INDEX IN ILIADEN
Homericam.
NVMERI APPOSITI AD PA
ginas Latinasteferri debent,
Acamas Thrax.
98
Achilles Calchanti
20
Achillis cum Agamemuone controuersia
22
Achilles sceptrú in humú deficit
30
Achilles cithara canit
312
Achilles dona Agamemnonis aspernatur
324
Achilles patroclum ad Nestorem mittit
412
Achillis cqui, & eorum nomina
582
Achillis arma capta ab Hectore
634
Achillis equi illachrymantur
648
Achilles ob patroclum mortuum cinere caput aspersit
668
Achillis noua arma à Vulcano facta
694
Achillis clypeus
694
Achillis cum Agamemnone reconciliatio
706
Achilles AEneam iin fugam vertit
744
Achilles duodecim iuuenes mactat ad sepulchrum Patrocli
760
Achilles Apollinem vocat pernitiosissimum deorum
792
Achillis & Hectoris monomachia
800
Achillis coma ab ipso incisa
Achilles in honorem Patrocli ludos instituit
836
Adrastus & amphion
98
Adulteriorum Iouis catalogue
518 & 520
Aegidis & reliquorum armorum Palladis descriptio
200
Aeneas à matre liberatur, ne Diomedis manu intereat
176
Aeneas ab Apolline morti subducitur
184
Aeneae cum Idomeneo congressus
480
Aeneas Aphareum occidit
484
Aeneas suasu Apollinis in Achillem tendit
724
Aeneas genus suum explicat
740
Aeneam cum Achille congressum, Neptunus liberat
744
Aeneam Troiano excidio superesse sato decratum erat
746
Agamemnon somnium suum exponit
52
Agamemnon summos Graecorum in conuiuium vocat
74
Agamemnon Graecorum omnium eminentissimus
78
Agamemnon suis fugam suadet
304
Agamemnon donis vult placare Achillem
310
Agamemnon ceteris dormientibus vigilar
344
Agamemnonis & Nestoris colloquium
348
Agamemnonis apparatus ad bellum
178
Agamemnon faucius é pugnae discedit
392
Agamemnonis cum Achille reconciliatio
706
Agenoris cum Achille congressus
Aiax post Achillem Grecorum fortissimus
94
Aiax Telamonius & Hector in singulare descendunt certamen
252
Aiax & Hector mutuis se honorant muneribus
260
Aiax Telamonius cum Vlysse in paleitram descendit
lib. 23
Alexander prouocat fortissimum quenque
102
liberatur a Venere
122
Halizonum principes
98
Alexander Hectori respondet
496
Anchises
742
Andromaches oratio ad maritum Hectorem exeuntem in prelium
231
Hectorem mortuum deplorat
lib vlt.
Anima semel estlata nunquam remigrar potest
326
Antenor Helenam reddendam censet
262
Antil chus equestri certamine Menelaum vincit novirtute, sed astu
lib 23
Aper denastans agrum Calydonium
332
Appolo Grecis placatur
lib 1.
