INDEX
CAPITUM.
CAP. I.
DE Duplicis Jurisdictionis distinctione.
Fol. 1.
CAP. II.
De Papæ occupatâ Tyrannide in Ecclesiâ.
fol. 14.
CAP. III.
Talem in Ecclesiâ primatum Papæ, nullo penitus fundamento niti, vel defendi posse ostenditur.
fol. 20.
CAP. IV.
Idem ex Pontificum Decretis, Decretalibus & Conciliis probatut.
fol. 37.
CAP. V.
De secundo occupatæ illius in Ecclesiâ Tyrannidis fundamento.
fol. 61.
CAP. VI.
De jure Regum & Principum in Ecclesiasticis.
fol. 83.
CAP. VII.
De Jure Regum & Principum in ordinandis & constituendis officiis Ecclesiæ.
fol. 155.
CAP. VIII.
De jure Majestatis convocandi & conscribendi Concilia, aliaque religionem spectantia exercendi.
fol. 187.
CAP. IX.
De incommodis exemptionis Ecclesiasticorum, & malis inde in Rebuspub. ortis & oriundis.
fol. 217.
CAP. X.
De incommodis, quæ tam Ecclesia quam Respub. patitur, quod Papa sibi soli authoritatem ac potestatem vendicat concilia convocandi, & quod concilia erraverint, maximè vero Pontisicum, & errare possint.
fol. 262
CAP. XI.
De Papæ occupatâ tyrannide in Republicâ.
fol. 317.
CAP. XII.
Supremum in Republicâ dominium, Papæ, nullo fundamento competere, nec quopiam jure defendi posse, monstratur.
fol. 336.
CAP. XIII.
De jure & actione quam Pontifices in Regna: Neapolis, Siciliæ & Sardiniæ, ut & Apuliæ & Calabriæ provincias, prætendunt.
fol. 365.
CAP. XIV.
De jure & actione quam Pontifices in Imperium Germanicum, Regna; Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ & Daciæ se habere gloriantur.
fol. 378.
CAP. XV.
De jure quod in Regna; Galliæ, Hispaniæ, Arragoniæ, Lusitaniæ, Angliæ, Scothiæ & Hiberniæ, habere se asserunt.
fol. 388.
CAP. XVI.
De jure & actione quam Pontifices Romani in Regna; Russiæ, Hungariæ, Poloniæ, Sveciæ, Gothiæ, Daniæ & Norvegiæ habent.
fol. 411.
CAP. XVII.
Pontifices in præsata regna, nullum jus pretendere posse, vel debere ostenditur; eorumque actiones in præfata regna & principatus ipso jure nullas esse probatur.
fol. 428.
CAP. XIIX.
Pontificum Romanorum sæva & crudelis in Reges & Principes usurpata tyrannis, & eorundem conculcatæ Majestatis crimen detegitur.
fol. 464.
CAP. XIX.
Pontisicem Romanum nullo modo, nulloque jure, in Reges & Principes eorumque subditos animadvertere posse, ostenditur.
fol. 500.
CAP. XX. ET ULTIMUM.
De potestatis & authoritatis Pontificum diminutione, ipsiusque tandem Papatus ruinâ.
fol. 543.
LAURENTII VALLENSIS
Patritii Romani, de falso creditâ & ementitâ donatione, declamatio.
fol. 565.
FINIS.
INDEX
Rerum & Verborum.
A.
AAron & Miriam non murm urent contra Mosen. pag. 214.
Aaron & Moses consilia communicarunt. 213.
Abiathar Pontifex à Salomone dopositus. 95. 96.
Abisai Sunamitidem, vule uxorem ducere. 96.
Actor allegans causas contr arias, audiendus non est. 76.
Adoniæ fratricidium. 96.
Adrianus I. jus eligendi Pontifices Carolo M. obtulit. 157.
Adrianus. I. Idololatra. 612.
Adrianus II. Idololatra. 612.
Adulatores Pontificis. 561
Adrianus IV. jus investituræ Friderico primo restituit. 171.
Adrianus. IV. Reip. eversor.
Adriani Papæ Epistola ad Archiepiscopos, Trevirensem, Moguntinensem & Coloniensem. 381
Adrianus IV. Fridericum Barbarossam excommunicavit. 289.
Ædificare super petram quid. 24. 29.
Agatho Papa Episcopum Portuensem ad Justianum misit. 122.
Affer, Affer, sanguisugarum Romanorum verba. 232.
Africani concilii error. 300.
Africani, literas Bonifa, & Celestino scribunt. 53.
Agathensis concilii error. 290. 298.
Agatho unicus. 155.
Alasiores Romani impudentes. 160.
Alexander, III. permittit Episcopo Parisiensi revocare donationes. 161.
Alexander III. tyrannus & Reipub. turbator. 174.
Alexander VI. incestuosus. 316.
Alexandri II. literæ Gulielmo Angliæ Regi scriptæ. 402.
Alexandri III. responsio Carolo VII. Gothorum Regdata. 419.
Alexandri III. literæ Waldemaro Danorum Regi screptæ 422.
Alexander. III. Friderici Barbarossæ collum pede suo depressit. 468.
Alexander III. crudelis tyrannis. 467.
Alexandri III. in Angliæ Regem crudelitas. 469.
Alexander V. Ladislaum Vngariæ Regem excommunicavit. 592.
Alteni muneris non est facienda usurpatio. 2.
Altare in lateranensi basilicâ ligneum. 201.
Angliæ Reges jurisdictionemin Ecclesiasticos semper retinuerunt. 139.
Angliæ Regesjus eligendi antistites sibi solis servant. 284.
Angliæ regnum Pontificis & Eccles. feudum. 402.
Annatæ quid. 548.
Antiochen a synodus à Constantino juniore coacta. 203.
Apostoli Petrus & Paulus Dii vocati. 67.
