LIBRORVM, PARTIVM,
& Capitum Totius Tractatus
INDEX
LIBRI PRIMI.
 
CAP. I. De methodo inueniendarum differentiarum lese respirationis difficultas, & eius solutio.
1.
Cap. II; Ex quibus partibus componatur respiratio ranquam vna actio composita.
4.
Cap. III. De Generibus differentiarum difficilis respirationis
6.
Cap. IV. De Differentijs difficilis respirationis simplicibus.
8.
Cap. V. De compositis differentiis lesae respirationis.
14.
Cap. VI. De differentijs per se compositis difficilis respirationis in singulo motu.
16.
Cap. VII. De differentijs in vtroq; motu mutuò compositis, scillcum rhythmo, & sine rhythmo.
19.
Cap. VIII. De differétiis vicissim compositis fecundum motum, & quietem.
24.
Cap. IX. De Quinta differentia diffic. respirationis viciffim composita, quae inaequalis dicitur.
26.
Cap. X. Quotuplez fit difficilis respiratio equalis & inequalis.
29.
Cap. XI. Quotuplex fit genus inequalitatis circa difficilem respirationem. Et primùm de Primo genere inequalitatis secundú differentias.
32.
Cap. XII. De secundo genere inaequalitaeis secundum motú
37.
Cap. XIII. De tribus alijs inaequalitatis circa respirationem generibus, Facultatis, subiecti, & spiritus.
42.
LIBRI SECVNDI.
 
Cap. I. Quid & quotuplex sit difficilis respiratio secundum thoracem, & ad quas methodi differentias formaliter reducatur.
47.
Cap. II. Respiratio sublimis quid, & quotuplex, & quomodo ad methodum referatur.
53.
Cap. III. Orthopnoea quid & quotuplex, & quomodo ad methodum referatur.
57.
Cap. IV. Stertorosa respiratio quid & quota, quomodoq; ad methodum referenda.
64.
Cap. V. De Dyspnoea specificè sumpta pto Anhelatione. De Spiritu simpliciter, spiritu denso, magis defato, Asthmate Pneumatia, Pneumatode, Pneumatosi, & Subipiritu, Quid & quomodo distinguantur, & ad method. reducantur.
67.
Cap. VI. De multiplici, Longanimir: Breui, Multa, Extendente, & Vrgente respiratione; necnon de spiritus detentione; quid, & quomodo sub methodo contineantur.
73
Cap. VII. De Calida & Frigida respiratione: necnon de Apnoea: quid sint & quomodò sub methodo militent.
78.
Cap VIII. De Spiritu offendenti, Reuulso, Reuocato, Super inspirato, intraduplicato, Intus relicto, protenso. De Dipnoa & suspirio. Quid sint, & quomodo vna cum reliquis inequalibus ad methodum referantur.
85.
Cap. IX. De Crebra, Frequenti, Celeri, Exigua, Vehementi, Cõtinenti, & Cõuulsoria respiratione, quid sint & quomodo ad methodum reducantur.
97.
Cap. X. Respirare ad tempus & ad finem quid, & quomodo ad methodum reducantur. Ite quid, pro Breuispirio, necnon Tenuiac Imminuto spiritu, & per interuallum intelligatur, & quomodo.
99.
LIBRI TERTII.
 
