Sequuntur Rubricae huius voluminis.
Abigeis.
206
Abolitionibus.
208
Acceptilationibus.
167
Accusationibus.
185
Acquir.posses.
Ad I.Iul.de adul.
Ad I.Corne.de fal.
201
Ad I.Cor.de.sica.
199
Ad I.Falci.
86
Ad I.Flauiam.de plagia.
200
Ad I.Iul.de ambi.
203
Ad I.Iul.de vi publi.
197
Ad I.Iul.maiest.
193
Ad I.Iul.repetun.
203
Adoptionibus.
168
Ad senatuscon.Orficianum.
92
Ad senatuscon.Tertul.
92
Ad senatuscon.Trebel.
84
Ad Turpillianum.
108
Aedificijs priuatis.
146
Allnuionibus, & paludibus, & pascuis.
113
Annali exceptione.
112
Appellationibus.
129
Assertione tollenda.
101
Bonis autho.iudi.pof.
138
Bonis eorum q morte sibiocsciuerut.
210
Bonis libertorum.
12
Bonis proscriptorum.
209
Bonis quae liberis.
95
Bonis maternis.
95
Bono.posses.secundum tabulas.
16
Bono.posses.contra tab.liberti.
17
Bono.pess.contra tabulas quam praetor liberis pollicetur.
17
Caducis tollendis.
87
Calumniatoribus.
209
Carboniano edicto.
19
Codicillis.
68
Collatio.
20
Collusione detegenda.
101
Confessis.
127
Conditionibus insertis.
82
Comminationes, vel epistolas.
126
Communia de manumissionibus.
101
Communia de legatis.
79
Communia de successionibus.
94
Communia de vsucapio.
103
Contranenda, vel commit.stip.
157
Creditorem euictionem non débere.
168
Crimine expilatae hoeredi.
204
Crimine peculatus.
203
Crimine sacrilegij.eo.
Crimine stellionatus.
204
Custodia reorum
192
Debitorem venditionem pignoris impedire non posse.
154
Didititia libertate tollenda.
99
Distractione pignorum
154
Donationibus.
178
Donationibus causa mortis.
181
Donationibus quae sub modo.
180
Duobus reis stipulandi.
159
Edicto diui Adr.tol.
64
Emancipationibus liberorum.
169
Emendatione propinquorum.
199
Etiam ob chirographariam pecuniam pignus retineri posse.
153
Euictionibus.
167
Exceptionibus.
155
Executione rei iudicatae.
126
Exhibendis, & introducendis reis.
191
Ex quibus causis serui pro premio liberta tem accipiunt.
100
Falsa causa adiecta legato, vel fideicõ.
81
Falsa moneta.
202
Famosis libellis.
206
Fideicommissis.
74
Fideicommissis libertatibus.
99
Fideiussoribus.
162
Fructibus, & litium expensis.
124
Furtis, & seruo corrupto.
5
Generali abolitione.
208
Haeredibus instituendis.
32
His quae poenae nomine.
74
His quae sub modo.
82
His qui ante apertas tabulas.
90
His q in primoru credi.loco succedut.
151
His qui a non domino manumit.
100
His quibus, vt indignis.
66
His qui latrones, &c.
206
His qui parentes, vel liberos .
200
His qui per me.iudi.non appel.
136
His qui sibi ascribunt in testamen.
202
Impuberum; & aliis substi.
37
Indicta viduitate tollenda.
73
Infantibus expositis.
170
Infirmandis poenis celibatus.
182
Ingenuis manumissis.
100
Ingratis liberis. 169 Iniuriis.
205
In quibus causis cessat logi temporis prescriptio.
106
In qui.cau.pig.tacite contrahitur.
148
Institutionibus, & substitutionibus.
34
Interdictis.
139
Inutilibus stipulationibus.
159
Iure annulorum aureorum
13
Iure deliberandi.
57
Iure dominij impetrando.
155
Latina libertate tollen.
99
Legatis.
69
Lege fusia, caninia tollenda.
99
Legitimis haeredi. 93. Liberali causa.
101
Liberis exhibendis.
145
Liberis praeteritis, vel exhaeredatis.
52
Libertis, & corum liberis.
13
Litigiosis. 156 Luitione pignoris.
154
Maleficis, & mathematicis.
200
Mutatione nominis.
202
Necessariis seruis hedibus instituendis.
51
Ne de statu defunctorum.
102
Ne liceat in vna eademque causa tertio prouocare.
137
Ne rei dominicae, vel templorum.
109
Ne sine iussi principis.
209
Nili Aggeribus non rumpendis.
206
Nouationibus.
