INDEX
Rerum & verborum memorabilium.
IN TRACTATV
DE INGRESSV AD INFIRMOS,
ET
APPENDICE ILLIV-S.
Prior litera folium, posterior lineam signat.
A
ACetum vigilys obest. 109. 37. 124. 44. qua dosipermiscendum repellentibus 109. 37.
Acetum siccat & soluit continuum 110. 4. intestina lædit, & ideò dysentericis est noxium. 124. 46.
Acetum in podagra quid faciat 217. 4.
Actio quot modis lædatur 28. 34.
Acutus morbus quis 6. 13. duplex est 13. 21.
Adiuuans medicamenti basin duplex 181. 24.
Adiuuantia euacuationes per aluum sudores, vrinas 182. 26.
Adstringentia medicameta 86 32. 122. 19. 163. 4.
Adstrictoria vis non parùm facit ad dcobstruendum 172. 33.
Aegrorum recta interrogatio initium recte curationis 2. 20.
Abægris quinque interroganda, non plura, nec pauciora, & singulorum explicatio, & vtilitas. 2. 36. & seqq.
Aegri partes in cutatione quæ, & quomodo is à medico disponendus 10. 12.
Aequalitas partium in calore & frigore in febribus fit, non in statu, sed in declinatione 191. 24.
Aër & alimentum est, & materia medicinalis 146. 15.
Aër spirituum alimentum, sed impropriè, 146. 18.
Aër calidus, frigidus, humidus, siccus suæ natura quis, & arte vt talis efficiatur. 146. 24.
Aëris delectus maximè obseruandus in affectibus capitis, & thoracis 147. 3.
Aegyptiaca terra, & eius vsus 170. 20.
Agaricus præparatus quid, eius dosis, præparatio, modus dandi 93 17.
Agaricus Trochiscatus, & Trochisci de agarico diuersa 93. 20.
Agglutinantia medicamenta 138. 23.
Alexipharmaca, Alexiteria & Theriaca medicamenta quid differant 117. 28
Alexipharmacorum diuisiones 117. 35. que proprüssimè talia, & coru definitio 118. 1. extirpant venenu non per se. sed quosi per accidens 118. 6. sunt media inter cor pus & venena; item inter venenum & medicamentum 118. 13.
Alexipharmacorum catalogus & eorum recta administratio in quantitate, modo, tempore, loco, 118 & 119 per totum.
Alexipharmacis calidis semper admiscenda moderatè adstringentia, ne dissipent calorem innatum 118. 24.
Alexipharmacorum formulæ externæ pro corde, & naribus 119. 20. 120. 10.
Alica copiosissimi nutrimenti, & vnde paretur 147. 14.
Alimentum & præsidium substantificum idem: quotuplex id: & quale quibus partibus, onueniat 34 27.
Alimentum copiosum gignentia, attrabentia ad partes, deferentia ad easdem, & in ÿs retinetia 129. 38 & 130. per totum.
Alimentosæ animalium partes quæ quando magis conueniant 148. 21.
Alimentum V Cibus.
Alterantia medicamenta duplicia, Vitalia, & Curatoria 17. 44. eorum pro singulis corrigedis inteperiebus catalogus, rectus vsus in dosi modo, tpe, loco 114. et seqq.
Alterantibus præmitteda euacuantia si intemperies iuncta cum materia 121. 43.
Alopecias sanat pellis viperæ in cinerem redacta, & illita 197. 34.
Aluus in morbis mollisne an dura sit pluri mùm refert scire medicum, & cur 6. 34.
Alui fluor an venæ sectione ïpo liat 46. 10.
Aluum lubricam seruantia medicamenta plurima 153. 27 & 154. 41.
Aluum prouocat Aqua Hordei 188. 21.
Amati Lusitani de Guaiaco error 178 25.
Angustic duplex, vera in meatibus, & non vera in poris 123. 16. 127. 1.
Angustia vera quintuplex, cuiusuis ïdicata 30 25. p medicameta curatio 123. 18.
Animi accidentia in morbis vt instituenda 154. 4.
Anodyna quadruplicia, singulorum natura, materiæ, indicantia, recta administratio 142. & seqq.
Anodyna quæ impropriè, quæ propriè, quæ proprÿssimè talia, 142. & seqq.
Anodynus insessus 222. 27.
Anodynis præmitti debere euacuantia quomodo intelligendum 144. 6.
Antimoniu, eius dosis, modus dandi 98. 12.
Anthrax 59. 14.
Annus bissextilis in vsu thermaram an obseruandus 168. 22.
Appropriatum remedium quid, & eius ma teriæ pro varÿs partibus 34. 32. conseruat no solùm partis proportione, sed etia morbu eius à proprietate debellat 35. 22
Apophlegmatismi nomen generaliter sumitur, & specificè 103. 10.
Apetio & rarefactio 127. 9. 173. 24.
Apodyterium quid 213. 19.
Aquam seu icborem euacuans triplex, hydragogu, Hydroticum, Diureticu 32 9.
Aqua aptissima ad concipiendas facultates meaicamentorum 217. 38. cur Panspermia dicta veteribus 217. 41.
Aqua simplex non nutrit, 152. 6. & ideò eius vsus totus est medicinalis 158. 30. in biliosis amarescit 152. 6.
Aquæ simplicis nomine quæ intelligatur: eius quinque genera 158. 23.
Aquæ tepidæ in potu vsus, & vires 159. 3. eius indicantia, probibentia, permittentia, 159. 20. rectus vsus in loco 158. 4. dosi 160. 13. modo dandi, 160. 31 tempore 160. 33.
Aquæ frigidæ in potu vsus, & vires 159. 12 eius indicantia, probibentia, permittentia, 159. 24. rectus vsus quoad Vbiagendum 158. 40 dosin 160. 16 modum dandi, 160. 27. tempus tùm vniuersale, tùm particulare, 160. 33. & 115 6.
Aqua propotione que eligenda, & optime aquenote 159. 42. minus bona vt corrigenda 160. 9.
Aqua non primùm tempore Neronis decoqui cepta, vt vult Plinius 160. 10.
Aquæ medicatæ V. Thermæ.
Aqua bordei quid, ex quo bordeo parida, eius vires, antiquitas, indicantia, probibentia, adinuantia, corrigentia, parandi modus, recta administratio in dosi, modo, tempore, loco, 187 & seqq.
de Aqua Hordei cur nibil Galen2 187. 37.
Aqua bordèi non conùenit pro potu in mensa 189. 28.
Aqua dulcis tepida præstantissima in asperitate, à puluere, fumo, rëo 123 8. it, in scabie 122. 45.
Aqua Hordei præstantissimum Hydrôticu infebribus 104. 38. eius dosis 102. 12.
Aque stillaticiæ pro præparantibus quando conueniant 74. 5.
Aquæ stillaticiæ refrigerantes 114. 34 flatus discutientes 113. 19 ex Guaiaco, Sal sa, Sassafras pro delicatis 182 35. ex vi peris 198. 30. (214. 34.
Aristoteles explicatus 205. 32. 210. 10.
Articularia medicamenta 66. 18.
Articulorum dolores & tumores 112. 36. 163. 11. 169. 24. 170. 33. 179. 46. 181. 2. 194. 8. 197. 45. 202. 29. 216. 43. 221. 43. 217. 4 & 8.
Assidetiu partes, et quo disponedi à medico
Assæ quando conueniant 148. 31. (10. 12
Assæ sudationes Celsi quæ 169. 11.
Asperitas, & Lçuitas à quibus causis, & pro singulis medicomenta 122. 28.
Aspersiones aquæ frigidæ, tepidæ, earum, vires, & recta administratio 221. 30.
Asthma 201. 35. 181. 3.
Atrophia 181. 11.
Auiccnna errat circà scarificatione 58. 37.
Auis lingua dicitur semen fraxini 176 20.
Auru & argentu pro deobstruentibus vt pa rada 175. 26. vt administrada 176. 44
Austera medicamenta 111. 10.
B
BAlnei partes quatuor; quæ sub eo comprehendantur: balneorum diuisio in naturalia & arte facta 213. 22.
Balneu aque frigidæ, eius duplex vsus apud veteres, inuciores, facultates, rsus tùm in sanis, tu in ægris probibentio 213. 41. & seqq. rect9 vsus in quatitate 217. 44 mo do 218. 36. repore 220. 15. & 19 & 31
Balneum aquæ frigidæ magis conuenit sanis, quàm calieæ 214. 9.
Balneo frigido vsurus æger, tres habere de bet conditiones 214. 25.
pro Balneo frigido que aqua eligenda 214. 33. quæ pro tepido 216. 1. (214. 39.
Balneu aquæ calidæ in triplici est differetia
Balneu aquæ calidu, & eius vires 214. 40.
Balneum aquæ tepidum; eius vires, indicatia, prohibentia 215. 7. rectus vsus in quantitate 217. 44. modo vtendi 219. 1. tempore 220. 14. & 35.
