INDEX RERVM ME-
MORABILIVM, QV AE
 
IN HOC LIBELLO
 
CONTINENTVR.
 
Cuius numerus folium indicat, a verò primam paginam & b, alteram denotat.
 
A
 
ABIN-zoar filio suo trimo venam secuit.
58.a
Abscessuum iuxta aures curatio.
303.a
Acetum melancholicis, & quartana laborantibus non couenit.
53.b
Acuti morbi quatuordecim diebus terminatur, quomodo intelligi debeat.
30.a
Aeger parere debet Medico.
2.a
Aegri parce cibandi die purgationis.
144.a.b.
Aetius colico dolore affligi solebat.
108.b
Aetij opinio no probatur.
47.b
Aptha oris vlceratio est.
79.b
Aphtæ curatio.
79.b
Aphte tribus sunt modis.
80.b
Affectionum variaru curatio.
157.a
Alkola oris vlceratio est.
79.b
Alteretus Medicus do ctissimus.
50.b. 65.b
Alfandarinus.
206.b
Alui profluuium pleu riticis quado est bonu, vel malu.
49.a.b
Angeli ferreti reueredi curatio.
163.b
Angine curatio.
137.a 201.b
Ani procidentia, & eius cura.
220.b
Anthracis in palpebra curatio.
323.a.b
Apoplexiæ curatio.
132.b
Apoplexia vniuersalis paralysis est.
133.a
Apoplexia & epilepsia differunt.
133.a
Aquæ potus ad satietatem quado febricitantibus dari debeat.
40.a.b
Aqua vt bona sit, que requirantur.
42.b
Arabes in hydrope aquosa errant.
111.a
Archigenis opinio de die octauodeci.
7.a
Archigenes & Erasistratus octauumdecimum diem tanqua vigesimiprimi speculatorium describunt.
7.a.& 31.a
Aristoteles exponitur
35.b
Aristoteles taxatur cir ca generatione lubricorum in stomacho.
45.b
Arteria si non àpparet in brachialibus, in pedis tarso tangenda est pro febri deprehededa.
222.a
Ascites hydrops a - quosa est.
109.a
Asthmatici curatio.
221.a
Augustinus Nyphus laudatur.
46.a
Auicenna Fen quarta primi exponitur.
207.a.b
Auicenæ canon multis scatet erroribus.
36.a
Auicena in cura morsus viperæ restituitur.
36.a
Auicennæ regula in diebus criticis interpretatur.
25.b
Authoris iudicium in diebus criticis.
14.a
Author in Dioscoridem commentária scripsit.
34.a
Author contra Galenum agit.
71.b
Author phymate laborauit.
106.b
Axyoma dicens, morbi quatuor habet te pora, quomodo intelligi debeat.
18.b & 19.a.b
B
 
Baptista Montanus medicus Patauinus doctissimus.
117.b
Bartholomæus Eusta chius Ducis Vrbinatis medicus doctissimus
36.b
Bartholomeus Abiosus medicus doctissimus.
117.b
Benedicta medicina, quæ
76.a
Brisotus Gallus.
37.a
Brasauola medic9 do ctissimus.
105.a
Bulimia fames insatiabilis à lumbrico orta.
45.a
C
 
Caloris non naturalis curatio.
157.a
Carbunculi in palpebra curatio.
223.b
Cassiæ fistularis & lenientium medicamentorum methodus propinadi.
95.b
Capitis destillationis curatio.
211.b
Capillorum defluuiu & ci9 curatio.
192.b
Cerotu capitale.
218.b
chinaru radix.
204.a.b
Clysteris artificiu excogitatum contra ileu morbu.
229.b
Colici doloris curatio, & eiusdem signa à caliditate.
229.b
Colicus dolor à lumbricis ortus, & eius curatio.
45.a
Colici doloris à pituita vitrea geniti curatio.
119.a
Conditiones dandæ gelidæ ad fatietati febricitatibus.
41.a.b
Cornu in pueri capite orti curatio.
150.a.b
Cornarius med.
225.b
Cotyla hemina est.
65.a
Coturnix auis mali succi.
114.b
Coxedicis doloris curatio.
193.b
Critico die, an pharmacum & venæ sectio, ægrotantibus tutò adhiberi possunt
206.b
Crisis quid fit.
4.b
crisis future signa.
5.b
Crisis rarò primo & secundo die bona fit.
17.a
Curatio tribus conficitur.
1.a
Curatio prima de Viperæ morsu.
33.a
Curatio pueri gemitus inter dormiendum dantis.
142.b
D
 