Apostoli Petrus & Paulus à Constantino visi, 66.
Apostolis omnibus par à Christe authoritas tributa. 22.
Apostolus Paulus erroris à Pontificibus accusatur. 277.
Apulia Papæfeudum. 365.
Arausici concilii error. 292.
Arcadii & Honorit Imperat, Epistola ad Eutychianum. 114.
Arcadius & Honorius Impp. Ecclesiasticos à civitate Constantinopolit anâ ejiciunt. 111.
Arius damnatus. 192.
Arragoniæ regnum Ecclesiæ Romanæ feudum. 397.
Atheismus quid. 507.
Attabalida Rex, Papam impudentem & fatuum vocat. 221.
Augustinus Steuchus Papæ bibliothecarius. 61. 382. 388.
B.
BAlsamon, per transmarina loca, Romana, intelligit. 53.
Baptismus Constantini absurda multa gignit. .
Baronius luris Canonici textus malè rejiit. 164.
Bartolus quia in terris Ecclesiæ fuit, faisa scribere cogebatur. 334.
Benedictus V. adulter. 316.
Benedictus VII. Imperatoris gratiâ ad Pontificatum promotus. 165.
Benedictus IX. magicus. 316.
Benedictus VIII. coronam Poloniæ Regi destinatam Hungariæ Regi mittit. 416.
Bernhardi dictum. 90.
Bigamia licita. 277.
Bigamus, & quæ virginitatem pollicitam prævaricata est, quoad pænam comparantur. 275.
Birgitta Waastensis monasterii Abbatissa inter sanctos relata, ab Vrbano V. 243.
Birgittæ Monasterii Wadstenensis in Gothia Abbatissæ proverbium de Papa. 236.
Bohemiæ regnum Pontificis feudum. 381.
Bonifacio, literæ ab Afris datæ. 53.
Bonifacius, III. à Phoca Imperatore obtinuit, ut Romana sedes diceretur caput Ecclesiar. 122.
Bonifacius IV. Pantheon. B. Mariæ dedicavit. 122.
Bonifacius VII. gratiâ imperatoris, Pontifex creatus. 165.
Bonifacius VIII. Reip. turbator. 174.
Bonifacii VIII. literæ Philippo IV. Francorum Regi scriptæ, in atrio palatii Parisiensis combustæ. 390.
Bonifacii VIII. aliæliteræ Philippo IV. datæ. 390.
Bonifacius VIII. Nicolai IV. & Celestini V. exactiones concessas, irritas pronunciat. 443.
Bonifacius VIII. hæreticus. 511.
Bonifacius VIII. annatarum author. 549.
C.
CÆsar ea quæ sua sunt, sibirestituat. 5.
Cæsari reddenda quæ Cæsaris sunt. 479.
Carolus V. Pauls III. pedes servili modo osculatus est. 479.
Carolus VII. Svecorum Gothorumque Rex. 418.
Carolus VIII. Ludovici patris donationes rescidit. 444.
Cajus Papa condemnatus. 107.
Calabria, Pontificis feudum. 365.
Calcedonensis synodus adæquationem Episcoporum instituit. 46.
Callixus Papa imperatorem excommunicat. 169
Camera Apostolica comparatur mari. 232.
Capitulum, Constantinus, fictum. 336.
Canis impudicus quis. 128.
Canones a Canonistis refutantur & delentur. 48.
Canones vacillant. 282. Contrarii 274.
Canonizatio quare à Pontificibus inventa. 243.
Capraroli Poëtæ Itali, versus. 259. 251.
Capitulare Caroli Magni. 132.
Caroli V. fidelitatis juramentum Clementi VII. præstitum. 380.
Carolus Magnus Episcopos suos fideles vocat. 123.
Carolus Calvus Medense & Svessionense concilium convocavit. 202.
Carolus Magnus plurima concilia coëgit. 202.
Cardinalis Eranciscanus luxuriosus. 246.
Carthaginensis concilii error. 291. 298.
Catharina Senensis ab Vrbano. V. inter sanctos relata. 243.
Celestino Papæliteræ ab Afris datæ. 52.
Celestini III. in Henricum IV. tyrannis. 465.
Childebertus Rex Parisiense II. concilium convecavit. 204.
Chilpericus Erancorum Rex, à Zachariæ Pontifice regno exurus. 502.
Christus Ecclesiæ sponsus. 35.
Christus fungitur munere pastoris & sacerdotis. 81.
Christus Pilati judicio se subjecit. 99.
Christus judicis officium renuit. 101.
Christus Rex creari neluit, Papa verò secus. 327.
Christus non jussit interfici bæreticos. 320.
Christiani per sequationes plurimas passi. 103.
Christiani, magno numero, internecioni à Diocletiano dati. 105.
Civitas est in Republica. 84.
Classici conventus approbati. 209.
Claves Ecclesiæ non uni, sed omnibus Ecclesiæ Dei ministris datæ. 32. 26. 27.
Claviger æternæ vitæ est Papa. 15.
Clavium potestate abutuntur Pontifices. 533.
Clemens V. Regnum Franciæ à potestate Papæ absolvit. 162.
Clemens III. Reip. turbator. 174.
Clerici Reipublicæ sant partes & veri cives. 84.
Clerici è numero civium Reipub. non sunt exempti. 123.
Clerici sub sunt potestati seculari. 127.
Clericos è potestate seculari exemptos volunt Pontifices & canonistæ. 219.
Clerici æquè crimen læsæ Majestatis committere possunt ac laici. 229.
Clerici fornicantis, ridicula pæna. 288.
Clerici, comam relaxantis, poena. 292.
Clericits poenitens ordinandus non est. 298.
Clerici secularibus negotiis se immiscere non debent. 568.
Clerici non debent rixas amare. 568. nec commercia secnlaria exercere. 568. ntc judicium sanguinis ferre, necvenutionibus gaudere. 568. nec arma portare, nec pugnare. 568. Sed orationibus & S. S. lectioni vacare. 459.
