INDEX EORVM,
quae in epistolis, & Mi
scellancis Ang. Pol.
continentur.
A
Abantinon
650
Ab ima die
219
Ab limine
528
Abnumerus
631
Accensi
698
Achilles Patrodo iunior
594
Adq; pro Atq;
124
Ad, & At
125
Adgredior: pro Aggredior
125
Ad instar
620
Adlocutio, p Allocutio
125
Adulescens, pro Adolescens
134, 140
Acdiles
668
Aegis Palladis
596
Aesculapius
41
Actia Callimachi
406
Africanus iureconsult.
161
Agon'
627
Ai dipthongus
591
Alba linca
359. 696
Albertus Magnus
507
Alexander Sartius
204
Alexandri uox
303
Ammonis templum perrimum
603
Amphimaechi caedes
645
Amussis
359
Amicus Plato, magis amica ucritas
45
Amicitia uera & incorrupta
55
Amantium iudicia caeca
96
Amystis Threicia
407
Amphora
322
Angeli Politiani laus
72
Anima quid, & quae cius essentia
56
Animalia dijs sacra
378
Animans haec
516. 535
Annotationes Politiani in Syluas Statij
163
Anthusa
5
Anthüs, siuc Pub. Furius Anthianus
161
Antia
602
Anticlus
644
Antigraphon
598
Antilochi caedes
645
Antiquarius
596
Antonius Lollius
243
Apathia
10
Apellicon Tcius
512
Aphthony rhetorica progymnaesmata
532
Apinae
640
Apio coronantur Nemaea uincentes
348
Apographon
396
Apollonius Molo de Cicerone
510
Appendix saemun gne
488
Apuleij locus
556
Aquai
591
Aquilae pulli
237
Arbuscula mima
223
Arcades Proseleni
688
Arcadius lurecons.
161
Arguments comordiaru Te rentij ciaus sint
409
Aricini aexs
347
Aristotelcoru librorum corruptio
511
Aristotelicorum librorum numerus
462
Ars imitation naturae
255
Artabae
322
Ascopa
307
Ascopera
540
Aspirations usus
546
Astrologi a Florino irriden tur
298
Astronomici instrumeti descriptio elegans
122
Attegiae
328
Atlas
552. 586
Atra bilis
677
Atticus philosophus
574
Audacia
432
Augustinus
507
Augustini locus
665
Auicenna
40
Auli Gellij libri uniuersi
589
Ausony locus
584. 587. 598. & 630
Automata
690
121
B
Baculus Tiresiae
650
Baptae
529
Baptistae Alberti, q de re aedi sicatoria scripsit, laus
215
Barptolemei Scalae fortunae
393
Barptolemaeus Socynus
162
Baubari
514
Bendidia sacra
530
Bernardinus Valla
663
Bibliotheca Laurentij Medicis
44
Binarius saecundus
637
Baeotia
30
Boctia
30
Boctuis
507
Bona cutis
385
Bruti imago
637
C
Caballi
631
Cacoëthes
173. 178. 347. & 595
Cadmus in Graeciam literas attulit
585
Kourod
598
Kallaia
360
Callistratus iurecons.
161
Camelopardalis
515
Candor, & officium Candidi
431
Caperare frontem
626
Capita secundae centuriae Politiani
404. 409
Carpatinae, Carbatinae, & Carbasinae crepidae
314
Carthaginiensis, pro Carthaginensis
141
Catual locus
635. 641. & 664.
