FINIS
CVocum index ordine litterario in paucis tamen dictio nibus diptongo obseruata.
 
Et primo.
 
A
 
Abilei
ixv
Agrisis herba
xvi
Apollodorus
Animaliu creatio
v
Apollo.
vii
Ammon.
vii
Agriculture ositis studios'
vii
Anubis.
Apollo musicus.
Aquila promethei
Apis bos egiptius
ix
Armapriscorum
x
Alexandria ab alexandro magno condita
xix
Athyttia sesoris regis filia
xx
Astronomia
xxi
Amasis rex
Adulterorum pene
Actisanes ethiopu rex
Astroru cursus
Astrorum motus
Agricole egyptii
Adulterorum pene
Aquila a thebanis culta
xxx
Asphaltus
Ammon quem semiramis cõ suluit
Aduerte semiramidis respon sum
xi
Assyriorum & indorum conflictus
xi
Assiriorum imperium
xli
Arbaces medus.
Arbacis victoria
Arbaces regnans.
Angelus.
Astrorum obseruatio.
Astiages
Arceus medorum rex.
xlv
Artinus & artibanus reges.
xlv
Astibara medorum rex
xlv
Aretinus fluuius
Araxis fluuius
Amazones.
Arimaspe
Apollo
Arabes in libertate degétes.
Aduerte que in arabia producun tur.
Aurum
Animalium varietaes
l
Arabia felix
li
Arundines.
lii
Aethiopes primi
lii
Aethyopes a semiramide hercule & Diony sio nunq victi.
Aegiptiorum lutere.
Accipiter
Aethiopum sepultura
Auri effossio
lv
Admirandam gentis patiétiam animaduerte
Asafluuius
Aeridophagi
lix
Aranearum scorpionum muriu & passerum multitudine regiones deserte
lix
Arabicus sinus.
Arsinoe.
Aphrodites.
Acartarcus
Arborum lecti
Ambrosia
lxv
Anochite
Amazonesvnde
Athlas
Amaltee cornu
Aristeus.
Ammone titanum auxilio satur nus superauit
Aristeus.
Ammonis aries
Agaue
Alexia
Apri caput
Augea.
Altea.
Achelous.
Amaltee cornu
Antilocus.
Astidamia
Argonaute
A cete mors
xc
Amphimones.
xci
Aries in agnum.
xci
Alcestes pietas
xci
Atreus
Alcmena des.
Androgeus
Ariadnes corona.
xcv
Aegei mors.
xcv
Aihamantus
xcv
Adrastus.
Argia.
Amphiaraus mortis no inscius.
Alcmeon
Acolides
Aesculapius.
Asopus
Aretos
c
Authone.
ci
Acteon
ci
Arethusa
Auri opulentia genon intertectus est
cvi
Alesia cluitas ab Hercule con dita.
Alocus
cvx
Astrologie ægiptii inuentores.
Anii mitabilis natiuitas.
Amalthea capra louem nutriit.
B
 
Bufiris
vii
Baratron
xii
Bellu notatur bactrianu.
Babilonia
xxi
Bochorus rex
Bochoris legum lator
Bos cur honoratur.
xxx
Busitis ciuitas
xxx
Berzannes rex
Bactra
Babilon
Bastigamus mons Iouis facer.
Bellicus apparatus
xl
Belesus babilonioru dux.
Bactrianoru aduentus.
Bellum cadulium
xiv
Berilli
l
Balsamum.
lxv
Bonorum mensura
lxv
Bacchus.
Bromius
Bellu inter herculem & eriginuz
Boumvestigia
Bellum trotanum
Boreades
Bizantus rex.
xc
Byzartum
xc
Bares reticii regis filia
Baleares
cvi
Batannia
Belerium
Brace genus ve stis
cix
Bardi
cx
C
 
