INDEX MONUMENTORUM TOMI LIII
Verborum compendia: patr. - patriarcha; sep. - archepiscopas; ep. - episcopia.
1869-1870
 
Sacresanctum eocumenicum concilium Vaticanum.
 
Pars secunda. Acta synodalia.
 
Sessiones publicae et congregatienes generales.
 
1870
 
XXV. Discussio schematis reformati constitutionis de sede episcopali vacante
1-46
1. Monitum de proxima congregatione habenda, deque electione facienda decem patrum deputatorum pro rebus disciplinae ecclesiasticae
1
aug. 13
 
2. Congregatio generalis LXXXVII
1-3
Electio XII patrum deputatorum pro rebus disciplinae ecclesiasticae
2-3
3. Monitum quo patribus mittitur schema reformatum constitutionis de sede episcopali vacante, et proxima intimatur congregatio generalis
3
4. Schèma constitutionis de sede episcopali vacante à Deputatione pro rebus disciplinae ecclesiasticae reformatum patrum examini propositum
3-6
5. Summaria relatio eorum, quae ad schema de sede episcopali vacante reformandum acta sunt a Deputatione pro rebus disciplinae
6-8
aug. 23
 
6. Congregatio generalis LXXXVIII
8-36
Annunciatur more nonnullorum concilii patrum
8-9
Indicitur discussio schematis reformati de sede episcopali vacante
9
Relatio de schemate reformato facta ab episcopo Conchensi nomine Deputationis
9-17
Inchoatur discussio de eodem schemate generatim spectato. - Oratores: Gandolfi ep. Cornetanus et Contumcellensis
18-20
Crespo y Bautista ep. Arcensis
20-21
Discussio specialis in caput I. - Oratores: Ferrè ep. Casalensis
22-23
Zunni-Casula ep. Uxellensis et Terralbennis
23-24
De Lacerda ep. S. Sebastiani Fluminis Ianuarii
24-25
Discussio specialis in caput II. - Oratores: Caixal y Estradé ep. Urgellensis
25-26
Ferrè ep. Casalensis
26-27
Zunnui-Casula ep. Uxellensis et Terralbensis
27-28
De Lacerda ep. S. Sebastiani Fluminis Ianuarii
28-29
Discussio specialis in caput III. - Orator: Vasconcellos ep. Lamacensis
29-32
1870
 
Monentur patres emendationes typis impressar domi esse mittendas unacum intimatione futurae congregationis
32
7. Monitum quo patribus mittuntur ementiones propositae super dicto schemate et intimatur proxima congregatio generalis
32
8. Emendationes a nonnullis patribus propositae in congregatione generali super schemate de sede episcopali vacante
33-35
9. Schema de sede episcopali vacante a Deputatione pro rebus disciplinae ecclesiasticae ad mentem emendationum in congregatione generali propositarum reformatum
35-36
sept. 1
 
10. Congregatio generalis LXXXIX
36-46
Indicuntur suffragia ferenda de emendationibus schematic de sede episcopali vacante
37
Relatio Petri Trucchi ep. Foroliviensis
37-42
Suffragiis patrum proponitur caput I schematis a Deputatione reformatum iuxta emendationes in generali congregatione propositas
42
Suffragiis subiiciuntur emendationes in integrum schema, quarum nonnullae acceptantur iuxta modum
43
Proximam congregationem per folium typis impressum patribus esse signifidam
43
11. Schema constitutionis de sede episcopali vacante iuxta emendationes a congregatione generali admissas reformatum
43-46
XXVI. Discussio schematis constitutionis super missionibus apostolicis
45-156
1. Monitum quo patribus mittitur schema constitutionis super missionibus apostolicis
45
2. Schema constitutionis super missionibus apostolicis patrum examini propositum
45-61
3. Animadversiones a nonnullis patribus scripto traditae in schema constitutionis super missionibus apostolicis
61-156
Emendatores:
 
a . Paulus Hindi sep. Jenirensis
61
b . loannes Belluomini prior. gener. Eremitarum S. Augustini
61-64
g . Henricus Elder ep. Natchesensis
64-65
d . I. M. I. Baillès ep. iam Lucionensis
65-68
e . Raphael D'Ambrosio sep. Dyrrachiensis
68-69
z . Ludovicus Marangoni minister genr. Minorum conventualium
69-71
1870
 