Concessio, declarationem quandoque significat. 161.
Concilia ab imperatoribus convocata. 190. 191. & seqq.
Concilium Calcedonense. 198. à Martianocona vocatum 198.
Concilium Ephesinum à Theodosio juniore congregatum. 194.
Concilium Constantinop. à Theodosio Magno convocatum. 192.
Concilium Nicenum à Constantino Magno convocatum. 191.
Conciliis tanta fides atque quatuor Euangeliis habenda. 199.
Concilia omnia in Hispania à Regibus convecata. 205.
Concilia quare congregentur. 209.
Concilia sine authoritate Papæ convocata, sunt nulla. 272.
Concilia errare possunt. 274. 275. & seqq.
Concilia contrarium statuentia, 274. 304. 305. & seqq.
Concilia pugnantia. 307. 309. 310.
Concilia sibi invicem opposita 307. 309. 310.
Concubinæ jure canonico licitæ. 307. 309. 310.
Concubina est, quæ plus quam viginti tria hominum millia admisit. 278.
Conjugia cum hæreticis inita dissolvenda. 279.
Crontiæ regnum Pontificis feudum. 382. 383.
Constantini Epistola ad Nicomediæ cives. 110
Constantini Magni instrumentum donationis. 62
Constantinus Magnus generale concilium convocavit. 190.
Constantinus Pogonatus synodum convocat. 202.
Constantini donatio minus valida. 335. 336. & seqq.
Constantini lepra, ridicula. 339.
Constantini Baptismus, absurdis absurda addit. 339.
Constantinus, non tenebatur in plus quam præst are poterat. 363.
Constantinopolitana Synodus, Episcoporum æqualitatem servari voluit. 44.
Constantinipolitana Ecclesia æharum est caput 49. Et eadem habet privilegia quæ Romana. 49.
Constantinus à leprâpurgatus. 68.
Constantinus Magutus templum prope palatium Lateranense erexit. 71. Primus duodecim cophinos terre ad fundamentum ponendum portavit. 71.
Contradictiones in jure Canoni o. 277.
Cornelius, Romanus Episcopus. 51.
Cornelius Pontifex à Decioin exilium missus. 106.
Crimen læsæ Majestatis quednam. 229. 230.
Cypriani quærela super Episcopis, qui adjudicium sedis Romanæ provocant. 51.
Cyrillus officio suo restituitur. 194.
D.
DAniæ regnum Pontifici tributarium. 387.
Dalmatiæ regnum Ecel. feudum. 382. 383
Daniæ Regum Ecclesiæ Romanæ tributarium. 420.
Daniæ & Norvegie Regum in Ecclesiasticos jurisdictio. 149.
Damasus I. scortator. 316.
David filium Salomonem in regno suo successorem constituit. 97.
David Rex. 15. Ejus in Ecclesiasticos potestas. 86.
Davidis in Regem electio. 7.
Demetrii Regis literæ Gregorio Papæ scriptæ. 383.
Devota peccans, aget decem annorum pænitentiam. 288.
Deus Reges constituit. 7.
Difficile est quod unus duorum vices gerat. 359.
Disciplinæ terror, maleficia refrænat. 4.
Diocletinus spatio 30. dierum, septendecim Christianorum millia occidi curavit. 105.
Dionysius unicus ab Imperatore condemnatus. 107.
Declamatio Laurentii Vallæ. 565.
Domestica testimonia nibil valent. 59.
Donatio Constantini refutata. 336. 337. 338. & seqq.
Donatio Constantini ficta & ementita. 463. 566. & seqq.
Donatio Constantini magni, ejusque Instrumentum. 62.
Donationis Ludovici instrumenta diversa & pugnantia. 346. 347.
Donus. II. Imperatoris gratiâ ad Pontificatum evectus. 165.
E.
ECclesia à potestate seculari est defendenda. 2.
Ecclesia cum alterius damno ditescere non debet. 128. 359. Turpe enim hoc esset. 362.
Ecclesiæ nomine quid Pontifices & Canonista intelligant. 508.
Ecclesiastica libertas nimia, nequitiæ est velamen. 131.
Edictum Constantini. III. 200.
Eleazar à Mose reprehensus. 97.
Eliberitani concilii error. 282. 290. 306.
Ephesina synodus, Episcoporum æqualitatem approbavit 46.
Episcopi Trajectensisoratio. 532.
Episcopi sunt Christi vicarii. 57. legati. 57. oculi. 57.
Episcoporum Germaniæ in Henricum IV. audacia. 225. Episcopus Episcoporum nemo est. 52.
Episcopus quilibet intra suam diæcesin synodum convocare potest. 208.
Episcopus Romanus non est dominus Episcoporum. 263. Sedsalten Episcopus. 263.
Episcopi plurimi, uxores duxerunt. 284.
Episcopo uxorem ducere licitum 285.
Episcoporum electio penes principem. 309.
Eraceus Siciliæ Rex. 376.
Ericus Stenchillus Sveciæ Rex. 419.
Eugenius. IV. hæreticus. 511.
Eusebius Pontifex, martyrium subiit. 107.
Eutychianus Papa condemnatus. 107.
Excommunicatio, medium non est, regna principibus auferendi. 452.
Ezechias reparat ædes domini. 98.
F.
FElix I. ab Aureliano condemnatus. 107.
Felix IV. à Theodorico, Episcopus electus. 156.
Fidelis quid. 123.
Filio, vel filiam spiritualem nubere vel ducere non licet. 281.
Fischerus Episcopus Roffensis condemnatus. 224.
Flavianus Africæ vicarius. 113. Impp. Valentini & Valentis ad illum rescriptum. 113.
Formula juramenti Pontificibus ab Episcopis, &c. præstandi. 222.
