INDEX
RVBRICARVM, SEV TITVLORVM
trium postremorum librorum Codicis
hic expositorum
A
ADministratione reru pu blicarum
175
Agentibus in rebus.
285
Agricolis, & censitis, vel colon.
191
Agricolis, & mãcipijs dñoru.
243
Alexandriæ primatibus
173
Annonis, & tributis
37
Annonis ciuilibus
171
Apochis publicis
51
Apparitorib. Comitis orietis.
334
Apparitoribus magistrorum militum.
333
Apparitoribus præfecti annonæ. pag.
337
Apparitoribus præfecti vrbis.
332
Apparitoribus prefecti prætorio. pag.
331
Apparitoribus proconsulis, & legati
333
Aquæductu
185
Argenti precio, quod thesauris infertur
144
Athletis
124
Auri publici persequutorib.
143
Auro coronario
143
B
BOnis vacantibus, & de incorporatione
25
C
CAnone frumetario vrbis Ro mæ
109
Canone largitionalium tituloru. pag.
54
Capiendis, & distrahendis pignoribus
50
Capitatione ciuium cesibus eximenda
212
Castresianis, & ministerianis
296
Castrensi omnium Palatinorum peculio
303
Castrensi peculio militum
309
Censibus, & censitoribus, & perequatoribus & inspectorib.
219
Classicis
165
Cohortalibus
334
Collatione donatorum
59
Collatione æris
60
Collatione fundoru fiscaliu
250
Collatione fundorum patrimonialium
239
Collegiatis, & carthopratis
167
Colonis Illyricanis
215
Colonis palestinis
214
Colonis thracensibus
215
Commeatu
319
Comitibus consistorianis
269
Comitibus, & tribunis scholaru pag.
270
Comitibus sacri palatij
271
Comitibus, qui prouincias regut pag.
271
Comitibus rei militaris
270
Conditis in publicis horreis
58
Conductoribus, & procuratoribus.
249
Consulibus
260
Conueniendis fisci debitorib.
11
Cupressis ex luco Daphnes
253
Curialibus vrbis Romæ
165
Curiosis, & stationarijs
290
Cursu publico
326
D
DEbitoribus ciuitatum
178
Decanis
297
Decretis decurionum
110
Decurionibus
61
Delatoribus
29
Desertoribus & occultatoribus. pag.
320
Dignitatibus
254
Discussoribus
60
Diuersis officijs
337
Diuersis prædijs vrbanis, & rusticis
245
Domesticis, & protectorib.
275
E
EQuestri dignitate
303
Erogatione militaris annone pag.
311
Exactoribus, & exequutorib.
339
Exactoribus tributorum
44
Excoctione, & translatione militaris annonæ
314
Excusationibus artificum
132
Excusationibus munerum
111
Expensis ludorum
185
F
Fabricensibus
160
Fide instrumentorum, & iure hastæ fiscalis
16
Filijsfamilias, & quemadmodu patres pro his teneantur
127
Filij officialium militarium
323
Fiscalibus vsuris
23
Frumento Alexandrino
173
Frumento vrbis costantinopolitanæ
170
Fugitiuis colonis patrimonialibus
238
Fudis, & saltib. rei dominicæ
243
Fundis limitrophis
229
Fundis patrimonialibus
231
Fundis rei priuatæ
240
G
GLadiatoribus penitus tollen dis
190
Grege Dominico
252
H
HIs, qui à Principe vacatione acceperunt
109
His, qui ex officio, quod administrauerunt, conueniuntur.
182
His, qex publica collatione
143
His, qui ex publicis ratiocinijs
21
His, qui in exilium dati
127
His, qui no impletis stipedijs
124
His, qui numero liberorum
118
His, qui se deferunt
34
His, qui sponte munera publica subeunt
107
Honoratorum vehiculis
169
I
IMmunitate nemini conceden da
57
Imponenda lucratiua descriptione
90
Incolis
95
Indictionibus
43
Infamibus
126
In quibus causis coloni dominos accusare possunt
212
Irenarchis
144
Iure fisci
1
Iure reipublicæ
174
L
Legationibus
130
Libertinis
125
Littoru, & itineru custodia
320
Locatione prædioru ciuiliu
247
Lucris aduocatorum
341
M
MAgistris scriniorum
269
Maiuma
191
Macipijs, & colonis patrimonialibus
237
Mendicantibus validis
172
Mensoribus
297
Metallarijs, & metallis
152
Metatis, & epidemeticis
315
Metropoli berito
169
Militari veste
315
Mulieribus, & in quo loco
129
Muneribus, & honoribus non continuandis
99
Muneribus patrimoniorum
101
Muneribus, & originarijs
94
Murilegulis
155
N
NAufragijs
150
Nauicularijs
145
Nauibus non excusandis
148
Nauticis tiberinis
172
Ne fiscus rem, qua vendidit, euin cat
20
Negotiatores ne militent
303
Neminilicere in emptionem spe cierum
59
Ne operæ à collatoribus exigantur
57
Ne quid oneri publico imponatur
149
Nequis liber inuitus actum reip. gerere cogatur
181
Ne rusticani ad vllum obsequiu deuocentur
217
No licere habitatoribus Metrocomiæ loca sua ad extraneum transferre
218
Nulli licere in frenis
164
Numerarijs, & Actuarijs
323
O
OBlatione votorum
323
Omni agro deserto
222
P
PAlatijs, & domibus dominicis
253
Palatinis sacraru largitionu
292
Pascuis publicis, vel priuatis
230
Poenis fiscalibus creditores præferri
22
Perfectissimatus dignitate
303
Periculo eoru, qui pro magistratibus interuenerunt
180
Periculo nominatorum
179
Periculo successorum parentum pag.
128
Petitis bonorum sublatis
32
Pistoribus
166
Ponderatoribus, & auri illatione pag.
142
Potioribus ad munera nominan dis
133
Præbendo salario
93
Prædijs curialiu sine decreto non alienandis
83
Prædijs, & omnibus rebus nauiculariorum
147
Prædijs timiacis
244
Præfectis prætorio, siue vrbi
263
Præpositis agentium in reb.
286
Præpositis laborum
276
Præpositis sacri cubiculi
263
Prætoribus, & honore pturæ
259
Primicerio, & Secundicerio
266
Primipilo
342
Principibus agentiu in rebus
288
Priuilegijs corporatoru vrbis Ro mæ
166
Priuilegijs domus Augustæ
251
Priuilegijs eorum, qui in sacro pa latio militant
297
Priuilegijs scholarum
298
Priuilegijs vrbis Constantinopolitanæ
169
Professoribus, & medicis
120
Professoribus, qui in vrbe Constantinopolitana
271
Proximis sacroru scrinioru
276
Publicæ lætitiæ, vel consulu
343
Q
QVando, & quibus quarta pars debeatur
86
Quemadmodum ciuilia munera indicantur
104
Quæstoribus, & magistris officiorum
266
Quibus ad conductione prædiorum fiscalium
250
Quibus muneribus excusantur hi
125
Quibus munerib. nemini liceat se excusare
115
Qui ætate, vel professione
116
Qui militare possunt, vel no
301
Qui morbo se excusant
117
Qui numero liberorum
118
Quo quisque ordine conueniatur
180
R
REis-postulatis
126
Re militari
303
S
SAlgamo hospitibus non præbendo
318
Sententijs aduersus fiscu latis
25
Si curialis relicta ciuitate
93
Silentiarijs, & decurionibus eorum
272
Si liberalitatis Imperialis socius pag.
35
Si post creationem, quis decesserit
134
Si propter inimicitias creatio facta sit
134
Si seruus, aut libertus ad decurionatum aspirauerit
83
Solutionibus, & liberationibus. pag.
182
Spectaculis, scenicis, & lenonibus pag.
183
Studijs liberalibus vrbis Romæ. pag.
168
Stratoribus
295
Suarijs, & susceptoribus vini
166
Sumptus iniuncti muneris
182
Sumptuum recuperatione
134
Superexactoribus
50
Superindicto
44
Susceptoribus præpositis, & archarijs
136
T
TAbularijs, logographis, & scri bis
134
Thesauris
35
Tractorijs, & statiuis
331
Tyronibus
319
V
VAcatione publici muneris. pag.
109
Venatione ferarum
190
Vendendis rebus ciuitatis
176
Veditione rerum fiscalium cum priuato communium
19
Vestib. oleberis, & deauratis
159
Veteranis
322
Veteris numismatis potestate
164
Vsuris fiscalibus
23
Vtarmorum vsus, inscio Principe
191
Vtdignitatum ordo seruetur
268
Vtnemo ad suum patrocinium suscipiat rusticanos
216
Vtnullus ex vicaneis
218
Jndicis Rubricarum Finis.
INDEX SENTENTIARVM,
AC VERBORVM TOTIVS
OPERIS NOTABILIVM.
A
ABsens causa Reip. babet anni vacationem post reuersionem
120
Absoluere qui potest quandoque non potest condemnare: contraregulam.
pag. 295
Accessorium sequitur principale.
191
Accessorium sequitur suum principale, interdum è contra
196
Acclamatione qui magistratus recipiebantur.
