INDEX TITVLORVM NO-
uarum constitutionum synodalium dioecesis
Cameracensis, ac materiarum singularium in
eisdem contentarum.
Titulus primus.
DE qualitate ordinandoru & tem poribus ordinæ tionum
pag. 39
Tempus ordinandis præfixum
pag. 39
Literæ testimoniales ordinandi
pag. 39
Quomodo ordinandus se præparare debeat
pag. 39
De proclamatione ad ordines promouendi
pag. 40
Ne literæ dimissoriales concedantur
pag. 40
De ordinatis per alienos episcopos, vel extra tempora
pag. 41
Vt tituli ordinandoru bene discutiantur.
pag. 41
Titulus secundus.
De electione & institutione
pag. 41
Ne ad dignitates assumantur indigni
pag. 42
Quid ante institutione aut confirmationem inquirendum
 
Possidentes ecclesias parochiales infra annum ad presbyteratum promoueantur.
 
Titulus tertius.
De horis canonicis, psalmodiis, ac missarum officiis
pag. 43
Vt distributiones tantum iis, qui diuinis intersunt, dentur
 
Qui dicantur interesse diuinis
pag. 44
Decretum Basiliensis concilii, de his qui tempore diuinoru vagantur per ecclesiam
 
Preces canonice tractim & integrè cantentur.
 
Titulus quartus.
De statu monachorum & moniæ lium
pag. 45
Monentur apostatæ vt redeant ad monasteria sua
 
Clausura districtè obseruanda
pag. 46
Prohibetur ingressus viroru ad monasteria monialium
pa. 47
Quis ad votum religionis admit ti possit
pag. 48
Gratis singuli ad professionem recipiantur
 
Ne parentes suas proles ad religionem compellant.
 
Titulus quintus.
De magistris scholarum & priuilegiis studentium
pag. 48
Dé scholis restaurandis vel erigendis
 
Vt magistri idonei admittantur
pag. 49
Quando de priuilegio scholaritatis docendum sit.
 
Titulus sextus.
De matrimonio
pag. 50
Qui matrimonio iungi affectãt, qualiter instruendi
 
De notoriis adulteris
 
Causæ matrimoniales, & eisdem annexæ, per quos tractari debeant.
pag. 51
Titulus septimus.
De missa & prædicatione verbi Dei
pag. 52
Vt quilibet diebus dominicis & festiuis missæ & prædicationi intersit
 
De capellis
 
Qua hora missa parochialis ecclesiæ sit celebranda
pag. 53
Sub cõcione à celebratione abstinendum
 
De claudendis tabernis tempore diuinorum.
 
Titulus octauus.
De festis
pag. 53
Moderatio quorudam festorum
 
De dedicationibus.
pag. 54
Titulus nonus.
Qui ad docendum verbum Dei admitti debeant
pag. 54
De præsentationibus & admissionibus religiosorum ad prædieandum verbum Dei
 
Nihil temerè per religiosos effutiendum
 
Caueant ne indiserete peccantès nominatim in fuggestu corripiant
 
Inhibetur curatis ne religiosos sine literis admissionis Episcopi ad prædicandum admittant.
 
Titulus decimus.
De confessione
pag. 56
De præsentatione & admissione ad audiendum confessiones
 
Moniales clausuram professe bis vel ter in anno alicui alteri, suo patri confessario confiteri possunt.
 
Titulus vndecimus.
De vita & honestate clericorum
pag. 57
De publicis concubinariis
 
Constitutio concilii Basiliensis aduersus concubinarios
 
Ebrietas in clero maximè detestandæ
pag. 60
De habitu clericorum.
 
Titulus duodecimus.
De notariis & tabellionibus publicis
pag. 60
Vt notarii habeãt protocolla
61
Vt notarii assumant testes side di gnos & sibi notos.
 
Titulus decimustertius.
De pluralitate beneficioru.
pa. 61
Plura beneficia curata obtinetes suas dispensationes ostendant
 
Prouisio apostolica ordinario insinuanda
pag. 62
Permutationes cum titularibus beneficiis factas irritas esse
 
Instrumenta permutationis diligenter visitanda.
63
Titulus decimusquartus.
De visitatione.
pag. 63
Mandatur vt quisque suæ regiun culæ loca visitet
 
Portio canonica curatis assignãda.
64
Titulus decimusquintus.
De excommunicatione & cessu
pag. 64
Excõmunicatus personaliter & humiliter absolutionem petere deber.
 
Copia citationum curato danda
 
Ne cessetur à diuinis sine præcedente informatione.
 
