INDEX.
RERVM ET VERBORVM
Memorabilium.
A
Abortus quid. 78. Distinguendus a praecoci partu. 77. quibus mensibus cõtingere queat.
78
Absinthio depelli muscas & tabanos equis noxios.
74
Absinthites vinum.
69
Acetarium ad occidendum lumbricum latum.
68
Actuarius vnicum lumbricum latum nasci ait.
39
Aegyptij habent lumbricum latum.
55
Aelianus notatus.
40
Aetas quae requiratur in generatione lumbrici lati.
34
Actates quatuor eiusde lubrici.
56
Aetij opinio de materia lumbrici lati.. 21 de loco generationis eiusdem lumbrici.
33
Aetio quid a d u n a m i a m e t a b r a d u - t h t o v ,
44
Alimentum quibusdam statuitur materia lumbrici lati. 20. id cur et quomodo ab eodem deuoretur & absumatur.
50.51
Alimenti inopia non est causa partus.
87
Alimento pauco nutriuntur insecta.
50
Allij esus per triduum. 67. eius suffumigio aër alterandus.
69
cum Alui profluuio pulsus lumbricus latus.
47
Animal exangue breuioris vitae est.
40. & 41
Animalia magna ex parua mole na scuntur. 28. quaenam lumbricum latum habeant. 10. parua pauca numero proferunt, magna plura 21. Inter ea an sit ponendus lumbricus latus.
18. 19
Animalia alia praeter hominem incerto tempore pariunt.
87
Animi perturbationes an causae incerti temporis partus.
84. 87
Aunorum trium vel quatuor aetatem excedere non posse lumbricum latum qui probatur.
40
Antidotus lumbricaria.
65
Antimonium praeparatum.
57
Apes robustiores ad duodecimum annum perueniunt. 40. ex verme proueniunt. 29. earum ita inter exanguia longißima.
57
Apoplexiae non valde actidunt laboranti lumbrico lato.
43
Aqua plurima in intestinis reperta vna cum taenia. 50. Tetutiana 64. Graffignana. Eggerana, Carolina, Sualbacensis.
43
Aquae potui indulgent habentes lumbricum latum.
46
Aquarum thermalium vis in lumbrico lato expellendo & occidendo. 64. Salsarum ad eundem vsum.
46
Arabes habent lumbricum latum.
55
Aranea Q u r i o n Aeliano.
4
Arbores paruos fructus ferentes. 31. magne ex paruo semine.
28
Argentum viuum. 62. additur in vnguentis ad lumbricos occidendos.
66
Armenij populi lumbricum latum habent.
55
Aristoteles latum lumbricum animal dixit. 19. menses vltra L. annos non protrahi scripsit 83. Insecta quae pariunt à coitu vermem facere ait.
2
Aristotelis locus explicatus.
30
Aristoteli contraria sententia in lib. quarto de morbis. 38. ei excrementum duplex. 23. eius autoritas de incerto tempore partus.
79
Articulis innnmeris constat lumbricus latus.
41
Athenienses carent lumbrico lato.
55
Ascarides citò generantur. 26. plures gignuntur. 31. nascuntur in parte inferiore crassi intestini.
33
Ascaris tertium genus lumbricorum. 5. a Celso omissum. 5. in coeco equorum intestino genitum.
6
Asinus singulos parit foetus.
6
Ar o j o n quid Aristoteli.
50
Auicenna sexto mense natum super uixisse ait. 79. eius prognosticum de lumbricis. 52. partus mensis decimiquarti.
81
Aurium tinnitus mulieri lumbrico lato laboranti.
48
Autoris historia de sexto mense edito.
79
Autumno ad iustam magnitudinem peruenit lumbricus latus in leuciscis.
39
B
Bellocatus medicus Excellens 81
 
Ex Bile teretes lumbrici.
24. 25
Bithumen breuissimo tempore lumbricos interficit.
67
Boeotis innasci lumbricum.
