INDEX
TITVLORVM.
Taxæ S. Cancellariæ Apostolicæ.
Tit. I. De gratiis expectativis.
1
II. Pro absentibus.
3
III. De simplicibus provisionibus.
4
IV. De pensionibus & erectionibus.
7
V. De novis provisionibus.
8
VI. De beneficiis vacaturis.
8
VII. De provisionibus Ecclesiarum & monasteriorum per Consistorium.
9
VIII. De literis provisionum Patriarcharum & Archiepiscoporum.
10
IX. De commendis.
11
X. De facultatibus Episcoporum.
12
XI. Facultas visitandi.
14
XII. De expeditionibus in formâ, rationi congruit.
15
XIII. De Coadiutoribus & Oeconomis.
16
XIV. De literis majoris justitiæ.
17
XV. De vicariatibus.
19
XVI. De indultis Laicorum.
19
XVII. De absolutionibus pro Laicis.
25
XVIII. De Dispensatonibus matrimonialibus.
27
XIX. De expeditionibus, perinde valere.
28
XX. De fructibus percipiendis in absentiâ.
29
XXI. De unionibus & applicationibus.
31
XXII. De incompatibilibus, & aliis dispensionibus.
32
XXIII. De defectu ætatis & natalium ad benesicia.
33
XXIV. De absolutionibus & dispensationibus.
34
XXV. De translationibus.
35
XXVI. De confirmationibus & concessionibus alienationum bonorum Ecclesiasticorum.
36
XXVII. De indultis Clericorum secularium.
38
XXVIII. De Conservatoriis.
41
XXIX. De indultis religiosorum & relaxatione juramenti.
43
XXX. De dispensationibus super defectu membrorum.
46
XXXI. De quittantiis & remissionibus.
47
XXXII. De revocationibus & reductionibus.
 
XXXIII. De exemptionibus.
48
XXXIV. De indulgentiis.
49
XXXV. De literis majoris justitiæ.
50
XXXVI. De dispensationibus super defectu natalium pro laicis.
52
XXXVII. De electionibus & fundationibus.
53
TAXA CANCELLARIÆ APOSTOLICÆ
Cumcertis notabilibus juxta stylum hodier num Romanæ Curiæ.
SECTIO I.
Tit. I. De Absolutionibus.
55
II. De Concessionib. & confirmationibus.
57
III. De simplicibus provisionibus.
59
IV. De provisionibus pro monialibus.
61
V. De provisionibus regularium.
62
VI. De novis provisionibus.
66
VII. De commendis.
66
VIII. De novis commendis.
67
XIX. De Beneficiis uacantibus per diffolutionem unionis.
68
X. De unionibus.
69
XI. De applicationibus.
70
XII. De provisionib. ex causâ permutationis.
71
XIII. De pensionibus.
72
XIV. De Dispensationibus.
74
XV. De indultis.
76
XVI. De derogationibus.
76
XVII. Perinde, aut, etiam valere ac sarrogat.
76
XVIII. Altare portatile.
77
XIX. De matrimonialibus.
79
XX. Conservatoriæ.
80
XXI. Taxæ literarum Justitiæ.
81
XXII. Taxæ officialium.
81
XXIII. De expeditione provisionis.
82
SECTIO. II.
Tit. I. Concessiones.
88
II. Derogationes.
89
III. Penfiones.
91
IV. Privationes.
93
V. Perinde valere.
95
VI. Gratiæ expectativæ.
96
VII. Dispensationes.
99
VIII. Si in evidentem.
106
IX. Altare portatile.
107
X. Confessionale.
108
XI. De Sacramentis & Sepulturâ.
109
XII. Stationes Urbis.
110
XIII. Licentiæ.
110
XIV. Licentiæ Doctorandi.
114
XV. Aud iendi Leges.
115
XVI. Promovendi ad Ordines.
116
XVII. De percipiendis fructibus in absentiâ.
118
XVIII. Erectiones.
118
XIX. De reservatione juris patronatus.
119
XX. Prorogationes.
120
XXI. Moratoriæ in terris Ecclesiæ.
122
XXII. Confirmationes.
122
XXIII. Quando petitur extingui pensio.
123
SECTIO III.
Tit. I. Quinquennales & perpetuæ dispensat.
124
II. De absolutionibus & primò promotis.
125
III. De votis & commutatione illorum.
128
IV. De matrimonialibus in gradu consanguinitatis, &c. prohibito.
129
V. Super defectu natalium.
130
VI. Absolutio super homicidio Clericali.
130
VII. Absolutio super homicidio Laicali.
131
VIII. De injectione manuum.
133
IX. De corpore vitiatis.
134
X. De spoliis.
135
XI. De Sententiis generalibus.
136
SECTIO IV.
Tit. I. De matrimonialibus.
135
II. In 4 Consanguinit. seu affinitatis gradu.
138
III. De dispensat. super defectu natalium.
139
IV. De absolutionibus.
139
V. De absolutionibus mortuorum.
140
VI. De absolutione à Simoniâ.
141
VII. De commutatione votorum.
141
VIII. De Apostasiâ.
142
IX. De cognatione Spirituali.
142
X. Pro instructione.
143
XI. Absolutio de promotis & promovendis.
143
XII. Absolutio & licentia celebrandi ubique.
144
XIII. De literis gratiosis.
245
XIV. Temporalis licentia.
145
XV. Absolutio de homicidiis.
146
Bulla Pauli, P. M. de Monetarum valoribus.
149
SECTIO V.
1. Catalogus Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum &c. Cum eorundem annatis intra regnum Galliæ.
151
2. Index Patriarchatuum, Archiepiscopatuum, Abbatiarum, &c, Cum eorundem taxis ordinariis per universum orbem Christianum, extra regnum Franciæ.
184
3. Certi reditus S. R. Ecclesiæ & Pontificis.
243
4. Incerti reditus.
251
5. Additiones & notæ in Taxam.
253
6. Tariffa delle speditioni matrimoniali, beneficiali, &c.
385
FINIS.
 