266
Actio personalis sequitur singularem successorem.
11
Actio ciuilis non tollit criminalem.
50
Actio personalis sequitur quandoque fundum.
178
Actio ciuilis non præiudicat criminali regulariter, interdum pendente cognitione ciuili impeditur exercitium criminalis
308
Actuarÿ qui dicebantur, & quod eorum officium.
325
Actus, in quo plur a sunt necessaria, non valet aliquo omisso
16
Accusati de crimine non vocantur ad nouos honores
126
Administrator cogitur resarcire de suo, si quid vniuer sitas ex eius negligentia amiserit.
175
Adorantibus Principem honor erat.
332
Aduocatus no cogendus exire prouinciã, nec esse aduocatus in appellationis causa
40
Aequalitas sernanda in solutione tributorum: & in quibus seruetur, remissiue
39
Aequalitas vt est seruanda in pluribus actionibus. fallit tamen quandoque
280
Aes alienum diuiditur inter bæredes
37
Aestimatio pro collectis faciendis fieri debet secundu assertionem habentiu bona
42
Aestimationes in collectis fiunt iniquæ in Apulia
219
Aetas lxx. annor. excusat quide à muneribus per sonalibus, non à patrimonialibus
64
Affictio afflictis non addenda: & qui grauatur in vno, est relcuandus in alio
113
Agere volens iure cesso non auditur, nisi prius ostenso instrumento cessionis
6
Alienatio facta in fraudem sisci non valet
216
Annonæ ciuiles dicebantur quædam salaria seu stipendia data litteraru doctorib.
171
Annus felix dicebatur, cum milites suis principibus dona dabant, quæq; ea erant
323
Apocharum publicarum vsus, & ratio quæ qualisque esse debebat pro soluentibus tributa
51
Apparitores qui & opinatores dicti, vocabantur curiales minores
46
Appellatur extra iudicium ab electione ad aliquod officium.
62
Archæ plures erant, ad quas deferri quid deberet ostendit
141
Archarÿ officium quod erat
142
Argenti libra valebat quinque aureis
144
Artificium omne studiumque ex continuo sui exercitio suscipit incrementum
132
Ascriptitius quibus alÿ nominibus notatur
210
Atramentum principis ex quorum piscium sanguine fiebat
157
Auaritia quam sit mala in publicis rebusideo punitnda
50
Aureus, solidusve quilibet quantum valeat: solidus aut idem est quod aureus
138
Aurum coronarium quod dicebatur
143
Auri libra, atque argenti quanti valebat
144
Aurum largitionale quod dicebatur
324
B
BAnniti an suis consanguineis possint succedere.
4
Bastagiorum cura & officium.
334
Bastigarÿ cui officio erant præpositi
156
Beneficia Principum plenissime sunt interpretanda.
26
Bestiarÿ quod erat officium.
155
Bona alicuius capienda non sunt pro maleficio, quandiu apparet defensor
7
Bona contentiosa an possint lite pendente ex scribi
8
Bona alicui non sunt propter crimen auferenda, nisi prius de crimine constet
11
Bona alterius si quis scrutetur, est domino grauamen.
42
Bona vacantia quæ deferuntur fisco, quæ sint: & quanto tempore præscribantur
25
Bona fisco delata quomodo capiebantur, & incorporabantur cum bonis fiscalibus
27
Bona quo ritu & ordine fisco deferebantur, siue oia, siue eoru pars confiscadaesset
28
Bona damnati crimine læsæ maiestatis acquisita fisco vt nemo petat sibi concedi poena est indicta.
32
Bona ob crimen læsæ maiestatis fisco acquisita petentibus spes & occasio omnis ablata penitus fuit
33
Bonus præsumitur qui approbatus est à bono
122
C
CAlumniandi via non est diu ferenda
265
Calx aliquando sumitur pro fine
294
Canon ordinarius, onus ve ordinarium est id, quod anno quolibet præstatur
59
Canones ciuiles pertinentes ad publicum peti prohibetur, nec sunt concedendæ res ciui les ad publicum pertinentes
33
Capax quibus temporibus debeat is esse, cuirelinquitur
29
Capere nemo potest delinquentem sine iudicis mandato
77
Capiat quando iudex, quando priu atus, ac officialis
77
Castrensiani qui er ant, & quæ curabant
296
Carcer est inuentus ad poenam delinquentium
45
Cartularÿ qui vocabantur, & quod officium exercebant: eorumque exemptio
55
Cauere qui promisit ad sensum sapientis, quomodo intelligatur
222
Causa fauor abilior est illius est qui certat de euitando dano, qua de lucro captando
22
Causa spolÿ nunquid sit summaria: & an sit offerendus libellus
200
Causam qui habet à fisco, non tenetur pro tributis præteritis
221
Causa incipit habere initiu per libelli oblatione: alias à tempore litis contestatæ
283
Cautela abundans non nocet
245
Cautio idonea est fundorum fertilium obligatio
222
Cautio idonea est cautio cum fideiussoribus, vel pignoribus
222
Censualire augmentata diligentia possessoris, non augmentatur census
240
Census noui vt imponi non possunt, ita nec veteres augeri
230
Cessio bonorum alicui facta in fisci fraudem non valet, & punibilis est
9
Cessio non fit inuito creditore: & quando fallit
14
Cingulum insigne erat quoddam, & ponitur pro administratione
317
Citatio facta per edicta est potior quam per vocem præconis
226
Ciuis rel incola qui sit duarum ciuitatum, cuius ciuitatis munera subire cogatur, cum ad ea vocatur ab vtraque eodem tempore, remissiue
98
Ciuem quæ faciant
98
Ciuitas æquiparatur pupillo, seu minori: interdum habetur loco priuati
174
Ciuitatem qui de nouo inhabitare venit, non tenetur soluere collectas pro debitis factis ante suum aduentum
67
Ciuitas in quibus habeat ius singulare, & in quibus vtatur iure priuati, remissiue
174
Ciuitates non habent priuilegium licitationis prædiorum absclutum
176
Ciuitatibus magis quam priuatis fauet Imperator
246
Clericus beneficium perdit, qui in sua ecclesia residentiam non facit
4
Clericus habens in alia ecclesia beneficium non ideo sortitur ibiforum: nisi sit quæstio de illo beneficio
97
Coecus vel vno vel vtroque oculo à quibus muneribus excusatur
117
Cognitione pendente coram vno iudice non debet trahi pro eadem causa ad alium
308
Collecta maior, minor ve solueda pro distatia prædioru ab eo loco, ad que defertur
39
Collectarum principis nec minor, nec maior summa solui debet- aliter &c.
38
Collectæ à principe solo imponuntur si alius imponat punitur
38
Collecta solueda secudu bonoru quãtitãtemuc i regno plus rusticus qua nobilis soluit
51
in Collectis grauatus vltra modum potest implor are officium præsidis. seruanda enim est æqualitas & ordo in muneribus subeundis.
105
Collectæ sunt patrimonialia munera ac etiam ordinaria
101
a Collectis nemo excusatur, nisi indulto speciali. Neque scholares
101
Collectores possunt homines capere corumque bona
147
Collectores plus exigentes puniendi sunt
221
Collegium probat per eos, qui sunt de collegio. Sic per domesticos probantur ea quæ domifiunt.
150
Collegium debet respondere per syndicum
308
Coloni qui dicantur, & qui inquilini
199
Coloni quot alÿs nominibus sint dicti
215
Coloni habent immunitatem cuiuslibet muneris, non tamen capitationis remissiue
217
Commodum qui sentit, debet & idem onus sentire, non alius
141
Cocessio no valet eius rei, cuius prohibetur petitio, nisi scribatur, no obstate tali lege
32
Conetssio generalis interdum plus valet quàm specialis, cum regulariter sit contra
71
Concebionc facta ab imperatore, & transacto dominio eius rei, potest à principe conditio apponi. Contra in priuatis
225
Conditioni fuæ quisque seruire debet
135
Conditio quorundam hominum, vt solet designari, & cognosci quibusdam exteriorilus signis
161
Conditionem suam quisque debet agnoscere, nec inhiare rebus maioribus
166
Conditio quæ fuit initio apposita contractui, non potest ex poenitentia mutari
228
Conditioni propriæ quilibet debet deseruire
256
Conditio bumana per continuum exercitium recipit incrementum
307
Conductor conductoris fisci non habetur conductor fisci: ita nec socius socÿ mei est socius meus: at bæres mei est bæres meus, nisi & c.
125
Confessioni apud acta celebratæ nemo potest contrauenire
227
Confessus semel in iure æquiparatur conuicto
80
Consitenti sponte quandoque parcitur
320
Conscientia recta vias publicas facit
327
Conscius delicti quandoque punitur, non publicans. quandoque qui non publicat tenetur poena
320
Consentiens quandoque punitur mitius, quam delinquens: contra quandoque
112
Consentit aliquis appellando quo ad hoc, quòd consitetur tenere processum
128
Consuetudo antiqua seruanda in electione officialium
10
Consuetudo seruanda in multis vt ibi.