V . Card Corni sep. Pisanus
71-72
h . F. B. Trionfetti ep. Terracinensis
72-80
J . Agapius Baciai ep. Cariopolitanus
80-81
i . F. L. Zelli abbas S. Pauli de Urbe
81-83
i a . Cyrillus Behnam Benni sep. Mausiliensis Syrorum
83-85
i J . Angelus Kraljevic ep. Metellopolitanus
85
i g . Carolus Pooten sep. Antibarensis
86
i d . Ioseph Aggarbati ep. Senogalliensis
87-89
i i . Hitarius Sillani ep. Callinicensis
89-91
i z . Eustachius Zanoli ep. Eleutheropolitanus
91-94
i x . Laurentius Bergeretti aep. Naxiensis
94-96
i h . Joseph Novella ep. Patarensis
96-98
i J . Bonaventura Attanasio ep. iam Liparitanus
98-100
c . Theobaldus Cesari abbas gener. Cisterciensium
101
c a . Rodesindus Salvado ep. Portus Victoriae
104
c b . Ant. M. Fania ep. Marsicensis
105
c g . Lud. Th. Pallu du Parc ep. Blesensis
106
c d . Nicolaus a S. loanne minister gener. Capuccinorum
107
c e . Ioan. Ang. Mondani, prior gener. Servorum b. Mariae virginis
109
c V . Philippus Manétti ep. Tripolitanus
111
c z . Patr. Armenus Ciliciae cum suis episcopia
113
c h . Iosephus Caixal y Estradé ep. Urgellensis
117
c J . Petrus Beckx praepositus gener. societatis Ieau
135
l . Joseph Angelini aep. Corinthiensis nomine fratrum Lemann
142
l a . Tobias Aun aep. Berytensis Maronitarum
142
l b . Ludovicus Faurie ep. Apolloniensis
143
l g . Vincentius Spaccapietra aep. Smyrnensis
144
l d . Innocentius Sannibale ep. Eugubinus
148
l e . Anonymus
149
4. Schema alterum decreti de apostolicis missionibus
152
oct. 20
 
XXVII. Litterae apostolicas quibus ad aliud opportunius et commodius tempus concilium Vanticanum suspenditur
155
B.
 
Acta Deputationis pro robus ad idem pertinentibus
157-332
1870
 
1. Quomodo electa sit Deputatio pro rebus ad fidem pertinentibus
157
ian. 7
 
2. Congregatio I
159
ian. 11
 
3. Congregatio II
161
4. Schema reformatum constitutionis dogmaticae de fide catholica patrum deputatorum examini propositum
164
1870
 
5. Eiusdem schematis para altera examini patrum Deputationis de fide proposita
170
mart. 1
 
6. Congregatio III
177
mart. 2
 
7. Congregatio IV
180
mart. 4
 
8. Congregatio V
182
mart. 5
 
9. Congregatio VI
186
mart. 6
 
10. Congregatio VII
188
mart. 8
 
11. Congregatio VIII
190
mart. 9
 
12. Congregatio IX
192
mart. 11
 
13. Congregatio X
193
mart. 12
 
14. Congregatio XI
194
mart. 13
 
15. Congregatio XII
197
mart. 14
 
16. Congregatio XIII
mart. 17
 
17. Congregatio XIV
203
mart. 20
 
18. Congregatio XV
206
19. Capitia VI alterius schematis textus reformatus patribus deputatis denuo propositus
210
mart. 25
 
20. Congregatio XVI
212
mart. 27
 
21. Congregatio XVII
214
mart. 30
 
22. Congregatio XVIII
215
mart. 31
 
23. Congregatio XIX
216
apr. 3
 
24. Congregatio XX
216
apr. 3
 
25. Congregatio XXI
217
apr. 4
 
26. Congregatio XXII
218
apr. 5
 
27. Congregatio XXIII
219
apr. 6
 
28. Congregatio XXIV
220
apr. 8
 
29. Congregatio XXV
221
apr. 9
 
30. Congregatio XXVI
221
apr. 16
 
31. Congregatio XXVII
222
apr. 20
 
32. Congregatio XXVIII
223
apr. 21
 
33. Congregatio XXIX
225
apr. 22
 
34. Congregatio XXX
226
apr. 23
 
35. Congregatio XXXI
226
apr. 25
 
36. Congregatio XXXII
228
apr. 26
 
37. Congregatio XXXIII
229
38. Schema secundae constitutionis dogmaticae de doctrina catholica a Deputatione pro rebus fidei reformatum
230
apr. 27
 
39. Congregatio XXXIV
238
apr. 28
 
40. Congregatio XXXV
239
maii 1
 
41. Congregatio XXXVI
239
42. Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi patrum Deputationis pro rebus fidei examini proposita
240
maii 2
 
43. Congregatio XXXVII
244
maii 3
 
44. Congregatio XXXVIII
245
maii 5
 
45. Congregatio XXXIX
247
maii 5
 
46. Congregatio XL
250
maii 6
 
47. Congregatio XLI
251
maii 7
 
48. Congregatio XLII
252
49. Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi a patribus Deputationis pro rebus fidei reformata
252
maii 8
 
