OBSERVATIONUM
Medico-Chirurgicarum
SYLLABUS
VUlnus cum fractura Cranii, & effluxu particuloe Cerebri, in sene sexagenario. Observ. I.
1
Vulnus partis posticoe capitis, cum fractura Cranii, & cerebri parte corrupta excreta Observ. II
6
Portio Cerebri, cum annexa dura, & pioe membrana, ex Cranii fractura educta. Observ. III.
8
Vulnus medioe partis capitis, ad corpus usque callosum pervadens, cum magna vi sanguinis effusi, al lipothymiamusque, faliciter sanatum. Observ. IV.
11
Vulnus magnum, cum paralysi brachii oppositi, & linguoe, sanata, educto frustulo ossis, cum portione membranoe pioe, & Cerebri. Observ. V.
13
Fungus ex capitis vulnere pulveribus ex spica, & fschoenantho inspersis, sanatus. Observ. VI.
15
Epilepsia duos, aut tres menses, à vulnere Cranii intempestive obducto, terebratione sanata. Observ. VII.
16
Vulnus cum insigni depressione frontis, eadem non sublata, sedrima tantum dilatata, triginta diebus sanatum. Observ.VIII.
17
Vulnus posticoe partis capitis, cum depressione ossis, & contusione, sine terebratione perfecte sanatum, in puella. Observ. IX.
18
Ex vulnere anguli majoris oculi maturius occluso, aliud vulnus in cervice, cum febre, quoe cessavit, eodem patefacto, & curato. Obser. X.
19
Vulnus musculitemporalis, cum fractura Cranii, & membranoe duroe, accedente febre viginti dierum, sine terebratione feliciter sanatum. Observ. XI.
21
Contusio gravis syncipitis, cum prolapsu in terram, & privatione facultatum principum, neglecta terebratione, lethalis. Observ. XII.
23
Vulnus capitis, cum fractura ossis syncipitis, & frontis, scalpro dilatata rima, post septimam sanatum. Observ. XIII.
26
Vulnus Capitis sine fractura, & rima cranii, decima quartalethale, ob copiam puris inter utramque membranam delitescentis, ex cerebri contusione. Observ. XIV.
28
Vulnus anterioris frontis, ad meditullium usque lethale, citra ullam cerebri, & membranoe labem, omnibus licet symptomatibus vulneris capitis proesentibus, cum hiatu suturoe lambdoidis, & materia saniosaintra ipsas suturas, & supramenyngem delitescente; proeteralias observationes magni momenti in curatione vulnerum capitis cum fractura. Observ. XV.
31
Cutis Capitis Ursi unguibus cum pericranio, ad suturam usque lambdoidem discerpta, sanata, succrescente in ejus vicem alio tegmine illi analogo, cum capillis. Cortesius refellitur de perforatione Cranii in suturis. Observ. XVI.
43
Vulnus frontis amplum, ad oculos usque pervadens, cum coecitate derepente suborta, sanatum. Observ. XVII.
45
Dolor capitis soevissimus ex lue Venerea sine gummate in septuagenario, repetita terebratione ejusdem, foepius sedatus, & recurrens per longa intervalla, cum gravibus quandoque symptomatibus; tandem eodem proesidio omnino sanatus. Observ. XVIII.
47
Dolor immanis Capitis ex lue Venerea, decocto sudorifico quadraginta dies exhibito, neque aliis validioribus proefidiis cedens, terebratione capitis sedatus, atque omnino sanatus. Observ; XIX.
50
Hemicrania gravissima in muliere, terebratione capitis sanata, eo temporis spatio, quo patuit foramen, quoe recurrens, eodem obstructo; nullis postmodum remediis ex methodi lege proescriptis, expugnari potuit. Observ. XX.
51
Meliceris anguli majoris oculi, ad pupillam protensa; multis remediis frustra curata, magna arte cum folliculo secta, & extirpata, illoeso oculo. Observ. XXI.
52
Fistula lacrymalis in puella, sanata sectione, caustico, aliisque proesidiis, ex artis lege. Accedit, contra multorum sententiam, vera, & tuta fistulas lacrymales curandi methodus. Observ. XXII.
54
Vulnus anguli majoris oculi, inflictum manubrio flabelli, sanatum, cujus, suborto tribus post mensibus, tumore, ex palato portio fracta educta fuit. Observ. XXIII.
59
Atheroma inferioris palpebroe, interna parte, prope angulum majorem oculi, abortu genitum, avellanoe mole, in puella quinque mensrum, sectione extirpatum, & sanatum. Observ. XXIV.