47
Consuetudo spectanda in muneribus subeundis
55
Consuetudo plus interdum potest, quam pactum: interdum contra
193
Consuetudo lege approbata non tollitur rescripto, nisi dicat, non obstante tali & c.
59
Consuetudo dat iurisdictionem: & valet in electione
338
Consul cum creabatur dabat centum aureos ad reparationem aquæductus
188
Contemptor mandati principis quandoque punitur poena capitis, quandoque deportationis
164
Contemptor mandati vel legis principis àicitur sacrilegus
298
Contestatio coram iudice facta est valida
169
Contra factum suum quis non venit
107
Contractus vere is dicitur, qui vltro citroque est obligatorius
9
Contractus fisco damnosus non valet
21
Contractui facto cotra lege, vel vtilitate publicã, ille iae qui fecit pot cotrauenire
194
Contrarius sibi non est audiendus, remissiue
103
Creditor non cogitur inuitus aliud pro alio accipere à debitore
193
Cui licet quod plus est, & quod minus est licere debet
85
Contumacia facit interdum aliquem baberi pro confisso: aliquando non
226
Cornicularÿ in exercitu qui dicebantur
332
in Crimine læsæ maiestatis omnium est exæquata conditio
31
Criminosum non dignitas, sed poenæ debent comitari
72
Cum agitur interdicto, vnde vi, quare non obstat lex. 3. de carb.edi.
200
Curialis non debebat recedere à curia nisi propter publicam vtilitatem
93
Cursus publicus qui dicebatur
326
Custodia limitum ac castrorum quibus sit committenda, remissiue
229
Custos carceris qui male custodit candem poenam patiatur, quam incarceratus
46
D
DAndum quod est, possum per me, vel per alium explicare: secus in faciendo
193
Dare qui tenetur, potest etiam per alium dare: non autem per alium potest face re, qui facere tenetur
79
Debitor i iure actionib. legitimis interpelladus: non couitÿs aut propria authoritate
14
Debitor non cognitur inuitus aliud pro alio soluere creditori
193
Debitores sibi facere non licet cuiquam er sua adnotatione
15
Debitor priuati non capitur, si velit cedere bonis
45
Debitores locupletes habere interest creditorum
178
Debitum exigi non potest, cum præscriptione actio est extincta
7
Decani qui erant
297
Decimas quis soluere debeat
202
Decipi quis non debet legis authoritate, nec Principis
228
Decreta ex quibus causis dicantur ambitiosa
110
Decretorum ad res diuer sas & causas, plures species referuntur
110
in Decretis debet esse solemnitas: nec possunt per delegatum explicari
110
Decurio, nec eius filius non torquetur
63
Decuriones possunt tam litterati quâm illiterati esse
64
Decurio non potest esse tabellio
65
Decuriones à muneribus reipriuatæ, & à quolibet extraordinario sunt immunès
67
Decurio quandoque patitur poenam plebeiorum, cum regulariter sit contra
72
Decurio vt possit impetrare immunitatem, tria sunt necessaria
109
Decurionum quædam erant priuilegia
109
Decurionum decretum in quibus interponatur
110
Defectus vnius ciuitatis suppleri debet per aliam
146
Defensio facti, ac iuris competit, & datur
6
Defensio legitima deneganda nemini non tantum de iure, sed etiam de facto
7
Defensionem publicam, vel legationis officium qui sponte deserit, sumptus reddit
130
Defensio non solum est permissa ob tutelam sui corporis, verum etiam ob tutelam suarum rerum. ac quorundam suorum
316
Defensio cuilibet priuato permittitur contra officialem in officio delinquentem
341
Delator infamis efficitur: & puniendus si non probat
31
Delegatio non fit eorum, quæ desiderant causæ cognitione, & decreti interpositione.
85
Delictum priuati nocet interdum ecclesiæ
149
Delicto consummato non est poenitentiæ locus
249
Delictum familiaris magis quàm extranei puniri debet
249
Delictum excludit priuilegium.
322
Delinquens & consentiens pari poena puniuntur
218
Depositus ab officio ex suo delicto non debet redire ad illud
140
Differentia inter subbastationem & pactum adiectionis
17
Differentia quæ sit inter ciuem & incolam
98
Differentia inter tutelam & curam ex vna parte, & inter alia ciuilia munera, quoad excusationem
119
Differentia inter ecclesiam vendentem, & ciuitatem
177
Differentia inter ascriptitium & colonum
210
Differentia inter cartularios & scriniarios
325
Dignitas prima, eiusve priuilegium dur at electis etiam ad aliam
113
Dignitas nulla excusat à collatione ad murorum constructionem, vel ad comparationem frumenti, vel aliarum specierum
116
Dignitates non patent insamibus
126
Dignitas patritiatus omnibus dignitatibus præfertur: Dignitas præfecti vrbi, quod sunt in vrbe
261
Dignitate q prius meruit, prior e alÿs i loquedo, i eligedo, in salutado principe, & c.
260
Dignitas alicui collata est comprobatio & præmium virtutis
260
Dignitatis priuilegium quomodo etiam dignit ate finita durat
263
Dignitatem vnam quis potest cum administratione habere, & priuilegiu alterius
266
Dignitatum gradus seu or do triplex est: isque considerari debet
268
Dignitas etiam à casu dependet
270
Dignitate non iuuatur, qui male eam conseruat, & priuilegium meretur amittere
292
Diligentia sua cuilibet debet prodesse, non obesse
224
Discussor qui vocabatur
60
Docentis atque addiscentis par est studium
133
Doctor solemniter legere dicitur, qui non legit extraordinarie
39
Doctor ad melius legendum prouocatur salario
121
Doctor qui promouetur ad conuentum doctoribus subornatis, no bet immunitate
124
Doctor quo ad discipulos dici potest pater: ab eisque reuereri debet
132
Doctores pompose docentes, magisque intendentes loquendi ornatui reprehenduntur: sic & aduocati loquaces
168
Doctorum taxatio & nota, qui multoties committunt lectionem scholaribus
237
Doctor ille præfertur, qui prius habuit conuentum
260
Doctor ille debet esse prior doctorum, qui prius fuit examinatus
263
Doctori cuilibet sex inesse debent, vt ad dignitatem maiorem ascendat, & quibus illa sex consequantur
272
Dolo facis: exceptio ista vbilocum non habeat
200
Domicilium qui immutat post impositam collectam, tenetur tame eãibide soluere
95
Domicilium ad constituendum licet exigatur regulariter & animus & factum: tamen interdum sufficit tempus
96
Domicilium vt solo animo vel solo verbo non constituitur sine facto: ita nec deponitur sine facto
96
Domicilium in quo loco quis habere videatur
98
Dominium per rescriptum non tollitur
18
Dominium vtile an contineatur appellatione sui
35
Dominium transfertur sacta traditione rei: quandoque non
194
Dominium directum alicui tolli non potest per rescriptum
233
Dominium rei patrimonialis præscribitur xl. annorum spacio: contra priuatum autem minori tempore
236
Dominio rei patrimonialis vt præscribatur, vnum sufficit: in præscriptione autem cane nis duo sunt necessaria
236
Dominus rerum suarum qui tamen alienare eas non potest
213
Dominus an possit propria auctoritate capere seruum fugientem
214
Dominus, si propria authoritate repellat emphyteutam infra legitimum tempus debitum canonem non soluentem, non punitur
316
Domus possessio licet non faciat aliquem ciuem, obligat tamen eu patrimonialb.
129
Donans maiori se, debet donare de meliori
323
Donatio qualiter olim & nunc perfecta dicebaturas in hac lege dicitur, cum traditio interuenit
1
Donare est perdere
261
Donata militi vt esficiantur de peculio castrensi, tria requiruntur
309
Dos non est titulus lucratiuus propter aner a matrimonÿ
91
Dotem non perdit bonis mariti propter delictum publicatis
22
Ducennarÿ qui dicebantur, eorumque officium
44
Duellum ad probatione no esse admittendu in duob-casib. admittebatur in regno
190
E
EA quæ fiunt in vltima voluntate an valeant
265
Ecclesia si pobideat prædiu tributariu, nec soluat tributu, transfertur ad fiscum
49
Ecclesiæ clectio non debet fieri quandiu est in ea idoneus qui regat
146
Electionem habere habet vim priuilegÿ
34
in Electiones debent omnes qui possunt, conuenire: infirmi ex cusantur: an absentes sint vocandi, remissiue
131
Electores tenentur de mala administratione electi
139
Electus in vno officio non cogi debet ad aliud durante priori
104
Electum qui confirmat, non videtur eligere: contra quandoque
139
Electus à Principe multum præsumitur probus
279
Electus ad aliquod mumes, siue substitutus in alterius locum, debet esse idoneus
286
Eleemosyna est danda debili egeno, non forti
172
Eliginemo debet ad dignitatem, nisi eius labores sint comprobati
286
Emens à fisco prædia tributaria notenetur ad pterita tributa secus emes à priuato.