50. Congregatio XLIII
256
maii 22
 
51. Congregatio XLIV
256
iunii 8
 
52. Nova forma capitis IV integre reformati patribus deputatis proposita
257
iunii 8
 
53. Congregatio XLV
259
iunii 9
 
54. Congregatio XLVI
262
iunii 12
 
55. Congregatio XLVII
263
1870
 
iunii 19
 
56. Congregatio XLVIII
264
iunii 19
 
57. Novum schema capitia IV patribus deputatis propositum
265
iunii 21
 
58. Congregatio XLIX
266
iunii 24
 
59. Congregatio L
266
iunii 26
 
60. Congregatio LI
267
61. Votum Friderici Zinelli ep. Tarvisini de definienda infallibilitate Roman pontificis
268
iulii 3
 
62. Congregatio LII
269
iulii 7
 
63. Congregatio LIII
270
iulii 8
 
64. Congregatio LIV
272
iulii 9
 
65. Congregatio LV
273
iulii 11
 
66. Congregatio LVI
275
iulii 14
 
67. Congregatio LVII
275
iulii 14
 
68. Congregatio LVIII
276
69. Quornodo caput IV constitutionis primae de ecclesia Christi quo definitur Romani pontificis infallibilitas, extiterit et a concilio sancitum sit
276
70. Iosephi Kleutgen epistola, qua alterum schema reformatum de fide catholica card. Bilio. Deputationis praesidi, mittit
286
71. Shema constitutionis dogmaticae secundae de fide catholica patrum examini propositum
286
72. Iosephi Kleutgen relatio de schemate reformato
295
73. Schema constitutionis dogmaticae secundae de ecclesia Christi secundum patrum animadversiones reformatum
308
74. Iosephi Kleutgen relatio de schemate reformato
317
C.
 
Acta congregationis specialis ad recipiendas et expendendas episcoporum propositiones deputatae
331-716
I. Postulata varia a patribus exhibita
331-662
1. Postulata ab XI Galliarum epp. proposita
331
2. Propositiones decem ad varia disciplinae capita spectantes a XV Germaniae epp. exhibitae
352
3. Series propositionum a XXXVII Neapolitanae regionis epp. exhibitae
378-456
4. Postulata aep. et epp. Belgii de rebus disciplinaribus
456
5. Postulatio aep. Lucani super privilegiia et exemptionibus praelatorum saecularium qui territorium non habent
461
6. Propositio in gratiam piae operae a Propagatione fidei nuncupatae a CX patribus subscripta
461
7. Propositio correcteris generalis ordinis Minimorum de conformitate et unitate in recitando horas canonicas ac colebrando missam
465
8. Propositio ep. Tarvisini de publicandia simul omnibus schematibus cum prope a fine erit concilium
466
9. Postulata aepp. et epp. Provinciarum Quebecensis et Halifaxiensis
467
1870
 
10. Propositio ep. Albinganensia pro iuvanda disciplina cleri
470
11. Postulatum ep. Moguntini ut decretur concilli Tridentini quoad normam procedendi ad electionem épiscoporum et cardinalium a synodo Vaticana confirmetur
472
12. Postulatum aep. Messanensi de novaquarundam dioeceseon quae intra aliarum embitum continentur, circumacratione
473
13 a. Postulatum aep. Hydrantini de usura
474
13 b. Alterum postulatum de usura a XX patribus exhibitum
476
14. Propositio circa ius gentium per veritates a Deo revelatas instaurandum XL patribus subscripta
477
15. Postulata quatuor ep. Vicentini de nonnullis disciplinae ecclesiasticae et sa crocum rituom articulis
478
16. Propositio XXXIII patrum de novo codice iuris canonici conficiendo
478
17. Postulata sex ep. Concordiensis de varus disciplinae capitibus
480
18 a. Postulatum a fere CC patribus sub scriptum pro dogmatica definitione as sumptionis corporeae in caelum Deiporae,
481
18 b.-18 i. Postulata novem pro eadem de finitione
481
18 k. Propositio ep. Giennensis de eodem veritate definienda
489
18 l. Ep. 8. Christophori de Havana votum de eodem dogmate
490
18 m. Votum ep. Loquedoniensis pro eadem definitione
514
18 n. Synodi Smyrnensis ad summum pontificem epistola de eodem argumento
517
19. Postulatum aep. Westmonasteriensis d. additione facienda canonibus de primatu Romani pontificis in schemate d. ecclesia
519
20. Postulata dogmatica aep. Mechliniensi de suprema in ecclesia potestate
520
21 a. Postulatum aep. Mechliniensis respiciens schisma Stevenistarum, aeu, appellatur in Galliia, dissidentium vulg la Petite Église
527
21 b. Postulatio ep. Lucionensis super eoden schismate
528
21 c. Reverentissima commentatio ad sacro sanctum oecumenicum concilium Romanum de variis actis ad ecclesiam galli canam spectantibus
529
21 d. Observationes criticae ep. Lucionensi
537
21 e. Card. Donnet ad summum pontificen epistola de eodem argumento
538
22. Propositiones sex ad varia rerum genera spectantes ab ep. Halicarnassene oblatae
540
23. Postulatio a XXXV vicariis apostolici exhibita pro promovenda pia sodalitat Sanctae Infantiae
541
1870
 