Dies decretorij.
6.a
Die primo & secudo nunquam bona crisis fit.
17.a
Dies integri, nullis demptis fractionibus à medico sunt considerandi.
12.a.b
Dierum decretorioru lunaris ratio.
10.a
Dierum inæqualium ratio.
10.a.b
Dies dccretorij laudabiles & illaudabiles.
6.a
Dies decretorij per septenarios.
6.a.b
Dies tertius decretorius est.
19.a
Dies quartus decretorius est.
20.a
& septimi index est.
22.b
Die quarto rarò peracuti morbi iudicantur.
20.a
Dies quintus intercalaris est.
22.a
Dies quintus iudicatorius, & idicatiuus dicedus est.
22.a
Dies sextus tyranno similis est.
22.a.b
Dies sextus synochas febres bene indicat.
24.a
Dies septimus regi benigno similis.
24.a
Die septimo multi moriuntur.
24.a
Dies octauus melius iudicat quàm sext9, & octauo decimus melius quoque.
24.a & 25.a
Dies nonus ex intercalaribus fortior est.
25.a
Dies decimus.
25.b
Diei vndecimi cum quarto differentia.
26.a.b
Die duodecimo raro morbi terminantur.
28.a
Dies tertiusdecimus, medium obtinet inter bonos, & malos dies decretorios.
28.a.b
Dies quartusdecimus optimus decret. est.
29.a.b.
Dies quintusdecimus vt Diocli & Archigeni placet, tertiæ hebdomadæ princi pium est.
30.b
Die sextodecimo no iudicantur morbi.
30.b
Dies septimusdecimus inter primæ note dies adnumerandus est.
30.b
Dies decimusoctauus & decimusnonus.
31.a
Dies vigesimus decretorius est, non primus, & vigesimus.
31.b. & 32.a.
Dies in parientibus quomodo computari debeat.
123.a.b
Dionysius Lusitanus medicus doctus.
37.a
Didacus Mendocius Cæsaris apud Venetos orator per Authore curatus.
113.b
Diatrium pipereonis calor venas no ascedit, & causa.
54.b
Diamargaritonis frigidi descriptio.
92.a
Dysenteriæ curatio.
183.a
Dextras vrere, aut secare magis periculosum est.
169.b
Decem à medico in proptu sunt habenda.
1.b
Doctor Gondisaluus apud Salmaticenses doctus.
112.b
Doctor à Parra.
112.b
Donatus Antonius ab alto mari medicus clarus.
74.b
Doloris capitis intensissimi curatio.
43.b
Doloris ventriculi & alioru symptomatu à bile prasina cuenientium curatio.
83.a.
Dolor vetriculi à prasina bile ortus, & eius curatio.
174.a
Doloris intestinorum à caliditate cuenientis curatio.
163.a
Doloris occupantis mendosas costas curatio.
147.b
Duellum inter morbum & naturam.
5.a.b
E
 
Echidna vel echis.
35.a
Ephemeræ transeuntis in synochum curatio.
143.b
Epithema cordiale.
123.b
Empyematis curatio.
168.a
Erasistrati, & Archigenis opinio de die decimooctauo
7.a
Exanthematum curatio.
68.b
F
 
Falconis filius sanitati restitutus.
163.a
Febris sanguineæ curatio
57.b
Febris sanguineæ quæstio,& ad quot dies perdurat.
61.b
Febris sanguineæ tres differentiæ.
62.a
Febris synochus.
60.b
Febris synochus dicta inter ephimeras reponi debet.
60.b
Febris horridæ curatio.
73.b
Febribus biliosis, an sanguinis extractio conueniat.
206.a
Febris loga solo oxymelite, & agarico cu rata.
156.a
Febrietibus an vinum coueniat. 99. & deinceps.
 
Febris continuæ cum dolore spuriarum costaru curatio
99.
Febris continuæ cum tussi curatio.
92.b
Febris post pleuritim derelictæ curatio.
85.b
Fons prope Fulgineu cotra venenatorum morsus valens.
35.a
Franciscus Magnificus chirurgus Ferrariensis.
114.a
Fungorum ingestorum nocumenti curatio.
135.b
Fungorum boleti anteferuntur.
136.b
G
 
