem appetat
674.d
Mummiatutum in cõtusionibus remedium
366 b
mummia quid sit ignoratur
366 b
de mummia diuersae opiniones 366 b
mummia quae huc aduehitur qualis sit
367.a
mummia maloru accessionem facit 367 b
Mundi quatuor termini & plagae 15.6.
Murenae descriptio
604.a
murenae & viperae naturalis amicitia
604.a
Musculus quid
76.b
musculorum differentiae
76.b
musculi origo vnde ducatur
76.d
musculorum partes
79 a
musculi initium seu caput
80.c
musculi epigastru octo
80.d
musculi obliqui descendentes
80.d
musculi obliqui asendentes
81.b
musculi recti epigastry
81.c
musculi transuersi
82.b
musculi succenturiati
82.b
musculorum epigastrÿ vsus
82.c
musculi cremasteres
100.c
musculus latus mouet immotis musculis
145.c
musculi actio
146 a
musculi lati origo
146 a
musculorum faciei numerus
150.b
musculorum faciei deloneatio
150.d
musculorum genae inseriorus numerus & vsus
151.a.d
musculorum maxillae inferioris figura
152.a
musculi narium
149.d
musculiossis hyoridis.
153.d
musculoru ossis hyoidis actio
154.a
musculi laryngis
155.d
musculi proprÿ laryngis
156.b
musculi epiglotidis
156.d
Musculi ceruicis
159.b
musculi proprÿ ceruicis
160.b
musculorum diuersae delineationes 161.d. 162.a. 163.a
musculi thoracis & lumboru
163.d
musculi omoplatae
165 c
musculi brachÿ
171.d
musculi cubitum mouentes
173.c
musculi qui in cubito siti radium & cum eo manum mouent
176.c
musculi internae manus
178.a
musculi semoris
183.a
musculi tibiae.
184.d
musculi pedem mouentes
188.a
musculi mouentes digitos pedis 189.c
musculorum omnium epilogus 194.a
musculorum omnium figura
196.197.
musculi penis & corum actio
104.c
musculo temporali sectio incommoda
297.d
Musica morbi curantur
39.b
in musica dolorum leuamen
39.b
musici concentus vis
63.c
N
Napello veneni feritas
607.a
bezahardica
607.a
Narbonensium ingenia
17.b
Narcoticis quomodo vtendu
210.d
narcoticorum vsus impressa parti noxa quî corrigenda
533.d
narcotica ocularia
306.a
Narium vlcera
390.d
Nasus quid
149.b
nasi cartilagines
149.c
nasi depressi restituendi ratio
411.a
nasus intra quod tempus occalescat 149.c
nasus exectus qua arte reparandus 660.c
nasifactitii effigies
660.d
nasi vnlnera
309.d
nasus cur septo distinctus
150.a
Nata quid
217.a
Nates quid
136.b
Naturalium rerum annexa
21.d
naturalium partium diuisio
21.d
natura iusta
69.b
natura saepè velut miracula facit in morborum curatione
310.d
Nautili seu nautici piscis effigies
782.a
Necrosis persecta, eius signa
374
Nephritici doloris à cholico distinctio
88.d
Neruus quid
79.d. 137.d
neruorum setpem coniugationes 79.d. 137.d
neruorum magnitudo, substantia, numerus,
138.a
nerui nomen tria significat
192.c
neruorum qui ad partes naturales feruntur ortus & vsus
96 a
nerui ceruicis, metaphreni & hrachii
169.a
neruorum omnium figura
170 b
nerui lumborum ossis sacri & simoris
18.b
neruorum sacrorum coniugatio
18.c
neruorum sextae coniugationis distributio, & tria paria
124.a
nerui vocales siue recurrentes
124.c
neruo recurrente laeso vox vnalaeditur
311.d
neruorum vulnera
322.d
nerui punctura lethisera
323.b
neruosarum partium curatio
323.b
neruorum vulneribus idonea medicamenta
323.b
neruorum vulnera quae inurenda 324.b
neruus laryngis
156.b
Nymphae
117 d
Noctus natura
29.a
Nodus quid
217.a
Noduli 820.d differentiae
821.a
Nutricum & facrendis & tractandis infantibus error
442.a
Nutricum morbi vnà cum lacte in alumnum transcunt
689.c
nutricum delectus
689.c
nutricis aetas quae 689.c habitus
600.a
mores, mammae, papillae, lac
600.a
nutrix a cottu abstinere debet
600.a
nutrix ruffa & lentiginosa bôna esse nequit
691:. a
quae nutrix diaeta vti debet
691:. a
nutrix lusca luseum puerulum redit 
692.a
mutritio quid
170 d. 18.b
O
Occipitis os durius
131 b
Ocreacum deformatio
667.c
oculorum alterutro clauso acutius cernitur
138.b
oculus quid
146.c
oculorum situs, actio, figura, compositio
146.d
oculus adipe circumpositus
147.a
Oculorum tunicae
147.c
Oculi tres humores
148.b
Oculo instlommato quae vena secanda
149.a
Oculi figura
149.b
Ocelorum vulnera
305.c
oculorum vlcerem curatio
390.a
oculorum morbi
Oculi mitara quae arte celari potest 559 b
oculi fictitij effigies 559 d. 660 a
O<!ERR_ILLISIBLE> quid
213.c
O<!ERR_ILLISIBLE> differentiae & causae
213.c
oelematu signa & prognosis
214.a
Oesophagus quid
128.a
Oesophagi subslantiae, compositio, magnitudo, figura situs, temperies & actio
128.b
ocsophagi vlcera
392.d
Olecramum quid
172.b
olci catellorutu descriptio
332.b
Oleisin myrrbae
861.c
olenin hypericonis
856.b
oleam mastubinum
856.b
Olea è vegetabilibas
856.b
olea ex<!ERR_ILLISIBLE>bilibas
860.b
oleor im elurendorum artes
855 c
ole<!ERR_ILLISIBLE>
863.a
oleum <!ERR_ILLISIBLE>
859 d
Oleum <!ERR_ILLISIBLE> differentiae
859 d
vsus
822.a
Oleum ouorum ad ambusta
369.
