INDEX RE-
RVM NOTABI-
LIVM QVAE IN
hoc volumine con-
tinentur.
Abaptista quid
450. & 495
Abaptista terebra.
456
Abstergentia & carnem generantiae
Abstinentia corpora granius laeduntur
56
Accessus ad aegru frequetior aur partior quid arguat
25
Acida maximè tusses mouent
90
Acria quae
92
Acres humores alere non possunt
195
Actionis exercitatio melior quàm solius contemplationis
312
Adenarum substantia facilè recipit
81
Admonitio in cura catarrhi
123
Aduersarioru argumenta refelluntur
148
Aër frigidus per vulnus thoracis attractus tusses mouet
581
Aëris intemperies
116
Aëris mutatio corpora mutat
55
Aegri consuiant maturè probum medicum
51
Aeger illitus dupliciter peccare porest
317
Aegro ignorante causam morbi quid agendum
55
Aegri legibus carere non debent cùm legibus pareat medicus
47
Aegritudo & medella ferè oppofita
16
Aegrum medico parere aequum est
48
Aegris non semper credendum
273
Aegri non potentes attendere integre curae non tractandi
257
Aegerpraeterita & praesentia medico memorare debet
51
Aegrum proponit curandum
220
Aegrotus quis dicatur
47
Aegri quibus moueri soleant
23
Aegri saepius non medicos sed seipsos fallunt
52
Agarieus potu non dandus nisi vomitum elicere velis
134
Alimenta qualia catarrho laboranti
155
Alimentorum ratio
130
Alimenti inopia.
130
Alimentorum copia
15
Alimentorum varietas
15
Alimenta quae cito in pituitam vertuntur
115
Alui ficcitas corpus officia confundit
57
Alui segnities
116
Alphonsi ferri rationes
380
Alponsi erroris causa
390
Alphonsi instumentum inutile
398
Alphonsi error in mittendo sanguine
409
Amara maxime tusses mouent
90
Ambustorum curatio
600
Amputandorum membrorù duplex modus
610
Amputandorum magnorù membrorum cultro modustutior
613
Anatomiae medico multum insudandum
13
Anceps auxilium quando non omittendum
294
Animi cura
129
Animia & corpus mutua opera egent
5
Animaduersio in curandis vlceribus
230
Animi deliquium quomodo praecauetur
300
Animi prudentia quae ambiat
30
Anima sine corpore in hoc inferiori mun do consistere ne quit
5
Anni tempus quod sit commodum in lue venerea curanda.
310
Antiades quid & vnde dictae
79
Apoplexia quid
95
Apostemata quae gladiolo aut caustico sunt aperienda
248
Apostematis aperiendi tempus
248
Aperturae thoracis locus
583
Aperturae tardius factae incommoda
249
Aperientia quae
404
Aqua si in solum sternatur, putorem & calorem excitat
315
Aqua pro potu
121
Aqua verrucas extinguens
238
Aqua aliqua ferrum liquatur
341
Aqua aurum ab argento separatur
341
Aquae fortis compositio
367
Aqua singularis Io. de Vigo
368
Arcere seu repellere quae dicantur
403
Argumenta que videntur cerebru pituite autorem probare dissoluuntur
102
Aristum nigrum optimum catagmaticum
534
Ars quenis bene procedet si artifex sit ani mo perspicaci, puro, humano, & prudenti
29
Ars ex omni parte naturam immitari nõ potest
83
Ars artificem habet ralatiuum
7
Artium omnium opus versatur circa indiuidua
76
Artes quas nosce debet medicus
11
Artes facilius viua voce & experientia quàm lectione discuntur
17
Arte quando bene vel male processum
7
Artes non semper suum finem asse quantur
6
Artes quominus recte procedant que fint impedimento
6
Arteria ocyssimè comprimenda
443
Articulorum osla non radenda
277
Articulorum dolores à lue venerea quomodo curentur
266
Articuli cur diutius & acrius vexentut
266
Articuli quo humore grauentur & quàm pertinaciter
270
Artuum vulneratorum cura
591
Artuum vulnera si ossa sint fracta quomodo curanda
594
Assidentes multa referre possunt, sed multa etiam vtilia reticent
26
Assidentium ignara contentio periculosa
60
Astringentia & exiccantia in vlcerum initio pernitiosa
227
Astringentia valenter
428
Attenuantia multa humida
158
Attenuantia quando vsurpanda
404
Auritia medici quid praestet
6
Auditorius meatus valenter siccantia requirit
525
Audacia prçceps temnit artis limites.