Causarij
685
Centiens, Milliens, Vicensimus: pro Centies, Mülies,Vicesimus
140
Ceratinae
608
608
604
Ceration
328
Cerialia
668
Cereales
668
Cestus Veneris
534
Chaldaei Graecis & Latinus organoru nominibus utun tur, etsi corruptius, ut apud Daniclem propheta uidere est
537
Chariclo
650
Chisthos herba
41
Chaenix
322
Choliambi
630. 631
Chordarum sonus
693
Christophorus Ladinus
647
Chus
322
Cicero
83
Ciceronis laudatores
507
Ciceromastix
509
Ciceronis locus
545. 560. 570. 628.& 671
Ciceronis erratula
606
Cicuta homini uenenum est, cicutae uinum
627
Circenses ludi
668
Circumagi
691
KiJoV
45
KiatiV
45
Citare
385
Citheris mimi
223
Cito, Concito, Incito, Oscito, Excito
382
Clisthenae
532
Coagmenta
633
Cochlear
322
Codex epistolarum Ciceronis
557
Caelij filij
545
Colchos
565
Colamellae locus
577
Comitialis marb'facer
677
Commetarij Politiani in ius ciuile
312
Commodum
663
Compendiariae notae
568
Compremo, pro Comprimo
134
Concha Herculea
535
Conditores iuris qui, & quot
156
Congius
322
Conion non aconitum, sed cicuta
628
Conopaeum
386
Consentini
676
Conniucre
633
Cornicum concordiae
634
Cornucopiae
697
Coronae lemniscatae
639
Cottidic, p Quotidie
228
Cotula
322
Cotytto dea
530
Cotyttia sacra
529
Cotys
530. 532
Crambe
574
Crethmon
555
Crispinus apud luuenalem quis
345
Crocodilus
610
Cucuma
567
Cucumion
568
Cuicuimodi
485
Culcita,pro culcitrae
228
Culleus
322
Cyame
322
Cyathus
322
Cycnus poéta
205
Cypriani locus
578
D
Daemonu praestigia
613
Dantes
548
Decertandu an sit cum mortuis
89
Decimum, scu Decumanum
669
Dedititij
667
Dlgma
228
Demensum quid
379
Democriti puteus
353
Demosihenes
Diagondas Thebanus
530
Dianae fistum
602
Didymus aduersus Ciceronem
514
Dierum nomina cur à planetis
522
Dicrum partitio secundum Hesiodum
375
Dics dominicus
523
Dicrum nomina à Constantino mutata
524
Diffindi dicm
587
Digestorum locus
649. 663
Digitorum nomina
629
Diligentiae utilitas
630
Dinocrates Architectus
359
loan. Pici Mirandulae laus
166. 192
Dionysius de situ orbis no à Prisciano, sed à Rhemnio Fannio couersus
367
Dioscorides summus autor
46
Diphthongi ucteres
590
Doliaris anus
595
Domitius iurecons.
158
Domitius Calderinus
73. 524. & 642
Eiusdem Comentarij
525
Domitium Calderinum carpit
89
Dorsennus pocta
406
Drachma
328
Drancus
521
Duella
328
Dupodij
686
Durataeus equus
519
Ddratiq
519
DourHos
519
Duria nox
520
Dourlq,gz'Dourios
520
E
Ecclesiarum magistri superciliosi
117
Ecstasis
678
227
Edulis uua
219
Ei diphthongus
591
Electrum
637
Eloquentia,& ornatus oraetionit an deccat philosophum
269
Encydiae
518
Endelechia
365
506
506
Endelechia
510
Enthea chorea
601
Epigranema Politiani Domitio dicatum
516
Epistida,pro epistola
141
Equitura cercamen
373
Equorum tripudia
541
Eriboris
23
Erythromoncs
612
Euander
638
Enwxis
366
Euhentrus autor Graecus antiquissimus
577
Enlabfa
509
Eupolidis comaedia
528
Euripidi genitiuo
560
Excucurrisse
600
Ezwtzinli
512
Experrata
642
Exqsita ambiguitates
610
F
Fabij pueri laus
369
Fab.Sabinus iurise.
160
Faciebat
596
Faesulae a quo conditae
6
Ferruminator
129. 142
Ferrumen
135
Ferrununo
130
Festi Pompeij opus
641
Florétinae ciuitatis origo
3
Florentinus iurecons.
161
Fluentini
5
Fortis qs ucre dicatur
425
Fortuna gloriae carnifex
427
Fouri
591
Franciscus Gaddius Florentinus
17
Franciscus Puccius Florentinus
167
Fraterculus gigantis
544
Fugare
385
Fuimus Troës
671
Fulgentius
634
Furuum
586
G
Galenus
46
Galeni locus
582
Gallus Aquilius
176
Galli intepestiua uox
224
Gangraena
525
Gelly libertas
606
Gellij locus
576. 579. 589
Genetaeú promontoriu
23
Genius luno
674
Georgius Merula
189. 166. 326
Georgius Trapezut.