Balnea aquaru Thermaliu; eoru vires 216. rectus vsus in quantitate 217. 45. modo vtendi 219. 23. tempore 220. 17. & 23 & 36. & 43.
pro Balneis Thermalibus magis necessariæ est purgatio, quàm pro thermarum potu, & cur 220. 28.
Balnea arte facta simplicia ex oleo, lacte, vino, sanguine humano, & eoru vires 216. 22. & seqq.
Balneum quod perperam substituitur balneo exlacte in hecticis 216. 34.
Balneu ex vino, quali ex vino fieri debeat 216. 47.
Balnea arte facta composita, eoru vires, ma teriæ ex qua, et in qua fiat; copositionis ra tio; exempla 217. 22. 218. 1.
Balneum quid, & vnde fiat. 108. 16.
Basilica vena V Vena basilica.
Bechica medicamenta quas partes euæcuent 105. 23. dantur triplici forma 105. 33. eorum recta administratio in dosi, modo, tempore, loco 106. 20.
Bechica tussim promouent vel oblinendo, vci exasperando, & quæ ex his quandó conueniant. 105. 26.
Benedicta 93. 6.
Bezoartica V. Alexipharmaca.
Bilem & eius species generates causæ 24. 24. candem præparantia 74. 30.
Boccale libras continet tres, & vncias quatuor 165. 15.
Brassica marina seu Soldanella, eius dændæ modus, desis, & correctio 97. 26.
Bubo pestilens 59 14.
Buxus nestra non est Guaiacum 178. 25.
C
CAcochymia exqsita et spuria qd 80. 7
Cachexia 181. 11. 194. 7. 202. 27
Cæcuticutes iuuat viperæ caput illitum 197. 23.
Calidarium quid 213. 24.
Calluminducentia medicamenta 135. 36. cundem in fistulis adimentia 141. 25.
Callus minor aut maior q deceat, vt tracta dus 136. 23.
Calculus 216. 29. 222. 36. 180. 3.
Calculum frangentia 131. 35.
Calefacientia V. alterantia. A mitioribus semper exordiendum, ne nimis exiccemus 115 37.
Canna vulgæris & eius vires 178. 8. eius indicantia, probibentia, corrigentia, adiu uantia, variæ medicamentorum formule quæ ex illa possunt fieri, earum compositio, & recta administratio 179. 36 & seqq.
Caninæ appetentie confert balneum aquæ frigide, & cui 114. 12.
Cancer 206. 34.
Cantha ides, earum dadarum modus 100. 12. dosis & correctio 101. 25.
Capiuaccÿ error 58. 37.
Caputpurgia per quas vias caput expurget 103 8. quibus in affectibus conueaiant: qualia esse debeant; quotuplicia sint; eorum probibentia, permitteatia, rectus vsus 103 & 104 & 105.
Capit's dolores 63. 44. 197 47. 215. 23. 159. 6. 180 7.
Capra perpetuò febrit, & ideò lac eius minùs refrigerat 206. 5.
Cardani error 58. 37.
Cardiaca medicamenta 65. 44.
ex Carduo benedicto præstantissima medicameta, ad mouendum sudorem in febri bus 101. 40.
Carminantia simplicia & composita 113. 11.
Carnem in vlceribus excrescentem tollentia medicamenta 141. 10.
in Carnibus volucrum & gressiliu quatuor consideranda, & quæ in singulis differentiæ 147. 40.
Caro volucrum minoris nutrimenti quàm gressilium, sed facilioris coctionis; & que ex his melior 148. 9.
Carnium præparatio varia, & quæ quando magis conueniat 148. 29.
Caso pullorum & caponum viperis nutritorum 199. 1.
Carthami, seu enici semina quado dentur, & eorum dosis 93. 14.
Cassia extracta, eius dosis, & corrigentia 68. 9.
Cassia cum canna 68. 22.
Cassiæ feliciter miscetur hiera 70. 30.
Cataplasma, & Emplastrum vt differant 108. 18.
Catarrhus 162. 27. 162. 47. 190. 6. 194. 12. 222. 41. 224. 7.
Cathæretica medicamenta 128. 31. 141. 11.
Cathæretica cicatricem inducunt 139. 21.
Causænomine quid intelligat Hippocrates 4. 20.
Causarum diuisio 4. 17. & 23. 24.
Causæ internæ 24. 5. externæ. 24. 11.
Causæ internæ secundum naturam 22. 15. præter naturam 22. 18.
Causa generans obiectum morbificum, & eius varietas 24 17.
Causa proxima, remoca principalis, coadiunans, sine qua non 24 17.
Causa morbifica quot modis lædat 24. 46.
Causa colligens, & detinens quid, & quotu plex 25. 12.
Causa mouens per transmissionem, vel attra ctionem 25. 41.
Causæ affectuum variæ, pro varietate affectuum 23. 34.
Causa non solùm coniuncta tollenda à Medico, sed etiam antecedens 5. 1. Item no tantùm proxima, sed & remota, & remo tiores 6. 38.
Causa coniuncta ægro & assidentibus nota, saltem implicitè 5. 6.
Causticum quid 63. 32.
Causticorum medicamentorum diuisio, ma teriæ, & vsus 128. 27.
Cauteria ichorem euacuant 60. 34. eorum indicantia, permittentia, recta administratio in quantitate, modo, tempere, loco. 60. & 61.
Cauteria alia fiunt cum traiecto filo serico: alia sine filo. & horum alia potentialia sunt, alia actualia 60. 43.
Cauteria actualia in quibus casibus magis probentur 61. 4. quomodo tractanda 61. 15.
Cauterium cum filò V. Setareum.
Cauteria in parte principe non detinenda vltrà annum 61. 28.
Cephalica vena V. Vena Cephalica.
Cephalica medicamenta 65. 39.
Ceratum quid, & vnde fiat 108. 35.
Ceratum ex viperis 198. 27.
Ceroma quid, & eius apud veteres vsus. 171. 1.
Chalybs quid, & quomodo fiat 172. 4 eius facultates; 172. 9. habet partes calidas & frigidas, 172. 28.
Chalybs ignitus, & præparatus 172. 41.
Chalyheata medicamenta singularta in deobstruendo 123. 43. & quomodo chalybs attenuet & deobstruat 172. 14.
Chalybis præparatio quæ, & quid illi conferat 173. 1.
Chalybs an, & quomodo seluat aluum 173. 11.
Chalybis tùm extincti, tùm præparati indi cantia 173. 21. rectus vsus in qutitate, modo, tempore loco, 175. 44.
Chalybs conuenit etiam in febribus longis 173. 34.
Chalybi præparato semper admiscenda corrigentia, & adiuuantia, & quæilla 173. 43.
Chalybeatorum medicamentoru pro deobstruendo diuisio, & catalogus 123. 43. 174. 13.
Chalybs fusus M. Ducis Hetruriæ quomodo fiat 175. 10.
Chalybs assumptus si per aluum non excer natur, quid agendum 176. 23.
Chalybi possunt misceri purgantia 176. 23.
China quid; eius vires; quomodo impinguet; quæ optima 177. 26. eius indicantia, prohibentia, corrigentia, adiuuantia; variæ medicamentorum formulæ, quæ ex illa fieri possunt; earum compositio, & recta administratio in dosi, tempore, modo, loco 179. 30. & seqq.
Chirurgia V. Materiæ Chirurgice.
Cholera 159. 9.
Cibus, & eius recta administratio 147. & seqq.
Cibus duplex, alimentalis, & medicinalis 147. 7.
Cibus alimentalis desumitur ex plantis, & animalibus: & ex quibus 147. 10.
Cibus ex plantis, eo quiex animalibus, excrementosior, excepto eo, qui ex tritico, farre, & zea 147. 12.
Cibus medicinalis respicit vel causam morbificam. vel morbum: vtriusq; materia, & vnde desumatur 149. 11.
Cibus ex oleribus fructibus, granis: cuinsq; vires, & qui in quibus morbis conueniat 149. 41.
Cibus sorbilis virtuti debili conuenientissimus 150. 27.
Cibus sedentibus dandus. 150. 33.
Cibum materia cruda existente, quomodo auxerit Galenus 150. 22.
à Cibo in principio morbi vniuersali, quibus in casibus abstinendum. 150. 41.
Cibus medicinalis augëdus in statu, & aug mento vniuersali: contrà alimentalis. 150. 46.
Cibandi bora, pro morbiratione, vt instituenda 151. 2.
Cicatricis inductionem impedientia quæ, & vt tollenda 139. 15.
Cicatrix relicta post vulnus vt tractanda materÿs chirurgicis 63. 12.
Cicatricum de formitas quadruplex, cauitas, eminentia, color prauus, ruge: & vt quælibet barum corrigenda 140. 6.
Clysteres quadripartiti 71. 15.