55
Bombycum erucae. 2. papiliones ibidem semina incerto tempore excludunt erucas.
88
Bos singulos parit foetus. 31. interdum latum lumbricum habet.
30
Brittannorum lex de tempore partus.
81
Buccellae Patauini soror XVI. mensibus vterum gessit.
81
C
Calidum indiget alimento.
50
Calor minatus & spiritus for mat ex pituita animal.
26
Canes paucis annis lumbrico lato laborant. 4. eorum varietas in tempore partus.
87. 88
Cannahis semen. 68. herba ad muscas & tabanos equis infestos.
74
Caput lumbrici lati vltimò mori. 42. caudam primò consumi.
74
Caseus veteratus mollis.
67
Cardamomum ad taeniam occidendam.
63
Cardani praeter XI. mense natus.
81
Carnes & obsonia absque pane mulier lato lumbrico laborans commedebat & quando.
47
Carnis abstinentia praecipitur.
67
Cataplasmata ad lumbricum latum.
65
Causae temporum partus. 84. & inde.
 
Cedria occidit lumbricum latum.
63
Celsus duo tantum lumbricorum genera enumerat. 5. eius prognosticum de lumbricis.
54
Chalcanthum & eius oleum. 57 periculosum si exhibeatur propellen do lumbrico lato.
54
Chameleonis albi radix.
63
In Chrysalida mutari bombycum erucas.
2
Ex Chylo constare lumbricum latum.
21. 24
Ad Chyli quandam formam reducitur pituita a capite distillans in faetu.
34
Cibi quando in excrementa celeriter mutentur.
51
Cilices habent lumbricum latum.
55
Cingulum accipitur pro taenia.
17
Clysteres quales damnentur in curatione lumbrici lati.
65
Coitus incerti temporis partus causa an sit.
84. 87
Colicos dolores facitteres lumbricus. 43. item latus. 53. ijs prouiden dum.
67
In colo intestino nasci lumbricum latum qui senserint medici.
33
Colocynthis pellit lumbricum latum.
57
Colostrati infantes.
72
Colostrum purgat infantes nuperrime natos.
34. 72
Conceptionis verae signa. 82. item falsae ex Hippocrate.
81. 82
Constantinus Caesar notatus.
4
Conuulsioni vt prouidendum.
67
Corallina iuniorum. 64. vnde sie dicta.
67
Cornu ceruinum cum melle linctum taenias pellit.
63
Corpus gracile fit semper lato lumbrico laboranti.
44
Corporis pigrities in lumbricum latum habentibus.
44. 46
Costus ex aqua calida ad occidendum lumbricum latum.
63
Cucumeris semini similia parit lumbricus latus.
37. & inde.
Cucurbitinus vermis Arabum. 7. 8. 16. pro lato qui sumpserunt. 6. Dicitur esse articulus lumbrici lati.
13
Culicis principium vermis.
2
Curatio lumbrici lati difficilis. 54. necessaria. 52. eius duo genera.
56
D
Deliria quibus uon valde accidant.
43
Cum Dentibus nati.
83
Differentia inter signa lati lumbrici & teretis.
43
Dolores sedandi potestatem quae tol lant.
48
Dracunculus P. Aeginetae est animal. 18. in carduelis coxa inuentus.
29
E
Elephas singulos parit foetus. 71. ei incertum est pariendi tempus.
87
El m i n q a s in solis intestinis nasci.
3
El m i n j o z o t a n o n quid.
63
El m i g x quid.
2. 3
Elysabeta LXXV. anno peperit.
83
En g t o m a quid Graecis.
1
Epilepsiae non valde accidunt aegro lato lumbrico laboranti.
43
Ep o m j a l i a medicamenta.
65
Eque incertum pariendi tempus. 87. singulos parit foetus.
31
Equi laborant lumbrico lato. 10. eorum vermes cucurbitini. 16. eos quomodo Pannones defendunt a muscis & tabanis.
79
Eruca vermis est. 2. eius foetus in semine positio qualis.
