INDEX CAPITVM,
Et §§. in Chinam Chinam.
Scribendioccasio.
1.
§. I. De Prouidentia.
 
Dei in creanda Medicina.
5.
§. II. De Medicinae necessitate, & Medicorum praestantia.
7.
Corollarium.
11.
§. III. Recensio corum, qui scripsere de Cortice.
12.
Caput primum libri primi.
15.
Caput 2. De Arboris cortiferae antiquitate, & quomodorecens innotuerit.
20.
Caput 3. De Nomenclatura Arboris, & eius Corticis.
25.
Caput 4. De qualitatum notarum potestate.
26.
Caput 5. De qualitatibus occultis, et quomodõ operentur.
32.
Caput 6. Exemplis confirmatur proecedens doctrina.
35.
Caput 7. Quibus potissimum qualitatibus proeditus sit cortex.
41.
Caput 8. An Cortex agat per contrarias, aut manifestas qualitates.
44.
Caput 9. Exarmantur dicta.
51.
Appendix ad dicta.
53.
§. I.
55.
Cap. 10. Quarudam opinantium sensus aperiuntur, & refelluntur.
56.
Antymi Conygy opinio proponitur.
56.
Prosecutio Capitis.
58.
Cap. 11. Vincenty Pratospatary opinio proponitur.
60.
Cap. 12. Gaudenty opinio conuellitur.
62.
Eiusdem Capitis prosecutio.
68.
Cap. 13. Tota vis agendi in Cortice, ab occult. ipsius qualitatibus manat.
70.
Cap. 14. de subita, & admirada corticis operatione.
76.
§. I. De Miraculis, & mirabilibus.
79.
§. II. De re Mirabili.
81.
§. III. Recensio aliorum quorundam mirabilium.
84.
§. IV. Additionales.
88.
Appendix de lignovitoe.
91.
Cap. 15. An dandus sit Cortex in tertianis puris, & spurys, & similibus.
93.
Cap. 16. Velitatio cum doctissimis Viris Serponto, Parauicino, & Casato. Medicis Mediolanensibus.
95.
Cap. 17. Obiecta ex Parauicino.
97.
Cap. 18. Obiecta ex Casato.
101.
Cap. 19. Obiecta ex Serponto.
103.
Cap. 20. Vtilis est Cortex alys morbis.
103.
Cap. 21. Detempore dandi Corticem.
107.
Cap. 17. Dari urgentiam in quartanis probatur, disp.cum Gasp. Brauo Sobramonte.
111.
Cap. 23. Exemplis confirmatur allata doctrina.
113.
Testimonium P. lacobi Pediccini, C. R. M.
116.
Appendix ad dicta.
118.
Cap. 24. Modus exhibendi Corticem.
119.
Cap. 25. Alioe Corticis proeparationes.
124.
Appendix de sicu sebrisera, & pisce sebrisero.
125.
Caput primum libri II
132.
Cap. 2. Nil subesse damni in Cortice ob caliditatem ipsius monstratur.
136.
Corollarium.
138.
Caput. 3. An Cortex repudtandus, quia ab etus usu concrescat humor, & de cipia humoris melancolici.
141.
Cap. 4. An quioe Cortex adstringat, proscribendus sit.
145.
Cap. 5. Collatio inter Corticem sebrisugum, & alia medicamenta.
149.
Cap. 6. Pensitatio Curationis Chistetianoe.
154.
Cap. 7. Obiectio Commun. & popularis exploditur,
161.
Cap. 8. De Recidina ab vsu Corticis.
166.
Corollarium.
170.
Mantissa.
172.
Apostrophe ad Vopiscum Plempium.
174.
Cap. 9. Noxoe Corticis, & detrimenta, srquoe sunt, propalantur.
179.
Cap. 10. An morbi citrà vacuationem sensibilem, solui possint.
183.
Epist, Cl. F. Herculis Marchelli.
189.
Paraliponiena. In quibus continentur Recantationes, & Palinodiae &c.
193.
§. Vnicus. Ex litteris doctiss. Viri D. Ioseph Villerobel, Hispantarum Regis Legati in Vrbe, modo Mediolani pro Rege Gubernatoris, Medici meritissimi.
202.
Testimonia, & experimenta Indiani Corticis, in prostigatis febribus, quoere in toto libro III. à pag. 207. vsque ad pag.
272.
Testimonia quorundam Emin. S. R. E. Cardinalium.
