INDEX
MATERIERVM,
Etrerum magis notabilium.
A
ADmonitio Tyronibus Chirurgis circà consultationes.
48
Albescentia, & acuties in parte suppuratà quarè contingant, & non semper adsint.
100
Albumen ovi an debeat applicari vulneribus primà vice, rationes affirmativæ.
198
Albumen ovi in vulneribus non convenit per expositas rationes.
198
Albumine ovi usus in vulneribus toleratus potiùs, quàm laudatus.
199
Albumen ovi quandò rationabilitèr vtendum in vulneribus.
200
Angina quid.
345
Angina vndè dicatur.
345
Aphorismi nomen undè dicatur.
1
Aphorismi definitiones plures.
2
Aphtæ oris ulcera.
119
Aphtæ, earumque causæ, & curatio.
119
Aqua frigida doloribus articulorum quando conueniat.
221
Aqua frigida quomodò doloribus articulorum utilis.
222
Ars quid sit.
4
Ars Chirurgica longa, & quarè.
4
Assidentis Chirurgi munus.
15
Assidentes duplicis generis.
15
Assidentes Chirurgi in quo soleant delinquere
15
Assidentium nomine plures intelliguntur.
16
Assidentibus domesticis admonitio.
16
Aurium humiditates quarè, & quomodò sequautur in infantulis.
123
B
BIlis vomitus in vulneribus capitis, ac plurium neruosarum partium quomodò sequatur.
271
Biliosus sanguis Erysipelatis causa.
337
C
CAcochimia quid, ejusque ethimologia.
192
Caloris natiui actio.
88
Calidi nimiùs usus damna.
146
Calor ascititius quomodo excitetur, & quæ sit ejus actio.
88
Calores nativus, & præternaturalis sunt causæ efficientes puris ex Galeno.
88
Calidum suppuratorium, & quàrè, cum alijs calidi, & frigidi utilitatibus, & damnis vide indicata in margine Aph. 22. Sect. 5.
169
Cancri vox pluribus morbis communis.
350
Cancri nomen undè proveniat.
350
Cancri definitio.
351
Cancer est affectus glandularum.
351
Cancer ab atra bile causatur.
352
Cancri materia diversa secund Veteres.
352
Cancri materia quæ sit secundùm Neotericos.
352
Cancer medicamenta mitiora spernit, vehementioribus exasperatur.
353
Cancri veræ species occultus, vel non occultus.
353
Cancer occultus dùplex.
353
Cancer manifestus quià vel patet, vel est exulceratus.
354
Cancri diversa symptomata.
356
Cancer occultus quarè recidivam patiatur secundùm Veteres.
358
Cancer in sanguine latens quomodò intelligatur.
358
Cancrorum pernos curatorum historia.
359
Carbunculi iàm facti signa.
46
Caro livida in Vlceribus quando, & quarè mala.
414
Caro concisa, & contusa necessariò debet putrefieri.
87
Cartilago difficiliùs glutinatur partibus omnibus spermaticis.
324
Causa vera remansionis cicatricis.
323
Cautio post usum aquæ frigidæ in articulis.
222
Celsi opinio circà locum amputandi partem sfacelatam.
448
Cerebrum, spinalis medulla, & nervi quarè ledantur à frigore.
152
Cerebri, & membranarum eius vulneratarum signa quæ, & quarè adveniant.
270
Chirurgi non Anatomici periculosas incisiones potiùs prætermittant, quàm ipsis interficiant patientes.
346
Chirurgi Castrenses in quibus casibus reputentur opportuni, & in quibus non.
52
Chirurgos Antagonistas advocare malum, & quarè.
53
Chirurgiæ practicæ triplex præsidium.
442
Cicatrix in solotione continui in qualibet parte, causâ vulneris, ulceris, & aperti tumoris necessariò remanet, & quarè.
322
Cicatrix non remanet defectu materiæ spermaticæ.
323
Cicatrices cavas quarè contingere sit necesse.
374
Consultationes quandò necessariæ reputentur.
49
Consultores cujus conditionis sint supervocandi.
50
Convulsio facilè vulneribus nervosarum partium supervenit, & quarè.
225
Cor musculus cavus robustissimus.
250
Cordis vulnerati signa quæ, & quarè contingant.
255
Corpus humanum vitro comparatum.
51
Cranij portionis naturalis defectus historia.
378
Cruris tabescentia in diuturno coxen dicum dolore quarè sequatur secundum Galenum.
403
Cynanche angine nomen apud Græcos quid significet.
345
Cynanche siuè anginæ quatuor species.
345
D
DEntes recipiunt nervos, & quarè.
156
Dentes licèt ossei, & detecti à frigore minùs læduntur, & quarè.
151
Dentium dolor frigidis, & calidis juvatur, & quarè.