Apollo citharam pulsat in cõuinio deorum
50
Apollini cure est Hector
544
Apollo Hectorem saucium excitat
544
Apollo boues Laomedontis pauit
732
Apollo cum Neptuno in certamé prodire recusat
732
Aquilae augurium
436
Ascalaphus Martis filius
308
Asius Hecube fratet
614
Ate Louis silia
708
Atride non soli amant vxores
322
Augeas Epiorum Rex
416
Auguria Hector contemnit
438
Augurium optimum est, pugnare propatria
440
in Aulide visum portentum
68
Automedon
582
B
Balius equus Achillis
582
Bellerophontis fabula
220
Bonarum mentium est in melius mutare sententiam
542
Boni & cordati amant suas vxores
322
Briareus centimanus
38
Briseis ab Achille aufertur
34
C
Calchas vates Thestoris filius causam pestis aperit
20
Calchas monstrum à Grecis vsum interpretatur
70
Castor equis, sed pugnis bonus Pollox
114
Catalogus Grecorum
78
Cebriones frater & auriga Hectoris
614
Cebrionem Patroclus occidit
616
Certamen cursu pedum contendentium
262
Certamen disco certantium
868
Cesti Veneris descriptio
514
Charis Vulcani vxor
688
Chimera
222
Chryses sacerdos
16
Chryse ad Apollinem preces
40
Chryseis redditur patri
40
Cinyres rex Cypri
378
Cleopatra vxor Meleagri
334
Clypeus Achillis
694
COMPARATIO euri atque austri 60 Vpilionum 78 Foliorum 78 Gruum 102 Cicadarum 110 papaueris 288 Messorum 380 Ceruae 384 Torrentis 404 Asini 408 Ninis 424 Suis agrestis 480 Ouium 152 & 480 Certantium Procellae 498 Marini fluclus 524 Vndarum 61.566 Canis venatici 364 624 Luporum 582.594 Imbris & 596 Tanri 78 602 Leouis & 168.370.384 464 550.566.. Guri & Noti 615 Tergoris taurini 646 Aquilae 570 & 662 & 710 Canum 546 Muscarum 610 Gracilorum & Sturuorum 665 Boum 756 Iguis 664 716 Accipitris 798 Nauratum 724 Locustarum 758 Riulqui in hortú de ducitur 770 Iumi 784 pardi 788 Hinnalorum 792 Iqui 546.792 Autummalis stellae 792 Montam draconis
796
Contentionis descriptio
152
Curetes
332
D
Dardano filio Louis triamillia equarum
740
Dares sacerdos Vulcam
160
Desira difficilis est
170
Deorum domus districtae
50
Deorum cacio seu concilium
30
Deorum dona nemini obiiciéda
104
Deorum corpora citius sanàtur
210
Deos in concilium vocat Themis
728
Deorum diuersa studia erga Troianos & Craecos
Deorum sairi contra alios stàt in praelio
722
Deorum inter se pugna & cõflictas
778
Diinon omnia vni dant
146
Dii exãgues & immortales
178
Dii complures ab hominibus vulnerati
182
Dii quanuis natura digniores nouis placantar
330
Dii facile ab hominibus diguescuntur
458
Dii aliis alia conferuut
494
Dii alii alus fauent
732
Dii pro voluntare augent vires minuunt que
742
Dii super Hectoris sepultura interse contendant
478
Difficile est pugnare cú multis vni
847
Diomedes vencrem vulnerat
177
Diomedis & Glauci congressus
218
Diomedis & Glauci armorum permutatio
Diomedes quanquam inuitus tamen Nestoris persuatione in sugam vertitur
270
Diomedes & Vlysses exploratum eunt
358
Diomedes Mineruam inuocat
358
Diomedes Hectori attonito insultat
398
Diomedes à paride vulncratus pugna excedit
400
Diomedes genus suum exponit
508
Diomedes etiam faucius in praelium ire vult,
508
Diomedes victor in equestri curtamine
844
Disci certani n
868
Dodra duo in limine Iouis, alurum bonis, alterum malis plenum,
lib 24
Do on explorator ab Vlyd & Diomede intercipitur