Galenus semel in quarto crisim vidit, & Archigenes bis.
21.b
Galenus maximus me dicinæ ampliator.
40.a
Galen9 taxatur.
47.b
Galenus sæpe iuuenis ægrotabar.
108.b
Gagrena quid sit.
57.a
Gallici morbi curatio.
149.a
Gallica scabie multi infecti.
149.a
Gallici morbi cum lichenibus curatio.
156.a
Gallice scabici vnguétum conuenientissimum.
156.a.b
Galli antiqui ius, colicis doloribus conue nit.
155.a
Gordonius commendatur.
23.a
Guelphus pharmacopola.
157.a
Guillelmus Placentinus.
110.a
H
 
Hemina qualis sit mensura.
65.a
Hæmorrhoidum curatio.
220.b
Historia.
82.a
Historia cuiusda qui serpetem interfecit, & illico obiit.
171.a
Hispani aque potatores.
103.b
Hippocrates morbis grauissimis laborauit.
108.a
Hippocampus qualis sit pisciculus.
193.a
Hieronimus Fracastorius vir dotissimus.
188.a
Hirundinis nidus angine conuenit.
137.a
Hieræ simpl. Galeni descriptio.
213.a
Hydrocephalo, aquo sus tumor in puerorum capitibus repertus.
181.b
Hydropis tres species.
111.a.b
Hydrops aquosa sit inter peritoneum, & omentum.
111.a
Hydropis aquosæ curatio.
109.a
Hydrops aquosa quomodo aperiri debeat.
109.a
Hydrops carnosa cæteris speciebus periculosior est.
111.b
Humoru diffentiæ ad tria simplicia genera reducuntur
76.b
Humoris salsi generat.
219.a
Humor salsus, an calidus vel frigidus sit.
219.a.b
I
 
Icteritiæ varia nomina.
199.a.b
Icteritie curatio.
198.a
Icteritia à pituita non datur.
219. & 220.a
Ileon morbus dictus miserere mei Deus, & ciusde cu.
229.b
Ioannes Baptista Canan9 Chirurgus insignis
114.a
Ius siue brodium lauans post purgationem quomodo dari debeat.
146.a
Ius galli antiqui, ventris doloribus, & colicis affectibus conuenit.
155.a
Iuscula, & nutrimentu per clysteres iniecta nutriunt.
229.b
L
 
Laqueus ad nucham inditus.
142.b
Lapidis vrinæ exitum impedientis curatio.
142.b.a
Leon. Fuchsius.
112.a
Ludouic9 Viues chiragra laborabat.
228.b
Ludouicus Mini9 Satariensis Medicus.
146.b
Lumbricorum signa bona & malà.
158.a
Lumbricoru tres species.
46.a
Lumbrici in stomacho geniti cura.
45.a
Lumbrici lati non sunt intestinorum ramenta.
46.a
Lumbrici magis vexat à prandio, quàm alia hora.
48.a
Luxatæ vertebræ. curat.
195.b
M
 
Mammille suppurate cura.
146.b
Mammillarum curandaru method9.
147.a
Manardus defenditur.
77.a
Mania à melacholia, quib9 differat.
31.a.b
Manuel Cirnius Factor regius magnificus.
39.b
Marasus animal vipera est.
35.a
Matthiolus Senensis errat in hippocampo.
193.a
Matricis varietas.
98.a
Medicus qualis sit oporter.
1.a
Medici ad ægrotante introitus.
1.a
Medico parêre debet æger.
2.a
Medicus si non nouerit morbum quid agere debeat.
3.a
Medicus generosus sit oportet 5.a,b. idem iudex inter morbum & naturam.
3.a.b
Medicus integros dies pro computu die rum criticorum, considerare debet.
12.a
Medicus Italus apud Paulu Aeginetam citatus colicas affectiones sæpe frigiremediis curabat.i.
39.a
Medici boni & fidelis officium.
122.b
Medici taxatur in determinata syruporu mensura.
63.b
Medici serui dicti qua les.
72.b
Medici Hispaniæ taxantur.
88.a
Medici Italiæ taxantur.
88.a
Medicamenta pectori conuenientia supine sumi debent.
93.a
Melancholia morbus
125.b. & 51.b
Melancholiæ, siue desipientiæ curatio.
123.a.b
Menstruorum retentorum curatio.
138.a
Mensium suppressoru curatio.
68.b
Mensibus retentis sanguinis missio aliquado ex cubiti vena fieri debet contra Galenum.
71.b
Mensis circuitus.
10.a.b
Mensis coitionis.
11.a
Mensis medicinalis.
11.b
Methodus mammaru curandarum.
146.b
Michael Villanouanus.
74.a
Molæ genera varia.
97.b & 98.a.b
Morboru initio tuto purgamus hodie.
Morboru initiis Hippocrates & Galenus purgationibus vsi sunt.
76.a
Morbus regius.
199.b
Morb9 omnis salubris quatuor habet tempora.
3.b
Morbus in statu grauior est.
3.b
Morbi initium quando.
12.b
Morboru principiu triplex.
18.a
Morbus in principio an rectè terminari possit.
18.b
Morbi sanguinei paribus diebus termina tur.
24.a
Morbi acuti quatuor decim diebus terminantur, quomodo intelligi debeat.
30.a
Morbi post quadrage simum diem potius concoctione, & abscessibus, quàm iudicationibus terminantur.
31.b
N
 