269.
Apostrophe ad Emin. & Reuerendiss. Principem Ioan. Steph. Card. Donghum.
270.
INDEX
Rerum Memorabilium in Chinam Chinam.
A
Accidétia attingum substantioe productionem.
30.
AEgritudo est priuatio sanitatis no totaliter, ex D.Th. & Arist..
66.
Aeris potestas qualis.
169.
AEthiopes facilè febriunt.
127.
Alexipyreta Paracelsisi. Quid sint.
185.
Andreas Cesalpinus confutatur.
91.
Angelus quid ageret, Medici personam indutus.
74.
Bis eodem medicamento, intrà Annorum millia no vteretur.
74.
Antichristi miracula qualia.
87.
Antony Inureoe testimon.
119.
Anton. Sancta Cruz. Med., ali quando plagiarius.
27.
Apostrophe ad Emin. Cardin. Donghum.
270.
Aquafrangendo vesicoe lapidi mirè efficax, suauie fructu elicita.
37.
P. Athanas. Kirker laudatur à Plépio.
89.
Arbores, & plantoe productoe sunt à Deo in Mundi Creatione.
20.
Arsiliae Altissimae subita sanatio.
171.
Artefacta creata sunt in suis principys.
30.
Auctor Cosultoris munus bis exercuit apud Sanitatis Magistratum.
2.
Auctor à morte redemit Eminent. Cardin. Donghi.
94. & 270.
D. Augustini quaesita.
39. & 40.
Augustini Spinolae q. Excell. Felic. laus, & commendatio.
95.
B
Barnabae Centurioni Testimonium.
119.
Beatinon possunt mori, primus Homo in Paradiso poterat non mori, modus loquendi D. Augustini.
5.
Bellarmini Card. Eiusq; Sàctitatis, & Doctrinae praestantia.
173.
Bruta callent medicinam.
7.
C
Caietani, & Carthusiani opinio, quoad Serpentum productionem factam à Magis.
84.
Cadauer sudore diffluens.
83.
Caeci illuminatio aliquandõ fit naturae vi.
85.
Caes. Borgiaetoxicati sanatio.
188.
Caput hominis abseissum, hominem occidens.
39.
Caro Ceruina praeseruat à febribus.
127.
Caroli Spinulae q. Luciani insigne testim.
214.
B. Catharinae Gonuensis eximia Sanctitas.
220.
Christophori Columbi Genuensis commendatio, & laus.
15.
Christus Dominus in patrandis miraculis, instrumentaliter se habuit, quatenus homo.
79.
Congressiones litterariae Romae, siebant in Templo Pacis.
132.
Contrarietas inter similia, secund. Hippocratem.
46.
Conygius quis sit, & qualis.
236.
Corticis descriptio, & Arboris.
16. &c.
Temperamentum.
44.
Praeparatio.
124.
Sine moradandus.
108.109. & 110.
Apud indos vsurpatur promiscuè in omni febre.
19.
Vtilis est plerisque morbis, & quibus. à p.
103. vsq; ad 107
Eius caliditas non obstat, quominus febribus calidis adhibeatur, & probatur exéplo ligni guaiaci, adhibiti in morbo gallico.
98.
De Cortice multa, eiusque experimentis in toto libro III.
 
De ipso publicum Testimonium Praesidum Nosochomy.
215.
D
Danaeus Caluinianus, negat dari elementum aeris.
183.
Deiparae ope, Auctor à morte liberatur.
2.
Dolores Corporis, plerumque immittuntur à Diabolo.
86.
Donghi Cardinalis mortalis agritudo, & liberatio.
94. & 270.
Eius verba ad Sebast. Badum.
271.
E
Effectus formalis non potest separari à sua causa, potest tamé causa separari ab effectu.
28.
Elephantici quomodo vsu vini viperati conualuerint.
49.
Exemplum hominis de capite sumigantis, quod habui à nobilissimo Equite Hierosolymitano, Leonardo, ex DD. de Passano.
186.
Exempla miranda curatarum sebrium.
113.
Experimenta Corticis, quaere in libro III. per totum.
 
F
Febris non est totalis conuersionat. caloris in igneum, & quare.
66.
Febres aliquae siunt, non tàm excessu caloris, quàm ob diuersum modum, & qualitatem.
63.
Febris quartana calidis curatur.
 
Febres quaedam quartanae; cancrosam in partibus relinquunt dispositionem.
135.