19
Emens lege prohibente perdit & rem & preeium
83
Emens à rep. Rom. cur sit deterioris conditionis, quam emens à ciuitate alia
176
Emens à debitore ciuitatis etiam bona fide, conuenietur tamen: & tenetur personali actione. Sic qui emit à debitore priuati, in fraudem creditorum tenetur reuocatoria fauiana
178
Emens aliquid contra legum interdicta precium amittit, quia venditio non valet, venditore vendicatore: secus sires est altena
242
Emergentib. quibujdã fortuitis necessaria remedia deposcutur negocÿs priuatoru.
131
Emphyteuta vel fructuarius non seruans domino couetione pot deyci de pessessione.
41
Emphyteuta debet agnoscere onera tributorum
41
Emphyteuta fundi fiscalis an possit vendere, sicut & donare, irrequisito fisco
231
Emphyteuta priuati fundi an possit donare domino irrequisito.
231
Emphyteuta habet vtile dominium, & etiam actionem in rem
236
Epularum cogitatio affert animi inquietudinem
270
Exceptio frustratoria de iure nil officit processui
14
Exceptio hostica data euntibus ad exercitum, an detur procuratorib. eorundem
112
Excommunicatus iuste non restituitur, cum absoluitur, ad fructus medÿ temporis, secus siiniuste
304
Excusatio in quibus muneribus valeat, & quibus modis
66
Exemplo non creditur, sed authentico
339
Extranei dicuntur omnes qui non sunt ascendentes nec descendentes: & illi etiam qui non sunt in potestate, & qui non est cognatus vel agnatus
90
Extraordinaria dicuntur multoties in iure, quæ sunt sine solemnitate
39
F
FAber non potest iuxta scholas malleare
168
Fabricenses, qui dicebantur
160
Faciens per alium videtur regulariter per sefacere: in quo fallat
35
Factum legitime ex superueniente causa non retractatur
1
Factum in meum prætudiciu me vel procuratore meo absente tenet p meu dolu.
219
Factum punitur etsi non tenuit
248
Factum legitime poenam non meretur
316
Fideiussio est reuocanda, si primi fideiussores inuenientur minus idonei.
202
Fideiussio vbi petitur, sequestratio cessat
202
Fideiussores quis tenetur dare idoneos & locupletes, regulariter: fallit quandoque.
280
Filÿ res non malestandæ propter matris delictum
17
Filius adoptiuus habet imaginem filÿ naturalis
63
Filios duodecim habens abomni munere est immunis etiam patrimonialibus
67
Filius sequitur interdum matris conditionem
80
Filÿ nati post illustrem dignitatem peractam, velea durante, similiter junt exempti
81
Filius quantum ad honores regulariter sequitur patris originem
94
Filius quo ad statum sequitur regulariter matrem. Fallit tamen in mnltis
94
Filio infante ad Decu ionatum electo, non cogitur pater id munus pro to subire
99
Filius quandoque sequitur patris, non matris conditionem
199
Filius vassalli mei an sit vaballus meus
213
Fieri debet quod alÿ prodest, nemini nocet
87
Fit sine mora, quod fit infra tempus quod datur iudicatis
221
Fiscalibus in causis est ordo iuris seruandus
31
Fiscalibus in causis seruandus est ordo iuris, & sic offerendus libellus
249
Fiscus aliquando vtitur iure comuni, non semper speciali, nec semper priuilegiatus est.
1
Fisco bona delata non potest officialis sine litteris principis capere: eique capienti propria autboritate potest is, cuius interest, resisiere
6
Fisco fraudem qui facit in acquisitis grauius punitur, quam in acquirendis
7
Fiscus modo habet ius commune in conueniendo suos debitores, modo deterius, modo pinguius
11
Fisco re empta non transfertur dominium in emptorem nisi precio soluto
17
Fiscus habens partem quid speciale habeat, vt totum vendat
20
Fiscus sicut & priuatus non venit contra factum suum, quod de iure tenet: secus si non tenet
20
Fisco sententia contraria quando valeat, quando sit nulla ipso iure: quando ille dicatur vti iure communi, vemissiue
25
Fisci in causa debet adesse aduocatus eius, aliàs actus non valet, in eius præiudicium: selus in priuatorum causis: tamen dandus est terminus ad veniendum cum aduocato
31
Fisci iuri etiam detrahitur, vt iuri, & commodis subueniatur singulorum
150
Fisco citius subuenitur circa sortem, quam circa arquirenda: sic & in poenis
182
Fiscus, cum juus debitor non est soluendo, potest conuenire sui debitor is debitorem: non sic in prinato
197
Fiscus rem quam vendidit, non cuincit
240
Formæ aquæductus vocantur canales per quos aqua ducitur
186
Fratrum bona habertium indiuisa, & vna domo viuentium alter non tenetur pro alte ro de munere gesto
64
Fraudem comm: trens pro preciosiore metallo, grauius punitur
22
Frederici constitutio facta in curia Capuana, vt non contineat aliquid contra ius.
220
Funct ones publicæ, & alia onera rerum comitantur possessorem.
49
Fundum alienum quando inuito domino liecat ingredi
187
G
GEnerale rescriptum non derogat speciali etiam præcedenti, nisi de illo in eo fieret mentio
273
Genere sublato, & quælibet eius species sublata debet intelligi
20
Grauatus in vno releuandus est in alio
176. & 113
H
HAbentes ministerium certum & iurisdictionem delegare non possunt
47
Habuans in aliena ciuit ate seu eius territorio non babens ibi domicilium, no com pellitur ad munera subeunda
97
Habitatio sola possessio ve domus non facit ciuem, nec domicilium præbet: remissiue.
97
Hæreduas ascendentium est debita descendentibus: & è contra
90
Hæreditas diutur titulus lucratiuus licèt incommoda in se habeat
91
Hæreditatem qui recusat, amittit etiam donata inter viuos
223
Hæres regulariter cum defuncto eiusdem est iuris: interdum iusminus habet: interdum è contra
318
Hominem nudum balneari, est turpe videre
306
Honesto in loco non licet, inbonestas esse personas: & honestas etiam seruanda in ludis
184
Honor andus est ab omnibus is, quem princeps honorat
275
Honor adipiscendus est labore honesto, non ambitione
10
Honorem qui gessit vno anno, eum in sequenti non potest continuare: nec itidem filius: quando fallit
99
Honores cur non continuandi, remissiue
100
in Honoribus gerendis seruandus est gradus, vt à minoribus ascendatur ad maiores non contra
104
Honores continuari possunt, quando est penuria idoneorum hominum: tunc etiam spurÿ admittendi
105
in Honoribus decernendis quæ inspicienda ac seruanda
105
Honoris causa qui militiam expetit maiorem, dignus est ad eam admitti
338
Hypochomi qui dicebantur
329
I
IDonei qui minus sunt, debent eligi in defectum legitimi
242
Ignorans punitur interdum
135
Jgnorantia probatur eo ipso, quòd contrarium non probetur
302
Jllicitum non est faciendum sub prætextu liciti
42
Immobilibus pro rebus cur non agitur ad exhibendum
87
Jmperator est vigor iustitiæ: & iura dicuntur ab eo oriri, in suoq; pectore esse
6
Imperatores quare hominum transmigrationem fieri iubebant
4
Jmperatore exeunte ad exercitum, nemo excusatur, quin teneatur ad iter illius ministrare commoda plauftrorum
116
Immunitas est duplex, nuda & simplex, alia plena, remissiue
109
Immunitas data dignitati, non finitur cum ea sed permanet vita durante
115
Immunitas à muneribus quandoque infringitur propter bominum penuriam
117
Immunitas patris ob liberorum numerum non prodest silÿs, si sint habiles
120
Jmmunitas data scholari, vel doctori an censeatur data silÿs & vxori
123
Immunitas quæ datur absenti causareip. quomodo datur comitib. eius, remissiue
130
Incorporatus vrbis Romæ quis esse duobus modis intelligebatur
166
Jndictiones annuæ idest collectæ olim erant extraordinariæ: easque possessor quilibet agnoscebat
104
Infames non habent immunitatem munerum
65
Infames an vacationem ab oneribus, habeant contra legem istam
126
Jnfamiare pellit aliquem ab honore habito & habendo
64
Infamia non remittitur per rescriptum principis
69
Jnfamiæ duplex effectus, & quaics
255
Infamia priuat aliquem etiam habita dignitate: multo magis ab habenda
257
Inimicitia iudicem ordinarium repellit, ac testem
134
Inobedientia etiam punitur
75
Jnquisitio cum sit, quæ alicui præiudicet, illi tradenda est copia: Ea item facta specialiter contra aliquem, is citari debet vt actibus intersit.
28
Instantia causæ nauis passæ naufragiu durat per annum, regulariter per trienniu.
150
Jnstrumentum non valet, nisi sit à tabellione subscriptum
12
Instrumentum testium subscriptione carenti non credendum
15
Instrumento amisso, potest tabellio compelli, vt iterum ex abbreuiaturis extrabat.
61
Intra fortunam debet quisque manere suam
336
Integrum, dictio quam vim habeat cum priuilegÿs, & instrumentis
26
Intellectus buius legis triplex elicitur, sed tertius planior
1
Intellectus buius legis tripliciter admittitur
11
Intellectus buius legis approbatior
34
Intellectus duplex huius legis exponitur
52
Intellectus duplex est buius legis
65
Interuersores qui dicantur, & quid interucrtere
9
Inuecta in predio rustico cur non sunt tacite obligata: inuecta autem in prædio vrbano, sic.
