INDEX EORVM QV AE
hoc opere continentur.
A
ABsynthium,
154. 203
Accidentia an curanda & quando,
91. 92
Acetaria an conueniant ægtis,
142
Aceti facultas,
143
Aceti noxæ,
134
Acidorum noxæ,
134
Aër,
281
Aegri an solis pronosticis relinquedi,
64. 65
Aér perflatus an interdicendus ægris,
72
Aerij error in cura lapidis renum,
110
Agaricus,
200
Alexitheria,
48. 50
Alica,
133
Aloë an salubris,
Amuleta,
154
Amylum,
134
Anacardinæ compos. vsus,
12
Anatomia quàm sit ne cessaria, quomodo administranda, & quàm diuersa in hominibus & brutis, 146. & dein.
 
Anatomia brutorum in quibus vtilis,
12
Aqua absinthij,
23
Aqua lactis,
202. 204.
Aquæ destillatæ,
22. 23.
an illis vtendum,
22. 23.
Aquæ metalicæ omnes malæ,
67
Aquæ violaceæ virtus,
23
Arabes cur vinum prohi beant,
12
Arabum medicina qualis, & quando coeperit,
3. 4.
Argentum viuum,
209
Arteriarum incisio quado necessaria,
108. 109
Articularium morboru cura,
227
Asclepidis excellentia in arte medendi,
2
Asclitis remedium,
123
Ascitis cura,
241
Asciticus
270
Astrologiæ iudiciariæ va nitas
36
Atræ bilis cura,
211
Auerrois dubitatio soluta,
86
Auicennæ locus explicatus de euacuatione,
34. 81
Aurum quomodo conueniat ægris,
89. 90. 91
B
BAlnea cruriu & manuum an vtilia in febribus,
70. 71
Balnei effectus,
95
Balneorum vsus in fine febriu, 158. & deinceps
 
Belzoi,
153
Blacciæ,
54
Bubonium,
154
Bubonum curatio,
37. 40. 41
Butyrum
205
C
CÆcitatis cura,
232
Calculi renum cura,
224
Caloris præternaturalis effectus,
131
Camemilla,
206
Cancri cur non curadi,
6
Caphura,
106
Capillus veneris,
204
Carcinomatum curatio,
157
Cardani intetio in libro de mededi methodo,
5
Carnes nocent in febribus,
133
Cartamus,
197
Cassia an conueniat post incisione venæ,
94. 95
Cassia fistula,
200
Cassiæ nocumenta,
73
Catalepsis cura,
235
Catapotia quando danda,
63
Catapotiis quinti cur nõ sit vsus Gal.
146
Cato,
208
Caulium cremor,
208
Cauteria exigne an conueniant Catharris,
68. 69
Cauteria potentialia noxia, 155 eorundu materia.
155.
Cauterij iuuamenta,
155. 156
Chærefolium,
153
Cholice curatio erronea
130. 131
Chyrurgia medico necessaria,
35. 36
Chyrurgiæ instrumenta necessaria desideratur,
125. 126
Chyrurgis quid relinque dum,
36. 37
Cibigenera,
283.
Cibi varietas cur noxia,
113
Cibi simplices facilius coquutur simplicibus,
134
Cibus albus quis, & qua perniciosus,
132. 133. 134
Citrij succus,
134
Cibus an nocte exhibendus,
71. 72
Clysteres,
282
Clyster an dandus ante venæ sectionem,
105
Clysteres exhibendi tepus
130
Colicæ quæ noceant,
139
Cholocinthis,
197
Complicatorum morbo rum remedia, 74. & deinceps.
 