362 & 64
Dolon Rhesum prodit,
368
E
Epeus victor inter pagiles
860
Equorú Hectoris nomina
280
Eris ad castra Graecorú mittitur
378
Equae Dardani ex Borea vento grauidae
740
Equestre certamen in honorem patrecli
838
Erichihomus
740
Euphorbus Patroclum vulnerat
620
Eurybates preso
34
F
Factum quod est nouit & stultus
740
Foederis percutiendi ritus
116
Foedus inter Troianos & Grecos teritur
116
Foedus à pandaro túpitur
134
Frater fratris necem vlciseïtur
528
G
Ganymedes
742
Glaucus & Diomedes cõgressuri sese agnoscunt
224
Glaucus & Diomedes armapermutant
224
Greci sortiuntur, quis ipsorum cum Hectore in singulare certamen descendat
252
Greci castra sua, muro, fossa & vallo muniunt
266
Greci fugiunt
276
Gregorú castra capiuntur
450
Grecorum principes etú sancii, tamen in prelium redeunt
508
Greci Aegide ab Apolline mota in sugam vertuntur
550
Grecorum naues oppugnantur
552
Grecorum nauibus iguis iniicitur
578
Greci recóciliato Achille malorem in modum letãtur
708
Greci deplorant Patroclú
822
H
Harpyia equae
582
Hebe deorú piucerna
128
Hebe curtum adaptat
200
Hector per matrem sponder sacrificia Minerue
226
Hector cum Paride in prelium vrbe egreditur
242
Hector fortissimú inter Grecos, ad singulare certamen prouocat
246
Hector Diomedi insultat
280
Hectoris equi
280
Hector polydemanti paret
494
Hector Alexandrum conitiis incessit
496
Hector vnlneratus ab Aiace épugna excedit
526
Hector ab Apolline pristinis vnibus restitutus in preliú renertitur
546
Hector assiduè vnum Aiacem perebat
554
Hector patroclum sauciú occidit
620
Hectoris ad patroclum humi stratum verba
620
Hector patroclum mortuum alloquitur
622
Hector ab Apolline deterretur ne congrediatur cum Achille
752
Hector ab Apolline morti subtrahitur
754
Hector neque à patre neque à matre persuaderi perest, quominus cum Achille congrediatur
794
Hector ab Achille fugatur
800
Hector a Minerua decipitur
804
Hector ab Achille occiditur
810
Hector ab Achille curtui alligatus, adnaues pertrahitur
814
Hectorem mortuum Greci hastis confodiunt
812
Hector à surs stetur
818
Hector ab Achille circum Patrocli sepulcharú trahitur
822
Hectoris corpus parti redditur, fed soluto pretio.
Hectoris rogus & sepult.
Hecuba cum ceteris foeminis primariis pallad placatura templom accedit
228
Hecuba ostendens filio mam millam, rogat vt ab Achille Dissedat
796
Hecube lamentatio
816
Helena spectatrix eius certaminis, cuius ipsa praemium futura erat, enarratque. Priamo Graecorú ducum nomina
110 & 112
Herculis murus à Troianis extructus
736
Hippodamia AEnee filia
498
Hominú oculi nube obductis vt de os ab hominib. discernere nequeant
166
Homines ali aliis inuicé multa pessunt obiicere
742
I
Iaculatorum certamen
870
Idens preco Troianus
258
Idomeneus Cretensium dux Othrioneum occidit
474
Ilus
740
Inferie Patrocli
760
Induciae facte propter cadauera occisorum
266
Iris mittitur ad Troianos 96 ad Helenam 180 ad Hect. 96 ad Iunoné & Pallade 292 ad Neptunum 540 ad Achillem 676 adPriamu 900 ad ventos properat
832
Iuno Palladem ad Achillem mittit 26 ad Grecos
60
Iuno quas vrbes maximè di Iexerit
132
Iuno vulnerata
182
Iunonis currus descriptio
200
Iuno Iouem accessura sese exornat 510 Venerem blan dis mendaciis decipit 512 à Thet. Studiose educatta