Franciscus I. Galliæ Rex, decimas exegit. 137.
Franciscus Dandalus Venetorum dux, ad Clementis V. pedes pervolutus, unde ei cognomentum Canis. 479.
Friderici I. edictum de Clericorum investitura 172.
Fridericus. I. jus investituræ recuperat & sibi vendicat. 171.
Fridericus II. à Gregorio IX. & Innocentio IV. excommunicatus. 271.
Fridericus Barbarossa Pontifieis strepam tenuit. 466.
Fridericus Rarbarossa, ab Alexandro III. pedibus conculcatus. 467. 468.
G.
GAllie Reges jus suum in Ecclesiasticos benè servarunt. 134.
Galliæ Reges præter Deum nulli subsunt. 136.
Galliæ Regnum Eccles. Romanæ cénsus solvit. 388
Gerundensis concilii error. 399.
Gladii potestas quæ. 92.
Gladio potestas politica armata. 92.
Gothiæregnum Ecclesiæ Romanæ tributarium. 420.
Gothorum Rex Theodoricus Episcopum falso accusatum dimittit. 112.
Gregorii Magni ad Mauritium Imperatorem literæ. 122.
Gregorii VI. fraudes, pro investitura Pontificum ab imperatoribus, tollenda. 165.
Gregorius VII. in eodem artificio ejus discipulus. 165. turbas in Republicâ multas excitavit. 174
Gregorius Pagnocii Episcopus Florentinus condemnatus. 228.
Gregorii VII explicatio dicti cujusdam Mosis. 250.
Gregorius IX. Fridericum II. excommunicavit. 271.
Gregorius VI. magicus. 316.
Gregorius VII. magicus. 316.
Gregorii VII. literæ Regi Russiæ scriptæ. 411.
Gregorius VII. summus perjurii author. 486. hæreticus. 511.
Gregorius XIV. Henricum III. & Henricum IV. Galliæ Reges excommunicavit. 492.
Gregorius VII. Boleslaum Poloniæ Regem excommunicavit. 501.
Gregorius Magnus nullum Episcopum univer salem esse dixit. 501.
Gulielmus II. Angliæ Rex. 402. 403.
Guntharamnus Rex, Lugdunen sem synodum convocavit. 204. & plurimas alias. 204.
Gustavus I. Rex Sveciæ, rebelles Episcopos domuit. 224.
Gustavus I. Svecorum Rex se nebulis papisticis. opposuit. 419.
H.
HÆresis vocem novo spiritu interpretatus est Jhannes XXII. 609.
Hæresis vocabulum quomodo interpretentur Pontifices. 508.
Hæresis, tignis & parietibus non adhæret. 301.
Hæretici cadaver stin Ecclesia deprehensum, inde erui debet. 301.
Hæretici qui. 508. 504. & seq.
Hæretici rebaptizandi. 280.
Helvetiorum Cantones, statuerunt, ne quis bullas Romæ peteret. 249.
Henricus III. à Gregorio VII. excommunicatus. 224.
Henricus IV. à Paschale II. excommunicatus. 271.
Henricus V. jus investituræ repetit. 166.
Henricus V. à Paschale II. excommunicatus. 271.
Henricus VIII. Angliæ Rex consensu populi heredes instituit in regno. 446.
Henricus IV. Angliæ Rex consensu procerum populique regnum occupavit. 447.
Henricus II. Angliæ Rex, carnem suam nudam disciplinæ virgarum, mandanteita alexandro. III. supposuit. 410.
Henricus II. Benedictum IX. Sylvestrum III. & Gregorium VI. deposuit. 507.
Hereditas viventis nulla. 81.
Hezechias Rex, de rebus Ecclesiasticis disponit. 88.
Hiberniæ regnum Ecclesiæ Romanæ feudum. 402.
Hieronymi Donati faceta responsio Papæ data. 355.
Hispani ægerrimè extraneos ad beneficia Ecclesiastica promovent. 241.
Hispaniæ Reges jurisdictionem suam in Ecclesiasticos illibatam servarunt. 138.
Hispaniæ Reges jus investiendi Ecclesiasticos justè sibitribuunt. 183.
Hispaniæ regnum Romanæ Ecclesiæ feudum. 393. & seqq.
Homagium quid. 528.
Homagium pro solis temporalibus præstari solet. 528. 530.
Homicidii pæna. 304. 305. ridicula. 306.
Hungari. vid. Vngari.
Hybernensis concilii error. 288.
Hypponensis concilii error. 300.
I.
IAcobus & fohannes, Petro dignitate pares. 22.
Jejunans die dominico catholicus non est. 290.
Jlerdensis concilii error. 299.
Imaginum cultus damnatus. 309. Rursus approbatus. 309.
Jeroboam non extendat manum suam contra. virum Dei. 214.
Imperator est filius non præsul Ecclesiæ. 78.
Imperator, omnesque Reges & Principes, Imperi Papæ subsunt. 323.
Imperator est fidelis Ecclesiæ. 322. 379.
Imperator non habetjus diminuendi Imperia. 361.
Imperatores Regesque colendi. 9. Et à solo Deo constituuntur. 16.
Imperatoris Epitheta. 173.
Imperatoris est convocare concilia. 271. 190. 191. & seqq.
Imperator, res Imperii alienare non potest. 432.
Imperatoris est augere imperium. 433. & seqq.
Imperialis dignitas immediatè à Deo. 12. 10. & seqq.
Imperium Dei est donum. 1.
Imperium Germanicum Romanæ sedis feudum. 378.
Innocentii II. in Lotharium Imperatorem audx impudentia. 379.
Innocentius II. Imperiiinimicus. 174.
Innocentius III. Reipub. turbator. 174.
Innocentius IV Fridericum II. excommunicavie. 271.
Instrumentum donationis Constantini. 62.
Investituræ jus ad Imperateres & Reges pertinet. 167. 168 & seq. 180. & seq.