29
Esulae radix pro lumbrico lato.
57
Eu l a i x s c w c c i a non sunt synonyma.
70
Euphorbium ad lumbricum latum.
57
Eustathius interpres Homeri.
80
Exanguia breuis vitae.
40
Excrementum Aristoteli duplex. 23. materia lumbrici lati.
40
Exercitia moderata.
69
Experientia autoris in radice filicis.
62
Externa remedia pro lumbrico lato occidendo.
65
F.
Fames canina signum vermis lati. 45. Cur hoc laborantibus superuenit.
50
Febres insignes non valde accidunt aegrotanti ex lumbrico lato. 43. intermittentes quando periculosae.
53
Febricitantibus & lato lumbrico laborantibus qualia medicamenta conueniant.
61
Febris qualis lato lumbrico laboranti mulieri.
46
Feminae raro vitales septimo mense natae.
86
filicis laus & virtus. 61. an sit suspecta mulieribus. 61, dulcem habet radicem cum adstrictione 73. in eius aßumptione quae diaeta sit seruanda.
67
Foetus in vtero plurimis morbis corripitur. 85. lac sugit & quomodo. 22. an ei innascatur lumbricus latus.
34. 35
Frigida valde inimica lumbricis.
69
Francisci Valesij quinquemestris puella.
79
G.
Galenus latum lumbricum pro animali agnouit. 19. eius liber introductorius. 9. Explicatur.
3
Generatio lumbrici lati qualis.
22
G h t e n g e r a . 2.
 
Germanorum plateib ae.
7
G i n e s ? quid.
36
Graciolae herbae vis.
59
Grammaticis quid s c w l h c e a & s c w l h s c i oe .
1
Grauidae falsa signa.
46. 48. 49. 82
Grauidis an noceat filix.
61
H.
Helleborus pro lumbrico lato.
57
Henrici Galliarum Regis Pincerna.
78
Hyppys Rhegini fabula.
54
ad Hepar ascendit lumbricus latus.
45
Hippocrates explicatus.
35. 36.
duo lumbricorum genera nouit.
5.
quid per ramentum intestini intelligat. 8. 9. latum lumbricum animal dixit. 19. citatur.
3. 4
Hirudo aculeatum os habet. 11. ver mis est.
1
Historiae memorabiles. 46. & inde.
79. 85
Homerus in Aeolide natus. 80. eius de partus tempore sententia.
79. 85
in Homine nasci lumbricum latum & quando 34. 35. diutissime viuit.
41
Ad Hominis aetatem an perueniat lumbricus latus.
40
Hieronymi Mercurialis partus mons.
81
Humidum aquosum facile corrumpitur, frigidum facile congelat?
40
Humore dulci & pingui ali lumbricum latum.
42
Hydropica mulier facta a lumbrico lato.
52
Hydropicorum ventres cur fiant a lumbrico lato.
51
Hyeme consumitur lumbricus latus in leucisco.
39
Hypocausta prope Cairum quibus oua excluduntur.
88
Hyssopites vinum.
69
I.
Iacobitarum solertia in excluden dis ouis sine gallinis.
88
Ileum intestinum est locus generationis lumbrici lati. 51. in eo plerunq; degit.
37
Inappetentia lumbricis teretibus laboranti accidit.
45
Insecta breuem vitam habent. 40. Pauco alimento indigent. 50. ex animalibus sui generis procreata vermem faciunt. 2. sanguine carent. 1. Vermes dicuntur & cur 1 quaedam pariunt sui simi le animal.
38
Insectorum obscura nomina veteres vermem exposuerunt.
2
Intestina diuelluntur a lumbrico lato. 43 eorum interior tunica an in animal conuerti queat. 21. eorum duo genera. 33. ramentum quid Hipp.
8
In intestinis tenuibus generari lumbricum latum.
33
K.
Ke z r o z & h e z o z .
70
K e i r i a u & K h r i a , fascia. 7. Vnde dicta.