Clysterum lenientium facultates; dosis; for mulæ pro materia biliosa, pituitosa, mela cholica 71. & 72.
in Clysteribus à sale quando abstinendum 72. 13.
Clysteres in maxima imbecillitate intestinorum parandi cum iure 72. 17.
Clysteres pro vermibus 72. 40.
Clysteres purgantes vt fiant 92. 15. purgantes bilem 92. 15. pituitam 94. 43. nelancholiam 96. 35 aquam 98. 35.
Clysteres possunt purgantlbus substitui. 98. 18.
Clysteres refrigerantes 15. 31. calefacietes 116. 26.
Clysteres an possint nutrire, & vnde tales parentur 151. 17.
Clysteres nutriunt faciliùs in infantibus, quàm in adultis 131. 26.
Coalescentia, eius causæ & medicamenta. 126. 12.
Coctio omnis inerassando perficitur 73. 28
Coctio omnis, etiam exeremetorum, fit à ca lore innato 73. 17.
Concoctio à quibus impediatur. 73. 21.
Coctio quo tempore fiat in morbis 87. 34.
Coctio effectus virium robustarum 87. 35.
Coctio propriè dicta q, et quotuplex. 88. 13
Coctio humorum medica non est propriè dicta coctio. 88. 32. quomodo procedat, & cui ex proprÿs coctionibus sit magis similis 88. 32.
Cocta medicanda esse verum habet in qualibet euacuatione 101. 5.
Coctionis in morbis vtilitates 13. 6.
Coctio non cognoscitur tantùm ex vrinis, sed ctiam ex pulsibus 13. 8.
Cognitio nec sola vniuersalis, necsola particularis sufficiens 2. 12.
Colocynthis solùm datur in forma Trochiscorum Athande. 93. 37.
Colici dolores 94. 20. 163. 11. 164. 37. 216. 29.
Colostrum quid 206. 24.
Columli ius V. Ius columbi.
Copressio, eius causæ, & medicameta 126. 6
Compositum quoduis medicamentum constat ex tribus 92. 33.
Confectio Hamech. 95. 33.
Confessione vt antè tertia visitatione obeat æger entandum Medico 8. 26.
Conseruæ expectorantes 105. 38. refrigerantes 114. 33. caiefacientes 115. 40. humectances 116. 44.
Corruptionem essis emendantia medicameta, & qua cautione vsurpada 141. 29.
Constipatio, eius causæ, & medicamenta 126. 17.
Consultationum dignitas, vtilitas, difficulta 10 32.
Consultarionis secundum Galenu tria tantu capita, & cur tot, & non plura 11. 1. secdum nos qninq; nonplura 18. 25. & quo ea ordine proponenda 19. 10.
Consultor non debet necessariò proponere numerum, & ordinem capitum in consultationis initio 19 22.
Consultores si plures, non cuilibet eadem vi inceendum. 19. 28.
Consultori secundo, & tertio qua via prcedendum 19 33 qua vltimo 20. 1.
Consuctudo 81. 43.
Coniectura Archigenis quæ, & quò pertineat 18. 25.
Conuulsio 82. 28. 215. 25. 216. 25. 221. 37.
Contusio neruorum 216. 26.
Crudus bumor V. Humor cradus,
Cruda omnia detenta in vemriculo facile in bilem vertuntur 152. 8.
Crustam inducentia 145. 36.
Cucumeris agrestis radix, eius desis praparatio modus dandi 97. 39.
Cucurbitulæ aliæ scarificatæ, & vtrarumque var penes materiam ex qua, quantitatem figuram 54. 15.
Cucurbitularum facultates 54. 22.
Cucurbitulæ siccæ 62. 18.
Cucurbitule scarificatæ notæ Galeno, & veteribus: earum definitio cum explicatione; indicantia; permittentia; probiltia; rectus vsus 54. 23. & seqq.
Cucurbitule adhibentur, vel vt materia principalis, vel vt substitutæ venæscctioni 54. 35.
Cucurbitulæ scarificatæ possunt euacuare to tum, & substitui venæsectioni 54 35.
Cucurbitulæ mundificant cutim, & in hoc vincunt venæsectionem 54 42.
Cucurbitulæ si vna cu venæ sectione vsurpa dæ, venæsectio debet præcedere 56. 1.
Cucurbitule euacuantes partem non admo uendæ nisi toto priùs vacuato 56. 3.
Cucurbitulas loco vene sectionis rsurpatas, malènonnulli adhibent dorso, maximè in febribus 56. 14.
Cucurbitulæ in prægnantibus semper affigende brachÿs 56. 20.
Curatio morbo: pseruatio cause debetur, & symptomati indueti ratione cause 3. 37.
Curatio per se intenditur à Medico 16. 11. perficitur indicationibus. 16. 11. contrarys absoluitur. 16. 11.
Curatoria medicinæ pars perficitur instrumentis & præsidÿs medicis 20. 24.
Curatio non aggredienda, nisi præmisso Pro gnostico 21. 10.
Curtorum Chirurgia 63. 14.
Cntanei affectus 198. 1. 169. 25.
D
DEcoctu commune quibus costet 71. 36
Decocta pro concoquendis bumoribus olurimùm valent 74. 8.
Decocta pro præparanda bile 74. 33. pro pituita 75. 33. pro Melacholia. 76. 33.
Decocta comarum ebuli, & Soldanelle, & erum dosis 98. 6.
Decocta e Guaiaco, China, Sassafras, Sapo n ria, Canna; Salsa, Fraxino, Lentisco, Visciquerni ligne, Santalis, lunipero, Ta mirice, vt componenda, paranda, vigoranda, administranda 182. 46. & seqq. corum exempla 184. 3. quæÿs substituenda 184. 40.
Decoctum viperæ 198. 32.
Deligationes duplices, & quibus instrumëtis fiant 17. 21. vbi fiant. 63. 8.
Deliga'ura Hipp. & Celst p fracturis 135. 23. in vulnerib. quado couenit 138 20
Deliquio animi cofert frigidæ aspersio 221. 39 obsunt stuphæ 169. 30.
Dementantia viros vina apud Heræam Arcadiæ 192. 25.
Densitas quid, eius causæ, & pro singulis medicamenta 127. 1.
Deobstruentia V. Obstructio.
Deriuans remediu quale 33. 7. non dcbetur soli miteriæ fluxæ sed etia flueti. 33. 8.
Desperatorum morborum curatio quando, & cur tentanda, & quomodo 14. 13.
Detergentia pro vlceribus 139. 3.
Diacassia, Diasebesten, Diaprunum lenitiuum, 688. 3. Diacatholicon 70. 2. Diasena Lenitiuum. 70. 43. Diaprunu, Dia sebeste solutina 90. 43. eoru dosis 92. 35 Diaphænicon, Diatarthamu, Diaturbith maius & minus, & eorum dosis 93. 5.
Diasusini, Diacydoniatum, Diamarenatum aluum lubricam seruantia 155. 20.
Diæta V. Materiæ Diæteticæ.
Dies quid significet apud Hippoc. 5. 30.
Dignotio & Prænotio referuntur in curationem 11. 19.
Dignoscenda medico quæ sint, & quomodo singula dignoscantur. 11. 30.
Digerentia materiam in vulnerib. 138. 44.
Diluta ac Syrupi exhibetur, vel separatim, vel coniuctim, & quado vtrumq; 73 43
Diluta quotuplicia, 73 43
Dioscorides explicatus 179. 23.
Discutiens non necessariò calidum 177. 22 V. Resoluens.
Disrumpentia abscessus medicamenta 128. 21.
Diuretica quomodo euacuent 99. 4. eorum indicantia. 99. 4. rectus vsus quoad dosin, modum, tempus locum. 100. 38.
Diuretica duplicia propriè & non propriè dicta 99. 4. quid singula, & eorum materiæ 100. 1. 188. 19.
Diureticorum quorum exhibitionem cibus prohibeat 101. 12.
Dolores sedantia, V. Anodyna.
Dolor capitis, V. Capitis dolor.
Dolori à flatibus succurrentia 86. 14. à ma teria acri: 86. 23.
Dolores diuturni 170. 36. 180. 8.
Doloribus dentium conserunt Santali 180. 71.
in Dolore intensissimo quando secanda vena 48. 2.
Dysenteria 163. 1.
in Dysenteria cum virium robore nihil vtilius venæsectione, & quando ea vtendum 46. 15. & 20.
E
EBuli semina vt colligenda, præparan. da, danda, & qua dosi 97. 33.
Ebuli comaru succus, eius dosis, & modus dandi 98. 5.
Eclegmata expectorantia 105. 38.
Elaterÿ dosis, corrigens 98. 7.
Eleborinigri præparatio & dosis 95. 26.
Electuaria lenientia in materia biliosa 68. 7 pituitosa 70. 1. melancholica 70. 42.