680
Gibbus
348
Glaphyra
347
Graculatim & sturnatim
24
Graecanici colores
534
Gyaris traducti
345
Gypsatissimae manus
560
H
Habitus pacificator
635
Hammonis templum pauperrimum
603
Harmonides
376
Harpocrates, & cius significatio
664
Hecale
555
Hecalesion sacrum
555
Helenae imago
642
Helena cur meretrix
642
Helenae conatus
644
Heliodorus
515
Hemina
322
Hemitheon
539
Heptaplus Pici
518
Heraclitus
603
Herculis furor
677
Hercules atra bile uexatus
678
Hermogentanus turecons.
161
Hermolaus Barbarus patriarcha Aquilciensis
18. 364. 676
Hermolai Barbari laus
93. 268
Herodianus historiographus
230
Hicronicae
692
Hicronymi somnium
509
Hicronymus Donatus
676
Hicronymus Sauanorola Ferrariensis
106
Hilarius
678
Hiphestion
592
Homine homini conciliant mores
17
Horarium officium
57
Horatius ueteres poctas reprehendit
90
Horatij locus
532. 590. 684. 694
Hortensius Ciceronis
509
Humilitas
432
Hypate.
693
I
Iabolenus iuriscons.
157
Icheon
663
Illex
534
Illuni nocte
697
Imagines a Platonicis in coclo-positas quomodo in telligendum
299
Imadies
219. 228
Inutatores reprchéduntur
250
Inutandus prae caeteris Cicero
233
Imperitia
432
Inepti uocabulum
510
Informatores libroru
383
Initiandi puerorum superstitio
674
Institutionum locus
666
Insubidus poeta
520
Intelego, pro Intelligo
134. & 140
Inter frote & lingua
643
Interpreti uenia deberi
126
Ioannes Medices, postea Leo x.po.max.
109. 234
Eiusdem laudes
235
Iones delicati
543
Iouis Sepulechrum
578
Isocratis myrothecao
509
Iucundus Veronensis
648
Iulianus Medices
109
Iulij Caes. comentarij
303
Iulius Paulus
158
Iulius Celsus
157
Iuniani
667
Iupiter xenius
23
Iuriscosultoru nontina
156
Instus iurecons.
161
Iuuenalis locus
550. 381. 594. 595. 634. 668. 675
L
Lacedaemonius orbis
382
Laconicorum figura
583
Lada herba
43
Ladanum
43
Lampetrae
434
Lampyndae
434
Landinus Politiani praeceptor
139
Laodamia
644
Lapis Lydius
28
Latini
667
Latinus mimus
221
Latruncularia
345
Laur. Tornabonus
374
Laurentius Valla
73
Laur. Medicis laus
68, 676
Laurentij Medicis mors
100. & 102
Ledon herba
43
lincq
587
Lemnisci
639
Lenuncidus
521
Lepor
684
Lex Hesiodi in beneficijs reponendis
52
Libertini dedititij
667
Libra Romana
321
Libra Attica
321
Librorum excusores
334
Liuij locus
685
Loci aliquot ex altera Politiani centuria
404
Locus Plinij
420
Locus epistolarum ad Atticum
607
Locus digestorum
219
Locus Valerij Flacci
22
Locus Ouidij
344
Loculorum nomina
629
Loci in Pomponio Mela castigati
459
Lodouicus fracorurex
235
Lolio uictitare
634
Lucianus
366
Lucernarij canes
514
L. Sulla
512
Ludi seculares, ludi Taretini
615
Lunae habitationes
544
Luna quarta nati
652
Lunae tacitae silentia
69
Luna silens
69
Lunae & solis factura
686
Luna quarta
687
Lusciosi
634
Luscicij
634
Lyde anus
595
Lyde Antimachi
410
Lysimachi facies cur cornigera
649
Lytae, Prolytae
685
M
Macer iurecons.
162
Macrobius
507
Macrobius notatus
403
Macrobij locus
693
Mala
694
Manius
545
Manumittendi mos
691
Marcellus iurecons.