Chaos
Ceres
vii
Canis.
Chemis
Cadmus.
ix
Claus herculis
ix
citon genus poculi.
ciea.
crocodilli natura
cãbyses téploru egyptioru incensor & prophanator.
colchis
xx
cetes qui & protheus
cepheus rex.
cibus infantum.
caldei
crocodilli.
crocodilla vrbs.
cadauerum cura
caron
captie porte
caona ciuitas
chaldei
cotris prefes
chaldeorum opinio
chaldeorum virtus
ciapares medoru rex
cirus
cristallus.
l
carbunculi
l
chelemophagi
cinecor viué di modus & corudé cu bestiis congressio.
cynamini.
lx
cinocephali
lxi
cuncta vel ipossibilia lucri causa hoies aggrediuntur.
lxi
Cercenes
Captiuarum ivictrices subita pugna.
Cilices quare liberi.
Celi filit.
Cete maxima
Charmuts portus.
Cothonus
Carbi.
lxv
Corynthus
Capaneus.
Centauri
Ciclopum mots.
Corcyra a neptuno rapta.
Cocalus ficilie rex.
cyrene
ci
ceres.
cyane.
cyrcena
cv
cation promontorium
celte.
cx
cimmerii.
cx
cimbri.
cx
celtiberi
cx
carhaginésiu opes vnde.
cassiterides
celisedes
cadmus.
cxv
ceres.
cxv
cybele
cxv
corybantus.
cxv
corybantes.
cxv
coronis
cxv
casia
lxv
cyrene
cerastes
campes fera a Dionysio inersecta.
cum amazonibus herculis certa men
cadmus
callisthenes.
cereris inuenta.
clio
cercionis mors.
croton
colonia libertate donata
coronis
crisippus
cleopatra
circe
creon corynthioæ
castor
ceix rex
D
 
Deorum cultus
vii
Diluuium
Dionysius
ix
Dipetes mnestei pater athenien sium rex
xi
Delta
xii
Democritus
xv
Domus ægypti.
Diodori ætas.
Deorum cultus
Delta
xix
Darius.
Dedalus.
De romano felis interemptore vluo sumpta
Diuersa diueriæ regiones adorantanimalia
Darrileges
Dedalus.
Dedalitemplum.
Democritus.
Desemiramdis ortu fabula.
Decreta in pisceni
Duç babilonis regie
Dionysius.
Dionisianus ex mulieribus é ex cercitus cóstitutus.
Ditili.
li
Dictum animaduerte admirabile.
li
Diuersus scribendi modus.
li
Deorum cultus
Diuersæ habitationes
Deorum contemptus
lxv
Duodecimus labor herc.
Dionysii inuenta
Dionysius
Dionysius vnde.
Dymytor
Donysii forma duplex
Dii olimpiaci.
Diomedisequi.
Decimus labor herc.
Demophoon
c
Delphile.
Daphne
Dedalus.
Dedali populi
Dedali penne
c
Dededalitraditione pactum.
c
Daphnis.
cii
Diana
cii
Danubius
Diluuia duo
cxlii
Dardanus
cxv
Dryos.
cxv
Dardania.
cxv
Dia insula que vapos di.
cxv
Demones vnde
cxv
E
 
Eloquentie virtus
iii
Elementa.
Ethesie.
xv
Eclipsis
xix
Ecbatana
Ethesie
Emodes mons.
xiv
Elephantes
xiv
Elephantorum natura
Elephantes cú serpentibus.
Elephantis somnus.
lix
Ephorus.
Europa
Ebrietas
Ericis pugna
Euenus
Egialeus vel ægialus.
Euristei mors
Europe filii.
Eriphile
Emos.
c
Erix.
c
Erycina
c
Eolus
ci
Ethalia
Eridanus
Electrum
Enses optimi.
cx
F
 