24. Observationes aep. Bérytensis ritus maronitici de lia quae pro animarum utilitate eorrigenda videntur in Syria
543
25. Propositio abbatis Einsjedlensis circa vota simplicia solemnibus praomittenda
547
26. Postulatum ut opificum societas Der Gesellen-Versin a concilio Vaticano laudetur atque commendetur
551
27. Postulatum ep. Pistorrensis et Pratensis nomine quorumdam epp. Italiae centralis exhibita de nonnullia disciplinae capitibus
552
28. Postulatio DX epp. de invitatione facienda Hebracis ad agnoscendum Messism salvatorem Iesum
554
29. Postulatum a CVIII patribus exhibitum, ut Vincentii a Paulo associationes, quae vulgo Conferentiae dicuntur, a sacro Vaticano concilio laudentur ac commendentur
564
30. Postulatum a XXX epp. exhibitum, ut societas s. Vincentii de Paulo a sacro concilio Vaticano laudetur et commendetur
567
31. Postulatio exhibita a nonnullis epp. tam maronitici quam chaldaici ritus de malia quae societatem perturbant
568
32. Postulatum a XVI epp. exhibitum de socialismi erroribus
569
33. Postulatum XVIII epp. de strictius observanda lege. Tridentina in episcopis aliisque praesulibus eligendis et nominandis
570
34. Postulata a LXX patribus exhibita, ut pine operae Scholarum Orientalium et solemnis ab ecclesia consecratio et nova commendatio tribuatur
571
35. Episcopi Warmiensis petitio de lege feranda in sacerdotes rarissime sacramentaliter confitentea
574
36 a. Propositio CXVIII epp. postulantium, ut s. Ioseph oligatur ac declaretur universae ecclesiae patronus atque protector
576
36 b. Idem postulant XLIII generales diversorum ordinum
579
37. Ut debiti honeres a. Iosepho bestae Mariae virginis sponac a concilio oecumenico Vaticano in. sacra liturgia decernantur postulatum
581
38. Votum synodi patriarchalis Armenorum de re militari et bello
585
39. Postulatio exhibita ab aliquibus epp. ritus armoni circa ius gentium
591
40. Postulatum CVIII epp. et capituli ecclesiae cathodralis Concordiensis pro inserendis Salutationi Angelicae verbie Virge Immaculate
592
41. De scholis mixtis earumque corruptola in Alemannica Helvetiae parta ad schema de ecclesia brovis relatio a Carolo Ioanne Greith ep. Sangallenni exhibita
596
42. Eiusdem ep. Sangallensis observationes et propositiones de matrimoniis mixtie eorumque maiori in dies augmentatione in Alemannica Helvetia
43. Propositio cardinalium Riario-Sforsa et Pecci postulantium ut a concilio dantnetur ontologismus
603
44. Salvatoris Vitelleschi, ep. Auximani, propositio de tribus pistatus officiia ab episcopis inter se reddendis
608
45 a. Supplicatio ep. Laquedoniensis pro parvulis in materno utero clausis
610
45 b. Iudicium ab uno e theologis latum de dicta propositione ep. Laquedosiensis
612
46. Ioannis Theodori Laurent, ep. Cheraonensis, vota concilio oecumenico Vaticarro proponenda
618
47. Epp. Rumenorum postulatum de Orientalium disciplina religiose servanda
622
48. Orientalium de arabica Vulgatae versione postulatum
628
49. Propositiones a Commissione orientali exhibitae de coelibatu sacro deque impedimentis matrimonialibus apud Orientales
629
50. Postulatum epp. Belgii pro extendendo cultu b. Iulianae Cornelionensis
632
51. Posulatum pro nigris Africae centralis
634
52. Postulatum pro introducenda causa Christophori Columbi
639
53. Petitio aep. nonnullorumque presbyterorum Neapolitanae dioecesis, ut surdis, mutis et caecis propria et methodica institutione occurratur
640
54. Postulata duo, ut s. Francisco Salesio ep. Genevensi titulus doctoris ecclesiae decernatur
647
55. Aep. Brundusini postulatio de augendo cultu as. Nominis Iesu
651
56. Postulatum pro ter celebrando in die Commemorationis omnium defunctorum
654
57. Libellus supplex, quo epp. Germaniae petunt, ut featum b. Alberti Magni tanquam doctoris ecclesiae in officio et missa celebratur
655
58. Votum a multis patribus summo pontifici eo fine oblatum, ut novis bonoribus sacratissimo Cordi Ieau exhibitis ecclesia efficaciorem sius tutelam consequatur
657
59. Postulatum aep. Tolosani de festo Cathedrae s. Petri ad altiorem ritum evehendo
659
II. Acte congregationis specialis deputatas ad recipiendas et expendendas epp. propositiones
663
1. Nomina cardinalium et patrum ex quibus constat poculiaris congregatio deputata pro reciplendis et expendendia patrum propositionibus
663
1870
 