154
Dentium dolor ex qua materia causetur, difficultèr dignoscitur, & quarè.
155
Dentium structura anatomicè considerata.
152
Desipientia in Cranij præcisione non semper, & quandò contingat.
424
Dolor quid.
222
Dolor est medicina doloris quà ratione demonstretur.
82
Dolor tribus modis sedatur.
193
Dolor coxendicis quarum partium sit proprius affectus.
399
Dolor spasmoticus inferiorum articulorum per vstionem statim ablatus.
406
Doloris causa in suppuratione.
90
E
EGrotantium Ditiorum magnum infortunium.
49
Egrotus fidem habeat in Chirurgum curantem.
12
Egroti conditiones necessariæ vltrà obedientiam.
14
Empijema quid.
226
Empiricorum medicamtorum vsus qua cautela permittendus.
446
Epiplonphalos quid.
394
Erysipelas si suppuretur, & putrescat, malum, & quarè.
422
Erysipelas ex ossis nudatione malum, & quarè.
420
Etheroclita curatio quæ sit.
355
Euacuatio magna puris, vel alterius substantiæ non confestim facienda.
342
Exemplum demonstrans necessitatem remansionis cicatricis.
323
Experimentum, & experientia in quo differant, & quid significent.
9
Exteriora quæ intelligenda.
16
F
FAmes, & fitis duarum specierum, & quæ.
267
Febris in suppuratione quomodò excitetur.
91
Febris in suppuratione quandò necessaria, & quandò non.
92
Febris in Vulneribus, & Vlceribus dùm fit suppuratio, quandò necessaria, quandò non.
92
Femur fractum consolidatum post menses sex in Muliere sana.
382
Fætor in pure vndè proueniat.
94
Fætor in pure non sempèr malus.
96
Fractura humeri in Nobili Viro post menses 15. non consolidata.
382
Frigidum ossibus inimicum, & quarè.
150
Frigidum inflammationibus Veteribus nigredinem affert, & quarè.
184
Frigidum vti calido oppositum calidis affectionibus conuenit.
184
Frigidum medicamentum vulneratæ, & ulceratæ parti non admouendum, sed vicinis partibus.
183
G
GAlenus in inflammationibus prohibet repellentium vsum in septèm casibus infeciùs notatis.
188
Galenus dùm loquitur de fluxionibus, & repellentium vsu excusandus, vt qui sanguinis circulationem ignorabat.
196
Galeni septèm casus examinantur.
190
Galeni septèm casibus, in quibus repellentia non conueniunt, tres alios addit Guido.
189
Galeni opinio refellitur circa cruris emaciationem in Ischiade.
404
Guido errat in tribus casibus, in quibus loquitur de repellentibus.
196
H
HEpar Viscus glandulosum.
252
Hepatis vulnera quæ, & quarè læthalia.
252
Hepatis suppurati inurendi modus.
432
Hildani operatio secundùm Vxoris consilium.
446
Hippocrates, & Galenus laudant etiàm interdùm rudiorum hominum consilia.
445
Humani corporis sanitas in quo consistat.
7
Humorum motus diuerso ordine sequitur in partibus sanis, quam in partibus morbosis.
228
I
IEiuni intestini, & Ventriculi vulnerati signa quæ, & quarè contingant.
274
Igne quando utendum.
444
Infantulorum mammæ cautè comprimantur ab Obstetricibus.
123
Inflammatio vulneribus quarè, & quomodò superveniat.
185
Intestina vulnerata quibus causis peculiaribus non coalescant.
333
Intestinorum situs descriptio.
Iocinoris vulnerati signa quæ, & quare contingant.
Ischij, & femoris articulationis anatomica descriptio.
L
LAminarum Cranij diversa structura.
376
Latæ pustulæ quarè non pruriant.
147
Levitas, & æqualitas vndè proveniant in pure.
94
Lienis vulnerati signa quæ, & quarè contingant.
266
Ligamenti rotundi femoris, & Ischij defectus bis ab Autore observatus.
398
Ligamenta quibus hepar alligatur.
261
M
MAteria urinæ triplex.
132
Materia suppurata quomodò ad tact dignoscatur.
99
Materia suppurata ad tactum non semper dignoscitur, & quarè.
99
Medici nomen apud Galenum commune erat etiàm Chirurgo, & ijs, quos nos Barbitonsores vocamus.
55
Medicinæ principia vndè.
446
Medicamenta, & ferrum quandò conveniant.
443
Medicamentorum ab Empyricis propositorum fallacia comparatione indicatur.
447
Monitum Chirurgis circa sanguinem in Capite, Thorace, & Abdomine collectum.
331
Morbi extremi quales.
38
Morbi quarè in principio, & fine mitiores.
42
Morbi quarè in statu vehementiores.
42
Morborum ab humoribus causatorum difficilis cognitio, & curatio, quarè.