Fruges
vii
Folla in hostio pelusiaco súptuo sa.
Faba egiptia
Fabula de nilo in thauri formaz verso
xix
Fenus
Furum mos
Fabula de busiride.
Faunus rex
Furore hercules mouet.
Fabula de capise aptí vniusvena totis.
Filii lasonis & medeç
Filii oedipi.
Fabula acteonis
ci
Fabula de cerere
Funde
G
 
Gnefactus hecchoridis sapiétis pater
Geometria
xxv
Greci in egípto
Ganges fluuius
Gangatici populí
Glacici & frigorisvis
lx
Gasandi
lxv
Gigantes
Galatia
Glaucus deus
xc
Gizuca
Genealogia tectami
Gnidior & thodior decretú
cv
Gaudas intula
cv
Gymnasie insule
cvi
Gadira
Galatia
Galares
Galacie
cix
Galate
cx
Galogreci
cx
H
 
Homines nudi
v
Homerus in egipto
vi
Herclues
vii
Hercules egiptius
ix
Hetodotus arguitur
Homicide
Hirci
xxx
Homerus
Hortus pensilis
Herodoti seculú
Hipanes.
hidaspes.
herculis virtus
hyppolite
hyperborei
homines primi
lii
herculis templú
lii
hesperidú mala
hesperus
herculis celum
herculis morbus.
herculis seruiens.
helione.
herculis exilium
hippotus
herculis mors
hesione sors et liberatio folio.
hercules ad troiam
xc
herculis filii
herculide
hippolitus
xcv
helene raptus
xcv
hyppomedon
hippotes
hercules
hispanie metalla
cxi
harmonia
cxv
I
 
Inferifabulosi
iii
Isidis cornua
xi
Ignis inuentio
xi
Isidis sepulchrum
ix
Isidis nomina.
x
Isis medicino augmentatrix
x
Ichneumon
Ilcia egyptiorum
Inobeditutes qua mu poena.
Ibidis vulitas
Inferotum figmenta
Inbactrianos expeditio
Iouis lunonis & opis statue folio
In indiam expeditio
Indie laus
Indus fluuius
Indiesitus
xlv
Indiebona.
xlv
Inopie indi nó vexàtut
xlv
Indorum agricultura
Indiab Alexandro victi preter gangaros
Indorum leges
Indorum tribus
Indorum philosophia
Iambolicus mercator
li
Iambolus
lii
Icthiophagi pisciú viatores
lvi
Ilophagi
In maraneos perfidia garidaues vsi
Iason
Iasonis & Medeç conuentio. folio
Iasonis mors
Ixionis perfidia
Iris regio
Iupiter
cx
Iasius
Iphimedia
cxx
Imalia nympha
L
 
Leges
iii
Librorum multitudo ingenium opptimit
Luna dea
vi
Lira. Laurus
vii
Ligurgus
vii
Lacus ingens
xix
Littere
xxv
Luctus in regiamorte
Laudes regum
Lupi honores
Licopolis
Leges optime
Ligurgi leges
Lune cursus
Latona
Leones
Lingua díuísa
li
Leonum vastitas
Locusta pro cibo æthiopes vtuntur
lix
Lamites sinus
Libia. Leneus
Licinus fur
Laumedon
Licinius cum Herculis filiis apd argos
Laius
xcv
Lipara ciuitas
Labirintus
c
Laparus
Leges
cv
Lipara
cv
Leucee
cix
Lusitani
cxi
Luculus romanorum ditissim'. folio
Lígutes
Leucippus naxi filius
cxxv
M
 