2 Sessione dei 23 gennaio 1870
663
3. Sessione dei 25 e 28 febbraio
667
4. Sessione dei 3 marzo
676
5. Sessione dei 8 marzo
679
1870
 
6. Sessione dei 10 marso
682
7. Sessione dei 14 marso
684
8. Sessione dei 17 marso
685
mart. 14
 
9. Peculiaris congressus tertise commissionis
687
10. Sessione dei 11 aprile
687
11. Sessione dei 22 aprile
689
12. Altera. postulatorum distributio inter quatuor commissiones
691
mai 2
 
13. Peculiaris congressus quartae commissionis
692
mai 6
 
14. Peculiaris congressus commissionis primae
693
15. Sessione degli 8 maggio.
694
16. Sessione dei 19 giugno
696
III. Relatio summaria super postulationibus patrum a Deputationis secretario exhibita
697-712
1. Secretarii Deputationis epistola ad subsecretarium concilii
697
2. Conspectus generalis postulatorim quae Deputationis examini subiecta fuerunt
699-712
IV. Appendis. - Consultoris cuiusdam anonymi in varia postulata ab episcopis Austriae exhibita.
711
D.
 
Schomata constitutionum se decretorum patrum examini proponondorum
715-914
I. Index schematum quae a theologis et ecclesiastici iuris consultis praeparata fuerunt
715
II. Schemata de robus theologico-dogmaticis
719
1. De sacramento matrimonii capita doctrinae et canones
719
2. Doctrina de sacria libris veteris et novi Testamenti
721
III. Schemata de disciplina ecclesiastica
721
1 a. Schema constitutionis de episcopis, de synodis et de vicariis generalibus a Deputatione pro rebus disciplinae reformatum
721
1 b. Adnotationes ad schema decreti de residentia episcoporum, a secretario commissionis pro rebus Orientalium propositae
727
2. De sede episcopali vacante
729
3. De capitulis canonicorum
729
4. De parochis, ubi de modo conferendi parochiales ecclesias, de parochorum officiia, sorumque remotione
732
5 a. De vita et honestate clericorum
732
5 b. Ad schema decreti disciplinaris De vita et honestate clericorum
732
6. De seminariis ecclesiasticis, ubi de methodo studiorum et graduum collatione
732
7. De collationibus ecclesiasticis
733
8. De praedicatione verbi Dei
733
9 a. De parvo catechismo
733
9 b. Ad schema decreti disciplinaris super confectione et usu unius parvi catechismi pro universa ecclesia
733
10 a. De oneribus missarum aliisque piis dispositionibus
733
10 b. Ad schema decreti disciplinaris de oneribus missarum allisque piis dispositionibus
736
11. De observantia ritualis Romani
737
12. De administratione sacrementorum
738
13. De patriais
745
14. De titulis ordinationum
746
15. De impedimentis matrimonii, ac speciatim de impedimentis cognationis legalis, publicae honestatis, et affinitatis
748
16. De civili, quoû vocant, matrimonio
752
17. De matrimoniis mixtis
754
18. De matrimonio coram parocho proprio celebrando
756
19. De concilii Tridentini capite Tametsi retinendo et ubique promulgando
762
20. De statu libertatis in contrabendis matrimoniis probando
765
21. De festorum dierum sanctifreatione et de abstinentis et ieiunio
766
22. De monomachia
770
23. De suicidio
772
24. De magnetismi a busu et spiritismo
773
25. De sectis vulgo clandestinis
775
26. De usuris
781
IV. Schemata constitutionum de regularibus
783-854
1. De regularibus
783
2. Super voto obedientiae regularium
785
3. Super perfecta vita communi
788
4. De clausura
793
5. De parvis conventibus
798-803
6. Super novitiatu et novitiorum ac neoprofessorum institutione
803
7. Super affiliationibus
807
8. Super studiis regularium
809
9. Super gradibus et titulis regularium
812
10. Super ordinationibus regularium
815
11. Super electionibus regularium
820
12. Super visitatione regularium
827
13. Super expulsione religiosurum incorregibilium
829
14. Super iurisdictione episcoporum in regulares delinquentes
832
15. De monialibus
837
16. Super instit. votorum simplicium
840
17. De spiritualibus exercitiis, sacris recessibus,; et domibus recollectionis
846
18. De privilegiis praesertim regularium
847
V. Schemata constitutionum de robus politico-ecclesiaticis
853
1. De verbi Dei praedicatione et instructione religiosa libere exercenda
853
2. De libere exercenda ecclesiae potestate
855
3. De bonis ecclesiasticis, deque eorum libera administratione
856
4. Cira iurispatronatus exercitium
869
5. De concordatis
862
6. De admissione adolescentum ad statum ecclesiasticum, deque eorumdem privilegiis et immunitatibus
864
7. De clericis, qui in scholis, quae a gubernio pendent, aliquo funguntur munere
866
8. De pauperum operariorumque sublevanda miseria
867
9. De educatione et instructione clericorum
872
10. De regularibus ordinibus et congregationibus
874
11. De confraternitatibus, aliisque piis operibus
876
12. De potestatis civilis interventu in episcoporum electione
877
13. Schema unius capitis in quo explicantur consectaria practica, quae ex tradita ciros matrimonium doctrina ultro promanant, habita ratione ad civiles leges
878
14. De christianae iuventutis institutione
882
15. De communione catholicorum cum acatholicis
890
16. De iudiciaria ecclesiae potestate ab appellationibus tamquam ab abusu vindicata
891
VI. Schemata constitutionum de rebus Orientalium
893-914
1. Schema decreti de ministro extraordinario confirmationis
893
2. Schema constitutionis de ritibus
897-914
E.
 