Oleum caetellorum
345.b
Olfactus quomodo fiat
18.d
Omagra
381.d
Omentum
84.c
Omoplatae descriptio
165.c
Omoplatae costae, basis, spina, productio
165.c
omoplatae fractura & curatio
413.c
Oppio sumpto quae symptomata 608.a
Ophtalmia quid, causaensigna, curatio
474.a
Organicaru partiu conformatio
22.c
Orientalium ingenia & Occidentalium mores
16.c
Ormim vis
305.c
Os quid
154.d
oris vsus
154.d
oris vlcera
391.c
oris vlcera in lue vencrea quomodo vitada
550.a
Ossium temperamentum
5.d
ossa sentiunt
67.b
Os ethmoides
131.d
os sphenoides
131.d
ossa petrosa, & meatus auditorij tria 131.d
ossa ethmoideae forata
132.d
Ossiculorum auditorij meatus figura
153.
os hyoides
153.
ossis hyoidis compositio, situs, temperies & vsus
153.
ossis brachij descriptio
171 c
ossa cubiti duo
172.d
ossis cubiti figura
173.
ossametacarpij
174.b
ossa digitorum
174.c
ossa sesamoidea & coru vsus
175.a
Ossium manus figurae
175.176.
os ilium quot ossibus constet
181.c
os pubis
181.c
ossis femoris descriptio
181.c
ossis femoris figura
182.d
ossa tibiae
184.a
ossa pedis
185 d
os scaphoides
185.b
os cyboides
185.b
ossa innominata
185.c
ossa pedij
185.c
ossa di ritorum pedis
185.c
ossa sesamndea
187.a
Ossium pedis figura
187.b
ossianio anium epilogus
189.190.
ossium omnium figura
190.
ossium syntaxis
193.c
ossium ilium à sacro diuulsio in partu
682.d
os ferè cranio dinuulsu<!ERR_ILLISIBLE>non est terebrandum
297.c
ossis definitio
113.d
ossibus exiguae sunt venae
114 a
ossium differentia
114.a
ossa bumidoru appulsu offenduntur 291.a
os basilare
140.b
ossium necessaria cõtemplatio
143.b
ossa faciei
143.d
ossis sacri fractura
416.c
oxicrati efficacia
367.
Ozaena quid
390.d
P
Palãtum quid
154.d
Palati foramina cur aperta
155.a
palati tunica
155.a
palati lacuna quomodo repléda
661.d
palati obturatricum laminarum figura
662.a
palati vlcera festinanter curanda 391.d
palpebrarum conglutinatio
471.b
palpebrarum pruritus 391.curantio, causae
471.b
Pancreas
90 d
Penniculus carnosus
74.c
panniculi carnosi substantia, quantitas, figura, compositio, numerus, temperies, vsus
74.d
palpebrae superioris relaxatio
470.d
causae, curatio
470.d
papillae operculum
693.a
papillae
113.c
paraslata vasa
100.d
Paracentesis quomoda facienda
239.a
paracentesis an celebranda
241.b
paracentesis variis fit in locis
241.b
paracetesis quomodo facienda
241.a
Paralysis quid proprie sit
266.a
paralysis differentiae
266.a
paralysi superuenire febrem bonum 266.c
paralysis curatio
266.
Parelyticis membris actu calida cõueniunt
266.d
paralysis in vulneribus capitis quomodò fiat
284 d
Paraphymosis
489.a
Paronychia quid
252.b
Paronychia Chirurgia curatur
252.b
Paronychiae accidentia multa
252.b
parotides
153.b
Parotis quid
232.d
parotidis differentiae
232.d
parotidis symptomata & cause
232.d
Partium corporis humani temperamenta
6.c
Partes similares nouem
67.a
partes organicae
67.b.
Partis cuiusuis organicae quatuor cõsideranda
67.c
partium instrumentariaru quatuor genera
67 c
in parte qualibet nouem expendenda
67 d
partes principes tres
67.d
partus primi error in sequentes manat
701.c
partus laboriosi causae
699.d
partus difficilis à foetu causae
700.b
partus facilis qui
700.b
partus legitimus
684.d
partus naturalis facilis
685.c
partus signa
685. c
partium accelerantia
686 a
passerum historia
45.c
à Pastina ca percussi
604.d
pastinacae aculeus
604.d
pastinacae effigies
605 a
Patella genu
184.a
patellae genu fractura
442.d
signa & curatio
442.d
à Patellae fractura sanata cur aegri claudicent
442.d
Patellae genu luxatio
462.b
Pedis fractura 450.c. curatio
462.b
pedis griffij figura
697.a
Peluis
136.c
peniculorum duturnior vsus quid apportet mali
314.d
peniculi fistulati
347.d
de peniculis disputatio
355 b
penis
104.b
penis substantiae, quanoitas, figura, compositio
104.c
penis ligamenta
104.d
penis vulnera
322.b
penis vitia
709.a
panis paralytici vitia
709.a
Penae & vuae marinae imago
776.a
Peregrinorum corporu a au ellendorum ratio & difficultas
347.d
pericardium
117.d
Pericardij connexio, vsus cõsistentia
117.d
Pericranium exquisirè sentit
290.d
pericranij & persosly cadem natura
130.b
pericra nij vsus
130.b
perinaei septum ferro minimè violàdum
499 b
peritoneos tunica
83.c
peritonae substantia, quantitas, figura, compositio, numerus, situs, connexio & vsus
83 d
perones descriptio
184.c
pertubationes animi
31.b
partubationum vis
31.c
petubationes in facie primùm apparent
32.c
pertubationum vsus
32.c
Pes gryphius
707.a
pessarij figura
226.c
pessurij imago.