9
Mucores quid secundùm Hippocratem.
399
Mulierum consilia in morbis muliebribus existimanda ex Hippocrate.
445
N
NErvosæ partes non facilè glutinantur.
250
Nervose partes sunt substantia Cerebri continuata.
250
Nervos suisse asserere, iactatio est.
324
Nobiles Patientes ad obediendum moneantur exemplo exposito.
13
Nobiles, & Divites infeliciores Pauperibus tempore agritudinis.
44
Nullum aliud medicamentum reperiri, concludi non potest.
445
Nursini in morbis partium urinarium practici versatissimi.
50
O
OBedientia infirmi necessaria.
10
Obedientia quomodò ab egrotis procuranda secundùm eorum diversitatem.
11
Obmutescentia quando, & quarè contingat concusso Cerebro.
438
Obstupescentia, & desipientia mala in percussionibus capitis, & quare.
417
Occao quid.
6
Occasio quomodò exprimebatur à Fidia.
8
Occasionis denominatio undè proveniat.
7
Oculis enchymosi vexatis causa percussi onis capitis non conveniunt repellentia.
194
Omentum à vulnere transmissum quomodò, & quandò abscindendum.
395
Omentum abscissum difficilem chilificationem inducit.
395
Operationes dirigendæ secundùm rationem, & experientiam.
117
Operationes maximi momenti operetur Chirugus consilio Medici, non ex se.
342
Operationes magnæ, & truces non permittuntur facilitèr à domesticis.
431
Opportunitas, & occasio operandi in Chiturgia non facilè dignoscitur etiàm à peritis Professoribus, & quarè.
8
Os denudatum in ulceribus necessariò exquammandum.
420
Ossis abscessio quandò necessaria in carnium corruptione.
440
Ossis segregatio quando difficilis per exsiccantia, & facilior humidis.
379
Ossis abrasio ad solle citandam segregationem non bona, & quarè.
380
Ossis plurima portio vt segregetur, consiliu.
381
Ossis pauca quantitas detecta in vulneribus non sempèr segreganda.
381
Ossa detecta facilè corrumpuntur, & quarè.
150
Ossa abscedenda ab ulceribus an solicitanda sint exsiccantibus, an humidis, & pinguibus.
379
Ossa fracta diversa quot diebus consolidentur secundùm Hippocratem.
381
Ossa citiùs, vel tardiùs glutinantur, & quarè. pag.
381
P
PAracentesis quid.
341
Paraphimosis quid.
140
Patientes Nobiles difficultèr mandatis Medicorum obediunt, & quarè.
13
Pavores in infantulis quarè.
121
Penetratio vulnerum Thoracis quando difficultèr dignoscatur, & quarè.
258
Phlegmon licèt durior tumore flatuoso, & aquoso, attamèn est melior.
240
Porus sarcoides quomodò generetur.
324
Præsidia Chirurgica quæ, & quot sint.
38
Profestores plures ad morbum curandum damnosi, vt similitudine demonstratur. pag.
51
Pugna caloris nativi, & extranei in generatione puris.
88
Pulmonis vulnerati signa quæ, & quarè contingant.
256
Pulsatio in parte inflammata quomodò fiat. pag.
98
Pulsationis in suppuratione duæ species.
98
Pulveres ad os accelerandum ad segregationem.
379
Pus album, leve, æquale, & quam minimè foetidum non sempèr bonum, nec ab his diversum sempèr malum.
94
Pus quarè fiat album.
93
Pus purum, & album quarè bonum, subcruentum, feculentum, ac fetidum quarè malum. pag.
427
Puris boni conditiones.
92
Puris materia secundùm Galenum.
87
Puris materia diversa secundùm Neotericos. pag.
89
Puris mictio undè proveniat, & quomodò dignoscatur.
138
Pustulæ, quæ dicantur.
247
Pustulæ quæ, & quarè pruriant.
247
Q
QVarè pravis vulneribus tumores superveniant; Explicatur Veterum, & Recentiorum doctrina.
236
Quarè pravis vulneribus nisi tumores superveniant, sit malum.
236
Quarè ulcera in Hydropicis difficilis sint curationis.
246
Quarè Cerebro læso, ledatur & Cor.
251
Quæ vulnera censeantur prava à Galeno. pag.
235
Quæ partes precordiorum nomine intelligantur.
251
Quies partis necessaria ad agglutinationem. pag.
250
R
REcentia ulcera apud Hippocratem sunt uulnera pag.
199
Remedia chirurgica tria, & quæ
117
Renum vitia quarè facilè, communicentur Ventriculo.
265
Renum actio segregandi serum vrinaceum quomodò fiat.
263
Renum vulneratorum signa que, & quare contingant.
263
Resolutio tumorum quandò citiùs, quandò tardiùs sequatur.
