Rubricae huius voluminis.
Adoptionibus & emancipationib. & alijs &c.
54
Ad exhibendum.
383
Ad l. Aquiliam.
366
Aleç vsu & aleatori bus.
390
Alienatione iudicij mutandi causa facta.
272
Calumniatoribus.
236
Capitis diminutione.
263
Communia praediorum.
360
Communi diuidundo.
381
Constitutionibus principum.
42
Dolo malo.
246
Edendo.
148
Eo per quem factum erit, quo minus quis in iudicio fistat.
228
Ex quib. caus. maiores 25. annis.
264
Familiae erciscundae.
376
Ferijs & dilationibus.
144
Fideicommissaria haereditatis petitione.
319
Finium regundorum.
376
His qui sunt sui, vel alieni iuris.
51
His qui notantur infamia.
187
In ius vocando.
109
In ius vocati, vt eant, aut satis vel cautum dent.
116
In integrum restitutione.
237
Inofficioso testamento.
31
Interrogatori, s actionibus.
385
Iudicijs.
290
Iurisdictione omnium iudicum.
88
Iustitia & iure.
8
Legibus & Senatusconsul. & longa cõsuetudine
26
Minoribus.
252
Naute caupones, stabularij, vt recepta restituant.
288
Negocijs gestis.
219
Ne quis eum qui in ius voc. est vi eximat.
116
Noxalibus actionibus.
374
Officio assessorum.
87
Officio eius cui mand est iurisdictio.
84
Officio consulis.
66
Officio praefecti praeto.
66
Officio praefecti vrbis.
66
Officio praefecti augustalis.
77
Officio praesidis.
77
Officio praefecti vigilum.
71
Officio praetoris.
68
Officio proconsulis & legati.
71
Officio procuratoris Cesaris.
32
Officio quaestoris.
68
Origine iuris.
23
Operis seruorum.
347
Pactis.
155
Petitione haereditatis.
311
Postulando.
184
Possessoria haereditatis petitione.
319
Publiciana in rem actione.
331
Procuratoribus.
196
Quando dies vsusfr. leg. cedat.
344
Quemadmodum seruit. amittatur.
364
Quib. modis vsusfr. amittatur.
344
Qui fatifd. cog.uel uramento promittant.
118
Quod cuiusq; vniuersitatis nomine, uel cõtra eã.
215.
Quod metus causa gestum erit.
239
Quod quisqueiuris in alterum.
102
Receptis arbitris.
274
Rerum diuisione.
61
Rei vendicatione.
320
Religiosi, & sumptibus funerum.
391
Senatoribus.
64
Seruitutibus.
350
Seruitutib. vrb. praediorum.
353
Seruitutib. rusticorum praediorum.
356
Seruis fugitiuis.
390
Seruo corrupto.
389
Si ex noxali causa agatur.
126
Si ager vectigalis, vel emphyteuti.petatur.
334
Si mensor falsum modum dixerit.
390
Si vsusfructus petatur, vel ad alium pertinere negetur.
347
Si pars haereditatis petatur.
318
Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
366
Si quis ius dicenti non obtemperauerir.
106
Si.quis in ius voc. non ierit.
112
Si quis cautionib iudicio sistédi causa factis &c.
130
Si seruitus vendicetur, uel ad aliu ptinere neget.
361
Statu hominum.
44
Transactionibus.
179
Vsu, & habitatione.
347
Vsufructu, & quemadmodu quis utatur, & fruat.
335
Vsufructu accrescendo.
342
Vsufructuarius quemadmodum caueat.
349
Vsufructu earum rerum que vsu consumuntur.
346