525
Aures obturandae dum cranium foditur
556
Auster
117
Auxilium anceps potius ineundum quàm nullum
446
Axiomata quaedam
384
Axioma verssimu quae suspectum faciant
151
B
Balani
624
Balnea
129
Balneorum tractatus
363
Balnea quibus potissime conferant
363
Balneis tempus accommodatum
363
Balneorum materia
363 & 422
Balnei solium
364
Balsamum artificiale Io. de Vigo
368
Barbarum emplastrum
621
Bilis quid
108
Bilis cur in iecore segregetur
113
Bilis aestate cumulatior
117
Benedicus vix non probus
28
Boli forma sumptum medicamentum vomitum non mouet facile
580
Bonum perse expetendum
29
Boreas aestate salubris, hyeme non multum insalubris
117
Botalli mos in praescribendis ruricolis remediis
38
Branchus vnde dicatur & quid sit
79
Buborum origo & curatio
243
Bubones impediunt grauiora symptomata
244
Bubones ad suppurationem ducedi & quomodo
244
Bubonibus peruicacibus quid agendu
245
Bubones pertinaces quare post corporis cuacuationem facilius suppurãtur
246
Bubonum dissolutio tentanda
249
C
Callum ducunt ossa capitis
518
Caluaria & cerebrum quibus subiiciantur affectibus
526
Calor & ficcitas ad humores dissoluendos
345
Calumnias praeuidet autor
146
Camaromata
502
Caput quomodo togendum
122
Capitis lotio
122 & 283
Caput ne calidius feruetur
124
Capitis affectus à lue venerea cura
280
Caput totius corporis princeps pars
280
Capitis vulnerum curatio
439
Capitis parua vulnera magni sunt facienda
440
Caro ab ossibus quomodo oriatur
481
Carnis generatio naturae munus
480
Casus pilorum causa impedit aliquando grauiorem morbum
251
Catarrhus
76
Catharrhus nõ est morbus sed symptoma
77
Catarrhum quae primùm sequantur symptomata
78
Catarrhus quae mala producat
79
Catarrhus vt curetur quae sint obseruanda
114
Catarrhi cura à purgatione per aluu inchoanda
120
Catarrhi initio, destillatio cruda quid indicat
125
Catarrhi causa materialis
149
Causticum
274
Cauterium potentiale
274
Cauteria plura adhibenda
275
Cauteriorum figura
430
Cauterioru vsus in cohibedo sanguine
430
Cauterij potentialis vsus
431
Cephalica medicamenta
476
Cephalicorum vsus
477
Cerebri excrementa
78
num Cerebrum sit pituitae autor
101
Cerebrum cantum purgat sanguine prosui nutrimento
111
Cerebrum nõ est cloaca vniuersi corporis
112
Cerebrum ad venas non mittit excrementa
166
Cerebri affecti signa
445
Cerebrum inflammationes nõ sert vt caetera membra
447
Ceruicosus artifex
478
China & eius decocti praeparatio
360
Chirurgiam facere quando debeat medicus
45
Chirurgiam quando omiserit Galenus
46
Chirurgiam quando non debeat exercere medicus
46
Chirurgorum error
396. 404. 406
Chirurgi praecantatores
479
Cibo ingesto venae trahut quod liquidius
100
Ciborum abundantia non aequè nocua ac ac defectus
Cicatricem inducentia
619
Ciceronis studium nihil habet commune cum Hipp. vel Gal.
8
Circulatores quid faciant
20
Clysteres dysenteriae succurrentes
324
Choleram purgans medicamentum
625
Coctio morbi penes quid spectetur
128
Coeli
459
Commissurae laefionis curatio
556
Confidentia aegri in medicum multum prodest
19
Confidentia quibus comparetur
19
Consilia medicorum seorsum ab aegris & populo ineunda
39
Concoctio ciborum in vetriculo non absolui
105
Concoctio secunda vix emendat primam
106
Confidentia nimia aegros in deterius inducit
226
Contrarij tertium genus
155
Conquentia quae
404
Contusio ossis
527
Contusio sine vlcere vtrum resolui an aperiri debeat
527
Copernicus nouas theoricas planetarum instituit
10
Cor & partes nobiles quibus nutriantur
112
Cor tenuiore sanguine alitur
113
Cor focus est caloris naturalis
13
Corpus patitur quotidie varios morut
25
Coriza
76
Coriza minus periculosa
79
Cranium vrere suspectum
278
Critici dies quomodo obseruandi in vulneribus
447
Cruda purgari possunt
153
Cura gangraenae per sectionem
607
Cunctatio mala in ofsis praecisione
446
Cucurbitulae
423
Curationis prima indicatio
118
Curationis principium
119
Curatio interdum similibus, aliquando oppositis perfici videtur
16
Curationes aliquot foelices
542
Cura perperam facta
548. & 563
Curatio foelix
559
Cura miranda
531
Cyclisci
459
Deleteria
30
Delyrium in vulneribus lethale
570
Demonstratio à sensu potissima
210
Depressi ossis trahendi modus
530. 538
Deriuatio quid
424. 425
Deriuari humor qui dicatur
404
Desidia quid praestet
6
Destillationes tenues peiores
90
Destillatio tenuis cruda
126
Destillatio quid
78
Destillationibus qui sint obnoxij
114
Diamorum & dianucu saccharo non mel
le praeparanda
136
Diaechalciteos
622
Dicendi facultas totum homlnem requirit