70
L.
Lac Polybo quid. 21. ex mammillis subtrahit lumbricus latus. 49. & cur. 50. in vtero matris sugitur à foetu. 22. filicis vsu redditur mammillis quod erat subtractum. 62. purum quibus praeberi debet. 67. purgans infantes nuper natos.
72
ex Lacte clyster.
65
Lactis boni indicia 72. eius esu affi ci laborantes lumbrico lato.
45
Lacertae in intestinis genitae.
9
Lactuca cum oleo & aceto.
46
Lanionum obseruatio,
30. 37
Lassitudo corporis continua cui.
48
Legibus Imperatorijs certum et prae finitum pariendi tempus.
75
Leucisci quamdiu lato lumbrico laborent. 41. quando hic generetur in ijs.
34
Lixiuum cum oleo datur pro lumbricis.
64
Lucretij saeua vermina.
4
Lumbricus vermis est. 1. vox eius latae sumpta. 2. in intestinis animalium nascitur. 3. Animalium exanguium maxime dearticulatum.
41
Lumbricos occidentia medicamenta.
60. 61
Lumbricus latus an sit animal. 18 cur non facile curetur. 59. cur difficulter congeletur. 42. Mouetur, 47. eius descriptio. 8 longitudo. 9. 10. articuli. 11. caput 11. corpus. 12. 13. vnicus nascitur. 31. sponte prouenit. 19. rotundus, latus seu planus.
5
Lumbricum latum vna cum primo stercore excernunt pueri.
35
Lumbricorum tria genera.
3
Lumbricus teres dicitur aliquando e l m g x . 3. intestina perforat. 12. in tenuibus intestinis generatur. 33. eius generatio. 26. figura cum ex pituita in animal transit.
3
Lumbrici teretes quatuor in trunco venae portae inuenti.
71
Lumbrici teretes vna cum primo stercore excernuntur a pueris.
3
Lumbrici terreni. 2. aculeatum os habent.
12
M.
Macies lumbrico lato laboranti. & cur.
50
Apud Madriti incolas quinquemestris partus vitalis fuit.
79
Mali punici decoctum. 62. radiculae 62.
& 63
Materia lumbricorum duplex 20. propria lumbrici lati.
24
Maturitas foetus quid. 78. causa est incerti temporis partus. 87. eius tempus quam varium sit.
87
Medicamenta suspecta in lumbrici lati curatione.
57
Medici qui requirunt pituitae copiam in generatione lumbrici lati.
29
ex Melancholia ascarides gigni secundum Oribasium.
24
Melimela.
68. 69
Mh c o n i o n .
 
Melones.
68. 69
Melopepones cruciatus excitant.
48
Mense quinto qui natus.
78
Menses quibus prorogatur partus. 80. quid per eos intelligatur.
76
Menses subtrahit lumbricus latus. 49. quando deficiunt naturaliter. 83. quando incipiunt.
76
Mercurius praecipitatus.
57
Metatides populi ignoti.
73
Monstrosi partus. 23. mensium plurium.
81
Morauiae lacus Coblicensis.
56
Morbi plurimi foetui in vtero matris accicunt. 85 ob. eos differtur partus.
86
Morbi mites & securi quando periculosi euadunt.
53
Mori arboris radix.
62
Mostarda Gallorum & Belgarû.
67
Motus primus, seu primus saltus vt destinguatur ab vteri motu. 82. quando percipitur.
84
Motus lumbrici lati emaciat corpus.
51
Mulier Olmucensis XLIII. septimanis vterum gessit. 85. eadem hydropica.
51
Muscae principium vermis.
2
ad Muscas equorum abigendas.
74
Musci marini species corallina est.
64
N.
Nasturcium.
63
Nuces iuglandes.
67
O
Octuagenarius aliquando gene rauit.
83
Oculi lucentes in lumbricum latum habente.
46
Oleum autoris ad lumbricos occiden dos.