Electuarium rosatum Mesuei: de succoro sarum: eorum dosis 90 43.
Electuarium Indum, Elescoph. 93 6.
Elescoph duplex, sub forma electuarÿ, & specierum 94. 16.
Electuaria purgantia ferè semper permiscentur cum lenientibus 92. 27.
Electuaria vrinam mouentia sex 100. 22. expectorantia 105. 38 resoluetia 113. 8. refrigerantia, 114. 35. calefacientia 115. 47.
Electuaria ex chalybe 175 15 ex Guaiaco, Salsa, China, Iunipero &c. 182. 45. 184. & seqq ex carne viperina 199. 21.
Elephantiasis cancer totius 122. 9. eiusremedia 179. 7. 180. 4. 198. 1. 217. 18. 164. 36.
Elixa humida humiditate extranea, & quando conueniant in morbis 148. 31. que ad illa reducantur. 148. 38.
Embrocha quomodo fiat 108. 38 efficacissimè agit propter motum ab alto 107. 33. V plura tit Stillicidium.
Emplastrum & Cataplasma vt differant, & vnde fiant 108. 16.
Emplostica medicamenta 145. 15.
E & quid 63. 36.
Epilcpsia 179. 31. 180. 6. 197. 47. 63. 45. 105. 15.
Epithymi desis & modus dandi 95. 22.
Epithema quid, & vnde fiat 108 8 224 32.
Epulotica debent simul remouere impedietia introductionem cicatricis 139 12. qualia sint 139. 19 eorum materiæ 141. 15.
Errbinorum formulæ 104. 3.
Erroris externi actionem lædentis variæ appellationes 29. 23. quotuplex. 29. 27.
in Erysipelate abstinendu à repelletib 109. 28. conuenit intùs aqua frigida 159. 20.
Escharotica medicamenta 128. 40.
Euacuantium medicamentorum diuisio 17. 40. & exactissimè 77. 20.
Euacuans sensibiliter quam materiam educat: quam cuacuans insensibiliter 32. 26.
Euacuationi eò aptior humor, quò tenuior 73. 27.
Euacuationis nomen stricte sumitur pròsola venæ sectione 78. 10.
Euacuationes per aluu, & vrina, quomodo vniuersales, quo particulares 99. 14.
Euacuantia sensibiliter medicamenta à fol. 78 ad 106. insensibiliter à 106. ad 114. & 127. 21.
Eudemi mira natura circà elleboru 84. 4.
Euentus morbi quotuplex 15. 6. cognoscitur ex robore naturæ & morbi 15. 6. & 35. 37.
Euentus tempus duplex 15. 35. vude cognoscatur 15. 35. & 36. 22.
Euentus via seu modus quotuplex, & quid 15. 41.
circà Euentum prædicendum quomodo cu ægrose debeat gerere. Medicus 8. 74.
Eustach. Rudius 180. 10.
Excoriatio 136. 20.
Exercitationis partionlaris in Medicina, quæ vtilitas 39. 9. quid per eam inteltigendum, 39. 21. via eam consequendi. 39. 25.
Exercitia accommodata conualt scentibus, decumbentibus, vobi-stioribus, & quousque facienda 154. 1. 155. 44.
in Excrementis semper etiam aliqua portiuncula benigna 88. 29.
Expectorantia medicamenta. Vide Bechica medicamenta.
Experimentum medicum quid, ad quid vtile, & eur periculosum 9. 28.
Exteriora quæ, & quomodo disponenda à Medico 10. 18.
Extracta è Guaiaco, Salsa, China, Saponaria &c. 182. 45. 184. & seqq.
F
FAcultatem lædi læso Organo, quomodo intelligendum. 28. 40.
Facultatem lædi in propria essentia, & ob vitium Organi quid Galeno. 29. 3.
Facultas non agit nist ad partent cotracta: quomodo contrabatur: & contracta quibus medys operetur. 34. 3.
Facultatis essentia tribus cotinetur. 34. 19.
Facultatem sopitam excitant omnia acria, & ingrata gustai, ac tactni, 144. corum varietas 144.
Fæcunditatem fæminis tribuentia vina in Arcadia. 192. 26.
Fallopÿ error, & eius causa. 148. 31.
Febris, 68. 18. 84. 40. 188. 17. 190. 6.
Febris Hectica quæ, qualis morbus quotuplex. 27. 38. eius causæ tùm mediatæ, tùm immediate. 28. 1.
Febrium putridarum signa à tribus petuntur fontibus. 22. 45.
Febris putride causa proxima, remota, eaq; tum interna, tùm externa 26. per totum.
Febris maligna, & pastilens perperam à quibusdam confunduatur 13. 37.
in Febribus præstantissima Hyàrotica de coctum bordercum cortise, & medicamenta ex carduo benedicto 101. 38.
in Febribus non conueniunt pilulæ, & boli. V. Pilulæ
in Febribus ardentibus frigidæ potus singu laris 159. 20. ite frigidæ aspersio. 221. 39.
Fèbres quæcunq; balneo curantur, frigido eo curantur. 214. 15.
in Febriputrida conuenit balneum aquæ te pidum sub declinationem. 215. 22.
Febri epialæ, & quotidianæ balneum ex oleo vtile. 216. 27.
Febribus longis chalybs vtilis. 173. 43. & cur.
in Febribus cibatio vt instituenda. 181. 3.
Fel birci. 129. 3.
Ferulæ pro fracturis. 135. 29. 137. 4.
Ferrum constat heterogeneis partibus, & eius facultates. 172. 22.
Ferri scoria quid, eius facultas, & præparatio: ex ea electuarium 175. 35. vt exhibenda. 176. 44.
Fernely error de Guaiaco. 180. 32.
Fibula iu vulnerib. quado coueniat 138. 22.
Figuræ vitia quæ 122. 4. reducuntur omnia vel ad superabundantiam, vel ad de fectum. 122. 4.
Figuræ vitia attinentia ad totum, Elephan tiasis, Tabes, & Marcor. 122. 8.
Figuræ vitia attinentia ad partes, quæ, ex quibus causis, & singulorum remedia 122. 12.
Pimi bubuli vsus loco lutorum. 171. 6.
Flatus. 188. 23. 190. 9.
Flatus dissipantia 94. 20. 98. 21. Vide carminantia.
Flores, & fructus cordiales qui. 97. 7.
Fluor alui probibet purgans 82. 30.
Fluor sanguinis V. Sanguinem sistentia.
Fluor seu fluxio humoru. 206. 38. 207. 11. 212. 11. 152. 13. 163. 4. 173. 25. & 40. 175. 37. . 41. 214. 13. 262. 40. 181. 1. 194 13.
Fomentu duplex seccu, & humidu, & vnde fiat, ac quomodo. 107. 44. 224. 31.
Fomentu per spongia aquæ frigidæ. 222. 1.
Formule medicamenterum externorum duodecim 107. 40.
Formulæ externæ solidæ semper efficaeiores üquidis, excepta embrocha, & cur 108. 41.
Foueæ thermales, earu facultates, indican tia prohibetia, rectus vsus in loco, modo, tempore. 169. 20.
Foueæ tutiores stuphis 169. 30.
Fracture quibus materys Chirurgicis tractande. 63. 30.
Fractura alia sine, alia cum vulnere; vtriusque species, & curatio. 135. & seqq.
Fracturæ octo serè symptomata superue niunt, & vt medicamentis singula tractanda. 136. 3.
Fraxinus quid, eius vires 179. 21 eius indicatia, phibetia, corrigetia adiuuatia, formule varie medicamecoru que ex illa possunt fieri, earum copositio, & rectus vsus. 179. 36. & seqq.
Fraxini ramenta pota an interficiant 129. 23.
Frigida aqua, V. Aqui frigida.
Frigidarium quid 213. 27.
Frictiones siccæ 62. 41. humidæ 63. 4.
Frixæ carnes quando conueniat 148. 31.
G
GAlenus cociliatus, aut explicatus 11. 4. 13. 8. 18. 39. 41. 23. 42. 8. 44. 8. 46. 25. 47. 19. 48. 1. 53 21. 54. 23. 95. 43. 55. 2. 57 10. 19. 32. 69. 39. 70. 6. 73. 23. 78. 12. 80. 17. 82. 33. 83 20. 99. 10. 118. 12. 150. 5 & 22. 151. 21. 170. 15. 160. 24. 190. 10. 191. 27. 129. 10. 90. 19.
Galenus non est author libri de Theriaca, ad Pisonem, & eius auctoris error 197. 13.
Galli reteris ius, V. lus galli.
Gangræna fracturas infestans, vt tractanda 136. 29. 59. 14.
Girgarismi caput purgantes 104. 33.
Gestanæ aquæ 161. 12.
Glandes, & Suppositoria.
Glutini compositio, & quando in vulneribus conueniat 138 10.
Gonorrheæ corsert aquæ frigidæ balneum. 214. 13.