87
Inuestitura vel feudo quis aliquam terram tenens si ab eo loco recedat, illa terra ad do minum redit
4
Irenarchæ qui dicebantur, & quod erat corum officium
144
Irenareus, & irenarea qui dicebantur
10
Jtineris distantiæ est habenda ratio
40
Indæi, qui intrant scholas physicorum non tamen gaudent priuilegio scholastico.
167
Indicis præceptum qui exequitur quando non potest iniuriarum accusari
8
Indices perdunt salaria propter negligentiam longo tempore & sudore quæsita
41
Judex officialisve vnus ciuilis vel secularis ab altero superioriopem implorat
47
Index punitur cum excedit in puniendo modum
63
Judicis authoritas vel actorum generaliter non est necessaria vbique: & in quib. sic.
206
Iudicis arbitrio multa pendent
215
Jurisdictione in aliquo deficiente, non valet ab altero rati habitio eorum, quæ ille egit, secus vbi deficit tantum consensus
3
Jus faciendi non habens si quid facit, pro non facto habetur
3
Iuris ordo duplex, generalis, & arbitrarius
13
Juris ordo seruandus: qui contra eum petit, non audiendus
13
Jurisdictio meri imperÿ videtur donata, cu alicui donatur à principe aliquod castru.
26
Juri accrescendi in quibus est locus, remissiue
35
Jus suum priuilegium ve quis perdit quandoque ipso facto, siue tacite
62
Jus bonum, melius, optimum quod dicatur remissiue
86
Jus nemo sibi dicere potest: quandoque fallit
77
Iurisconsulti quare aurum diligere non debent
103
Juris sui prosequutionem perdit quis, etiam propter negligentiam modici temporis, arbitrio iudicis statuendi
156
Ius idem ibi est, vbi est eadem ratio
159
Jus nostrum non est trabendum ad iniquum compendium
182
Jus quod est de toto, idem departe ad partem: quando fallat
191
Iussus superioris excusa:
30
Justitrarius debet recolligere residua collectæ, quæ remanserunt suo prædecessori.
137
L
LAbor non debet esse sinemercede.
253
Laborantibus datur honos, & præmium.
288
Legationis officio qui suo nomine vtitur non alterius, is babet priuilegium vacationis biennÿ
130
Legatus potest etiam excommunicare extra suam prouinciam
76
Legati debent habere litteras directorias, sic & alÿ officiales
131
Leuius portatur quod portatur à pluribus
46. & 251
Lex specialis sequens tollit priuilegium præcedens etiam speciale
43
Legis nulla prouisio trabitur retro
1
Legis violator punitur poena extraordïnaria: binc qua poena puniatur conteptor mandati Regÿ, quæritur
35
Leges dicuntur inexorabiles: ideo dicuntur etiam res sur da: & quare
135
Legis carere debet priuilegio, qui legem fraudare intendit
317
Libellus quid debeat continere remissiue
282
Libelli oblatio erat olim neccessaria in omnibus causis
283
Liber homo non cogitur seruire ob æs alienum, nec etiam incarcerari
44
Liber exemptus ve non videtur ille, qui cogitur seruire per substitutum
82
Liberatur quis etiam præstando çque idoneum
158
Libertus sequitur domicilium patroni
94
Licentia male faciendi est coercendagrauissima seueritate
143
Licitationi admitti potest is, cuius est res, quæ venditur
17
Limitanei milites qui custodiebant limina imperÿ
339
Lites sunt abbreuiandæ, non protelande
202
M
MAgis intucmur quoi prodest, quam quod obest
310
Magistratus onera subire quis compellitur remedÿs pretoris
66
Magistratus qui acclamatione excipiebantur
266
Magistri scientiarum quibus debent esse prediti: & à quibus approbari, vt licentiam legendi obtineant
122
Maior quandoque debet reuerentiam minori.
293
Maioris partis sactum, assensusque valct, & probat. Fallit in aliquibus. Et quid si ma ior pars non esset presens?
74
Maioris partis rone interdu quis non consequitur maiore potestate: fallit quadoq;
86
Maiuma erat ludus quidam
191
Malæ fidei presumitur, qui contra legum interdicta mercatur
196
Malitÿs hominum obuiandum, maximeque apparitorum
6
Mandatum tacitum & expressum equiparantur: inter dum alterutrum plus valet
99
Mandati principis contcmptor est sacrilegÿ reus
268
Manumissionis causa semel probata, non potest reprobari, fauore libertatis
121
Manumissus ex casideicommissi est libertus rogati manumittentis, non rogantis
94
Matrimonium regulariter non astr ingitur metu poene: est tamen casus contra
87
Matris conditio non trabit filium ad aliquam curiam
73
Matris conditionem interdum quis sequitur
157
Medici qui vel quando immunitate gaudeant
120
Medici debent à ciuitatibus habere stipendia ne pauperes negligant: à quibus possunt accipere aliquid postquam conualuerint
122
Metallarius dicitur, qui metalli venam inuenit, & tractat: & quid fisco reddat
152
Metalli inuentor debet fisco portionem, non autem thesauri
153
Metallum inueniri potest in alieno solo inuito domino
154
Metati qui dicebantur: & qui Epidemetici in exercitu
315
Metroic q licebtatur, quare sua bona vel ipsi nedere tenebãtur vel fisco ascribebãtur
4
Metroici qui dicebantur
218
Milites vagabundi vi puniebantur, ita & scholares & clerici
275
Minor restituiturm in oi coiractu vel quasi: failit quando fiscus vedit re vt alienã
18
Minor pars quæ sit, regulariter relinquitur arbitrio iudicis
74
Minores XXV. ann. eperã dãt; sliberalib, studÿs habet a muneribus vacationem
116
Monasterium ingrediens an statim se, suaque Deo dedicare intelligatur
26
Morbus non repellit aliquem ab honore iam habito.
64
Mortuis in bello uidetur uiuere in gloria
118
Mulieres a quibus muneribus excuset liberorum numerus
120
Mulieres ab honorib. quide arcetur, sed interdu illis fruutur sine administratione
129
Mulieres possunt subire muner a personalia, & in quo loco, & quæ sint congruentia sexui. & patrimonialia prorebus paraphernis
6. 129
Mulier sequitur forum viri, & domicilium, sicut & dignitatem
129
Mulier sequitur viri conditionem
155
Mulieres possunt habere dignitates, sed non administrationem.
254
Multitudo, ac infinit as vt est vitanda
282
Munera non debent in eisdem continuari, existentibus alÿs idoneis.
76
Muneribus conditionis suæ quilibet tenetur deseruire
78
Munera quando subtre quis cogitur in duobus locis.
95
Munere sibi iniuncto qui non appellat, rata tota manet sententia
102
Munus aliquod licet quis voluntarie recipiens, non sibi præiudicet, tamen acceptum, complere debet
108
Munerum immunitatem qui consequantur
111
Munera publica tam auctoritate, tam vtilitate, sunt magis priuilegiata, quâm munera authoritate publica, sed vtilitate priuata
111
Munera sordida quæ dicantur: & quibus competant: quibusque vetantur
114
Muneribus personalibus iniungendis requir untur idonei & ditiores
115
ad Munera no vocatur inuiti illi, qui excedunt annos lv. multo minus qui plures
117
ad Muneribus publicis quis citius extusatur quam à tutela post annum lv.
117
ad Munus aliquod qui tenetur, non liberatur soluendo æstimationem, vel redimendo onus pecunia
160
N
NAti post senatoriã patris dignitate, & ante conceptian sequãtur patria dignitatem, quod sic, non tamen portabunt felloniam patris, nec ingratitudinem.
256
Nouicularius vnus tenetur pro delicto alterius
152
Nec calumniandi via diutius patere ferenda est
7
Necessaria prius, quàm voluptuaria sunt curanda
185
Negansaliquid, & id alÿ imputans, an videatur accusare
30
Negligens interdum puniendus est
212
Negligens in officio suo punitur
232
Negligenter qui se gessit in officio suo, perdit salarium, quod à publico percipiebat: quin & eo priuandus est officio
160
Negligentia administratoris punienda est
41
Negligi quod communiter possidetur, naturale vitium est. Et segnius expediunt commissa negotia plures
86
Negotia commissa citius expediunt plures: quandoque contra
73
Negotium vbi coeptum est, debet ibi finiri.