Cap. I. Quae sint vtiles & artificiofe difficilis respirationis differentiae methodum integrantes.
103.
Cap. II. De Causis cõmunibus, & propijs respirationis, & pulsus methodus elegantissima
108.
Cap. III. Applicatio methodi ad cõmunes differentiarum causas pulsus, & respirationis.
114.
Cap. IV. Applicatio methodi ad causas proprias sclius difficilis respirationis. Et primò de complexu facultatis animalis cum organo dolenti.
118.
Cap. V. De Causis proprijs difficilis respirationis respectu organi per se sumpti, & de Angustia, quomodo communis, & propria.
126.
Cap. VI. De Causis proprijs difficilis respirationis respectu solius facultatis animalis, & de eius imbecillitate.
132.
Cap. VII. De Causa difficilis respirationis respectu vsus animalis, quomodo communis, & propria.
139.
Cap. VIII. De Causa inaequalis respirationis cõi, & propria.
144
Cap. IX. De Causis secundariis communibus, & proprijs difficilis respirationis.
149.
Cap. X. De Simplicium necnon per se, mutuoq; compositarum difficilis spirationis differentiarum ad causarum prenotiones inutilitate.
151.
Cap. XI. Quibus de rationibus ab vtili differentiarum difficilis spirationis methodo excludende sint velocitas, actarditas. Et primùm de prima demonstratione.
154.
Cap. XII. Secunda demonstratio, qua Velocitatis, & tarditatis ad causarum prenotionem inutilitas demonstratur, & de causali differentiarum per se, & mutuò compositarum ad methodum reductione.
158.
Cap. XIII. Ex reinatura, seu inductione demonstratur, preter quintã inequalem quatuor tantùm dari differetias difficilis respirationis methodum componentes.
161.
Cap. XIV. Soluuntur loca Galeni pugnantia, & cur veluti contradictoria de velocitate, & tarditate scripserit, aperitur.
164.
LIBRI QVARTI.
 
PARTIS PRIMAE.
 
Cap. I. Connexio & Propositum libri Quarti.
166.
Cap. II. De Delirio, seù de causis magnae,& rarae respirationis. In delirijs, & deliris magnum, & rarum fieri spiritum, non tamen semper, contra sophistas demonstratur.
167.
Cap. III. Quibus delirijs fiat magna, & rara respiratio.
170.
Cap. IV. Quibus Deliris, & quot modis fiat, & non fiat magna rara respiratio. Et que causarum sit methodus.
172.
Cap. V. De causis magnae, & rare respirationis ex simplici delirio.
175.
Cap. VI. De causis magne, & rare respir. ex delirio complexo, & perfectè vt plurimùm contrariam affectionem vincente.
176.
Cap. VII. De Causis magnae, & rarae respirationis ex delirio complexo perfectè à cõtrarijs, & diuersis affectionibus superato.
178
Cap. VIII. De delirio perfectè superato ante pestem.
180.
Cap. IX. De delirio perfectè superato post pestem.
182
Cap. X. Inductio delirij in respiratione vt plurimum, & ex aequo superati.
184.
PARTIS SECVNDAE.
 
Cap. I. De causis in specie paruae, & densae respirationis. Et primùm de dolore Thoracis.
188.
Cap. II. De causis parue, & dense respirationis ex simplici dolore.
190.
Cap. III. De causis paruae, & densae respirationis ex dolore coniucto: & primùm cum vsu aucto.
194
Cap. IV. De causis paruae, & densae respirationis ex dolore coniuncto cum sola angustia.
196.
Cap. V. De causis parue, & densae respirationis ex dolore vtroq; modo coniuncto, & cum angustia, & cum vsu aucto, seu de dolore inflammatorio.
198.
Cap. VI. De causis parue, & dense, respirationis ex dolore pectorali pleuritico.
200
Cap. VII. De causis paruae, & dense respirationis ex dolore peripneumonico, & primùm ratione inflammationis.
202.
Cap VIII. De causis paruae, & dense respirationis ex doloris peripneumonici diuerso positu.
206.
Cap. IX. De causis parue, & densae respirationis ex doloris peripneumonici coherentia.
208.
Cap. X. De causis parue, & densae, respirationis ex dolorifica metaptosi peripneumoniae in empyema.
210.
Cap. XI. De causis paruae & dentae respirationis ex dolore laterali Costali, Pungitiuo, Grauatiuo, Contineti, Continuo & Raro, vtrcq; benigno & maligno.
211.
Cap. XII. De causis parue, & dense respirationis ex differetiis doloris
 