INDEX
LATINO - BARBARUS
Seu,
 
Interpretatio vocum Ecclesiasticarum, aliarumque, quæ vel obscuræ, vel barbaræ, vid entur.
A.
ABbas. Patrem significa, propriequè is dicitur, qui coenobiis & monasteriis præest.
289
Abbatissa. Monialium diretrix, seu antitista.
290
Abbreviatores. Cancellariæ & Cameræ Apostolicæ scriptores, qui bullas Pontificias antequam plumbo obsignantur, abbreviant, vel negotii summam inde extrahunt.
368
Acolythus. Sacerdotum minister, seu assecla, qui, cum cereo accenso, Diaconum ad locum Euangelii sequitur, ut urceolos atque ampullas præparet. Aliàs Cero ferarius dicitur.
272
Advisare. Deliberare, consulere, sententiam dicere. Et in hodiernâ praxi etiam nunciare denotat.
327
Almutium. Pallium est pelliceum, quo sacrificulus caput humerosque tegit.
295
Altare Portatile. Quod huc at que illue, urgente ita necessitate, portatur.
328
Angariæ. Sunt operæ publicæ, ob negotium aliquod exortum, cui celeriter providendum est, impositæ.
306
Annatæ. Sunt unius integri anni reditus, ab eo quirecens in demortui Episcopi aut Abbatis locum successer at, qui ex eo sacer dotio Pontifici cesserunt.
325
Annullare. Abrogare, irritum reddere.
376
Anteferri Clausulâ. Jus est prælationis, ad officium aliquod consequendum.
265
Apostasia. Defectionem significat.
281
Apostatare. À fide Christianâ, vel principe suo deficere.
317
Apostatizare. Idem.
317
Arrendatio. Est virium alicujus subjectio.
389
Audientia. Est facult as seu copia colloquendi cum superiore. Etiam forum vel judioium, seu facultatem de relitigiosa cognoscendi significat.
293
B.
BAjulationes. À bajulis; Gall. Baillii. Bajuli autem Hincmaro Epist 2. cap. 2. dicuntur, pædagogi. Aliàs pro inspectoribus & rectè monentibus poni videbis. Lupus Abb. Epist. 64. ad Carol. Reg. Non admittentur ergo à vobis monitores, quos bajulos vulgus appellat, &c. Itaque bajulationes, cerrarum rerum administr ationes hic dicuntur. Vid. Neap. lib, 1. tit. 56. 59. 64. & 61.
303
Bajalus. Inspector est, & causarum judex inferior. Vid. Constit. Sicul. tit. 58. §. 3. lib. 1. & tit. 59. eod.
304
Baronia. Castrum dicitur seu dominium, quod Bareni à Principe vel superiore feudi nomine conceditur.
306
Beghardi. Dicuntur ordinis alicujus monachi.
283
Beguardi. Idem quod beghardi. ibid.
283
Beguina. Aliàs Beghina, Begutta, Begina; virgo est sanctimonialis, vel monialis, hoc est, ea, quæ virginitatem suam Christo in perpetuum dicavit.
283
Beneficia Servatoria. Quæ soli dispositioni ipsius Pontificis Max. sunt reservata, ita ut alius non possit de eis disponere.
378
Beneficium curatum; est, quod cur am animarum annexam habet.
265
Bisochi. Cujusdam sectæ monachi.
285
Breve. Compendiariascriptura, chartula, & libellus brevis.
317
Breve Apostolicum; Literæ sunt Pontificis maximi, quibus vel aliquid concedit, vel vetat.
319
Breviculum. Parvulum breve.
 
C.
CAmerarius; à Camera Italico, Gallis chambre. Vox non ita pridem inventa. Archidiaconi enim S. R. E. officio, Gregorii VII. Papæ tempore extincto, in ejus locum successit Camerarius, qui quod pecuniarum Ecclesiasticarum, quæ in cameris conservabantur, curam gereret, ita appellaties est. Est autem camera conclave tectum, & clausum; seu testudo vel fornix, & ipsa pars superior: Item tectum devexum, & recurvum, à formâ testudinis, quasi camuræ, id est, curvæ. Vt inquit Servius super 3. Georgicor.
 