Graciles cur per superiora potiùs purgandi. 81. 36.
Graeilitas, V. Macies.
Gradus morbiquid: plurimum facit ad pro gnesticandum, & ad seligendas materias medicas 5. 36.
Grumus sanguinis in meatu vrinario, & eu dissoluentia 125 1.
Guaiacum quid, virestùm ligni tùm corticis, quod optimum 178. 13 eius indicantia, prohibentia, corrigentia, adiuuantia; variæ medicamentorum formulæ, quæ ex ipso fieri pobunt: eorum compositio, & recta administratio. 179. 36. & seqq.
Guaiacum non est nostra buxus 178. 25.
Guaiacum potissimum Luis Venereæ alexipharmacum 180. 13 ei non latente tantùm. sed etiam manifestis qualitatibus aduersatur 180. 37. quæ illi in curanda Lue possint substitui, 180.
Gutturis morbis colio alligatum caput viperæ medetur 197. 25.
H
HÆmorrhoides tutò non aperiuntur ferro 51. 20. possunt aperiri etiam in no assetis, 51. 27. euacuatur per eas sanguis non solùm crassus, sed etiam tenuis, 51. 31.
Hæmorrhoides duplices à ramo splenico, & vena cua 51. 36.
Hæmorrhoidum apertio per hirudines veteribus non vsurpata 58. 26.
Hecticis accommoda. 203. 11. 206. 29. 215. 22. 216. 32.
Hecticis perperam adhibetur queddam ex iusoulentïs balneum 216. 35.
Hectica febris. V. Febris Hectica.
Hemina quid 165. 11.
Hepatis intemperies calida, & sicca. 206. 29. 211. 7. 215. 26.
Hepatica medicamenta 66. 9.
Herbæ capitales quæ 71. 40.
Hermodactylus, eius vis, modus vtendi, cor rectio, dosis 93. 43.
ad Heræam. Arcadiæ vina 192. 5.
Hiera pira 70. 2. eius dosis, & de ca difficultas 70.
Hiera sub forma specierum & clectuary: & quando qua vtendum, 70.
Hiere feliciter miscetur cassi. 170. 30.
Hiera Diacolocynthidis 93. 6. est duplex, & vtriusque dosis 94 8.
Hippocrates conciliatus, aut explicatus 2. 3. & seqq. 7. 25. 8 33. 9. 11. 44. 2. 45. 20. 51. 13. 73. 28. 81. 40. 83. 8. 158. 33. 207. 44. 90. 9. 190. 10. 191. 29.
Hirudines que, & quales seligendæ: earum natura facultas, indicantia, prohibentia, permittentia, rectus vsus 56. 25. & seqq.
Hirudines possunt substirui venæ sectioni. 56. 37 non tenuem tantùm, sed crassum etiam sanguinem trahunt 57. 3.
Hirudines cum Gal ait educere tantùm san guinem subcutaneum, quomodo intelligendus 57. 10.
Hirudines in pïægnantibus tutiores cucurbitulis 57. 18. in s semper affigendæ brachys 58. 24.
per Hirudines nimia euacuatio quibus sisté da 57. 24.
Hirudine, non rectè vsurpantur statim, ac capte 57 39.
in Hirudinum vsu quæ facienda ante, que post. quæ ipsa applicatione 57. 36.
Hirudines hæmorrhoidibus dolenubus, & tumentibus quando applieande 58 28. item quando apolicandes. loco venæ settio nis cucurbitulis 57 15.
Hordei temperatura, & quod optimum, 12. exeode octum fitpræst issim, pro febrious 101. 4.
Hum remqualitate peid, & qui humores qual peccent 78. 2.
Humor qualitate peccat in cacochymia legitime: tiamspmia, tùm cacochymia, tùm Plethora 80. 4.
Humorem crudum generans causa 24 32.
Humor crudus diuersas à pituita 46. 5.
Humor à sanguine diuersus, quot modis peccet 80. 28.
Humor etiam excrementitius aliqua portiuncula benigna donatus est 94. 8.
Humor aquesus non opus habet præpartihus 97. 16. cum purgantia, 97. 16.
Hydragoga, V. Purgantia serum.
cum Hydragogis semper miseenda flatus discutientia 98. 20.
Hytrotica duplicia: eorum materiæ, & rectus vsus 101. 32. & 102. per toum, & 188. 20.
Hydrops. 197. 47. 59 13. 113 2. 163. 16. 169. 27. 17. 35. 180. 16. 194. 7.
in Hydrope plurimum valet bibita vrina. 100. 8. eius dosis 101. 24.
pro Hydrope secretum, 101. 40 fomentum. 111. 24.
Hydrophobia 214. 14.
Hypercaibarsis, V. Superpurgatio.
Hysterica medicamenta 66. 16.
I
IChorem generans causa 24. 37.
Ichorem euacuans triplex 32. 9.
Icterus 197. 46. 194 7.
Idea affectus duo complectitur, & speciem affectus, & eius generarionem per causas, & quomodo singula cognoscantur suis signis 11. 36.
Iecoris caua per pharmaca deiectoria purgari quando velit Galenus 82. 34.
Impinguantia medicamenta que: eorum indicantia pormitten la prohibentia, ma tee, formulæ rectus osus 129 & seqq.
Impinguannum materie relspectant ceus officientem pingueduis, vel maierim ex qua 129. 20.
Indicatio atmia prima inuenuere fol. 3. indicatio à causa seu præsernatoria, inuentione secua, executione prima 4. 33.
Indicatio prçseruatiua pertinet ad methodum curandi 4. 36.
Indicatio à causa externa nulla, & cur 4. 46. elucescit camen ex ill. interna à qua sumitus indicatio 5. 12. & 26.
Indic: tiones contrarie & dinersæ, que & quomodo exequence a meduo. 8. 38.
Indicationum curatiuarum fontes auo, res preter, & secundum naturam 16 18. & 36.
Indicatio mixta, ex curatiua & preseruatiua 16 20.
Indicatio vitalis 16. 40 quid differat à curatoria, & preseruatiua. 16.
per Jndicationes curare quia s 21. 5.
Indicationes curatiue sumuncur à tribus tantùm, morbo, cius causa, virture. 30. 8.
Indicationes à morbis singulis 30. 9. à causis per omnes earum species 31. 32. à Vir tute 33. 36.
Indicationes symptomatum. 33.
Indicantia vitalia tria secundum alios, & quid vnumquodque indicet 34. 24. secundum nos duo tantùm, & cuiusque indicata 35. 7.
Infusa in obstructionibus plurimùm valent 74. 7.
Inflammatio in vulneribus, vt tractanda 139. 35. V. plura tit. Phlegmone.
Insessus quibus constet 108. 14.
Insessus quie, eius vsus, & vires; vndefiat: compositio illius; recta administratio, & varia exempla 222. 3.
Instrumenta imeniendorum instrumentorum medicorum, & omnium adeò arti duo 20. 25.
Intercipientia quæ, & quotuplicia 33. 10. 120. 31 eorum recta administratio 121. 8. variæ materiæ 121.
Intemperies 114. 25. 159. 18. 121. 29. 162. 25. 194 7. & alibi.
Intestinorum prolapsus, & eius per medicamenta curatio 134. 15.
in Intestinis prolapsis induratæ fæces quibus emolliantur 134. 27.
Intestinorum doler 89. 202. 16. 215. 26.
Inunctiones narium 104 22.
Inunctio externa 107. 43.
Io. lacobus Mannus 59. 44.
Io. Thomas Minadous 199. 46.
Ireos radicis succus, eius dosis, & modus dandi 98. 5.
Ischiadiei non ità iuuantur à scarisicatione, vt à venæ sectione 59. 37.
Iudicium Medicum quid, ad quid vtile, & cur periculosum 9. 28.
Iunipcrus quid, quotuplex, eius vires, 178. 37. eius indicantia, prohibentia, corigentia, adiuuantia; variæ, que ex ipso fieri pobunt medicamentorum formulæ; earum compositio, & recta administratio. 179. 36. &c.
Iuniperi ramenta an venenata 178. 41.
Ius columbi domestici, velturrialis: eius vires, indicantia, præparatio, recta administratio 282. 46. & seqq.
Ius galli veteris; eius vires. 201. 3. pro eo quis gallus eligendus, & quomodo præparandus 201. 11.
Ius galli exobstruens singulare 124. 3 & quibus prætereà affectibus succurrat, ac quomodo pro singulis parandum. 201. 34. & seqq.
Jus galli veteris indicantia, prohibentia, adiuuantia, corrigentia; eius recta compositio, vigoratio, administratio in dosi, modo, tempore, 201. & seqq.
Ius galli euacuatorium vt parandum, 202. 33 & 204. 6
Ius pulli, & pullæ; eius vires; adiuuantiæ, & corrigentia, indicantia, præparatio, re cta administratio 207. 3.