322
Nemini imputatur, si non diuinauit
1
Nemo cogitur militare proprÿs stipendÿs
173
Nepotes qui pro filÿs computantur ad immunitatem à muneribus
119
Nicostrati quod erat officium
142
Nobiles qui eligunt pascua pro animalibus suis debent eligere locum, qui non sit vicinis damnosus
230
Nomine mutato mutatur effectus
43
Nomina debent esse consonantia rebus
43
Nomina bona appetenda sunt, & imponenda
43
Nomina adiudicantur, non diuiduntur, quia sunt iure diuisa
87
Nomina propria possunt quidem mutarinon tamen in fraudem. Appellatiua autem sunti nmutabilia
298
Non peccat, qui facit legis authoritate
316
Nouæ rei adiectione velatur veteris corruptio
58
Numerus liberorum à quibus muneribus excusat, à quibus non
118
O
OBlatio sola sufficit ad poenam futuram euitandam: non liber at autem à debito principali, & quo modo intelligetur facienda illa oblatio
136
Obligatio conditio ve patris obnoxium reddit filium: sallit tamen quandoque
135
Obligationis ius non immutatur ex persona bæredis
24
Obligatur quis per consensum, siue scientiam, & non ignorantiam
135
Occasionem damni qui dat, damnum dedisse videtur
149
Occasio delinquendi tollenda est
177
Occultauit qui rem meam scienter tenetur eius temporis ad interesse
215
Occulte cui relinquitur vel donatur, sit præsumptio contra eum: sed in quo casu valet illad relictum seu donatum
29
Officiali facienti contra ius resistere aliquis priuatus potest
6
ab Officialibus publicis cum mutua pecunia sub vsuris accipitur, quæ poena posita
21
Officiales debent contradicere superiori delinquenti: alias puniuntur
55
Officialis punitur, qui præsidi contra iura facienti non aduersatur
269
Officiales cum mittuntur, debent habere litteras credentiæ
250
Officialis ac doctor ipeditus exercere suu munus pot illud supplere p substitutus
282
Officiali vno intromittente se de officio alterius, non ualet quod agit
340
Officiun excusat à poena: nec alicui debet esse damnosum
30
Officiu vnu qui gessit, no eligitur ad ide, vel ad aliud priusq; primi reddideritro e.
138
Officium suum nemini debet esse damnosum
138
Officia quare non sunt continuanda, ordoq; seruandus sit in officÿs
138
in Officio aliquo is q semel bene se gessit, poterit assumi iteru i eode, mo no cotinuet
141
Officia committenda sunt expertis
141
Officia plura non potest vnus habere
280
Officia sciuncta separataque dicuntur membra Reipub.
333
Onus semper comitatur retita vt cogatur subire onus, quire possidet oneri annexã.
37
Onus sustinenti non potest aliud onus inferri, tamen honos sic
67
Onus comitatur rem, necperit priuilegio noui possessoris
147
Opinatores qui erant, & quod eorum officium in exigendis tributis
47
Optiones qui dicti fuexint
10
Ordo vbi seruatur, & vbi non: in dubÿs etiam seruanaus est
105
Ordo temporis seruatur inter eos qui sunt dignitate æquales: quando fallit
260
Ordo prioritatis temporis est duplex
260
Ordo seu gradus in dignitatibus debet considerari: qui est triplex
268
Ordo in dignitatibus etiam duplex habetur
269
Origo, initiu ve in quibus maxime spectari debeat, in quib. aut sinis: in quib. Mediu.
91
Originem propria sua voluntate quis non immutat quidem, sed sic alia ratione
95
Originem suam quo ad quædam quare quis sequatur
95
Origo licet immutetur, mutatur domicilium, quod ex voluntate constituitur
95
Otium requiritur in addiscendis artibus
132
P
Paraueredus qui dicebatur. Veredus autem qui equus dicisolebat
327
Pacta ciuitatum contra vtilitatem publicam facta non valent: & eur.
39
Pactum priuatorum non valet in præiudicium iuris priuati
148
Palam, dictio in quo significatu soleat accipi
29
Palatini qui dirigebantur ad præsides causa exigendorum tributorum
54
Palatini dicuntur duobus modis
392
Parcitur sponte offerenti: non item in furtis
252
Parochiani vnius ecclesiæ fugitentes ad aliam sunt reuocandi cum decimationib.
197
Parphippus ex agentibus in rebus qui dicebatur
328
Parte indiuidua irritata, & totum in itatur
196
Partem qui retinet, an videatur retinere totum.
206
Particularis solutio & determinatio non modica babet incommoda
86
Partus sequitur ventrem: fallit in casibus reirissiue
216
Pater eo quòd filio electo ad aliquod officium non contradicit, consentire viaetur
61
Patris contradictio in electione filÿ ad munus publicura, valct quo ad quid, & quo ad quid non valet
63
Patris dignit as prodest filÿs tantum post susceptis: similiter & delictum nocet
82
Pater sigessit honorem tempore vacationum 5. vel 2. annorum, non ideo filius tanto tempore ab omnibus muneribus excusabitur, sed pater
99
Patris conditionem seruilem inter dum sequitur filius
158
Pater non tenetur inuitus emancipare filium: fallit in quibusdam casibus
184
Patrimonialia principis erant duplicis generis
36
Patrimonialia muner a no videtur remissa ÿs, quib. data est muneru immunitas
101
a Patrimonialibus nemo excusatur, nec senes nec minores, nec propter filios nisi: sint. & rationem vide
102
in Patrimonialibus non est differentia inter diuites ac pauperes quo ad onus subeundum. Sed in personalibus sic; in quibus ordo seruatur, vt hic.
133
Patritiatusus dignit as omnibus dignitatibus profertur
262
Paupertas facit aliquem esse suspectum
75
Paupertas non caret suspicione doli: ideo plus diuiti creditur quàm pauperi
84
Pauper ta idoneus est ad modicu soluendum in tributis, quam diues ad multum
115
Pauperem qui se dicit, probare debet
120
Pauper, vel diues vt quis dicatur, in qua quantitate iudex sibi reseruat
120
Pauperi honeste seruire melius est, quam diuiti turpiter
122
Pauperi ac diuiti quæ diuersa poena debeatur
216
Pauperibus magis dandum est quàm diuitibus
343
Peculium castrense habet quasdam similitudines cum quasi castrensi
274
Peculium castrense, large sumptum, vt quid dicatur, quot requirantur
300
Peculÿ castrensis vt fiant res donatæ tria sunt necessaria
309
Peræquator qui dicebatur
219
Porcinarÿ dicebantur ÿ qui custodiebant porcos vrbis Romæ
166
Perfici debet, quod inceptum est
153
Periurio quis sua priuatur dignitate: sic propter furtum
258
Permissum id esse intelligitur, quod non prohibetur
8
Perseuerantia in delictis punitur
75
Perseuerantibus in laboribus officiorum compendium honoris ex laudis datur
266
Personæ conditio intuenda est, cum quæritur de delicto, & de poena imponenda
258
Plura vbi sunt necessaria, si aliquid desit, non valet actum
12
Poena omnium bonorum alicui imponi propter contumaciam potest
4
Poenæ sunt inuentæ ad rigorem & seueritatem iudicum
31
Poenæ inuentæ à iudicibus, & ad quid
44
Poena malorum est ad tutelam bonorum
45
Poenæ officialium, qui inordinate alÿs permittebant exigitributa
47
Poena pecuniaria mutatur quandoque in corporalem: non contra
78
Poenam & præmium quis non debet consequi ex eodem facto
126
Poena culpæ est grauior, quam vindicta poenæ
184
Poena debet esse delicto conueniens: interdum maior
266
Poena augetur in ÿs, qui assuscunt de lictis, & quo modo intelligendum
319
Poena paripunitur accipiens iniuste à sponte dante, ac exigens ab inuito
343
Poenitentiæ locus est aliquando post commissum delictum
320
Possessio sola no sufficit in beneficÿs obtinedis, nisi probetur & canonica institutio
97
Possidens rem & onus agnoscere debet
192
Potestas, vel præses an potest compellere aduecatum, vt det consilium in causis
277
Præsidio dari dicitur cosuetudo: fieri iniuria: fieri denuciatio: & psiu coueniendu
193
Prædia deserta interdum assignantur, interdum occupantur
229
Præfecti vrbi dignitas præferebatur omnibus dignitatibus quæ erant in vrbe
262
Præiudiciu cu aliquib. fit in aliquid faciedo, sunt vocandi hi quibus præiudicatur
162
Prælati culpa non debet nocere subditis
232
Prælatus malus timet suum subditum
239
Præscriptio currit bonis, & non malis
79
Præscriptio contra quos non currat
206
Præscriptio non currit ei, qui agere non potuit, vel si currit, restituitur
220
Præscriptio hypothecæ sex mensium habetur
221
Præscriptio in quibus casibus non currit, remissiue
229
Præscriptio non currit in multis casibus
230
Præses punitur propter negligentiam, vel delictum suorum officialium
58
Præsides officiales nostritemporis contra legem vtuntur gratis aliorum equis
327
Præsides prouinciarum quare sunt dicti speculatores
335
Præsumitur de præterito ad magis præteritum: interdum de præsenti ad præteritu.
53
Præsumptioni statur quandiu contrarium non probatur
53
Prætextu liciti committitur aliquando illicitum
167
Præuisa mala minus noccre solent
43
Precium succedit loco rei: interdum econtra
309
Primicerius qui, & quod erat eius officium
161
Primicerius dicebatur præpositus domesticis, & protectoribus
279
Primipilus qui dicebatur
342
Princeps licet legibus sit solutus, viuit tamen secundum ens
24
Princeps omnibus æque securitatem præbet
51
Princeps ornamenta regia vetabat sibi offerri à priuatis: sed ea recipiebat à Palatinis
164
Principis authoritas plus valet quàm pactio contrahentiu: interdu æquiparatur.