718 a
pessorum ouatorum effigies
712.b
pessiforme vteri ventrilabru
726.d
pestis descriptro
617 b
pestis quomodo hominem nect
617.c
pestis extraordinariae causae diuinae 617.c
pestis causae naturales
618.c
Pestifera putredo longe differt à cõmuni putredine
619.b
pestis à qubus in quos maximè graffetur
619.b
pastis signa
620.c
a peste quomodo praecaucre sibi liceat
621.c. 622.d
pestis abigendae mira anrs
622.b
contra pestem diuersa topica
625.a
in pestis metu quae sint praecauenda
626.a
pestifera tempestate quae loca sint vitanda
626.c
pestis tempore canes & feles necandi
626.d
peste desunctorum corpora citissime peutrescunt
627.b
pestis tepore quales debeant esse magistratus
627.b
pestis tempore quae cautio sit adhibéda in Medicis, Chirurgis, & Phar macopolis
627.b
pestis praesentis vnde signa certe petanda
629.a
peste correptis facies repentè à se ipsa mutatur
629.a
pesle correpti soporosi
629.a
pesles leghifera signa
629.a
peslis ab aëre
630.b
pestis ab humorutu vitro
630.c
peste repugnante reliquae norbi cessant
630.d
Peslis vbique lethalis
632.a
peslis prima origo semper ab aere est 632.a
peste correpti continendi<!ERR_ILLISIBLE> loco moderatè luminoso
633.c
peste correpti cur plenius nutriendi
634 b
peste correptis an purgatio & phlebotomia conueniant
639.b
in pestilente morbo qualiaconueniãt cathartica
640.d
Pestilentes abscessus vasti sunt lethales
649 b
peslilens venenum multiplici saepe via expurgatur
652.c
pesle correptis infantibus quae curatio adhibenda
657.b
Phalagy puncturae vis mira
39.a
pharinx
155.c
Phlegmone quid a qui tumores ad cum reuocentur
202.a
phlegmone aliud, aliud tumor phlegmonosus
202.c
phlegmone quare rubet
303.b
phlegmones particularis curatio
204 c
phlegmones in abscessum degenerãtis curatio
205.c
Phlebotomiae inuentio
44.b
phelbotomia quid & eius vsus
514.a
phlebotomia quibus affectibus necessaria
514.a
phlebotomiae celbrandae ars
515.a
phrenitidis in pesle causa
642.b
Phymosis
489.a
physocele
243.c
P<!ERR_ILLISIBLE> malum quid
256.c
pilus quid
129.d
pilorum dinigratio
845.c
pinnoter scu ca cr paru' quid
781 c
pinna quid
781 c
pinn & pinnoteris cosortium
781 c
Piperis des uptio
857.d
piperis vsus delectus
857.d
piscium indistria
45.b
pisces aduerso slumine nant
45.b
piscatoris piscis industria
55 a
pisces salubres in esum
286.d
piscis monchi habitu effigies
768 d
piscis episcopt habitu effigies
769.b
piscis capite vrcino effigies
769.b
piscis leonini & squamosi effigies
770 b
piscis humana sacie effigies
770 b
picis orobonis effigies
774.c
piscis aloes imago
776.c
picis hoga montrosus
778.a
piscium volantium effigeis
779 b
piscis volantis monstrosi imago
779 b
piscis Bernardi eremitae imago
781. c
pitacia somnisera
350. d
pituita quid
10. b
pituita nullum receptaculú habet
10. b
pituitae effectus
11. d
pituitosorammores & morbi
14. a
pituitosus quomodo cuadit aliquis
15. a
pituitosi per medias sou succo vinút
526. a
pyrassoupi effigies
790. a
pyula deformatio
392. c
pletbora duplex
514. b
pleura
115. a
pleurae ortus & vsus
115. b
pleuritis duplex
115. c
pleuritis quid
258. d
pleuritidis in suppratù mutatio
258. d
plexus coroides
135. c. 140. c
plumbeae laminae bydragiro illitae efficacia
386. d
plumbi limatura
611. c
pluuiarum praesagium
44. c
pluuiae monstrosae
797. b
Pneumatocele & eius curatio
250. d
Pechyagra
381. b
podagra
381. b
polypus quid
232. b
polypi differentiae
232. b
polypi qui Chirurgia no patiatur
232. c
polypus radicitus auellendus
232. c
pondus quid
817. c
por' & callus quid & vnde
259. b
potionis vulnerariae vtilitas
299. d
potus diuinus
425. c
Praeputium
104c
praeputij vlcera maligna
551. d
Procissus mammillaris
135. c
prodigium quid
731. c
proprosis
474. d
prestata vasa
100. d
prostratum vsus
102. a
pruritus ceiusa & dissirentiae
410
pruritu cur diuexetur partes tumori pestilenti vicinae
651. a
psilotra
846. a
pterygomata
107d
Pudenda muliebria quida virdibus differant
105. d
pudendum muliebre ceruicis est vteri apophysis
107
pudor
32. a
puerperis frigus inimimun
697. c
puerperis quae cura est adbilella
697. c
puerperae inai mis quae cura adbibenda
698. c
puerperae balneum
699. c
ad puerterae màmas costringedas
699. c
puerpera quomodo collocanda
685. c
puerterae a partu quae exhibenda
686. c
pueti tabidi qui curandi
320. a
in pueris naturae opera mira sunt
497. d
pulmonis vulnerati signa
313. b
pulmones
116. c
pulmonum substantia, quantitas, figura, compositio, vsus
116. c
pulmonu caro ex quo sanguine
116. c
pulmonum cum costis adhaesio
116. c
pulmones cur leues
117. b
pulmonu vulnera sanabilia
316. c
puncturae bestiarum venenatarum, curatio
589. b
punctus aureus ad hernias