18
Digestiuorum vsus
444
Disputantium pertinacia vnde
157
Dissoluentia quae
404
Dissoluentia
620
Diuinatores reiiciendi
21
Diuites quomodo labores medicis & pharmacopaeis persoluere débeant
66
Dolorem sedantia
603
Domus pro ratione temporis commoda
315
E
Ebrietas in medico detestatur
24
Ebrietas quae pariat
24
Ebrietas iuuenum, morbos in senecture parit
59
Echimoma
535
Ectropla quid
333
Effectus eodem modo consequuntur causas in caducis atque in aeternis
389
Egyptiaci vng compositio
618
Elegantia medico fucus
18
Eleuatoria
460
Eloquentia nou eurannir morbi, fed remediis opportunis
9
Emissarium arte factum melius quàm putredine
246
Empirici & plebei nulla arte reguntur
7
Empirici quid faciant
20
Engissomata
502
Epiploon quomodo & quàdo abscindendum
590
Errhinis quando & quomodo vtedum in catarrho
90.128 & 124
Error minimus in forãdo cranio lethalis
454
Errorem tacere nimis impiunt
499
Eschara nulla ex glande sclopetti
392
Euacuatio humoris morbum facientis quomodo nocua esse possit
156
Euacuatio ab affecta parte
426
Euaporationem facientia
426
Excessus omni in arte vitandus
29
Exitus foelicis signa
126
Expertis in vna quaque arte credendum
45
Exsiccantia nimis non detergunt sed liquant
141
Exemplum quo probatur omnes fluxiones non fieri à capite
167
Experientia saepe docet quae ratio attingere non potuit
341
Experientia medico necessaria
348
Extranea quae
394
Extranea omnia non educenda
396
Extranea quae auferenda
396
Extraneorum educendi modus
395
Extranea quibus auferuntur
397
F
Faucium & narium vlcera
95
Febris ex valnere
552
Febris quae indicat ossis sossionem
552
Fictio breuicadit
29
Flammulae vulneribus molestae
598
Fluxio à capite in quas partes
163
Fluxiones quomodo fiant
168
Forceps scisoria
460
Fortuita non sunt crebra
7
Fotus ex aqua calida valenter discutit
603
Fracturae cranij variae
474
Fractura simplex quae
486
Fractura grauis quae
527
Fractura sine vlcere quando aperianda
527
Fragmenta omnia, in fracturis, funditus non exquirenda
521
Frictiones deriuant potius quàm reuellant
422
Frigus destillationes generat
116
Frigus pituitam non generat
117
Frigidum inimicu partibus acruosis
599
Fungus strangulatorius
69
Fungorum esu familia affecta
70
Furfures in cute quid & vnde
108
G
Gaiaci decoctio
Gaiacum perbellè vrinas & sudores mouet
271
Gal.non diu chirurgiam exercuit
508
Gangraena quid, & eius curatio
605
Gangraenae signa
606
Gangraena quae seqdatur
390
Gangrenas arcent scarificationes
144
Gargareum quid
82
Glansclopetti quomodo statim è corpore trahenda
397
Glandis ossi infixae curatio facta
646
Glandis educendae modus
691
Gloria ventosa quid in medico potest
6
Graciles catarrhis obnoxij
114
Grauedinem quae sequantur
85
Grauitas capitis in catarrho
96
Gurgulio
84
Gurgulio quomodo praecindendus
84
Gurgulionis inflammatio
Gurgulionis laxati cutatio
H
Hepar non est focus luis vener.
197
Hepatis intemperiem quae sequi soleant
202
Hepar in lue vener. non inflammari, nec exulcerari
203
Hepar cur afficiatur ex vulnerum corruptela
214
Hipp.ait se ex medicina maiorem reprehensionem suisse consequutum quàm laudem
18
Hipp medicorum consortium non spernebat
21
Hipp. synceritas
45
Historia cuiusdam lue ven affecti
291
Historia qua infantibus posse illitiones prodesse demonstratur
308
Historia vulnerati ex sclopetto in capite
393
Hominis interitus ob deuoratas cantharides
50
Humanum corpus medicinae subiectums
5
Humor catarrhum generans qua educendus
256
Humores in vasis existentes omni tempore purgari possunt
120
Humor à propria parte cur educendus
267
Humor in iuncturis collectus
270
Humoris sub cranio contenti signa & auxilium
289
Hydrargiri forma ignota
346
Hydr. vis
344
Hydr. non repellit ad interna
342
Hydra. illitiones sequitur quãdoque melior habitus quàm naturalis
340
Hydra. cur aliqui vituperent
332
Hydr. non esse venenum
332
Hydr. laudatur
310
Hydr. deuoratur citra damnum
340
Hydr. vsus quomodo periculosus
347
I
Ichor non citra vlceris vitium apparet
484
Ichoris abundantis signa
352
Iecoris munus
13
Iecur non segregat pituitã à sanguine
113
Iecoris gibba purgari per intestina non impossibile
154
Illitiones quoties repetendae
300
Illinendi quomodo praeparandi
303
Illiti quomodo nutriendi
305
Illitiones qui apte possint subire
306
Illitiones initio morbi non administrandae
306
Illinendorum infantium ratio
307
Illiti cur in grauiora symptomata incidant
316
Illitis, sigrauiore symptomate vexantur, quomodo subueniendum
318
Imperitorum prouisio.