66
Oleum cannabinum 68. nucum iuglandium. 68. petroleum.
67
Oleum omni insecto inimicum.
65
Oliuae albae.
68
ex Ore multum spuunt lumbrico lato laborantes.
45 46
Oribasius explicatus.
25
Oua incerto tempore pullos suos interdum excludere.
88
Oua taricha.
68
Oxysaccarum vel oxymeli.
69
P.
Panis ex filicis radice. 62. autopyrus.
60
Panis confectio.
27
Papaueris esu qui afficiantur.
15
Papauerculum.
71
Papilionis genus parit quid semini cnici simile.
2
Parisienses approbarunt partum XIII. mensium.
83
Partus quid. 70. quibus mensibus legitimus habendus. 75. eius tempus naturale, & non naturale.
76. 77
Partus vermis lati.
37
Pericula ex curatione lumbrici lati
52
Petri Sormani filia ClaraCLXIV. diebus nata.
R 8
Phauorinus in Homerum notatus.
80
Phantasiae an causa incerti temporis partus.
84. 87
Pheretima Cyrenes regina.
70
Phryges carent lumbrico.
55
ad Pilae figuram exit lumbricus latus.
38 58
Pilulis diaturbith cum rhabarbaro expulsus lumbricus latus. 59. item ex hiera Rufi.
59
Piscis aquam cauda quatientis sonitum excitat in ventre lumbricus latus.
48
Pisces encrasycholi. 68. Plani w l a p v z Graecis cur non potius lati dicti: 6. taeniosi vbi.
56
Piscatorum obseruatio circa leuciscos.
39
Pituita quomodo transeat in lumbricum latum. 26. a capite distillans ad quandam chyli formam in foetu reducitur.
34
Pituitae qualis delineatio ad lumbri cos producendos. 26. 27. eius magna copia non requiritur ad gene rationem lumbrici lati.
33
ex Pituitosa materia omnes lumbricos nasci. 25. latos praecipue.
21. 24
p l a t u quid.
6
Plinij locus ex Masurio de L. Papy rio Pretore.
80. 81
Poma S. Iohannis.
69
Pomacium vinum.
69
Pomo cum melle bausto purgatur in fans.
71
Praeparatio in curatione lumbrici lati 57. est necessaria 58. ad eam obiectiones.
59
p r o s p c w u c e Aristoteli quid.
30
in Pueris raro lumbricus latus.
37
Pulsus in lato lumbrico laborante qualis.
44
a Purgante medicamento non exit totus lumbricus.
60
Purgat mori radicis cortex.
62
Puri similis materia in intestinis foetus.
22. 23
ex Putri nata animalia non generant sibi simile.
39
Q.
Qvadragesimo die masculus moueri incipit, rarissime femine us foetus.
85
Quartana in lumbricum latum habentibus periculosa.
67
R.
Rhaphanus Hispanus. 67. marinus.
23
Ricini grana pro lumbrico lato.
57
Romanorum annus decem mensium quando fuerit.
80
S.
Sal omni insecto inimicum.
65
Sara LXXV. anno peperit.
83
Ex sanguine & lacte quomodo fieri potest lumbricus latus.
21. 22
Scammonium pellit lumbricum latum.
57
Scarabei in intestinis geniti.
4
Scordium ex aceto.
63
Scorpionum oleum ex descriptione Mathioli.
66
in Semine vis citius uel tardius maturandi foetum.
84
Septimo mense nati qui dicantur. 76. 77. vt plurimû mares.
86. 9
Septimo mense natos legitimos eb e posse.
75
Septimo mense abortus contingere posse.
75
Senecionis facultas.
67
Senectus lumbrici lati. 41. vt cogno scatur.
56
Senae folijs in aceto maceratis expulsus lumbricus latus.
59
Serpentis foetus in ouo positio.
29
Sexto mense natum legitimum qui non putarint.
75
Sexu non destinguitur lumbricus latus.
39
S c v l h c e x & s c a l h c i a .