157
Martij panes
421
Martij pastili
421
Martiatum unguentu
421
Marcus Varro scietiae multae, nullius cloquetiae
82
Marianus Ganazanensis theologus
116
Marsilij Ficini laus
696
Marsypia
629
Martialis argutia
605
Martialis locus
602. 603. 610. 688
Mertianus iurecans.
157
Matricè cóscribellatà
513
Matthoeus Francus
319
Mauritianus iurccons.
161
Maximus iurecons.
161
Mazapanes
421
Maza
421
Macocnas
362
Medea Ouidij
625
Medici imperiti carpunetur
40
Medicus digitus
629
Medimaus
322
Megabyzus
597
Melampodium
599
Melampus
600
Melo, qui & Nilus
586
Melos
366
Memmius
669
Menander iurecons.
161
Mensurarú uocabula
321
Merulalaus
525
Merula homeromastix
168
Merula errata reprehendutur
343
miriwro
607
Milesiae delitiae
543
Milesiacae Aristidae
542
Milesius sermo
542
Mina
321
Minerual
551
Mineruale munus
550
Miniata cerula
607
Mirust, pro mirum est
634
Miscella betrusca
421
Misculure
245
Modestinus iurecons.
161
Modius
322
Momus
8
Mortuaria glossaria
278
Mulieres literis pollentes
85
Multimammia
602
Mures salaces
689
Murorum deiectio
692
Musae Pici Mirandulae
8
Mystros
322
N
Nabla, Nablia
537
Naulia
537
Naula
537
Naulon, Naulion
538
Nedum
507
Neleus Scepsius
512
Neratius Priscus
156
Neronianas thermas refrigerare
544
Nesseae tunicae
677
Neuel
538
Nicephorus
599
Nicetes rhetor
565
Nocturna sacraihibéda
530
Nodi Cnidij
586
Nomina tria è seruitute ma numissis dabàtur
569
Nonae Caprotinae
407
Nonnus poëta
533
Nouib inus
409
Numantini ortus
348
O
Olitera nouitia
141
Obolus
321
Obrusa
170
Ocnos Spartú torqucat
663
Organorú noía
537
Origo mima
223
Opici
346. 519
Ouidy locus
558. 643. 645. 665. 668. 669
Ouis fera
517
P
Palliolum
346
Pan
376
Pan belliger
566
Panici terrores
563
Panica
564
Pandectae
155
Pandectae Pisanae
588
Pandectae archetypae
649
Panniculus munus
224
Papinianus iucriscó.
158
Papinianistae
158
Pardalis
517
Parotides
599
Passer Catullianus
520
Paulus Aeginita
601
Per aequa & iniqua
524
Percidi os
224
Peripatetici Graeci & Lastini
462
Persy locus
569. 592.
Personatus
508
Persij locus
691
Persicae arboris typus
665
Pes
322
Petr' medices
101. 108. 374
Petrus Aponensis
679
Phaecasij
346
Phalaridi quae attribuútur epistoloe sunt Luciani
2
Filautía
51
Philelphus
545
Philippus imperator Chistianus primus
619
Philippus iunior
619
Philo Hebroeus
539
Philotheoros
671
Philyrae
638.& 639
Philurae
640
Pitruna
619
Picus Mirandula
538
Pici mir àdulae laus
676. 507
Pitho
683
Pitylisma
336
Pytisma
336
Platonis & Aristotelis con cordia
372. 513
Planetes
522
Gilároi
514
Plauti laus
419
Plauti locus
349. 633
Plinius defenditur contra Leonicenum
42
Plinij & Auicennae error circa Cisthon et bederà
41
Panianae Castigatióes Hermolai Barbari
459
Plinij locus
571. 597. 599. 612. 627
Plutarchus Romani sermonis imperitus
67
Politianus ecclesiastes
126
Politiani opa lingua ucra nacula
552
Pollicem uertere
590
libri
515
Pomponius iurecósult.