229
Imperitorum consilium quid faciat
50
Impostores plerunq; morbum auget
226
Impostores si seopum attingãt fortuitum est
346
Incisio cutis capitis
442
Indicatio à loco affecto
420
Indicatio suinpta à tempore vtilis
230
Ineptus medicus coeco militi fimilis
229
Inexpertorum vesana formido
322
Inflammationis faucium cura
135
Ingenij perspicacia quid possit
30
Ingressus medici ad aegrum qualis
25
Instauratio deperditorum
399
Intemperici partis causae
442
Isis Epigoni
622
Iudicium morbi quibus comparatur
22
Iudicium fallax opus fallax sequitur
11
Iuncturae difficilius curantur
599
Iuris finis aequitas
6
Ius & vis siue militia circa ide subiectum cum medicina videntur versari
9
Iuuenis expertus esse non potest
42
Iuuenis medicinae studiosi officium
43
Iuuenum admonitio
43
L
Labiorum euersorum depositio citò carnem pullulare facit
561
Lagophthalmia quid
333
Lauream subire praematurè malum
43
Lenticulatus gladiolus
460
Lenticulati scalpri vsus
Liberalitas in amicos & egenos exercenda
39
Lychnia qualia
437
Ligaturae commoditas
514
Ligniindi decoctio
286
Liquida ferutur facile ad mesaraicas
162
Locus ad sus situs quàlis
329
Lues venerea agit in humotes vt ignis in vstilia
199
L.ven. causa
190
L.ven. causa quibus rescindenda
122
L.ven. caput praecipue deinde omnes corporis partes expugnat
280
L.ven. curendae modus per acerata
302
L.ven. forma ex Montano
194
L.ven forma ignora
191
L.ven. humores primùm mox partes solidas exagitat
192
L.ven. iecur oppetit teporis progressu
210
L.ven. iecore affecto non curatus
210
L.ven. initio debeátne sic dici
219
L.ven. ortus & fomes
L.ven. poculis comparatur
219
L.ven. praesidiorum summa
221
L.ven. processus
200
L.ven. serpit furtim per vniuersum corpus
191
L.ven. sedes ex aliorum opinione
193
L.ven. seminium
349
L.ven. signa
210
Lutetiae qualis aër
58
M
Maledicam linguam quisque cauere debet
28
Maledicus is & improbus
28
Malleoli plumbei
460
Mathematicae artes nõ nih il medico conducunt
10
Medicina omnium artium praestantissima
5.183
Medicinae subiectum humanum corpus
5
Medici scopus sanitas
6
Medico quae potissime requiruntur
7
Medicus sagax debet esse
8
Medicus aliena consilia non spernat
8
Medicus non conterat tempus in alienis ab arte
8.10
Medicis non modo sed & Dialecticis de nom inibus disputatio vana
9
Medicum nihil efficere satius est quàm citra morbi cognitionem curare
35
Medicus qualiter se gerere debeat cu hisqui solas vrinas ostendunt
35
Medico non semper sanitas aegrilaudem, nec mors vituperium asserunt
19
Midici quaedam laudant aliquando remedia quae ipsi attingere non audent
564
Medicum esse auarum indecorum est
38
Medicum recipere mercedem nõ inhonestum
38
Medica ars tum liberalis tum mechanica dicitur
13
Medicorum consilia scorsum ab aegris & populo ineunda
39
Medicus morosus non sit
40
Medicus quantum potest aegris gratificari debet
40
Medicas leges nimium seuere seruantes aegros torquent
40
Medicorum quorundam ignauia
41
Medici ex sola lectione quid possint
41
Medicus sine experientia saepe errat
42
Medicinam qui recte facere possint, qui vero minime
42
Medicae artis tres partes
44
Medici fere omnes chirurgie ignari
44
Medico assabilitas religioni coiuncta conducit
46
Medicus omnia sancte, vt ait Hip.conseruare debet
47
Medicus quis
47
Medica ars circa quatuor versatur
47
Medicamenti formae coguitio non necessaria
146, & 132
Medicamenta inconsulto medico non semenda
49
Medicinae ignari non norunt rectum medicamentorum vsum
49
Medicina in manibus empiricorum instar gladij in manu furentis
51
Medicus vnus plus pot st cum morigoro patiente quàm multi cum moroso
54
Medicus non prestat que debet aliquando ob assidentium ignará cõ entione
60
Medicum quale dobeant aegri eligere
62
Medicus alieno malo sibi demetit molestias
67
Medicina prorsus coniecturalis
10
Medicina circa fluxilia versatur
10
Medicina quas artes noscere debet
11
Medico logicae & philosophiae stadium vtile