229
Retrocessio humorum tumores causantium quomodò fiat.
131
Retrocessio tumorum vel pessima, vel optima, & quarè.
131
Retrocessio Erysipelatis, & aliorum tumorum non sempèr mala, interdùm bona, & quandò.
338
Retrocessio quandò pessima.
131
Retrocessio quandò optima.
131
S
SAnguis emissus per vrinæ vias quomodò dignoscendus àn à Renibus, àn à vesica proveniat pag.
138
Sanguis, & pus possunt reddi per vrinæ vias sine vitio Renum, & Vesicæ.
139
Sanguis quarè reddatur spumosus
257
Sanguis in Thorace contentus tribus vijs solet euacuari.
330
Sanguis in Abdomine collectus quomodò soleat euacuari à natura.
330
Sanguinem statim sistere in vulneribus malum, & quarè
186
Scarificatio in Carbunculo quare facienda.
46
Senes quarè Iuuenibus minus ægrotent.
76
Senes magnis, & trucibus operationibus cautè subijciendi.
77
Senes hyeme bis Senes, æstate semisenes considerandi.
78
Septum Transuersum Diaphragma Grecis dictum quid sit, Anatomica descriptio.
278
Septi Transuersi vulnerati signa quæ, & quarè sequantur.
278
Signa vulnerum internarum partium à Celso proposita quarè non sempèr, & sepiùs plurima confusè contingant.
282
Sinouia quid.
399
Sinouiæ superabundantis damna.
399
Sphaceius quid.
437
Sphacelus in quibus casibus sine igne etiam curari possit.
447
Sphaceli amputatio quando facienda in parte sanà, & quand in mortuà.
449
Sphaceli amputatio in parte mortuâ quarè laudanda
448
Spinalis medullæ vulneratæ signa quæ, & quare adueniant.
276
Stomachi vulnerati signa quæ, & quarè sequantur.
273
Stomachi nomen Oesophago debetur.
273
Succus nerueus ad nutriendum necessarius;
404
Suppuratio in Medicina plura significat.
428
Suppurationis signa communia non sempèr vera, & vniuersalia.
97
T
TAbescentiæ causa.
404
Temporis, & occasionis definitio ex Hippocrate.
6
Thorica bona quænam sit.
10
Tumores in quibus casibus debeant promoueri.
40
Tumores circà anum, & in cantho interno oculi quàm citissimè aperiendi.
83
Tumores molles bonos, duros malos quos intelligat Hippocrates.
241
Tumores aquosi, & flatuosi licèt molles attamèn non boni.
240
Tumorum terminatio non quatuor, sed quinbue modis aduenit.
130
Tumorum deficientia an per retrocessionem, vel resolutionem sequatur, quomodò dignoscendum;
227
Tumorum terminatio per resolutionem quomodò sequatur.
229
Tumorum terminatio per retrocessionem citiùs sequitur quam resolutio.
229
Tumorum materia retrocessa quomodò ab effectibus consequentibus dignoscatur.
229
Tumoribus non sempèr applicanda medicamenta.
443
V
VAsa sanguifera maiora dentes habent, & quarè.
153
Vesicæ vulneratæ, signa, quæ, & quarè contingant.
279
Vigilie in Infantibus lactantibus quarè.
121
Visitantibus patientes vulneratos admonitid, & consilium.
17
Vita breuis quarè.
2
Vita hominis bullis comparata.
3
Vita breuis comparatiuè ad artis longitudinem.
4
Vita breuis quandò non benè impenditur.
4
Vitam breuem, & artem longam quarè monuerit Hippocrates.
5
Vitia varia in Cranij laminis inuenta.
377
Viuere aliud non est, quam mori; & quomodò.
3
Vlccra, & fonticuli pus generant sine febre.
92
Vlcera recentia suppuratione indigent.
199
Vlcera circumglabra quarè praua.
244
Vlceribus frigidum quarè inimicum.
165
Vmbilicus quid, & quibus partibus constet.
121
Vmbilici inflammationes quarè fiant in infantulis.
122
Vmbilicalia vasa in adultâ Virgine non agglutinata, & indè sequuta symptomata.
122
Vomitus facilis in infantulis quarè contingat.
120
Vrinæ impedita secretio in Renibus vitio neruorum.
265
Vstio Ischiadica vtilitèr facta.
405
Vstio Ischiadica cum perforatione ligamenti damnosa.
406
Vteri situs, eiusq; ligamenta.
268
Vulgus, & quid pro eo sit intelligendum in Medicin.
44
Vulnerati quarè difficillimè dietam obseruent.
11
Vulnerati quomodò ad obedientiam inducendi circà dietam.
12
Vulneribus prauis, non sempèr malum, si tumores non superueniant.
237
Vulue vulnerate signa que, & quarè sequantur.
