Index eorú, quæ
SVNT IN HISTORIA FROS
SARDI, MEMORABILIA.
A.
 
Anglimaximo numero in Britoniam appel lunt
Fol. 7
Angli plurima recuperant in Aquitania
8
Angli Normanniam bello vexant
10
Angli, post repudiatas à Gallis conditiones pa cis, ingentem exercitum in Gallias adducunt
18
Angli cæsi à Scotis
36
Angli Britoniæ ducé iuuant cõtra Gallos.
48
Angli à Britoniæ Duce illusi
50
Angli in Lusitaniam appellunt
56
Angli à Rege Lusitano falsi
58
Angli obsessi à Gallis in quodam Flandrie oppido
65
Angli Lusitano opem ferunt contra Hispantí. folio
72
Angli Compostellam tenent
75
Angli morbis in Hispania vexati, coguntut in patriam redire
85
Aquitaniæ nobiles Anglo minus parent
27
Aquitania recuperatur à Gallis
36
Aquitani recusant ab Anglia separari
103
Armignaci Comes bellú mouet Mediolañ
97
B.
 
Bellú Britonicú, Caroli Blesésis morte finitú.
22
Bellum inter principes, propter Pontifices.
64
Bellum Hispahicum & Lusitanicum
71
Bellum Pontificium
73
Bellum inter Brabantos & Iuliacos
88
Bella ferè desinunt in nuptias
98
Benedictus Pontifex creatus
102
Benedictus arroganter respondet principum legato
112
Benedictus obsidetur Auenione, & deditioné facit
112
Benedictus à munere Põtificio depellitur.
115
Blesensis ditio vendita Duci Aurelianensi
98
Bonifacius, Pontifex creatus
95
Britoniæ Ducatus, & in eo succedendi ius bellum mouet.
5
Britoniæ domina, virilem animum præstat.
6
Britonia, feudi ratione Galliæ subiecta
22
Britoniæ dux in Angliam profugit
34
Brito reuocatus à suis
44
Brito reconciliatus Galliæ Regi
50. & 90
Britonie dux, Gallie Regem iuuat contra Anglos
64
C.
 
Cesar & Galliæ Rex conueniunt Remis.
111
Caletum deditione captum ab Anglis
13
Cameracum ab Anglis obsessum
2
Caritas omnium rerum in Gallia
17
Carolus quintus, Philippum fratrem constituit Burgundiæ Ducem
21
Caroli Blesensis interitus
21
Carolus Quintus moritur ex veneficio
47
Caroli Quinti laus
47
Carolus Sextus, Bauarie Ducis filiam vxorem ducit
67
Carolus Cæsar, Iuliæ Ducem bello petit
89
Carolus Rex Nauarræ, flammis absumptus. folio
89
Carolus Sextus, intelligendi vim perdit
101
Carolus Bohemiæ Rex, Cesar factus aduersus Ludouicum Bauarum
105
Clemés, Pontifex creatus aduersus Vrbanum Sextum
40
D.
 
Dauid Scotiæ Rex, Lutetiam venit
2
Disceptatio & bellum propter Neapolim
57
Diuersa Regum studia propter Pontifices
40
Donatio facta à Regina Neapolitana
42
Don Pietro Hispãie tyrãn9, è Regno fugat9.
23
Don Pietro confossus à fratre illegitimo
27
Durenú Angliæ oppidú à Scotis direptum.
6
Dux Andegauorú in Italiã pfectus morit
66
E.
 
Eduardus scds Anglie Rex, íutilis regno.
1
Eduardus Tertius, coronatus Rex
1
Eduardus Tertius insignia Galliæ & titulum sibi sumit
3
Eduardus Tertius moritur
35
Expeditio Gallica í Angliã suscepta differt.
77
& rursus à Britoniæ Duce impeditur
80
Expeditio Gallorum aduersus Turcam
104
F.
 
Flandri sui principis arcé quãdã exurút.
44
Flandri nobilium ædes demoluítur
45
Flandri cæsi à suo principe
51
Flandri feliciter pugnãt in Comité suum.
59
Flandriæ princeps à Galliæ Rege opem implorat
60
Flandri cæsi à Gallis
62
Fládriæ Comitis exercit9 cesus ab Anglis.
64
Flandriæ Comes Ludouicus vitam finit
65
Fides militaris, authore Pontifice violata
24
Foedus inter Anglum & Flandros
3
Foedus Brabantorú & Flandrorum inter se.
4
Foedus inter Gallum & Hispanum
32
Franciscanus, perturbationem ecclesiæ prædicit
18. & 74
Frossardus Regum & Principum aulas secutus
69
G.
 
