INDEX RERVM
ET CAPITVM INSI-
GNIORVM, QVAE
HOCCE OPERE CON-
tinentur, ordine alpha-
lbetico, Dige-
ftus.
A
Affectús quínam plenitudinem no patiatur.
45
Agaricu vigoratu quomodo accipiedu.
89
Agarici vis & natura.
91. & 94
Anima an seipsam moueat, an verò ab alio moueatur.
631
Anima incorruptibilis.
637
Anima nulla materia concreta:
633
A quid.
207
Aqua & aër in quo conueniant.
635
Arteriæ quid à venis, quid à stomacho & corde trahant.
34
Artes quid prosint & conferant generi humano.
641. & 642
B
Batheca.
68
C
Callimachus cur Veneri vnguetum & speculum Mineruæ. oleum tribuat.
248
Cerata, quid: & vnde dicta.
469
Cerata Capitalia
505
Ceratum stomachale
471. & 472
Ceratum de Betonia
545
Ceratum Isis
545
Ceratum contra pestem
483
Ceratum gratia Dei
496
Ceratum pro Splene
511
Ceratum diuinum
514
Ceratum Ceronium
516
Ceratum Apostolicum
518
Ceratum oxycroceum
521
Ceratum hyssopi
538
Cibus vàlentior dupliciter esse potest
18
Chimæra quid
202
Collyriorum examen, vide Sief
728
Concoctio quando probè fiat
23. 24. & 25
Coena quas coueniat iis, qui laborant capitis affectibus
40
Coena quæ commendetur in sené
52. & 53
Coena plenior esse debet prandio in simpliciter sanis
17. & 19
Coenæ brouis commendatio
42
Coenæ & prandij modum pro cuiúsque natura dimetiri oportet
56
Colores extremi duo.
230
Colores quínam animos mortalium plurimùm afficiant
235
Consuetudines longæ haud mutandæ, præsertim in victus ratione
27
Contiguum quid
210
Corpus tetragonum
218
Corpus magis calefit in vigilia, quàm in somno
39
D.
DEmetrius Phalereus diuitias cæcas di cebat
447
Diachylon magnum
534
Diachylon album
523
Diachylon nigrum
325
Dies quomodo antiquitus diuidebatur
14
Dormire hora vna à pradio, quid adferat
48
Duella, quid
68
E.
EDere semel in die, quid adferat
13
Emplastrum vnde dictum
649
Emplastrum de crusta panis
650
Emplastrum Diaphoenicum
653
Emplastrum de Meliloto
661
Emplastrum de lauri baccis
672
Emplastrum de Synapi
676
Emplastrum de nidis hyrundinum
680
Emplastrum de Archigenis
687
Emplastrum de capillis vslis
690
Exercitatio repletis noxia
48
F.
FVmi quínam per sudores exeant
39
Fumi per arterias in caput ascedunt 32. & 33. Et quomodo
 34. 36. 37. & 38
H.
HOmo, animal Deoproximum
629
Hominis motus atque impetus, item brutorum
643
Horatiani loci explicatio. Omne tulit punctum &c.
212. & 215
Humana oia caduca, ridicula, & ludibria
453
Hyeme in quibus fiat probè concoctio
22
Hyrundinum nidi ex Galeno
682. & 683
I.
IEiuniu an noxiu corporibus humanis
11
Intellectus an anima
632
Iris lunonis nuntia
235
Iridis calores in his inferi oribus rebus
238
Iulius Cesar vita sibi maturata optabat
644
Iuris dicendi ratio ac ordo
496
L.
LAbores cibum præcedam
29
Laussolida à virtute, non'à diuitiis petenda
447. & 448
Linea quid
205
Lucretiæ commendatio infignis apud matronas Romanas
197
M.
Malagmata
58
Mathematiei corpus tribus dimensionibus constituunt
208
Mathematicæ pars duplex
200
Messagetaru opinio de his, qui morietesex egritudine ifelicissimos putat
646. & 647
Mors nemini placet
554
Mortuos quomodo vulgus dimetiatur
626
Murex
217
Murex quid, & quotuplex, eiúsq; vsus
241
Murina vasa
242
N.
NAturâ omnes sumus æquales
468
O.
OPinionibus falsis à pueritia imbui, prauum & periculosum
42
P.
PAstilli
58. & 60
Prandere pleniùs & liberaliùs, quàm coenare assueto, quid agendum
26
Ptissana an tenuior cibus, quã melicratu
44
Punctum quid
200
Pulsus cur initio somni imbecilliores sint, inderobustiores
20. & 21
R.