Ius seu decoctum viperæ, vt paretur. 189. 37.
L
LAbrum & quid 213. 17.
Lac & alimentum humectans substatificè, & medicamentum 116 34. 205. 26.
Lac vaccinum, & ouillum largissimè alut: promptissimè, humanum, osininum, caprinum 205 40.
Lac triplici constat substantia, & ideò varÿs pollet facultatibus 205. 30.
Lactis facultates medicinalese eius indicãtia, permittentia, prohibentia; corrigetia, & adiuuantia: recta administratio in, dosi, tempore, modo, & loco, 205. 8. & seqq.
Lactis facultates vt varient, pro varia specie animalium ex quibus sumitur 116. 34. 205. 39. item pro diuerso eorundem temperamento habitu, ætate, victu: item pro anni tempore 206. 13.
Lactis optimi notæ 207. 9.
Lac fusci animalis melius quàm candidi, & cun 207. 15.
Lac facile corrumpitur, & coagulatur in ventriculo, si diu moretur. 107. 32.
Lacte cerrupto in ventriculo qui fiant pulsus 107. 42.
Lac non perferenti ventriculo, vt occurrendum. 107.
Lac acidum seu oxygala: eius modus paran di. 108. 5.
Lactis quantitas Hippocrati familiaris, & cur tanta. 107. 44.
Lac quomodo chalybeandum. 108. 10.
A Lacte assumpte quid agendum. 209. 17.
Lactis vsus maximè asinini ad decorationem. 216. 37.
Laconicum quid; perperam à nonnullis cum hypocausto confunditur 213. 24.
Lanceolæ vsus in seconda vena tutior vsu mosquettæ 94. 8.
Lapis Lazuli; eius nomina & dosis 95. 30. Lapis. Armenus, 95.
Lapidem frangentia, & eorum dosis 131. 35.
Lassitudo 214. 10. 214. 44.
Lenientia quid, & eorum indicar. 67. 4. sunt in ca regulari semper alÿs medicamentis præmittenda, & cur. 66. 43.
Lenientia duplicia, per os euacuantia, & per aluum 67. 6.
Lenientia per os euacuantia. &. Vomitoria.
Lenientia euacuantia per aluum auplicia, exhibita per os, & immiba per anum. 67 10.
Lenientia immissa per anum. V. Clysteres, & suppositoria.
Lenientia, quæ per os exhibentur in materia biliosa, pituitosa, melancholica, mixta; & singulorum recta administratio in quantitate, modo, tempore fol. 68. 69. & 70. item formulæ tum pro bolo, tum pro potione.
Lenientia quando in bolo, quando in potiene conueniant 68. 44.
Lenientia pro potu quo liquore diluenda, pro bile 69. 3. pro pituita 70. 22. pro me lancholia 70. 45.
in Lenientibus intribus casibus abstinendum 69. 25.
Lenientia non sunt verè purgantia 78. 20.
Lentiscus quid, & cius vires 179. 9. eius indicantia, prohibentia, corrigentia, adiuuantia, variæ medicamentorum formulæ, quæ exipso fieri possunt: earum compositio, & recta administratio 179. 36. &c.
Leucophlegmatia 117. 10. 169. 27.
Lienost 170. 35. 173. 38. 180. 4.
Lignum Indicum duplex 178. 13.
Lignum S. Crucis quid 179. 15.
Linimentum quid, & vnde fiat 108. 13.
Linimenta pro patato ad caput purgandis 104. 40.
Lixiuium per os datur pro exiccatione; & eius dosis 111. 37.
Locus morbi, & causæ quando idem, quando diuersus 4. 4.
Locus affectus habet rationem saltem coindicantis 3. 13. varietatem parit in seligendis & componedis materÿs medicis. 3. ratione eius indicantur à virtute præsidia vitalia, 3.
Locus affectus quando cogaoscantur simul cum morbo cognito, quando non 3. 40.
Loch seu eclegmata expectorantia. 105. 40.
Lotiones simplices, & composite: quibus partibus adhibeantur: vnde fiant: eorum vsus 63. 9. 222 40.
Lotiones substituta stillicidÿs: vnde fiant. 224. 29. earum exempla 225. 47.
Lues Venerea, V. Venerea Lues.
Luta medicata, seu Thermalia quid sint: eorum facultates, indicantia, & rectus vsas. 170. & seqq.
Lutum terræ pinguis cuiuscunque an eiusdem cum thermalibus vsus 170. 15.
Lutorum succedanea 170. 37.
Luta arte facta. 170. 37.
Luxationes quibus materÿs Chirurgicis tra ctentur 64. 4.
Luxatio recens, & antiqua: & vtriusque curatio 133. 20.
Lycia vina alunm seluentia 192. 28.
M
MAcies 203. 3. 62. 24. & 38. 160 15. 162. 39. 102. 4. 129. 5. 159. 33. 108 26. 173. 40. 181. 9. 190. 7.
Magnesie aque 161. 13.
Magnitudo morbi quotuplex, & quomodo dignoscenda 12. 23. & 36. 6.
Magnitudo symptomatum triplex. 12. 37.
Malagma 12. quod Ceratum 108. 35.
Mala compositio 122. 31.
Manardi de ptisana opinio nulla. 189. 37.
Manna, eius dosis, quibus conueniat, quibus non 68 31.
Massarie error 57. 4.
Masticatoria 104. 27.
Materie p. esidiorum triplices 17. 1. quo modo in consultationibus proponed, & quo ordine, 17. 1
in Materia qualibet presidu duo perpendenda, eins narura cum indicantibus, perminentibus, prohibentibus: & rectus vsus 39 31.
Materiepriùs seligende, deinde rectè vsur pande 18. 44. 36 37.
Materies selecturo duo necebaria 36. 45.
Materierum rectus vsus consistat in quatuor non pluribus, nec pauciorious; & à quibus lingula di entur 37 2.
Materie Chirurgice que sint, & cur primò in consuleationions proponende 17. 14. earum aimsio, 17. & 40 15.
Materie pharmaceutice quomodo proponende in consultationtous 17. 39 earum diuisio, 17. & exactissime 64. 30.
Materie Dietetice, que, & cur vltimo loco in consultationibus proponontur 18. 4. continentur vicius ratione, sourebus sex non naturalibus, 18. 4. & 146. 10.
Materiæ vitales non solùm Dietetice, sed etiam Pharmaceutice 35. 2.
Materie Chirurgicæ ad Tumores; ad fracturas; luxationes, vulnera, cicatrices. 63 30.
Materiæ Chirurgice, pro vulneribus curandis quatuor, & quæ quando conueniat 138. 5.
Materie pharmaceutice spectantes adres, tùm secundum naturam, tùm præter naturam 64. & 65.
Materia contumax que 84. 28.
Materia attinens ad gibba hepatis quomo do indicet deiectorium, quomodo Diureticum 99. 10. & quo quando vtendum, 99. 33.
Meatuum vitia, corum cause, & medicamenta 123 15.
Medicinam ex tempore secundum rationê facere precipuè medico gloriosum, sed perquàm difficile 1.
Medicine actiue partes due, & vnde 20. 22.
Medico contrà que pugnandum sit 3. 6.
Medico curanti cum consultante communia 10. 41. eidem propria tùm circà pre dictionem, tùm circà curationem, 10. 41.
Medicus qui salus curat, que prestare debeat, 7. 39. que consultans cum alys à fol. 10. ad 38.
Medicus quomodo se prestet opportuna facientem 8. 34.
Medici rationales in quo differant ab alÿs. 21. 3.
Medico in venæ secande modo, que consideranda 48. 42.
Medicamenta, V. Materie Pharmaceutice.
Medicementa vitalia triplicia sunt. 65. 33. alia ad proportionem viscerum seruandam 66. alia ad motum caloris innatialia ad qualitatem eiusdem, 66.
Medicamenti odor, & sapor ingratus, quomodo corrigenda 85. 13. eiusdem vomitus vt prohibendus, 85. 24.
Medicamenta è viperis, V. & iperina medicamenta.
Mechiocan radix, eius dosis, & modus dandi 98. 1.
Mel rosatum & violatum 70. 1.
Melancholiam præparantia 76. 25.
Melancholicos vehementiùs esse purgandos, quo sensu voluerit Hippocr. 81. 40.
in Melancholia curanda quantum potest, abstinendum à solidis 96. 31. item à siccis 174. 19.
Melancholie balneum tepidum confert. 215. 24.
Melancholia Hypochondriaca prohibet omnes thermas 163. 15.
Menses mouentia vt à Diureticis differat: eorum catalogus: rectus vsus in dosi, mo do, tempore, loco 125. 13.
Menses mouens insessus 222. 38.
Mensibus suppressis in albidioribus fæminis, scarificatio; in nigrioribus, vene sectio conuenit, & cur 59. 33.
Mensium sluor impedit vene sectionem 45. 38.