maronea ciuitas
macedonia
medeæ i herculem beneficium folio
minotauri pueri
xcv
Minas hippotes
Menalippe
Melampus preridum curator. folio
Meleus nestoris pater
Modus certaminis curulis hippodamie
Minerua
Mirum de parentibus plio
cvi
Mirrha
memphis
ix
modus ægiptiorum viuenditepore nui mundationis. folio
meander
xvi
mercurii inuenta.
menas rex ægipti.
menas post deos primus ægipti is imperauit
mirum de leone
xix
menlis
xix
memphis
xix
mutes
xx
Maro rex aliter miris. folio
micenus rex
mariapagus
xxv
moneta
musica
morborum curatio
medici publici
mira a canibus ceterisq anima libus sacris abstinentia
xxx
magna pro bonis sepultura impuisa
xxx
mox ægiptiorum pro corporibus mortuorum sepeliendis folio
mortuorumlaus
minos legislator
morsileges
melampus
mendes vrbs
menoes
mira le miramidis subtilita & audacia
mesopotamia
mira le miramidis astutia
xl
mennon. mennonis excerciius
maxima arbatis in beleseum de mea
mecorum sermo. mandaues
xlv
managete
metonus annus
matus le nutta
magnum in elephante occidento penculum
lix
melacum bonis
maimailde
mace
menes vicus
marina amazorum regina magnas milicum coegit copias folio.
mecuia a Perseo victa
auxilio Amazonum copias progauit. folio
mineruatritona
ma
musici
musarum numerus
megara creoni Filia Herculis vxot
minerua a quibus dei Herculem damnauerunt
mors hyppoliti
Mele ager
Mercuríus
Medee in damnatos gratia
xc
Medee conuentio
xc
Medee ad preclara aduétus.
xci
N
 
Necessitas retum magistra
v
Nisus
Nilus
Nileus
Nini gesta.
Nini bustum
Ninus filius
xl
Ninus matrilonge dissimilis folio
xli
Nfai astus
xli
Nina vibs
Nature bona
Napis
Necessitas naturam instruit
lvi
Nafamones
Nisa
Niseantrum
Natiuitas herculis
Nonus herculis labor.
Nessus
Neleus nestoris pater
Napos
cxv
Nisiada coronis
O
 
Osirís
vi
Osiridis coma
Ordei potus ab osiride inucatus
Osiridis cedes
Osiridis partes
ix
Omphale
Oicieus
Oeneus
Orphei vota
Olimpie
xci
Otpheus
xxv
Obeliscus
Orontes mons
Oceanus
Oues secunde
Orus rex
Ogdous
xix
Orion
cii
Ortigia
Orcha in britannia
cix
Olimpus
cxv
Ochimus
P
 
Poesis
iii
Palestra
vii
Prometeus
Pharos
ix
Prolomeus lagus
xii
Pueri comites
xx
Pastarum cura
Patricide
Pugnantes
Pignora parentum
Policratus
Potio ab helena inuenta
Pitagoras
Planete.
Planetarum inflùxus
Persodes vir insignis
xlv
Piramis
xlv
Palicotra vrbs
Pãtasilea amazonú regía
Pardali
Pamones
l
Plitaci
l
Piscium capture
Pro elephanti interfíciendo æthiopum ars
Patrie amor
c
Phebei montes
Phenicia
Pnapus
perseus louis & Danaes filiu,. folio
partus acceleratio
primus herculis labor
phrigia cur exusta
partus cú nullo dolore
phlegreus campus
priamus
philocteles
pelias
phiner filié
phrix' & helle cum aureo vellete nouerca'es insidias cuitarunt folio
phrixi nauis
xc
priamus
xc
promacus a pelia iterfectus.
xci
phedra. peritous
xcv
petitoi & thesei ad inferos descésus Podalirius & Macaon apollinis filii. phoci mors
pelopis victorià
pasiphæ
c
pluto
proserpina
phaeton
pluto
pancratis
pronopides hometi magr.
Q
 
Quid de semiramidis morte sétiatur aduerte
cii
Quorúdã æthiopum pediculis allatis oppressorum fermain credibilis mors
lix
Que de hercule dicútur.
Quartum certamun cum centauris.
Quintum cer. cum serua aureis cornibas adornata
Quare hercules multa cretensibus bñacia cõtulerit
Quare hercules serpentum inimicus
Quare hercul celum sustinui lediciaur
R
 