Documenta ad constitutionis Paster asternus promulgatinem et receptionem sepctantia
913-1062
I. Acta sanctae sedis
913
1. Litterae nuncii apostolici Parisiensis ad card. Antonellis a secretis Status de constitutione Pastor acternus
913
2. Responsum card. Antonelli
916
II. Documenta ab episcopis Germaniae simul edita
915
1. Acta conventus, quem Fuldae habuerunt epp. Germaniae
915
2. Epp. Germaniae post conventum Fuldensem litterae, pastorales
917
3. Aep. Coloniensis epistola, qua eos epp. Germaniae, qui Fuldam non venerant, invitat, ut epistolae pastorali subscribant
920
4. Pii IX es. pontificis ad aepp. et epp. qui litteris pastoralibus subscripserunt, responsum, quo, quanto iis solatio affectus iis, significat
920
5. Epp. Germaniae post alterum conventum Fuldensem litterae pastorales ad clerum datae
923
6. Eorundem litterae pastorales ad fideles editae
930
III. Litterae plurium episcoporum orientalium vitur latini ad summum pontificem Pium. IX
933
IV. Adhaesiones patrum qui aut in congrégatione generali aut in publica sessione constitutioni Pastor aeternus non sunt suffragati
935-1062
1. Card. Mattei
935
2. Card. Schwarzenberg aep. Pragonsis
987
3. Card. Mathieu aep. Bisuntinus
939
4. Card. Rauscher aep. Vindobonensis
939
5. Card. Orsei aep. Ravennatensis
940
6. Card. De Silvestri
941
7. Card. Trevisarrato patr. Venetiarum
941
8. Card. Guidi aep. Bononiensis
941
9. Card. d'Hohenlohe
941
10. Card. Berardi
942
11. Card. Antonelli
942
12. Card. Grassellini
942
13. Iussef patr. Antiochenus rit. graec. melchit.
942
14. Audu patr. Babylonensis rit. chald.
943
15. Tarnoczy aep. Salisburgensis
946
16. Salomone aep. Salernitanus
946
17. Simor aep. Strigoniensis
948
18. Ginoulhiac aep. Lugdunensis
952
19. Mac Hale aep. Tuamensis
953
20. Trioche aep. Babylonensis rit. lat.
953
21. Aun aep. Berytensis rit. maron.
954
22. Saint-Marc aep. Rhedonensis
954
23. Kalibgian aep. iam Amasenus rit. armen.
955
24. Asinari aep. Ephesinus
955
25. Blanchet aep. Oregonopolitanus
955
26. Kenrick aep. S. Ludovici
955
27. Hurmus Ed. aep. Siracensis rit. armen.
955
28. Beniamin aep. Neapoleos rit. graec.
956
29. Fürstenberg aep. Olomucensis
955
30. Tizzani aep. Nisibenus
957
31. Errington aep. Trapezuntinus
957
32. Scherr arp. Monacensis
958
33. Bostani aep. Tyrensis rit. maron.
958
34. Deinlein aep. Bambergensis
959
35. Bartatar aep. Sertensis rit. Chald.
961
36. Connolly aep. Halifaxiensis
962
37. Wierschleyski ep. Leopoliensis rit. lat.
963
38. Martinez aep. de Manila
964
39. Monson y Martine aep. Granatensis
964
40. Darboy aep. Parisiensis
964
41. Dubreil aep. Avenionensis
967
42. Mac Closkey aep. Neo-Eboracensis
967
43. Haynald aep. Colocensis
967
44. Melchers aep. Coloniensis
975
45. Mérode aep. Melitenensis
976
46. Nazari aep. Mediolanensis
977
47. Landriot aep. Remensis
978
48. Puecher Passavalli aep. Iconiensis
978
49. Bernadou aep. Senonensis