235
Princeps quare potest cognoscere prore ecclesiastica
241
Princeps Rom. non salutabatur, sed adorabatur, eique flectebatur genu
272
Principis authoritas est necessaria in auctorando aliquem
285
Princeps agentium in rebus qui dicebantur, remissiue
288
ad Principem solum quæ pertineant, vt agat
306
Princeps non à quocunque salutabatur, sed ordinarie adorabatur
322
Priuilegiatus succedens non priuilegiato caret priuilegio, & contra
24
Priuilegium quod datur patri an detur filio
70
Priuilegia dantur benemeritis, nec cuilibet indistincte
78
Priuilegium immunitatis à collectis, valet tantum ad sutur as, non ad iam impositas, nisi id exprimatur
95
Priuilegio renunciat, qui ad aliud munus priuilegio incompatibile se eligi patitur
107
Priuilegio non tantum ipso facto renunciatur, sed etiam tacite. Sic & appellationi, & legi commissoriæ
107
Priuilegio suo si quis semel contrafaciat an vnico actu priuilegium perdat
107
Priuilegium an solo tempore perdatur, remissiue
107
Priuilegium datum personæ aa quos hæredes non transeat. Verum datum reitrasit adl quemlibet possessorem: datum generi transit ad omnes descendentes masculos
114
Priuilegia non debentur ei, qui stipendia non compleuit
124
Priuilegium primæ dignitatis non perditur propter aduentum secundæ
141
Priuilegia dignitatum non debent publicæ vtilitati obesse
148
Priuilegium non valet contra publicam vtilitatem obtentum
149
Priuilegium mariti prodest vxori
163
Priuilegium datum doctoribus legum aliarumque scientiarum, & scholaribus, videtur datum etiam eorum familiæ
163
Priuilegium perdit, qui abutitur eo
186
Priuilegium legis circa forum reo indultum valet, non autem principis
264
Priuilegium in aliquo interdum transit ad filios
274
Priuilegia multiplicis dignitatis quis potest habere
277
Priuilegium patris mortui quandoque nedum viui prodest filio
278
Priuilegium datur etiam plura habenti priuilegia
287
Priuilegia extenduntur ad prærogatiuam
287
Priuilegium perit interdum finitu dignitate: regulariter contra
286
Priuilegium datum patri, vel domino videtur datum filio, vxori, vel seruo
280
Priuilegium transit quidem regulariter ad successores, interdum ad superiores
280
Priuilegium restringitur ratione locorum: regulariter contra
286
Priuilegium me etur amittere, qui concessa sibi abutitur potestate
257
Priuilegium mariti durat vxori manenti viduæ
299
Priuilegium non datur in criminalibus: vt cui, scilicet peccare liceat
299
Priuilegium interdum transit ad superiores, remissiue
318
Probatio est iudici facienda
16
Processus contra non subditum dicitur illicitus
73
Procurator bonis datus debet facere eorum inuentarium
27
Procurationem semel acceptam ab aliquo, compellitur is consumare
153
Procuratori fisci qui soluit habens cautelam solemnem subscriptã manu publica, omnino fecurus est
12
Procuratoris officium indignum & vile
70
Prohibitum directe quod est, non concedendum per obliquum
20
Prohibitum in vno censetur permissum in cæteris
85
Prohibitus alienare non prohibetur testari inter suos, sed inter extraneos
210
Prolixitas agendorum vitanda, vbi nulla est vtilitas
54
Promittere pro se ipso aliquis potest: non autem fideiussor
11
Promoto ad conuentum non sufficit una examinatio
124
Protestasia officium est corum, qui præsunt publicis; stationibus. Decaprotia verò eius qui præest sacerdotio
103
Profiasiæ munus quod sit, remissiue
128
Prouinciales omnes debebant agnoscere tributa
57
Prouinciales erant immunes à personalibus oneribus, non à patrimonialibus principis.
58
Prouisio facta in casu expresso, non censetur facta in reliquis: secus ubi est omissus similis expresso
85
Publica vtilitas priuatæ est præferenda
69
Puniri non debet quis pro delicto alterius: quando vero, sic
162
Punitur interdum qui facit contra antiquitatem
229
Q
QVæ digna erant, vt de Principe nunciarentur populo
343
Quæ fiunt à non mere electo, non valent, quandoque econtra
325
Quæsitis plus fauoris debetur, quam acquirendis: idque tam circa damna vitanda, quam circa lucra capienda
4
Quæstio discutitur, An per sola stipulatione solemne quis efficiatur meus homo
206
Quarta pars dicitur media totius: alias tertia dicitur modica
86
Quarta pars regulariter sufficit filio ex illa parte, qua erat habiturus ab intestato
89
Qui per alium quid facit, non videtur aliquando ipse facere
54
Qui grauatur in uno, releuatur in alio
57
Qui nominauit elegitve aliquem inhabilem tenetur ad sumptus: sic iudex qui fecit litem suam
62
Qui sciuit non debuit certiorari: nec dolus scienti infertur
91
Qui ad vtrunque festinat, neutrum bene peraget
153
Qui se intromittit in his, quæ non pertinent ad suum officium, puniendus est
187
Qui comedit pingue, debet comedere & macrum
223
Qui possidet à fisco, non soluit præterita tributa
224
Qui habet ius re in aliena, & eam donat, ius non rem donare videtur
248
Qui non possidet immobilia, satisdat de iudicio sisti. fallit quandoque
258
Qui eligitur ad militiam, vel ad officium debet approbari à Principe
285
Qui semel in suo deliquit officio, ea, & alia carere debet dignitate
293
Quilibet de suo faciat, quod velit: quando fallat
191
Quilibet subire debet munera secundum vires patrimonÿ sui
239
Quod per me non possum, nec possum per alium
337
Quod fit, concediturve ab eo, qui ius concedendi non het, pro non facto habetur
198
Quod iuris quisq; in alterum statuit, eodem & ipse vtatur, quo intelligendum
317
R
REatus alicuius excludit eius honorem
341
Reditum, quem quis habet occasione militiæ, non tenetur conferre fratribus. Sic nec clericus acquisita ex præbendis
274
Reducitur cito ad inopiam, qui non viuit ordinate & circunspecte
170
Regnicolæ male faciunt recusantes recipere Augustales
164
Reipublicæ interest poenas ob maleficia solui
72
Religionis prætextu non debet quis effugere munera
68
Religionem qui vouit, seque in manibus Abbatis obtulit, an incontinenti sit monachus, & efficiatur intestabilis
161
Remissio mercedis peti non potest in contractu emphyteutico, sicut in locatione simplici
233
Remotus ad tempus ab ordine vel aduocationis officio, non est infamis: & finito tempore suum locum recuperat: secus in relegato, & reuerso
127
Res publica in casu debitorum fuit peior is conditionis quã priuata: nuc est ius coe.
61
Res iudicata ita pro veritate accipitur, vt ob eã non valeat principis rescriptum
71
Res debent censeri ex conditione prima: si conditio non mutatur, nec rei statum conuenit mutari
90
Rerum familiarium pompa ostensa paupertatis detegitur vilitas, & inuidiæ patent diuitiæ
86
Res ciuitatis ac reipub alienari possunt, cum expedit: sic res ecclesiæ & pupilli: venduntur autem cum decreto
177
Re mea q scieter occultauit, tenebitur mihi ad interesse interusurÿ mëdÿ teporis.
210
Rerum appellatione continentur & homines
255
Res mobiles donatæ filio militi quomodo fiant castrensis peculÿ
289
Rei vendicatio varÿs temporibus præscribitur
303
Rescriptum nec concedi debet in alicuius iniuriam, nec concessum valet
18
Rescriptum nectransactionem rescindit: nec sententiam: nec venditione perfectam
18
Rescriptum principis ita valet, vt impugnari non possit, cum apponuntur verba quædam; tam quo ad gratiam, quam quo ad iustitiam
32
Rescriptum non valet importunitate petentis concessum: nec concebom contra publicam vtilitatem
32
Rescriptum contra publicam vtilitatem, non valet, & cur
39
Rescriptum principis quandoque non valet: & cur, remissiue
140
Rustici ad nullum officium publicum sunt vocandi: & nunquid excusantur ab alÿs extraordinarÿs
191
Rescripto principis omnia, quæ immutabilia sunt, non tolluntur
198
Rescripta non valent per potentiam impetrata
229
Rescriptum principis non potest tollere dominium
248
S
SAlarÿ sola perceptio non facit decurionem
97
Salaria reliquata debentur hæredibus
342
Saltuenses qui dicebantur
301
Sapiens est qui nec fallit, nec fallitur, nec falli potest
142
Sapiens quis esse intelligatur
222
Scholaris ante x.annos cur non acquirit inloco, vbi studet, domicilium. Et quid si infra x.annos quandoq; redÿt domu? Et an sic rediens habeat priuilegiu scholasticu.