Galli, Carolo Blesensi, in recuperanda Britonia opem férunt
6
Galli ex inopinato cæsi ab Anglis
8
Galliæ Rex Henrico Hispaniæ Regi opé fert aduersus Anglos
25
Galli multa recuperant in Aquitania
30
Galli in Scotiam profecti, bellum mouent Anglis
67. & 68
Galli, Hispano subueniunt aduersus Lusitanú
72. & 79.
Galli in Lusitania cæsi ab Anglis
73
Galli captiui, misere occiduntur
73
Galliæ Rex in Geldriã expeditioné facit
93
Galliæ remotioris expilationes
95
Galli coniuncti Genuensibus in Barbaria bellum gerunt
96
Galliæ Rex laborat pro tranquillitate Ecclesiæ
102
Galli feliciter pugnant in Turcas
104
Galli circumuenti à Turcis & cæsi
107
Gandauum obsessum à Flandro
51. & 55
Gelriæ Ducum genealogia
87
Gelriæ Dux bellum indicit Gallo
82. & 86
Gelriæ Dux parua manu fundit Brabantos. folio
92
Gelriæ Dux, Galliæ Regi reconciliatus
93
Gregorius vndecimus, Pontifex
31
H.
 
Hannoniæ Comes bellum mouet Gallo
3
Hannoniæ princeps, occumbit in Phrisia
9
Hannoniæ Comitum genealogia
66
Henricus Hispaniæ Rex moritur
39
Henricus, Hungariæ Rex factus per vim
68
Henricus Hispani filius, Lenclastrij Angli filiam vxorem ducit
94
Henricus Hispaniæ Rex factus
97
Hispani prælio victi ab Anglis
26
Hispanus à Lusitano deuictus prelio
73
Hybernorum feritas
103
I.
 
Iacob9 Arteuillanus, homo obscurus, in summo precio habitus.
3
Iacobus'Arteuillanus Gandaui oppressus
9
Iacob9 Borboni9, à milite predone occisus.
19
Illegitimus à Pontifice legitimatus & Hispaniarum Rex factus
23
Illegitimus quidá Lusitaniæ Rex factus
58
Induciæ inter Anglos & Scotos
7
Induciæ inter Anglum & Gallú, ex occasione calumniæ, non seruatæ
8
Induciæ inter Gallum, Hispanú, & Anglú
65
Induciæ inter aliquot Reges, & ipsorum confoederatos
95
Innocentius Sextus Pontifex
14
Ioannes Galliæ Rex captus
15
Ioannes Rex in Anglia moritur
20
Ioannes Hispaniæ Rex creatus
39
Ioannes Hispaniæ Rex Lusitani filiam vxoré ducit
58
L.
 
Lemouicum solo æquatum
31
Lenclastrius in Lusitaniam nauigat
75
Leo Rex Armeniæ profugus in Galliam voenit
77
Lenclastrius Angli filius, tyranni Hispani filiá vxorem ducit
22
Legatorum Galliæ & Angliæ conuentus
99
Liberatio Regis Ioannis
19
Lisbona õbsidetur ab Hispano
72
Lisbonenfium authoritas in creãdo Rege. 72
 
Ludouicus Bauarus, Anglum Imperij vicariú constituit
2
Ludouicus Flandriæ Comes illudit Anglo in tractatione connubij
12
Lutetia muris cincta
16
Ludouicus Bauarus Cæsar, Romá depdat.
105
M.
 
Maiorice Rex ab Arragonie Rege puls9.
24
Maioricæ Rex moritur in Hispanijs
32
Matrimonia inter Flandros & Hánoniæ principes
66
Matrimonium per vim
68
Mediolani Ducú aliquot improbitas
105
Milites exauthorati Gallú & Põtificé turbát.
19
Milites prædones in Hispaniá traducti
22
Monomachia propter stuprum
78
Mors repentina
99
N.
 
Nauarræ Rex à Ioãne Galliæ Rege capt9.
14
Nauarrij milites, subducút se hosti callide
17
Nauarrius toxicú adornat Carolo Quinto.
35
Nauarrius opé ab Anglo petit cõtra Gallú.
37
Nauarrius bello vexatur ab Hispano
38
Nauarri9 filio venené dat, vt patré íterimat
70
O.
 