Camuris hirtæ sub cornibus aures.
 
Camera etiam dicitur integra pars ædificy, parietes scilicet ipsi cum fornice. In aulis tamen Principum hadiè Camerarius, ipsius Cameræ præfectus dicitur. Vid. Neap. 1. tit. 8. lib. 1. tit. 36. 40. 47. Gregor., Turonens. lib. 6. cap. 45.
72
Cancellaria, Locus est, ubi Principum & magnatum scribæ, in exarandis eorundem lireris secretioribus sedere solent. À Cancellariis vox deducta, & hi à cancellis, quibus includi solent.
255
Canonicus. Qui vivit sub certo canone seu regulâ vitæ inter viros Ecclesiasticos.
340
Capella. Sacellum significat, seu parvulæns domum sacram, divinis exercitiis destinatam.
378
Capellania. Districtus quem regit Capellanus, cui etiam veluti custos præest.
327
Cappellanus. Alias parochus, alicujus minoris Ecclesiæ seu capellæ est minister vel sacerdos.
275
Capucium & Caputium. Cucullus est monachalis, seu certum quoddam capitis tegmen.
312
Inde Rappuse commodè deduci potest. Vel Suecicum Rarpuus.
 
Caputiari. Est cucullo monachali indui.
312
Cassare, delere, ac irritum reddere.
475
Centgravius. Aliàs centenarius.
352
Cespitaticum. Hocest, quod datur ad vias cespite complanandas, vel saxis & silicibus cternendas.
304
Clerici Seculares. Illi sunt, qui certo habitui & regulæ alicujus ordinis, nec dum sunt astricti, quamvis aliàs Ecclesiæ ejusque ritibus peragendis inserviant.
 
Comes Palatinus. Qui ex præclarâ aliquâ familiâ ortus, Palatium Principis Romani comitatur, ejusque Regiam vel aulam.
348
Comenda. Ecclesiæ est custodia, alieui digno commissa.
270
Commendatarius Procur ator Ecclesiæ ejusque leguimus administrator.
38
Confessionale, Locus est, ubi ipsa peccatorum confessio, coram sacerdote, juxta ritum Romanæ Ecclesiæ, fier soler.
288
Confratria. Societas quædam ex secularibus & Ecclesiasticis conflata, & ad certos quosdam ritus ac processiones statis anni temporibus, in honorem alicujus Sancti, pro peccatorum remissione consequendâ, peragendas, adinventa.
357
Confraternitas. Idem quod fratria vel confratria.
357
Conservatoria. Diploma est, quo aliquis munitur, ut alium ab injuriis defendat, quò prictinum jus ipsi maneat illæsum. Vel si mavis; est potestas à superiore daia, alium ab injuriis defendendi.
299
Contradicta. Est alicujus opposuio vel exceptio, privilegium vel beneficium obtinentis.
321
Credentia. Pro eo quod demonctrat, ac fidem facit; unde Credentiæ, Secretarii, Consiliary, ab Italico Credenza, il credere: Ita dicti, quia arcana aliorum ipsis creduntur & committuntur.
303
Curatum Beneficium. Quod curam animarum annexam habet.
265
Cuculla. Vestis monastica, pro cucullus. Forsan ut dictingueretur à culullis. Est enim culullus calix fictilis, quo in sacris utebantur Pontifices & virgines vestales. Et pro urceolo aliquando accipitur. Benedict. in regul. suâ cap. 55. Sufficere credimus cucullam, & tunicam. Cucullam in hieme villosam, in æstate puram.
343
Culullus. vid. cuculla.
 
D.
DAtariatus. Locus est, ubi bullæ Papales obsignari solent.
316
Datarius. Diplomatum custos & magister. Quasi, eadem certo numerato pertio, petentibus det.
 