Joas Rex Levitu de rebus Ecclesiæ præcepta dedit. 188.
Johannes VI. adulter 316.
Johannes VIII. foemina. 316.
Johannes XXII. plus quam 250. auri tomas cum moreretur in ærario suo babuit. 235.
Johannes XXIV. adulter. 316.
Johannes XX. magicus. 316.
Johannes XXII. planetarius & ariolus.
Johannis XXII. thesaurus. 551.
Johannes XXIII. incarnatus diabolus. 316. hæreticus. 511.
Johannis Ignei de donatione Constantini judicium. 355.
Johannes Angliæ Rex suum regnum Innocentio III. obtulit. 408.
Johannes XXII. Reip. turbator, 164.
Johannes Chrysostomus è solio dejectus. 200.
Josaphat Rex de jrebus Ecclesiasticis disposuit. 87. 94.
Josaphat concilium Hierosolymis convocavit. 188.
Josaphat cultum imaginum delet. 98.
Josias pepigit fædus cum Domino. 98.
Josua in Regem electus. 8. Sacordotes constituit. 89. 94.
Italia Pontifici Silvestro à Constantino data. 74.
Jubilæum quare à Pontificibus inventum. 244.
Judex secularis quod intra Ecclesiam est non judicet. 3.
Julius II. Bellum contra Ludovicum XII. Gallie Regem, gessit. 495.
Julius III. sodomiticus. 316.
Juramentum fidelitatis non vergit in dispendium animæ, 530.
Juramentum semper servandum. 519.
Jurisdictio Ecclesiastica, à Politica est distincta. 1. & 217. 218.
Jurisdictio duplex, voluntaria & contentiosa. 32. 33.
Jus canonicum in latinitate peccans, nullius est authoritatis. 354.
Jus canonicum vacillat. 282. sibi contrarium. 274. 284.
Justiniani Imp. constitutiones de rebus & personis Ecclesiasticis. 115. 116.
K.
KAsimirus Poloniæ Rex jus investituræ Episceporum sibi vendicat. 185.
L.
LAdislaus Vngariæ Rex, ab Alexandro V. excommunicatus. 492.
Lakoldus Dux Cracoviæ. 417.
Landus unicus adulter. 316.
Lapis Philosophicus, quis. 235.
Lateranen se palatium, templo à Constantino decoratum.
Lateranense palatium Pontifici Sylvestro à Constantino traditum. 72.
Laurentii Vallæ declamatio 565.
Laurentius Valla, indigno supplicio affectus. 332. 333.
Leo I. Leoni Imperatori Ecclesiæ curam commendat. 175.
Leo VIII. Imperatoris gratiâ ad Episcopatum promotus. 165.
Leo X. Pontifex. 55.
Leo Papa, jus investituræ Episcoperum, Otthoni Imp. concessit. 160.
Leopoldi Bambergensis de investiturâ Episcoporum judicium. 158.
Lex divina neminem jure suoprivat. 128.
Liberius Papa in exilium missus. 111.
Longobardiin Italiam irruptionem fecerant. 121.
Lucius I. sub Valeriano passus. 106.
Lucrativæ causæ plures, in eandem rem concur-rere non possunt. 77.
Ludovicus XII. Galliæ Rex decimas exegit. 137.
Ludovici XI. contra bullas Pontificum edictum. 137.
Ludovicus Pius investituram Episcoporum Paschali remisit. 162.
Ludovici Bavari edictum, contra Pontifices promulgatum. 172
Lud. Crassus Monachos incarcer ari fecit. 181.
Ludovici VII. juramentum. 181.
Ludovicus Pius plurimas convocavit synodos. 202.
Ludovicus XII. extraneos ad officia Ecclesiasticæ non promovit. 241.
Lusitaniæ regnum Pontifici vectigale. 401,
Lutheri hæreses. 511.
Lupanaria Romælicita. 505.
M.
M. Attilius Regulus ad hostes vi jurisjurandi rediit. 265.
Magistratus politicus est Dei minister. 86. 91.
Magist. politici circa religionem officium. 93. 94.
Magist. politici circa sacra officium. 93. 94.
Mandatarius mandati formam extendere non potest. 327.
Mand. potestas ex literis mandati dependet. 327.
Mandatario non creditur, nisitalia in mandatis se habere, plenè probet. 58. 59.
Marcellinus II. Planetarius & ariolus. 316.
Marcellinus Papa condemnatus 107. Hæreticus. 316.
Marcellus Papa Judicium Imperatoris expertus est. 316.
Martianus Imp. approbat concilium Calcedonense. 115.
Martini Poloni de confirmatione Episcoporum ab Imperatoribus, sententia. 158.
Mattheus Vngariæ Rex, Ladislai donationes revocavit. 444.
Mathildis comitissæ donatio. 350. 351.
Matrimonia quoto gradu contrahi possint. 282.
Membrum debet esse capiti subjectum. 85.
Mendacem memorem esse oportet. 35.
Meldensis concilii error. 282.
Meretrices liberè Romæ vivunt 547.
Meretrix est, quæ plus quam vigenti tria hominum millia, admisit. 278.
Meretricius quæstus Romæ licitus 547.
Metaphysica potestas Papæ. 483.
Metallorum transmutatio. 235.
Metufacta, jure rescinduntur. 455.
Milevitanum Concilium. 55.
Miltiades Pontifex passus. 107.
Misea Poloniæ dux insignia regalia à Benedicto VIII. per legatossuos petit. 415.
Monacho, Zonas velorarium in monasterio habere non licet. 219.
Monachorum varii ordines. 227.
Monfortius Britanniæ dux, extraneis beneficia Ecclesiastica denegavit. 241.
Mortui, excommunicari non possunt. 296.
Moses antiquissimus historicus. 96.
Mosi cura populi commissa. 97
Munus personale personam non egreditur. 80.