247. c
pulticulae parandae ratio
692. c
puluis bombardicus ex quibus componitur
334. d
pulueris mercuruij seu Angelici descriptio
832. a
pulueris mercurij dotes
345. c
puluis diureticus
493. b
puluis consumens carunculam
558. c
purpureae maculae
643. d
purpurearù macularù curatio
644. b
puris facti signa
205. c
pus a loesis artubus in aluum cõftuere potest
351. c
pus vulnerato brachio manare pervrinas & anum potest
50. b
Q
Qvalitates duae in singulis elementis
3. c
Qualitates actiuae & passiuae curita dicantur
4. c
Quinta essentia quid
748. b
Quies ad vnionis restitutionem necessaria
407. c
R
Radyluxatio
455. b
Radius
172. d
Radij figura & situs
173. b
radulae, seu scalpri
274
ranula quid
134. a
ranulae causa
134. a
ratiocuratio
20. b
recunti qui 488. d. curatio
20. b
remediorum varietas vnde
231. b
remedia frigida pus mouent
252. c
Remorae vis mira
784. c
renes
97. d
renum substantia, magnitudo, figura, numerus situs, connexio, temperies, actio 97. d. 98. a renum incerniculum
97. b
renum vlcera
393. d
renum vlceratorum signa
508. d
renum vulneratorum signa
320. c
renum ardoris curatio
643. b
Repellens medicamentum
290. c
repletio & eius species
30. a
repletio ad vasa
30. b
repercutientia quãdo vitanda
201. d
repercutietibus quãdo vtédú
204. d
repugnantia
37. c
res naturales quae dicantur
3. a
rerum naturalium septem summa capita
3. c
res naturales non naturales & praeter naturam ad quam medicina partem spectent
3. b
rerum naturalium adiuncta & cognata
3. c
rerum naturalium annexa
21. 22a
res non naturales
23. a
res contra naturam
32. d
Resolutionis signa
200. b
resonitus
279. d
respirationis vsus
117. d
respiratio motus est volútarius
20. a
rete mirabile quid
140. b
retina culi seu fibulae figura
505. c
retis admirabilis figura
140. d
retortae cum cucurbitulis & excipulis
854d
Rhagades quid
728. d
rhagades a lue venerea 566. b curatio
728. d
rhachisagra
381. b
rhinocerotis astutia
50. d
rhinocerotis effigies
795. c
rostri coruini figura
341. b
rostri gruini figura 
341. b
rostrum lacerti
342
rostrum psitaci
342
rostium olorinú & gruinum
343
rostrum psitaci instrumentú
178. a
rostrum coroinum extrahendis vasis idoneum
376. b
rostri anatini effigies
500. b
rostri coruim effigies
503b
S
Sacchari rosati vulitas
316. c
Sacculus quid 836. differentiae,materia 836. vsus
857. a
Saepiae astutia
55. b
Sagittis & telis inflicta vulnera saepe contusionis sunt expertia
357. d
Sagittae fractae in vulnere quae arte extrahendae
360. b
Sagitta extracta quid faciendú
361. a
Salamandrae morsus 591. symptomata, curatio
361. a
Salamandrae effigies 591. d. quomodo in ignibus viuat
361. a
Saliuatio
30. d
Sanatio captiosa est quae à daemone immittitur
759. c
Sanguinis temperies
8. c
Sanguinis causae materiales & efficientes
9. c
Sanguis vbi perficiatur
9. c
Sanguinis & musti comparatio
10. a
Sanguineorum mores & morbi
13. c
Sanguinis ab arteria fluentis signa
262. c
Sanguinis sistendi rationes
262. c
Sanguis quando mittendus ad animi deliquium
209. a
Sanguinis in thoracis capacitaté effusi signa
313. c
Sanguis detrahendus à sclopo vulnere illiso
349. b
Sanguinis mittendi quinque scopi
514. c
Sanguis quibus haud detrahendus
514. c
Sanguinis detrahédi quae sit ars
515. a
Sanguinis fluxus qua arte sistendus
376. c
Sanguinis fluxus negligendus in exiguis vasis
377. a
Saphirorum curatio
844. c
Sapor quid
805. a
Saporum differentiae
805. a
acerbus, eiusterus, acidus, insipidus, oleosus, dulcis, salsus, amarus, acris
806b
Sarcocele
243. c. 250. d
Sarcoticum oculare
306. b
Sardonius risus vnde
606. d
Sardoniae Bez ahardicum
606. d
Scalpelli venae secúdae idonei effigies
515. c
Scalpelli falcati figura
238. c
Scalprorum & volsellarum effigies
278. c
Scalptus moderati commoda
30. c
Scari piscis historia
52. d
Sceletos quid
191. d
Scientia non est haereditariae
40
Scirrhus quid
221. d
Scirrhi differentiae
221. d
Scirrhi curatio
222. a
Sclopi siue reli aperiendis absceßibus idonei
206. c
Sclopi manuarij
329. c
Sclopi vulnera ambusta nõ esse
331. c
Sclopo insticta vulnera contusa sunt
353. b
Sclopo vulnera illisa suppurantibus curanda
333. b
Sclopo vulnera illisa venenata non sunt
334. c
Sclopo inflictorum vulnerum vnde nigredo
335. d
Sclopo illiso vulneri symptomata maligna fere superueniunt
351. b 352a
Scloporú vulnerúindicationes
347. d
Scloporum vulneribus vnde maligna superueniunt symptomata
339. d
Sclopo illiso vulnera escarotica non requirunt, sed suppurantia
344. d 345. a
Scloporum vulnera combustioni cõiuncta effe possunt
345. d
Scloporum vulnerum primus apparatus
345. d
Secundus apparatus
346. b
Scloporum vulnera t<!ERR_ILLISIBLE>dius suppurantur.