268
INDICE
DELLE MATERIE,
E cose più notabili.
Abrasione dell' osso per sollecitare la segregazione non e buona, e perche. pag.
390
Acqua fredda, quando convenghi ne' dolori degl'articoli.
224
Acqua fredda, come giovi alli dolori degl' Articoli.
224
Aforismo, e suo nome da che venga detto. pag.
18
Aforismo, e di esso diffinizioni.
19
Afte ulceri della Bocca.
124
Afte, loro cause, e cura.
124
Amputazione di parte sfacelata, perche si lodi nella parte morta.
458
Angina che co sa sia.
347
Angina da che venghi detto.
347
Arte che cosa sia.
22
Arte chirurgica lunga, e perche.
22
Arteria ferita in occasione di flebotomia in che modo curata da Galeno.
72
Assistente Chirurgo, e suo offizio.
35
Assistenti di due specie.
35
Assistenti Chirurghi in che soglino peccare. pag
35
Assistenti intesi di più specie.
36
Avertimento agl'assistenti domestici.
36
Avertimento à Chirurghi circa il sangue raccolto nel Capo, Torace, & Abdomine.
334
Avertimento à Giovini Chirurghi intorno al far consulti.
64
B
Bianchezza, & acutezza nella parte suppurata, perche succedino, e perche sempre non vi sijno.
116
Bile perche si vomiti nelle ferite del Capo, e di molte parti nervose.
308
C
Calore nativo, e sua azione.
102
Calore preternaturale come si generi, e quale sia la sua azione.
103
Calore naturale, e preternaturale sono cause efficienti della marcia, secondo Galeno. pag.
102
Caldo suppuratorio, e perche, con gl'altri utili, e danni del caldo, e del freddo, vedili esposti nel margine del commento dell' Aforismo 22. della Sezione quinta.
176
Caldo troppo vsato, e suoi danni.
148
Cancro sua denominazione di dove derivi. pag.
362
Cancro sua diffinizione.
362
Cancro affetto delle glandole.
362
Cancro è fatto dall'altra bile.
363
Cancro fatto da materia diversa, secondo gl'Antichi.
363
Cancro da che materia sia fatto, secondo li Moderni.
364
Cancro disprezza li medicamenti più piaceuoli, e si efaspera con li più gagliardi.
364
Cancro sue vere specie occulto, e non occulto.
365
Cancro occulto di due specie
365
Cancro manifesto perche è patente, ò perche è esulcerato.
366
Cancro, e diuersi suoi sintomi.
368
Cancro leuato via perche ritorni secondo gl'Antichi.
370
Cancro latente nel sangue come s'intendi.
371
Cancri da noi curati, e loro Istoria.
372
Carne liuida nell' vlceri quando, e perche sia cattiua.
415
Carne concisa, e contusa deue necessariamente putrefarsi.
101
Cartilagine più difficilmente si agglutina di tutte le parti spermatiche.
328
Causa vera perche rimanghi la cicatrice
327
Cautela dopo l'vso dell'acqua fredda negl'articoli.
224
Ceruello, spinal medolla, e Nerui perche siano offesi dal freddo.
158
Ceruello, e sue membrane ferite da quali segni si conoschino, e perche succedino.
307
Chiara d'ouo se debba applicarsi alle ferite la prima volta, ragioni affirmatiue.
218
Chiara d'ouo, e suo vso nelle ferite più tosto tollerato, che lodato.
220
Chiara d'ouo non conuiene nelle ferite per le ragioni esposte.
219
Chiara d'ouo quando debba ragioneuolmente vsarsi nelle ferite.
220
Chirurgo molto Giouane non può esser buono, e perche.
71
Chirurghi da Guerra in quali casi sijno appropriati, & in quali nò.
69
Chirurghi da Guerra spesse volte sono sforzati à far amputazioni delle membra, non necessarie, e perche.
70
Chirurghi tra di loro contrarij è male se si chiamino alla cura, e perche.
71
Chirurghi non anatomici tralascino più tosto li taglij pericolosi, che vccider con essi li Pazienti.
349
Chirurgia prattica hàtre presidij.
451
Cicatrice rimane necessariamente in qualsiuoglia parte per causa di ferita, Vlcere, e tumore aperto, e perche.
326
Cicatrice non rimane per mancanza di materia spermatica.
327
Cicatrici caue perche sia necessario che rimanghino.
383
Cinanche nome di Angina appresso li Greci che cosa significhi.
347
Cinanche, cioe Angina di quattro specie.
347
Condizioni dell' infermo necessarie oltre l'obedienza.
34
Conseglio, & avertimento à chi visital gl'infermi feriti.
37
Conseglio per accelerare la desquammazione di molto osso.
391
Conseglij delle Donne deuono auersi in considerazione nelli morbi muliebri.