Dycgravius. Aggerum comes seu præfectus.
354
Doana. Tam terrestris quam maritimi tributi ac vectigalis onus significat, & porrò locum ubi vectigalia solvuntur.
305
E.
Engaria. Coactio, vel necessitas, quâ aliquis ad parendum cogitur. Ac idem quod angaria.
306
Eremita. Solitarius, in locis desertis vitam agens.
282
Eremia. Solitudo, locus desertus. Quæ & per aspirationem heremia, non aliter quam heremita sæpissimè dicitur.
281
F.
Faida. Bellam, dissidium, inimicitia.
383
Falsare. Idem quod falsificare.
382
Falsificare. Adulterare, seu falsum aliquid immiscere, significat; & tàm de sermone, quàm ponderibus, litteris, mensuris & monetis dicitur.
382
Fautoria. Benevolum affectum seu favorem significat.
288
Foragium. Vid Rotaticum. Nec idem est quod foraticum, quod tributum foris persolvendum significat; quod aliàs transitorium vel tractorium significat, in LL. Langob. Gall. traicte foraine. Vid. Formul. Solemn. 2. Et in Præcept. Dagobert. d. Mercat S. Dionys.
345
Forrestarii. À forestâ vel foresto, quod sylvam significat, dicuntur. Forestarii verò sunt præsides & inspectores forestæ seu Sylvæ. Vid. Constit. Neap. lib. 1. tit. 59. & lib. 1. tit. 76. & lib. 3. tit. 31. Aimoin. libr. 5. cap. 47.
305
Fratria. Sociétas Ecclesiastica, ad certas processiones, ctatis temporibus, peragendas, &c. inita.
357
G.
GAbella. vectigal. tributum aut census; Principi pro mercimoniorum apportatione vel exportatione solvendits.
303
Gabellotti. Alias gabellati, gabellarum sunt exactores. Constit. Sicnl. lib. 1. tit. 59. ibi: Et jurare prædicti faciant gabellatos suos quod nil ultra veterem formam, & nova statuta requirant, vel ab aliis extorqueant.
305
Galea, Galera, navis est oblonga, actuaria, quæ remis agitatur. vulgò, een galene.
287
Gardingus. Est Regis & palatii custos. Qzasi guardingus, à guardare, custodire, dictus.
310
Gogravius. Præfectus alicujus regionis, pagi, vel tractus terrestris.
351
Gratia expectativa. Spes est, succedendi in alterius officio.
264
Guardianus. Custodem significat. Vnde Ecclesiæ Guardianus dicitur, qui ad hoc à Principe delectus, ut Ecclesiam à potentam injurits defensitet.
309
Guerra. Bellum non tantùm id, quod publicè Imperatoris nomine geritur, verum etiam quod privatus aliquis susceper at, ad suas mimicitias persequendas.
383
Guidacium. Quod alicui pro salyo conductu, ejusdem terram transeundi, datur.
304
H.
HEremia. Solitudo, locus desertus.
382
Heremita, & Eremita, solitarius, in locis desertis vitam agens. 382. Non secus ac monachus ille qui in turri Cordan dictâ in ingressu & ore Garumnæ, non procul ab urbe Burdegalensi, in medio tamen mari positâ, per vitam solus hobitat.
 
Heremitorium. Cella seu babitaculum monachi Heremitæ.
355
I.
IAnissarii. Turcarum Imperatoris, corporis Custodes.
367
Importantia, Pondus, seu momentum significat.
292
Incompatibilia. Dicuntur duo officia quæ aliàs uni personæ concedi non solent.
267
Iocalia. Ea sunt, quæ ratione aspectiu aliquam delectationem intuentibus offerunt; veluti gemmæ, lapides pretiosi, monilia, &c. ct quæcunque alia visum oblectantia.
 
K.
KAtacoeli. Secretorum Ecclesiasticorum prafecti; scilicet, magnus Occonomus, Sacellarius magnus, magnus Schevophylax, & Curator Sacelli.
332
L.
LAnda. Terra, ditio. &c.
351
Landgravius. Est comes seu prefectus landa, aut provincia vel ditionis.
351
M.
MAgistrare. Munus magistri obire. Magistri insignibus decorart. Aliquando pro moderari & gubernare etiam ponitur.
296
Mallobergium. Plebs, quæuni eidemque foro & judicio subjecta est.
282
Mallus, mallum. Generatim significat congregationem, conventum; Specialiter verò, congregationem seu cætum publicum, ad majores causas decidendas. Inde Mallare, in jus vocare.
279
Marcgravius. Marcæ seu limitis præses, comes.
351
Marrani. Hi sunt, quorum parentes suerant hæretici, & prapter hæresin ad mortem damnati, vel vivi combusti.
379
Matrimoniare. Matrimonio jungere.
381
Matrix Ecclesia. Cathedralem Ecclesiam significat, cum ex eâdem aliæ plures tanquam à matre suâ dependeant.
380
Matzuca. Clavam signisicat.
334
Mergravius. Major præpositus, vel comes superior.
351
N.
NAvis longa. Vulgò Galea, vel galera vocatur. Cujus inventorem lasonem Argonautam perhibent. 287. Ibique addenda.
 
Nollebruders, Fratricelli dicebantur. Certa quædam fratrum monachorum species.
283
Nonna. Idem quod monialis; hoc est, sanctimonialis, quæ perpetuam sastitatem Deo vovit. Hoc nomen convenit tùm virginibus, tùm viduis, tum etiam meretricibus quondam, séd pænitentibus. Benedictus Levit. Capitul. lib. 5. cap. 2. Similiter & nonnæ velatæ, eadem pænitentiâ contineantur, & radantur omnes capilli capitis earum. Walefrid. d. vit. S. Galli cap. 14. Cur filiam tuam, quam nonna illa de te concepit, & genuit non fecisti tècum venire. Anastasius Bibliothecarius, in vit. Ioannis. Elemosinarii. cap. 10. Obsecro te nonna! Hæc tantùm voluisti dare Christo, an aliud aliquid? Et cap. 46. Occasione Nonnæ Pelagiæ quondam meretricis, &c. Nonna itaque à Beguinâ differt, quod illa, certam & approbatam sequatur regulam, hæc non item. Addantur hæc pag. 283. verb. Beguina post verb. inclinata fuit adhæsissent.
 
