I. Nova Graminum genera, Resp. Daniel Ericus Noezen
1
II. Lavandula. Joh. Daniel Lundmark
41
III. Methodus Muscorum illustrata. Olof Swartz
69
IV. Erica Sparrmanni.
123