454
Consulti quando si stimino necessarij.
66
Consultori di qual condizione debbano soprachiamarsi.
67
Convulsione facilmente sopraviene alle ferite delle parti nernose, e perche.
230
Corpo umano assomigliato al vetro.
68
Cose esterne quali debbano intendersi.
36
Cuore muscolo cavo robustissimo.
285
Cuore ferito quali segni abbia, e perche tali sopravenghino.
289
D
Denti benche di sostanza ossea, e scoperti meno sono offesi dal freddo, e perche. pag.
157
Denti, e loro struttura considerata anatomicamente.
159
Denti ricevono li nerui, e perche.
163
Delirio nelle offese del Cranio non sempre, e quando accadi.
425
Descrizione anatomica dell' articolazione del Femore, e dell'Ischio.
400
Dolore che cosa sia.
225
Dolore vien sedato in tre modi.
213
Dolore medicina del dolore in qual modo si dimostri.
85
Dolore perche si cagioni nella suppurazione.
104
Dolore de'denti giouato dal freddo, e dal caldo, e perche.
161
Dolore de'denti da qual materia sia causato difficilmente si conosce, e perche.
162
Dolore Ischiatico di quali parti sij particolar affetto.
402
Dolore spasmotico degl'articoli inferiori leuato in vn subito con l'ustione.
411
E
Emaciazione, e tabescenza perche succeda nella gamba nel longo dolore Ischiatico secondo Galeno.
409
Empiema che cosa sia.
232
Epiplonfalos che cosa sia.
396
Erisipela se suppuri, ò si putrefaccia, è male, e perche.
423
Eresipela nella denudazione dell'osso è cattiuo, e perche.
421
Esperimento, & esperienza in che differischino, e che cosa signisichino.
28
Essempio, che dimostra la necessità del rimaner la cicatrice.
327
Eteroclita cura qual sia.
367
Euacuazione grande di marcia, ò di altra sostanza non ha da farsi in vna sol volta. pag.
344
F
Fallacia de' medicamenti degl'Empirici dimostrata con una similitudine.
456
Fame, e sete di due specie, e quali sijno. pag.
303
Febre come si faccia nella suppurazione. pag.
106
Febre nella suppurazione quando fia necessaria, e quando nò.
106
Febre nelle ferite, & ulceri mentre si fà la suppurazione quando sia necessaria, e quando nò.
107
Fegato Viscere glandoloso.
286
Fegato ferito quali segni abbia, e perche soprauenghino.
295
Feriti perche difficilmente osseruino la dieta.
31
Feriti come debbono indursi ad osseruar la dieta.
31
Ferite del Fegato quali, e perche sijno mortali.
286
Fermar subito il sangue nelle ferite è male, e perche.
205
Fetore nella marcia di dove provenga.
109
Fetore nella marcia non è sempre cattiuo. pag.
111
Flemmone ancorche più duro del tumore acquoso, e flatuoso, nulladimeno è megliore.
243
Frattura del Femore in Donna sana consolidata dopo soi mesi.
392
Frattura dell'Vmero in persona Nobile non ancor sanata dopo 15. mesi.
392
Freddo come contrario al caldo conuiene negl'affetti caldi.
203
Freddo inimico all'ossa, e perche.
156
Freddo perche inimico all'Vlceri.
166
Freddo cagiona nigrore all'infiammazioni antiche, e perche.
203
Fuoco quando debba usarsi.
453
G
Galeno prohibisce l' uso de'repellenti nell'infiammazioni in sette casi notati inferiormente.
207
Galeno viene essaminato nelli sette casi.
210
Galeno mentre parla delle flussioni, e dell' uso de'repellenti deue scusarsi, come quello, che non sapeva il circolar del sangue. pag.
216
Gran disav entura degl'infermi Riechi.
66
Guerra trà il calore native, & estraneo nella generazione della marcia.
102
Guidone aggiunge tre casi alli sette propos da Galeno, ne' quali non convenghino li repellenti all'infiammazioni.
209
Guidone erra in tre casi mentre parla de'repellenti.
217
I
Ildano opera secondo il conseglio della moglie.
455
Impedita segregazione dell'Vrina nelli Reni per vizio de'nervi.
301
Infermo confidi nel Chirurgo, che lo cura. pag.
32
Infiammazione perche, & in qual modo sopravenga alle ferite.
204
Infiammazioni dell'Ombelico perche si faccino ne'piccioli infanti.
127
Intestino Ieiuno, e Ventricolo ferito quali segni abbino, e perche sopravenghino. pag.
312
Intestina descritte qual sito abbino.
314
Intestina ferite per quali cause particolari non s'agglutinino.
336
Ipocrate, e Galeno lodano tal volta li conseglij di Vomini più rozzi.
454
L
LAmine del Cranio di struttura diversa. pag.