979
50. Rodrige Yusto aep. Burgensis
979
51. Loza aep. de Guadalaxara
979
52. Attar aep. Amidensis rit. Chald.
979
53. Mellano aep. Nicomediensis
979
54. De Ferrari aep. Naupactensis
979
55. Losana ep. Bugellensis
979
56. Labis ep. Tornacensis
981
57. Bial ep. Ventimiliensis
981
58. Severa ep. Interamnensis
981
59. Marguerye ep. Augustodunensis
981
60. Moreno ep. Eporediensis
981
61. Rivet ep. Divionensis
984
62. Verrolles ep. Columbicensis
985
63. Beai ep. Canopensis
985
64. Carli ep. Almirensis
986
65. Dupont des Loges ep. Metensis
986
66. Alberti ep. Syrensis
987
67. Fertitta ep. Cavensis et Sarnensis
987
68. Montixi ep. Ecclesiensis
987
69. Grioglio ep. Euriensis
988
70. Moccagatta ep. Zenopolitanus
988
71. Attanasio ep. iam Liparensis
988
72. Pellei ep. Aquipendiensis
988
73. Ullathorne ep Birminghamiensis
988
74. Demera ep. Vancouveriensis
988
75. Legat ep. Tergestinus
988
76. Minciono ep. Miletensis
990
77. Ricci ep. Signinus
990
78. Alcazar ep. Paphensis
990
79. Dupanloup ep. Aurelianensis
990
80. Ranolder ep. Vesprimiensis
997
81. Dreux-Brézé ep. Molinensis
997
82. Ketteler ep. Moguntinus
997
83. Strob mayer ep. Bosnensis
997
84. Jirsik ep. Budvicensis
85. Hindi ep. lazirensis rit. chald.
86. Delaplace ep. Hadrianopolitanus
1002
87. Pukalaki ep. Tarnoviensis
1002
88. De France ep. Catacensis
1002
89. Regnault ep Carnutensis
1002
90. Caixal y Estradé ep. Urgellensis
1002
91. Amat ep. Montereyensis
1002
92. Förster ep. Vratislaviensis
1002
93. Salzano ep. Tanensis
94. Moriarty ep. Kerriensis
95. Persico ep. Savannensis
1004
96. Barbieri ep. Neocastrensis
1004
97. Fanelli ep. S. Angeli de Lombardis
1004
98. Forwark ep. Leontopolitanus
1004
99. Majorsini ep Laquedoniensis
100. Rosati ep. Tudertinus
101. Gallo ep. Abellinensis
102. Giampaolo ep. Larinensis
1006
103. Vaughan ep. Plymuthensis
1006
104. Pace ep. Amerinus
1006
105. Formisano ep. Nolanus
1006
106. Moretti ep. Imolensis
1006
107. Clifford ep Cliftoniensis
1006
108. Pagliari ep. Anagninus
109. Sola ep. Niciensis
1006
110. Dobrila ep. Parentinus et Polensis
1008
111. Smiciklas ep. Criniensis rit. ruth.
1008
112. Conde y Corral ep. Zamorensis in Hispania
113. Blanco ep. Abulensis
114. Vérot ep. S. Augustini
115. Idée ep. Liparensis
1010
116. Payá y Rico ep. Conchensis in Hispania
1010
117. Dinkel ep. Augustanus Vindelic.
1010
118. Wiery ep. Curcensis
1010
119. Guttadauro ep. Calatanisiadensis
1012
120. Peitler ep. Vaciensis
1014
121. Riccio ep. Caiacensis
122. Milella ep. Apratinus
1016
123. Spoglia ep. Comaclensis
1016
124. Abdu ep. Mariamnensis
1016
125. Rogers ep. Chathamensis
1016
126. O'Connell ep. Vallispratensis
1016
127. Bonnas ep. Caanadiensis
1016
128. Domenec ep. Pittaburgensis
129. Vasconcellos ep. Lamacensis
1018
130. Colet ep. Lucionensis
1018
131. Maret ep. Surensis
1018
132. David ep. Briocensis
1026