O.
ORatorium. Locus est primariò ad orandum destinatus, nec multum à sacello differt, nisi in hoc etiam mibæ celebrentur, in illo regulariter nullæ.
315
P.
PAlatinus Comes. Qui aulam vel palatium Regis comitatur.
348
Passagere. Viator, Peregrinus
304
Passagium. Tributi genus quod à peregrinantibus exigitur. 304. Aliàs etiamiter, & transitum signisicat. Neap. 1. tit. 59. Nicol. d. Cemang. lib. d. annat. non solvend. & in Glossar.
304
Pedagium. Vectigal quod datur in locis constitutis à Principe.
304
Platearii. qui exigunt tributum plateis impositum.
305
Poenitentiaria. Lociu ubi fit poenitentia & absolutio conceditur.
312
Plumbum. Est literarum Apostolicarum subsignatie, vel ipsa signatura.
368
Poenitentiarius. Is est, qui poenitentes, audit, examinat, absolvit.
311
Pontaticum. Vectigal quod in transitu pontis datur.
303
Portatîle altare. Quod huc & illuc, urgente ita necessitate, portatur & transfertur.
328
Potestaria. vicaria potestas, præfectura.
279
Præbenda. Ius est percipiendi proventus in Ecclesiâ collegiatâ.
267
Præceptoria. Licentia informandi in scholis, &c.
268
Præpositatus. Rerum Ecclesiasticarum administratio.
374
Præpositura. Etiamrerum Ecclesiasticarum dispensationem spectat, sed annexum etiam habet ordinem presbyteratus.
375
Prærogativa ad Instar familiarium Papæ.
 
Dicitur, jus certum prælationis ad benefieium aliquod consequendum.
265
Præstimonium. Est simplex quoddam beneficium, ut advocatio, capellania &c.
266
Prior. Conventus monachalis præses.
313
Priorissa. Conventus monialium antistita.
314
Protonotarius. Notariorum primus.
330
Protocursor. Cursorum præfectus.
336
Protasecretis. Primus Secretariorum.
336
Protomandator. Eorum primus, qui aliquid mandavit.
337
Protospatharius. Primus Ensifer.
338
Protovestiarius. Primus vestiarius.
338
Provisio. Electionis cujusdam revocatio.
269
Pulveraticum. Genus vectigalis. Modo etiam pro certa donationis specie sumitur. Vid. l. 7. Cod. Theod. d. Tironib. lib. 7. tit. 13. Et Cujac. lib. 4. observat. cap. 18. Capitnl. Bened. Levit. lib. 6. §. 219.
304
Q.
QUittantia. Apocha accepti & soluti dicitur.
314
R.
REgistrum. Index est, memoriæ causâ factus, in quem regerimus ea, quæ in necessarios usus obvia esse volumus.
372
Roccus vel rocus. Tunicam significat.
 
Rochetum. Vestis illa linea, vel amiculum linteum, quo Prælati aliique religiosi, sub palliis suis aut tunicis cinguntur
323
Rosarium. Quod constat oratione Dominicâ seu Pater noster, quinquies: & ave Maria quinquagies ad numerum tot globulorum, ex filo & chorda pendentium, repetitis.
362
Rotaticum, seu rodaticum, Gall. rovage. Species est vectigalis ex vino divendito. Vid. Aymoin. lib. 5. cap. 1. Benedict. Levit. Capitul. lib. 6. capit. 219. Nec aliud est quam foragium, quod etiam hodiè sumitur pro jure ex vino minutatim vendito.
304
S.
SAlma. Onus jumenti sarcinarii.
288
Saltuaticum. Vectigal quod è saltibus recipttur. Form. solemn. 12. Aymoin. lib. 5. cap. 1.
304
Saumarius. Jumentum sarcinarium.
304
Servatoria beneficia. Quæ unicæ dispositioni Rom. Pontificis sunt reservata 5 ut nullus aliàs possit de iis disponere.
378
Supranumerarii. Illi sunt, quibus Papa contulit canonicatum vel præbendam primò vacaturam.
345
Solennizare. Solenni ritu adesse.
288
Stationes urbis; Dicuntur, ubi dovoti stantes or ant; Cum alia sit orationis formula, genibus flexis orare. Onuph. Panuin d. Station. urb.
 