11
Medico Astrologia conducit
11
Medico non inutile perspectinae mediocriter incumbere
11
Medici ignari Astrologis magis credunt quàm symptomatis
12
Medico Geometria non inutilis
12
Medicus circa quae assidue versari debet
12
Medico anatomiae muliu inludandum
13
Medicamenta omnia nondum sunt cognita
14
Medicus quae medicam. cognoscere debeat
15
Medicus quae diligenter obseruare debet 
15
Medici & patientis vna cupiditas
15
Medicam artem exercenti quae sint difficilia
16
Medicorum quorudam vana curiositas
17
Medicorum plurimorum quando debent fieri consilia
21
M dicum quae cogant omnia suspecta tenere
22
Medicus prudens quae praester
22
Medicus perfectus qui minus errat, vel melius artem tractat
22
Medicus quos odores debet vitare
23
Medicorum quorundam errores quoties ad aegrum accedunt
26
Medicamentorum multitude danosa
27
in Medico honesta hilaritas non dedecet
28
Medici humanitas in egenos
30
Medicus no adeat egros nist vocatus
30
Medicus medicamenta aegris propinare non debet, sed Pharmacopaeus
31
Medico non sufficit esse bonum, sed omnisuspicione mali vacare debet
31
Medicamentum aegris & ascidetibus esse ignotum bonum est
31
Medicametis detectis quid accidat mali.
32
Medicamenta exigui pretij quidam diues contemnebat
32
Medicamenta quando liceat aegris vel assidentibus declarare
32
Medicus cum phramacopoeo partem in mercibus habere non debet
32
Medicorum multorum impudentia praeauaritia
33
Medici multi praescribunt auxilia vel postius hostilia saepe, solo vrinarum conspectu
33
Medici industria similis duci belloru
152
Medicamenta non semper consequuntur suum sinem
341
Medelam morbo contrariá esse quae impediant
16
Melchioris l'agani & Vine. Zoij modus curandi per vrinarum espectum
36
Melancholici humoris indicia
353
Melancholicum humorem vacuas medicamentum
626
Membranae cerebri enratio
557
Membra quae amputanda
398
Mercedem nemo benignius medico recipit
67
Mercurialis puluis chirurgorum ingnauorum
367
Mesaraicarum munus
164
Militiae finis imperium
5
Ministri aegrorum dociles officiosi & obtemperantes sint
60
Modiolus Hipp.
496
Modioli habendi plures
538
Modioli retinendi modus vbi desit os
538
Modiolus
453
Modiolus Vidij
454
Modiolum Celsus circumagit habena
455
Modiolus simplex qui dicatur
456
Modiolus Abaptista
458
Modiolus Botalli omnium praestantissimus
459
Monstra sunt fortuita
173
Monstrorum causae
174
Morbus patitur quotidie varios motus
25
Mors aegroti quando dedecori medico non sit.
20
Mortis praedictio ad quid conducat
21
Morituros semper destituere no dece
31
neque Morbus noque medella voluntatiè agunt, sed natura
48
Morbos quae generant
55
Morbus ignotus multorum errorum causa
151
Morbi forma ignota non sequitur nó posse curari
191
Morbis auxilia adaequare prudentis est
229
Morbi diuturni praecipuè à pituita
345
Morborum omnium causae adamussim setibi non possunt
362
Mosci odorem quidam auersantur
23
Motus ocyssimè alterant corpus
57
Montani sententia & argumenta refelluntur
200
Montani verba aduersus hydr.vsum
333
Mucus quid
106
Mulieris interitus ob sumptionem granorum lathiridis
49
Mulier ob fucci cicutae haustum interiit
49
Muliebria reteta velnimiu fluentia morbos generant
57
Mulieres & vulgares quomodo mediciná faciant
229
Mulieres minus quàm viri vener.lue afficiuntur
217
Mulieres lue ven.affectae facilius quàm viri curantur
218
Musculosarum partium affectus curatio
262
Multitudini ficcans victus non opponitus
149
Multitudo medicorum confundie potius quàm iuuet
63
N
Narium viceta
95
Natura paucis contenta
85
Natura simplicibus gaudet
124
Naturae solae non fidendum
204
Natura morborum curatrix
243
Natura opifex gignendae carnis
437
Natura sola quos non curat
447
Naturae opera
399
Natura in omnibus morbis curandis extremam manum adhibet
482
Natura hominibus munifica
374
Nemo sua sorte contentus
374
Nebulonum modus in arte exerceda
227
Nimium omne naturae inimicum
154
Nitrum ex Diose.