346. b
Scoliosis
441. d
Scorpÿ figura
572. a
Scorpy punctura
600. d
Scorpy descriptio, cauda, alati qui
600. d
Scrophulae quid
219. a
Scrophulae a reliquis glandulis differunt
219. b
Scrophulae doloriferae
219. b
Scrophularum curandarum ratio
129. d
Scrophulae in mesenterio
708
Secundarú auellédarum ratio
688. b
Sedes fracturae cranÿ species
279. b
Sellae balneariae pro sepicupio imago
495. a
Semen quid
672. c
Semé à toto corpore deciduum, seminis laudabilis conditiones
672. c
Semen foecundum & infoecundum quale sit
708. c
de seminú in vtero ebullitione
677. d
Seminum concursus ad conceptioné necessarius
675. b
Senectutis duae partes
7. b
Senectutis tres gradus
7. b
Senes partibus solidis sicci
7. b
Senectus alter morbus
25. d
Sensus communis quid
680. a
Sensus interior
680. a
Sensus duplex
113. d
Sepis serpentis morsus 595. d. Symptomata, effigies
113. d
Septétrionalium temperamentú
15. c
Septentrionales manu valent
15. c
Septentrionales egregÿ bellatores & opifices
10. a
Septentrionales vincere norunt, at victoria vti nesciunt
10. b
Septentrionales gulosi
10. c
Septentrionalium morbi
17. a
Septum lucidum
135. b
Septum nasi
144. c
Sepum
75. c
Serpentis foetui affixi effigies
573. c
Serrulae figura
375. d
Serrarum effigies
276. d
Setarum vsus
347. b
Seto remedium ad inueteratas in oculos fluxiones
307. b
Seto remedium ad epilepsiam
307. b
Setonis inducendi ratio
307. b
Sexus mutatio
744. d
Siagonagra
581. b
Signa siue maculae puerorum
687c
curatio, quae sanabiles
687c
Simiae historia
58. a
Sinarthrosis quid
192. a
Siphonis imectionibus faciédis apti
315
Sitis in febre quibus artibus fallenda
636. c
Syderum in acrem vis
24. c
Symptoma & eius tres species
33d
Symphysis quid
192. b
Synchondrosis quid
192. b
Syssarcosis quid
192. c
Syncope quid
267. c
Syncopes causae, signa, curatio
267d 268
Synochus putris & imputris quî fiat
208. b.c.
Solertia diuitiarum parens
47. c
Solutio continui transuersa in supercilus cur cuaenda
145. d
Solutio continui non semper sperabilis
36. a
Somnus quid
29. d
Somni vsus
29. d
Somno tempus opportunum
29. a
Somnus diurnus
29. b
Somni supini incommoda
29. b
Somni proni nocumenta
29. c
Somnus quando noceat
221. b
Sonorum differentiae vnde
152. a
Spasma
257. b
Specillum quale esse debeat ad explorandum os fractum
272. c
Specillorum deformatio
344.