Menstrua rubra 214 12.
Mercurius vermes cnecat, & quomodo dandus 133. 2.
Metallica, exceptis friabilibus, non miscentur thermis secundum suam substantiam 161. 45.
Morbi magnitudo indicat venæ sectionem, & quæ ac quomodo 41. 12.
in Morbo acuto à principio materÿs medicis vehementioribus: in chronico blandioribus vtendum 6. 14.
Morborum particularium causæ 23. 43.
Morbus in magnitudine 127. 14.
Mos morbi quid, & vnde deprehendatur. 13. 24.
Mosquettæ vsus in vena secanda improbatur 49. 8.
Motus morbi quid 5. 35. pendet ab alterationc materiæ, 5. plurimum facit ad Prognosticum, & ad seligendas materias medicas 6. 11.
Motus in quibus morbis reperiatur 12. 45. quotuplex 13. 1. & vnde is cognoscatur, 13.
Mundellæ error 57. 40.
Mulo exenterato mira vis attrahendi, & dissipandi venenum 112. 40.
Myobalani citrini 91. 2. Chebuli, emblici, & bellerici 93. 2. Indi 95. 5. eorum dosis, & modus dandi. 95.
N
NArcotica; eorum materiæ simplices, & compositæ; recta administratio 143 1.
Narcotica aliquando ante, aliquando post euacuationem adhibentur. 140. 20.
Natatio in lacubus fluuÿs, natationibus, mari 213. 42.
Naturales res 81. 22.
Nephritica medicamenta 66. 14.
Nphritici 89. 94. 20. 180. 3.
Neruorum vitÿs vtilissimum balneum ex vino 216. 43 item Stuphæ 169. 25. & Luta 170. 33.
in Nerui punctione statim purgat Hippocrates 89.
Non naturales res, & cause morbifice sunt, & materiæ medicæ 18. 15.
in Numero morbi, & medicamenta ad eos spectantia 131. 30.
Nux Indica impinguat qualitate occulta: & eius administrandæ varÿ modi 129. 30. & 130. 40.
O
OBstructionis causæ 123. 20. & 124.
Obstructiones tollentia medicamenta simplicia, mitia, vehementia, composita, interna, externa. eorum rectus vsus. 123. & 124.
Obstructiones tollunt non tantùm calida, sed & frigida 123 26.
in de Obstruentium compositione duo obseruanda 124. 4.
de Obstruentia, quæ vrinas mouent, non danda nisi materia concocta: cætera etia in cruda conueniunt 124. 41.
Obstructio neruerum opticorum 197. 46.
Obstructiones visierum 74. 7. 91. 9. 159. 4. 162. 28. 173. 27. 190. 7. 194. 17. 201. 45. 223. 4. 211. 10.
Occasio, quid, & cur præceps 9. 10.
Occultavi, vt al quid agere dicatur, quæ requirantur 180. 31.
Oculorum vitia 105. 13. 181. 6. 197. 24. & 32. 214. 13. 158. 30. 215. 24.
Oedema 169. 25. &. pluratit. Tumor læxus.
Oleum non conuenit in vetriculo debili. 67. 21.
Oleum chalcanthi, & sulphuris eiccantia, & eorum dosis 111. 37.
Oleum Hyperici singulare in sedando dolore à purgante medicamento 86. 41.
Olea refrigerantia 115. 15. calefacientia 116. 18.
Oleum Magni Ducis Hetruriæ 116. 8. 119. 5.
Oleum è lutis thermarum 179. 39.
Oleum ex chalybe quomodo fiat 178. 8.
Oleum exligno Guaiaco, Salsa, China, Saponaria &c. 182. 45. & eorum recta administratio 185. & seqq.
Oleum ex viperis 198. 27.
Oleum de Scorpionibus Matthioli. 119. 5.
Omenta castratorum resoluunt. 112. 32. calefaciunt 116. 17. humectant. 117. 8.
Ophibalmica medicamenta 65. 40.
Orbiculi suppositorÿ 72 29.
Organum quot modis lædatur 29. 1.
Orthopnæa 201. 35. 181. 3.
Oua quæ optima, quæ pessima: eorum preparatio varia, & quæ quando conueniat 148.
Oxymel chalybcatum 147. 20.
P
PAlmæ Christi succus: eius dosis: modus dandi 98. 5.
Panis quis optimi nutrimenti. 147. 16.
Panis lotus quis 147. 30. conuenit in obstructionibus. 147.
Panis ex iure coctus. 147.
Panis bis coctus quando conueniat, quando non 187. 4.
Panem homines nunquam fastidiunt, & cur. 147. 23.
Papulæ 215. 3.
Partus difficilis 216. 28.
Passionis nomine Hippocr. quemlibet preter naturam affectum, merbum. cansam, symptoma intelligit. 3. 3.
Passi habilitas ad morbos quotuplex, & vn de 26. 7.
Percussiones cum serulis, & earum vsus. 62. 36.
Pharmaca &. Materiæ pharmaceuticæ.
Pharmacis deiectorus expurganda iecoris caua, quo sensu dixerit Galenus. 82. 34.
Phlegmone. 59. 11. 89. 9. 139. 35. 159. 10. 162. 42. 206. 32.
Phrenitidi aquæ tepidæbaleum confert. 215 24.
Phtisis 203. 11.
Picationes 62. 24.
Pilulæ non conueniunt in febribus, & quemodo in ÿs dandæ, si nevessitas cas postulet. 84. 40.
Pilulæ purgantes pro capite perperam à axtur à cæna 90. 8.
Pilulæ in affectibus bilicsis, vt exbibendæ. 92. 5.
Pilulæ aureæ; detribus ct Rhabarbaro; cum Rhabarbero tanum. 90 44. 91. 57. alephanginæ; masticing; de Mesuei; sætidæ; cochia; arthritice; le hermodactylis 93 8. 94. 11. de ria; Inde, Cochie c elleboro; de lapide Lazuli; de lapide Armeno; de nitre; de elleboro 95. 8 & 39 aggregatiuæ, lucis. de nitro 95. 46. de Sagapeno; euphorbio; Mezereo 97. 22. 98. 18.
Pilule bechiæ 106. 10.
Pisces seli saxatiles ægris vtiles in cibo: eorum preparandorum modus. 147. 37.
Pituitarn generans causa tùm salsam, tùm non salsam 24. 25.
Pituitam præparantia 75. 30.
Plenitudinis diuisio 42. 25.
Plethora quid. 42.
Plethoræ spurie accurata diuisio. 80. 11.
Plethoricum corpus iuuari non tantùm venæ sectione, sed purgatione etiam, que sensu dixerit Galenus 80. 26.
Pleuritis 80. 21. 89.
Pluuialis æqua quæ optima 160. 1.
Padagra. V. Articulorum. dolores.
Polypodium quernum, & eius dosis. 95. 18 dari potest raix sus forma acetarÿ. 95.
Potus pro orbis duplex, alimentalis, & medicinalis; vtriusque materiæ, & recta carum administratio 152.
Potum nullum conuenire in febri, nisi calor ad pedes & manus redierit, de quo potu intelligendum 189. 24.
Præparantia medicamenta quid; & vt ab alterantibus differant 73. 3.
Præparatia duplicia, & quæsingulæ, ac qua lia 73. 8.
Præparantia humores Metaphoricè concoquentia dicuntur 73. 10.
Præparæntia possunt darietiam in formasolida, rotularum, & bolorum, duabus de causs. 73. 39.
Præparantia in forma liquida sunt Syrupi, Iulepi, Diluta, & que singula; ac quando vnum alteromagis conueniat: item, quando se paratim, quando coniunctim. 73. 39 & 74. 5.
Præparantium prohibentia sex 74. 15. corum recta administratio. 74.
Præparantia bilem 74. 29 pituitam 75. 29 melancholiam 76. 25. & singulorum rectus vsus. 76.
in Præparanda bile, augendatdosis aquæ, & decocti, vltrà consuetudinem, & cur. 74. 41. imò sola decocta propinanda. 74.
in Præparandis humoribus, quatum potest, abstinendum ab aquis stillaticys 77. 13. & cur.
Prænotio & dignotio referuntur in curatienem. 11. 19.
Prænotionis vtilitas. 14. 4.
Prænoscenda medico tria. 15. 3. & vnde singula. 15. 7.
Prænoscendi modus duplex. 14. 18. quomodo vterque instituendus. 14. 26
Præseruatio debetur causæ, & symptomatii 336. Vide sup. Indicatiopræseruatiua.
Prognosticatrix maxime omnium medicinæ partium affinis curatrici. 11. 10.
Prognostico non premibo non aggredienda curatio 21. 11.
in Prognostico euentus, quæ cautio medico adhibenda apud ægrum 8. 14.
Procidentia vueæ, & pro ea medicamenta. 134. 3.
Prosper Alpinus 59. 44.
Pruritus 163. 18.
