INDEX EPIGRAMMA.
T W N QVAE PEGMA-
TE CONTENEN-
TVR.
In simulachrum iustitiae. Ex Chrysippo. In iustitiam, ex Nigidio. In sordidè iudicantes. Senatus Heliogabali. In iudices gunacocraignesmes & vxoris imperio viuentes.
Ad. Cupressum. In aulicos & admissionales
4
Ad. sacrificia Phaselitum. In eos qui sibi diuites sunt.
9
Ad statuan Iouis & Themidos. Iusta àn Deo roganda.
12
In tumulum Chironis. Optimum ad felicitatem quàm ocissimè aboleri.
15
In magistratus iuuenes. Vix temere ante pilos venit sapientia.
20
Ad statuã Dianae. In sordidos nostrorú mores.
24
In Catonem. Omnium rerú satietas, praeterquam disciplinae.
30
In statuam Memnonis in AEthiopia. Contra aduocatos.
33
In statuam Iouis. Vindicta diuina.
37
Ad ficum. In eos qui promittere, quàm facere maluerunt.
40
Ad araneam, vulgatum ex Diogene. In corruptos iudices.
43
Sybaritha in plateis. In leuiculos huiustéporis.
47
Libertas cuius proprium est, Sic viuere vt velis.
51
In symbolum Pythagorae. In scaphio ne edito.
55
Ad statuam Cassandrae. In consuetudinem fori.
58
Ad statuam Palicorum. In periuria fori.
61
In statuam Iouis, ex Homero. Reges ad curam Dei pertinere.
65
Honor debitus. In disciplinam temporum.
69
In normam Lesbiam. Bonus iudex.
71
Ad fontem Dodonae. In sibi praesidentes,
75
In Rhododaphnem. Scriptura sacra gladius anceps.
79
In Lamachum ducem. Seueritas in bello.
83
Antronius asinus. Animi vites corporis viribus praestare.
86
In libram Critolai. Nihil virtute melius, nihil praestantius.
89
In Henculem adhuc iuuenem. Iuuentus virtuti initianda.
92
Ad Salamandran. In milites.
95
In equum generosum. Nequid vltra vires.
98
Ad statuam Bacchi. In cocusaxcas iudices, pretio positos.
102
In rabulas & operarios lingua celeri. Parcè & ad clepsydram loquendum.
106
In simulachrum deae Ageniorae, Silentium
109
Dorica musa In indices quibus plus placent labella ferentatu quan inpplices.
112
In friuolarium emptorem, ex Diogene. Homines orarro probat non refus
116
In amicituam timularam, ex Diogene.
119
Exemplum leutatis. In leguleios qui doctores in ris contemnunt.
123
In Castorem & Pollucem. Amicitia fratrum.
125
Cot ne odito Ex symbolis Pythagorae. In nostros quibus Christianos homines curis huius sreculi angi debere persuasum est.
129
In statuam Palladis. Praeclarissimum si aut reges philosophentur aut philosophi imperent.
132
Antigenidae ad discipulum. Non pendendum à in dicio imperitae multitudinis.
135
Leo. Contra immoderatè agentes in rebus secundis.
138
In Satyrum. Contra sedentarios & cerdones, qui paulum vltra primas literas promori, suo sensu in literis sacris versari volunt.
140
Vulgarum de hirudine. In pragmaticos aeruscatores.
146
Exemplum stultitiae. Cum pertinacibus non agen dum.
149
Mendici pera. In auaros.
151
In morem Elephantorum. Non perdendum amicum ob bonum dictum.
154
Appetitus subsit rationi, vt equus sessori. Ex Platone.
157
In Aspendium Citharistem. Contra amicos nostrates.
160
In permutationem Diomedis & Glauci. Pax auto redempta.
162
In mortem Crassi. Mors vna beat & ditat.
165
Amortuo tributú. Moderatio in vectigalibus.
168
Contra veteres, nullam fortunam esse. Ex Augustino.
171
In Grillum. Voluptatem immanissimus quisque sequitur lubens.
176
Ferrum. In miseriam humanae sortis.
178
In Vulcanum. Saepissimè mundiores, rusticis & cocis esse arapposirosipus, hoc est vti Venere minus propitia.
183
In Platonem Honor debitus viro docto.
187
In Corycium. Nihil est, quod labore non aslequamur.