160
Pomponius Laetus
641
Pomponius Mela
125
Pompony locus
586
Ponderum nomina
321
Géro
510
Poppysmi
571
Pornoboscos
681
Posidonius
509
Potestur
638
Praeiudicata opinio
528
Preimus
669
Praequàm
535
Priapcia
624
Prisciani uersio
427
Pisiwgo
610
Probus Maronis enarrator
601
Prodigia in morte Laurenatij Medicis
110
Proetidum furor
600
Proetidum purgatio & nomina
601
Propertij locus
649. 662
Proseucha
568
Pucritia, & Pucrilitas
171
Pyriaterium
583
Pyrrhonij qui
30
Pytisma
407
Pytissare
336
Q
Qvinquatria
550
Quintiliani locus
608. 633
Quod genus
518
Quodannis, pro Quotannis
124
Q. Mutius Scaeuola
156
R
Rlitera aspera
134
Rapinator
695
Recidipna
406
Redemo* pro Redimo
134
Refractarius
524
Retorquere
26
Rhadagasi' gothorúrex
7
Rheni sluuij ingenúi
238
Rhinoceros
611
Ridere hoíspprietas
674
Risus Catonianus
9
Romana granitas
599
Ramae triplex nomen
4
Rosa
534
Rusinus iurecõs.
161
Rusinus Iosephi eraductor
528
S
Sliteraí carminib'
380
Sabadius deus
530
Sabbatum
523
Sabinus iurecons.
160
Sacerdils p Sacerdos
141
Sacerdos castratus
603
Salis exemptio
640
Sallustius ut affectatè scribens notatus
138
Salutis augurium
536
Saluius Iulianus
156
Saturnaliú sportuloe
550
Saturnalitia
551
Saturniae leges
650
Saturni cursus
693
Scala podagricus
385
Scalpètes caput digito uno
521
Scazontes
630. 632
Sciamachiae
575
Scortari
630
Scortes
629
Scotinos
603
Scripulus
328
Scruta
568
Seculariú ludorú origo
613
Seculares ludi cur sic dicti, corum institutio, & tempus
615. 616
Secúlurium ritus
619
Senecae locus
543
Septenaruis sacer
370
Sepia
580
Sepioe natura
574
Sepumy Scueri arcus
618
Serapio
46
Serapis & Isis
665
Serbulius Scaeuela
157
Seruius notatur
672
Sexirius
322
Sextuli
321
Sicilicus
321
Silentium in auspicijs
694
Siliquoe
311
Sirmoe turpissima bestia
179
Sistere
368
Solinus notatus
403
Sonchon
555
Sozinus historicus
566
Specimen
228
Sportae
629
Scaty locus
632
Stelogrphiae
618
Stephanio
617
Stylus epistolarum
2
Stoicorum dogmata
10
Stratocles orator
70
Struma
346
Struthocamelus
612
Struthus Libyssa
516
Sturlo
434
Suadela
684
Suademedulla
683
Suctony locus
559. 689. 692
Suidae collectancae
570
Sulpitius Apollinaris Auli Geuij proeceptor
410
Sulunus
525
Summa dies
228
Superbia
432
Supernati
641
Supina carmina
551
Supinus
345
Surda testimonia
552
Surenas
542
Sustine & abstine
10
Sybaritis
519
Sybariticae nequitiae
519
Sybaritarum luxus
340
Sybarites per plateam
340
Sybaritae dictú isulsum
541
De Sybaritis historia non uulgaris
541
Syllographi
514
Suttazis
607
T
Tlitera finita syllaba communis
638
Tacita Virgo
693
Talentum Atticum maius & mius
321
Tarentus
614. 615
Tarentinus
615
Tarentini ludi
615
Tarentini
676
Tarruntius Paternus iureconsul.
161
Taurt Aethiopici
611
Tageticula
614
Tarentij locus
929
Terentius Clemens
161
Terminus deus
579
Terrae filius
545
Tertulliani opera
115
Tertulliani locus
611
Tertyllianus iurecõs.
161
Testamenti Veteris enarratores
686
Testiculi arietini
629
Tetraones
612
Tetraones
306
Tetrax
366
Teuthrantia turba
507
Teuthras
507
Teutones nouorum librorum excusores
131
Thalamegus nauis
405
Theodori Gazae erratum
677
Theon
565
Thespia
567
Thimcle mima
221. 223
Tibarni
23
Tibarenorum mos
22
Timantes
11
Timarchi
532
Tilia
639
Tincae
434
Tiresias cur oculis captus
650
Toties, Totiens, Quoties Quotiens
133. 139
Traguuara
227
Trechedipna uestis
405
Tricoe
646
Trimetri
631
Triphonianus iurecõs.