N.
NEbuchodonozoris in Regem electio. 7.
Neapolitanum Regnum Papæ tributarium. 365.
Nehemias cultum Dei restituit. 99.
Nemo militans Deo implicet se negotiis secularibus. 128. 337. 457.
Nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet. 77. 328.
Nemo potest dare quodipse non habet. 77. 328.
Neocæsariensis concilii error. 281.
Neronis fastus à Seneca depictus. 423.
Nestorii dogmata damnata. 115. 194.
Nestorius Episcopatu suoprivatus. 194.
Nicena synodus, Episcopos æqualem authoritatem habere omnes voluit. 43. 44.
Nobilis accusatus, duodecim testibus se purgabit. 303.
Norvegiæ Regnum Romanæ Ecclesiæ vectigale. 418.
Norvegiæ Regum in Ecclesiasticos potestas. 149.
Numus S. Petri. 417.
Nuptiæ secundæ licitæ. 276.
Nuptiæ bigami non erint benedicendæ. 275. 276.
Nuptiæ tempore quadragesimæ celebrari non permittuntur. 279.
O.
ODHEN, priscorum Svecorum Gothorumque, Deus Belli. 266.
Odvardus Farnesius Parmæ dux, ab Vrbane VIII. Bello lacessitus. 496.
Olaus Scotkonung Sveciæ Rex. 419.
Orationes pugnantes simul Falsæ. 349.
Ordo inter æquales nullus. 84.
Orseolus Venetiarum dux. 385.
Othinus armorum Gothicorum præses. 266.
Ottho I. Pontificum promotor. 165.
Ottho II. Pontifices constituit. 165.
Otthonis juramentum fidelitatis Johanni Papæ præstitum. 378. 379.
Ottho III. Johannem XVIII. sede privavit & oculos illi erui jussit. 507.
P.
PAlatium lateranense Sylvestro Pontifici traditum. 72.
Palea unde. 331. Multa ridicula continet. 339.
Palmeriensis Episcopus à Philippo IV. depositus. 178.
Pantheon, Mariævirgini, dedicatum. 122.
Papa utramque jurisdictionem sibi vendicat. 13.
Papa est orbis Episcopus. 24. Ecclesiæ universalis rector. 24. Cardo omnium Ecclesiarum. 24. Totius Ecclesiæ fundamentum, sponsus, Magister fidei, caput omnium Ecclesiarum. 24.
Papa est Deus inter homines. 15. Christus Domini. 15. Claviger vitæ æternæ. 15.
Papa Ecclesiæ sponsus non est. 484.
Papapotest supra jus dispensare. 16. & contra
Apostolos, Apostolorum canones, contra vetus testamentum, in voto, juramento, & quocunque alio casu. 16.
Papa omnia jura in scrinio pectoris suihabet. 318.
Papa obtinet totius mundi Principatum. 319.
Papa non est homo. 319. Terrena ut Deus administrat. 319.
Papa omni creaturæimper at. 319.
Papa confert & transfertregna. 319. Dispensat supra jus. 319.
Papa potest Reges constituere & deponere. 320.
Papa major Imperatore, quantò Sol lunâ. 321. 541. 542.
Papa auro, Imperator plumbo comparatur. 321.
Papa nec Deus est, nec homo, sed medium inter utrumque. 322.
Papa humilitatis vestes, in superbiæ stolam commutavit. 325.
Papa verbis se dicit servum servorum, reipsà vult esse dominus dominorum. 325.
Papa Vic arius Christi. 14. 15. 35. 329. 337.
Papa Successor verus Petri. 14. 21. 35.
Papa Petri vicarius. 35.
Papa successori manus ligare non potest. 442.
Papa ab interjectione admirantis Pape dictus. 482
Papa nec Deus est nec homo. 482
Papæ metaphysica, & transcendentalis potestas. 483.
Papa est omnia, & super omnia. 482.
Papa qualis Deus. 483. 484.
Papa admir abilis. 482.
Papa crudelis carnifex. 471.
Papa fæmina. 316.
Papa X. Dei præcepta in unum, Da pecuniam, mutare potest. 236.
Papa Appii & Pharisæorum imitator. 218.
Papa monstrosus cerberus. 115.
Papa mendax. 35.
Papa incarnatus diabolus. 316.
Papa judicio sanguinis interesse non potuit. 127.
Papa impudens & fatuus. 221.
Papa est bonus chymicus, quiplumbum in aurum transmutare potest. 235.
Papæ statutum æstimari debet tanquam à B. Petro dictum. 313.
Papæ omnes Imperatores fidelitatem jur abunt. 323
Paschalis II. projure investituræ è manibus Impperat. extorquendo, fraus. 167.
Paschalis II. jus investituræ Imp. concessit. 168.
Paschalis II. perjurus. 168. & 170. Investituras Episcoporum Henrico V. resignat. 176.
Paschalis II. Henricum IV. in concilio Moguntino excommunicavit. 271.
Et Henricum V. in concilio Lateranensi. 271.
Pasce oves, cui dictum. 28.
Paulus III. planetarius & ariolus 316. adulter. 316.
Paulus. II. scortator. 316.
Paulus Apostolus laureâ martyrii coronatus. 104.
Paulus non minor fuit Petro vel reliquis Apostolis. 28.
Pelagii Papæ ad Childebertum Galliæ Regem literæ. 121.
Pelagii II. coram Imperatore Mauritio excusatio. 156.
Pelagius II. Episcopum universalem negavit. 501.
Perjurii poena non mitior quam homicidii. 530.
Personalis successor quis. 80.
Petri vocabulum quomodo accipiendum. 22. 23.
Petrus à petrâ. 23. 25.
Petrus reliquis Apostolis æqualis. 22. 23. & seqq.
Petrus in reliquos Apostolos nullam jurisdictionem habuit. 28. 29.
Petrus Christi vicarius. 35.