60
Tumor carneus palpebroe inferioris, prope angulum externum oculi, sectione feliciter sanatus. Observ. XXV.
61
Contusionasi gravis, cum fractura, & comminutione ossium ejusdem, felici successu sanata. Observ. XXVI.
62
Obstructio utriusque naris, altera quidem integra, à polypo spuri, carne scilicet callosa ulceri ex contusione externa accrescentezalia verò imperfecta, feliciter sanatoe. Observ. XXVII.
65
Caro totum meatum auditorium ad tympanum usque obstruens, ac durior, ab ortu, in adolescente 14 annorum, purulenta, & foetida serositate manans, sanata, auditu abolito restituto. Observ. XXVIII.
68
Cancer exulceratus labri inferioris maxilloe; in sene octoginta quatuor annorum, sectione sanatus, tribus post annis in faucibus sobolescens, cum morte oegri. Accedit cancri exulcerati historia, in muliere septuagenaria, solo usu unguenti ex cerusa, sanati. Observ. XXIX.
69
Cancer exulceratus labii inferioris, ovi palumbi mole, sectione perfecte sanatus. Observ. XXX.
72
Tumor meliceris, à parte sub lingua, ubiraninoe, sensim per partem dextram colli, juxta jugulares venas, & carotides arterias, ad fauces exporrectus, respirationem intercipiens, & sectione perfecte sanatus. Observ. XXXI.
73
Lingua ex vulnere, sclopeti curatio, partibus subjectis arcte coalescens, cum impedita locutione, perita sectione separata, acrestituta. Observ. XXXII.
76
Tumor carneus, & scirrhosus ad raninas, cum impedita locutione, & motu linguoe, sectione & inustione solerti sanatus. Observ. XXXIII.
78
Tumor gingivoe, sub quo, non solum dens, sed & ejusdem alveolus, cum parte mandibuloe inferioris, usque ad os jugale, corrupta, ubi subortus novus tumor, qui sectus, patefecit labem, qua abrasione, & inustionibus superata, oeger sanitati fuit restitutus. Observ. XXXIV.
79
Meliceris colli prope asperam arteriam, & venas jugulares externas, in cujus dissecto folliculo alius ejusdem generis tumor, sed minor delituit, sua & ipse membranula conclusus. Observ. XXXV.
81
Tumor colli inflammatorius puero memsem nato, cum loesa deglutitione, quatuor cucurbitulis cum scarificatione scapulis; & infra easdem adhibitis, sanatus. Aliquot exempla venoe sectionis feliciter administratæ in pueris acuto morbo laborantibus. Observ. XXXVI.
84
Fistuloe colli anterioris infralaryngem, ex tumore à barbitonsore intempestivé sanato. Observanda in curatione vulnerum colli, no venoe jugulares, & carotides arterioe loedantur. Observ. XXXVII.
87
Duæ Fistuloe sub axilla, variis remediis frustrà tentatoe, igne actuali feliciter sanatoe. Observ. XXXVIII.
91
Qua ratione curandoe fistuloe thoracis, cum labe ipsius ossis sterni, quod abrasione solum, nannunquam veró inustione tentandum. Observ. XXXIX.
92
Vulnus sclopeti in articulatione humeri cum scapula, sanatum, decem annis incolumi oegro; à quibus oborto in eadem parte tumore, totum acromium corruptum volsella eductum. Observ. XL.
95
Vulnerum in Thoracis cavitatem penetrantium; tum quoe loesis intercostalibus vasis, sanguinem in eandem effundunt; tum quoe iisdem integris, infliguntur, vera curandi Methodus. Observ. XLI.
96
Ex vulnere Thoracis inter quartam, & quintam costam, epilepsia suborta, qua nunquam alias correptus fuerat oeger, turunda immissa, recurrens. Observ. XLII.
98
Pus ex vulneribus Thoracis superioris in ejusdem cavum effusum, sine sectione quandoque per alvum expurgatum, convalescentibus illicò oegris, quò id citius contingit. Observ. XLIII.
99
Empyema ex pleuritide, sectione inter quintam, & sextam costam, felici successu sanatum, frustra adhibitis ex consilio Medicorum magni nominis, externis medicamentis. Observ. XLIV.
102
Ex vulnere in Thoracis cavum pencirante in ferius, perperam viginti dies obligato febris, totius corporis macies, cum delirio suborta, à suppresso pure, quo expurgato, omnia remissa, sanato oegro. Ex squalore corpus squamis instar piscium obsitum. Error vulgarium Chirurgorum, qui vulnera thoracis non explorata, aquis balsamicis intempestivé occludunt, notatur. Observ. XLV.