161
Triumpus
547
Trwxiua
227
Trwgália
227
Trocta
435
Trutta
434
Tyro
535
V
Valens iurecons.
157
Val. Flacci locus
519
Valesus, Valesius
613
Valeriae sanuliae origo
613
Varieguta
515
Varrorus locus
576
Venuletus uerecõs.
161
Veratrum
599
Vergilius Parthenius dictus
625
Vergilij locus
637. 638. 650. 671. 672. 692.
Vergilij Elegidion
533
Vergilius, an Virgiluis scri bendum
133. 139. 645
Veritatis locus
439
Vicissoelim
516
Virgula diuinoe
695
Vini usus
627
Vlecrae Herculis
678
Vlpiarius iurecõs.
158
Vmbrae corporis
99
Vmbritius
346
Vnciae
321
Vocales geminatae
591
Voluptatum fuga
463
Volusius Metianus
157
Vnitas princeps numerorum
375
Vsum loquèdi populo
457
Vterus
346
Vulcanus cur praecipitatus sit, & quod ex loue natus
673
Vulcanus deus sclectus
673
Vulgarijs exèplaribus
544
Vulgus
30
Vulua
346
X
Xenocratis caseus
422
Xenophon Ephesius
602
Z
Zelotypia quid
77
Zenobius praesul Florentiae
5
Zeusis pictor
642
Zopyrion
586
FINIS.
CATALOGVS
corú, qui in hoc opere scribunt epistolas.
IN PRIMO EPI
stolarum libro,
Angelus Potilianus.
Ionnes Picus Mirandula.
Hermolaus Barbarus.
Pomponius Laetus.
Baptista Guarinus.
IN SECVNDO
libro,
Angelus Politianus.
Philippus Beroaldus.
Nicolaus Leonicenus.
Hieronymus Donatus.
IN TERTIO
libro,
Angelus Politianus.
Callimachus.
Lodouicus Odaxius.
M. Antonius Sabellicus.
Lucius Phosphorus, Pontisex Signinus.
Iacobus Antiquarius.
IN QVARTO
libro,
Iacobus Antiquariús.
Angelus Politianus.
Caesar Carmentus.
IN QVINTO
libro,
Angelus Politianus.
Barptolemaeus Scala.
Antonius Codrus Vrceus.
IN SEXTO LIBRO.
Angelus Politianus.
Philippus Beroaldus.
Franciscus Puccius.
Augustinus Mapheus,
Ioannes Franciscus Benedictus.
Iacobus Antiquarius.
Marsilius Ficinus.
IN SEPTIMO
libro,
Macarius Mutius eques.
Angelus Politianus.
Tydeus Acciarinus.
Baccius Vgolinus.
Aldus Manutius Romanus.
Matthaeus Veronensis, canonicus regularis.
Baptista Guarinus.
IN OCTAVO LIBRO,
Angelus Pelitianus.
Innocentius Papa octuus.
Iacobus Cardinalis Papierisis.
Franciseus Piccolomineus, Cardinalis Senensis.
Paulus Cortesius.
IN NO NO LIBRO,
Angelus Politianus.
Hermolaus Barbarus.
Ioanner Picus Mirandula.
Iacobus Antiquarius.
Marsilius Picinus.
IN DECINO LIBRO,
Angelus Politianus.
Ioannes Dei gratia rex Portugaluae.
Laurentius Medicès.
IN VNDECINO
libro,
Angelus Politianus.
Iacobus Antiquarius.
Lodouicus Maria Scortiae dux Mediolanensis.
Georgius Merula.
Barptolemoeus Chalcus.
Philippus Beroaldus.
IN DVODECIMO
libro,
Angelus Politianus.
Ioannes Picus Mirandulae.
Barptolemoeus Scala.
Petrus Crinitus.
Michael Acciarius Vtianensis.
Scipio Carteromachus.
Hermolaus Barbarus.
Praetereà in hoc Duodecimo addita sunt multa sanè quam elegantia Hermolai Barbari Syntagmata: inter quae epistola eruditib ima de serculis, & oratio elegantib ima ad Federicum imperatorem, & Maxinulianú regem Romanorum.
FINIS.