Febres aliquae ex sola bilis accensione siunt.
67.
Febres quartanae annosae inuentae sunt.
153.
Febris pulchrè describitur à Tertull.
68.
Fernelius Med. Diuinus vocatur à Fr. Vallesio, & cur.
34.
B. Francisci Salesy Episc. Gebennens. insigne de Sanctit. Cardin. Bellarmini testimonium.
173.
Franc. Vallesy Medici praestantia.
184.
Ficus Pharaonis mira proprietas.
125. & 126.
G
Gaudentius Medicus confutatur.
62.
H
Herba, quae elicit sanguinem, nuper scita.
36.
Hieronym. Spinulae testimon.
119.
Hippocrates purgàdo bilem, febrim emnem excutit.
144.
Hippocrates frigidis, & narcoticis vsus in quartanis.
146.
Historia Lepida de duabus Matronis Hareticis.
149.
Historia morbi Screniss. Leopoldi Austriaci
154
Homo potest arte humana recorporari.
93.
Homo in Paradiso, si imprudenter egisset, morbis, & morti fuisset obnoxius.
107.
Hyppoliti Grassetti Societ. Iesu laus.
81.
I
Ignis maior, minorem absumit.
52.
Impedimenta tria sanationis.
177.
Indiuisibile non mauetur.
67.
Iobi plaga insanabilis.
86.
Ioann. Baptista Bouerius Medicus decipisur, in dignoscendis morbis B. Catharinae Genuens.
233
Ivanis Baptistoe Iustiniani q. Caesar laus.
99.
Io: Iacob. Chift. Osor Corticis.
1
Ioan. Card.de Lugo. laus.
26
Obitus.
269
Eius opera cortex in Europam de fertur.
29.
Ioannes Maria Spinula, Dux S. Petri, corticis ope febri quartana liberatur.
233.
Ioannis Pettri Spinulae, testimon, de cortice.
237.
Iuly Alexandrini notanda doctrina.
48.
Iuly Guastauini Magistri Auctoris laus.
67.
L
Lvgonis Cardinalis, laus.
25.
Mors.
269.
Lignum quomodo couersum in Serpentes.
82.
Lignum vitae vt cibus, & vt medicamentum valuit.
92.
Londinenses Medici flocci curant corticem.
106.
M
Beatae Mariae Virginis ope, Auctor à morteliberatur.
2.
Manichaei cuiusdam Logica.
135.
P. Marcelli Mastrilli, de Sanctitate. Cardin. Bellarmini testimon.
173.
Marcus Anton. Bollus Genuensis, notitiam de cortice amplam dedit.
16.
Massulli Script. Neapolitani andax nimium serendi confidentia.
34.
Medicinae dignitas, necessitas, & Medicorium honos.
11. 12.
Medicina feriis statim inducit sanitatem, locus D. Thom. quemodo intelligitur.
71.
Melancholia est sedes Diaboli.
89.
De cadem insignis D. Chrysost. locus.
89.
Miracula à solo Deo fiunt.
79.
Miraculorum triplex gradus.
79.
Miraculum saluatur inxtà Rom. Rotam, etiam si sequatur ab eo recidiua, aut morbosi aliquid remaneat.
171.
Miracula fiunt à Deo in probationem fidei, & SS. reuelandam Sanctitatem, & gloriam.
80.
Mirabilisres, quandoque miraculinaturam sapit.
87.
Miraeuasio à morte plibeij cuiusdam.
188.
Miranda Magorum in AEgypto.
81.
Monialis mirum in modum carnisesum auersata.
38.
Morborum magna soboles.
5.6.
Morbi soluuntur aliquando citrà sensibilem cuacuationem.
184.
Multa potius dicedo scimus, quàm sciendo.
34.
Mundus est grauidus causis nascentium.
78.
N
Naturae hominum differunt inuicem.
167.
Nemini fas est Medicinam recusare.
7.8.
Nicolai Imperialis praestantia.
119.
P. Nicolai Caussini singularis opinio.
91.
Nihil est maligni in Cortice.
58.
Nulla est contrarietas inter Corticem, & febres intermittentes, excepta quotidiana.
91.
O
Occulta qualitates dantur.
32.
Sunt inexplicabiles.
32.
Manant à forma, & temperamento.
33.
Ad cas recurrunt SS. PP. August. Basil. Nazianz. D.Thomas.
35.
Operationes vitales, temperamentis obeuntur.