165
Obsequijs patrono praestandis.
13
Operis libertorum.
10
Operis noui nuntiatione.
146
Ordine cognitionum
101
Pactis pignorum.
155
Partu pignoris.
152
Patria potestate.
168
Peculio eius, qui libertatem meruit.
102
Poena iudicis qui male iudicauit.
124
Poenis. 209. Pignoribus.
146
Posthhumis haeredibus instituendis.
57
Postliminio reuesis.
169
Precario Saluiano interdicto.
145
Precario pignore.
152
Praescriptione longi teporis.
102. & 105
Prescriptione 30. vel 40. annorum.
109
Priuatis carceribus.
192
Priuilegio dotis.
139
Priuilegio fisci.
139
Publicis operibus.
146
Quadriennij praescriptione.
106
Quando dies legati cedat.
91
Quando ciuilis actio criali piudicet.
203
Qn ñ petetiu partes, petetib' accrescãt.
16
Quando prouocare non est necesse.
134
Queadmodu testamenta aperiantur.
63
Quae res pignori obligari possunt.
148
Quae sit longa consuetudo.
170
Quaestionibus.
207
Qui accusare non possunt.
182
Qui admitti ad bono. pos.possunt.
13
Qui bonis cedere possint.
137
Qui manumittere non possunt.
100
Qui non pñt ad libertate peruenire.
100
Qui potiores in pignore habeantur.
150
Qui testamenta facere possunt.
24
Quibus ad libertate pelamare ñ licet.
101
Quibus nõ obijcié lõgi tipis pscriptio.
106
Quibus res iudicata non nocet.
126
Quo, & qñ iudex sniam pferre debet.
113
Quorum appel.non recipiuntur.
135
Quorum bonorum.
140
Quorum legatorum.
140
Raptn virginum.
198
Ratiocinijs operum puolicorum.
146
Re iudicata. 125. Relationibus.
129
Remissione pignoris.
152
Repudianda bonorum pos.
20
Repudianda, vel abstineda haereditate.
62
Requirendis reis.
206
Reuocandis donationibus.
180
Reuocandis his quae in fraudem credito. rum alienata sunt.
139
Seditiosis.
203
Senatuscon.Claudiano.
102
Sententiam passis.
210
Sententiam tescindi non posse.
124
Sententijs, & interlocutionibus omnium iudicum.
116
Sententijs ex breuiculo recitandis.
115
Sententijs praefecti praetorio.
113
Sententijs q p eo, qd interest pferunt.
119
Sententijs quae sine certa quantitate proferuntur.
119
Sepulchro viola.
200
Seruis fugitiuis.
2
Seruis reip.manumittendis.
100
Seruo communi manumisso.
100
Seruo pignori dato manumisso.eo.
Si aduersus creditorem.
106
Si a non compretenti iudice.
123
Si antiquior creditor pign' vediderit.
151
Si communis res pignori data sit.
152
Si de momentanea poss. fuerit appel.
136
Si ex falsis instrumentis.
127
Si in cãm iudicati pignus captum sit.
152
Si in fraudem patroni libertis alienatio facta sit.
12
Si pendente ap.mors interuenerit.
136
Si per vim, vel alio modo.
143
Si pignoris conuentionem numeratio pecunie secuta non sit.
155
Si pignus pignori datum sit.
Si plures vna snia fuerint cõdemnati.
126
Si quis aliquem testari prohibuerit.
66
Si quis Imperatori maledixerit.
193
Si quis omissa causa testamenti.
73
Si res aliena pignori data sit.
148
Si reus, vel accusator mortuus fuerit.
192
Si vendito pignore agatur.
154
Si vnus ex pluribus appellauerit.
136
Si vnus ex pluribus heredibus credi.
155
Solutionibus.
166
Suis, & legitimis heredibus.
91
Successorio edicto.
19
Tabulis exhibendis.
145
Temporibus appellationum.
132
Testamentis.
26
Testamentaria manumissione.
98
Testamento militis.
23
Vindicta libertate.
98
Verborum significatione.
71
Vibonorum raptorum.
204
Vnde vi.
140
Vnde legitimi, & vnde cognati.
19
Vnde liberi. 17. Vnde vir, & vxor.
19
Vsucapione pro donato.
102
Vsucapione pro dote.
102
Vsucapione pro emptore.
102
Vsucapione pro haerede.
102
Vsucapione transformanda.
103
Vsuris, & fructibus legatorum.
84
Vsuris rei iudicatae.
126
Vt infra certu tps crialis qõ terminet.
208
Vt in possessione legatorum.
91
Vti possidetis.
144
FINIS RVBRICARVM.