Naturæ & morbi duellum.
5.a.b
Numeri consonantes & dissonantes.
15.a
Nauseabundis venæ sectio non admittitur.
173.b
Nephritidis & renum arenularum curatio
95.b
Nephritis morbus terebinthinæ vsu curatus.
95.b
O
 
Oribasius Aphorismis multa cotra Hippocratis metem adiecit.
8.b
Oris vlcerationum curatio.
79.b
Oris torrure curatio.
200.a
Ossium compositio.
197.a
Oxyrhodinum cui na capitis parti applicandu sit.
123.b. &. 130.a.b
P
 
Papulæ ob menses retentos & earucuratio.
68.b
Paralysis est neruoru resolutio.
133.a.b
Paralysis, particularis apoplexia est.
133.a.b
Parietibus quomodo dies decretorij coputandi sint.
123.a & in scholiis.
Partus decimestris naturalis est.
Parotides, & earum curatio.
203.a
Pauli Aeginetæ opinio reiicitur.
47.b
Pectori conuenientia medicamenta supinæ sumi debent.
93.a
Pectoris perforati curatio.
179.a.b
Pedu dolores, & eorum curatio.
121.b
Percipitatum. quid.
172.a
Pisces varii, & eorum nomina varia.
115.a
Pituitead oculos descendentis curatio, cum laqueo ad nucham indito.
142.b
Pituitæ salsæ origo.
219.a
Pituita salsa an sit calida, vel frigida natura.
219.a.b
Pleuritidis curatio
163.b
Plinius in vipera errat.
35.b
Pleuritidis cur eiusde lateris interna vena, axillaris dicta, sit secada, redditur ratio vera à nemine hucusque dicta.
 
Pleuritis mendosa vera periculosior est.
66.b
Pleuritidis mendosæ curatio.
66.a.b 150.b
Pleuritidis curatio.
66.b 150.b
Podagra filia Bacchi & Veneris est.
227.b
Podagræ & chiragræ curatio.
227.b
Polydori Virgilij laus
186.b
Prasinæ bilis generatio.
295.
Prasinus humor à frigiditate ortus inter pituitæ species numeradus est.
85.a.b
Prægnatibus signa indicatia masculum, & soeminam quam dubia & incerta sint
182.a.
Prægnas causone correpta, & eiusdem curatio.
159.b
Præsagium desumptu à nebula pendente in duplici tertiana.
193.b
Præsagia lumbricis
158.a
Primus dies decretorius, qualis.
16.b
Principium morboru triplex.
18.a
Puncturæ acus curatio.
134.a
Puella decem nata annos sebri correpta sanguinis per nares fluore sanitati fuit restituta.
133.b
Pudendorum tumefactorum curatio.
220.b
Pueris ante quartum-decimum annum venæ sectio tuto fieri potest.
58.a
Purgationis de quomodo ægri cibandi sint.
143.b
Phyma bubo in inguine est latinis panus dictus.
107.a
Phyma surunculi species.
107.a
Phymatis curatio.
106.b
Pharmacum, & venæ sectio in eodem die damnantur.
56.a
Q
 
Qvantitas & locus nos cogut ante materiæ concoctionem purgare.
77.b
Quartanæ curatio.
49.b
Quartana exquisita spuria longinquior est.
54.b
Quartanariis die paroxysmi pharmacu propinatur.
49.b
Quartana quæ semel corripit, no amplius hominem incidit.
49.b
R
 
Raponticum Gre corum.
176.a
Radix chinaru.
204.a
Radicis chinarum decoctum & eius dandi ordo.
206.a
Radix chinarum quibus affectionibus coueniat.
Radicis chinaru temperatura.
Radicis chinarum libellus per Vesalium inscriptus totus anatomicus est.
204.b
S
 