Specilli argentei caui cum acu inserenda, simul & acus plumbeae descriptio
398. b
Specillorum imago
499. a
Speculorum oris figura
236. c
Speculorum matricis variae imagines
277. d. 278. a
Speculi oculi deformatio
305. c
Speculi oris figura
265. d
Spermaticorum vasoru figurae 98. c 99. a vasa spermatica
265. c
vasorum spermaticorum substantia, magnitudo, figura, numerus, situs
265. d
Sperma vbi elaboratnr
265. d
Spermatica vasa mulieribus quam viris ampliora
104 d
Spinalis medulla quid
141. c
Spinális medullae inuolucra
141. c
à spinali medulla violata morti
141. d
Spinalis medullae figura
142. a
Spinae connexio
158. b
Spinae vsus
158. b
Spinae totius figura
159. a
Spinae vulneratae signa
313. c
Spinae luxatio
438. d
Spinae dorsi natiua imbecilitas
441. c
Spiritus quid
20. c
Spiritus triplex
20. c
Spiritus animalis vnde dicatur, & qui fiat
20. d
Spiritus vitalis & quae eius materia
20. d
Spiritus naturalis & de eo disputatio
21. a
Spiritus fixi
21. a
Spirituum vsus & neceßitas
21. c
Spiritus vitalis
118. d
Splenia qualia esse debeant
301. c
Spongiae ad fouendum commoditas
301. b
Squama aeris
611. c
Stapes
131. d
Staphyloma
477. c
Staphyloma omne caecitatem infert ineuitabilem
477. d
Steatoma quid
216. c
Sterilitas virilis
708. c
Sterni anatomica administratio
114. d
Sterni ossa
111. d
Sterni fractura & depreßio
414. a
Sterni fracti curatio
414. a
Sternutamenti vis concussiua
482. a
Stomachi vlcera
392. d
Stranguria quid, causae, & curatio
511. a
Stranguriosae contagionis ratio
553. b
Stranguria virulenta quibusdam cosenescit & commoritur
553. c
Stranguriae virulent ae sedes
553. d
Stranguriae curatio
554. b. 555. a
Strumae quid
219. a
Strut hiocameli effigies
785a
Struthiocameli osset delineatio
786. a
Sublimare quid
847. c
Sublimatum
611. a
Subligaculum & eius vsus, & figura
245. c
Subsolanus saluber
16. c
Succubus & incubus
756. c
Sudorifica potio
638. a
in sudando quis modus
638. d
Sudorifica in peste maximè commedantur
641. a
Sudor Anglicus pestilens
620. c
Suffitus quid 837. b. differentiae, materia
620. c
Suffocatio vteri
717. b
Sugillatorum & ecchymoseon causae
362. c
Suis marinae mostrosae effigies
773. a
Supercilia quid
146. b
Superciliis vulceratis quid agendum
304. d
Supersoetatio quid
702. c
Superfoetationis ratio
702. d
Suppositoria 820. d. differentiae, vsus
702. d
Suppurans medicamentum exploratarum virium
353. d
Suppurationis signa
200. c
Suturae ossa capitis vniunt
130. c
Suturae extraordinariae quomodo cognoscendae
132. a
Sutura quid
192
Suturae quibus vulneribus couentat
261. c
Suturae quomodo faciendae
261. c
Suturarum ratio
261. c
Sutura pellionum
262. b
Sutura gastroraphia
262. b
Sutura sicca
262. b
Suturae siccae vsus
308. a
Sutura siccae figura
308. c
Sutura labris leporinis idonea
308. c
Suturarum labris fißis idonearum figura
309. b
T
Tabula de humoribus
10. b
Tabula de vulneribus
257.
Tabula de vlceribus
382. a
Tabula de medecamentorum praeparatione
807. b
tali luxatio
464. d
Talparia quid
271. c
Tarsus quid
146. c
tarsi luxatio
465. a
tauri Floridae effigies
793. a
Telorum differentiae
357. d
telorum variae species
358 b
telorum extrahendorum ratio
358 b
temperamenti definitio
4. d
Temperamentorum multiplex diuisio
5. b
temperamentum ad pondus
5. b
temperamentum ad iustitiam
5. c
temperamentorum intemperatorum species
6. a
Temperies medicamentorum vnde dicatur
8. c
temperamenti natiui mutatio
14. d
temperamentorum praxis
15. b
temperamentorum normae
15. b
tempestatis imminentis signum
44. d
Tenaculorum inducendi setonis figura
307. d
Tendinis extremae surae operosaconsolidatio
322. c
tentigo
107. d
terra opum & medicamentorum parens
799.
terrae motus
797. c
terrae motus causa
337. c
Terebellorum figurae
561, c
terebinthina quomodo reddatur potabilis
554. d
terebellorum figura
343.
terebrarum desormatio & vsus
294. 295.
terebra in suturis non adhihenda
131. b
in terebrando cautio
132. c
terebratio in vulneribus capitis
292. c
terebra apponenda quid agendu
292. c
terebrandi ratio
293. c
terebra tuta & expedita
293. d
terebra in temporilus nunquam admouenda
298. a
terebrae ad comintelos & deteredos in vrethra calculos delincatio
496.
Testium substantia, magnitudo, numerus, figura, actio, teperies
100
testium muliebrium à virilibus differentiae
104. d. 105. a
compositio situs, connexio
105. a
vulnera
322. b
Testudo quid
217. a
Thanacth monstri Indici effigies
793. c
Theriacae dotes & vsus ad quotidianam inueteratam
221. c. 637.
theriaca omnium venenorum vires obtundit
589 a
theriacalis aqua descriptione Rondeletÿ
567. c
theriacalia topica
290. a
Thorax quid, eius diuisio
111. 112. c
thorax partim osseus, partim cartilaginosus
112. c
thoracis vulnerum differentiae, & diuersae curae
312. d. 314.
thoracis vulnera facilè in fistulam abeunt, quae difficulter sanatur
315
thoracis ferrei deformatio
664.
Thymus quid, vsus & magnitudo
126. c. 727. b
Tinea quid, differentiae, curationes diuersae
467. d
Tympanites
239. d
Tyroides cartilago
155. d
Tlasma
257. b
Tophi quî aliquando suppurare videantur 536. a coru origo
535
Torcular quid
133. a
Torpedinis cotactus, & imago
598
Toucam auis effigies
787. d
Tracheae arteriae vlcera
392. d
Trachelagra
581. b
Tritonis & Serenis Niliacoru effigies
768. b
Trypanon desquamatorium seu exfoliatiuum
277 a
Trochleae mechanicae seu machinalis descriptio
436. a
Tubuloru thoracis deformatio
316
tubuli fenestrati figura
236.
tubuli peniculiformis figura
242. d
tubulorum in nares immittendorum figura
310. b
Tumorum contra naturam definitio causa & differentiae
198.
tumorum causae generales, signa
199
tumores quot modis terminantur
200. a
tumorum curatio & prognosis
201
tumores quatuor generales
202
tumoris flatuosi & aquosi curatio, & differentia à vero oedemate
215. a
tumoris aquosi historia
216. b
Tunicae communis substantia, quantitas, compositio, ortus, numerus, vsus
76. a
V
Vacuationum species
30. c
in omni Vacuatione tria consideranda
31. a
Valuulae cordis
119. d
valuularum actio, situs, figura, substantia, numerus & motus
120. a
Vari & valgi quomodo corrigendi
666. d
varicosa corpora seu parastara & corum substantia
100. d
Variolae curatio, materia, signa, prognosis
568. 569. c
Varix quid, causae, sectio & qua arte secanda
393. c.