lotisiateralis costalis ex mótu, & quiete feu ex dolo refugaci stabili, Ascendente, Descendente, & stentoroso.
217.
Cap. XIII. De causis parue, & densae respirationis ex doloris láteralis differentiis alijs à positu, magnitudine, & Anacatharsi.
223.
Cap. XIV. De causis paruae, & dense respirationis ex dolore iugulari.
228.
Cap. XV. De causis parue, & dense respir.ex dolore ceruicis, & primùm ex dolore ceruicis thoraci accidentali.
231.
Cap. XVI. De causis paruae, & dense respirationis ex ceruicis dolore thoraci essentiali. De quinq; anginarum generibus, & primùm de secundo, ex Catarrho suffocatiuo.
233.
Cap. XVII. De causis parue, & dense respir. ex Primo, Tertio, & Quarto anginae genere.
235.
Cap. XVIII. De causis paruae, & densae, respirarionis ex Quinto anginárum genere, vertebrarum scilicet ceruicis luxatione.
237
Cap. XIX. De causis paruae, & dense respirat. ex angina paralytica, phrenitica, conuulsoria, & maligna.
242.
Cap. XX. De causis paruae, & densae respirat. ex inflammatorio diaphragmatis dolote.
245.
Cap. XXI. De causis parue, & dense respirat. ex dolore hypochon driorum inflammatorio partium continentium, & contentarum, earumq; triplici inflammationis genere, hypodchon aco epigastrico, & aluino.
251.
Cap. XXII. De causis difficilis respir. paruae, & dense ex doloris hypochondriaci differentiis ratione tactus.
254.
Cap. XXIII. De causis parue, & dense respirat. ex hypochondrinflammatione respectu symptomatum.
258.
Cap. XXIV. De causis paruae, & densae respir thoracis angustia, & primùm de compressione diaphragmatis.
266.
Cap. XXV. De causis parue, & densae respir. tùm ex guttutis obstructione, tùm è thoracis cum pulmonibus coalescentia.
269.
Cap. XXVI. De causis parue, & dense respir. è thoracis angustiae ob distorsionem, seu vertebrarum dorsi luxationem.
272.
PARTIS TERTIAE.
 
Cap. I. De causis magnae, & densae respirationis ex vsu aucto.
279.
Cap. II. De causis magnae, & dense respirationis è coarctatione seu angustia pulmonum. Et primùm de constipatione corum à tuberculo, duricie, & calculo.
288.
Cap. III. De pulmonum compressione à mediastino adipeo, coalescentia cum pericardio, subsidentia, necnon de pulmonis defectu.
290.
Cap. IV. De causis magnae, & dense respirationis ex Angustia intermediarum regionum pulmonú. Et primú ex empyemate.
292.
Cap. V. Examinantur ex causis decem empyematú genera.
294.
Cap. VI. De signis empyematum fyllogisticis, potitssimùm ex difficili respiratione.
298.
Cap. VII. De Prognosticis. Et primùm de euentu ex empyematib. potissimum ex difficili respiratione.
304
Cap. VIII. De supputatione dierum criticorum in empyematibus, in ordine ad prognosin.
307.
Cap. IX. De difficili spirat. magna, & densa è sthit-hydrope.
315.
Cap. X. De difficili spiratione magna, & densa ex angustia ventriculorum, seu asperarum arteriarum pulmonum.
324.
Cap. XI. De difficili spiratione magna, & densa è laeuium arteriarum angustia.
327.
Cap. XII. De difficili spiratione magna, & densa ex angustia cerebri, & asorum iugularium, seu de respiratione Apoplectica.
336
Cap. XIII. De difficili spiratione magna, & densa è narium angustia, & de polypo.
343.
Cap. XIV. De difficili spiratione magna, & densa è conuulsione musculorum thoracis.
349.
PARTIS QVARTAE.
 