191
Dipsas. In nagotrowiwas & sectatores meretricum.
194
In tatiulas Hipparchi.Pagia idwm dies artaimes caivagta moxsaz
197
Aspis Amicitia postaras.
220
In helluones librorum. Aliquando feriandum.
208
In axemds poëtarum prurientium. Ex Polycleto.
276
In perfunctoriè iudicantes.
Muost dicgw dicascx wein amjoig mngon acdsws.
209
Vetus nuptiarum ritus. In licétiam virginum.
212
Ad Trapezitam. In Aulicos.
215
In nodum Gordium. Virtuti fata plerunquc obstant.
219
In Anaxarchum. Dolor non est malum.
222
Noctua Cùm Turcis bellandum.
225
In Stesichorum. De mulieribus, neque bene, neq; malè loquendum esse.
229
In certamen equi & tauri. Libertatem vendit qui beneficium accipit.
232
In statuam deae Viriplacae. Concordiam in matrimonio colendam.
241
In herbam moly, ex Homero. Magnae res sine magnis perículis non fiunt.
245
Veritas in puteum demersa. Ex Democrito.
247
In resupinos. Ex Africano.
252
In immortalitatem litium. Ex Hieroglyphicis AEgy ptiorum.
255
In morem Lacedaemoniorum. Contra mulierum licentiam.
259
Ad statuam Arimaspi. In sordidè & per gratiam iudicantes.
263
Vulgatum de opilione. Moderatio in subditos.
267
Appij infamia. In constuprata iudicia.
271
Ad imaginem Neurorum. Contra agentes in rebus.
274
In Hesiodum. Dij laboribus omnia vendunt.
278
Simulachrum trium Gratiarú, Aglaiae, Euphrosines & Thaliae. In amicitiam hodiernam, hoc est, vsque ad pecuniam exclusiuè.
282
Contrarium priori. Ermwgiqcaid.
286
Ad Tenediam securim. Tribuhnal boni iudicis.
289
In veterem morem. Contra Parentes qui filios sint iudicio in monasteria coniiciunt.
292
In Lisymachum. In cos qui diuitiarum dulcedine deliniti ad Ecclesiae gubernacula accedút.
296
Exemplum sapientis & stulti. Lóginquitas temporis adfert omnia.
301
In virgam Palladis. Scientiam ditare.
305
In oraculum Appollinis Sybarithis redditu. Deus dignitatis & gloriae suae retinens.
308
In amphionem. Pax.
312
In Orpheum. Vis eloquentiae quam Euripides reginam, Ennius flexanimam appellauit.
315
In tempora & mores. Mulier imperator, & mulier miles.
318
Homo homini Deus.
322
In simulachrum tvd diabolcd. Ex Appelle. Contra cos qui antequam bona relati inter reos ex cómisso in fiscum deferantur, ea petunt à principe.
325
Cychus. Honor alit artes.
329
In vitem. Non erudiendos priuatim adolescentes.
329
In Atlantem. Astrologia.
329
In temulum AEmylij Ferreti.
330
In statuam Timothei Atheniensis. Cùm in omnibus rebus, rum maximè in re miltari plurimum fortuna potest.
330
Liberum arbitrium, ex Homero.
330
Intus vino & extus oleo.
331
In statuam Boni Euentus, ex Ephranore.
331
Mirabile de equa. In mulieres sibi nimium ex for ma placentes.
331
In literam Pythagorae, Y.
332
AEs Dodonaeum. In rabulas fori.
332
De vipera, ex Hierogliphicis AEgyptiorum. In impudicas mulieres.
332
Bos super linguam. In proclamatores fori.
332
In lapidem Tirreum. Concordia fratrum.
332
In molles.
333
In Diogenem.
333
In trochum. Lis litem generat.
333
In elatos.
333
Ferè idem, in pangdgs.
333
In ritum veteris sacrificij. Silentium & pax in matrimonio.
333
In Hyenam. Ab adulatoribus fugiendum.
334
Turtur. In praeproperas nuptias secundas.
334
Ad vetus Astrologorum in Aegypto tributum. In nostrates medicos prognosticorum mensularios.
334
In nostrates mulieres. Auri sacra fames.
334
Insignia eruditorum. Ad Ioannem fratrem.
335
In Naphtam ex Plinio. Laus benefactorum comes.
335
Grauitas peccati.
335
FINIS.