10
Signa communia lumbrici lati. 43. prognostica. 52. propria.
43
Sitis qualis in muliere habente lumbricum latum.
39
Soranus dracunculum animal esse ne gauit.
18
Spirae lumbrici lati.
13
Spontaneus e corpore exitus lumbrici lati.
55
Spoulvvorm Germanorum.
8
Stoechas citrina herbariorum.
73
Strabo incertum tempus pariendi assignauit elephanti.
87
S t r o g g u l o n quid.
6
Sulfuris suffumigio aer alterâdus.
69
Suppositoria ad educendum lumbricum latum.
65
Syncopas facit lumbricus teres.
43
Syri habent lumbricum latum.
55
Syrupus de floribus persicorum. 78. rosarum laxatiuo purgantur infantes.
71
S c o l i t o b o t a u o u corallina est.
64
T
AdTabanos equis infestos.
74
t a i n u i a .
7
Taenia lumbrici lati nomen proprium. 7 degener autoris.
16
Tarma Italis veterinarijs.
6
Temporis incerti partus incomprehensibilis videtur causa.
75
t e r e d o n e x Absyrti.
6
Terrae intestina valent ad omne genus lumbricorum.
63
Terra Meletensis & Cymolia.
63
Tertiana in lumbrico lato laborante non valde tuta.
53
Thebanis non est lumbricus.
55
Q h l u p t b r i x .
61
Theoprastus animaduersus. 73. Filicem grauidae mulieri negauit. 61. eius locus de populis lumbricum habentibus.
55
Q h r i a curdicantur ventris lumbrici.
4
Theriacae laus ad occidendos lumbricos.
64
Thraces carent lumbrico.
55
Tignamica Hetruscorum.
74
Timaei opinio de tempore partus 79. Refutatur.
80
Tinearia Marcelli et Scribonij Largi.
73. 74
Tineis similis ascaris.
6
Tormen in ventriculo lumbricum latum habentis. 46 ei vt prouide tur.
67
V
Valeriolae de generatione lati lumbrici sententia.
27. 28
Varronis liber de Rerustica.
87
Verarum meseraicarum orificia obstruit lumbricus latus.
51
Veneta mulier sexagenaria peperit.
83
in Ventre quid mulier a lato lumbrico perpessa sit.
46. 47
Verbenae vis.
59. 60
Veris initio leuciscorum venter non tumet.
39
Vermis quid autori. 1. quid Grammaticis. 1. omne insectum quodammodo complectitur. 2. Cucurbitinus Arabum quis.
16
Vermes breuioris sunt vitae. 40. & cur. 1. in animalium ventre nascente lumbrici dicuntur.
3
Vermina saeua Lucretij.
4
Victus ratio varia an causa varij temporis parturs. 84. 87. quae in curatione lûbrici lati obseruâda.
67
Viduarum pudicitia quando suspecta.
75
Viduae partus XIII. mensis approbatus.
83
Vigiliae non valde accidunt aegrotanti ex lumbrico lato.
43
Vinum quale proescribendum lumbrico latoae. 69. eius fastidium a lumbrico lato.
46
Virgines anno nono & decimo conceperunt.
83
Virginum pudicitia suspecta.
75
Vitae breuioris sunt animalia minus dearticulata.
42
Vitam longam habet lumbricus latus. 40. 41. & cur.
42
Vlpianus repraehensus.
75
Vmbilici regioni imponenda medicamenta.
65
Vnguenta quae conueniant in curatione lumbrici lati. 65. ijs argentum viuum immiscetur.
66
Vocis interceptio a lumbrico lato.
46
Vomitu aliquando reijcitur lumbricus latus.
55
Vteri motus distinguendus a primo saltu foetus.
82. 83
Vterus lumbrico lato deest.
38
Vvaßer Kalb Germanis.
8
X
X u g c a t a g h r a s c e s n quid Hipp.
40. 41
X u s m a t a Hipp. quid.
71
FINIS.