385
Nutrices purgande vt infantes purgemus
307
O
Obstructio
15
Obstructionis svongoidis causa
96
Obstructiones ob affluentem humore
97
Obstruentia
427
Occasio non negligenda
281
Occasio praeceps
281
Odorei quomodo medicis conducant
23
Odores qui medico non conducant
23
Odoribus bonis delectatur cor, cerebrum & iecur
23
Oleum balsami
368
Ossa capitis quando ferruminentur
530
Ossa à proprio tegumento denudata tardius sanescunt
530
Ossa grandia auulsa à capite cum foelici successa
291
Ossis vitium in Iue ven.sola natura taro sanat
276
Ossiu caries non magis illitos quàm alios se juitur
342
Os longum depressum quomodo euelledum
540
Ossium morosa dérasio non prosequenda
483
Ossis carne detecri curandi modus
481
Ossis forandi modus solis cycliscis
494
Ossis eximendi terrius modus
494
Ossis praestindendi modus Gal. absurdissimus
500
Os cariosum
562
Ossis fracti quantum fit auferendum
509
Ossis perforatio cur interdum differatur
553
Ossis foratio quando
555
Os detectum non statim siccandum
484
Ossa fracta quae extrahenda
397
Os quando ocyssimè auferendum
445
in Ossis capitis praecisione cunctatio mala
446
Ossis collatorij munus
111
Ossium dolores à Iueven. quomodo curentur
266
Otìum noxium est
57
Otium
116
Ozena quid
522
P
Paralysis quid
669
Paristimia quid & vnde
82
Pastilli sanguinem supprimentes
432
Patientes quandiu perfricandi
318
Pauperum cura
Pauperes citra praemium curandi
35
Pauperes quomodo labores medicis & Phar. persoluère debeant
66
Paufantae, filia à quo fungo affecta
70
Peccare in arte medica cuique liberum videtur
50
Pharmacopolae munus
64
Pharmacopoei probitas vel improbitas quid prestent
64
Pharmacopolae diligentia, humanitas, festiuitas
64
Phlebotomiae vice quae vsurpanda
416
Phlebotomia reuulsiua
413
Phlebotomia quid
408
Phlebotomia in vulneribus
408
Phlegmonis aduentus quando magis suspectus
409
Phlegmonum absoluta curatio
144
Phlegmones curatio
601
Phleg mono quid
602
Pilulis ex hydr. quidá lue vén. sanati
340
Pilorum casum curandiratio
251
Pituitae copiosae signa
352
Pituitam ducens medicamentum
626
Pituita quid
14
Pituita vtrum in capite gignatur
58
Pituita ex vaporibus non fit vel paucissima
58
Pituita in ventriculo generatur
105
Pituita potissime in visceribus cur reperiatur
105
Pituita quomodo in venas feratur
105
Pituitam vnde hauriunt cerebrum & pulmones
106
Pituita lentum sanguinem facit
109
Pituita ad caput vt ad manus & pedes mittitur
110
Pituita nimia quid praestet
111
Pituita contenta in cerebro qua & quibut euacuetur
119
Pituita miscetur statim cibis assumptis
120
Pituita & ichores corpus fine alimento seruant
196
Praecipitatum caeteris rodentibus praestat
233
Praecipitati vsus qualis
225
Praecipitati munus
436
Prouisio in cura vulneris capitis
570
Punctura in osse quomodo curanda
539
Pulmo calidiore sanguine nutritur
113
Pueruli correpti lue ven.
191
Pueri eodem modo euradi atque viri
307
Puluis bombardae non venenatus
379. 389
Puluis bombarde non est calidus in quarto gradu vt Alphonsus censet
380
Pueri phlebotomandi
413
Pueris quando vena secanda
416
Purgationes in inflammationibus
420
Purgare muneris est medici
421
Putrefactionem facientia
382
Putridam carnem remouentia
637
Q
Qvinti inhumanitas
24
R
Rasorij scalpri
459
Rari corpore cur catarrhis obnoxij
114
Rationes logicae malae productae aegris pernitiosae
311
Raucedo
79
Ratione quae didiscimus experientia probare debemus
313
Refrigeratio vel calefactio sterni tuffes mouet
94
Remedia extrema in quibusdam morbis
61
Renis monstrosi descriptio
171
Renis monstrosi figura
176
Reuocantia quae
403
Repellere quid & quando
405
Repellentibus quandiu vtendum
405
Repellentium omnium vsus no tutus
406
Repellentia
620
Repellentia quandiu vsurpanda
579
Reprehentione non vacat qui tacet hominibus nocua
69
Repulsio quando criminanda & quando laudanda
344
Res diuersae diuersas indicationes habent
344
Resolutio quid
568
Reuulsio quid
407
Reuulsio multis modis fit
408
Reuulsio per phlebotomiam
408
Reuulsio per aluum quibus & quando
416
Reuulsio citra euacuationem
421
Refrigerantia restringunt
427
Reuellentia
428
Rheuma
75
Rhabarbarum mansum valentius purgat
134
Rodentium administratio
224
Rodentia crebrò vitium augent
224
Rodentibus medicamentis quandiu vtendum
233
Rodentia quare non semper iuuát & quádo iuuant
234
Rosae odorem quidam aduersantur
23
Ruditas nostra accusanda
45
S
Salsa maxime tusses mouent
90
Sanguinem serum fluxilé reddit
90
Sanguis cogitur tantum ob pituitam
90
Sanguis pituitosus quomodo cognoscatur
109
Sanguis sine fibris est
109
Sanguinis missione nil celerius phlegmonas mitigat
139
Sanguinis totius masse corruptela nò corrigitur
204
Sanguinis missio in lue ven. vtilis
213
Sanguis in lue ven. non ad diuertendum sed ad euacuandum mittitur
214
Scriptores plures scurriles
147
Ságuinis missio cur prçcedere debeat pur gationem
350
Sanguinis missio frequens in lue venet. & à variis partibus
348
Sanguis à párté affecta educendus
348
Sanguiné ab aduersa parte educere quando licet
349
Sanguis initio mittendus in vuln.