512
Iuno ad Somnum deum
514
Iuno Herculi tempe statem im mitit 516, ab Ioue in carcerem contrusa 512 Apollini & Irid nuntiat vt ad Ioem accidant 531 Ioucm fallit 710 Vulcanu excitat contra Xauthum
774
Iupiter apud Aethiopes conuiuatur 40 imploratur ab Agamemnone 74 cum diis iocatur 128 Iunonen grauiter obiurgat
130
Iupiter fata orecoru & Troianorum in lancibus posita examina 274 cum vxore re habiturus adulteria sua recenset 518 cum vxore coiens somno opprimitur
520
Hectorè abegit a pugna
532
Iunon in vincula coniicit, ac in altum suspendit
532
Deos è celo deiicit 532. de futura Sarpedonis morte docet 598 eius sententia sepe variatur 654 non omnium cogitationes ratas facit 686 Thetidi mãdata dat ad Achillem
880
Iuuentus instabilis
108
L
Laomedontis perfidia
782
Legati ad Aclullem recóciliandum mitluntur 312 ab Achille recedunt impacato
338
Locrenses
80
Lycaopriami silius
760
Lycurgus à diis ex ecatus
218
Lycurgus Areithou dolo prostrauit
250
M
Machaon medicus
138
Menelau curat
140
Machaonré pugna digreditur saucius
406
Mars vulneratur à Diomede
208
Martis parentes
210
Mars a peone curatur
210
Mars silu Ascalaphi mortem dolet
518
Martis & Minerue congressus
778
Medicus multis aliis pollet
406
Meleager aprum occidit
332
Menclaus & Vlysse Helenam repetitú vennint
112
Menelai oratio, breuis sed suauis
112
Menelaus cum Hectore congressurus à fratre prohibetur
248
Menelai facinora aliquot
485
Menelaus pugnar pro cadauere patrocli
624
Menelaus Euphorbum occidit
626
Mercatura exercetur rerum permutatione
268
Mercarius deoram nuntius Latonam alloquitur
734
Mercurii virga & talaria 
lib.
Minerue auxilio Achilles Hectorem occidit
802
Molimentum seu finis prelii in manibus, consilii in verbis
610
Moriendum est omnibus
Mortem effugere nemo potest
238
Mori pro patria pulchrum est
558
Mortius non inuidendum
264
Mor uos suos sepeliunt Troiani & Creci
266
Munerra Achilli ab Agamemnoue data
716
Muri Troiani à quibus extructi
782
N
Neptunus auxilio venit Grecis
456
Neptunus ceteros Grecorum principes animat
458
Neptuni c amor
510
Neptunus Ioue dormiéte ad. iuuat Grecos
522
Neptunus Iouis iussu è pielio discedit
544
Neptunus Troianorum muros edificauit
782
Nereidum nomina
670
Nestor semnio Agamennonis acquiescendum cencet
56
Nestores decem sibi optat Agamemnon
72
Nestor suader reconciliationé cum Achille
308
Nestor Diomedem noctu somno excitat
352
Nestor facta sua predicat
352
Nestoris ad loué precatio
552
Nestor focios animare nicitur
568
Niobes liberi ab Apolline & Diana sagutis confixi
lib. 24
Nireus Giecorum formosissimus
88
Nox somnum liberat ab ira Louis
516
O
Orcigalea
206
P
Pallas Troianarum foeminarum preces non exaudit
228
Pallas sola Ioui respondet ceteris diis pre timorre silétibus
272
pallas Martem obiurgat
538
Pallas Martem vincit
778
Pallas Veneré humi sternit
782
palestritarum certamen
860
Paridis temeritas & timor, & singulare cum Menelao certamen
102 & 104
Paris ab Hector obiurgatur
104
Paris Hectori
104
paris Diomedem ex insidiis vulnerat
392
Pasithea charitum vna Somno, deo ab Iunone despondetur
516
patroclus conuiuium parat legatis
314
Patroclus Achille senior.
420
Pattoclus Achilli miserá Grecorum cladem nuntiat.