Strata Viam publicam, plateam denotat, ab Italico la strada. Et propriè dicitur lapidea via publica civitatum & pagorum; quasi via strata &c. Quamvis etiam indifferenter pro terreâ viâ acciptatur Belg. een stratel / dicitur. Angl. streat, streté, Germ. cin straass.
320
T.
TAllia. Certum tributi & exactionis genus.
302
Taxa, pretium, à Taxare, pretio æstimare, ab Italico tassare.
253
Teloneum, seu telonium, est propriè vectigal, vel vectigalium redemtio. Sumitur etiam aliquando pro mensa vel domo publicanorum. Aurel. Cassiod. lib. 5. var. 31. Gregor. Turon. d. miracul. lib. 1. cap. 32 Bed. comment. in Marc. cap. 9,
 
V.
VItiatus corpore. Qui aliquam corpori debitam partem, vel defectunaturæ, vel casu, vel sponte amisit. 384. Veluti is, qui sibi suos testiculos abscidit, vel aliam corporis partem.
135
W.
WArigildi, pag. 281. Illi dicuntur, qui pro alio de homine occiso, vel alio gravi delicto, transigunt, certo dato pretio. A Werigildo quod reciprocam compositionem notat, à Germ. / Iterum, denuò & vel / pretium. Et primariò pro tali sumitur pretio, quod compositione judiciali persolvebatur, sive ob hominem occisum, sive ob atiud grave delictum. Nec enim prioribus seculis homicidium, vel aliud aliquod enorme scelus, excepto læsæ majestatis crimine, morte erat punitum, sed saltem certâ pecuniâ multatum. Clarum hoc, ex LL. Wisi-Goth. lib. 6. 7. 8. &c. Bajuarior. tit. 2. cap. 1. §. 3. Aliàs vocemillam invenies, Alemann. tit. 4. 29. 35. Cap. Karol, & Lud. Impp. lib. 6. tit. 98. 99. lib. 7. tit. 183. Longobard. lib. 1. tit. 1. l. 7. tit. 3. l. 3. tit. 5. l. 2. tit. 7. l. 18. tit. 9. l. 26. 29. tit. 25. l. 17. Et lib. 2. tit. 1. l. 11. Papias & Gloss. vett. Specul. Saxon. l. 1. art. 3. Ibi: emmenda & Werigeldus. Gijn buthe uno Et Specul. Saxon. lib. 1. art. 42. 53. 65.
 
Werra, seu, Guerra, bellum fignisicat. Abb. Vrsperg. in Leg. Frederic. Imperat. fol. m. 301. Si liber homo ingenuus, ministerialis, incendium commiserit, pro Werra propriâ, pro amico, proparente. Addantur hæc pag. 384. voce guerræ.
 
FINIS.
INDEX
RERUM & VERBORUM.
Taxæ Apostolicæ.
A.
ABbas, duorum monasteriorum præses.
31
Abbas, qui defectum ætatis vel natalium patitur.
34
Abbatis creatio, confirmatio.
77
Abbatissa minorennis.
34
Abbatissa, quæ defectum natalium patitur.
34
Abbreviatores.
82
Abscindentis suos testiculos pæna.
135. 348
Absolutio ab Apostasia.
57
Absolutio, pro homicidio laicali.
130
Absolutio pro parricidio.
131
Absolutio pro partu abortivo.
132
Absolutio spoliatorum.
135
Absolutio pro eo qui occidit patrem, vel matrem, fratrem, vel uxorem, si sit laicus.
139
Absolutio promovendorum & promotorum.
143
Absolutio à Simoniâ.
8
Absolutiones 55. æque variæ.
125
Absolutiones pro Clericis, 34, 55, 125.
 
Absolutiones pro Laicis. 25. 125.
 
Absolutiones mortuorum.
140
Advocatio, ejusque clausula.
6
Altare portatile. 77, 145, 107. Quibus conceditur.
6
Annatæ etiam in bullis monialium solvuntur.
62
Annatarum, omnium Ecclesiarum index 152. & seqq.
 
Apostasia.
142
Apostatæ, eorumque dispensationes.
142
Applicationes, earumque taxæ.
31, 70
Appropriatio alicujus monasterii opulenti.
31
Arrendationis clausula.
30
B.
BEguinæ mulieres.
22
Beneficia vacantia, & eorum taxæ.
4. & seqq.
Beneficia vacantia, per dissolutionem unionis.
68
Beneficia vacatura.
8
Beneficiorum dispensatio pro præsentibus. 1, 2, 3. Et pro absentibus.
3, & seqq.
Beneficiorum conventualium taxæ.
5
Beneficium curatum.
2
C.
CLausula anteferri.
1. & seqq.
Clericorum secularium indulta.
38
Coadjutores, ad beneficia, dignitates. &c.
16
Cognatio spiritualis, matrimonium impediens.
79, 142
Comitis Lateranensis creatio.
18
Comitis Palatini Creatio.
77
Commendæ, carumque taxæ.
11, 66
Commendæ novæ.
67
Commissio receptionis juramenti.
10
Commutationes votorum.
128, 141
Concessiones alienationum bonorum Ecclesiasticorum.
36, 57, & 88.
Confessionale in formâ Cancellariæ.
77, 108, 145
Confirmationes bonorum Ecclesiasticorum.
36, 57. & 122. & seqq.
Confirmatoriæ, earumque taxæ.
41. & seq. 80
Correctio registri bullarum, quanti æstimetur.
83
Corpore vitiatus quis.
134
Creatio comitis Palatini.
18, 77
Creatio Notarii Apostolici. 76. Protonotarii.
77
Creatio Acoluthi Apostolici.
77
D.
DEfectus ætatis, & natalium.
33, 52, 130, 139
Defectus membrorum.
46, 134. & seq. 384
Derogationes, earumque taxæ.
76, 89
Dispensatio super defectu natalium prolaicis.
52
Dispensatio super defectu ætatis.
1. 33. & seqq.
Dispensatio Canonicatus & præbendæ.
4
Eorundemque dispensatio in Ecclesiâ cathedrali.
5
Dispensationes beneficiorum & fructuum.
75, 99
Dispensationes Matrimoniales.
27, 79
Dispensationes perpetuæ.
124
Doctorandi licentia.
114
Doctorandi licentia extra terras Ecclesiæ.
115
E.
ERectio Oratorii, parochialis Ecclesiæ, &c.
53
Erectiones. 7. S: simul cum collationibus factæ.
53
Erectiones variæ.
53, 118
Excommunicatio mortuorum.
140
Exemtio monasterii monialium.
48
Exemptio Rectoris Ecclesiæ.
48
Exemptiones.
48
Expectativa gratia. 1. seqq. 96. & seqq.
 