400
Sanguinis missionem in pueris cur Gale. prohibeat
414
Sanguinis educendi quantitas
412
Sanguinem mittere & purgare eodem die quando conferat
417
Sanguinis supprimendi modus
427
Sanguinem perbelle cohibet compressio manu facta
434
Sanguis in thorace collectus quomodo educendus
582
Sanguinis in thorace contenti indicia
582
Sani hydragito illiti iisdé symptomatis afficiuntur quibus aegri
339
Sani facilius in morbum incidunt quàm aegri in sanitatem restituantur
567
Sarsa parillia praefettur ligno indo
361
Sarsae parilliae decoctum
361
Scabiei & laiorú cutis affectuú cura
259
Scabies quos vexet magis
259
Scabiosorum purgatio
259
Scapulae os quibus radendum aut vrendum
277
Scalpri plures habendi
476
Scalpri rasorij
459
Scalpri excoriatorij
442
Scarificationes in gangraenis vtilissimae
607
Secundus Botallus Chirurgus exercitatissimus
206
Secundú genus contrarij in catarrho
153
Seminis profluuij curatio
239
Seminis profluuium quos & quando facilius inuadat
239
Seminis profluuiú est diarrhoea testium
239
Seminis profluuium quomodo fiat
239
Semperuiui calidi descriptio
842
Senex non omnis est peritus seu expertus
42
Senes non monendi, & quare
43
Senectus delicta iuuenturis experitur
59
Senes & vnde fenium
115
Senium qui morbi sequantur
115
Senna in dysenteriis vtilis
115
Serrarum genus duplex
453
Sermo quid
28
Sermo clamosus & nugax cauendus
28
Sermo tristis in medico damnosus
28
Sermo festiuus medico conuenit
27
Sermones cordis affectus indicant
27
Sermones quales
27
Sermonis finis
9
Siccans victus in catarrho bifariam nocuus
150
Siccantia non semper cranio vtilia
483
Signa vulneris thoracem penetrantis
574
Signa pulmonis vulnerati
574
Signa in vulneribus capitis Bona
567
Signa in vulneribus capitis Mala
568
Signa in vulneribus capitis Suspecta
568
Signa in vulneribus capitis Funesta
669
Signum indicans per vniuersum corpus diffusam luem vener. esse
235
Signa bonae temperiei partis
402
Simplicium medicamentoru acrimonia coctione corrigitur
71
Simplex fractura cranij
474
Sinus qua parte aperiendi
605
Sitim quae incommoda sequantur
358
Sitis non ferenda
122
Socrates loco iocosus
27
Somnus
15
Somnus nimius
Sorbitiones parum nutrimenti praebent
160
Sordes quid
484
Spes in deum reponenda
67
Sphacelus
606
Sphaceli ablatio
609
Sternutatio quid & eius causae
86
Sternutatio propter quid
87
Sternutamenta cur impetuosiora quàm tussis
87
Sternutatio quae & quando iuuat
88
Sternutamenta mouentia
Sternutamenta cur sol moueat
92
Subiectum libr. de vulneribus sclopettorum
379
Suffitibus quomodo lues ven. curetur
326
Suffituum cinabarim recipientium praeftantia
327
Suffitibus qui curandi
327
Suffitus quibus medicamentis patrantur
328
Suffutuum subeundorum modus
329
Suffitis superueniat syncope
330
Suffitibus quandiu vtendum
330
Sulphur ex Dioscoride
385
Sudoribus qui humores purgentur
356
Sudorum explicatio.