Pullisius. V. lus pulli.
Pulmonaria medicamenta 65. 43.
Pulueres ex Guaiaco, Sassafras, Salsa, Sapenaria &c. 182. 45. eorum recta adminictratio, & præparatio 385. 9.
Purgans latè sumptum quod sit, & cius exa ctissima diuisio 77. 20.
Purgantia propriè dicta quæ 77. 18. & 78. 4.
Purgas quomodo determinatum humorem euacuet. 78. 24.
Purgans non est necesse per venas a humores attrabendos peruadere. 79. 24.
Purgans medicamentum indicantia 79. 33. permittentia, & prohibentia. 81. 3 rectus eius vsus in quantitate. 82. 38 in modo 84. 22 in tempore 87. 11. in loco. 90. 25.
Purgans cur à solo humore in quali peccate dicatur indicari 80. 30.
Purgantis quatitarem nec scientissimus deter uinare potest 83. 4.
Purgantis dosin variantia. 88. 30.
in Purgando semper tutius subsistere infrà summam medicamenti desin. 84. 7.
Purgans qua forma dandum, præter materiæ contumaciam, ex quinque cognoscitur; 84. 24.
Purgantis medicamenti odor, & sapor vt corrigenda 85. 13. vomitus vt prohibendus. 85. 24 item syncope. 85. 15.
Purganti an superdorm iendum. 85. 39.
Purgantis reliquias dorergentia. 87. 1. & 215. 4.
Purgantibus semper admiscenda cardiaca. 97. 4.
Purgandumne aliquando materia cruda, existente. 87 88 & 89.
Purgandum non est in accessione. 88. 42.
Purgantia bilem. 90. 40. pituitam. 93. 2. melancholiam 95. 4 serum seu humorem aquosum. 97. 11. mixtos humores. 96. 49. eorum rectus vsus, & formulæ. 96.
ex Purgantibus semper eligenda vsitatiora. 97. 2.
Purgantibus aquam semper admiscenda flatus dissipantia. 98. 21.
Purgantia vmbilicalia. 89. 33. 92. 29.
Purgationis definitio, & eius explicatio. 78. 6.
Purgatio duo includit, & ideò duplex etia habet indicans 79. 34.
Purgatio eradicatoria, minoratiua, retractoria quid 80. 41.
Purgatio eradicatoria, & minoratiua nota Galeno. 80. 42.
Purgare eradicatiuè, non est purgare ad animi deliquium 83. 1.
Purgatio ad animi deliquium nunqua conuenit. 83. 3.
Purgatio quam virtutem requirat. 81. 5. quam ætatem, quem habitum, quam temperiem. 81. 22. quod vitægenus. 82. 18.
Purgationem vteri gestatio an prohibeat, & quando. 81. 44.
Purgationes cur æstate, & hyeme difficiles. 82. 6.
Purgatio in prauo victu vsis per epicrasin conuenit. 82. 14.
Purgationem tutam, & iucundam facientia. 85. 5.
ante Purgationem, in Purgatione, post Purgationem quæfacienda. 85. 86. 87.
post Purgationem altero die Auicenna vticur balneo calido, & cur. 215. 4.
Purgationem cessante promouentia 85. 46. 159. 15.
Purgatio laboriosa, & cum dolore quomodo mitiganda. 86. 12.
Purgatio præseruatoria quo anni tempore instituenda 87. 16.
Purgatoriam facultatem qui volunt secundum Galenum esse reconditam, errant. 78. 38.
Pus generans causa. 24 34.
Pus mouens remedium potiùs est vitale, quam curatorium 31. 25.
Pus euacuantia sensibiliter, & insensibiliter. 128. 17.
Putredo duplex simplex, & iuncta qualitati veneficæ 25. 2.
Putredo fiens, & facta, & vtriusque indicata 32. 19.
Putredinis causa. 27. 19. locus in sebribus. 27. 6.
Putredini conueniens cibus. 194 13.
Ptibana quid; quotuplex; eius vires tùm alimentales, tùm medicantentales, indicantia; prohibentia; corrigentia; adiuuantia; modus parandi; ecta administratio 189. 37. & seqq.
Ptissana colata, & non colata quid; vtriusque varia nomina. 189. 40. differentia quoad vires. 190. 2.
Ptissana etiam nostro tempore conuenit. 189. 37. ex quo hordeo paranda, & in qua aqua 188. 3. vt reddatur albicans. 191. 10. in brodio non est coquenda. 191. 13.
Ptissanæ quæ Galenus permisceat. 190. 13. ei, dum coquitur, vt affundenda aqua: 191. 3.
Q
QValitate occulta morbum tollentia etiam conseruant partis proportionem, non contrà 35. 27.
Qualitate occulta vt aliquid agere dicatur, quæ requirantur 180. 31.
Quartanarÿ ab initio blandè sunt tractandi 6. 23.
Quo agendum non differentiam remedÿ, sed remedÿ materiam significat. 42. 16.
Quid agendum 15
R
RAresactio 123. 9.
Rarefacientia medicamenta, 123. 3.
Refrigerantia, V. Alterantia.
Regiones ad ventos frigidos Hippocrati quæ 88. 41.
Remedium curatorium propriè quid. 30. 10.
Renum vitia 106. 29. 211. 7. 159. 11.
Repletio p Chirurgiã, & pharmaciãimme diaè: per Diætã mediate tollitur 18. 12.
Reprimens seu repellens remedium quid, & quale 32. 37. debetur non tantùm materiæ fluxæloco mobili, sed etiam flueti, & cui 33. 8. 106 43.
Reprimentia quæ sint; & quotuplicia; singulorum materiæ: eorum recta administratio: formulæ tùm externæ, tùm internæ 107. 109. 110.
Reprimentia in tumoribus frigidis non conueniunt. 107. 14. 127. 22. in materia fluente tantùm exteriùs adbibentur 120. 29. egent vebiculo exteriùs adhibita 109. 34. quomodo operationem suam obeant 120. 25. resoluentibus quando miscenda 109. 8.
à Reprimentibus externis abctinendum in Pleuritide, Ischiade, Erysipelate. 109. 26.
Resoluens præsidium quid, & quale 32. 32. vt à siccante differat 32. 32.
Resoluentia duplicia, emollientia, & verè resoluentia; singulorum materiæ 112. rectus vsus, 112. & 113.
Resoluentia fortia in feruido tumore noxia, 127. 22. mixta cum ansteris fiunt siccãtia 111. 8.
Resoluentibus in materia sicca semper admiscenda emollientia 113. 21.
Retrabens remedium duplex. 33. 5.
Reuellens quid. & quale 33. 7.
Rhabirbari dosis. 91. 5. quando conueniat infusum, quando in subctantia, 91. 5. 8. eius adctrictio, vt corrigatur, 91. 5. 8. 13.
Roberis naturæ, & morbi signa. 15. 14. & 35. 45.
Roborantia quæ 35. 5.
Rotulæ ex viperina carne 199. 13.
S
SAluatella malè creditur propago basilicæ 51. 46. eius in febribus chronicis, & erralicis tutissima apertio, & cur. 53. 16. rectè secatur in affectibus lienis. 53. 16 22.
Sales viperini 198. 26.
Sal chalybis 175. 2.
Salsa Parillia, eius vires & quæ optima. 177. 15. eius indicantia, probibentia, corrigentia adiuuantia: variæ medicamentorum, quæ ex illa fieri possunt, formulæ; earum compositio, & rectus vsus in dosi, tempore, modo, loco. 179 & seqq.
Sambuci medianæ succus, eius dosts, ac modus dandi. 98. 3.
Sandarache Arabum seu Sandarace quid. 178. 38.
Sanguinem generans causa 24. 23.
Sanguis quatuor modis peccare potest 42. 19.
Sanguis quocunque modo peccet, tripliciter lædit 42. 35.
Sanguis, vt causa sine qua non, peccat duobus modis 42 43.
Sanguinis missio, V Venæ sectio.
Sanguinis mittendi quantitas. 46. 4 & 48. 9.
Sanguis non temerè mittendus ad animi desectum 47. 25.
Sanguis quando mittendus ad mutationem coloris 47. 17.
Sanguinem depurantia medicamenta 130. 34.
Sanguinis fluxum compescentia. 145. 2. 57. 25.
Sanguincm concretum discutientia. 145. 42.
Sanguis taxi 129. 3.
Santali quid, corum genera, & vires. 170. 27. eorum indicantia, prohibentia, corrigentia, adiuuantia; variæ medicamentorum, quæ fieri ex ipsis pobunt, formulæ: earum compositio, & recta administratio 179. & seqq.
Saponaria quid, quotuplex quæ melior: eius vires 177. 39. eius indicantia, probibentia, permittentia, corrigentia, adiuuãtia: variæ medicamentorum, quæ exilla fieri pobunt formula: earum compositio, & rectus vsus 179 & seqq.