Expeditiones, earumque taxæ.
15
Expeditiones provisionum.
82
Extensio gratiæ expectativæ.
3
F.
FAcultates Episcoporum, reservandi plura beneficia curata & sine curâ.
12
Facultas creandi tabelliones & ejus taxa.
13
Facultas audiendi leges & Physicam.
22
Facultas dispensandi cum clericis & monachis.
13
Facultas exercendi Pontificalia extra dioecesin.
13
Facultas testandi.
14
Facultas visitandi.
14
Facultas audiendi leges.
115
Facultas doctorandi.
11
Falsarius literarum Apostolicarum.
136
Ferrariæ ut Veneti acquirant.
22
Feuda & vicajatus.
19
Fidejussoribus, non dantur litteræ moratoriæ.
122
Forma juramenti pro Archiepic. intraditione pallii.
11
Forma tradendi pallium.
11
Fructuum perceptio, in absentiâ.
29, 118
Fundatio domus Beguinarum.
54
Fundatio hospitalis.
54
Fundatio unius capellæ.
53
G.
GAbellæ, quid.
303
Gabellarum solutiones, earumque exemptiones.
49
Generales sententiæ, earumque absolutiones.
136
Gratia expectativa.
1, 2, 3. 96
H.
HAbilitationis litteræ.
8
Heremitorium qui intrare promisit, cum id non præstiterit, per annum in hospitali serviet.
129
Homicidia varii generis, eorumque absolutiones.
146
Homicidium clericale, & ejus absolutio.
130
Homicidium laicale, & ejus absolutio.
131
Homicidium cafuale, & ejus absolutio.
140
Hospitale famosum.
129
Hospitalia, eorumque taxæ.
6
Hospitalis fundatio.
54
I.
IAnnizarii.
82
Incendiariorum pæna & absolutio.
135
Incompatibilia, eorumque taxe.
32
Indulgentia, duorum, trium, &c. annorum.
49
Indulgentia tertiæ partis peccatorum.
50
Indulgentia in articulo mortis.
50
Indulta.
76
Indulta Clericorum seculatium.
38
Indulta laicorum, eorumque taxæ.
15. & seqq.
Indulta religiosorum.
43
Infeudatio Regni Siciliæ.
19
Interficientis patrem, matrem, fratrem, aut sororem pocnæ & absolutio.
132, 139
Iuramenti relaxatio.
43
Ius patronatus, quomodo reservatur.
119
L.
LAicorum indulta.
19, 20. & seqq.
Lateranensis Comitis creatio.
18
Leges audiendi facultas & licentia.
22, 115
Licentia alienandi res Ecclesiasticas.
36. & seqq.
Licentia resignandi, permutandi, dignitates majores &c.
110
Licentia vescendi lacticiniis & ovis.
111
Licentia transferendi reliquias.
113
Licentiæ diversæ.
110
Licentia doctorandi.
114
Licentia promovendi ad sacros ordines. 116. Quibus datur.
116. & seq.
Licentia comedendi carnes, butyrum, ova, lacticinia &c. tam in quadragesimâ quàm aliis diebus jejunalibus.
130.
Licentia celebrandi ubique.
144
Litteræ absolutionis à Simoniâ.
8
Litteræ commissionis in facto justitiæ.
17
Litteræ gratiosæ.
144
Litteræ majoris justitiæ. 17. Et earum taxæ.
80
Literæ minoris justitiæ.
50
Litteræ moratoriæ, non dantur contra executoriales.
122
Litteræ novæ provisionis.
8
Litteræ pensionum.
7
Litteræ pro Magisterii insignibus in Theologiâ.
40
Litteræ super defectu ætatis, 33. Et natalium.
40
Litteræ tradendi pallium.
10
M.
MAgister ostiariorum.
18
Manuum injectio, quive ex eadem sunt immunes.
133
Matrimoniales dipensationes.
27, 79
Matrimonia in gradu consanguinitatis vel affinitatis prohibito.
129
Matrimonialia in tertio consanguinitatis vel affinitatis gradu, seu scienter, seu ignorantes, dispensatio eorundem & poenæ.
137. & seq.
Matrimonialia in quarto consanguinitatis vel affinitatis gradu, eorumque poenæ & dispensatio.
138. & seq.
Marescallatus Marchiæ.
18
Matrix Ecclesia.
109
Membrorum defectus.
46
Monialis ut possit egredi monasterium.
146
Monitorium contra occupantes Ecclesiam.
17
Moratoriæ litteræ, quando dantur & quibus.
123
Moratoriæ literæ non dantur fidejussoribus.
123
Mortuorum absolutio ab excommunicatione.
140
Mulier suspensa ut possir Ecclesiastice sepulture tradi.
141
Mulieris poena, quæ assumpto potu, quo soetum in utero vivificatum, destruxit.
132
N.
NAtalium desectus.
33. & seqq. 130. 139
Natalium defectus prolaicis.
52. & seqq.
Notariatus officium Clericis prohibitum.
34
O.
OEconomi deputatio.
16
Officialium taxæ.
81
Officium collectorie.
18
Officium Scriptoris, literarum Apostolicarum.
18
Officium Thesauriæ.
18
Officium vicariatus.
18
P.
PAllii traditio ejusque taxa.
10
Parricidii absolutio, ejusque poena.
132, 139
Patronatus jus, ejusque reservatio.
119
Perceptio fructuum in absentia.
118
Plumbi correctio, quanti æstimetur.
83
Pensio per solam signaturam potest extingui.
123
Pensiones. 7. Earumque litteræ. 7. pag. 48. & 72. 91.
 