INDEX TITVLORVM AN-
tiquorum Statutorum Synodalium dioecesis
Cameracensis, ac materiarum singularium in
eisdem contentarum.
Titulus primus.
DE pertinentibus ad synodum
pag. 70
De his qui tenetur venire ad synodum
 
De excusatione corum qui tenetur venire ad synodum
71
De modo veniendi ad svnodum & interessendi
72
Quid computus decani cõtinere debeat
73
Quid ad synodum referendum
 
De impedientibus synodum
74
Quæ sint facienda in synodo.
 
Titulus secundus.
De baptismo
pag. 75
Baptismus cautè & reuerenter celebrandus
 
De piscina
 
Renouatio fontis
 
Infans in necessitate etiam per mulieres baptisari potest
 
De infante imperfectè nato
76
De susceptoribus paruulorum
 
De custo dia fontis & chrismatis
 
Quis possit mitti p sacro chrismate.
77
Titulus tertius.
De confirmatione
pag. 78
Quod pueri septenes sint confirmandi
 
Confirmatio non iteranda
 
Mutatio nominis.
 
Titulus quartus.
De poenitentia, & partibus eius, scilicet confessione, contritione, & satisfactione
pag. 79
Quis, quando, & cui confitendum
 
Quæ peccata confitenda
 
Locus & tempus audiendæ con fessionis
 
Sacerdos impoenitente non absoluat
80
Sacramentum poenitentiæ vltimo damnatis supplicio nõ denegandum
 
Titulus quintus.
Casus reseruati Episcopo.
pa. 80
De absolutione in articulo mortis
81
Titulus sextus.
Casus reseruati poenitentiariis.
pag. 83
Titulus septimus.
Casus commissi presbyteris parochialibus
pag. 83
De subueniendo curatis per capellanos
 
Nemo alienum parochianu absoluere potest
 
Titulus octauus.
De Eucharistia & celebratione missarum
pag. 86
Vestitus celebrantis
 
Quam grauiter peccet qui indignè celebrat
 
Ornamenta altaris
pag. 87
Ampullæ
 
Piscina
 
Hostia
pag. 88
Cautelæ missæ
 
Effusio sanguinis
 
Si in sanguinem Christi aliquid abominabile ceciderit
 
Calix quo communicatur infirmis
pag. 89
De communicatione infirmi
 
De adoratione corporis Christi
pag. 90
Renouatio Eucharistiæ
 
Custodia sacramentorum
 
Qualiter & quibus communicandum
 
Quod non sit sæpius in die celebrandum
pag. 91
De iis qui deseruiut duobus beneficiis
 
De extraneis presbyteris
pag. 92
Apostata ne celebret
 
Quis repellatur à communione
 
Sortilegia in sacrametis ne fiant
 
Notorius fornicator ne celebrare audeat
 
De excessibus mercenatiorum
pag. 93
De admissione ad deseruiendum curiæ animarum
 
Excõmunicati ne missæ intersint
 
Titulus nonus.
De matrimoniis & sponsalibus
pag. 95
Sponsalia clandestina
 
Excommunicatio in clandestinè contrahentes
 
Clandestinæ nuptiæ quæ dicantur
 
Impedimeta matrimo nii
pa. 96
Tempus celebrandi matrimonii
 
Qui cognoscant de causis matrimonialibus
pag. 97
Verba sponsaliorum
pag. 98
De citatione opponentium vel contrahere volentium
 
Si cõtrahere volentes fuerint ex diuersis pagis, decanatibus, aut dioecesibus
 
De registratione bannorum & gratiarum
pag. 99
Excommunicatio cõtrahentium contra sanctiones canonicas
 
Excommunicatio religiosorum solennisantium matrimonia
 
De dissidio
 
Titulus decimus.
De ordinibus & beneficiatis ad sacros ordines promouendis
pag. 100
Impetranda est cura animarum infra mensem
 
De promoris per saltum
pa. 101
De residendo
 
De horis legendis
 
De promoto ad titulum patrimonii
 
Titulus vndecimus.
De extrema vnctione
pag. 102
Modus inungendi
 
Sacramentum vnctionis iterari potest
pag. 103
Excommunicantur religiosi qui administrant sacrameta sine licentia pres by teri parochialis
 
Titulus duodecimus.
De vita & honestate clericorum, & excessibus corum
pag. 104
Vestitus clericorum
 
De presbytero fornicario
105
De reparatione domoru
pa. 108
Poena pecuniaria statuta contra laicos extenditur etiam contra clericos
pag. 109
De induciis
 