RAmich verbo, quid accipiendum
656
Rhabarbarum, & Rhaued Seni, quid differant
70
Rectificare, quid
87
Reipublicæ gubernandæ ratio
702
Rheumatis curandi ratio
46
S.
Saturnus cur inter Deos relatus
699
Sensus corporei pleruque impediut sensilia iactari
625
Sexquisextula, quid
68
Siciliquium, quid
68
Sief album
728
Sief de Thure
737
Sief de plumbo
339
Solis calor concoctionem impedit magis, quàm adiuuet
45
210
T.
TEsseris tribus, in lusibus Antiquitas vtebatur
213
Item tesseris vndique non inscriptis
214
Tetragoni in trigonum partitio
224
puri mouendo aptum
417
Thraces, Itali, & Epicurei amicoru, parentum & filiorum morte gaudent
646
Triangulus quid: & quot eius species
216
Trochisci, quid: & vnde dicti
58
Trochisci de Rosis
76
Trochisci dè Agarico
87
Trochisci de ,
95. & seq.
Trochisci de Absynthio
111
Trochisci dé Capparibus
121
Trochisci de Spodio
139
Trochisci de Rhabarbaro eorum confectio
67. & seq.
Trochisci de Rhaued
72
Trochisci de Camphora
147
Trochisci de Terra sigillata
150
Trochisci Stellæ
156
Trochisci de Thure
166
Trochisci de violis
167
Trochisci de Berberis
172
Trochisci de Lacca
176
Trochisci Alandaal
181
Trochisci de Myrrha
184
Trochisci de Eupatorio
185
Trochisci constrictiui
189
Trochisci de Armeno
193
Et eorum omnium confectio & vsus, latè per discursum suo cuiusque loco.
 
Trochiscorum triagenera
60
Trochiscos sigillare quid
61
Trochiscus Diaphisalidos Alexandri
68
Trochiscus Dialicacabus
102
Trochisci de Charabe
129
V.
VApores an intensiores erumpant ob prandium, an ob coenam
31
Vapores an in vigilia magis, quàm in somno ascendant
33. & 35
Venæ quomodo caput ingrediantur: quo modo arteriæ cerebrum
37
Venæ quid trahant ab arteriis, & quid arteriæ à venls
34
Ventris temperatura in hyeme
49
Victus ratio in ægris
54
Victus ratio in epilepsia
42. & 43
Victus ratio commoda ei, qui noctu vigilat, & diu dormit
30
Victus ratio apud Romanos, Gallos, Italos Carthaginenses, Tunetanos, & Afros
11. 12. & 15
Victus ratio quomodo institueda
9. & seq. vsque ad nume. 14
Viuere medicè, quid
9
Vnguenta apud antiquos qualia
244
Vnguenta quæ Græcis dicantur
248
Vnguentum vsus ad caput, caniciem parit
249
Vnguentorum de Muccilaginibus
524
Vnguentum Rosaceum
250
Vnguentum infrigidans Galeni
256
Vnguentum de Nenuphare citrino
262
Vnguentum Sandalinum
267. & 268
Vnguentum de Semperuiua
272
Vnguentum de Plumbo
276
Vnguentum de Minio
280
Vnguentum Apostolorum
282
Vnguentum Pectorale
294
Vnguentum Digestiuum
301
Vnguentum Mundificatiuum
304
Vnguentum Subtile
307
Vnguentum Mollitiuum
310
Vnguentum de Calce
315
Vnguentum de Gummi helemi
318
Vnguentum Defensiuum
321
Vnguentum de Cornu cerui
325
Vnguentum de Comitissa
327
Vnguentum Aegyptiacum
337
Vnguentum Expertum
341
Vnguentum de Dialthæa
342
Vnguentum proscabie
347
Vnguentum Constrictiuum
360
Vnguentum pro puerorum morbis
362
Vnguentum Capellum
373
Vnguentum Aragon
377. & 378
Vnguentum Agrippæ
385
Vnguentum pro Splene
388
Vnguentum ad Combustos
395
Vnguentum Marciaton
399
Vnguentum Resinum
409
Vnguentum Basilicon
410
Vnguentum de Cerussa
418
Vnguentum de Arthanita
423
Vnguentum stomachale
428
Vnguentum de Betonica
434
Vnguentum Populeonis
435
Vnguentum pro GaHica scabie
441
Finis Indicis.