Pharao corde à Deo induratus. 7.
Philippus IV. Galliæ Rex decimas exigit. 137.
Philippi IV. responsio ad literas Bonifacii. VIII. 391.
Phrygium Pontificis capiti impositum. 73.
Pius IV. scortator. 316.
Poena bigami. 175.
Poena viduæ & virginis, qua post votum nupsit 175.
Poena sacerdotum uxores àucentium. 283.
Poena verberantis Clericum. 292.
Poena occidentis presbyterum, subdiaconum, Episcopum, monachum. 30.
Poenæ in emendationem hominum constituuntur. 297.
Poloniæ Regnum Papætributarium. 417.
Poloniæ Regum in Ecclesiasticos jurisaictio. 147.
Poloniæ Reges jus Episcopos eligendi sibi vendicant. 134.
Pontifices contra statuta Patrum nihil condere possunt. 58.
Pontifices mandatis Imperatorum èmedio sublati. 104. 105.
Pontifici non licet concilia convocare sine mandas to Cæsaris vel Regis. 205.
Pontifex Rex Morionum à Turcarum imperoratore vocatus. 321. de alterius bonis valda liberalis. 321.
Pontificum inexplebilis avaritia. 235. & seqq. ad pecuniam coradendam artes 235. & seqq. 242. 244. & seqq.
Pontifex omnia regna sua esse asserit. 325.
Pontifex est Rex Regum, cui universus orbis ministrat. 328.
Pontifex, non Petri, sed Luciferi successor. 339.
Pontifex maximam sui juris partemipse evertit. 354. 355.
Pontifices bonâ fide caruerunt. 364.
Pontificum in Reges crudelis tyrannis, fastus & superbia 468. 471. 472. & seqq.
Pontifices, juramentum à subditis præstitum, revocare non possunt. 530. 531.
Pontifex ipse excommunicatus. 531.
Pontifices annuatim Romæ, ultra triginta millia coronatorum prolactis censu accipiunt. 547.
Possessor malæ fidei nunquam præscribit. 364.
Potestas omnis à Deo. 7. 90. 92. 17.
Princeps est filius non præsul Ecclesiæ. 78.
Princeps habet jus in conciliis præsidendi. 209.
Principatus in omnes Ecclesias à Constantino, Sylvestro datus. 70.
Principem ornat verbum illud, quod scripsi, scripsi. 445.
Princeps est Ecclesiam defendere. 2. & seqq. 449
Principis est concilia convocare. 188. 189. & seq. 208. & seqq.
Principis est synodi decreta confirmare 120.
Principi bona sui principatas vel regni alienare prohibitum. 437. 439.
Provocatio ad transmarina judicia, illicita. 52. 53. 54.
Q.
QVodest perfectum novam formam non recipit. 77.
Quod quisque juris in alium statuit, ipsum eodem jure uti debere, æquum est. 358.
Quod tuum non est, ad alium pertinere scias. 364.
R.
REges, conciliis præesse debent. 190, 273.
Reges Ecclesiæ patroni. 185.
Reges jussu Dei constituuntur. 8. 9.
Reges à subditis colendi. 9.
Rhemensis concilii error. 290.
Reipublicæ interest, crimina impunitanon manere. 128.
Religio & potestas præcipua Dei dona. 6. 1.
Religio Pontificibus nequitiæ operculum. 226.
Religionis vis. 225. 263. & seqq. 268.
Religionis nomine utuntur Pontificli ad omnia perpetranda scelera. 226.
Reliquiæ Sanctorum, loco sanctitatem non conciliant. 300.
Res non magis quam semelmea esse potest. 77. 345
Res Imperii & Imperatoris distinctæ. 431.
Respublica, minorumjure utitur. 438.
Respublica pupilla dicitur. 439.
Respublica extra ordinem juvanda. 441.
Rex subditos suos judicat. 85.
Rex communis omnium pater. 437.
Roberti Jaguini, de Clericorum investiturâ judicium. 159.
Roma avara. 252.
Roma, quare merito caput mundi. 246.
Roma Pontifici Sylvestro à Constantino data. 74
Romæ omnia venalia. 250.
Romam incredibilis pecuniæ copia, ex Galliâ exportata. 233.
Romæ exitium. 557.
Romani Concilii error. 292.
Romanæ aulæ barathrum insatiabile. 234.
Romanorum inlegibus explicandis calliditas. 255.
Romanus Episc. non est dominus Episcoporum. 273.
Romanus Pontifex etiam est paster. 457.
Rosarium. 508.
Russiæregnum juris & ditionis Ecclesiæ Romanæ est. 411.
Russiæ domini nunquam Regis titulum, sed Magni ducis sibi vendicant. 413.
S.
Sacerdotium Dei donum. 1.
Sacerdotibus licitum uxoes ducere. 283.
Sacerdotum filii ad Pontific atum evecti. 286.
Sacromisea. vid. Misea.
Salomon seditiosum sacerdotem deposuit. 215.
Salomon Rex Abiatarum Pontificem deposuit. 95.
Salo. Rex in Ecclesiasticos potestatem exercet. 87.
Salomoni, Majestas Regiaoblata. 8.
Salomon quamvis ad idololatriam inclinavit, regno tamen præfuit. 519.
Sancta Maria Rotunda, antea Pantheon appellata. 122.
Sanctorum reliquiæ, locosanctitatem non addunt. 300.
Sardinia Pontificum feudum. 373.
Saul in Regem electus.
Secundæ nuptiæ licitæ. 276.
Sedulii versus. 102.
Severinus unic. ab Isacio Italiæ Exarco confirmatus. 156.
Scipio de Pannochiescis, Archiepis. Pisanus. 61.
Scotiæ regnum Ecclesiæ Romanæ feudum. 410.
Scripturæ diverfæ, invicem pugnantes, nihil probarepossunt. 349.