356
Sudores mouentia
357
Symptomata destillationes sequentia
95
Symptomata inflammationis fauciu
138
Symptomata saeua illitiones sequuntur
301
Symptomata grauissima ab illitionibus valens purgatio delet
321
T
Tempore omni lues venerea curanda
314
Terebrae Celsi
448
Terebrarum operatio parum tuta
485
Tereb. fabrorum duplex
448
Tereb. arcu circunductae
449
Tereb. Galeni
450
Tereb. rasoriae
450
Tereb. tridens
451
Terebra bidens
452
Tereb. ineptae
453
Teres figura
454
Terebrae modiolis periculosiores
457
Tonsura non damnanda
24
Thoracis vulnerati cura
572
Tractoriae spirae tripedis vfus
536
Transmutari partes quomodo dicantur
400
Trepanum Botalli omnium turisimum
289
Tres venas eodem tempore secari confert
349
Tripharmacon
622
Trochisci de minio 1o. de Vigo
433
Tuberculis vesicatoria maximè conducunt
273
Tubercula seu gumata quomodo disperdantur
273
Turunda quae & qualis
577
Tunsilae suppuratae, facile per se aperiuntur
138
Tunsilarum situs
80
Tunsilae cur facile, tumeant & inflammentur
80
Tunsilarum munus
80
Tunsilae omnium glandularum robustissimae
81
Tussis quid & causa
86
Tussis propter quid
87
Tussis asperam arteriam extergit
87
Tussis quae & quando iuuat
88
Tussis & sternuratio quando simul excitentur
88
Tusses mouentia
89
Tusses & sternùmenta, dulcia plus mouét insipidis
90
Tusses vnde
92
Tusses mouentes causae externae
92
Tusses mouet frigidus & siccus sër sicut calidus & ficcus
93
Tussim lenientia
123
Tussi quomodo succurrendum
123
Tutela aduersus luem ven.
222
V
Vapores qui ferantur à cibo ad càput
99
Vapores facile in serum, & contrà, vertuntur
100
Vectium vsus
539
Vena quae secanda in vulneribus
410
Vena quae in aduersa parte secanda
351
Vena quando secanda quatuor locis
236
Venae arteriarum nutricis Botallus inuentor
180
Vener. lues sit tãdem acutus morbus
314
Ventriculus pituitae fodina
104. & 135
Venenum veneno non curatur vt Alphonsus ait
383
Veneni descriptio
384
Venus suppressa vel nimium cõcitata nocet
57
Venus in iuuetute nimia quos in senectute morbos pariat
59
Veterum placitis non semper insistendum
311
Verrucarum in glande cura
237
Veritas praeferenda
337
Veritatem nemo bonus occultat
74
Veritaris indagandae duplex via
337
Veritas à quouis recipienda
29
Vesicatorium commodum
274
Vesicas prohibentia
600
Vestimenta qualia
24
Victus ratio morbosgenerat
115
Victus attenuans
92
Victus siccans in catarrho pernitiosus
131
Victus humidus in cararrho
149
Victus tenuis per accidens reuellit
423
Victus tenuis qui
424
Vigilia
15
Vigilia nimia deterior
57
Villicus Chirurgus
479
Vini potus vires recreat & sudores mouet
300
Vittarum nimia constrictio nocua
401
Virilis aetas
115
Viscera ab extirnseco aëre laeduntur
587
Vlcerum pertinacium curatio
230
Vlcerum recentium curandorum modus in lue vener.
224
Vlcus an sordidius fiat à medicamentis indicatur
142
Vlcera recentia facile sanantur
211
Vicuscula luis venereae
219
Vicus crudum & mali moris faciunt nimium refrigerantia
405
Vlcera mordicantia
382
Vngues quales
24
Vnguenta ex hydra. tripliciter fortiora siunt
316
Vnguenta varia hydr. recipientiae
297
Vngendi tempus, & locus quomodo praeparandus
298
Vniuersalia non curis humanis fubiiciuntur
76
Voluptas repetina & timor homines aliquando sussocant
57
Vomitus nõ cohibendus prima hora post sumptum medicamentum
267
Vomitus in lue vener.
353
Vomitu quae excernantur
353
Vomitus quibus inurilis
354
Vomitus quomodo prouocandus
355
Vrinarum & aliorum excremetorum inspectione medici falluntur
22
Vrinis solis visis iudiciu exiguum ex his conflatur
33
Vrinae folius inspectione quod iudicium sequatur
34
Vua quid
82
Vua morbus
83
Vuae praecisio quando
143
Vua quomodo praefcindenda
145
Vulnus à selopetto non vstam
391
Vulnerum sclopettorum curandorum ratio
394
Vulnus omne non ampliandum
Vulnus graue quod
527
Vulneris in ventre dilatandi modus
590
Vulneris inferioris ventris curatio
586
Vulnus internarum partium lethale
586
Vulnus quando non ampliandum
587
Vulnus quomodo quotidie curãdum
437
Vulneratorum membrorum situs
438
Vulnerati purgandi non praeparatis humoribus
417
FINIS.