Perinde valere.
95
Perpetuæ dispensationes.
124
Privationes propter crimina vel alias causas.
93
Promotio ad sacros ordines.
116
Prorogationes, quamdiu concedantur.
120
Protonotarii creatio.
77
Provisiones Ecclesiarum & monasteriorum per Consistorium.
9
Provisiones ex causâ permut ationis.
71
Provisiones novæ.
8, 66
Provisiones patriarcharum & Archiepiscoporum.
10
Provisiones pro monialibus.
61
Provisiones regularium.
53
Provisiones simplices, & carundem taxæ.
4. & seqq. 59. & seqq.
Provisionum expeditiones.
82
Q.
QUinquennales dispensationes.
124
Quittantiæ, earumque taxa.
47
Quittatio & remissio alicujus summæ.
47
R.
RAptorum Poena & absolutio.
135
Reductiones.
47
Reges, quod monetam cudant.
20
Registri, bullarum correctio, quanti æstimetur.
83
Regressus, de per se.
73
Regularium provisiones.
62
Rehabilitatio pro inhabili, ejusque taxa.
135
Relaxatio juramenti religiosorum.
43
Religiosorum indulta.
43
Religiosus ut possit studere in universitate.
145
Reservatio certorum beneficiorum loco pensionis.
73
Refervatio fructuum loco pensionis.
73
Reservatio juris patronatus.
119
Revocationes literarum.
47
Rocheti solutio, quæ?
61
S.
SAcramenta, ut à quocunq; Sacerdote haberi possint.
109
Sententie generales, earumque absolutiones.
136
Sepultura sine solemnitatibus consuetis.
109
Sequestrum super simplici beneficio.
17
Simonia, ejus poena & absolutio.
141
Simoniam in beneficiis committentis poena.
141
Spoliatorum poena, & absolutio.
135
Stationes urbis, nonconceduntur nisi licentiâ Pontificis.
110
Successio in bonis paternis & maternis.
75
T.
TAxa pag. 1. Quid, & unde.
253. & seqq.
Taxa literarum justitiæ.
80
Taxa Officialium.
81
Temporalis licentia, studendi in universitate.
145
Translatio corporis defuncti ad alium locum.
109
Translatio monachi ad arctiorem ordinem.
35
Translatio monialis de monasterio ad monasterium.
35
Translationes, earumque taxæ.
35
V.
VAcantia beneficia. 4. & seqq. Et per dissolutionem unionis vacantia.
68
Veneti, ut possint Ferrariæ bona acquirere.
22
Vicariæ, quæ per seculares regebantur, ut postea per Monachos tegi possint.
35
Vicariatus castri vel oppidi.
19
Vicariatius civitatis. 19. cum comitivâ.
19
Vir suspensus ut possit tradi Ecclesiasticæ sepulturæ.
141
Vitiatus corpore quis dicatur.
134, 384
Vniones, earumque taxæ.
31, 69
Vota corumque commutationes.
128, 141
Uxoris poena, quæ proprium partum oppressit.
132
FINIS.