Obsides'à Ioanne Galliæ Rege dati
19
Obsides dluersis rationibus liberati
28
Occasio belli Flandrici
42
Occasio turbarú in Anglia, aduersus Regé.
83
Occasio noui belli contra Britonem
100
Oratio Caroli Quinti ad fratres
47
Oratio nobilium quorundam Britonum ad principem suum
49
P.
 
Pax inter Gallos & Anglos
19
Pax minime seruata
28
Pax inter Flandros, ipsorúmq Comitem
44
Pax à Gandauis violata
45. & 55
Pax inter Gandauos & Philippum Burgundiæ Ducem
69
Parisienses tumultuantur
56
Parisienses armati Regem excipiunt
63
Patris, ad filios, honestum præceptum
78
Permutatio Ducatuum in Gallia
100
Philippus Valesius Rex electus
1
Põtifices parú obsequétes Cçsari & Gallo.
112
Prælium nauale in Britonia
7
Preliú inter Gallos & Anglos in Picardiæ finibus
10
Præliú nauale inter Anglos & Hispanos.
33
Phrisones ab Hannoniæ Comite superati.
106
R.
 
Rex Cypri in Galliam venit
20
Richardus Angliæ rex factus
35
Richardus è Germania vxorem ducit
56
Richardus Rex milité aduersus patruos educit
84
Richardus Hyberniam subigit
103
Richard9 Galliæ Regis filiá vxoréducit.
106
Richardus in odiú vocatus apud vulgus.
109
Richardus, in carcerem abductus
114
Richardus, abdicato regno, vitam finit
115
Robert9 Sicilie Rex, Gallú dehortat à bello.
3
Romani tumultuant ob electioné Pótificis.
37
Rusticorum tumultus in Gallia
16
Rusticorum tumultus in Anglia
53
S.
 
Scotiæ Rex in prælio captus ab Anglis.
11
Scotus, ab Anglis, pactione facta dimissus.
15
Scotorum in Gallos inhumanitas
68
T.
 
Tornací obsessum ab Eduardo tertio.
4
Tristis & miserabilis euentus inter patrem, & filium
69
V.
 
Valentinæ Mediolanensis ambitiosus animus folio
106
Vrbanus sextus, Pontifex electus, volente populo Ro.
37
Vrban9 ad emúgendã pecuniã, arte vtitur.
63
VVenceslaus Brabantiæ Dux captus
88
Illustriores, & veluti communes aliquot loci, per totum opusculum sparsi.
 
Calumnia quid possit
8
Cómiseratio in hoste
21
Cupiditaté nimiã esse odiosam
47
Crudelitas militaris
6. & 31
Delatoris improbitas punita
111
Fortunam dominari plurimum in bello
15
Gratitudo
65
Hostem aliquádo nulla vi armorum superari
85. & 96
Hostní calamitas in vsum nostrum est vertenda
27. 93
Hosté debilitatú atq nutáté esse psequédú.
33
Humanitatis & clementiæ exéplú in hosté.
85
Inclementiam erga miseros VIX vnquam bene cedere
59
Incerti rerum humanarum cuentus
59. 66
Imperitæ & timidæ superbiæ exemplú
64. 85
Innocentiã nõ semper esse tutam
71
Impotentes principum affectus
74
Importuna grauitas
97
Laus ab hoste profecta
35
Militum crudelitas à Duce punita
6
Magnitudine exercitus nõ semp nitendú.
15
Magistratus esse necessarios
16
Miseria vitæ humanæ
115
Pacta seruanda
19
Priuati cõmodi gratia violari amicitiã.
94. 76
Proditioné interim dissimulandam
13
Quátum obsit è successu aliquo bono orta negligentia
12
Quam sit periculosum de principib9 male loqui
14
Quanta sit virtus lenitas erga subiectos
30
Quàm nõ sit tutum fidere quibuslibet
38
Quæ soleát euenire incómoda finito bello.
19
Quid possit inuidia
29. 73. & 107
Quid mali adferat temeritas
51. 73
Quid prosint moderata consilia
47
Rara fides
115
Rempub. administrare, sæpe periculosissimum folio
101
Seditiosus vnus, magnum in Rep. malum
62
Seditiosorum exitus
9. 16. 44. 55. 62. 84. 110
Scelerum vltorem esse Deum
78. 95
Tyrannorum exitus
27. 89
Victorem decet clementia
12
Vulgi affectus immoderatissimi
51. 60
Vulgo non esse fidendum
69
INDICIS FINIS.