Concoctio mometanea obseruanda,
91
Cur melius fiat die, quàm nocte,
278
Confortantia ventriculum qualia,
106
Consuetudo,
71. 72
Contractionis membrorum cura,
230
Contraria contrariis an semper curanda,
76
Critici dies quomodo obseruandi,
72. 73
Cucurbitulæ quomodo adhibendæ,
96. 97
Curationis scopi,
275
Cyrenensis regio,
151
D
DEambulatio,
279
Decocta vtiliora aquis destillatis,
23
Destillationis cura,
220
Diaspoliticon quare non cõtemnendu,
83. 84. 85
Dolor puisatilis,
108
Doloris curatio,
57
Dolorum remedia,
58
Dolori sanguinis missio conuenit,
59
Doloris capitis cura,
238
Doloris curatio,
128. 129
Doloris præcordiorum cura,
237
Doloris vagi curatio,
358
Dulcium vsus,
135
Dysenteriæ remediu,
121
E
EFfectus aëris,
281
Eius cõmoda,
109
Elephatiasis quid, & eius remedium,
122
Empyematis cura,
218
Epilepsiæ cura,
214
Epilepsiæ puerorum curatio,
63. 64
Epithimus,
198
Equitatio, qualis exercitatio,
110
Errata recentiorum,
182
Eradicatiua an cõueniat in principio,
24. 25. 29. 30.
Escharotica, 155. & deinceps.
 
Eupatorium,
203
Exercitium,
279
Exercitatio à cibo an no xia & cur,
110. 111
F
FAmis remedia,
205
Fauces, quibus curentur,
206
Febris curatio,
209. 210
Febrium compositarum curatio, 74. & deinceps.
 
Febris continuæ cura,
233. 245.
Febris pestilentialis curatio,
52. 53
Febris singultuosæ cura,
233.
Fex biliosa pura, malum signum.
10
Fluxus in febre curatio,
61. 62.
Franciscus Taegius,
23
Frictionum vsus,
39. 40
Fumiterræ succus,
201
G
 
GAlenus vnde sua scri pta sumpsetit,
3
Galeni errata in Anatomia,
149
Galeni error de ore ven triculi,
110
Galeni loci explicati,
40 65. 71. 78.
Garum,
293
Gentiana,
188. 208
Glyciriza.
204
Gnidiatum sententiaru authoritas ante Hyppoc.
1
Gtãmaticoru error,
120
H
HEcticæ cura,
220. 240. 241.
Hecticæ curatio erronea
106. 107. 108.
Hacticæ duo sola remedia,
108
Hermodactyli non veri,
73
Hæmoptoicorum curatio, 44. 45 corundem signa,
46
Herysipelatis erronea cu ratio,
104
Hydropis remedia,
138
Hydropisis cura,
61. 240
Hyppocrates,
1
Hyppocratis locus expli catus.
54
I
IAspis lapis.
154
Incantatio an vim aliquam habeat in meden do,
117
Insula Chiorum & eoru natura,
115
Ius galli,
203
Iuscula an conueniant cõ fortando ventriculo,
106
L
LActuca qualis.
11
Lapidesadulterini,
20
Lapidis renu duo remedia præcipua,
118. 119. 120
Lapisarmenus.
198
Laserpitij succus, 150. & deinceps.
 
Lecti ex pluma noxæ,
141. 142
Lectorum diuersa materia,
142
Lectuli antiquorum,
141
Lepræ cura,
211. 241. 345
Lepræ remedium,
122
Lienis epithema optimu
121
Lignu Indicum,
208. 209
Limunnij succus,
134
Lunæ positiones an obseruandæ in dandis medicinis,
37
Lupulus,
203
Luxationis vertcbrarum & crurum cura.
125
M
MAgnes,
33
Manna,
201
Materia an debeat concoqui & paulatim euacuari,
34
Medendi methodus recentiorum qualis,
24
Medicamenta corrupta quæ,
19. 20. 21
Medicameta sine noxa,
198. 199. 202. 207.
Medicamenra quæ calida aut frigida exhiberi debeant,
102
Medicamenta simplicia an præstantiora compositis,
187. 208
Medicamenta venenosa an fugieda,
120. 121. 122
Medicametis non fidendum, quæ agunt occulra proprietate,
51
Medicamentis simplicibus an vtendum,
23
à Medicamento purgante symptomata,
251
Medicamentorum laxan tium effectus, & an cõueniant hecticæ,
106. 107
Medicamentoru mixtio periculosa,
145
Medicamentorum multitudo inutilis,
57
Medicamentorum omnium virtutes à qualitatibus,
51
Medicamentum purgãs nõ emolhta aluo mortem adfert,
129
Medici cur explosi à Romanis.
180
Medicinæ abusus quomodo inuecti,
1. 2
Medicinæ benedictæ, 33. in eis exhibedis error.
33.
Medicinçin quibus mor bis non sint præscribendæ,
17
Medicorum recetiorum errores quomodo inducti,
4
Medicus quomodo vitabit infamiam,
31
Melancholiæ cura,
214
Melones quales
13. 14
Melonu nocumenta,
13. 14
Menta,
156
Mirabolani
202
Mirach quid,
149
Monocerotis os,
50. 51
Morbi Gallici cura,
120. 121. 122
Morbi insanabiles,
5
Morbi omnes habent medellam propriã,
53
Morbi senum,
271
in Morbis vtrùm à leuio ribus inchoandum,
25. 26. 27.
Morbillus morbus quis,
53. 54.
Morborum differentiæ,
26
Morborum diuturnoru cura,
276
Morborum omnium finis ambiguus,
6. 7
Morborum propria esse auxilia,
154
Morborum pueriliu remedia,
66
Morborum terminatio multiplex,
31. 32
Motus,
278
N
NOcumeta cassiæ, 61 vide Cassiam.
 