Clericus excommunicatus priuatur fructibus beneficii
pa. 110
Clericus arma ne deferat
 
Nomina excommunicatorum in scriptis per curatum habenda
 
Denunciatio excommunicatorum
 
De non habentibus curam animarum
 
Qualiter diuinum officium cele brandum
pag. 111
Ne laicus tonsuram clericalem radat seu deferat
 
Clericus non potest prorogare iurisditionem iudicis secularis
pag. 112
Fraudulenta compositio decano rum.
pag. 113
Titulus decimustertius.
De reuerentia, iurisditione, libertate & immunirate ecclesiarum, coemeteriorum, & ecclesiasticarum personarum
pa. 114
Decima lanarum
 
Inuadens possessiones ecclesiarum aut ecclesiasticarum personarum excommunicatur
pag. 115
Obsessio ecclesiarum aut coemeteriorum prohibetur
 
Violatio immunitatis
pag. 115
Pollutio
116
Reconciliatio pollutorum
 
Interdictum
pag. 117
Excommunicatio religiosorum non seruantium interdictum
 
Constitutio Apostolica, Alma mater, de sententia excommu nicationis. in vi.
pag. 118
Ne clerici puniantur per seculares
pag. 120
Ne clerici compellantur per seculares debita soluere
 
Si presbyter læsus fuerit
 
Si clericus capiatur
pag. 121
Obligans calices, libros, &c.
 
Ne bona ecclesiæ alienentur
 
Rescriptio bonorum & capellaniarum facienda
pag. 122
Denuntiatio impedimentorum contra immunitatem Ecclesiæ
pag. 123
Denuntiatio publicorum excessuum per curatos fa cienda
 
Denuntiatio cessationis à diuinis.
 
Titulus decimusquartus.
De conspiratoribus & perturbatoribus ecclesiasticæ libertatis
pa. 124
Edicta contra iurisditionem ecclesiasticam ne fiant
 
De perturbatoribus iurisditionis ecclesiasticæ.
pag. 125
Titulus decimusquintus.
De executione mandatorum & statutorum synodalium
pag. 125
De apprechensione executorum curiæ
pag. 126
Portator literarum curiæ
 
De citatione
 
Si presbyteris immineat periculum propter obseruationé statutorum
pag. 127
De executione mandatorum Apostolicorum
pag. 128
Constitutio concilii Lugdunensis, c. Quicunque de sentetia excommunicationis, lib. vi.
 
Quando non liceat exequi man datum de excommunicando
pag. 129
Affectata ignorantia staturorum
 
Citatio generalis.
 
Titulus decimussextus.
De sententiis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, & de absolutione ab eisdem.
pag. 130
Pædagia.
pag. 131
De duellis.
 
De absolutionibus.
 
Titulus decimusseptimus.
De cautionibus recipiendis.
pag. 132
Cautio ad curiam trãsmitten da.
 
Titulus decimusoctauus.
De decanis & curatis ac capitulis, seu conuocationibus & aliis pertinentibus ad officium eorundem.
pa. 133
De capitulis decanorum.
 
Occultans leges reuerendissimo debitas.
 
Quid certificatio emendæ, seu compositionis continere debeat
pag. 134
De capellaniis non confirmatis, & aliis qualitatibus capellaniarum inquirendis
 
De incarceratis
pag. 135
Nomina beneficiorum & beneficiatorum transmittenda
 
Vt cessus denuntietur
pa. 136
Denuntiatio excessuum
 
Vt nomina Clericoru decedentium transmittantur
 
Titulus decimusnonus.
Statuta cõmunia de fide & personis ecclesiasticis
pag. 136
Ne quis locet domu suam meretricibus.
 
Titulus vigesimus.
De testamentis & executionibus, seu executoribus eorum
pag. 137
Inuentarium bonorum.
 
Vt executores refundant expen sas temerariæ litis de propriis
 
Quatenus liceat ædificia ecclesiæ obligare.
 
Pia legata
pa. 183
Vt testamentum fiat coram presbytero.
 
Libera debent esse testamenta
 
Moneantur executores negligentes.
 