Rheasoror & vxor saturni.
vi
Rizopliagi
Rinoceros
lxi
Rinoceraciuitas
Rodhope
Regum cura
Raffi hommes & boues mactati folio
Reges
Rorastes
Rhea
Ramphitra
Res noticia digna
Rota
c
S
 
Spelunce
v
Sol deus
vi
Sol primus rex
vi
Saturnus
vi
Simiapto Iomei amicus
Semele
ix
Solis vrbs alio noiethebe.
Simandrus rex
Simandu epithaphium
xix
Sesoris rex
xx
Solon
xxv
Sacerdotum honores
Sententie modus
Sacerdotum satil
Sariri
Sepulchrotú tres species
Soolas rex
Siracufe
Sozanes ninifilia
Semiramitis luxuria
Stsutobates
Semiramis saucia
xl
Sardana palus vltimus assiriorú rex
xli
Sardanapaliepitaphium
Sardanapalivictoria
Satramenus excercitus sardana pali
xli
Sardanapali exitus
Solis virtus
Sosarmon rex
Sacarú medorúgs amicitia.
xlv
Sitafluuius
Scythe
Smaraguus
l
Solis vis
l
Stra
l
Seniores pricipatu éopittes
lii
Soutofagi
lix
Stuii ethyopes
lix
Solis vis
c
Spynx
c
serpontum magnitudo
c
serpcus ingens
c
serpens ratra magnitudine ptolomei alexandrie regi p munete affertur
cii
sabei
saba
solis ortils
sobalis
silenus
satiri
silenus rex
secundú certamé cuidra
septimus labor de auls purgan da
solis sitii
solis templum
sibaris
xc
sibila quid
salmoneus
sircus stella que secundú aliquos canis dicitue
ci
sicilie satus
septem eolides
sponsa ortus
salonides
cx
solis aqua
T
 
Tiphon
Tritclemus
ix
Tetra mater
vi
Trigomia claucopis
vi
Thebe vrbs egipti
vi
Testudines ingentes
 
Troglodile
Thales etc.
Templum mirabile
Thebcorum philosophia
 
Tanais
xx
Templa ditia
xxi
Trota iuxtanilum
xxi
Teledeus
Theodorus
Terra cana
Taima sacrum regina
xiv
Tenusta vibs
Taurobolus quid
Tygros
xli
Tangelaphi
l
Testudines ingentes
Trogl o dile et comm mos vivendi
lx
Taurus sisuestris
lx
Topacius lapis
lx
Tritonis palus
Thebe
Triumphus primus
Tespis
Tespiades
Thebancon
Tindarus
Theolephus
Tydeus
Tamurica diana
Tauri igniferi
xc
Thesei gesta
Thesei mors
Tydeos victus
Tyresias
Thebe
Thinai salmonei filia
Tantali pena
Troanis
c
Triplex aristei nomen
ci
Trinacria
Tespis
cvi
Tyrreni
Thuris collectio
Triphili
Thebelasnis
cxv
Telesmos
Thermodon flvuius
V
 
Verborum initium
v
Vulcanus
vi
Venus
vii
Verborum ordo
vii
Vites
vii
Volgii
Voura
Vota egiptiorum
Vulcani templum
Venus aurea
Vrbis nine magnitudo
Vrbium emporta
Vitrum in ethiopia
Virgo in terra
Vincitur clasisindica
xli
Vites
Vini vsus
Velleris aurei ereptio
xc
Venus
ci
Vaccei
cxi
Vectigalis proditio
Vndecimus herculis labor folio
X
 
Xerxes
Xuthus imperator
cv
Xuthia a Xutho predicto nominata
cv
Xerxes a naxiis relictus
Z
 
Zoroastes
Zitus ex ordeo potus
Zuthus dux
Zaclivrbs
cii
Finis Tabule.