Vas breue
93. b. 94. a
Vasa ad distillandum idonea
848. c
Vectium deformatio
177. 276
Vena quid
80. b
venarum & arteriarum epigastricarum & mammillarium concursus
81. d
venae mesaraicae ab hepate
90. b
venae haemorrhoidales
93. b
vena porta & eius distributio
93. b
venae cauae origo, rami & distributio
96. d
venae emulgentes septem notatae in calculoso
97. a
venae arteriosae distributio
120. c
vena cur facta arteria
120. c
Vena arteriarum nutrix
121. a
Venae oculorum
149 a
Venae subclauiae distributio
167
venae axillaris descriptio
168. a
venae pubis apertio
122. b
venae cauae figura
123a
venae cauae ascendentis distributio
121. b
venae cruralis descriptio
179a
venarum ponè aures sectio quî infoecundos reddat
708. d
Venenum quid 582. d differentia
708. d
venenatorum vulnerum signa & curatio
361. d
venena omnia antipathiam peculiarem cum corde non habent
583. b
venenorum mira efficacia
583. b
venena nulla definito tempore necat
584
quae Venenatis animalia nutriuantur venenata etiam sint & tutò atque innoxiè comedi possiut
584
Veneno infectorum hominum generalia signa
585. a
Venenorum calidorum, frigidorum, humidorum, & siccorum signa
585. a
Veneno impotionati auti cti frigent
586. b
Venena qua arte declinentur
586. c
Venenum metuentibus quae in victu cautio adhibdenda
586. c
Venenatarum ferarum morsu & curatio
589. b
Venenatis vulneribus calida quando conueniunt
590
Veneni descriptio
609
Venenorum cum venenis antipathia
622. b
Ventorum in humano corpore generatio
571. c
ventorum vis
24. a
venti alienas sibi qualitates dsciscunt
24. a
ventus Fauonius ex se est insalubris
24. a
venter magister artis
58
ventriculus cur nonsit osseus
70. c
ventris diuisio
70. c
ventriculum roborantia
319. d
ventris inferioris vulnera & differentiae
320. b
ventris inferioris vulnerum curatio
ventriculi vulnerum & tenutorum intestinorum signa
320. c
ventris inferioris figurae
83. a. 85. a. 89. d
ventriculis quid
89. c
ventriculi, substantia, & magnitudo
85. d
eius compositio, & connexio, temperies, actio, situs
85. d
ventriculi & oris sympathiae causa
85. d
ventriculi consensus cum cerebro
85. d
ventriculi calidioris notae & signa
86. a
ventriculi orificia
86. a
ventriculi delapsus
86. d
ventriculi figurae
87. a.c
Vermes qui generentur
575. a
Vermium Fernelianorum effigies
572. c
Ver quomodo sit temperatum
7. d
Verecundia
32. c
Vermis vomitu exlusi figura
574
vermis in intestinis geniti effigies
575. a
vermium in crassis intestinis degentium signa, curatio
576. c
verminosi cur & quibus purgandi
577. b
vermium puluis assumptus cos fugat
577. d
vermiformis illuuies per vrina excreta
572. d
Verrucae vteri ceruicis
727. a
curatio
728. c
vertebrarum dorsifractura
416 a
fractaru curatio & luxatio
440. a. 441. c. 442. b
vertebrarum plurium quàm vnius periculosior est luxatio
442. c
vertebrarum ceruicis connexiones 157. d. apophyses
442 c
Vertigo quid 469. b. causae signa 
442 c
Vesalius Galenum reprebeait
115. b
Vesicatoria
241. a 538. c 832. c
Vesicae fellis substantia, magnitudo, figura, numerus, connexio temperies
832. b. c. d
Vesicae vlcera quomodo differant 554 d difficile sanantur
320. a
Vesparum puncturae
601.
Victus humidus febricitantibus couenit
25. d
Vigilia quid
28. d
Vigiliarum immodicarum damna
29. d. 287. b
Vinculorum descriptio
435 c
Viperae morsus & punctura, curatio, symptomata
594. d
Virginalis lactis descriptio
842. d. 855. c
Virginibus & granidis quà fluant merses
97. c
Virginis quae pilosa, & infantis qui rager imaginationis parentum vi euasit effigies
747. c
virginis biapitis effigies
724. a
virginum dorso cohaerentium effigies
724. a
Vnia cuius aluo velut alter prodibar imago
735a
viusine brachiis omnia quae manibus fieri solent obeuntis imago
746
viri vt decet siti effigies, cùm ipsi è vesica calculus reuellendus est
498. d
Visio quomodo fiat
18. c
Vitales partes quae, & carum diuisio
18. c
Vitreus seu albugineus humor
149
Vitrioli aqua
306. d
vitrioli cinefacti vires
345. d
Vituli marini effigies
772. a
Viua Gailis, Draco marinus dicitur
506. a
viuum mortui impatiens
372. c
Vlcera cacochymorum non facilè sanantur
338 d
vlcus quid, & quae sint vlceris acceptiones
381. b
vlcerum causae, differentiae, signa, prognosis
382. 583 a
vlcera quae difficulter sanantur
384
vlcerum malignorum excrementa duo
384
vlceris curatio generalis
384
vlceru simplicis sanatio, siccatio est
384
vlceris intemperati signa & curatio
384
vlceris cum dolore curatio
386. c
vlceris cumbypersarcosi curatio & vlcerus putridi, verminosi, sordidi, maligni, virulenti, exedentis, cacoethes, chironÿ
387. b. 388
vlcera cacoethe quibus temporu interuallis funt curanda
389. a
vlcerum fasciedorum ratio, & particularium curatio
390. a
vlcera fluentia pestis tempore salubria
626. b
Vmbilicus quid
110. a
vmbilicus corporis centrum
110. a
vmbilici partes
110. a
vmbilicus constat vna vena
110. a
vmbilici tumor & relaxatio
242 d
vmbilici tumor quî chirurgia curationem non aomittit
243.