96
Scholaris in loco, vhi studet, non acquirit domicilium, nisi ibi stetcrit per decennium ad minus. Consequuto autem à modo domicilio, non ideo deponit proprium
96
Schol. no cogitur subire oner a do-nus coducte: fed si quid soluat, coputat i mercede.
193
Scholaris bonus ac idoneus est præferendus doctori insufficienti
171
Schol. à suis studÿs, nec clerici ab ecclesiis auocãdi sunt rone alicuius exactionis.
202
Scholaris tempore vacationis finito scilicet libro, retinet priuilegium
264
Scholaris qui recessit in hyeme finito libro, rediturus tempore vacationis habet priuilegium
279
Scholarem qui se facit, vel famulum scholaris, vt litem effugiat, frustra id facit
301
Scholares noui debent postponi perfectis
320
Scientia non ignorantia regulariter obligamur: quando que etiam ignorãs punitur.
199
Scrinia pro officÿs principis quot erant
276
Scriptura vna interdu non sufficit, nisi accedat aliud adiutorium ad probandum.
206
Scriptum quod est, non intuetur quandoque sed quod debuit scribi
56
Scrupuli quot requirantur ad vnciam
152
Sententiam latam ab incompetenti quasi delegato, cum non esset, posse confirmari ab eo qui potuit delegare, non est verum
3
Sententiæ officialium, qui consueuerunt corrumpi, non valent
79
Sententia habet æquiuocationem ad multa
280
Seruiens per alium an habeat idem priuilegium æc si personaliter seruiret
270
Seruiens per substitutum cogitur subire periculum
286
Seruire quis per substitutum potest
158
Seruis omnia officia publica, actusque publici interdicta sunt
135
Seruus an possit dominum accusare, & an filiusf.patrem
213
Siliqua quid, & quid iugatio
90
de Similibus ad similia processus est rationabilis
15
Sociorum omnium bonorum vnus habetexcusationem propter alium: & quare
100
Sociorum testimonio credendum est de fama & bonitate socÿ
286
Solemnitas talis extrinsecus adueniens non præsumitur, nisi probetur: secus in alia solemnitate extrinseca
4
Solemnitatum iurium nihil omittendum: alioquin actus vitiatur extrinsecus
4
Solemnitatem actui defuisse qui dicit, an teneatur probare
16
Solemnitas antiqua seruanda est
166
Solemnitate magna quæ fiunt, de facili non destituuntur: secus si non cum magna.
304
Solidus idem erat quod aureus: ac quantum valebat
138
Soluens alicui ex iusta causa aliquod annuum longo tempore, tenetur etiam soluere in futurum: secus si non longo tempore
202
Soluere debet ille tabellioni ad cuius cautelam sit instrumentum
314
Soluitur aliud pro alio à volente volenti, non autem ab inuito
60
Solutus ab aliqua militia nunquam redibit ad eam sine principis permissu
337
Sortis iudicium quandoque approbatur: inelectionibus reprobatur
86
Sportulæ maiores præstantur coram magnis iudicibus, quam coram paruis
280
Spoliatus ante omnia est restituendus
200
Stratores qui olim dicebantur
295
Statutum, quòd pro debitis homines non capiantur, quomodo intelligatur
23
Stipendia etiam alterius anni in quibus dabantur hæredibus
276
de Stirpe mala natis suorum maiorum exempla mala præiudicant
336
Studiorum labor dignus est præmio
121
Sub collectores qui vocabantur, & quam operam exactoribus impendebant
46
Subditi prælato, & officiales præsidi male agenti resistere possunt
69
Subrogatus vtitur iure, & officioeius, in cuius locum fuit subrogatus
167
Subrogatus loco alterius, vel vices gerens gaudet ÿsdem priuilegÿs
270
Subrogatus quandoque non habet priuilegium, nec eandem naturam cum eo, in cuius locum subrogatur
278
Substituto delinquente primo loco substitutus in subsidiu substituens conuenitur
158
Subueniri alicui non debet cum alterius detrimento
105
Successor in officio non tenetur pro debitis præceboris
67
ad Suffragia mendicata quis non debetire
294
in Summarÿs an sit opus libello, discutitur
151
Suptus fact cir ca melioratione rei quãdoq; no coputãtur: secus facti circa fructus
242
Superio is authoritas quandoque est in facto necessaria: item scriptura
44
Susceptores qui dicantur in legibus
10
Suspecto non committitur administratio publica
75
T
TAbellio punitur conficiens super vetito instrumentum
57
Tabelliones non possunt esse milites
134
Tabelliones conficientes instrumenta super contractibus prohibitis, puniuntur
216
Tabellionis officium in regno est perpetuum per constitutionem Imperialem
324
Tabellionatus dicitur dignitas
266
Tabulariorum, qui & Numerarÿ, quod erat efficium
3
Tacite aliquem rogari qualiter dicatur, remissiue
29
Taciturnitas quando inducat consensum
127
Temeritas infructuosa, ac factum punitur
301
Temporis ratio in decurrendis honoribus non est negligenda
267
Testes & instrumenta quomodo vim parem obtinent remissiue
17
Testimonio periti eius artis probatur quid illius artis
304
Thesaurus non potest in alieno inueniri etiam domino volente
35
Thesaurum inuenire est donum & beneficium Dei
35
Timens ne ab aliquo offendatur in rebus vel in persona potest per iudicem postulare cautionem de non offendendo
212
Titulum vel nomen alterius affigere suæ rei quisque prohibetur
148
Tituli largitionales qui sunt dicti
324
in Toto quod licet, non licet in parte quandoque
194
Tractoriæ litteræ quæ dictæ sunt
331
Tractus futuritemporis quando que ad iudicem spectat in prohibendo
212
Trahi quid ad consequentiam quando posse contingat
194
Transfertur aliquando plus iuris, quàm constet haberi: & dominium ab eo, qui non habet
19
Translatitia locutio, & impropria, et iam reperitur in legibus
312
Tributorum ac collectæ impositio non debet esse grauior quàm patiantur vires terræ bonorumque subditorum
38
Tributiminus soluebat, qui remotior erat
139
Tributum duplex olim soluebatur, & qualia erant.
215
Tyrones in exercitu qui dicebantur
319
V
VAcatio honorum facienda est. vbi est copia ciuium: est ratio ibi.
105
Vacatio patris ab honoribus interdum quidem excusat filium: non tamen fratris vacatio excusat fratrem
100
Vacatio munerum ciuilium non datur procuratori, æbsenti reipub. causa, tametsi detur domino
112
Valor rei conÿcitur ex præsenti æstimatione, non præterita, vel futura
147
de Vassallagio si patri non est mota lis, filio moueri non potest. Sic contra, si ingratitudinis vel felloniæ lis mota non fuit à defuncto, nec ab hærede moueri potest
80
Vassalli fellonia an noceat filÿs
82
Vassallis ecclesiarum non videtur esse concessa immunitas ad'collectas, eo quòd eis est concessa immunit as per capitulum inter Papam, & Regem
101
Vassalli clericorum an gaudeant collectarum immunitate, quæ in Capitulo datur Clericis, & personis ecclesiasticis: araua est quæstio
101
Vassallus tuus non sum, eo quod rem emerim à tuo vassallo: res enim obnoxia tibi est seruitio, non persona
147
Vassallus vbicunque migrauerit, potest à domino reuocari
154
Vassallus & meus homo an efficiatur, qui longo tempore vel longissimo mecum manens omnia fecit vt vassallus
202
Vassallus quanto annorum spatio potest præscribere libertatem
336
Vectigal seu tributum soluere aliquo debente: si non soluit, res ei oneri obnoxia incidit in commissum
136
Vendere quidam possunt, & non donare, regulariter, tamen quandoque potest quis donare, non vendere: eique succurritur vendenti.
85
Vendere quandoque inuitus cogitur
194
Venditioni per legem non validæ, qui vendidit potest contrauenire
4
Venditioni, quam facit fiscus, quæ sunt necessaria, remissiue
16
Venditio in aliquibus casibus fieri non potest, nisi rei familiaris necessitate cogente.
83
Venditio qualiter fiat à curia, à sisco, ab ecclesia, & à minore, remissiue.
84
Venditionis nomme quælibet alienatio continetur: fallit tamen quandoque
85
Vmdicare seu vlcisci se licet iudicialiter: non extra iudicium
316
Vendicatio rei longo tempore regulariter tollitur
156
Venire contra factum suum, est inhonestum ac miurium
21
Verbum quandoque protota oratione ponitur: quandeque pro vna columna
26
Vitia male factaque tollere qui vult, originem radicemque eorum debet tollere
33
Vltimò qui venit, vltimum habeat locum
123
Vniuersitatis in negotÿs statur iudicio mator is partis
131
Vsuram non deberi de poena, quando sit verum
23
Vtilitas publica præferenda priuætæ
41. & 187
Vxores sequuntur maritorum forum, & conditionem: eædemque maritorum dignitate coruscant, non matres vel filiæ
99
Vxores sequuntur conditionem virorum
254
Vxor numeratur intor domesticos.
305
Indicis Finis.