Naturæ opus,
210
Nephritidis curatio & an diuretica cõueniat.
59
O
OEdematis erronea curatio,
158
Olea & pingula an cõueniant colicæ,
131
Olei exterius appositi noxæ,
104
Olera vtrùm sint cibi,
11
Oleum calidum,
103
Oleum omphacinu,
293
Oleum rosatu quale,
103
Opisthotoni cura,
225
Orisum,
133
Oua & carnes an conueniant febr.
8. 9
Oximel pro cibo & potu,
102
P.
PAnis decoctus,
9
Parietariæ vsus,
154
Pestis curatio,
127
Pestis tepore an debeat teneri fenestræ apertæ,
109
Pestilenti febri an conue niat victus tenuitas,
126. 127
Phyllada,
141
Philagrij antidotus,
122
Phtisicorum cura fucosa 97. eiusdem verum remedium.
97.
ad Phthisim, authoris remedia optima,
98. 99. 100. 101.
Phthois cura,
215. 218
Pilullarum vsus noxius,
69
Pinguium effectus,
106
Pisces an febrietibus cõueniant,
18. 19
Pisces saxatiles qui.
19
Pleuritidis curatio,
41. 42
Plinij in medicos sui teporis inuectiua,
2
Plumbum & æs metalla perniciosa,
23
Podagra cur post lithiasim oriatur,
59
Podagræ cura,
231. 240
Podagræ remedia,
73. 74
Podagræ remedia, & recentiorum errores in ca curanda,
112. 113. 114
Podagræ an conueniat purgatio,
73. 74
Polipodium,
98
Porretæ aquæ,
67
Potus cum vino noxæ,
113. 114
Prædictiones admirãdæ, 243. & deinceps,
 
Psilij mucilago,
204
Psora,
374
Ptisana,
11. 286
Puerilium morboru remedium,
66
Pueris nouiter natis an medicamenta conueniant,
66
Pulicaris morbi & morbilli distinctio, 53. 54. curatio,
56
Pulsus inæqualitas,
246
Pulsus humilis,
247
Pulsus miurus,
246
Pulueres cordiales an mi scendi cibis,
48. 49
In purgando quæ cauenda,
37. 38
Purgatio in vere quando noxia,
70
Purgatio an in statu, vel post statum conueniat
30. 31.
Purgatio an præcedere debeat sanguinis missionem,
123. 124
Purgatio lenitiua quãdo adhibenda,
59
Purgatio per quas regiones fieri debeat,
32
Purgationes particulares quæ & quibus debean tur,
33
Q
QVartanæ cura,
143
Quartanæ duplicis cura,
236
R
RAdix chynæ,
391
Rancedinem non esse purgandam venæ sectione,
38
Rhabarbarum in quibus noceat, 137, & deinceps.
 