Siciliæregnum Papæfeudale. 366.
Singularis successor. 79. 80.
Sixtus II. capite plexus. 107.
Sixtus V. spatio trium annorum, quinque milliones auri permutatione plumbi corrasit. 236.
Sixtus IV. scortator. 316.
Sozimus tres canones Concilii Niceni, ab Africanis exquutioni mandari petit. 53.
Stephanus I. capite plexus. 106.
Stephanus Vngariæ Rex, insignia regalia à Benedicto VIII. petit. 415.
Successor universalis quis, singularis quid, & personalis quis. 79. 80.
Successorum tria genera. 79.
Sveciæ Regnum Papæ vectigale. 418.
Sveciæ Rex, Gustavus I. rebelles Episcopos domuit. 224.
Svecorum Regum in Ecclesiasticos jurisdict. 148.
Sveno Danorum Rex. 4. 21.
Superstitio, quas babeatvires. 226.
Sylvestri legenda, est potius lugenda. 333.
Sylvester II. Magicus. 310.
Synodus Nicæna æqualitatem inter Episcopos habere voluit. 43.
Synodus V. à Justiniano convocata. 201.
Synodus Ravennæ à Theodorico Gothorum Rege convocata. 201.
T.
TArasii ad Papam Adrianum literæ. 53.
Tarasius Episcopus Constantinopolitanus, Romanum Episcopum suum comministrum vocavit. 52.
Tarasius novæ Romæ Episcopus. 53.
Taxa cancellariæ Apostolicæ. 544. 546.
Templarii à Principibus olim sublati. 222.
Teridates coronam à Nerone impetratum venit. 450.
Testimonia domestica non valent. 59. 326.
Testes duo vel tres sufficiunt. 307.
Testis in propria causânemo idoneus est. 60. 239.
Testium numerus à canonistis varius fingitur. 306.
Thalassius Africæproconsiol. 112. Imperatorum ad enm literæ. 112.
Theodobertus Rex, Concilium Avernense coëgit. 204.
Theodoreti testimonium de potestate Imp. 107.
Theodorici à Niem de Episcoporum investiturâ judicium. 160.
Theodoricus Gothorum Rex, Episcopum falso accusatum, dimittit. 112.
Theodoricus Gothorum Rex, synodum Ravennensem convocavit. 201.
Theodorus Calliopa, Martinum Papam in exilium misit. 122.
Theodosii & Honorii Imp. de baptismo rescr. 114.
Theodosius Magnus concilium convocat. 192.
Theodosius junior concilium contra Nestorium convocat. 194.
Thomas Morus, Regi Angliæ cedere noluit. 224.
Tiberius Imperator hereditatem ex testamento adiit. 446.
Transmarina loca, Romana sunt. 53.
Transmutatio metallorum: 245. transubstantiatio introducta. 308.
Triburiensis concilii error. 282. 302.
Tullus Romanorum Rex, jurament. datum servavit. 267
Turpe est jus in quo quis versatur ignorare. 272.
Tyrannice Ecclesia à Pontifice occupata. 83. 14.
Tyrannis Pontificum in Reges. 488. 489, & seqq.
Tyranni, nova Pontificum & canonistarum definitio, 153.
V.
VAcantiæ quid. 548.
Valentiniani & Valentis constitutio. 112. 113.
Vargæ Casaris legati Oratio. 207.
Vastensis concilii error. 293.
Vbsaliensis Archiepiscopus à Gustavo 1. Sueciæ Rege in exilium actus. 224.
Vbsaliensis Ecclesia, dignitate Arcbiepiscopali, decorata. 419
Venetorum in Ecclesiasticos jurudictio. 150.
Venetorum facetaresponsio, quê suum jusin mare Adriaticum probarent 355.
Venetorum Legati Hieronimi Donati, faceta responsio Papæ data. 354,
Venetus adhuc conculcati Imper atoris Friderioi effigies in atrio Scrutini pictainuenitur. 268.
Vicarius Vicarium facere non potest. 36.
Victoris III. decretum, quo Episcopi aliæque Ecclesiastics personæ à Laicis investiri prohibentur. 165.
Viduam duens, Clericus fierinon potest. 281.
Viduarum post religionis habitum assumptum, poena. 175.
Viduapiscopi vel præbyteri nubens, excommunicetur. 279
Viennensis concilii error. 302.
Vigilius I. variis tormentis affectus. 112.
Vitalianus unicus. 155. Principi significat se esse Episco. pum ordinatum. 156.
Violator canonum Pontificum, peccæt in spiritum S. 56. & hæreticus est. 56.
Virginum post relig habitum assumptum nubent poena, 275
Vngari Ghiesa filium, Regem creant. 415.
Vngari, extraneos ad officia cclesiast. non promovent. 231.
Vngariæ regnum, Romanæ Ecclesiæ propriumest. 414.
Vniversalis successor quis. 79.
Vrbanus V. Birgittam Wadstenensem & Catarinam Senensem canonisavit. 343.
Vrbanus VI. Reip. turbator. 174.
Vrban. VIII. contra Odoardum Farnesium bellum gessit. 496.
Vrbici concilii error. 290. 302.
Waldemari Danorum Regis literæ Alexand. III. script. 224.
Walteramni de investitura piscoporum judicium 158.
Vxores ducere sacerdotibus permibum. 284.
Vziæ non licet suffitum facere. 214.
Z.
ZAcharias Papa Childericum Francorum Regem deposuit. 302.
Zacharias mutus, à Sacerdotio tamen non exclusus. 498.
Zemisces Imperator, Basilii donationes revocavit. 444.
Zepherinus Papahareticus 511. 316.
Zerubabel Ecclesiæ defensor. 214.
Zonaras monachus Græcus, 44.
Zonaras canonem quintum Concilii Sar dicensis explica 50
Zonas Monacho in monasterio habere non licet. 289.
FINIS.