29.
Osmirum, sanguinem sistens.
36.
P
Pauli Aresij, Episcopi Derthonensis laus.
87.
Peccata mortis, & morborum causae.
5.6.
P.D. Philippi Spinulae laus.
30.
Plaga Iobi insanabilis.
86.
Praecipitatu Diaphor. Paracelsi.
77.
Puluis Regius Regis Angliae.
106.
Purgatio non semper requiritur in exhibendo cortice.
123.
R
Roberti Card. Bellarmini Sanctitas eximia, & doctrina. à pag.
171. Vsq; ad 174.
Rochus Casatus Medicus impugnatur.
101.
Roma comunis omniu Patria.
235.
Romanae corticis experimenta, in profligatis febribus.
235.
Roma febres difficiles sunt solutu.
235.
Relapsus facillimè sequutur in morbis.
168.169.
S
Salomon Rex, Medicinae cultor.
6.
Sanguis putrescens, non mutat naturam.
65.
Sanitas profecta à Daemone, non est durabilis.
88.
Scriptores, qui in suis libris; de Bado meminere.
4.
Scriptores, qui de Cortice scripsere.
12.
Similia inspecie, inuicem agunt.
46.
Stephani Castrensis Magistri Auctoris, laus.
99.
Substantia gignit substantiam, & quomodo.
31.
T
Tenuitas rerum, non arguit caliditatem.
57.
Theriaca cur in quartana exhibetur, non in quotidiana.
50.
Thomae Badi fily, laus.
2.3. & 188.
V
Vbertus Folieta laudatur.
16.
Veritas est pecunia intractabilis.
193.
Vesicantium ope, Cardin. Donghus à morte eripitur.
270.271.
Villerobel Medicus doctiss., Auctoris encomiactes.
205.
Villerobel de experimentis corticis, testis eximius.
204.
Vinum non vsquiquaque interdicitur in febribus.
97.
Vnum vni est contrarium Arist. & vnumindicat vnum. Gal.
72.
Vopiscus Plempius, impugnator Corticis praecipuus.
1.
Vrgentia cogit nos ab arte, magnacum arte, discedere.
99.
Vrgentia dari potest in quart ana, contra Gasp. Brauo.
111.112.
Ponenda suis locis.
 
Hieronym. Card Grimaldi testimon.
201. & 269.
Ioann. Iacobi Grimaldi testimon.
269.
Reliqua consule in Indice
 
Capitum.
 
INDEX §§.
IN PHLEBOTOMIAM
§. I. Resensetur merbi Histeria.
7.
§. II. Scriptoris intetum.
8.
§. III. De scopis mittendi sanguinem.
9.
§ IV. De Plenitudine obiter.
13.
§. V. An apparentibus variolis, morbillis, exanthematis liceat sanguinem mittere.
16.
§. VI. Resolutio quaestionis.
17.
§. VII. Conuelluntur obiectiones in communi.
22.
§. VIII. Binaeobiectiones diluuntur.
24.
§. IX. Syllabus scriptorum, qui in Apparitione Variolara. Morbillorum, Exanthematum, laudant, imo vrgent venae sectionem.
27.
§. X. Exemplo Medicorum Parisiensium, asserta praxis probatur.
35.
§. XI. Impossibilis est secundum aliquos retrocessis Variolarum, & exanthematum.
37.
§. XII. Recensentur, qui negant mittendum sanguinem in Variolis, morbillis & c. & explicantur.
38.
§. XIII. Probatur sanguinis missio in malignis febribus obiectiones diluuniur.
40.
§. XIV Au sudorifer a conueniant in febriu malignarum principio.
42.
§. XV. Quae Praesagia facta sint in Dom. Andrea.
46.
§. XVI. Quàm difficile sit praesagire in morbis.
48.
§. XVII. Agitur de eodem argumento, & D. Thomae locus egregius, pro Medicis Praesagijs affertur.
49.
§. XVIII. Aliquot errores Hippocr. & Galeni, & aliuorum ponderantur.
51.
INDEX
Rerum Memorabilium, in Phlebotomiam.
A
AEgroti aliqui citrà coctionis notas, & praeter spem eusere.
50.
Alex. Massarias, ad maiorem copiam sanguinis ducendam, requirit ipse quoque maiorem plenitudinem.
10.
D. Andreas à sanguinis missione, totus repletus fuit Variolis.
24.
Andrea Thurini ridenda opinio.