104
Ex Vulnere Thoracis superius, magna puris copia in ejusdem cavo congesta, sectione inter quintam, & sextam costam expurgata; necnon per os, & urinam, diei spatio. Observ. XLVI.
107
Ex Vulnere Thoracis Fistula suborta quoe spatio aliquot mensium pervadens ad capsulam Cordis, hujus substantiam ad fibras usque cavitatis absumpsit. Observ. XLVII.
112
Ex Aneurismate arterioe magnoe sub corde sanguis effusus in pulmonem dexterum, cum suffocatione Patientis. Observ. XLVIII.
113
Difficultas respirationis, cum dolore hypochondriorum, ex amplo Corde firmius annexo Diaphragmati, & pleuroe. Observ. XLIX.
115
Dolor Ventriculo, cum sanguinis Vomitu recurrens, in abscessum fundi ejusdem mutatus, frustra a curatus, tandem imninò sanatus. Observ. L.
116
Vulnus abdominis penetrans, cum prolapsu omenti, quod sectum, licet non omnino corruptum, nec tamen obligatum, ex magna vi sanguinis in inguen ejusdem partis decumbentis, abscessum in eo excitavit, qui sectus, educto multo pure, remedii accommodatis perfectè sanatus. Observ. LI.
118
Tumores jecoris suppurantes, in gibba potissimum ejusdem parte tutò secantur; in cava veró, per urinam expurgandi, exemplo Virginis, que tumore ejusdem partis laborans,per urinam magna vi puris excreta, coliberata est. Observ. LII.
120
Fistula umbilici ad intestina usque serpens, diu frustra curata, parvo temporis spatio feliciter sanata. Observ. LIII.
122
Epiplocele cum sarcocele conjuncta, ex erosione omenti complicati, enata carne in spithame longitudinem ex inguine propendente. Observ. LIV.
123
Bubonocele loco bubonis Venerei ab imperito barbitonsore secta, prodeuntibus alvifæcibus, brevi temporis spatio sanata. Observ. LV.
125
Quinque fistuloe femoris ex vulnere sclopeti cum tumore, & osse carioso, male curatoe, sublato callo, & accommodatis remeciis sanatoe quidem, ob extremum tamen os fractum supra aliud diu tius coalescens, aliorum Medicorum incuria, claudiante oegro. Quod antiquoe fracturoe ex vulneribus sclopetorum sint insanabiles. Observ. LVI.
126
Vlcus amplum depascens totius cruris, male curatum, frequenti scilicet inustione, & exsiccatione nimia offis, ejusdem abrasione, & accommodatis remediis sanatum. Observ. LVII.
130
Testiculi in inguine delitescentis, in infante octomestri frustrà diù tentata suppuratio, alterius tamoris loco. Observ.LVIII.
133
Ex Gonorrhoea Venerea antiqua, variis fistulis pertusum collum veficoe, propè urethram, cum effluxu urinæ non solum ex scroti pluribus locis, verum etiam ex inguinibus, proeter spem sanitati restituto oegro. Observ. LIX.
134
Meatur urinarius gravissimo errore pro fistula pudendi muliebris curatus. Observ. LX.
137
Uterus laxatus à partu puellæ, pro secundinis non procedentibus, ab obstetrice imperita manibus magna vi attractus, & præcipitatus, suborta illius inflammacione, & gangroena, Illustrissimæ matronæ mortis causa. Observ. LXI.
138
A Morsu equi refractarii detruncatum tertium internodium pollicis, cum evulsione tendinis musculi illud flectentis, ex voto sanatum. Observ. LXII.
140
Nervos, & tendines vulneratos non esse suendos, contra Severini sententiam. Tendinis vulnerati ex secta vena jecoraria lethatis, historia. Observ. LXIII.
144
FISTULÆ ANI,
 
& intestini Recti.
148
Earum differentiæ. Cap. I.
148
Causæ. Cap. II.
149
Signa diagnostica. Cap. III.
151
Prognostica. Cap. IV.
153
Curatio. Cap. V.
158
Symptomata fistulis an, & intestini Recti supervenientia, & eorum curatio Cap. VI.
174
Observanda in eorum curatione Cap. VII.
176
Observatio de eisdem.
180
Ulcera Ani
181
Eorum curatio.
183
De eisdem Observatio Singularis.
187
Ulcera, & Fistulæ Urethræ
189. 190.
Eorum curatio.
191. 192. 193. 194.
de Spina Ventosa.
195
Modus Generationis.
195
Signa diagnostica.
196
Prognostica.
197
Curatio.
197
FINIS.