386
Larghe pustule perche non diano prurito. pag.
248
Levità, & egualità nella marcia di dove derivino.
109
Ligamento rotondo del Femore, e dell'Ischio ritrovato due volte mancante dall' Autore.
401
Ligamenti con li quali stà alligato il Fegato. pag.
297
M
MAmmelle de' fanciulli si comprimino con cautela dall'Ostetrici.
129
Materia del pus qual sia secondo Galeno. pag.
102
Materia del pus diversa secondo li Moderni. pag.
103
Materia suppurata come si riconoschi.
115
Materia suppurata non sempre si riconosce al tatto, e perche.
115
Materia de' tumori retrocessa come si riconosca dagl'effetti, che seguono.
235
Materia dell'Vrina di tre specie.
135
Medicina di dove ebbe principio.
455
Medico Vecchio, e Chirurgo Giouane come dice il volgo, in che modo abbia à intendersi.
71
Medicamento freddo non deve applicarsi alla parte ferita, & ulcerata, mà alle parti vicine.
201
Medicamenti non sempre s'hanno d'applic à tumori.
451
Medicamenti, e ferro quando co nvenghino pag.
452
Medicamenti degl'Empirici con che cautch debbano permettersi.
456
Milza ferita quali segni abbia, e perche accadino.
302
Modo di far ustione al Fegato suppurato. pag.
434
Morbi estremi quali sijno.
39
Morbi perche più miti nel principio, e nel fine.
58
Morbi perche vehementi nello stato.
58
Morbi causati da umori difficili à conoscersi, e curarsi, e perche.
28
Mucori cosa sijno secondo Ipocrate.
402
Mutescenza perche, e quando avenga essendo concusso il Cervello.
439
N
Nervi, che siano stati ricusciti, è iattanza l'affermarlo.
328
Nooili Pazienti si ammonischino ad obedire con l'essempio, che viene esposto.
33
Nobili, e Ricchi in tempo d'infermità più infelici de'Poveri.
61
Nome di Medico appresso Galeno commune ancora al Chirurgo, & à quelli, che noi chiamiamo Barbieri.
73
Nome di Cancro commune à molti morbi. pag.
361
Non esservi altro medicamento non può concludérsi.
454
Norcini molto prattici nelle malattie delle parti urinarie.
67
O
Obedienza necessaria dell'infermo.
30
Obedienza come deve procurarsi dagl' infermi, secondo la di loro diversa condizione.
30
Occasione, che cosa sia.
25
Occasione, e suo nome di dove derivi.
25
Occasione come veniua rappresentata da Fidia.
27
Ombelico, che cosa sia, e da quasi parti venga composto.
126
Omento uscito fuori dalla ferita in che modo, e quando debba tagliarsi.
396
Omento tagliato cagiona difficile chilificazione.
397
Operazioni deuono ordinarsi secondo la ragione, e l'esperienza.
118
Operazioni di grandissimo momento si faccino dal Chirurgo con il conseglio del Medico, e non da se.
343
Operazioni grandi, e crudeli non si permettono facilmente da domestici.
434
Opinione di Celso circa il loco dove deve troncarsi la parte cfacelata.
458
Opinione di Galeno, circa l'emaciazione della gamba nel dolor ischiatico è rigettata.
409
Opportunità, & occasione d' operare nella Chirurgia non è facile à conoscersi ne meno da Periti Professori, e perche.
27
Osso scoperto in poca quantità nelle ferite non è sempre necessario, che si segreghi. pag.
391
Osso denudato nell'ulceri necessariamente deve squammarsi.
421
Osso quando sia necessario si separi nel corrompersi delle carni.
441
Ossa diverse rotte in quanti giorni si consolidino secondo Ipocrate.
391
Ossa si agglutinano hora più presto, hora più tardi, è perche.
392
Ossa scoperte facilmente si corrompono, e perche.
157
Ossa da separarsi nell' ulceri se debbano sollicitarsi con medicamenti essiccanti, overo con umidi, e pingui.
389
P
PAracentesi, che cosa sia.
343
Parasimosi, che cosa sia.
144
Parti nervose non si agglutinano faci Imente. pag.
284
Parti nervose sono sostanza continuata del Ceruello.
284
Paure nelli piccioli infanti perche succedino.
126
Pazienti Nobili difficilmente obediscono agl'ordini de'Medici, e perche.
32
Penetrazione delle ferite del Torace, quando sia difficile à conoscersi, e perche. pag.
293
Perche offeso il Cervello venghi à patire il Cuore.
285
Per qual causa le piaghe negl'idropici sijno difficili da curarsi.
246
Polmone ferito quali segni abbia, e perche seguino.
291
Polueri per accelerare la desquammazione dell'osso.
389
Poro Sarco ide in che modo si generi.