15.
Anton. ab Altomari laus
28.
Arabes venam secant in propinato, & iàm distributo veneno.
40.
Aristoteles repudiat Medicu ignarum, & cur.
9.
Auctor vidit non semel pestigias nigras, violaceas, citrà febrim, & periculum.
38.
Auctor coniecit futurum delirium in D. Andrea.
48.
B
C
Cacochymia perfecta, renuit sanguinis missionem.
12.
Castrensis Magistri mei interrogatio.
11.12.
Coctio in aliqua parte fieri potest, non in alia, & praecipua.
49.
Omnia incerta sunt, nisi appareat in morbis costionis signum
48.
Cutis non satis est ad humores omnes purgandos.
27.
Loc. Hippocriad idexpensus.
26.
D
Dissensiones inter Hippocratem, & Galen. in sanguine mittendo, & purgando, & cur.
11.12.
E
F
FR. Vallesius insignis Medicus, Philosophus, Theologus, & Sacrarum litterarum Sciantissimus.
22.
Fr. Valles. consideranda sontentia.
16.
In febris maligna, apparentibus peticulis, sanguis mitti potest, & cur.
40.
G
Galeni monitum obseruandu in sanguinis missione.
42.
Gal. in febr. Ephem. ab obstructione, sanguinem mittit.
15.
H
Hermocratis memor ab. exemplum.
48.
Hieronym. Mercurialis laus.
30.
Hippocrates, ponens in scopis mittendi sanguinem robur virium, insinuet necessario aliq. sanguin. plenitudinem.
10.16.
Hippocr. quomodo aliquando dicat melius suos babuisse agrotos, qui tamen pertere.
50.51.
I
Ichores sunt incoctiles.
44.
Io à Colle, & Petr. Paul. Pereda perperam existimant, peticulas non esse signum febr. malignarum.
38.
Ioann. Herculani laus.
31.
L
LVD. XIV. Regis Galliarum Aegritudo, Curatio, & Laus.
36.
Lud. Mercatus sanguinem mittit in Variolis, etiam magno numero apparentibus.
32.
M
Medici, & Naucleri, Hippocratis elegans comparatio.
9.
Morbi magnitudo ven. sect. & purgat. Indicat.
12.
Morborum Acutorum indoles, quae.
47
N
O
P
Papulae in malignis febribus, non sunt aptae ad morbum excernendum.
27.
Visa sunt in labys, ore, ligua palato.
38.
Patauini Medici, peticulis apparentibus, frigida perperam adhibent.
35.
Plenitudo, seu plethora, quid.
13.
Non indicat necessario sanguin. mission.
14.
Plenitudo alia finitima morbo, alia remota.
14.
Incompleta, & partialis, poscti sangu. missionem.
11.
Pauli Aresy laus.
41.
Amicus Auctoris.
41.
Putredo tollitur alteratione, & euacuatione.
15.
Q
Qvaestio magna inter Al. Massar. & Horat. Augen. de scop. mitt. sanguinem.
10.
Qui in plethora, Variolis apparentibus, sanguinem non mittunt, aegros velut gladio quodam ingulant.
29.
R
Rhasis exempl. notandum.
50.
S
Sangu. missio, Magni vsus in Medicina.
15.
Sanguis mittitur ob reuulsion. deriuat. casum, vulnera & c.
15.
Sanguinis missionis loco potest Medicus substituere purgationem.
12.
Indicatur à magnit morbi, & plenitudine.
18.
Per sangu. missionem, aperitur velut Caminus in Corpore per que igneus, & fuliginosus vapor exspirat.
16.
Sudorifica, possunt exhiberi aliquando in principio malign. febrium.
44.
Sudorifica, multis prosuere.
45.
Sola sudorifica, non satis sunt ad febr. malign. debellandas.
46.
Salus, & mors, ex collat. virium, & morbi, petuntur.
48.
T
Tiresie oracula quae.
49.
D. Thomae locus expendendus.
51.
Thomas Minadous, perperam improbat sudorifica in malign. febribus.
45.
V
Variolae & c. misso sangu. in plethoricis, melius erumpunt.
21.
Variolae, Morbilli, Exanthemata, non impediunt necessario sangu. missionem, imo quandoque cam exsposcunt.
17.
In Variolis quando mittendus sanguis.
23.
Quando non mittendus.
23.
Vesicantium vsus ab Auctore promotus.
44.
Reliqua tu notabis.