vmbilici generatio & vasa
676. d. 677. b
vmbilici puerilis noduli quem vsum habeant
677. b
vmbilici puerilis à partu deligatio
686. d
vmbilici relaxatio
730.
Vncinorum deformatio
696. a
vncini ad calculos pueris è vesica reuellendos
498. a
Vnguenta ad paralysim
167. b
vnguenti rosati vires
425. a
vnguentum quid, & eius materia
822 d
Vnguentum nutritum
823
aureum, tetrapharmacum, diapopholygos, desiccatiuum rubrum, enulatum, album rhasic de althea, populeon, apostolorum, comitissae, pro stomacho
824. a
Vngues assiduè crescunt
107. a
vnguium in digitorum carnem defigentium curatio
488. c
vnguibus vnde origo
174. d
vngula quid, & eius curatio
475. c
Vnicornis quid
614. b
vnicornis qualis dicitur fera non existit
614. c
vnicornis cornu non est efficax contra venena
615. c
de Vnicornis cornu diuersae opiniones
616. b
Vnio quid & quae necessaria
159. d
Vocis instrumenta
117. a
Vomitus vis
30. d
vomitus in quartana commendatur
228 a
vomitus causa in cholica
511 d
vomitui quod sit opportunum tempus
524. d
vomitus quî succedat facilis
524. d
vomitus causa in vulneribus capitis
281. b
vomitus valet ad deturbandum calculum
493
Vreteres
102. c
vreterum substatia, magnitudo, numerus figura
102. c
vreterum mira in vesicam insertio
102. c
Vrethrae factitiae imago
665. c
Vrinarum propuptione corpus expurgatur
30. d
Vrina suppressa quî mors veniat
491. c
vrinae profluuium insanabile
492. a
vrinae suppressio
506. c
vrina diutius cohibita ischuriam infert
506. c
vrinae suppressio quomodo curanda vrina suppressa lethalis
507
causae
507 d
vrina cruenta
508 a
differentiae, causae, signa, curatio
508 a
vrinae ardoris causae & differentiae
552 d
Vrsorum valdè admirada industria
44. a
Vtelif piscis descriptio & effigies
56. a
Vterus 105 d eius figura
105. d
vteri substantia, mangitudo, figura, compositio, actio, situs
106. a
vteri cornua & nerui
106. b
vterus nullas cellas habet
106. b
vteri dolor, cotiledones, orificium,
106. c. d
vteri ceruix
107 a
vteri ceruicis vasa
107 b
vteri vulnerati signa
320 c
vteri vlceribus valdè desiccantia cnueniunt
320 c
vterus statim contrahitur excepto & concepto semine
676. b
vteri procidentiae causae
688. c
vteri strangulatus 715. a curatio
717. c
vteri motus, furor 715. a ascensus
716. a
vterini strangulatus imminentis signa
716. a
vterus muliebris post conceptum semen denuò nunquam aperitur
703
vteri pruritus, & causae
729. a
vteri ceruicis ungustioris causa
709
vteri calidioris, frigidioris, humidioris, siccioris signa
710. a
Vteci procidentia, & eius causae, signa, prognosis
710. a
ad Vteri ascensum remedia
710. d
vteri putridi excisio
712. d
vterinae substantiae extractae signa
713. b
Vuae relaxatio & inflamatio
235. b
vuae relaxatae curatio
235. c
vuea tunica
147. d
cur Vuca multos aemuletur colores
147. d
Vulnera quaedam solis linimentis & aqua sanantur
41. d
vulnus quid
257 a
vulnerum varia nomina
257 b
vulnerum differentiae, causae, signa & indicia
257 b
Vulnera tribus modis magna dicuntur
257 c
vulnerae quae periculosa, quae lethaelia
257 d
vulnera rotunda 257 d exigua & contemptibilia saepè lethifera
259
vulnerum generalis curatio
259 c
vulnerum labra ligatura continenda
260. b
vulneratae partis situs
262. d
vulnerum capitis signa salutaria & lethalia
284 b
vulnerum capitis & cutis musculosae curatio
689. a
vulnera capitis
269 b
vulnerum diuisio
339. d
vulnerum sclopo inflictorum signa, & curatio
340. a
vulnera sagittis inflixa
357. d
vulnera parua saepe sunt funesta
282. a
vulnera hecticorum non facilè sanescunt
282. b
vulnera puerorum quàm senum facilius sanescunt
282. b
vulnera arida, aspera, liuida & nigra mala
283. a
vulneraria potio 565 5 vsus, compositio forma
566. a
Vulpeculae fraudulentum ingenium
52. c
Vultus coluntatis index
143. c
X
Xiphois cartilago
111. d
non procidit
112. a
Z
Zaraza parilla
545. d
Zigoma quid
143. d
Zirbus
84 c
FINIS INDICIS.