Cap. I. De causis paruae, & rarae respirationis ex vsu aucto.
361.
Cap. II. De causis paruae, & rarè respiratione è facultatis motricis imbecillitate.
363.
Cap. III. De causis paruae, & rarae respirationis è refrigeratione, seu de Apnoeis; & de hystericis.
370
Opistographus de difficili spiratione à prenotione mortis repentine.
381.
LIBRI QVINTI.
 
Protographus. De difficilium respirationum curationibus in Genore. De Vitali curatione per halitum spirabilem ex vsit Pneumatolabii. De doribus, & Lapillis ase dulcis.
388
PARTIS PRIME.
 
Cap. I. De curatione difficilium respirationum in specie. Et primi de communi de communi curatione magne, & rare ex delirijs secundum vehe mentiam absolutam indicantibus.
393
Cap. II. De curatione propriamagne, & rare spirationis ex delirio phrenetico.
398
Cap. III. De propria curatione magne, & rare spirationis delirio maniaco.
404.
Cap. IV. De curatione magne, & rare respirationis ex dilirio mélancholico.
419.
Cap. V. De Curatione magne acrarae respirationis ex delirio cõplexo secundum vehementiam respectiuam indicante.
435
PARTIS SECVNDAE.
 
Cap. I. De curatione parue, & densae respirationis ex Thoracis dolore. Et primú ex simplicr dolore à datu, & crudo humore.
437
Cap. II. De curatione parue & dense respirationis è dolore thoracis inflammatorio, & primùm ex vtroqs pleuritico pectorali, externo, & interno.
443
Cap. III. De curaitone parue & dense respirationis ex dolore laterali pungitiuo continenti, & benigno.
445.
Cap. IV. De curaitone difficilis respirationis ex dolore pleuritico raro maligno.
454.
Cap. V.De curatione difficilis respirationis parue, & densae ex dolore pleuritico fugaci.
458.
Cap. VI. De curat. doloris pleuritici ascédétis, & descédétis
460
Cap. VII. De recto vsu phtebotomie, & Cucurbitule scarificatae in pleuritide costali ascendente & descendente.
467.
Cap. VIII. De Purgantibus, & Emeticis in dolore pleuritico Costali Inflammatorio.
476
Cap. IX. De curatione pleuritidis stertorose
481
Cap. X. De curatione reliquarum pleuritidum, & potissimum Dotlalis.
489.
Cap. XI. De curatione parue & dense respirationis ex pleuritide à magnitudine, & Anacatharii.
493
Cap. XII. De curatione paruae & densae respirationis è dolore peripneumonico. Et ptiniùm ab inflammatione legitima.
495
Cap. XIII. De curatione paruae & dense respirationis, è maligna & tabisica pulmonum inflammatione.
514
Cap. XIV. De curatione paruae & densae respirationis è dolore tùm iugularitùm thoraci accidentali.
518
Cap. XV. De curatione paruae & densae respir atlonis ex dolore thoraci essentiali. Et primum è secundo genere angine, seu ex catarrho suffocatiuo.
520
Cap. XVI. De curatione paruae & dense respirationis è tribus alijs angine generibus, Primo nimirum, Tertio, & Quarto.
523
Cap. XVII. De curatione paruae & dense respirationis è quinto anginaru genere, seu è luxatione vertebrarum ceruicis
541
Cap. XVIII. De curatione paruae & dése respirationis ex Angina paralytica, Phrenetica, Conùulsoria, & Maligna.
543
Cap. XIX. De curatione paruae, & dense respirationis ex Inflammatorio diaphragmatis affectu.
545
Cap. XX De curatione parue & dense respirationis ex dolore Inflammatorio imi ventris partium. Et primùm continentium.
547
Cap. XXI. De curatione parue & dense respirationis è partium. Contentarum inflãmatione. Et primùm ex inflamatione hypocondriaca. De Hepatitide.
549
Cap. XXII. De curatione paruae & dense respirationis ex Ventris inflammatione.
556