Abusus, seu corruptelæ laicorum circa testamenta
pa. 139
Inuentarium qualiter fieri debeat
pag. 140
Rationes nobis per executores reddendæ
141
Curati executores moneant, vt inuentarium faciant
 
Titulus vigesimusprimus.
De exequiis & sepultura mortuo rum
pag. 142
Quos & quãdo curati decedentes fructus suos faciant
 
Nemo funus alienç parochiæ sepelire præsumat
142
Exequiæ pro presbyteris solenniter celebrandæ
pag. 143
Anniuersarium consratrum ecclesiæ Cameracensis
 
De absolutione post mortem
 
Excommunicatus per annum in articulo mortis absolutus, non sepeliatur
 
De arrenda terraru ecclesiæ vel beneficiorum
 
Qui dicantur manfesti vsurarii
pag. 145
Excommunicatio in manifestos vsurarios.
 
Titulus vigesimussecundus.
De vigiliis & aliis ieiuniis totius anni
pag. 146
Quare appellentur vigiliæ
 
Vndecim sunt vigiliæ in anno
 
Quatuor tempora
 
Aduentus
pag. 147
Quadragesima
 
Titulus vigesimustertius.
De maioribus festis
pag. 147
Maiora festa
 
Festum conceptionis gloriosisfimoe virginis Mariæ
pag. 148
Titulus vigesimusquartus.
De minoribus festis
pag. 149
Festa minora
 
Festum Annuntiationis
 
Translatio festi sancti Marci
 
Translatio festi sancti Ambrosii
pag. 150
Translatio inuentionis sanctæ Crucis
 
Quando incipiat Aduetus Domini
 
Festum Purificationis
 
Festum sanctorum Fabiani & Sebastiani
 
Festum sanctæ Agnetis
 
Quinque festa mobilia
151
Titulus vigesimusquintus, pag. 151. vbi malè legitur, vigesimussextus.
De indulgetiis ab Episcopo con cessis
pag. 151
Qui ecclesiam Cameracensem visitant
 
Qui pauperibus elcemosynã lar giuntur
 
Qui funera pauperum deferunt
 
Qui honorãt nome lesus
pa. 152
Qui orant pro nobis
 
Qui comitantur corpus Christi
 
Qui comitantur extremam vnctionem
 
Qui vigiliis presbyterorum intersunt.
 
Qui anniuersario cõfratrum ecclesiæ Cameracensis intersunt
 
Qui sacerdotes honorant
 
Qui processionibus intersunt
pag. 153
Qui primitiis presbyterorum intererunt
 
Titulus vigesimussextus.
De quæstoribus seu quæstariis
pag. 153
Quæstores ne prædicent
 
Non admittantur quçstores diebus solennibus
pag. 154
Titulus vigesimusseptimus.
De reuocationibus gratiarum & commifsionum
pag. 154
Reuocatio gratiarum
 
Reuocatio commissionum decanorum
 
Reuocantur omnes commissiones iudicibus secularibus factæ
 
Reuocatio poenitentiariorum
pag. 255
Titulus vigesimusoctauus.
De cedentibus seu cedere volentibus
pag. 155
Titulus vigesimusnonus.
De acceptationibus beneficiorti coram not occultè factis
pag. 156
ADDITIONES aquot priora statuta
pag. 156
Priuilegium scholaritatis exhibendum
pag. 157
De præsentatione & admissione vicecuratorum
 
Nullus quæstorum ambonem ascendat
pag. 158
Nullus beneficiatorum pecunias ex redemptione reddiruum sui beneficii prouenietes sine con sensu Episeopi recipere præsumat
pag. 159
Decanis inhibetur cognitio con cubinariorum.
 
INDEX TITVLORVM FORmulæ reformationis Cæsareæ maiestatis.
DE ordinatione & electione ministrorum Ecclesiæ
pag. 168
De ordinum ecclesiasticorum of ficiis
pa. 171
De officio decani & canonicoru
pag. 173
De horis canonicis & psalmodus
pag. 175
De monasteriis
pag. 176
De scholis & vniuersitatibus
pag. 179
De hospitalibus pauperum, infirmoru & peregrinorsi
pa. 181
De dispesatione verbi Dei & officio ecclesiastæ
pag. 182
De administratione sacramentorum
pag. 185
De administratione sacramenti baptismi
pag. 186
De administratione sacramenti confirmationis
pag. 187
De missæ cætemoniis
pa. 188
De sacramenti poenitentiæ admi nistratione
pag. 191
De vnctionis extremæ administratione
pag. 192
De sacrameti matrimonii administratione
pag. 192
De cæremoniis ecclesiasticis
pag. 193
De disciplina cleri & populi
pag. 196
De pluralitate beneficiorum
pa. 198
De disciplina populi
pa. 201
De visitatione
pag. 203
De synodis
pag. 206
De excõmunicatione
pag. 208