Patroclus armatur in Troianos
578
Patroclus Troianos inuadit plurimósque occidit
590
Patroclus Troianos in fugam conuertit
594
patroclus Sarpedonem occidit
600
Patrociu vbi interfici velit senum deliberat Iupiter
610
Patroclus neglecto mandato Achillis, Troianos ad vrbé persequitur
612
Patroclus Troiam cepisset, nisi obstitisset Apollo
612
Patrocli strati ad Hectorem verba
620
patrocli mortui corpus gua uiter à Grecis, ne Hector eopotiatur, defenditur
636
Patrocli corpus ab Hectore rapitur
676
Patroclus ad Achillem affertur
680
patrocius ab Achille defletur
680
Patrocli naribus instillatur nectar & ambrosia
706
Patrocli vmbra Achilli se ostendit
827
Pelias hasta
582
Penelei & Lyconis conflictus
592
peste laborant Greci
18
Phereclus fabricator nauiú paridis
162
Phoenecis ad Achillem oration
326
Pluto vulneratur
182
Polydamas Hecxorem obiurgat
438. 494
preces Iouis filic
330
Princeps solidam dormire no ctem non debet
52
Priamus in excelsa turri Achillem prospectat
784
Priamus silium Hectorem deflet
814
Podalirius & Mochaon medici silii A sculapii
92
polymela à Mercurio compressa
584
Pugne Crecorum Troianorúque initium: & deinceps per aliquotlibio
372
Q
Qva' in dixeris, talia audies
742
R
Reconciliatio Achillie cum Agamemnone
706
Reeges offensae rarò obliuiscútur
18
Regupotest. abIoue est
32. 62
Rhesus Thraum rex proditur, & à Diomede occiditur, cuius equi abducuntur
368. 370
Res in nouaculeaacie stat
253
S
Sagittariorum certamen
868
Sarpedon vulneratus Hectorem inclamat
198
Sarpedonis cadauer defertur in Lyciam
212
Saturni filiitres, qui omnia inter se diuiserunt
542
Saxum ingeus vna manu iaculatur Hect.
450
Sceptrum Agamemnonis
56
Scyphus Achillis
586
Senum est consiliio & verbis iuuare
146
Somnia à Ioue sunt
30
Souinium mittitur adAgaménonem
52
Somnus ab Iunone exoratus Iouem soporat
518
Somnus Iouem timens noctis intercessione liberatur
516
Somnus Pasitheam adamat
516
Somnus Neptuno nunciat vt dormiente IoueGrecos tueatur
522
Speculatores mittútur visum quid agant Troiani
356
Stentoris vox
204
T
Talthybius Grecorum preco
34
Teucri callidats
284
Teucer subeter fratris scutum delitescens, plures occidit
284
Teucru Hectot compescit
288
Teucri arcus inutilis redditur
558
Tamyris fabula
84
Themis Iunoni pateram porrigit
536
Thetis Iouem à morte liberat
38
Thetis filio noua arma se à Vulcano impetraturam promittit
674
Thraces criniti
158
Thoantis verba
548
Troiani victores castra Grecorum innadunt
430
Troianorum victoria
550
Troiani ignes coniiciun innaues Grecorum
580
Troiani à nauibus repulsi fugiunt
594
Troiani iu vrbem se recipiut pre metu
790
Tydeus qualis
204
V
Venus Paridem liberat
122
Venus faucia a Dione matre consolatur
178
Venus decepta, Iunoni balteu in quo amores insunt tra dit
514
Venus Hect. corpus rosace o & diuino oleo perfundit
832
Vini virtus hominum coagmentata pollet
466
Vlysses Chryseidem ad patrem reducit
3
Vlyss oratio qualis
114
Vlysses Grecorum gloria
374
Vlysses è pugna vulneraius excedit
404
Vlysses Agamemnoni sugam suadenti refragatur
506
Vlysses ad Achillem reconciliatum
716
Vulcanus è celo deiicitur
48
Vulcanus irridetur ob claudos pedes
48
Vulcanum Thetis ab interitu liberat
690
Vulcanus rogatu Thetidis, Achilli arma cudit
694
Vulcanus nonem annis apud Thetidé & Eurynomen moratur
690
Vxorcs non soli amant Atride
322
X
Xanthus equus domino suo Achilli loquitur
726
Xanthus fluuius Ioue genitus 758 Achillem alloquitur 770 Achillis conatibus obstat,
770
Xanthus Simoenta & ipsum stuuium inuocat, vt adsit siabi in opprimendo Achille
774
Xãthus Iunoni supplicat
778
FINIS INDICIS
ILIADIS.