328
Presidij Chirurgici quali, e quanti sijno. pag.
39
Professori in molto numero dannosi, come si dimostra con una similitudine.
68
Pulsazione ne ll a suppurazione come si faccia. pag.
114
Pus buono, e suc c ondizion.
107
Pus perche si fac ci bianco.
108
Pus bianco, lieve, uguale, e poco fetente non è sempre buono, nè quello, che è diverso da esso, è sempre cattivo.
110
Pus puro, e bianco perche buono, il sanguinoso, feccioso, e fetido perche cattiuo. pag.
429
Pus reso per urina come si conosca di dove viene.
142
Pustule quali tubercoli si chiamino.
248
Pustule, quali, e perche cagionino prnrito. pag.
248
Q
QValche volta non è male se alle-ferite prave non sopravenga tumore.
239
Quali ferite sijno reputate prave da Galeno pag.
237.
Quali parti debbano intendersi per precordij.
285
Questione perche alle ferite prave sopravenghino tumori, ove si essamina la dottrina degl'Antichi, e de'Moderni.
238
Questione perche sia male, se alle ferite prave non sopravenga tumore.
238
Quiete della parte necessaria per l'agglutinazione.
284
R
REni in qual modo operino l'azionedi segregare l'urina.
299
Rent feriti per quali segni si conoschino, e perche essi succedino.
299
Repellnti non convengono agl'Enchimosi degl'occhij causati da percossa di capo. pag.
214
Resoluzione de tumori quando segua più presto, e quando più tardi.
234
Retrocessione degl'umori, che causano li tumori, in che modo si faccia.
135
Retrocessione de'tumori è ò pessima, ò buonissima, e perche.
134
Retrocessione quando sia pessima.
134
Retrocessione quando sia ottima.
134
Retrocessione dell'Eresipela, & altri tumori non è sempre cattiva, alcune volte buona, e quando.
341
Rimedij Chirurgici di tre specie, quali. pag.
118
S
SAngue reso per le vie dell'urina, come si conosca se venga dalli Reni, ò dalla Vesica.
142
Sangue, e marcia ponno mandarsi fuori per urina senza vizio de'Reni, ò della Vesica. pag.
144
Sangue raccolto nella cavità del Torace suole evacuarsi per tre vie.
333
Sangue per qual causa divenghi spumoso. pag.
292
Sangue raccolto nella cavità dell'Abdomine in che modo soglia evacuarsi dalla natura. pag.
333
Sangue bilioo causa dell'Eresipela.
339
Sanità del corpo Vmano in che consista.
26
Scatificazioni nel Carbonculo perche debbano farsi.
62
Segni del Carbonculo già fatto.
62
Segni communi della suppurazione non sempre veri, & uniuersali.
113
Segni delle ferite delle parti interne proposti da Celso perche non sempre, e spesse volte accadino più numerosi, e confusi, pag.
320
Separazione dell' osso quando sia difficile con gl'essiccanti, e più facile con gl'umidi.
389
Setto Trasuerso ferito quali segni abbia, e perche succedino
315
Setto Trasuerso detto da Greci Diafragma, che cosa sij, descrizione anatomica.
316
Sfacelo, che cosa sia.
437
Sfacelo in quali casi possa curarsi senza fuoco. 457.
457
Sfacelo quando debba amputarsi nella parte sana, e quando nella morta.
459
Sinovia, che cosa sia.
401
Sinovia so prabondante, e suoi danni.
402
Specie due di pulsazione nella suppurazione. pag.
114
Spinale medolla ferita quali segni abbia, e perche accadino.
314
Stomacho suo nome dovuto propriaméte all' Esofago.
310
Stomaco ferito quali segni abbia, e perche accadino.
310
Stupidezza, e perdimento di senno nelle percosse del capo cattivo, e perche.
419
Succo nerveo necessario per la nutrizione. pag.
409
Suppuraziene nella Medicina significa più cose.
430
T
TAbe, e sua cagione.
410
Tacito Imperatore Vecchio come sia da noi considerato.
75
Tempo, & occasione come si diffiniscono secondo Ipocrate.
25
Teorica buona qual sia.
29
Terminazione de' tumori succede non in quattro, mà in cinque modi.
134
Terminazione de' tumori per retrocessione segue più presto, che per resoluzione. pag.
235
Tumori quando mancano, come abbia à distinguersi se sia per retrocessione, ò per resoluzione.
233
Tumori in che modo segue, quando tetminano per resoluzione.
234
Tumori molli buoni, duri cattivi, quali intenda Ipocrate.
244
Tumori acquosi, e flatuosi ancorche molli, non perciò buoni.
243
Tumori quando debbino aiutarsi à venire. pag.
41
Tumori vicino all'ano, e nel cantho interno dell' occhio devono con gran prestezza aprirsi.
86