133. Monserrat y Navarro ep. Barcinonensis
134. Eberhard ep. Trévirensis
135. Bravard ep. Constantiensis
1028
136. Stepischnegg ep. Lavantinus
1028
137. Pettinari ep. Nucerinus
1030
138. Dours ep. Suessionensis
1030
139. Mellus ep. Akrensis
140. Cosi ep. Prienensis
141. Fogarasy ep. Transsilvaniensis
142. Meignan ep. Catalaunensis
143. Gueullette ep. Valentinensis
144. Ramadié ep. Elnensis
145. Garcia y Anton ep. Tudensis
1034
146. Martinez ep. S. Christophori de Havana
1034
147. Huerta ep. Puniensis
1034
148. Mariasay ep. Palacopolitanus
149. Conroy ep. Albanensis
150. Frangipane ep. Concordiensis
151. Baciai ep. Cariopolitanus rit. copt.
152. Fitzgerald ep. Petriculanus
153. Melchisedechian ep. Erzerumiensis rit. armen.
154. Place ep. Massiliensis
155. Grimardias ep. Carducensis
1036
156. Beckmann ep. Osnabrugensis
157. Bovieri ep. Faliscodunensis
158. Cerruti ep. Savonensis et Naulensis
159. Biró ep. Szathmariensis
160. Pankovics ep. Munkacsiensis
161. Hugonin ep. Baiocensis
1038
162. Pagnucci ep. Agathonicensis
163. Zalka ep. Iaurinensis
164. Thomas ep. Rupellensis
165. Foulon ep. Nanceyensis
1040
166. Las Cases ep. Constantinianus
1042
167. Meurin ep. Ascalonensis
168. Callet ep. Oranensis
169. Guilbert ep. Vapincensis
1046
170. Krementz ep. Varmiensis
171. Achaval ep. S. Ioannis de Cuyo
172. Canzi ep. Cyrenensis
173. Tosi ep. Rhodiopolitanus
1050
174. Mac Quaid ep. Roffensis
1050
175. Ryan ep. Buffalensis
1050
176. Perger ep. Cassoviensis
177. Gentili ep. Dionysiensis
178. Mrak ep. Marianopolitanus
179. Orrego ep. de Serena
180. Farso ep. Mardensis rit. chald.
181. Lipovnizcki Magno-Varadinensis rit. lat.
182. Kovács ep. Quinque-Ecclesiensis
1953
183. Valsecchi ep. Tiberiadensis
1056
184. Szabò ep. Sabariensis
1056
185. Hefele ep. Rottenburgensis
186. Cuttoli ep. Adiacensis
1060
187. Sarafini ep. Viterbiensis et Tuseanieasis
1060
188. De Cesare abbas Montis Virginis
1060
189. Barchall abbas gen. S. prasses Anglise O. S. B.
190. Elias abbas gen. S. Hormisdae rit. chald.
1062
191. Grifoni abbas gen. Camaldulonsium
1062
192. Guardi vic. gen. cc. rr. Ministrantium infirmis
1062
193. Jandel magister gener. ord. Praedicatorum
1062
F.
 
Catalogus patrum qui ad acoumonlcam Vaticasam synedum conveserunt
1061-1112
I. Catalogus praclatorum ecclesias catholicas quibus aut ius aut privilagium fuit sedendi in occiumenico concilio Vaticano
1. Rihi et rihi dd. cardinales
2. Rihi dd. patriarchas
3. Rihi dd. primates
1064
4. Rihi dd. archiepiscopi
1064
5. Rihi dd. episcopi
6. Abbates nullius diocecceos
1090
7. Abbates generales ordinum monasticorum mitrae usum habontes
1090
8. Generales et vicarii generales:
 
a. Congregationum clericorum regularium
b. Ordinum monasticorum
c. Ordinum mendicantium
1092
9. Sacri concilii patres qui a die 8 decembris 1869 ad diem 20 octobris 1870 obierunt
1092
II. Index alphabeticus sedium rel titulorum
1092-1112