Salsi humoris generatio.
209.a
Sanguinis ex pectore reiectus.
215.a
Sanguinis missio purgationi anteponi debet.
75.b
Sanguinis partitio in venæ sectione, qualis fieri debet.
85.b
Sacarificationis laus.
81.b
Scirrhosi Gallicani tumoris curatio.
97.b
Scirrhus duplex.
113.b
Secundus dies decretorius qualis.
16.b
Senæ decoctum.
73.b
Septimus numerus omnium rerum nodus est.
14.a.b
Signa futuræ crisis.
5.a
Spienem emollientia.
51.b
Splenis duritiei curatio.
210.a
Sphacelismi, id est vl ceris cerebrum depascentis curatio.
54.b.
Statu morb' grauior est.
3.b
Stomachi rosionum cum vertigine curatio.
180.b
Stomacho malè affecto remedia dorso etiam applicari debent.
225.a
Stomachus, gula, & oesephagus dicitur.
225.a
Sublimato infecti & sanitati restituti.
172.a
Supuratis secunda & tertia costa sccari, & vri potest.
168.a
Symptomatum curatio post rutæ comestionem ortorum.
195.b
Syderato quid.
56.a.b
Synocha febris dicta, inter ephemeras à Galeno reponitur.
60.b
Syrupi quantitas variari debet in morbis
Syruporum exhibendorum ordo.
64.a.b
Syrupi frigidi, an biliosis morbis conueniant.
207.b
T
 
Talpæ cura.
189.a
Tertianæ dupli cis cura.
39.a
Tertiana duplex à duabus tertianis, in quibus differat.
40.a
Tertianæ cura.
62.b
Tertianæ duplicis no cturnæ curat.
96.a
Tertianæ duplicis curatio.
167.a
Tertianæ simpl. cura.
290.a
Tertianæ continuæ curatio.
191.b
Tertianæ cotinuæ & causonis differentia.
Tertianæ duplicis curatio.
202.a
Terebinthinæ laus.
171.a
Tuthia est apud Dio scoridem cadmia.
118.b
Tumoris in genu cu dolore, & grauissimis symptomatibus curatio.
143.a
Tumoris aquosi in capitibus puerorum apparentis curatio.
181.b
V
 
Venæ sectionæ sacta, aquam bibendam febricitantibus dare optimu.
227.b
Vena secta, an bonu sit digitum vulneri imponere.
227.b
Ventriculi antiqua erosio, & eiusdem curatio.
211.b
Vetriculi doloris ingentis curatio.
184.b
Vétriculi dolentis cu febre, & anxietatibus curatio.
184.a
Venæ sectio etia puerulis tuto fieri potest.
58.a & 81.b
Ad venæ sectionem duo sufficiut.
58.a.b
Vermes in stomacho gigni possunt contra Aristotelem,
45.b.
& 46.a
 
Vermium tres species
46.a
Vertebræ subluxatæ curatio.
195.a
Vertebræ per gyglymon coiunguntur.
195.b.
Vesalius anatomicus.
252.b
Vesalius durum seruat stylum.
204.b
Vesalius fallitur.
153.a
Vnguentum de lacte.
217.a
Vnguentu cotra splenis duritiem, & hydropem.
201.b
Vnguentum contra Gallicum morbum efficax
156.b
Victor Trincauelius medicus Venet9 doctissimus.
117.b
Vinum an penetrare faciat aqua, vel contrà.
106.a
Vinum 150.annorum
105.a
Vinum mediæ ætatis sex annorum Galenus esse tradit.
Vinum album aquosum corpus insrigidans humanum.
101.a.b
Vinum continuo sebricitantibus, an dari debeat.
103.a.b
Vlceris maligni mammillam occupantis curatio.
112.b
Vlceratelephia, & chi ronia cur sic dicta.
118.a.b
Vlceris fauces depascentis curatio.
185.a
Vlcera telephia, & eorum curatio.
186.b
Viperæ morsus curatio.
33.a
Vipera animal truculentum.
35.a
Vipera dicltur quasi viuum pariens, & -non quõd vi pariat
35.a
Vires reficiens.
91.a.b
Vrinam etiam interdum Galenus contemplabatur.
59.a
Vrina dupliciter prouocatur.
106.a
Vteri procidentiæ cura.
66.b
Vteri situs.
68.a
Vulneris in pectore curatio.
179.a
Vulneris inter vmbilicum, & os ventris cura.
179.b
Vulnera vetris an ex toto sui debeant.
180.a.b
Z
 
Zephyrus Arcis præsectus Anconitanæ.
193.b
FINIS.