Rhabarbari natura,
188
Renum inunctio ex quibus fieri debet,
103. 104
Respirationis difficilis signa,
248
curatio eiusdem,
259
Rete mirabile in homine non reperiri,
149
Rosæ,
201
S
SAccharum nocet in febribus,
133
Sal an conueniat ægris,
142
Sanguinem emendantia,
202
Sanguinis iterata missio an prosit in Sinochis,
60
Sanguinis mictus cura,
237
Sanguinis missio an con ueniat hyeme,
93
Sanguinis missio an prçcedere debeat pharma cum,
104. 105
Sanguinis mittedi, quis terminus suppressionis, 42. 43. quot modis peccetur à recentioribus,
42. 43.
Sanguinis missio quado adhibenda,
27. 28
Sanguinis sputi cura,
215. 218
Sarcocolla,
197
Sarza parilla,
391
Scabies,
274
Sciaticæ cura,
229
Sene,
202
Serum,
33
Serum calibeatum,
63
Signa oppressionis facul tatis.
246
Signorum coelestiu obseruatio,
308
Siliqua qualis cibus,
14. 15
Silphium,
151
Soldanella an conueniat Hydropi,
61
Somnus,
276
Somni interruptio in ægris periculosa,
102
Somnus an post medicinam concedendus,
102
Somnus quando bonus & contrà,
102
Spiradi difficultatis cura 218. 222. 238. 259. & deinceps.
 
Sputum sanguinis quando periculosum & quo modo differat à fluore sa guinis,
46
Sputi sanguinis curatio,
46. 47
Stecas,
203
Stibades,
141
Succus Cyrenaicus. vide, laserpitij succum
 
Symptomata cerebri cõpressi,
117
Synanchæ deploratæ curatio,
122. 123
Syrupi acetosi potus qua do conferat,
102. 113
Syrupi concoquetes, an semel in die dari debeant,
102
Syruporu concoquentiu vsus,
60
T
TAbis simplicis cura,
214. 219. 240
Terebratio ossis an conueniat in vulneribus capitis & quando,
114. 115. 116
Tertianæ duplicis cura,
220
Thamarindi,
202
Theriacæ confectio cur prohibita à Venetis,
22
Thermaru aquæ,
66. 67. 68. 209
Titimali vsus in ascite,
153
Tralliani error,
47
Turbith,
197
Turbith quale,
29
Tussis cura,
218
Tympanitis signa,
267
V
VAriolæ,
55
Venæ sectio in mesibus,
95
Venenum quando letha le,
16
Veneni cura,
243
Veneris vsus immodicus,
272
Ventriculi os quale,
110
Ventriculi phlegmõ,
353
Ventriculi remediu,
188
Ventriculi roboratio necessaria in omni purga tione,
39. 40
Veratrum,
153. 197
Vermes qualem euacuationem requirant,
34
Vermiu curatio,
50. 51. 52
Vertiginis cura,
234
Vesalius,
147
Victus ratio in omnibus morbis quàm uecessaria,
7. 8. 9. 17. 30.
Victus ratio erronea in ægris,
10. 30
Victus in statu qualis,
30
Victus priscorum,
9
Vinum ægris quando cõueniat,
12. 13
Vinum vtrum cõueniat cum ligno Indico,
143. 144.
Vinum coctum corrumpitur.
143. 144.
Vinum in pleuresi,
13
Vini erruptio vnde,
113
ex Vini generibus cur alia acescant, alia minimè,
144
Vini effectus,
113
Violæ,
201
Viperæ caro quibus prosit,
122
Vlceris antiquati cura,
213
Vlceris vesicæ cura,
240
Vlcerum cura,
97
Vomitus aliquando necessarius,
129
Vnguetum Galeni quale & an conueniat rembus
103. 104
Vomitus lethalis,
33
Vrina turbulenta,
268
Vrine profluuij cura.
237
Vrinæ suppressio,
271
Vrinæ turbatæ quid signi ficent.
44
Vsus argenti viui,
122
Vsus clysterum peruersus. 128. verus.
29.
Vsus cremoris chameme li.
188
Vsus curæ blandientis.
7
Vteri dolentis cura.
236
Vulnerum capitis curatio.
115