QVAESTIONVM
HVIVS OPERIS
praecipua capita.
LIBER PRIMVS.
In quo de naturae principio, & causis om-
nibus, acmundi ortae & interitae
disputatur.
DE natura & corporis naturalis cognitione.
fol.11
De mundi fabrica.
17
De causis & carum generibus, ac potentiis.
25
De mudi aeternitate, interitu, & forma.
36
De causis intrinsecis & extrinsecis.
53
De mundi princpiis.
57
De vna & eadem omniu rerum materia.
fol.89
De motu. 99. & loco.
106
De elementorum substantiis, & quomodo caeteris corporibus misceantur.
118
De rerum generabilium ordine.
127
Qui est de elementis, meteoris, lapidibus, metallis, atque caeteris fosilibus.
 
DE variis corporum naturalium generibus.
35
De accidentium diuisione.
137
De primis naturae rudimetis, quae elementa vocantur.
142
De igne, flamma, carbone, fumo.
146
De acre, ventorum numero, ordine & natura, exhalationib. daemonibus aeriis, genus, terrae motu & tempestatibus.
155
De aqua & terra, de msulis, fluminibus, fontibus, mari, Oceano & Mediterraneo.
182
De nubibus, pruinis, rore, niue, grandine, fulguribus, fulmine, tonitruis, vaporibus, imbribus.
202
De Iride, arca, pareliis, paraselene, cometis.
214
De Terra, gemmis, lapidibus, & caeteris mineralibus, ac metallis.
254
De Argyrodendro & Corallio.
267
Qui de stirpibus & animantibus disterit.
 
DE stirpibus spontè nascétibus & satiuis, cultis & incultis, & carum distinctione.
271
De arboribus & plantis coniferis, superfoetantibus, frugiferis & infrugiferis, lanam & gossypium promentibus, & lethalibus.
277
De visco, fungis, & boletis.
297
De zoophytis & conchis anatiferis.
297
De generatione animalium exanguium, reptilium, & insectorum terrestrium.
fol.299
De serpentium generibus, quorum etiam variae sunt species.
305
De insectis aquaticis, chocleis, crustaceis piscibus, squameis, aculeatis, mollibus, viuiparis, marinis, fluuiatilibus, amphibiis.
318
De muribus, qui circum aquas, in aquis, domi & ruri viuunt.
338
De talpis, mustellis, viuerris, felibus.
343
De quadrupedibus, feris & domesticis.
345
De auibus canoris, loquacibus, sylucstribus, aquaticis, rapacibus.
373
De castratis & exectis.
383
De animantium venere, conceptione, & partu.
388
De hominum, & animautium breui, & diuturna vita.
393
De animantium inter se inimicitiis.
406
De corporis humani fabrica, & singularum cius partium substantia & vsu.
410
LIBER QVARTVS.
 
Qui est disputatio de Anima.
 
De multiplici Animae diffinitione, viribus, motu, facultatibus.
430
De sensuum ac sensibilium vi, natura, acobiectis.
448
De visu, luce, radiis, & coloribus.
450
De auditu, sono, & voce.
457
De gustu & sapore.
459
De olfactu, odore, ac foetore.
461
De tactu & animantibus integerrimi tactus.
463
De sensu communi, fantasia, memoria, appetitione voluntate, assenssione.
466
De intellectione & intellectu, vero, scientiis, cognitione.
470
De Graecorum, AEgyptiorum, Latinoru, Arabum, qui rectiùs de Anima disseruerunt, sententijs.
482
De Animarum differentijs.
485
De extasi, & extaticis.
500
De corporea animae sede.
507
De Angelorum & daemonum substantia.
511
De intellectu actiuo & passiuo.
523
De Pythagorica metempsicosi.
536
LIBER QVINTVS.
 
De corporum caelestium numero, motu,
 
& magnitudine.
 
De coeli diffinitione, & coeloru num.
515
De coelorum, syderum & planetarum motu.
557
De intelligentijs coelestes orbes mouentibus.
583
De stellarum aspectabilium numero, & magnitudine.
585
De interuallo terrae ad orbé octiuu.
587
De singulorum planetarum à terra stantia & magnitudine.
589
De circulari terrae ambitu.
599
De Solis & Lunae eclypsibus.
601
De Lune in corpora inferiora & singuloru planetarum maxima vi ac potétia.
612
De mundi situ, & plagis.
624
De ideis Platonicis.
630
De Angelis reru omnium tutelaribus.
632